CGN results
File:U:\Corex\IMDI-Tools\TIGER\SearchResults\FirstConst_D-BW.xml
Date:1-7-2011 16:18
Count:64

Statistics

CountTypeExample
4[HD-Vfin-ADVP][fn000056.147] heeft u de partners gevonden [dan ]begint het eigenlijk pas want dan moet er een projectvoorstel geschreven worden .
47[MOD-Vfin-SMAIN][fn000063.98] en had ie dat altijd precies zo uitgekiend hij wist kennelijk hoe slim wij waren dat nooit iemand dat op tijd wist hè de de termijn was verstreken uh en en [dan pas ]kwam je d'rachter .
1[NUCL-Vfin-DU][fn000283.289] want je krijgt [dus wel tien procent van 't bedrag ]mag je zelf houden hè .
5[OBJ1-Vfin-PP][fn000400.253] [dan ]hoef ik ook niet voor naar de Philip Morris fabriek .
1[OBJ1-Vfin-INF][fn000971.23] [dan ]kunt de*d wel zeggen want als jij nou 's avonds naar Ochten gaat dan moet*z je uitkijken .
1[SU-Vfin-SMAIN][fn008010.295] die die moest elk ja*a elke week moest ie in 't uh blaadje van de Belastingdienst uh moest ie een uh column schrijven en dan had ie ook [z'n column uh toen uh van die week ]ging over de Ronde Van Vlaanderen en over uh de Oude Xxx waar we toen gestaan hadden .
1[MWP-Vfin-MWU][fn008056.261] [zo nu en dan ]heeft ie zo'n blafaanval en gaat ie heel hard door de tuin rennen .
1[OBJ1-Vfin-SMAIN][fv400073.376] [dus zit 'm*d in proces ]beweert 'm*d .
1[MOD-Vfin-INF][fv400117.285] [dan ]kan ik u daar meer over zeggen dus we worden heel zelden mee geconfronteerd bij ons .
1[LD-Vfin-SMAIN][fv400477.85] en [vlak langs de autostrade dus op dezelfde hoogte ]loopt een fietspad dus tot hier ergens in Stein .
1[CNJ-Vfin-CONJ][fv400534.41] en uh vermits dat mijne*d schoonzoon uh graag de Tour De France uh ziet zijn we [dan ook uh op een dag naar de Mont Ven*a den*d dag dat den*d Tour daar gekomen is uiteraard ]zijn we naar de Mont Ventoux uh gegaan en dan moesten we opstaan 's morgens om drie uur omdat we daar ...

Sentences

Result #1 Sentence: fn000056.147
heeft u de partners gevonden [dan ]begint het eigenlijk pas want dan moet er een projectvoorstel geschreven worden .
[HD-Vfin-ADVP]

Result #2 Sentence: fn000063.98
en had ie dat altijd precies zo uitgekiend hij wist kennelijk hoe slim wij waren dat nooit iemand dat op tijd wist hè de de termijn was verstreken uh en en [dan pas ]kwam je d'rachter .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #3 Sentence: fn000081.114
't klinkt heel fout maar in de praktijk komt 't erop neer dat je dat af en toe inderdaad nog wel 'ns kan genieten van de de weinige tijd die je dan in ieder geval nog samen hebt en [zelfs dan ]is er vaak niet altijd tijd meer om dat nog buitenshuis te doen .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #4 Sentence: fn000140.101
maar [dan toch wel ]heb je wat uh wat bepaalde gevoelens daarbij .
[PRT-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #5 Sentence: fn000250.335
ben pas echt uh toen ik die flat kreeg [toen uh ]ben ik pas echt in Eindhoven gebleven .
[HD-Vfin-ADVP]

Result #6 Sentence: fn000280.75
o*a of [toen ]kwamen we d'r eigenlijk pas achter dat bij uh een een zaak daar kun je gewoon ...
[HD-Vfin-ADVP]

Result #7 Sentence: fn000283.289
want je krijgt [dus wel tien procent van 't bedrag ]mag je zelf houden hè .
[PRT-ADVP] -> [MOD-SMAIN] -> [NUCL-Vfin-DU]

Result #8 Sentence: fn000346.73
ja ik ik ik heb geen idee maar uh [toen met Gerrit z'n vader ]ben ik daar wel 'ns geweest voordat ie uh spul moest hebben voor de m*a maar ve*a ja ik heb eigenlijk geen idee .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #9 Sentence: fn000359.286
maar [voor toen ]was dat ontzettend veel geld voor mij .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #10 Sentence: fn000372.36
maar [aan de andere kant dus ]was ze dus iemand die uh als ze dus niet Dusty Springfield was maar haar eigen naam .
[DP-DU] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #11 Sentence: fn000400.253
[dan ]hoef ik ook niet voor naar de Philip Morris fabriek .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #12 Sentence: fn000467.165
ja [toen op een gegeven moment toen ]liep Saskia zo weg xxx oh shit .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #13 Sentence: fn000505.231
toen het zich aanmeldde dacht ik van [toen ]ben ik er pas over na gaan denken van nou misschien moet ik dat 'ns doen voor de gein .
[HD-Vfin-ADVP]

Result #14 Sentence: fn000613.73
nou toen raakten we aan de praat en [toen de dag d'rna ]was ik op school weer en*x toen had ik net tentamen gehad weet 'k nog heel goed .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #15 Sentence: fn000623.15
en [toen uiteindelijk war*a tegen half elf ]was 't echt helemaal vol .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #16 Sentence: fn000625.263
en [dan uiteindelijk ]zeg je nee en dan neemt ie ze lekker allemaal zelf .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #17 Sentence: fn000674.183
[toen Marga daar was ]had*x ze ...
[CMP-CP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #18 Sentence: fn000676.60
en en toen ik dus op een gegeven moment zei van uh nou [dan en dan ]heb ik een vergadering .
[CNJ-CONJ] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #19 Sentence: fn000722.166
kwart voor negen beginnen ze tot half tien en dan een kwartier rust en [dan om kwart voor tien ]gaan ze weer verder tot half elf .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #20 Sentence: fn000771.43
dat dacht ik bij da*a uh toen [toen bij die scène ]dacht ik ook van dat doen ze weer 'ns effe heel goed ja .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #21 Sentence: fn000773.234
en hij wilde d'r*x eigenlijk best wel naartoe want hij had dat*x eigenlijk ook gemist het inschrijven maar dat was [toen me*a de jaarvergadering uh ]was toen een uh brief rondgegaan maar hij zou er best wel naartoe willen en had ik tegen Jurgen gezegd van nou als ge daar zaterdag naartoe wilt 'k*x zeg*x dan kun*z je*z met ons meerijden want ik heb nog wel plek in de auto ik*x zeg en dan kun je dat*x het beste via Sjan*x van Peienbroek*x regelen want die ggg werkt uhm in Middelbeers staat ze dan op de markt en die brengt dan de kaartjes mee .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #22 Sentence: fn000784.71
en [dan later ]denk 'k van ja kan je toch gewoon zus en zo zeggen ?
[MOD-AP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #23 Sentence: fn000784.340
dat lukt me wel maar net als nou krijgen we heb 'k ook [bij Personeel En Arbeid dan ]heb ik ook uh Engels gehad .
[MOD-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #24 Sentence: fn000792.178
xxx zijn d'r vorige keer ook met een heel stel geweest gisteravond naar de Vereeniging en [dan na afloop ]gaan we bij de Blaauwe Hand wat drinken .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #25 Sentence: fn000851.288
[toen bij het uitgaan ]kwam ik je ook wel 'ns tegen .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #26 Sentence: fn000882.79
[pas dan ]kunnen we gaan zeggen van nu gaan wij een prijsvergelijk*a maken .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #27 Sentence: fn000902.130
nee daar kom ik [dan ]kom ik echt niet mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #28 Sentence: fn000933.225
ja [toen we 'm hebben gekocht ]heb ik 'm voor drie uur zes uur opgeladen .
[CMP-CP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #29 Sentence: fn000971.23
[dan ]kunt de*d wel zeggen want als jij nou 's avonds naar Ochten gaat dan moet*z je uitkijken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #30 Sentence: fn007189.167
nou en als het om wat bijzonders gaat dus da 's [zo nu en dan ]staat er ook wel een int*a aardig interview heb een keer gehad met Fries Dagblad bijvoorbeeld .
[MWP-MWU] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #31 Sentence: fn007217.11
maar uh [toen in drieëntachtig ]is het ver*a acht december tweeëntachtig is het verbrand en toen moest de familie ook vluchten en uh toen ben ik uh door de Nederlandse consulaire dienst in Parijs ontzettend geholpen omdat ik uh zonder paspoort Suriname uit was en in Frans Gyana een laisser-passer kreeg .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #32 Sentence: fn007259.23
't is ook zo dat die dat wijfje zet die eieren dan af en op 't moment dat die eieren dat wijfje verlaten worden ze bevrucht door 't mannetje en pas daarna wordt die uh geleimantel daaromheen gevormd en [dan pas ]wordt het zo'n massa .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #33 Sentence: fn007265.129
nou dat is dan 't volgende onderwerp ja 't klinkt een beetje misschien lullig maar [toen uh uh al*a ook alweer geruime tijd voordat Max overleed ]zei 'k Max wat gebeurt er eigenlijk met jouw spullen zal ik maar zeggen als je d'r nou 'ns niet meer bent .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #34 Sentence: fn007268.49
't is heel omstreden en uh [zo nu en dan ]is die koppeling ook uh uh maar g*a gedeeltelijk doorgevoerd maar 't 't uh het mechanisme op zichzelf bestaat nog steeds .
[MWP-MWU] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #35 Sentence: fn007273.14
ook als jullie goed met elkaar overweg konden [dan nog ]zouden jullie deze ja*a jaren losser van elkaar komen staan .
[PRT-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #36 Sentence: fn007349.11
xxx [toen uh die verlengingsperiode van tien weken voorbij was ]werd er gewoon vanuit Suriname gezegd wil je gewoon maar weer doorgaan .
[CMP-CP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #37 Sentence: fn008010.295
die die moest elk ja*a elke week moest ie in 't uh blaadje van de Belastingdienst uh moest ie een uh column schrijven en dan had ie ook [z'n column uh toen uh van die week ]ging over de Ronde Van Vlaanderen en over uh de Oude Xxx waar we toen gestaan hadden .
[MOD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #38 Sentence: fn008021.137
[zo nu en dan uh ]gooit ie nog effetjes wat in de in dialect d'rui*a uh d*a d*a d'rtussendoor .
[MWP-MWU] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #39 Sentence: fn008024.96
en [dan ]kreeg je dan zeven euro voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #40 Sentence: fn008056.261
[zo nu en dan ]heeft ie zo'n blafaanval en gaat ie heel hard door de tuin rennen .
[MWP-Vfin-MWU]

Result #41 Sentence: fn008059.176
uh ma*a maar misschien mag je ook wel voor minder uitzoeken maar [dan ]krijg je natuurlijk verder geen geld van terug .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #42 Sentence: fn009009.28
ik dacht dat 't alleen om die drie jongens ging en [toen ineens ]zag ik dat 't om een hele grote groep ging .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #43 Sentence: fn009076.47
als die categoriebehoefte d'r wel is [dan pas ]kun je doen aan merkbekendheid .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #44 Sentence: fn009076.80
pas als ze behoefte hebben aan de categorie jouw merk kennen iets van jouw merk weten en een positieve houding hebben [pas dan ]heeft 't zin om aan gedragsintentie te gaan doen .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #45 Sentence: fn009109.16
[dan nog uh ]kun je je afvragen van ja maar hoe hoe komen mensen nou aan die morele oordelen aan dat morele besef ?
[PRT-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #46 Sentence: fn009113.149
en [toen in vijfentachtig de paus naar Nederland kwam ]zei die dat iedereen moest luisteren en gehoorzamen .
[CMP-CP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #47 Sentence: fn009129.63
nou [dan ]blijkt alweer uit dat IJ dan ook gelijk is aan drie .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #48 Sentence: fv400019.239
[nu en dan ]heb ik meestal een heel goed gesprek .
[CNJ-CONJ] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #49 Sentence: fv400073.376
[dus zit 'm*d in proces ]beweert 'm*d .
[MOD-SMAIN] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #50 Sentence: fv400117.285
[dan ]kan ik u daar meer over zeggen dus we worden heel zelden mee geconfronteerd bij ons .
[MOD-Vfin-INF]

Result #51 Sentence: fv400165.261
en [van toen af ]ben ik nooit meer met uh thuis ggg weg geweest .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #52 Sentence: fv400169.183
en [tegen dan ]zijn ze allemaal in de nieuwe spelling hè .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #53 Sentence: fv400430.20
[toen gisterenavond ]was 't ook van dat kippenfestijn hé .
[DP-DU] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #54 Sentence: fv400446.82
en [tegen dan ]zat de zaal stampvol en iedereen dacht van en nu moet het gebeuren want we zitten hier al drie lezingen te wachten .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #55 Sentence: fv400468.53
maar [toen in tweeduizend ggg in tweeduizend ]was hij vers minister denk ik hè .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #56 Sentence: fv400477.85
en [vlak langs de autostrade dus op dezelfde hoogte ]loopt een fietspad dus tot hier ergens in Stein .
[CRD-CONJ] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #57 Sentence: fv400534.41
en uh vermits dat mijne*d schoonzoon uh graag de Tour De France uh ziet zijn we [dan ook uh op een dag naar de Mont Ven*a den*d dag dat den*d Tour daar gekomen is uiteraard ]zijn we naar de Mont Ventoux uh gegaan en dan moesten we opstaan 's morgens om drie uur omdat we daar ...
[PRT-ADVP] -> [MOD-SMAIN] -> [CNJ-Vfin-CONJ]

Result #58 Sentence: fv400727.33
maar toen toen uhm [toen zo met uh kerst en nieuw ]heb ik ook oesters gegeten en dat waren ...
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #59 Sentence: fv600713.16
[hoe dan ook ]ben ik van mening dat om het even welke structuur machteloos stond vanaf het ogenblik dat één partner beslist had om niet meer gezamenlijk op te treden .
[MWP-MWU] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #60 Sentence: fv601172.3
[toen bleek dat ze zwanger was ]kreeg ze ruzie met haar vriend .
[CMP-CP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #61 Sentence: fv601340.16
[voor het kiezen dus voor het behoud van het oranje ggg maar conform onze principes uh die wij en onze beginselen die wij plaatsen ]willen wij dat uh basisoranje ggg wat warmer wat menselijker nog maken uh iets minder koel dan in het verleden en zullen wij werken met een aantal varianten van het oranje .
[CRD-CONJ] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #62 Sentence: fv701011.295
[dan daarna ]kunt ge naar de Snoekstraat komen .
[PRT-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #63 Sentence: fv801135.16
[tot dan ]moest ze het hoofd koel houden .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #64 Sentence: fv801175.14
[tot dan toe ]had ze eenvoudig niet beseft dat het een stomme film was .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]