CGN results
File:U:\Corex\IMDI-Tools\TIGER\SearchResults\FirstConst_All.xml
Date:1-7-2011 16:26
Count:60360

Statistics

CountTypeExample
0(No d-words)

Sentences

Result #1 Sentence: fn000002.1
goed [het ]is de hoogste tijd om eens te gaan kijken in de kranten van vandaag maandag twaalf april negentien negenennegentig uiteraard .

Result #2 Sentence: fn000002.2
[Albanië ]wil hulp van de NAVO tegen Servië dat vinden we terug op de voorpagina van de Gelderlander .

Result #3 Sentence: fn000002.3
[bij gevechten met verzetsstrijders van het Kosovo-bevrijdingslever-leger*u het UCK ]hebben Servische eenheden gisteren ook doelen in Albanië bestookt .

Result #4 Sentence: fn000002.4
[de Serviërs ]vuurden mortiergranaten af op een viertal dorpen in Albanië aldus de Albanese politie .

Result #5 Sentence: fn000002.5
[de Albanese regering ]heeft de NAVO gevraagd de Servische artilleriestellingen aan te vallen .

Result #6 Sentence: fn000002.7
[Indonesisch leger ]richt slachting aan onder buspassagiers en de ME pakt honderd vierendertig supporters van Vitesse bij verrassing op .

Result #7 Sentence: fn000002.8
[Rabobank ]botst weer met kleine beleggers in Apeldoorn en moeder doodt dochter en daarna zichzelf .

Result #8 Sentence: fn000002.9
[dat ]vinden we terug dus op de voorpagina van de Gelderlander .

Result #9 Sentence: fn000002.10
en [dan ]hebben we ook nog de Nijmegen-editie .

Result #10 Sentence: fn000002.11
[de buurt ]wordt stapelgek van café Het Zwaantje .

Result #11 Sentence: fn000002.12
[dat ]vinden we dus terug op die voorpagina van de stadseditie .

Result #12 Sentence: fn000002.14
[vijf gulden ]is vijf gulden .

Result #13 Sentence: fn000002.15
[de Nijmeegse millenniummunt een speciaal geldstuk van vijf gulden dat door een club van ondernemers wordt uitgegeven in het kader van de komende eeuwwisseling ]is een wettig betaalmiddel .

Result #14 Sentence: fn000002.16
en [d'r ]is een duo die heeft lantaarns stukgego-schoten*u afgelopen weekend .

Result #15 Sentence: fn000002.17
en d'r is uh weer gedanst in Nijmegen want [de dansschool ]blijft de bron van jeugdlied-liefdes*u alduns*u aldus een kop in de Gelderlander .

Result #16 Sentence: fn000002.18
[ijspaleis Triavium in Nijmegen ]stond de afgelopen drie dagen in het teken van dansen .

Result #17 Sentence: fn000002.19
onder de ditel*u onder de [onder de titel het uh Great*v Gala*v Of*v Dancing*v ]vonden er wedstrijden demonstraties en vrij dansen plaats .

Result #18 Sentence: fn000002.20
nou [dat ]is de Gelderlander .

Result #19 Sentence: fn000002.21
[er ]zijn vanmorgen voor zeven uur nog meer kranten in de brievenbus beland .

Result #20 Sentence: fn000002.22
[we ]beginnen met Trouw .

Result #21 Sentence: fn000002.23
[Trouw ]steunt minister Borst van harte in haar welhaast hopeloze strijd tegen de reclame voor alcohol .

Result #22 Sentence: fn000002.24
[de krant ]vindt dat ze zeker moet doorgaan om jongeren van de alcohol te houden .

Result #23 Sentence: fn000002.25
[het probleem van de overheid ]is dat de middelen om reclamemakers in het gareel te krijgen ontoereikend zijn .

Result #24 Sentence: fn000002.26
[zelfs een verbod ]biedt geen soelaas .

Result #25 Sentence: fn000002.27
[reclamemakers ]plakken hun merknamen dan op andere artikelen zoals kleding en festivals .

Result #26 Sentence: fn000002.28
en [toch ]moet Borst doorgaan .

Result #27 Sentence: fn000002.29
iedereen moet het bedrijfsleven iemand me*a [iemand ]moet het bedrijfsleven met de neus op de maatschappelijke verantwoordelijkheid drukken .

Result #28 Sentence: fn000002.30
als het bedrijfsleven dat zelf niet kan [dan ]moet de overheid dat maar doen .

Result #29 Sentence: fn000002.31
[de Amsterdamse politie heeft op uh ]heeft een stop gezet op interne sollicitaties uh één van de politievakbonden wil met meer loon voor de agenten in de steden de mogelijke komst van een uitzendbureau voor ex-agenten .

Result #30 Sentence: fn000002.33
[de krant ]denkt dat de miljoenen die de laatste jaren in de politie zijn gestoken er niet toe hebben geleid dat er meer agenten zijn .

Result #31 Sentence: fn000002.34
[de krant ]pleit voor snelle maatregelen .

Result #32 Sentence: fn000002.35
voorrang bij woningtoewijzing voor de agenten in de grote steden verbetering van het imago loopbaanbegeleiding en uh [natuurlijk ]moet de handhaving van de openbare in orde blijven volgens de krant .

Result #33 Sentence: fn000002.36
xxx [dat ]was dus de Telegraaf dan gaan we tot slot nog naar een uh laatste krant het Algemeen Dagblad .

Result #34 Sentence: fn000002.37
[het motto van de artiestenactie die de m*a uh die op maandagavond onder leiding van Freek De Jonge plaatsvindt staakt-het-vuren ]duidt op onbegrip van de situatie in Kosovo schrijft het Algemeen Dagblad .

Result #35 Sentence: fn000002.38
[de krant ]vindt namelijk dat de Kosovaren juist niet gebaat zijn bij een zwijgen van de wapens .

Result #36 Sentence: fn000002.39
[president Milosevic ]is al sinds negentien negenentachtig bezig onheil te stichten over zijn land en beloften om hiermee te stoppen heeft hij stelselmatig gebroken .

Result #37 Sentence: fn000002.40
en [daarom ]moeten de NAVO-acties slagen om een toekomst in vrede voor de Kosovaren te realiseren .

Result #38 Sentence: fn000002.41
[zelfs al ]vergt dat offers en een lange lange oefening in geduld .

Result #39 Sentence: fn000002.42
xxx [dat ]was uh tot slot dus nog het Algemeen Dagblad .

Result #40 Sentence: fn000002.43
[de Volkskrant ]heeft vandaag geen commentaar zoals gewoonlijk op de maandagmorgen .

Result #41 Sentence: fn000002.44
[we ]denken dat wij weer lekker weer teruggaan naar de muziek .

Result #42 Sentence: fn000002.45
[Keith Sweat ]komt eraan en Twisted*v .

Result #43 Sentence: fn000007.1
xxx zoals uh al gezegd uh [we ]zijn dan toe aan uh agendapunt negen de mededelingen .

Result #44 Sentence: fn000007.8
ggg [soms ]heb ik wel xxx .

Result #45 Sentence: fn000007.9
uhm ggg maar [wij ]zijn zelf ook heel erg benieuwd naar uh uh wat er uit uh ja zo'n dag komt a*a aan informatie over het studiehuis en we vroegen ons af of uh een aantal mensen van STOFL daar ook bij konden zitten omdat het voor ons ook belangrijk is wat voor studenten wij later gaan krijgen die uit het studiehuis komen .

Result #46 Sentence: fn000007.11
uhm [ik uh ]moet u zeggen ik heb het stuk wel gezien .

Result #47 Sentence: fn000007.12
[ik ]meen dat er in eerste instantie geen sprake was van studenten maar misschien is het zinnig dat we even met uh de heer Van De Broek die dat uh op het uh niveau uh van het bureau uh coördineert uh contact opnemen en even kijken of dat kan .

Result #48 Sentence: fn000007.17
uhm ja [ik ]wilde nog even iets uh bij punt vier uh zeggen .

Result #49 Sentence: fn000007.18
uhm [wij ]hebben dus ook uh bij onze achterban uh geraadpleegd over uh 't alfa-informatiekunde en d'r zijn inderdaad nogal wat uh haken en ogen aan het uh programma zoals 't er nu ook ligt .

Result #50 Sentence: fn000007.19
en uhm [aangezien hier ook al staat dat er nog naar uh oplossingen gezocht gaat worden ]willen wij ook nog heel graag benadrukken dat de invoering van de nieuwe algemene vakken uh met de uiterste zorgvuldigheid uh uh geïmplementeerd zal moeten worden .

Result #51 Sentence: fn000007.21
mm-hu [wij uh ]zullen daar goede nota van nemen .

Result #52 Sentence: fn000007.22
[het ]is inmiddels in de notulen vastgelegd en uh we zullen d'r rekening mee houden .

Result #53 Sentence: fn000007.25
ja uh [mijn opmerking ]was over hetzelfde punt dus ook bij uh zover ik uh geïnformeerd ben en uh omdat ik daar vorige keer ook al iets over gezegd heb voor*x over vorig jaar .

Result #54 Sentence: fn000007.29
heb uh was onze inschatting dat het dit jaar eigenlijk in plaats van beter want [toen ]werd er ook gezegd we doen er iets aan van dat het dit jaar eigenlijk nog slechter gaat dan vorig jaar .

Result #55 Sentence: fn000007.33
en uh nu zie ik dat er uh [op korte termijn ]is er iets gedaan aan uh wat stond er ook weer ?

Result #56 Sentence: fn000007.35
en uh uh ja [dat ]lijkt ons een v*a verbetering maar meschijn*u waarschijnlijk zou die verbetering nog groter zijn als die egus*a uh gi*a op gezette tijden bijeenkomsten ook dus vanuit de opleidingen zelf daar enige inspraak in is .

Result #57 Sentence: fn000007.37
dat die uh bijeenkomsten niet alleen worden georganiseerd door degenen die die cursus hebben opgezet want [de grote probleem ]is het is een algemeen vak en de studenten voelen zich verbonden met een bepaalde opleiding en dan heb je weer zo'n algemeen vak en dat laten ze liggen of dat zien ze niet zitten of het is te groot en de zorg die uh mevrouw Becks*x uh naar voren haalt die uh die bekruipt mij ook met die andere algemene vakken .

Result #58 Sentence: fn000007.39
als dat weer een algemeen vak wordt buiten de opleidingen [dan ]zie ik daar grote problemen ontstaan op dezelfde manier waarop 't nu gebeurt .

Result #59 Sentence: fn000007.41
[onze tweedejaars ik weet 't dan vanuit met name xxx-geschiedenis ]is uh iets van mee*a ik geloof driekwart die 't gewoon niet doet .

Result #60 Sentence: fn000007.43
[wij ]mogen dus oe*a wij mogen d'r ons niet mee bemoeien .

Result #61 Sentence: fn000007.44
[de vraag ]rijst hoe vaak het*x negatief beoordeeld moet worden voor een algemeen vak voordat uh een een beslissing genomen wordt .

Result #62 Sentence: fn000007.46
maar [misschien ]is 't toch niet zo'n goed idee .

Result #63 Sentence: fn000007.49
[bij alfa-informatica ]is dit denk 'k de derde keer in successie hoor .

Result #64 Sentence: fn000007.50
ja slecht beoordeeld wordt althans [ju*u ]is 't nog niet officieel slecht beoordeeld maar ik denk dat de achtergrond duidelijk genoeg is .

Result #65 Sentence: fn000007.51
[dat ]komt wel .

Result #66 Sentence: fn000007.52
en weer een keer dat we 't erover hebben want [bij voorbaat ]werd ook al gezegd van uh we spreken er de zorg uit over hoe het gaat lopen .

Result #67 Sentence: fn000007.53
ja en om in boe*a nou i*a [ik ]vind de opmerking van wat ik uiterst belangrijk de*a dat zij de link legt naar de algemene vakken waar soortgelijke problemen niet helemaal uitgesloten zijn .

Result #68 Sentence: fn000008.2
[ik ]heb een uh een opmerking die ik de vorige keer ook bij het verdelingsvoorstel heb gemaakt uh .

Result #69 Sentence: fn000008.3
[die ]blijf ik herhalen want ik blijf dit vreemd vinden .

Result #70 Sentence: fn000008.4
[de input pret*x parameters voor het uh verdelingsmodel ]zijn de onderwijs- en onderzoekstaken .

Result #71 Sentence: fn000008.5
en [wat ik nu zie ]is in dit verdelingsvoorstel dat de budgetten toegewezen worden aan de opleidingen opleidingen binnen een onderwijsinstituut .

Result #72 Sentence: fn000008.6
[ik ]vind dat vreemd d'r is geen splitsing gemaakt tussen onderwijs onderzoek budget voor onderwijs budget voor onderzoek terwijl bij de verdeling er wel van uitgegaan wordt .

Result #73 Sentence: fn000008.9
[ik ]blijf dat vreemd vinden .

Result #74 Sentence: fn000008.11
[we ]hebben daarover dus uh een een een beslissing genomen die tot op zekere hoogte arbitrair is we hadden de budgetten onder kunnen brengen ofwel hè in het onderzoekinstituut ofwel in het onderwijsinstituut .

Result #75 Sentence: fn000008.12
[wij ]hebben geopteerd zoals we dat in feite ook met de secretariaten hebben gedaan we zeggen nou wij uh gaan die ondersteuning uh in in in in secretariële zin hè in zekere zin ook in materiële zin wij vinden 't 't beste om dat ja onder te brengen bij de onderwijsinstituten want anders dan uh uh uh schep je een een soort extra communicatielijn weer over hè dat soort van zaken .

Result #76 Sentence: fn000008.13
uh [dat ]had dus ook anders kunnen uitvallen .

Result #77 Sentence: fn000008.14
of het nou inderdaad opportuun is om die budgetten in deze zin allemaal te gaan uitsplitsen naar onderwijs en onderzoek uh [dat ]is de vraag .

Result #78 Sentence: fn000008.15
[een deel van de budgetten van de interne afdelingsbudgetten van de geoormerkige*u budgetten ]zijn natuurlijk in*a intern ook wel degelijk geoormerkt .

Result #79 Sentence: fn000008.17
laat 'k zeggen uh ja uh de gelden bijvoorbeeld voor AIO's voor postdocs waarin*x al uh juist die specifieke onderzoekbudgetten zijn hè geoormerkt zoals dat ook 't geval is met laten we zeggen de additionele middelen uit de tweede uh derde geldstroom enzovoort die zijn geoorm*a [die ]zijn geoormerkt voor onderzoek en die blijven dat ook .

Result #80 Sentence: fn000008.18
dus [het ]is niet zo dat nu de uh beheersvoerende directeur van het onderwijsinstituut daarmee ook als 't ware een soort van autonome bevoegdheid zou hebben om die middelen zo te besteden .

Result #81 Sentence: fn000008.19
nee [er ]is een hoge mate van interne hè bestemming aan gegeven oormerking aan gegeven van de afdelingsbudgetten ook .

Result #82 Sentence: fn000008.20
en [dat ]waarborgt ons inziens voldoende hè dat je enerzijds hè uh de administratie goed kunt vo*a op één plek kunt voeren dat je anderzijds toch waarborgt dat die budgetten inderdaad gedifferentieerd zijn .

Result #83 Sentence: fn000008.23
ik uh [ik ]heb daar twijfel aan dat je de administratie goed kunt voeren .

Result #84 Sentence: fn000008.24
ik uh [ik ]heb met de nodige scepsis uh deze gang van zaken zo'n zo'n jaar aangekeken .

Result #85 Sentence: fn000008.25
[ik ]heb er ook uh al eerder vragen over gesteld over de beheersmatige kant ik heb d'r ook een interview xxx en dat weet u uh .

Result #86 Sentence: fn000008.27
[dit jaar ]is het afgelopen jaar is het eerste jaar dat wij 't gepresteerd hebben om een tekort te creëren van twaalfduizend gulden .

Result #87 Sentence: fn000008.29
[da ]'s niet best .

Result #88 Sentence: fn000008.30
nee [dat ]vind ik ook .

Result #89 Sentence: fn000008.31
uh maar kijk 'ns uh [toch ]is 't feitelijk zo we hebben daar eerder wel over gediscussieerd ook in deze vergadering dat maandelijks zoals u hier in deze stukken ook staat wordt een overzicht gegeven van de budgetten .

Result #90 Sentence: fn000008.32
[ik ]krijg ze niet .

Result #91 Sentence: fn000008.33
ja maar [dat ]vind ik dan toch een gebrek aan communicatie binnen uw eigen instituut .

Result #92 Sentence: fn000008.34
[die ]zijn op het instituut aanwezig en of u dan naar de directeur moet of naar het secretariaat ik weet dat niet ik vind dat de directeuren daarvoor moeten zorgen dat die mededelingen er komen .

Result #93 Sentence: fn000008.35
maar er is dus niet globaal per onderwijsinstituut maar [per budget per afdelingsbudget ]worden nog ik kijk even naar de heer xxx .

Result #94 Sentence: fn000008.38
maar [d'r ]is door door ons op aangedrongen om die overzichten daarnaartoe te sturen waar ze gecontroleerd worden te weten de wat we dan vroeger noemden beheerders op afdelingsniveau .

Result #95 Sentence: fn000008.39
[er ]is mij niet bekend enige daad op het gebied van handtekeningen zetten door directeuren die feitelijk tot effect had dat er uh gecontroleerd werd wat er met de uitgaven gebeurde .

Result #96 Sentence: fn000008.40
[alle directeuren die ik daarover gesproken heb ]zeggen ja God uh we hebben natuurlijk geen gelegenheid om uh om om om alles te con*a dus we tekenen gewoon .

Result #97 Sentence: fn000008.41
en ik vind dat heel kwalijk zoals de heer Van Rossum zegt de grotingsdiscipline*u de uitgavendiscipline [die ]moet je daar leggen waar die thuishoort namelijk bij die afdeling .

Result #98 Sentence: fn000008.42
en uh ['t ]is ons niet gelukt om elk jaar inderdaad een uh een een met met met met een sluitende begroting te werken maar dat was wel ons streven .

Result #99 Sentence: fn000008.43
voor mijn eigen afdeling en [vrijwel altijd ]lukte .

Result #100 Sentence: fn000008.44
[bij de afdeling van de heer Van Rossum ]lukte 't kennelijk altijd en nu is daar opeens een tekort hoe komt dat ?

Result #101 Sentence: fn000008.46
[dat ]kan niet komen omdat de onderwijsdir*a of onderzoekdirecteur onverwacht uitgaven gedaan heeft .

Result #102 Sentence: fn000008.47
dat [dat ]is niet het geval .

Result #103 Sentence: fn000008.49
[dat ]hoort u mij niet zeggen .

Result #104 Sentence: fn000008.50
dus laten we nou uh kijk [u ]zet dat nou 'ns weer zo dramatisch aan maar wat is nou feitelijk het geval ?

Result #105 Sentence: fn000008.51
[de overzichten ]komen beschikbaar .

Result #106 Sentence: fn000008.52
[het postvakje ]is nu niet de beheerder van de v*a de ouwe beheerder van de vakgroep maar 't postvak voor die overzichten is de directeur .

Result #107 Sentence: fn000008.53
[die directeur ]moet de zaak goed communiceren met de afdelingen c'est*v tout*v .

Result #108 Sentence: fn000008.55
directeur van van talen en culturen [die ]krijgt van ...

Result #109 Sentence: fn000008.59
i*a i*a ik [ik ]begrijp 't niet .

Result #110 Sentence: fn000008.60
[daar ]moeten die budgetten die moeten daar vinden wij die moeten daar beheerd worden en wij willen niet dus langer die situatie waar die bevoegdheid in feite hè van de vakgroepen niet bestaat om daar wel een grote financiële bevoegdheid te leggen van het formeel hè beheren van de budgetten .

Result #111 Sentence: fn000008.62
feitelijk is [feitelijk ]is het zo dat de bestemmingen van die gelden dat die net als in het verleden primair op suggestie op voorstel hoe je het noemen wil van de afdelingen gebeurt .

Result #112 Sentence: fn000008.63
[daarvoor ]zijn ze geoormerkt .

Result #113 Sentence: fn000008.64
bevoegdheid lag n*a [bevoegdheid ]lag nooit bij de afdeling die lag bij het centrale niveau .

Result #114 Sentence: fn000008.65
nee [dat ]ligt eraan .

Result #115 Sentence: fn000008.66
op voorstel van de afdelingen op voorstel van de afdelingen dat was vroeger net zo dit pleit er niet voor dat afdelingen maar mogen doen wat ze willen maar als u zegt [die budgetten ]worden daar beheerd dan n*a dan dan ontken ik dat .

Result #116 Sentence: fn000008.68
[ze ]worden niet beheerd .

Result #117 Sentence: fn000008.69
ze worden verzameld [de overzichten ]worden verzameld de handtekeningen worden gezet .

Result #118 Sentence: fn000008.70
en dat is ook niet mogelijk [een viertiende directeur ]kan niet budgetcontrole uitoefenen da 's alles*x .

Result #119 Sentence: fn000008.71
die heeft een uh nog*x steeds*x [de bedoeling ]is juist dat het secretariaat en bij sommige managementassistent heet dat dat die dat soort zaken doet .

Result #120 Sentence: fn000008.72
en dat dat nog niet helemaal perfect gaat dat moge zo zijn maar [wezenlijke veranderingen in dat geheel ]zijn er eigenlijk niet .

Result #121 Sentence: fn000008.73
maar [ik ]zeg*x ...

Result #122 Sentence: fn000008.74
en [ik ]zou dus inderdaad uh maar ook we zullen dat in die protocollen ook nader aangeven .

Result #123 Sentence: fn000008.75
maar [ik ]geloof dat dat met een goede communicatie tussen de directeuren en de afdelingen in feite de ouwe situatie niet strikt formeel want formeel ligt die bevoegdheid bij de directeur maar materieel feitelijk 'tzelfde is als in de vroegere situatie als die zaken rechtstreeks bij de vakgroep bestaan*x .

Result #124 Sentence: fn000008.77
[dat ]zijn de mensen die als een spin in een web zitten op zo'n afdeling .

Result #125 Sentence: fn000008.78
die zien wat er gebeurt terwijl [de managementassistente of het management van een onderwijs- of een onderzoekschool ]zit ver af van de situatie binnen zo'n afdeling echt ver af .

Result #126 Sentence: fn000008.79
[die ]kunnen überhaupt niet overzien wat er speelt .

Result #127 Sentence: fn000008.81
[die ]moeten niet kijk die hebben de budgetten hè en die moeten ...

Result #128 Sentence: fn000008.82
[die ]hebben het feitelijke beheer oké .

Result #129 Sentence: fn000008.83
en die nee nee en die moeten die budgetten die moeten ze dus inderdaad ze moeten de informatie daarover de stand van zaken de afrekeningen doorsturen naar de afdelingen zeggen*x [dit en dit ]is stand hè let daar bij de bestedingen op .

Result #130 Sentence: fn000008.85
xxx voorzitter [dat is ]is niet te doen .

Result #131 Sentence: fn000008.86
[u ]kent toch zelf die overzichten van budgetten ?

Result #132 Sentence: fn000008.88
[xxx ]zijn verschrikkelijk moeilijk te lezen .

Result #133 Sentence: fn000008.89
[de heer Boekhorst ]had een getraind oog en liep altijd de bestedingen even vluchtig langs .

Result #134 Sentence: fn000008.90
[ik ]weet ongeveer wat wa*a uh hè .

Result #135 Sentence: fn000008.91
[hij ]was erin getraind .

Result #136 Sentence: fn000008.94
uh ik ook [xxx ]ga ik van uit .

Result #137 Sentence: fn000008.95
maar een een directeur of een managementassi*a dat moe*a [daar ]moet u niet van verwachten dat die zo'n budget op dezelfde manier in de gaten kan houden .

Result #138 Sentence: fn000008.96
[dat ]is zinloos om dat te verwachten .

Result #139 Sentence: fn000008.100
maar wa*a wat u zegt als er goede protoco-krotocollen*u zijn en d'r z*a uh d'r [d'r ]zijn mensen aanspreekbaar op het niveau van van de opleidingen o*a o*a over bemaalde*u h*a beheerszaken dan moet dat op die manier te regelen zijn als ik naar onze op*a opleiding kijk en vroeger was het inderdaad zo van d'r was iemand die wist precies uh uh we hadden een excursiebudget van uh die maakt er gebruik van en die wist precies nu nu khaan*u we te ver hè .

Result #140 Sentence: fn000008.102
[ik ]denk xxx .

Result #141 Sentence: fn000008.103
en [die ]hield dat in de ga*a .

Result #142 Sentence: fn000008.104
[de directeur ]doet dat inderdaad bij ons ook niet .

Result #143 Sentence: fn000008.105
maar [het ]is de bedoeling dat dat wel op afdelingsniveau dat dat echt gebeurt en dat dat blijft gebeuren .

Result #144 Sentence: fn000008.108
nou da*a [daar ]zit dus juist het probleem .

Result #145 Sentence: fn000008.109
xxx hebben die beheerders op ap*a opleidingsniveau die kregen een brief [vanaf één zoveel ]bent u niet meer tekeningsbevoegd .

Result #146 Sentence: fn000008.114
ja [dat ]denk ik eigenlijk wel .

Result #147 Sentence: fn000008.117
nou ja [bij ons ]gebeurt het bij ons gebeurt het wel .

Result #148 Sentence: fn000008.118
uh uh ik denk [in de praktijk ]gebeurt het in een aantal afdelingen zo .

Result #149 Sentence: fn000008.119
[ik ]weet dat .

Result #150 Sentence: fn000008.120
maar laten we zo afspreken uh meneer Van Rossum [dan ]kom ik u in zekere zin tegemoet daarin .

Result #151 Sentence: fn000008.121
bij 't maken van die protocollen uh zullen wij nog 'ns goed bekij*a dat zullen we met de directeuren bespreken of we niet uh gewoon praktisch gesproken er het beste aan doen dat we een aantal bevoegdheden doordelegeren [dat ]moeten de directeuren dan doen hè naar de afdelingen hè .

Result #152 Sentence: fn000008.125
zullen xxx [wij ]hebben wij hebben het wij hebben 't dus aan de directeuren gedelegeerd .

Result #153 Sentence: fn000008.126
[wij ]zullen met de directeuren uh nadere afspraken maken over hè bepaalde vormen van doordelegatie van de budgetten .

Result #154 Sentence: fn000008.127
wat wel laat 'k nou één ding noemen wat toch wel hè dat is een w*a w*a wellicht een wat triviaal voorbeeld maar laten*x we*x zeggen*x [in afdelingen ]bleken in de ouwe vakgroepen bleek bijvoorbeeld ten aanzien van zoiets als het maken van dienstreizen bleek totaal verschillende praktijken te bestaan .

Result #155 Sentence: fn000008.128
[in de ene afdeling ]werd de reis wel vergoed in de andere werd ie niet vergoed .

Result #156 Sentence: fn000008.130
[wij ]vinden dus dat daar een harmonisering hè dat dat gewenst is .

Result #157 Sentence: fn000008.131
daar [daar ]moeten directeuren bijvoorbeeld in sturen .

Result #158 Sentence: fn000008.132
dat soort van werk en [zo ]zijn er meer zaken .

Result #159 Sentence: fn000008.133
maar daar waar dat zoals in zo'n geval die excursies en andere posten [daar waar dat redelijkerwijs kan hè ]zou dat in de vorm kunnen van doordelegeren van bevoegdheden naar de afdelingen .

Result #160 Sentence: fn000017.1
tsjonge [wat ]lijkt 't me geweldig om gecremeerd te worden bij deze plaat .

Result #161 Sentence: fn000017.2
poeh poeh ja niet dat ik daar echt naar uitkijk uh maar die plaat [die ]is zo geweldig .

Result #162 Sentence: fn000017.3
[INXS ]was dat uit uh negentien eenennegentig en By*v My*v Side*v en daarvoor uh hoorden we TLC en No*v Scrubs*v uit de afrekening van afgelopen zaterdag .

Result #163 Sentence: fn000017.4
en [veertien voor tien ]gaan we even kijken naar het volgende .

Result #164 Sentence: fn000017.7
[we ]beginnen bij Calypso en die vind je in de Tweede Walstraat nummer zestien .

Result #165 Sentence: fn000017.9
nou Holy*v Man*v [die ]draait daar dagelijks om twee uur uh kwart voor zeven en om kwart over negen .

Result #166 Sentence: fn000017.10
[een beetje de standaardtijden ]zijn dat .

Result #167 Sentence: fn000017.13
en [dan ]staat er ook nog nou ja zondag dan moet je weer even wachten om half twee en vier uur .

Result #168 Sentence: fn000017.14
You've*v Got*v Mail*v [die ]draait ook elke dag in Cabissso*u Calypso om kwart voor zeven en Abeltje zelfs die draait nog steeds elke dag maar dan wel 's middags om twee uur .

Result #169 Sentence: fn000017.15
Rush*v Hour*v [vandaag ]draait die om twee uur kwart voor zeven en om kwart voor tien .

Result #170 Sentence: fn000017.16
en Eight*v Millimeters*v uh ['t ]schijnt toch wel een indrukwekkende film te zijn uh vandaag draait ie om twee uur en om half tien .

Result #171 Sentence: fn000017.18
Asterix En Obelix Contre*v César [dat ]is dus de Franstalige versie van die film om kwart voor zeven en kwart over negen dagelijks .

Result #172 Sentence: fn000017.19
uhm en kun je niet goed tegen Frans ['t ]zal ongetwijfeld wel ondertiteld zijn hoor maar wil je de Nederlandstalige versie zien dus Asterix En Obelix Tegen Caesar uh die draait dagelijks om kwart voor twee .

Result #173 Sentence: fn000017.21
en verder uh nou ja goed de sneak*v preview*v [die uh ]is uh woensdag uh te zien om half tien .

Result #174 Sentence: fn000017.22
Centrum in Houtstraat [Arlington*v Road*v ]hebben zij elke dag om half tien uh en Arlington*v Road*v gaat als volgt Michael Xxx verloor zijn vrouw door een aanslag van een terroristische organisatie .

Result #175 Sentence: fn000017.23
[Michael ]raakt geobsedeerd door terrorisme .

Result #176 Sentence: fn000017.24
[dan ]krijgt hij nieuwe buren .

Result #177 Sentence: fn000017.25
't klikt tussen de families maar [de buren ]gedragen zich volgens Michael wel erg verdacht .

Result #178 Sentence: fn000017.27
kortom een uh spannende film en [die ]kun je dan uh uh dagelijks zien om half tien in Centrum .

Result #179 Sentence: fn000017.29
Cinemariënburg die heeft nog steeds No*v Trains*v No*v Planes*v [een Nederlandse film ]is dat .

Result #180 Sentence: fn000017.30
uh [om uh kwart voor tien ]kun je die elke dag gaan bekijken .

Result #181 Sentence: fn000017.31
't Vijfde Seizoen [dat ]is uh b*a zo'n nieuwe uh film die in Cinemariënburg draait elke dag om half zeven .

Result #182 Sentence: fn000017.32
[Central*v Do*v Brazil*v ]schijnt 't dus heel erg goed te doen want nog steeds draait die elke dag om tien uur .

Result #183 Sentence: fn000017.34
[de vraag ]is natuurlijk is 't ook een mooie film ?

Result #184 Sentence: fn000017.37
[Een Luizenleven ]draait uh woensdag pas om kwart voor drie .

Result #185 Sentence: fn000017.38
nou [Patch Adams ]kun je vandaag al zien om kwart over acht .

Result #186 Sentence: fn000017.39
en The*v Faculty*v [ook die ]kun je vandaag zien om uh half negen .

Result #187 Sentence: fn000017.40
en zelfs Stepmom*v maar*x [volgens mij ]is dat een hele oude film al die hebben ze dus weer van de plank afgehaald en die draait vandaag om acht uur .

Result #188 Sentence: fn000021.1
het Radio Nijmegen prikbord [daar ]is het nu tijd voor geworden .

Result #189 Sentence: fn000021.2
uhm en [het Radio Nijmegen prikbord ]meldt het volgende .

Result #190 Sentence: fn000021.3
[Frank Boeijen ]speelt deze maand een thuiswedstrijd in nou ja zijn Nijmegen mogen we toch wel zeggen .

Result #191 Sentence: fn000021.4
[hij ]treedt uh donderdag acht en ve*a oh dat is al geweest oh geweldig 'k zit hier oude berichten op te lezen .

Result #192 Sentence: fn000021.5
uh nou [dit ]kan ik nog wel lezen zie ik ook Clouseau komt naar Nijmegen en wel op drieëntwintig april in de Nijmeegse Vereeniging .

Result #193 Sentence: fn000021.6
[vorige maand ]verscheen hun uh nieuwste album In Stereo .

Result #194 Sentence: fn000021.7
[oude en nieuwe nummers ]zullen elkaar afwisselen vanaf kwart over acht .

Result #195 Sentence: fn000021.8
[de toegang ]is veertig gulden en ook hier krijgen pashouders vijf gulden korting .

Result #196 Sentence: fn000021.10
ouwe berichten [daar ]hebben we in feite niks aan natuurlijk .

Result #197 Sentence: fn000021.11
[de Nijmeegse reddingsbrigade ]start een introductiecursus voor mensen die willen kennismaken met het reddingswerk .

Result #198 Sentence: fn000021.12
[er ]zijn acht lessen te beginnen op woensdag veertien april dus dat is komende woensdag .

Result #199 Sentence: fn000021.13
[de reddingsbrigade ]houdt zich bezig met het bestrijden van de verdrinkingsdood .

Result #200 Sentence: fn000021.14
[daarbij ]gaat het om zowel daadwerkelijk reddingswerk als met primitieve maatregelen .

Result #201 Sentence: fn000021.15
[iedereen van vijf jaar en ouder ]kan lid worden .

Result #202 Sentence: fn000021.18
[de Nijmeegse reddingsbrigade ]bewaakt in het zomerseizoen in de weekenden op de recreatieplassen De Berendonck en De Mookerplas .

Result #203 Sentence: fn000021.19
[de introductiecursus ]wordt gegeven in Sportfondsenbad West aan de Planetenstraat .

Result #204 Sentence: fn000021.20
deelname kost veertig gulden en [nadere informatie ]wordt verstrekt door Frans Van De Laarschot en het telefoonnummer daarvan is nul vierentwintig drie zeven acht twee negen negen negen .

Result #205 Sentence: fn000021.21
['k ]zal dat nog een keertje noemen .

Result #206 Sentence: fn000021.23
nou wat ik al zei uh [Simply*v Red*v ]komt naar Nijmegen uh toen ik die plaat draaide Something*v Got*v Me*v Started*v .

Result #207 Sentence: fn000021.24
uh [ik ]heb even opgezocht wanneer dat is .

Result #208 Sentence: fn000021.25
[dat ]is op zaterdag tien juli en met in het voorprogramma Ilse De Lange e*a en Nilson .

Result #209 Sentence: fn000021.26
en de voorverkoop voor dat concert en ook de voorverkoop van het concert van UB40 één dag later op zondag elf juli [die ]begint dus komende zaterdag uh om negen uur .

Result #210 Sentence: fn000021.27
[zaterdag vierentwintig april ]starten in de Lindenberg uh rapworkshops voor jongeren .

Result #211 Sentence: fn000021.28
[het raponderdeel ]maakt uh deel uit van het hiphopproject dat een samenwerkingsproject is tussen de Lindenberg Stedelijk Centrum Voor Kunst En Cultuur en Dunya Internationaal Jongerencentrum .

Result #212 Sentence: fn000021.29
[in de Lindenberg-studio ]worden de raplessen gegeven .

Result #213 Sentence: fn000021.31
[in de praktijk ]heeft Janor onder andere ervaring opgedaan met de nederhopgroep de Osdorp Posse .

Result #214 Sentence: fn000021.32
[hij ]zal worden bijgestaan door zijn beatcreator*v die voor 't ritme zal zorgen .

Result #215 Sentence: fn000021.33
[een groep ]heeft de cursus reeds gevolgd .

Result #216 Sentence: fn000021.34
[vanwege de belangstelling ]wordt er met nog een groep gestart .

Result #217 Sentence: fn000021.35
[d'r ]is nog plaats voor enkele enthousiastelingen .

Result #218 Sentence: fn000021.36
[de rapcursus ]wordt op vier achtereenvolgende zaterdagen gegeven .

Result #219 Sentence: fn000021.38
nou [deelname hieraan ]kost vijftig gulden en voor meer informatie kunt u bellen met nul vierentwintig drie twee zeven drie negen één één .

Result #220 Sentence: fn000021.39
[dus dat ]is nul vierentwintig drie twee zeven drie negen één één .

Result #221 Sentence: fn000022.2
[de wedstrijd ]is hier zojuist begonnen .

Result #222 Sentence: fn000022.3
[we ]zijn een minuutje of anderhalf onderweg maar ik zal eerst even uh vertellen wie d'r aan het spelen zijn überhaupt .

Result #223 Sentence: fn000022.4
[voor De Treffers ]staat in het doel Rob Gebbink Leon Römer met de nummer twee nummer drie Paul Janse dan Jasper Zuidwijk en Michael Kusters .

Result #224 Sentence: fn000022.5
op het middenveld Felibor Peters Ferdy Akankan*x en John Nijenhuis en [voorin ]spelen Sandy Schreur Erwin Wenneker en Rob Jillisse .

Result #225 Sentence: fn000022.6
[voor Hatert ]staan in het veld Ron IJsbrandy .

Result #226 Sentence: fn000022.9
[voorin ]spelen Taco Op 't Ende en Mario Lammers .

Result #227 Sentence: fn000022.10
zoals gezegd [de wedstrijd ]is uh net even onderweg .

Result #228 Sentence: fn000022.11
[voor de Hatert-spelers ]is die van groot belang ge*a zeker gezien uh de wedstrijd afgelopen donderdag tegen Baberich die ze weer verloren .

Result #229 Sentence: fn000022.12
[voor de Hatert-spelers ]wordt uh degradatie bijna onafwendbaar .

Result #230 Sentence: fn000022.13
d'r moet dus überhaupt gewonnen worden hier en [De Treffers ]heeft aan één puntje genoeg om zich veilig te spelen vanmiddag .

Result #231 Sentence: fn000022.14
[achterin ]is uh Michel Van Grunsven aan de bal .

Result #232 Sentence: fn000022.15
[die ]speelt de bal terug op Ron IJsbrandy .

Result #233 Sentence: fn000022.16
[de wedstrijd ]is rustig begonnen rustiger dan uh bij Hatert tegen De Treffers toen het na één minu*a één minuut al één nul was voor Hatert .

Result #234 Sentence: fn000022.17
[nu ]bekijken de mannen het iets meer d'r wordt rustig gespeeld achterin .

Result #235 Sentence: fn000022.19
[niemand ]vindt voorin .

Result #236 Sentence: fn000022.20
[d'r ]is uh wel een overtreding geconstateerd door de scheidsrechter .

Result #237 Sentence: fn000022.21
[scheidsrechter ]is uh de heer Tempelaar .

Result #238 Sentence: fn000022.22
[hij ]wordt uh geassisteerd door de heren Van Kolwijk en Bochove .

Result #239 Sentence: fn000022.24
en [Sandy Schreur ]is voor De Treffers aan de bal maar Hatert kan overnemen .

Result #240 Sentence: fn000022.25
[Hatert ]speelt dus een uh lastige competitie .

Result #241 Sentence: fn000022.26
[vorige week ]is de wedstrijd tegen Stevo gestaakt .

Result #242 Sentence: fn000022.27
[daarover ]is nog geen uitkomst eigenlijk uh uh bericht .

Result #243 Sentence: fn000022.28
[het ]zou dus kunnen dat het drie punten gaan kosten en dan wordt de degradatie definitief onafwendbaar .

Result #244 Sentence: fn000022.29
maar [voorlopig ]is er maar één consequentie uh van die wedstrijd overgebleven .

Result #245 Sentence: fn000022.30
[dat ]betekent dat uh Rik Hilgers geschorst is voorlopig voor een X aantal wedstrijden .

Result #246 Sentence: fn000022.31
ook [die uitspraak ]komt deze week pas .

Result #247 Sentence: fn000022.32
[aan de kant van De Treffers ]is Anton Königs geblesseerd .

Result #248 Sentence: fn000022.33
[hij ]is geblesseerd sinds de wedstrijd tegen Hatert uis*u waar hij z'n enkelbanden scheurde .

Result #249 Sentence: fn000022.34
en voor nu ['t ]is uh voorlopig nog nul nul .

Result #250 Sentence: fn000022.35
[we ]hebben bijna vijf minuten gespeeld .

Result #251 Sentence: fn000022.36
[ik ]geef het terug aan jou Gerben .

Result #252 Sentence: fn000023.1
ja ['t ]is hier nog steeds nul nul .

Result #253 Sentence: fn000023.2
uh [Hatert ]komt een beetje in de wedstrijd krijgt nu een overtreding tegen .

Result #254 Sentence: fn000023.3
overtreding van Mario Lammers gemaakt op de nummer elf [da ]'s Rob Jillisse van De Treffers .

Result #255 Sentence: fn000023.4
en [het spel ]ligt dus even stil weer .

Result #256 Sentence: fn000023.5
[d'r ]is uh voorlopig weinig gebeurd .

Result #257 Sentence: fn000023.6
['t spel ]speelde zich een beetje op middenveld af .

Result #258 Sentence: fn000023.7
paar lange ballen waar helemaal niet op te lopen valt en [d'r ]worden veel overtredingen gemaakt .

Result #259 Sentence: fn000023.8
[d'r ]staat dus voor de Hatert uh spelers nogal wat op het spel .

Result #260 Sentence: fn000023.10
[Treffers uh ]weet dat één punt genoeg is maar speelt hoogstwaarschijnlijk toch echt wel op de overwinning .

Result #261 Sentence: fn000023.11
['t ]is natuurlijk weer letten op Sandy Schreur die uh in de uitwedstrijd tegen Hatert drie treffers op z'n naam zette en daarmee de wedstrijd helemaal besliste .

Result #262 Sentence: fn000023.13
Jillisse tussen twee spelers door maar [dat ]kan natuurlijk niet .

Result #263 Sentence: fn000023.14
[scheidsrechter ]gebaart dan ook dat er niets aan de hand is .

Result #264 Sentence: fn000023.15
['t ]waren Michel Van Grunsven en Paul Hazelaar die 'm de weg afsneden .

Result #265 Sentence: fn000023.16
['t ]is nu Ron IJsbrandy die de bal in 't strafschopgebied een beetje opdrijft .

Result #266 Sentence: fn000023.17
[hij ]zal de bal hoogstwaarschijnlijk een lel naar voren gaan geven .

Result #267 Sentence: fn000023.18
[Luc Van Raaij ]komt nu om de bal te gaan halen .

Result #268 Sentence: fn000023.19
en [Sandy Schreur ]laat zich weer zakken wat in de tweede helft tegen Hatert uh uit een heel goed concept bleek .

Result #269 Sentence: fn000023.20
ja [Luc Van Raaij ]passt*v de bal nu helemaal in ins*v Blaue*v hinein*v zoals ze in Duitsland dan mooi zeggen .

Result #270 Sentence: fn000023.21
[bal ]gaat over de achterlijn .

Result #271 Sentence: fn000023.22
[Mario Lammers ]kon d'r absoluut niet bij .

Result #272 Sentence: fn000023.23
dus [De Treffers ]is weer aan de bal .

Result #273 Sentence: fn000023.25
en [Rob Gebbink ]heeft alle tijd want er wordt uh niet aangevallen .

Result #274 Sentence: fn000023.27
[bal ]kan dus rustig over de rechterkant worden uitverdedigd .

Result #275 Sentence: fn000023.28
maar [ook daar ]wordt de bal weer ingeleverd .

Result #276 Sentence: fn000023.29
['t ]is een beetje slordig spel vanmiddag .

Result #277 Sentence: fn000023.30
lekker weer en [toch ]wordt er niet lekker gevoetbald .

Result #278 Sentence: fn000023.31
een schot nu maar ja [dat ]is nog niet eens voor de ballenvanger .

Result #279 Sentence: fn000023.32
[de bal ]gaat er dik overheen .

Result #280 Sentence: fn000023.34
't was een schot van Frans Vullings [een kansloos schot ]kunnen we wel stellen .

Result #281 Sentence: fn000023.35
goed ['t ]is een doeltrap dus voor uh Rob Gebbink .

Result #282 Sentence: fn000023.36
want [Gebbink ]neemt een aanloop .

Result #283 Sentence: fn000023.37
[d'r ]is hier uh voorlopig uh veertien minuten gespeeld .

Result #284 Sentence: fn000023.38
[er ]is nog steeds helemaal niets aan de hand .

Result #285 Sentence: fn000031.1
ja ['t ]is hier nog zo'n uh minuut of twee drie .

Result #286 Sentence: fn000031.2
uh ['t ]is nog altijd drie twee maar Hatert lijkt te beseffen dat er toch per se gescoord moet worden .

Result #287 Sentence: fn000031.3
[Van Grunsven en Van Raaij ]zijn mee naar voren getrokken .

Result #288 Sentence: fn000031.4
ook de invallers Ort en Den Breë komen de gelederen versterken en d'r wordt wel uh redelijk aangevallen maar [De Treffers ]laat zich flink terugzakken .

Result #289 Sentence: fn000031.5
[er ]mag dus worden aangevallen van De Treffers en die hopen op één counter waardoor de wedstrijd beslist kan zijn .

Result #290 Sentence: fn000031.6
en [dit ]zou die counter wel 'ns kunnen zijn .

Result #291 Sentence: fn000031.7
[aan de rechterkant is 't uh ]is 't Nijenhuis maar die verliest de bal aan Van Zutphen .

Result #292 Sentence: fn000031.8
[Van Zutphen ]kan dus passen*v en dan gaat 't weer naar voren maar de bal wordt daar weer simpel ingeleverd .

Result #293 Sentence: fn000031.9
[de trechter ]is uh opgezet door uh door De Treffers .

Result #294 Sentence: fn000031.12
['t ]is een beetje een hectische fase .

Result #295 Sentence: fn000031.13
[Van Raaij ]kopt door maar de bal kan door Taco Van Der Ende niet onder controle worden gebracht .

Result #296 Sentence: fn000031.14
[het ]lijkt hier allemaal uh beslist te zijn maar we weten dat in de laatste minuten de uh Hatert-spelers altijd nog iets extra's kunnen bieden .

Result #297 Sentence: fn000031.15
of het nu genoeg is dat uh valt te betwijfelen want [meer dan een gelijkspel ]zal d'r waarschijnlijk toch niet meer in zitten .

Result #298 Sentence: fn000031.16
en [ook dat ]zou al funest zijn .

Result #299 Sentence: fn000031.17
[degradatie ]is uh op dit moment onafwendbaar voor de Hatert-spelers .

Result #300 Sentence: fn000039.1
[een negentienjarige Nijmegenaar ]is zondagmiddag omstreeks vijf uur mishandeld door drie mannen .

Result #301 Sentence: fn000039.2
[hij ]liep over de Molenstraat en werd ter hoogte van de kerk aangesproken door een jonge man die hem beschuldigde dat ie een fiets van 'm gestolen had .

Result #302 Sentence: fn000039.3
[nadat de negentienjarige ontkende ]sloeg de man 'm met een vuist in het gezicht .

Result #303 Sentence: fn000039.4
[toen het slachtoffer terugliep in de richting van de Broerstraat ]werd ie in elkaar geslagen door twee andere mannen .

Result #304 Sentence: fn000039.5
[een vierenveertigjarige man uit Oss ]is zaterdagnacht omstreeks half drie mishandeld .

Result #305 Sentence: fn000039.6
[hij ]was in een cafetaria aan het Koningsplein toen twee mannen 'm begonnen uit te schelden .

Result #306 Sentence: fn000039.7
[buiten cafetaria ]werd de vierenveertigjarige door het tweetal in elkaar geslagen .

Result #307 Sentence: fn000039.8
[tijdens de vechtpartij ]is de kleding van het slachtoffer gescheurd en is z'n horloge verdwenen .

Result #308 Sentence: fn000039.9
[het afgelopen weekeind ]is er ingebroken in een flatwoning aan de Pegasusplaats .

Result #309 Sentence: fn000039.10
[de centrale toegangsdeur van het flatgebouw en de voordeur ]werd hierbij geforceerd .

Result #310 Sentence: fn000039.11
[van een achtendertigjarige bewoner ]zijn zes handgeknoopte tapijten een gouden horloge en een halsketting ontvreemd .

Result #311 Sentence: fn000039.12
[gistermiddag ]zagen politiemensen een groepje jongens over de Wijchenseweg lopen .

Result #312 Sentence: fn000039.13
da 's op zich niet zo gek misschien maar [één van de jongens een dertienjarige Nijmegenaar ]liep met een fiets in de hand .

Result #313 Sentence: fn000039.14
ook weer niet zo vreemd maar [toen de po*a jongen de politie in de gaten kreeg ]zette hij de fiets tegen een muurtje en liep vervolgens zonder fiets verder .

Result #314 Sentence: fn000039.15
[de politie sla*a ]sprak hem aan en hij bekende gelijk dat ie de fiets had gestolen nabij het busstation Zwanenveld .

Result #315 Sentence: fn000039.16
[de verdachte ]is aangehouden en doorverwezen naar het bureau Halt .

Result #316 Sentence: fn000039.17
[op de Wylerbaan in Groesbeek ]heeft zich zaterdagmiddag rond tien voor half één een eenzijdig ongeval voorgedaan .

Result #317 Sentence: fn000039.18
[een tweeëntwintigjarige inwoner van Groesbeek ]raakte de macht over het stuur kwijt nadat één van de voorwielen van de auto was losgeraakt .

Result #318 Sentence: fn000039.19
[de auto ]sloeg over de kop en belandde in een weiland ongeveer vijftien meter van de weg .

Result #319 Sentence: fn000039.20
[de bestuurder ]bleef ongedeerd maar een zeventienjarige plaatsgenoot raakte gewond en werd dus ook naar het ziekenhuis vervoerd .

Result #320 Sentence: fn000039.21
[de politie ]stelt een nader onderzoek in .

Result #321 Sentence: fn000039.22
[bij een inbraak in een pizzeria in Groesbeek aan de Pannenstraat ]is vrijdagnacht rond half drie ingebroken .

Result #322 Sentence: fn000039.23
[men ]verschafte zich toegang door een ruit van het afhaalgedeelte in de*u trappen dan wel in te gooien .

Result #323 Sentence: fn000039.24
[er ]werd een kleurentelevisie een kast en een monitor van een computer gestolen .

Result #324 Sentence: fn000039.25
[afgelopen vrijdag ]hebben de Duitse en de Nederlandse politie nauw samengewerkt om een vrouw op te sporen die suïcidaal was .

Result #325 Sentence: fn000039.26
[omdat het mogelijk was dat de vrouw afkomstig uit het Duitse Kranenburg zich in het Nederlands bosgebied zou opgehouden zal ophouden ]werd met een Duitse politiehelikopter met een Hollands-Duitse bemanning gezocht naar de vrouw die vervolgens op Duits grondgebied toch weer werd aangetroffen .

Result #326 Sentence: fn000039.27
vorige week dinsdag werd tussen half drie en half zes uit het of [half vijf ]is dat uit 't Heumensoord in Malden een complete picknickcombinatie weggenomen .

Result #327 Sentence: fn000039.28
[de combinatie ]heeft een waarde van vijftienhonderd gulden .

Result #328 Sentence: fn000039.29
[men ]moet gebruik hebben gemaakt van een slijptol om de goederen mee te kunnen nemen .

Result #329 Sentence: fn000039.30
[de politie ]heeft zaterdag in een leegstaand gebouw een drietal jongeren van elf dertien en veertien jaar oud aangetroffen .

Result #330 Sentence: fn000039.31
[ze ]waren via een openstaand raam naar binnen geklommen om het één en ander te onderzoeken zoals ze zelf zeiden .

Result #331 Sentence: fn000039.32
[de jongens ]hadden niets vernield of gestolen en zijn door de politie gewaarschuwd om in het vervolg uit het pand te blijven hun namen zijn bij de politie in ieder geval vastgelegd .

Result #332 Sentence: fn000039.33
[afgelopen donderdagnacht ]heeft men ingebroken in een Peugeot twee nul vijf die geparkeerd stond op de Stollenbergweg in Berg En Dal .

Result #333 Sentence: fn000039.34
[er ]werd een ruitje ingetikt waarna men het deksel van de motorkap openmaakte om vervolgens de linker koplamp te demonteren en weg te nemen .

Result #334 Sentence: fn000039.35
[de schade voor de dertigjarige eigenaresse van de auto uit Berg En Dal ]bedraagt ongeveer vierhonderd vijftig gulden .

Result #335 Sentence: fn000039.36
[afgelopen vrijdag ]zijn in Heumen op de Jan J Ludenlaan twee dassen doodgereden .

Result #336 Sentence: fn000039.39
[de stichting Das En Boom ]probeert de jonge dasjes op te sporen zodat ze deze nog groot kunnen brengen zonder hun natuurlijke ouders .

Result #337 Sentence: fn000039.40
[een inwoner uit Malden aan de Dopheide ]werd op tien april geconfronteerd met een ingegooide ruit .

Result #338 Sentence: fn000039.41
[de schade ]wordt geschat op achttienhonderd gulden en de politie heeft het stre*a sterke vermoeden ja dat zijn politieagenten dat het om vandalisme gaat .

Result #339 Sentence: fn000042.1
uh Marianne Schlaman [jij ]bent neerlandica hier in Nijmegen .

Result #340 Sentence: fn000042.2
[je ]bent daar geweest .

Result #341 Sentence: fn000042.3
[je ]hebt ook allerlei uhm lezers die je begeleidt hè in uh groepen .

Result #342 Sentence: fn000042.5
[ik ]denk dat jij een heel aardig beeld hebt van wat er op die avond is gebeurd .

Result #343 Sentence: fn000042.9
[de avond ]is nog jong hè d'r kan nog van alles gebeuren .

Result #344 Sentence: fn000042.14
nou dat uh [dat ]vond ik zonder meer .

Result #345 Sentence: fn000042.16
uh ik ben naar de eerste avond geweest van de serie en de tweede avond [die ]heb ik verder niet uh niet meegemaakt .

Result #346 Sentence: fn000042.17
uh maar uh de eerste avond met uh even zien hoor met Marg*u uh Mark Reugenbrink en uh Cees 't Hart [die ]was uh erg sober uh van opzet .

Result #347 Sentence: fn000042.18
[dat ]was echt een tweegesprek uh tussen deze beide uh critici leraren en schrijvers .

Result #348 Sentence: fn000042.20
en uhm [hier bij deze avond als afsluiting ja ]was er toch wel wat uh meer werk van gemaakt wat de presentatie betreft .

Result #349 Sentence: fn000042.21
[in de eerste plaats uh ]was er een uh groot uh beeldscherm met uh een film op de achtergrond uh te zien .

Result #350 Sentence: fn000042.22
[later ]werd er ook nog weer 'ns uh stukje van een uh film vertoond .

Result #351 Sentence: fn000042.28
ja uh ['t ]was een idee van uhm Manon Uphoff die had uh Renate Dorrestein uitgenodigd hè voor dat gesprek .

Result #352 Sentence: fn000042.29
[dat ]was de formule hè van uh deze serie avonden .

Result #353 Sentence: fn000042.31
en uhm [ze ]heeft dat uh heel keurig geïntroduceerd door uh te zeggen dat ze het gepikt had van uh Hanneke Groenteman .

Result #354 Sentence: fn000042.33
uh [ze ]wilde ook dus iets met filmbeelden .

Result #355 Sentence: fn000042.34
[ze ]noemde ook nog een hele serie films uh die ze ook allemaal d'r nog wel bij had willen hebben .

Result #356 Sentence: fn000042.36
maar goed ['t ]bleef beperkt tot uh één film .

Result #357 Sentence: fn000042.37
en [in deze film uhm ]werd uh hoofdzakelijk gegeten .

Result #358 Sentence: fn000042.38
en uh ja dat uh uhm ja nou met name dus Renate Dorrestein die uhm in haar werk uh uh ja veel ook ook ook schrijft over eten met name ook uh dan over uh ja de tegenpool van anorexia [boelima*u of boulimia ]heet dat .

Result #359 Sentence: fn000042.42
bel*a [boulimia nervosa ]heet 't .

Result #360 Sentence: fn000042.46
uh [ze ]heeft ook een ander boek Ontaarde Moeders waarin een uh hele dikke vrouw voorkomt die ook alleen maar aan 't eten aan het eten is die dat verder niet uh uh ook weer uit uh d'ruit laat komen maar die uh langzamerhand helemaal vastgegroeid raakt in haar stoel en in haar uh huiskamer .

Result #361 Sentence: fn000042.55
uh met name Uphoff [daar ]heb ik nog niet zo gek veel uh van gelezen .

Result #362 Sentence: fn000042.56
en uh [ik ]heb haar diverse keren op presentaties gezien ik heb uh columns uh v*a van haar gelezen en uh ik vind het leuk om haar werk uh te volgen .

Result #363 Sentence: fn000042.57
uh [ik ]ben ook van plan om meer te lezen .

Result #364 Sentence: fn000042.58
[ik ]heb haar eerste verhalenbundel gelezen en die vond ik uh ja bijzonder uh boeiend .

Result #365 Sentence: fn000042.59
uhm ik zou [ik ]zou daar graag eens iets mee willen doen ook in de cursussen .

Result #366 Sentence: fn000042.61
en uh Renate Dorrestein uh uh ja dat is ook een beetje vanuit m'n werk natuurlijk ik begeleid een aantal uh mensen uhm in literatuurgroepen [een soort leesgroepen ]zijn dat waar waaraan ik dan ook een stukje cursus uh verbind als het gaat om uh moderne literatuur .

Result #367 Sentence: fn000042.62
en uh ja [Dorrestein is uh ]is een fenomeen uh toch wel voor voor een hoop mensen en ik heb ook veel mensen d'r toe aangezet om uh naar die avond uh toe te gaan .

Result #368 Sentence: fn000042.64
[ze ]vroeg zichzelf overigens af hè of het wel zo interessant voor derden zou zijn .

Result #369 Sentence: fn000042.65
uhm want [vaak ]praten schrijvers zei ze over dingen waar andere mensen nie*a xxx misschien niet over nadenken misschien m*a m*a niet aan toekomen zelfs om over na te denken laat staan d'rover te schrijven .

Result #370 Sentence: fn000042.67
m*a ja [daar ]voel ik mij een beetje beetje gemengd over moet ik uh moet ik zeggen .

Result #371 Sentence: fn000042.68
uhm uh zo hebben zij [in de vooraankondiging uh van de avond ]hebben ze een aantal thema's aangeroerd waar ze 't over zouden wil*a willen hebben .

Result #372 Sentence: fn000042.70
hè zoals Dorrestein [die ]noemt dan in 't uh interview met uh Merlijn Sutmuller uh dat ze de gelijkenis tussen het werk van haar en van Uphoff uh interessant zou vinden om over te praten .

Result #373 Sentence: fn000042.73
en [Uphoff ]gaf aan in het interview 't over 't lichaam in onze cultuur te willen hebben en uh uh commentaar op de samenleving van wat voor commentaar hebben wij op onze samenleving en overeenkomsten in ons denken en ja met name uh ja uh die filmbeelden uh van 't eten hè .

Result #374 Sentence: fn000042.76
uh Dorrestein [die ]las een stuk voor uh over 't uh over 't lichaam .

Result #375 Sentence: fn000042.79
en uhm nou [ik ]had 't wel leuk gevonden als ze daar wat uh uh op die uh fragmenten die voorgelezen werden in het begin uhm uh die toch ook wel met deze thema's dan te maken hadden die ze van tevoren hebben aangekondigd als ze daar even een koppeling hadden gemaakt .

Result #376 Sentence: fn000042.81
[zij ]had het voorgelezen .

Result #377 Sentence: fn000042.82
[we ]hadden die filmbeelden met dat eten .

Result #378 Sentence: fn000042.86
en en [dat ]miste ik een beetje .

Result #379 Sentence: fn000042.89
uhm [verder ]miste ik ook een beetje hoewel 't wel is aangestipt uhm uh dat er uh niet zo gesproken werd niet zo heel gericht gesproken werd over uh 't extreme in het werk van de beide dames waarmee mensen ja waardoor mensen ja wel geshockeerd uh kunnen raken of uh .

Result #380 Sentence: fn000042.90
ja want [ze ]deed nogal een uh opmerk*a ...

Result #381 Sentence: fn000042.92
precies ze deed nogal een opmerkelijke uitspraak ook uh Renate Dorrestein [in dat stukje in De Gelderlander uh ]zegt ze ja uhm ik schrijf eigenlijk over hele gruwelijke dingen hè zoals uh in Een Hart Van Steen hè .

Result #382 Sentence: fn000042.96
[zelf ]gaat dat heel snel .

Result #383 Sentence: fn000042.97
[in drie maanden schrijven ]heb ik dat geschreven .

Result #384 Sentence: fn000042.98
uh z*a [zelf ]raak ik daar niet zo van geëmotioneerd maar ik hoop wel dat mijn schrijver*a of mijn lezers daar zeer uh geëmotioneerd en met 't h*a hart op de tong ggg enzovoorts uh geboeid zitten te lezen .

Result #385 Sentence: fn000042.100
want [dat ]is nogal wat denk ik dan .

Result #386 Sentence: fn000042.101
ja [dat ]vind ik ook hoor want uh ik heb meegemaakt binnen mijn cursussen dat er mensen waren uh die niet van plan waren om te komen omdat ze zo ontzettend geraakt waren door 't uh boek uh .

Result #387 Sentence: fn000042.103
en uh toen ik uh [toen ik zelf uh Een Hart Van Steen nog weer 'ns even bekeek en een fragment wilde uitzoeken ]merkte ik ook dat d'r bepaalde passages waren waarvan ik dacht van nou die springen d'r heel erg uit en die zijn heel indringend .

Result #388 Sentence: fn000042.106
dus 't uh is heel indringend uhm en uh uh ja 't 't uh 't zou denk ik interessant geweest zijn ook uh ook misschien juist in uhm uh interactie met 't publiek want [die mogelijkheid ]was er niet .

Result #389 Sentence: fn000042.107
het was dus echt een tweegesprek tussen Uphoff en Dorrestein met af en toe een interruptie van uh Liesbeth Reugerink*u uhm maar 'k zou me kunnen voorstellen dat dat thema dat hele indringende wat uh Dorrestein dan heeft en wat ik denk bij het werk van uh Uphoff ook aanwezig is maar [daar ]heb ik niet zo'n duidelijk beeld van uhm ik zou me kunnen voorstellen in samenspraak met het publiek dat dat wel een interessant thema geweest zou kunnen zijn .

Result #390 Sentence: fn000042.110
ja natuurlijk ja [die ]zat d'r ja .

Result #391 Sentence: fn000042.111
[die ]zat daar xxx natuurlijk ook niet voor niks .

Result #392 Sentence: fn000042.113
uh ggg xxx ja [die ]had 't misschien want die had een beetje de functie om in 't tweegesprek dat was zo opgezet dat Uphoff Dorrestein uh ondervroeg en uh Liesbeth Reugerink*u die gaf dan af en toe even aan van nou kunnen we nog even door over dit onderwerp .

Result #393 Sentence: fn000042.115
of [nu ]kan Uphoff ook even uit die rol van alleen vragen stellen en kan zij ook iets vertellen over 't onderwerp .

Result #394 Sentence: fn000042.116
dus ['t ]had ook bij haar kunnen liggen om dat alsnog uh aan te kaarten .

Result #395 Sentence: fn000043.4
uhm nou [da ]'s in ieder geval de aanzet al tot gruwelijkheden hè .

Result #396 Sentence: fn000043.5
[je ]vermoedt toch al dat 't die kant op zal gaan .

Result #397 Sentence: fn000043.6
ja ja [dat ]is al op zich ook wel heel kenmerkend voor de schrijfstijl van uh Renate Dorrestein in haar romans .

Result #398 Sentence: fn000043.7
dat er uh in 't begin al van die momenten zijn dat er iets iet*a iets dreigend iets naars uhm plaatsvindt uh en [hier ]is haar moeder dus in verwachting van die Ida .

Result #399 Sentence: fn000043.8
en uh de hoofdfiguur uh [die ]legt uh als jong meisje ook al de schuld bij Ida van de uh de het feit dat dat hete water over Carlos heen gekomen is ja dat is de schuld van Ida dat is een ongeluks-uh-baby*u .

Result #400 Sentence: fn000043.10
ja ja noodlot [dat ]zit ook uh in 't werk van de beide dames hè toch ?

Result #401 Sentence: fn000043.13
xxx xxx xxx uh 't 't noodlot uhm [ze ]hebben 't uh ja ze hebben 't erover gehad uh uhm Renate uh Dorrestein .

Result #402 Sentence: fn000043.15
en uh ja dat 't eigenlijk niet zo is dat alles uh uh alles in de hand uh te houden is hè ['t ]is niet allemaal je eigen uh inbreng je eigen aandeel wat er met je gebeurt in het leven .

Result #403 Sentence: fn000043.20
uhm nee dat hebben ze niet nee dat hebben ze niet uh dat hebben ze niet aan vrouwen [dat ]hebben ze niet typisch aan vrouwen toegeschreven .

Result #404 Sentence: fn000043.21
ggg nou ja ik vraag ['t ]vraag 't maar .

Result #405 Sentence: fn000043.22
[het ]zijn toevallig twee vrouwen dus ik dacht wellicht hebben ze 't daar nog over gehad .

Result #406 Sentence: fn000043.26
met name [dan ]noemde ze ook het seksuele taboe en hoe dat uh toch in de loop van de generaties uh aan 't veranderen uh is .

Result #407 Sentence: fn000043.28
en [wat dat betreft ]waren de dames uh aardig hoopvol wat het uh emancipatieproces uh betreft .

Result #408 Sentence: fn000043.30
ja ja ja dat ze toch zagen ja naarmate het gaat om vrouwen van jongere leeftijd dat die uh uh ja makkelijker denken over dela*a of makkelijker denken over relatie maar d'r op een makkelijke manier mee kunnen omgaan meer keuzes hebben uh dat bewuster kunnen doen uh kunnen denken over werken en uh [die rollen ]liggen niet meer zo vast uh zoals dat uh vroeger uh was .

Result #409 Sentence: fn000043.31
nou [da ]'s in ieder geval iets .

Result #410 Sentence: fn000043.33
om nog even op uh vrouwen en meisjes terug te komen hè 't opgroeiende meisje hè want uh [in dit soort zaken ]zitten natuurlijk ook heel veel uh opvoedkundige zaken .

Result #411 Sentence: fn000043.34
uh vrouwen die uh opgroeien hè [je ]ziet dat ook in het eerder werk van uh Renate Dorrestein hebben ze daar nog 't één en ander over uh verteld ?

Result #412 Sentence: fn000043.35
mmm ja uhm [Renate Dorrestein uh ]noemde op gegeven moment de periode dat zij uh ja begon met uh boeken te schrijven romans te schrijven en debuteerde in de Nederlandse literatuur en dat dat samen met een paar andere schrijfsters uh was .

Result #413 Sentence: fn000043.36
en uh [dat ]was onder meer met uh Hermine De Graaf en zij uh memoreerde met name van uh Hermine De Graaf dat dat degene was die 't uh opgroeiende meisje in de literatuur uh heeft uh geïntroduceerd en ze ik moet ja nou ik moet een beetje lachen om de manier waarop dat allemaal ging .

Result #414 Sentence: fn000043.37
ja [jij ]lacht is da*a is dat een idool van je Hierma*a Hermine De Graaf ?

Result #415 Sentence: fn000043.38
want uh [d'r ]werden dus uh met werd dus al 't geploeter in de literatuur van mannen uh naast gezet die men met hun godsdienstige opvoeding en met hun taboes en hun angsten voor moeders en moedercomplexen en uh uh dat ging er nogal hilarisch aan toe op gegeven moment .

Result #416 Sentence: fn000043.39
uh in dat gedeelte van 't gesprek dus [daar ]moet ik even om lachen .

Result #417 Sentence: fn000043.40
uh wat uh ja wat 't uh opgroeiende meisje betreft uh ik von*a [ik ]vond 't heel leuk dat dat zo even naar voren kwam omdat ik zelf in die periode uh ook bezig was om uh ja wat dingen te schrijven en maar steeds met m'n handen in 't haar zat van ja hoe beschrijf ik nou een opgroeiend meisje ?

Result #418 Sentence: fn000043.41
['k ]had alleen maar voorbeelden van Joop Ter Heul of uh Witte-Ravenpockets en ik wa*a en ik was blij dat Hermine De Graaf uh Een Kaart Niet Het Gebied had geschreven en dat was voor mij toen ook uh echt een idool wel op dat uh gebied met name ja .

Result #419 Sentence: fn000043.42
en [dat ]wou je niet maken*x ggg .

Result #420 Sentence: fn000043.46
misschien op d*a [in ieder geval ]heb ik een grote sympathie vo*a uh voor haar en en 't weinige wat ik uh van haar uh g*a gelezen heb om nou te zeggen van ja dat is meteen een idool .

Result #421 Sentence: fn000043.47
uh nou ben ik ook uh uhm nou een ja da 's misschien heel typisch want uh 't gaat dan om extremen uh waarover zij schrijven maar wat ik me bij Uphoff zo goed uh kan herinneren van uh van haar verhalenbundel uh Begeerte die ik in het begin heb gelezen en [daar ]weet ik allemaal verder 't fijne niet meer van hoor maar wat ik me heel goed kan herinneren was 't uh mededogen .

Result #422 Sentence: fn000043.53
of uh hoe ze in een gezin allemaal zussen uh uh had uh de hoofdpersoon de ikfiguur in 't boek en uh hoe die zussen met allerlei problemen zaten en ja de manier waarop ze dat neerzette n*a [dat ]herinner ik me nog d*a n*a ja dat me dat uh heel erg aansprak .

Result #423 Sentence: fn000043.56
[Marianne Schlaman ]sprak over Renate Dorrestein en Manon Uphoff .

Result #424 Sentence: fn000044.2
ja [na de basisschool ]ben je natuurlijk ook naar de middelbare school gegaan zoals wij allemaal .

Result #425 Sentence: fn000044.4
[ik ]ben uh daarna naar de M*a MAVO gegaan .

Result #426 Sentence: fn000044.6
[school ]staat er niet meer d'r staat nu uh Albert Heijn en uh Aldi geloof ik .

Result #427 Sentence: fn000044.9
nee was MAVO [dat ]was uh ggg .

Result #428 Sentence: fn000044.10
't was nog f*a [een ja soort proefschool ]was het .

Result #429 Sentence: fn000044.11
't was nog niet uh [de echte Mammoetwet ]was nog niet uh uitgevoerd maar uh dat was uh één van de van de proefscholen die uh MAVO had .

Result #430 Sentence: fn000044.16
'k weet nog wel Frans hoefde je ook niet uh uh die hoefde d*a [dat ]hoefde je geen vier jaar uh te volgen .

Result #431 Sentence: fn000044.17
uhm en [het laatste jaar moest je ]had je je keuzepakket .

Result #432 Sentence: fn000044.18
dat uh [dat ]weet ik .

Result #433 Sentence: fn000044.20
[precies ]weet ik het niet meer .

Result #434 Sentence: fn000044.21
Nederlands Engels en uh biologie in ieder geval [dat ]weet ik wel .

Result #435 Sentence: fn000044.23
ja dat dat [dat ]lijkt me ook echt dan wel een vak voor een ecoloog biologie .

Result #436 Sentence: fn000044.25
[ik ]vond 't een leuk vak ja .

Result #437 Sentence: fn000044.30
[ik ]had echt een pest aan wiskunde dat weet ik nog wel .

Result #438 Sentence: fn000044.33
economie [economie en handelskennis ]hadden we geloof ik .

Result #439 Sentence: fn000044.35
[dat ]vond 'k echt uh nee .

Result #440 Sentence: fn000044.36
[da ]'s niks voor mij .

Result #441 Sentence: fn000044.38
[ik ]weet het niet .

Result #442 Sentence: fn000044.40
[wij ]hadden nog uh meetkunde en uh algebra .

Result #443 Sentence: fn000044.41
[later uh ]hebben we ook uh moderne wiskunde gehad .

Result #444 Sentence: fn000044.42
maar uh [cijfertjes uh ]vond ik uh rekenen en zo vind 'k wel leuk maar economie en uh handelskennis uh nee .

Result #445 Sentence: fn000044.43
[daar ]had je een broertje dood aan ?

Result #446 Sentence: fn000044.46
[daar ]had ik echt uh hekel aan .

Result #447 Sentence: fn000044.49
naast uh [naast de biologie ]had je dan ook nog andere vakken waar je zegt nou dat vind ik echt leuk ?

Result #448 Sentence: fn000044.50
omdat je net ook zei van nou [ik ]wilde best wel leraar worden .

Result #449 Sentence: fn000044.53
nee [toen uh xxx ]had ik niet het idee van als ik nou leraar zou worden .

Result #450 Sentence: fn000044.54
nee [dat ]zou dan toch op de lagere school geweest zijn en ging niet uh in één speciaal vak .

Result #451 Sentence: fn000044.56
maar waren d'r wel vakken dat je zegt van nou God [ik ]vond biologie uh xxx .

Result #452 Sentence: fn000044.57
ach*a ja achteraf uh [biologie ]zou 'k toch wel een interessant vak vinden dat uh ...

Result #453 Sentence: fn000044.63
[je ]bedoelt uh dat uh dat je als je iets leuks vindt of een hobby hebt dan ...

Result #454 Sentence: fn000044.66
[dan ]moet je dat eigenlijk niet uh ...

Result #455 Sentence: fn000044.68
[ik ]zeg niet dat dat nu bij mij het uh echt het geval is in die zin maar ...

Result #456 Sentence: fn000044.69
ik uh [ik ]vind het wel belangrijk dat je een uh een een baan hebt of een werk doet wat ook waar je ook je interesse ligt .

Result #457 Sentence: fn000044.70
[je ]doet het toch uh omdat uh omdat je dat dat werk leuk vindt uh aantrekkelijke kanten aan zijn .

Result #458 Sentence: fn000044.73
het werk en uh om inkomen [dat uh ]is voor mij te weinig .

Result #459 Sentence: fn000044.75
ja [dat ]is tegenwoordig helaas ook wel vaak uh 't geval hè ?

Result #460 Sentence: fn000044.78
ja [zelf uh ]ben ik daar ook helemaal niet voor .

Result #461 Sentence: fn000044.81
nou niet niet echt precies meer maar [ik ]denk dat ik uh ik wa*a was best wel een een geduldige leerling en uh ik stak nou niet uh echt boven boven de middelmaat uit volgens mij .

Result #462 Sentence: fn000044.82
[ik ]was geen uh geen geen uh geen geweldige leerling in die zin van ik moest er best wel uh voor werken .

Result #463 Sentence: fn000044.83
[ik ]stelde 't altijd wel uit tot het laatste moment dat wel maar ...

Result #464 Sentence: fn000044.84
[jij ]was geen rebel laten we 't zo maar zeggen .

Result #465 Sentence: fn000044.85
ik [ik ]was ook niet echt een rebel .

Result #466 Sentence: fn000044.89
op dee*a in deze fase eigenlijk op de middelbare school uhm wa*a wat had je toen iets van nou God uh [nu ]weet ik wat ik met m'n leven ga doen ?

Result #467 Sentence: fn000044.90
[nu ]weet ik wat ik uh wil worden of veranderde dat toen ?

Result #468 Sentence: fn000044.92
ja op een gegeven moment uh dat uh lerares [dat ]was toch een beetje op de achtergrond geraakt en uhm .

Result #469 Sentence: fn000044.94
[op een bepaald moment uh ]zag ik uh in een tijdschrift uh een verhaaltje van een uh een uh tuinontwerpster of een landschapsarchitecte en dat vond ik uh wel heel interessant .

Result #470 Sentence: fn000044.95
en [vanaf dat moment ]was voor mij eigenlijk ook wel duidelijk dat ik die richting op wilde .

Result #471 Sentence: fn000044.97
en [dat ]was ik denk uh de derde klas van de MAVO zo'n beetje .

Result #472 Sentence: fn000044.102
[ik ]heb uh wel uh later nog een uh een cursus uh arch*a of ontwerpen gedaan op uh uh driejaarlijkse avondschool in uh Boskoop .

Result #473 Sentence: fn000044.104
[ik ]heb het nooit als uh ...

Result #474 Sentence: fn000044.106
beginperiode wel toen ik in uh de gemeente Goes werkte [toen ]heb ik wel uh wat uh ontwerpen gemaakt maar later eigenlijk niet meer .

Result #475 Sentence: fn000044.107
[ene kant ]vind 'k het wel jammer dat uh want het uh ja je kunt wel een bepaalde creativiteit kun je in zo'n vak wel beter kwijt .

Result #476 Sentence: fn000044.109
ja want je [je ]werkt ook veel in de tuin zei je hè ?

Result #477 Sentence: fn000044.110
van uh ['t ]is ook één van je hobby's .

Result #478 Sentence: fn000044.111
doei*u doe je d'r daar dan nog wat mee of uh is dat meer van nou God [ik uh 'k ]onderhoud mijn tuin of ...

Result #479 Sentence: fn000044.113
nee 'k vind wel da*a ik dat er uh dat je tuin een een een een bepaalde sfeer of een ontwerp uh moet hebben en een het [het ontwerp ]is eigenlijk uh ja de basis voor voor de sfeer van de tuin .

Result #480 Sentence: fn000044.116
[ik ]ben uh naar de middelbaar tuinbouwschool gegaan hier in Nijmegen .

Result #481 Sentence: fn000044.118
[die ]stond toen nog aan de Voorstadslaan .

Result #482 Sentence: fn000044.121
[daar ]heb ik uh het uh richting uh aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen gevolgd .

Result #483 Sentence: fn000044.124
en [daarna ]ben ik uh nog uh een jaar uh naar uh de tuinbouwschool in Utrecht geweest .

Result #484 Sentence: fn000044.125
[da ]'s een vervolgcursus .

Result #485 Sentence: fn000044.126
uh [groen natuur en landschap ]heette die .

Result #486 Sentence: fn000044.133
die uh [die opleiding ]is natuurlijk uh de basis geweest uh voor uh de vakrichting uh voor me .

Result #487 Sentence: fn000044.136
[ik ]heb ook uh altijd uh in het groen*a v*a groen*a 't groenvak gewerkt zeg maar .

Result #488 Sentence: fn000044.139
[daarvoor ]is die uh middelbaar tuinbouwschool wel bepalend geweest .

Result #489 Sentence: fn000044.141
nou [dat ]lijkt me heel interessant wat ik uh wat ik zo zie .

Result #490 Sentence: fn000044.142
ja en dan begin je eigenlijk uh met je werk maar [voordat we eigenlijk verdergaan over je werk uh ]draaien we eerst weer een plaatje .

Result #491 Sentence: fn000045.1
ja luisteraars [u ]luistert naar het uh zondagmorgenontbijt .

Result #492 Sentence: fn000045.2
[bij mij ]zit uh Gerda .

Result #493 Sentence: fn000045.3
[Gerda ]is uh stadsecologe hier in Nijmegen .

Result #494 Sentence: fn000045.4
uhm ja Gerda [we ]hebben het net gehad over jouw tijd in Goes .

Result #495 Sentence: fn000045.7
[in uh Goes uh ]heb ik uh een aantal jaren in het bestuur van een uh jongerencentrum gezeten .

Result #496 Sentence: fn000045.9
en [daarnaast uh ]organiseerde ik uh samen met uh anderen uh film-uh-voorstellingen*u in dat jongerencentrum .

Result #497 Sentence: fn000045.11
[dat ]waren uh altijd uh ja uh filmhuisfilms .

Result #498 Sentence: fn000045.15
nee [dat ]kon*a ...

Result #499 Sentence: fn000045.16
[dat ]konden verschillende films uh zijn .

Result #500 Sentence: fn000045.17
dat uh [dat ]was niet uh aan een thema gebonden .

Result #501 Sentence: fn000045.18
[met een groepje ]zochten we een mooie film uit en uh eens in de maand was er een filmvoorstelling op zondagmiddag .

Result #502 Sentence: fn000045.21
en ha*a had je toen ook nog hobby's uh waarvan je zei van God uh dat deed ik nog uh deed 'k graag en uh [daar ]hield ik me dan ook veel mee bezig ?

Result #503 Sentence: fn000045.22
in uh [wat ik uh in die periode ook uh veel gedaan heb uh ]is uh foto's uh maken van uh optredens muziekoptredens die d'r in dat uh jongerencentrum waren .

Result #504 Sentence: fn000045.25
die ik zelf uh afdrukte en waarbij 'k dan uh ook uh geen gebruik maakte van 't flits want [dat ]hoorde niet .

Result #505 Sentence: fn000045.27
[dat ]hoorde je met gevoelige films te doen en uh dat moet duidelijk uh zichtbaar uh live-optredens zijn .

Result #506 Sentence: fn000045.28
[dat ]moet vanaf de foto zichtbaar zijn vond ik .

Result #507 Sentence: fn000045.31
nee heel ik [ik ]hou van van uh heel diverse muzieksoorten .

Result #508 Sentence: fn000045.32
ik uh [ik ]hou van uh klassiek uh uh Erik Satie bijvoorbeeld uh maar ook uh Philip Glass .

Result #509 Sentence: fn000045.33
ggg ['t ]is altijd wel een beetje ja minimale muziek dat uh dat wel .

Result #510 Sentence: fn000045.34
maar [ik ]hou ook van uh Tina Turner en uh James Brown en uh ggg ja .

Result #511 Sentence: fn000045.36
ja [dat ]zijn wel inderdaad wel hele ...

Result #512 Sentence: fn000045.47
['k ]heb 'r uh te weinig tijd voor op dit moment .

Result #513 Sentence: fn000045.49
uh [het ]beperkt zich vaak uh nu tot uh vakantieperiodes .

Result #514 Sentence: fn000045.50
en [dan ]vind 'k het wel uh heel leuk om echt uh in een stad of uh dergelijke met uh de camera echt rond te lopen om foto's te maken .

Result #515 Sentence: fn000045.52
en dan ja [detailopnames ]vind ik uh ...

Result #516 Sentence: fn000045.53
en en straatjes [dat uh ]interesseert me ook altijd .

Result #517 Sentence: fn000045.54
mooie mooie straatjes uh smalle steegjes uh uhm foto's maken waarin je toch [een beetje uh de cultuur van het land ]kunt herkennen .

Result #518 Sentence: fn000045.56
[dat ]vind 'k altijd wel leuk .

Result #519 Sentence: fn000045.61
ja uh vakanties uh althans uh vakanties [meestal vl*a ]gaan we toch uh naar het buitenland in die tijd uh ook .

Result #520 Sentence: fn000045.62
uhm ja als ik terugkijk uh naar naar de Goes-periode [dan uh ]hebben we vooral uh veel uh steden bezocht .

Result #521 Sentence: fn000045.67
ja [het ]is nu tijd voor het nieuws Gerda we onderbreken even voor het nieuws en daarna komen we weer terug met uh jouw ja jouw carrière als stadsecoloog .

Result #522 Sentence: fn000050.1
en [dan ]gaan we 't over ons uh eigen dijenkletser hebben van 't koninklijk huis ggg een positief berichtje over het koningshuis en wel over onze enige echte troonopvolger Willem Alexander .

Result #523 Sentence: fn000050.2
uhm laatst verschenen er allerlei berichten dat hij ziek zou zijn en dat hij door medicijnen flink dikker zou zijn geworden maar goed uh [na het staatsbezoek aan uh China waar Willem ook uh deel van uitmaakte ]moeten we deze berichten toch maar naar het rijk der fabelen verwijzen .

Result #524 Sentence: fn000050.3
uhm [Willem ]zag er in ieder geval helemaal niet dik uit en zeker niet ziek uh hij maakte een frisse indruk en vertelde aan iedereen die het maar wilde horen dat hij vijftien kilo was afgevallen .

Result #525 Sentence: fn000050.4
[het ]zal uh voor de meeste mensen in zijn omgeving een uh ja wel raar gezicht zijn geweest maar ja Willem is van het bier af .

Result #526 Sentence: fn000050.5
en uh ja [bij elke gelegenheid vroeger ]nam hij wel een paar pilsjes maar tegenwoordig drinkt de kroonprins alleen nog maar mineraalwater .

Result #527 Sentence: fn000050.6
uhm ja lekker uhm [ook een andere hobby het uh snacken ]zou hij hebben afgezworen .

Result #528 Sentence: fn000050.7
het ging zelfs zo ver dat koningin Beatrix hem een halt zou hebben toegeroepen met al zijn gelijn [te mager ]is natuurlijk ook niet goed .

Result #529 Sentence: fn000050.8
uh [dan ]kan ie nog wel even doorgaan volgens mij maar goed uhm .

Result #530 Sentence: fn000050.9
[jullie ]vragen je natuurlijk af uh waarom is de kroonprins nou zo aan 't lijnen ?

Result #531 Sentence: fn000050.10
want [dan ]is er toch meestal een vrouw in 't spel zoals jullie en ik allemaal weten .

Result #532 Sentence: fn000050.11
uhm [Willem ]zou inderdaad een oogje op iemand hebben en wel op de Jordaanse prinses Haja .

Result #533 Sentence: fn000050.14
uhm [nu ]zou 'k 'ns uh toch wel 'ns willen weten of uh Willem alleen is afgevallen van 't mineraalwater of dat hij ook nog lichaamsoefeningen heeft gedaan .

Result #534 Sentence: fn000050.15
maar dat w*a uh [dat weer ]werd ggg natuurlijk weer niet vermeld .

Result #535 Sentence: fn000050.16
ggg de RVD [die uh ]past wel op met zijn uh berichtgevingen .

Result #536 Sentence: fn000050.17
uhm ja goed [bijna niemand ]is het opgevallen om uh door te skippen naar het volgende onderwerp .

Result #537 Sentence: fn000050.18
maar [Katja Schuurman ]is alweer geflopt als filmster .

Result #538 Sentence: fn000050.19
[da ]'s ook de f*a uh de reden dat het niemand is opgevallen .

Result #539 Sentence: fn000050.20
uhm [de makers van de film No*v Trains*v No*v Planes*v ]moeten hebben gedacht uh met Katja een publiekstrekker eerste klas in huis gehaald te hebben maar na een paar magere weken in de Nederlandse bioscopen moeten ze deze gedachte toch hebben bijgesteld .

Result #540 Sentence: fn000050.21
uhm [in Amsterdam ]begon de film hoopvol in 't grote in de grote City-bioscoop maar al snel verhuisde de film naar een veel kleiner zaaltje met maar vijfentachtig stoelen .

Result #541 Sentence: fn000050.22
en [zelfs die stoelen ]bleven voor 't grootste gedeelte leeg .

Result #542 Sentence: fn000050.23
uhm [regisseur van dit alles uh Jos Stelling ]kwam met een wel heel aparte stelling om de tegenvallende resultaten te verklaren .

Result #543 Sentence: fn000050.24
uhm [het ]zou niet slim zijn geweest om Kees Prins en Katja Schuurman in één film te laten spelen .

Result #544 Sentence: fn000050.25
[het Jiskefet-publiek ]zou zijn weggebleven vanwege een domme Katja en het GTST-publiek vanwege een slimme Kees .

Result #545 Sentence: fn000050.27
uhm [het Jiskefet-publiek ]kent namelijk volgens mij helemaal geen Katja en het GTST-publiek kent al helemaal geen Kees .

Result #546 Sentence: fn000055.1
hartelijk dank voor uw bijdrage [u ]heeft wat dat betreft als rector naar mijn oordeel altijd een groot voordeel boven de uh leidinggevenden in het openbaar bestuur want als u dit soort verplichtingen hebt zoals u vandaag er meer zult hebben dan zijn het vrijwel altijd verplichtingen met een zeer inhoudelijk wetenschappelijk karakter en dat kan toch als een groot voorrecht worden beschouwd dunkt mij .

Result #547 Sentence: fn000055.2
dames en heren de ontwikkelingen op het gebied van van uh informatie- en communicatietechnologie [die ]volgen elkaar in uh in een heel rap tempo op .

Result #548 Sentence: fn000055.3
uh [soms ]heb ik wel 'ns de indruk dat de de ontwikkelingen sneller gaan dan de implementatie .

Result #549 Sentence: fn000055.4
uh [soms ]heb ik daar ook wel 'ns een kleine eigen ervaring bij dan heb je de folders gekregen en je weet wat de technologie is alleen dan blijken er geen technici meer te zijn die dat kunnen uh implementeren .

Result #550 Sentence: fn000055.5
[dat ]is soms zo'n klein probleempje .

Result #551 Sentence: fn000055.6
en en uh ['t ]kan ook wel eens een probleem zijn als de politiek zich d'r eigen van maakt hè want ICT is soms toch ook iets van Haarlemmer olie hè ?

Result #552 Sentence: fn000055.7
uh bijvoorbeeld de minister van van OCW en natuurlijk niet de huidige maar de vorige zullen we maar zeggen hè die die hadden wat problemen met de bekostiging zo hier en daar en dan nou dan denk ik ook xxx even naar lerarenopleiding wat we vaak als een positief punt kunnen noemen maar als het nou ergens uh slecht gesteld is met de bekostiging dan is het ma*a uh met name de financiering van de lerarenopleidingen en [in het land ]hebben we gelukkig te maken met veel te weinig leer*a leraren dus is er natuurlijk een enorme markt om in het onderwijsveld om leraren op te leiden .

Result #553 Sentence: fn000055.8
maar [de bekostiging ]zit zo in mekaar dat je minder leraren moet opleiden en nu kom ik bij ICT terecht dan is ICT dat wondermiddel .

Result #554 Sentence: fn000055.9
want als je nou veel minder geld beschikbaar hebt dan uh uh ik bedoel bij*a toch [bijna niemand weet ]weet iets van ICT in de praktijk af hè dan zeg je gewoon als minister nou we zijn natuurlijk niet niet meer zo gebonden aan een territorium uh we gaan gewoon via ICT gaan we gewoon de lerarenopleidingen van de N*a uh Noordelijke Hogeschool Leeuwarden van de Hansehogeschool in Groningen en Assen en dat koppelen we gewoon met uh Arnhem-Nijmegen dat is natuurlijk helemaal geen probleem .

Result #555 Sentence: fn000055.10
en [dat ]levert een hoop besparingen op en dan is alles weer geregeld op papier .

Result #556 Sentence: fn000055.13
dus [ik ]zou willen zeggen n*a uh over uw hoofden heen naar politici maak er nou ook geen misbruik van van dit soort ontwikkelingen hè ?

Result #557 Sentence: fn000055.14
wat je gewoon goed moet doen dat is [dat ]is gewoon wat ik net zei je moet gewoon zorgen dat er een adequate bekostiging is voor een aantal dingen en gebruik daar niet of misbruik daar nou niet voor andere ontwikkelingen .

Result #558 Sentence: fn000055.15
[universiteit overheden en bedrijfsleven ]werken absoluut samen in dit gebied om om de om de vaart te houden in de economische vernieuwing .

Result #559 Sentence: fn000055.17
en [voor ons gebied ]is het erg belangrijk om via die samenwerking om om resultaten te bereiken om ook uh ja het is natuurlijk zo makkelijk gezegd uh en dat is vaak ook zo oppervlakkig je moet zorgen dat de economische ontwikkeling goed gaat maar dat gaat vaak pas goed als je 't in eigen huis op orde hebt .

Result #560 Sentence: fn000055.18
hè als je dus laat zien dat overheden onder elkaar maar ook kennisinstituten gezamenlijk een meerwaarde bieden en [dat ]proef je ook wel eens als je kijkt naar de grote investeerders waar wij vanuit ons vak wel eens mee te maken hebben .

Result #561 Sentence: fn000055.19
ik mocht ook 'ns een keer zo'n vergadering bijwonen en toen hoorde ik hoe men eigenlijk heel makkelijk spreekt over gebieden in dit land waar je investeert en dan is toch [vrijwel altijd ]is dan cruciaal of men met een gebied te maken heeft waar laat ik 't maar zo zeggen uh sprake is van eenduidigheid .

Result #562 Sentence: fn000055.20
niet van uniformiteit maar van eenduidigheid van het openbaar bestuur van van als het kan ook samen met met kennisinstellingen dat je iets te bieden hebt en dat die buitenstaander die van buiten komt dat die weet waar ie aan toe is waa*a wat randvoorwaarden zijn maar ook met een zekere mate van van eenheid te maken krijgt in een gebied en [in dat verband ]is de samenwerking uh absoluut noodzakelijk .

Result #563 Sentence: fn000055.22
maar ik durf ook te zeggen [door de samenwerking van de afgelopen jaren ]maken we sprongen voorwaarts en ik mag het ook afmeten uit cijfers in de sfeer van de werkgelegenheid en werkloosheid .

Result #564 Sentence: fn000055.23
uh [recent mocht ik ]mocht ik nog uh 'ns wat helpen uh te adviseren in de buurt van de randstad ik kom daar natuurlijk niet zo vaak meer sinds ik daar drie jaar geleden vertrokken ben en nu hier woon .

Result #565 Sentence: fn000055.24
[je ]hebt ook niet zo veel aanleiding meer om daar dan naartoe te gaan maar daar zit nog veel macht en maar ook veel onmacht en dan word je wel eens gevraagd om eens mee te denken om die onmacht want d'r zijn natuurlijk meer regio's Haaglanden Rotterdam en omgeving Amsterdam en omgevi*a .

Result #566 Sentence: fn000055.25
nou [vanuit die discussies ]merk ik en dan kom ik weer terug bij dit gebied dat een aantal steden in de randstad op dit moment tijdens die enorme economische groei die we nu doorgemaakt hebben en nog steeds doormaken met wat wat is het ?

Result #567 Sentence: fn000055.27
kijk ik nu naar Arnhem en Nijmegen en [dan ]kijk ik naar resultaten van 't afgelopen jaar bijvoorbeeld in Nijmegen dan is de werkloosheid in Arnhe*a in Nijmegen met dertien procent gedaald .

Result #568 Sentence: fn000055.28
[da ]'s in de stad .

Result #569 Sentence: fn000055.29
en [dat ]betekent dat we in het totale KAN-gebied we nu ongeveer tegen 't landelijk gemiddelde aan komen inclusief twee steden en dat heeft alles te maken met economische groei de economische ontwikkelingen die we hebben mogen doormaken .

Result #570 Sentence: fn000055.30
[de factor kennis ]kan niet genoeg onderstreept worden naar mijn oordeel .

Result #571 Sentence: fn000055.31
[het KAN ]heeft wat dat betreft zich in de afgelopen jaren ook heel sterk gemaakt voor de toekomst van kwalitatief hoogwaardige kantoorlocaties .

Result #572 Sentence: fn000055.32
als u wel eens gasten in dit gebied hebt en je rijdt weer 'ns een keer de lijn van Bijsterhuizen via de Brabantse Poort zo door Nijmegen heen Arnhem en je gaat dan Pleiroute af dan kom je toch langs een aantal nieuwe kantoorlocaties en [wat we vaak niet weten ]is wat er allemaal in de grond zit en wat er aan de orde is .

Result #573 Sentence: fn000055.33
hè kijk maar naar de Gelderse Poort daar waar dat Ohragebouw staat en uh ['k ]zie de heer Thalen ook met mij meedenken aan het nieuwe KPN Telecomkantoor wat daar gebouwd is en ik kijk wat voor innovatieve mogelijkheden daar aan de orde zijn dan denk ik dat we de concurrentie met heel veel gebieden in Nederland aankunnen .

Result #574 Sentence: fn000055.34
en [dat ]betekent dus dat die factor kennis op dat terrein hè ?

Result #575 Sentence: fn000055.36
[dat ]geldt natuurlijk ook voor 't multimodale transportcentrum in Valburg .

Result #576 Sentence: fn000055.37
[de aanwezigheid van een sterk arbeidspotentieel en een goede kennisinfrastructuur ]worden bij dat type ontwikkelingen als d'r over gesproken wordt als extra pluspunten genoemd .

Result #577 Sentence: fn000055.38
[in negentien negenennegentig ]speelt de factor kennis een hoofdrol en vooral omdat we zo'n groot accent op materieel leggen op de informatie- en communicatietechnologie .

Result #578 Sentence: fn000055.39
[dankzij de inzet van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Stichting Gelderkennis als samenwerkingsverband ]timmert onze regio nationaal en internationaal aan de weg .

Result #579 Sentence: fn000055.40
de KUN en de KAN 't zijn wel mooie we*a woordspelingen maar ik zeg maar even de universiteit en het KAN omdat ik vind dat je [de universiteit ]moet je toch xxx hè uh KAN is gewoon uh openbaar bestuur werken dat kort je wat makkelijker af .

Result #580 Sentence: fn000055.41
maar [de universiteit ]is de universiteit .

Result #581 Sentence: fn000055.42
[die ]werken en kunnen heel veel samen .

Result #582 Sentence: fn000055.43
[binnen de regio ]is er erg hard gewerkt aan aan beleid dat ruimte biedt voor allerlei nieuwe ontwikkelingen .

Result #583 Sentence: fn000055.44
uh [ik ]noem niet de punten op waar waar u net al even over sprak van van wat u ook als universiteit de afgelopen periode heeft uh heeft mee ontwikkeld maar ik noem toch een paar punten waar we heel duidelijk samenwerken .

Result #584 Sentence: fn000055.45
als ik kijk naar de activiteiten in de in de opzet van de duurzame bedrijventerreinen [ik ]kijk naar de duurzame woningbouw ik kijk naar de regionale acquisitie dan noem ik drie onderwerpen waarbij sprake is van uh van een intensieve samenwerking tussen de universiteit en ik noem maar het openbaar bestuur .

Result #585 Sentence: fn000055.46
[dat ]kan natuurlijk nog veel verder gaan maar het zijn onderdelen waarin we op dit moment al heel goed samenwerken .

Result #586 Sentence: fn000055.47
[steeds meer ]raak je als bestuurder thuis in de wereld van de ICT althans dat denk je hè ?

Result #587 Sentence: fn000055.48
[da ]'s maar goed ook dat je dat blijft denken .

Result #588 Sentence: fn000055.49
uh [het KAN ]beschouwt de telematica al al lange tijd als een extra vestigingsfactor naast hè waar we altijd over roemen en dat moet ook zo blijven dat die hele fraaie woon- en leefomgeving .

Result #589 Sentence: fn000055.50
want [ik ]denk dat dat overigens in onze economische ontwikkeling nadrukkelijk een rol speelt dat je hier kunt bieden uh fraaie woonom*a en leefomgeving kunt bieden nog ruimte overigens sprak een mevrouw mij van de week aan en die zei wat vreselijk toch wat jullie allemaal uh hier doen want het is hier nog zo heerlijk uh rustig waar ik woon en als ik zie wat er allemaal gebeurt dan is 't toch helemaal niet goed ?

Result #590 Sentence: fn000055.51
nou ja [dan ]moet je maar gewoon zwart-wit zeggen en denken van ja ik ben ingehuurd om mee te helpen met een fantastisch projectbureau om hier de werkgelegenheid op poten te zetten nou ja dan dan is dat gewoon niet te rijmen met het het het in stand laten van alles zoals het was hè ?

Result #591 Sentence: fn000055.52
overigens wel met inachtneming [da ]'s natuurlijk bij 't KAN een heel duidelijk punt met wat landschappelijk zeer waardevol is om te behouden en te versterken .

Result #592 Sentence: fn000055.54
dus [die factor van het fraaie hè de ruimte ]is een hele sterke economische factor maar dat kan niet los gezien worden van de factor telematica .

Result #593 Sentence: fn000055.55
[ik ]heb veel meer op m'n papier staan dan ik wil uitspreken dus ik ga uh ik ga d'r wat sneller doorheen .

Result #594 Sentence: fn000055.56
[er ]is om 't maar kort af te ronden het laatste onderdeeltje een Stichting Telematica in 't leven geroepen .

Result #595 Sentence: fn000055.58
[samenwerking overheid en en gewoon letterlijk ook KPN heeft ]heeft ons ertoe gebracht dat we die stichting ggg .

Result #596 Sentence: fn000055.60
en [dat ]gebeurt absoluut in een uniek samenwerkingsverband waarin publieke en private partners elkaar hebben gevonden .

Result #597 Sentence: fn000055.61
en [om die resultaten van die ontwikkelingsinspanningen zo optimaal mogelijk en xxx opnieuw weer zonder dat winstoogmerk te exploiteren en te beheren ]hebben we in negentien achtennegentig een aanvullende stichting in het leven geroepen onder de naam Exploitatie En Beheer Telematica KAN .

Result #598 Sentence: fn000055.62
en [die laatste stichting ]treedt binnen de regio op als een neutrale intermediaire organisatie die de telematicaontwikkelingen zal exploiteren en beheren .

Result #599 Sentence: fn000055.63
en [op die manier ]moet die exploitatiebeheerstichting ook het beleid van de moederstichting uh operationaliseren .

Result #600 Sentence: fn000055.64
dames en heren [nieuwe initiatieven in uw sector ]kunnen in de regel een steuntje in de rug wel goed gebruiken en wij hechten dan ook wat dat betreft waarde aan een uh stringent subsidiebeleid .

Result #601 Sentence: fn000055.67
[een belangrijk deel van het KANgebied ]heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen in gang kunnen zetten dankzij overigens de bijdrage ook uit Brussel .

Result #602 Sentence: fn000055.68
en [de zog*a als do*a uh zogeheten doelstelling-twee-gebied ]kwamen veel projecten ook op op 't terrein van ICT in aanmerking voor bijdragen uit het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds .

Result #603 Sentence: fn000055.70
[het verhaal van doelstelling twee in de sfeer van de Europese middelen ]houdt dit jaar op .

Result #604 Sentence: fn000055.71
maar [wat ons betreft ]mag dat niet een einde zijn van de steun en de bijdragen die we vanuit Ruste*a uh hè ik wou zeggen Rusland vanuit Brussel mogen verwachten want het betekent ook een extra aandacht die je krijgt voor dit gebied .

Result #605 Sentence: fn000055.72
[we ]hebben ook juist in dit verband waar het gaat om de Europese subsidieregelingen en mogelijkheden naar de toekomst toe gekozen voor een e*a een een echte samenwerking .

Result #606 Sentence: fn000055.73
veel partijen [dan ]spreken we over de provincie Gelderland 't knooppunt Arnhem-Nijmegen de steden Arnhem en Nijmegen het ESKAN Arbeidsvoorziening en de Kamer Van Koophandel .

Result #607 Sentence: fn000055.74
[we ]hebben gezamenlijk als afzonderlijke partijen een bijdrage geleverd aan wat we dan noemen position*v paper*v waarmee wordt aangegeven dat we er nog niet zijn .

Result #608 Sentence: fn000055.75
we zijn aardig op streek hè dat is de lijn in dit gebied maar [die ontwikkelingen ]moeten wel doorgezet worden en vervolgens ge*a geconsolideerd worden op dat punt hebben we absoluut nog steun vanuit Europa nodig in de komende jaren .

Result #609 Sentence: fn000055.76
[na negentien negenennegentig ]ligt er nog heel veel werk op ons te wachten en daarvoor is die voortzetting zoals ik net zei van die Europese steun absoluut nodig .

Result #610 Sentence: fn000055.77
[da ]'s goed voor de regio en dat is goed voor u die hier in de zaal zitten .

Result #611 Sentence: fn000055.79
dames dames en heren [met het verhaal van de Europese subsidies ]kom ik eigenlijk aan het begin van een nieuw verhaal maar dat is niet aan mij om dat te vertellen maar ik geef heel graag de heer Simon het woord .

Result #612 Sentence: fn000055.80
en [die ]zal spreken over overheidssubsidies en kredieten voor de ICT-sector en hoe dat nou werkt .

Result #613 Sentence: fn000055.81
[we ]zijn zeer benieuwd .

Result #614 Sentence: fn000055.82
[ik ]geef u graag het woord .

Result #615 Sentence: fn000056.1
uhm goeiemorgen [mijn naam ]is uh Peter Van Poortvliet ik ben van EG-Liaison uit Den Haag .

Result #616 Sentence: fn000056.2
[wij ]vormen een onderdeel uh net zoals uh Informe van uh de Senter-organisatie uhm en wij houden ons voornamelijk bezig met uh informatie en advies over Europese R&D-subsidies waaronder dus ICT .

Result #617 Sentence: fn000056.3
uh [belangrijk verschil ]is uh aan te geven dat uh zoals uh meneer Simon net aangaf uh Senter beheert vaak zelf de subsidies dat is bij EG-Liaison absoluut niet het geval .

Result #618 Sentence: fn000056.4
[wij ]hebben puur een doorverwijsfunctie uh waar het voornamelijk de Europese kaderprogramma's voor onderzoek en technologie betreft .

Result #619 Sentence: fn000056.5
uhm da*a op [op dat kaderprogramma ]wilde ik nu wat nader ingaan .

Result #620 Sentence: fn000056.7
nou [een kaderprogramma ]is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten programma's op allerlei soorten vakgebieden waaronder dus inderdaad ICT uhm waarin de Europese Commissie heel veel geld stopt en wat er middels uh projecten en dergelijke is uit te halen .

Result #621 Sentence: fn000056.8
uhm [een kernprogramma ]werkt in de regel vier jaar .

Result #622 Sentence: fn000056.9
[het ]is zo dat vorig jaar uh juni het uh vierde kaderprogramma is afgesloten .

Result #623 Sentence: fn000056.10
uhm [het ]was dan ook logisch geweest dat in oktober het vijfde kaderprogramma van start wa*a zou zijn gegaan .

Result #624 Sentence: fn000056.11
[dat ]is niet het geval .

Result #625 Sentence: fn000056.12
uh [er ]is wat politiek uh uh geharrewar geweest tussen de Europese Parlement en de Europese Commissie overigens niet met de zaak uh Cresson te maken maar goed .

Result #626 Sentence: fn000056.13
uhm en [dat ]ging dan over het budget .

Result #627 Sentence: fn000056.14
uhm [in december ]is definitief de knoop doorgehakt het budget is uh bekend de thema's zijn bekend en op dit moment kunnen we zeggen dat we eigenlijk aan de start staan van het nieuwe kaderprogramma .

Result #628 Sentence: fn000056.16
't is niet zo dat wij uh overigens bij Senter uh ons bezighouden met niet leesbare sheets*v maar [ook ik ]heb ervoor gekozen om een niet leesbare sheet*v te doen want het gaat er niet om wat hier nou allemaal staat dit is puur de context aangeven waar we mee bezig zijn .

Result #629 Sentence: fn000056.17
[vijfde kaderprogramma ]is botweg opgebouwd uit uh uit vier verticale thema's .

Result #630 Sentence: fn000056.18
['k ]ga even heel kort door de bocht .

Result #631 Sentence: fn000056.19
[het eerste thema ]is uh voornamelijk uh biotechnologie landbouw en uh gezondheidszorg .

Result #632 Sentence: fn000056.20
derde thema materialen en transport het vierde milieu en energie en [het tweede en daar gaat het dan in feite om ]is het ST het information*v society*v technology*v .

Result #633 Sentence: fn000056.22
[buiten die vier uh verticale thema's ]zijn er nog een aantal horizontale thema's .

Result #634 Sentence: fn000056.23
[ook daar ]ga ik niet op in er is er eentje bij die is denk ik wel voor uh enkelen van u van belang .

Result #635 Sentence: fn000056.24
en [da ]'s dus het stimuleren van de deelname van het MKB aan het uh aan het Europese onderzoeks-uh-traject*u .

Result #636 Sentence: fn000056.28
nou [het tweede thema die d*a dus dat is 't IST-programma ]is opgebouwd uit uh vier uh kernactiviteiten en twee eigenlijk nevenactiviteiten .

Result #637 Sentence: fn000056.29
[de eerste kernactiviteit ]is uh systeem en diensten voor de burger .

Result #638 Sentence: fn000056.30
[je ]moet dan denken aan ICT-oplossingen uhm binnen de gezondheidszorg uh binnen 't transport binnen 't milieu .

Result #639 Sentence: fn000056.32
uhm uh het veilig gebruik van interne*a sorry van electronic*v commerce*v over het internet staat uh staat centraal uhm [ook het het het op afstand werken het het uh en dergelijke ]staat daarin centraal .

Result #640 Sentence: fn000056.33
uhm [het derde kernactiviteit ]is multimedia*v content*v and*v tools*v .

Result #641 Sentence: fn000056.34
[je ]moet dan denken aan multimedia-oplossingen binnen training*v and*v education*v uhm taaltechnologie uhm het het elektronisch uitgeven dat soort zaken .

Result #642 Sentence: fn000056.35
je ziet dan ook dat dat [de middelste tak ]is bewust daar gezet omdat ie raakvlakken heeft met die andere twee .

Result #643 Sentence: fn000056.36
belangrijke*a [nog belangrijker ]is de onderste dat is de essential*v technologies*v and*v infrastructures*v zoals de naam al zegt gaat het hier om de infrastructuur de bouwsteen van die andere drie elementen .

Result #644 Sentence: fn000056.37
daar moet je denken aan telecommunicatie micro-elektronica en heel veel andere dingen want [er ]zit echt heel veel in in dat uh in die vierde kernactiviteit .

Result #645 Sentence: fn000056.38
[naast die gebieden ]zijn natuurlijk altijd technologieën die die die plotseling opkomen die die tijdgevoelig zijn en die heel snel de markt op moeten kunnen .

Result #646 Sentence: fn000056.40
want het is namelijk zo [die thema's die ik zojuist noemde ]zijn actueel in negentien negenennegentig .

Result #647 Sentence: fn000056.41
het is zo dat [ieder jaar wordt ]worden de thema's bijgesteld en er is nu nog niet te zeggen wat de thema's zullen worden in tweeduizend één omdat de veranderingen zo snel gaan is het gewoon ridicuul om nu aan te geven wat in tweeduizend twee actueel zou moeten zijn vandaar .

Result #648 Sentence: fn000056.42
maar goed dus [voor die tijdgevoelige technologieën ]is er de zogenaamde future*v and*v emerging*v technologies*v ook daar zijn mogelijkheden .

Result #649 Sentence: fn000056.43
[tot slot ]is er nog een nevenactiviteit die heet researchnetworking*v .

Result #650 Sentence: fn000056.44
[dan ]moet je denken aan het opstellen het creëren van pan-Europese netwerken uhm op op ja van bestaande nationale netwerken denk bijvoorbeeld dat surfnet met met soortgelijke uhm a*a andere Europese netwerken so*a een pan-Europees netwerk gaat maken om hun diensten aan te bieden .

Result #651 Sentence: fn000056.45
[nou ]gaan we nou eens even kijken uh wat wat is nou zoal uh de besteding ?

Result #652 Sentence: fn000056.46
[dit ]zijn overigens bedragen die gelden voor vier jaar .

Result #653 Sentence: fn000056.47
nou als je niet kijkt op een paar miljoen [dan ]kun je dus stellen dat de eerste drie kernactiviteiten nagenoeg evenveel budget ter beschikking hebben .

Result #654 Sentence: fn000056.48
kijk je naar de vierde dus de bouwsteen van die andere drie [dan ]zie je dat het bijna het dubbele is van de afzonderlijke anderen .

Result #655 Sentence: fn000056.50
[wat precies het budget is voor future*v and*v emerging*v technologies*v en de research*v networking*v ]is niet tot op de miljoen bekend .

Result #656 Sentence: fn000056.51
uhm [dat ]doet er ook niet zoveel toe 't is in ieder geval wel veel kleiner dan in de andere stukken .

Result #657 Sentence: fn000056.54
[in feite ]zijn dat onderzoekers uit vrijwel alle sectoren fundamenteel technologisch uh sorry strategisch en en toegepast onderzoek .

Result #658 Sentence: fn000056.55
[afkomst ]is ook heel divers kan dus zijn van universiteiten MKB's uhm publieke private R&D-instituten en grote bedrijven 'k hoef geen namen daar uh te noemen denk ik .

Result #659 Sentence: fn000056.56
[geografisch gezien uhm ]zijn er nog wat voorwaarden .

Result #660 Sentence: fn000056.57
[een deelnemer ]moet in principe lid zijn van een land wat wat dan weer lid is van de Europese Unie en en dat is ook heel belangrijk het kan tegenwoordig ook met landen waar de Europese Unie uh een een verdrag mee heeft gesloten zogenaamde Derde Landen denk bijvoorbeeld aan uh aan Canada Zwitserland Zuid-Afrika Amerika .

Result #661 Sentence: fn000056.59
nou [waar het gaat om R&D-activiteiten ]wordt vijftig procent van de kosten vergoed waar 't gaat om demonstratieprojecten vijfendertig procent .

Result #662 Sentence: fn000056.60
[dat ]zijn in feite de belangrijkste d'r is een heel scala wat belangrijk is voor MKB's en dat echt specifiek voor MKB's is een aantal begeleidende maatregelen waar tot honderd procent wordt vergoed .

Result #663 Sentence: fn000056.61
uhm [allereerst ]is dat take*v up*v and*v first*v use*v dus dat je aan de slag gaat met resultaten van een onderzoek en daarmee verder gaat werken .

Result #664 Sentence: fn000056.62
de best*v practice*v de exploritory*v awards*v [dat ]zijn dan uh zaken die vooral 't voortraject van een onderzoek betreffen dus hoe is de haalbaarheid ?

Result #665 Sentence: fn000056.64
en [ook heel belangrijk ]is het coöperatief onderzoek .

Result #666 Sentence: fn000056.65
[dat ]kan uh bijvoorbeeld zijn dat de groep MKB'ers deel gaat nemen .

Result #667 Sentence: fn000056.66
[ze ]hebben geen R&D-uh-faciliteiten*u tot hun beschikking wat doen ze dan ?

Result #668 Sentence: fn000056.68
nou komen zij tot een akkoord [dan ]kan dat leiden top*u sub*a tot subsidie .

Result #669 Sentence: fn000056.69
['t ]is alleen zo dat die subsidie niet gaat naar de MKB'ers 't gaat naar de universiteit vreemd genoeg .

Result #670 Sentence: fn000056.70
wel is het zo dat de de de volledige uh uh property*v rights*v uh de eigendommen van alle alle resultaten blijven aan de MKB [daar ]blijft de universiteit met z'n vingers vanaf .

Result #671 Sentence: fn000056.72
nou wat belangrijke criteria [in feite ]zijn ze in in de vorige presentatie ook al voor een groot gedeelte aan de orde geweest .

Result #672 Sentence: fn000056.73
[er ]zijn toch voor waar het Europees betreft toch wat specifieke uh elementen in .

Result #673 Sentence: fn000056.74
[de eerste ]is een hele open deur maar wel heel belangrijk .

Result #674 Sentence: fn000056.75
[het ]moet passen binnen de actuele thema's .

Result #675 Sentence: fn000056.76
[ik ]heb net wat actuele thema's geschetst .

Result #676 Sentence: fn000056.77
zeg je van ik heb op dit moment een idee en ik wil een uh een een een een bijzonder goeie laptop*v gaan ontwikkelen en [de Europese Commissie ]heeft op dat moment beslist dat het thema is uh 't is geen laptops*v maar PC's dan is het heel erg jammer maar dan past het niet .

Result #677 Sentence: fn000056.78
bestaan er twee mogelijkheden of [je ]kunt zeggen ik wacht tot dat thema waar ik mee met m'n idee zit dat dat actueel wordt of je zegt ik pas mijn onderzoek zodanig aan dat ik wel die kant opga .

Result #678 Sentence: fn000056.79
[dat ]kan .

Result #679 Sentence: fn000056.80
verder natuurlijk [het ]is Europees dus je werkt met partners oftewel je moet werken met Europese partners .

Result #680 Sentence: fn000056.81
['t ]is niet zo dat je met een aantal Nederlandse bedrijven samen kunt deelnemen en die subsidie op kan strijken om het zo maar te zeggen dat kan dus absoluut niet .

Result #681 Sentence: fn000056.82
[je ]moet denken aan een drie à vier buitenlandse partners .

Result #682 Sentence: fn000056.83
bijvoorbeeld [je ]gaat samenwerken met een Duitse partij een uh een Britse partij een Franse partij en jezelf .

Result #683 Sentence: fn000056.84
[vier ]is echt wel een minimum waar je aan moet denken .

Result #684 Sentence: fn000056.89
denk ook en en [mijn voorganger ]gaf het ook al aan kwaliteit van je consortium dit is de groep van bedrijven of uh instituten waar je onderzoek mee doet is heel erg belangrijk .

Result #685 Sentence: fn000056.90
je gaat voor twee tweeënhalf jaar samen een uh overeenkomst aan geef van tevoren je moet van tevoren kunnen aangeven dat dat dat die samenwerking grondig is en dat ie echt uh echt uh bestand is tegen die tweeënhalf jaar samenwerking verder is het zo uhm dat het wordt [het nieuwe kaderprogramma ]is qua insteek wat marktgerichter dan de vorige kaderprogramma's .

Result #686 Sentence: fn000056.92
nou [ander belangrijk iets ]is de Europese dimensie .

Result #687 Sentence: fn000056.94
als je 't bijvoorbeeld hebt over over het aanbieden van van internetdiensten in een uh in een bejaardentehuis uh om ouderen van dagen te voorzien van allerlei faciliteiten [dan ]is dat mooi maar dat is heel specifiek Nederland want ga 'ns na hoe is de situatie in Griekenland Portugal misschien zelfs in Frankrijk al hoe hoe is het daar met de bejaardentehuizen ?

Result #688 Sentence: fn000056.95
[ik ]denk een heel stuk anders dan hier .

Result #689 Sentence: fn000056.97
[ander belangrijk punt ]is je budgetgrootte .

Result #690 Sentence: fn000056.99
doe het niet te klein doe het niet te groot ['t ]klinkt triviaal maar 't is wel zo .

Result #691 Sentence: fn000056.100
ga uit van een gemiddelde budgetfa-grootte*u van ongeveer drie miljoen gulden [dan ]zit je vrij aardig goed .

Result #692 Sentence: fn000056.101
[verder ]kwam net ook al aan bod wees technologisch innovatief anders kun je 't echt niet waarmaken denk aan die R&D-poot .

Result #693 Sentence: fn000056.102
[ander iets wat wat uh wat belangrijk kan bijdragen is uh ]is een bijdrage aan de sociale doelstellingen .

Result #694 Sentence: fn000056.103
als dus je onderzoek bijdraagt aan de werkgelegenheid aan volksgezondheid [dan ]heeft het toch een grotere kans van slagen .

Result #695 Sentence: fn000056.104
en tenslotte [inderdaad ]moet je vooraf al kunnen aangeven of er economisch potentieel is voor je eindresultaat en hoe je denkt dat te verwezenlijken .

Result #696 Sentence: fn000056.105
kortom [het economisch belang ]is erg uh belangrijk .

Result #697 Sentence: fn000056.106
goed [we ]hebben nu zo wat achtergrondzaken gezien van hoe werkt dat nou wat wat is nou actueel et cetera .

Result #698 Sentence: fn000056.107
[u ]zit hier in de zaal ik kan me voorstellen dat er mensen tussen zijn van die denken van nou ik ik voel me daar wel toe geroepen hoe neem ik nou deel aan dat vijfde kaderprogramma ?

Result #699 Sentence: fn000056.108
[je ]zit met een heleboel voor*a uh vragen kan ik me dan voorstellen .

Result #700 Sentence: fn000056.109
je je [je ]hebt partnersown*v nodig je moet een voorstel gaan schrijven uhm ja wat zijn zoal je voorwaardes*u ?

Result #701 Sentence: fn000056.110
ik denk [de allerbelangrijkste voor*a vraag is die je op di*a o*a op 't eerste oog opkomt ]is waar begin ik ?

Result #702 Sentence: fn000056.111
nou [ik ]sta hier natuurlijk niet helemaal voor niets ik zou zeggen stap één neem gerust 'ns contact met ons op .

Result #703 Sentence: fn000056.112
uhm [wij ]voorzien u van onafhankelijk en kosteloos informatie advies training en cursussen en uh helpen bij het vinden van partners .

Result #704 Sentence: fn000056.113
het is misschien wat vreemd om het hier te melden maar [recent onderzoek ]heeft gewoon bewezen dat degenen die via ons een traject Europees zijn ingegaan een vijftig procent verhoogde slaak*a slaagkans hebben dan degenen die buiten ons hebben om gedaan .

Result #705 Sentence: fn000056.116
[wij uh ]voorzien uh Nederlandse instituten bedrijven van uh informatie .

Result #706 Sentence: fn000056.118
[wij ]hebben daar eilijk*u een blad voor onder andere .

Result #707 Sentence: fn000056.119
[het blad ]heet R&D In Europa u kunt daar een gratis uh abonnement op krijgen .

Result #708 Sentence: fn000056.120
[daar ]staat op wat de actuele programma's zijn uh wat de actuele data zijn et cetera et cetera staat best veel in denk ik .

Result #709 Sentence: fn000056.121
[anderzijds ]voorzien wij mensen van advies .

Result #710 Sentence: fn000056.122
[als 't gaat om het schrijven van een projectvoorstel bijvoorbeeld ]kunnen wij u daarbij helpen .

Result #711 Sentence: fn000056.123
training en cursussen [je ]moet dan niet denken aan commercieel grootschalig opgezette cursussen je moet denken aan workshopachtige dingen van hoe schrijf ik nou een goed voorstel ?

Result #712 Sentence: fn000056.126
nou [anderzijds ]kunnen wij helpen bij het vinden van partners .

Result #713 Sentence: fn000056.128
stap twee [je ]hebt contact met ons opgenomen wat dan ?

Result #714 Sentence: fn000056.132
nou is het te plaatsen binnen een thema [dan ]gaan we 'ns kijken van wanneer wordt zo'n thema nou actueel ?

Result #715 Sentence: fn000056.133
[in negentien negenennegentig ]zijn er drie periodes waarin een aantal uh thema's uh actueel zijn .

Result #716 Sentence: fn000056.134
['t ]zijn meestal driemaandelijkse periodes .

Result #717 Sentence: fn000056.135
uhm [binnen die drie maanden ]heb je de tijd voor het vinden van partners voor 't schrijven van je voorstel en het opsturen van je voorstel .

Result #718 Sentence: fn000056.136
en [het ]klinkt dan heel lang drie maanden maar u heeft ze echt nodig die drie maanden .

Result #719 Sentence: fn000056.137
nou wat er nou precies actueel is op welke data [dat ]voert veel te ver om dat uh om dat nu te gaan behandelen .

Result #720 Sentence: fn000056.138
['t ]is wel zo dat er een werkprogramma is vanuit de Europese Commissie .

Result #721 Sentence: fn000056.139
daarin staan alle thema's vermeld voor negentien negenennegentig daar staan alle data vermeld uhm [dat werkprogramma ]is bij ons gratis verkrijgbaar .

Result #722 Sentence: fn000056.140
[ik ]heb het niet bij me vandaag maar heeft u interesse uh schiet mij aan of bel mij van de week uh volgende week even op dan uh kunnen we het altijd uh kosteloos naar u opsturen .

Result #723 Sentence: fn000056.141
goed hebben we dat bepaald en zien we dat zitten [dan ]gaan we dus op zoek naar partners .

Result #724 Sentence: fn000056.142
[ik ]zei het net al je hebt uh een aantal Europese partners nodig .

Result #725 Sentence: fn000056.143
nou [het ]is zo dat uh dat wij dat niet geheel uh alleen doen u uh u moet daar zelf actief in participeren .

Result #726 Sentence: fn000056.144
['t ]is wel zo dat wij een heel netwerk hebben opgebouwd in de loop der jaren uhm met zusterorganisaties met individuele bedrijven met individuele instituten waar het gaat om om om partners wij kennen bedrijven in het buitenland .

Result #727 Sentence: fn000056.145
als u uz*a bij ons aanklopt en [wij ]hebben een idee van nou zou u die 'ns kunnen benaderen zou u die 'ns kunnen benaderen ?

Result #728 Sentence: fn000056.146
en [op zo'n manier ]kunt u uw partners gaan vinden en uw consortium gaan samenstellen .

Result #729 Sentence: fn000056.147
heeft u de partners gevonden [dan ]begint het eigenlijk pas want dan moet er een projectvoorstel geschreven worden .

Result #730 Sentence: fn000056.148
[er ]is eigenlijk niet zoiets als als een als een blauwprint*u een blauwdruk van nou dit dit is nou uh het projectvoorstel ik verander wat wat steekwoorden en ik uh ik ben uh boven Jan zo werkt het niet .

Result #731 Sentence: fn000056.150
['t ]is wel zo dat er een aantal criteria richtlijnen zijn .

Result #732 Sentence: fn000056.151
[wij ]kennen die wij kunnen die ook met u doornemen .

Result #733 Sentence: fn000056.152
u gaat vervolgens zelf aan de slag stuurt het naar ons op wij kijken er met een kritisch oog naar sturen het terug en [met wat aanpassingen over en weer uiteindelijk en met uiteraard beider goedkeuren ]gaat het uiteindelijk richting Brussel uw projectvoorstel wordt ingestuurd .

Result #734 Sentence: fn000056.153
nou wat moeten we daarbij voorstellen bij bij zo'n evaluatie want uiteindelijk [na die sluitingsdatum ]wordt een evaluatie gedaan .

Result #735 Sentence: fn000056.155
nou [het ]gaat om zulke stapels projectvoorstellen die daar liggen .

Result #736 Sentence: fn000056.156
uhm de ad*a [de evaluatoren ]hebben welgeteld één uur om uw ev*a uh uw projectvoorstel door te lezen .

Result #737 Sentence: fn000056.157
['t ]heeft dus geen zin om zo'n pak papier te schrijven .

Result #738 Sentence: fn000056.158
[allerbelangrijkste ]is een goeie samenvatting waarin staat met wie je 't doet wie verantwoordelijk is voor wat hoe je het gaat doen wat je gaat doen en waarom je denkt te menen jouw onderzoek goed te moeten keuren .

Result #739 Sentence: fn000056.159
[op basis van een aantal uh criteria ]gaan zij dus die uh die die voorstellen evalueren .

Result #740 Sentence: fn000056.160
komen twee stapels uit enerzijds de afwijzing uhm [dan ]gaat het dus niet door logisch .

Result #741 Sentence: fn000056.162
als u te horen krijgt van nou u uh [uw voorstel ]is gehonoreerd dan starten de projectonderhandelingen*u uhm de contractonderhandelingen beter gezegd .

Result #742 Sentence: fn000056.165
komt u daar uit [dan ]begint het project en start het voor ongeveer twee jaar .

Result #743 Sentence: fn000056.167
[als u nu zegt ik heb op dit moment een goed idee ik wil uh met die ronde van maart mee die ]sluit dus ergens uh deze zomer .

Result #744 Sentence: fn000056.168
[evaluatie ]vindt in augustus plaats uh de contractander-onderhandeling*u in de herfst .

Result #745 Sentence: fn000056.169
[voordat u v*a daadwerkelijk kunt gaan starten met uw onderzoek ]bent u dus eind negenennegentig .

Result #746 Sentence: fn000056.170
['t ]is niet om u af te schrikken maar wel goed aan te geven op welke tijdsspanne we denken .

Result #747 Sentence: fn000056.171
[voordat dus daadwerkelijk de resultaten boven water zijn ]zitten we uh begin tweeduizend twee denk ik ongeveer .

Result #748 Sentence: fn000056.172
[ik ]hoop niet dat het u afschrikt want er zijn heel veel bedrijven die het al wel goed hebben gedaan en uh het loont ook uh daadwerkelijk de moeite want als je bedrijven achteraf vraagt wat is nou het meest waardevolle geweest ?

Result #749 Sentence: fn000056.173
want uh [het grappige ]is dat mensen altijd binnenkomen mmm ik durf niet te zeggen met dollartekens in de ogen maar toch altijd komen mensen op het geld af .

Result #750 Sentence: fn000056.174
[vraag je na afloop van wat is nou het meest succesvolle geweest wat is het meest waardevolle geweest ]komen mensen toch altijd op uh op op op de proppen met het netwerk wat je hebt opgebouwd de contacten die je hebt gelegd en de ervaringen .

Result #751 Sentence: fn000056.175
[dat ]is het belangrijkste van Europees onderzoek doen .

Result #752 Sentence: fn000056.176
[ik ]wou het hierbij laten .

Result #753 Sentence: fn000056.177
uhm [ik ]zou zeggen heeft u nog vragen u kunt altijd contact met ons s*a opnemen via de website*v uh e-mail*v alles .

Result #754 Sentence: fn000056.178
[ook belangrijk denk ik nog om toch even te vermelden ]is uh de onderste twee uh web-adressen die is van uh Europese Commissie .

Result #755 Sentence: fn000056.179
uhm [daar ]staat gewoon wat wat algemene informatie over het vijfde kaderprogramma en het IST-programma in het bijzonder .

Result #756 Sentence: fn000056.180
[ik ]wou het hierbij laten bedankt voor uw aandacht .

Result #757 Sentence: fn000058.3
[wij ]gaat het even hebben over het uh Corpus Gesproken Nederlands een onderzoek dat hier bij Radio Nijmegen onder andere verricht wordt uhm .

Result #758 Sentence: fn000058.4
[mensen ]liepen hier rond met DAT-recorders om zowel de presentatoren als ook de gasten allemaal op te nemen .

Result #759 Sentence: fn000058.5
uhm [van alles ]werd er opgenomen allerlei soorten programma's .

Result #760 Sentence: fn000058.6
maar [niet alleen programma's ]worden opgenomen maar ook discussies bijvoorbeeld .

Result #761 Sentence: fn000058.8
nou [ik ]heb jou uitgenodigd om uh 'ns iets te vertellen over dat onderzoek maar vooral ook over de toepassingen te praten want ik heb begrepen dat je vooral ook aan de toepassingenkant zit .

Result #762 Sentence: fn000058.9
[dat ]klopt toch hè ?

Result #763 Sentence: fn000058.10
[dat ]klopt dat klopt .

Result #764 Sentence: fn000058.14
uh [waarom wordt dat gedaan ]denk ik dan onmiddellijk ?

Result #765 Sentence: fn000058.15
nou eigenlijk uh als je aan uh toepassingen voor het uh Nederlands uh wil werken [dan uh ]moet je weten hoe uh taal in mekaar zit .

Result #766 Sentence: fn000058.17
[we ]weten heel veel over taal zoals die geschreven wordt en ook zoals die eigenlijk op school geleerd wordt volgens grammatica volgens vaste regels .

Result #767 Sentence: fn000058.18
maar [het ]blijkt in de uh in de natuurlijke taal dat er veel meer vrijheid is voor het gebruik van die taal .

Result #768 Sentence: fn000058.19
en [da ]'s eigenlijk tot nu toe nog steeds niet goed in kaart gebracht .

Result #769 Sentence: fn000058.21
[dan ]gaat het dus om gesproken taal .

Result #770 Sentence: fn000058.27
ik denk dan direct uh Vlaams natuurlijk en Nederlands hè [daar ]zitten heel veel overeenkomsten in maar d'r zitten natuurlijk ook heel veel verschillen in .

Result #771 Sentence: fn000058.30
uh het doel is uh uh [onder andere van het Corpus Gesproken Nederlands ]is om het Nederlands als cultuurtaal te behouden .

Result #772 Sentence: fn000058.31
en [het Nederlands om*a ]omvat niet alleen het Nederlands zoals 't hier in Nederland gesproken wordt maar daar hoort uh uh V*a uh Vlaanderen ook bij .

Result #773 Sentence: fn000058.32
en uh [het uh uh Corpus Gesproken Nederlands ]is eigenlijk een initiatief wat genomen is vanuit de Taalunie wat een uh een samenwerkingsverband is sinds negentien tachtig tussen de Nederlandse en de Vlaamse deelregering .

Result #774 Sentence: fn000058.33
en uhm [het uh doel ]is om uh taal in al z'n variëteit dus niet alleen het Fries het Limburgs en het Amsterdams en het Utrechts en het Haags maar ook het Vlaams zoals het in Antwerpen Brussel en in Kortrijk uh en al die andere Vlaamse steden en dorpen gesproken wordt .

Result #775 Sentence: fn000058.35
Leuven ja noem maar op hè [je ]kan nog effe doorgaan .

Result #776 Sentence: fn000058.36
[da ]'s allemaal anders natuurlijk .

Result #777 Sentence: fn000058.37
[da ]'s allemaal anders .

Result #778 Sentence: fn000058.40
uhm maar [het ]gaat dus om het gesproken woord uhm .

Result #779 Sentence: fn000058.41
en [je ]zegt het het is een inventarisatie hè maar uiteindelijk want jij zit natuurlijk aan de toepassingenkant moet daar ook iets mee gebeuren .

Result #780 Sentence: fn000058.44
nou uh w*a die variatie uh*x waar ik het zojuist al over had [die ]speelt zich af op heel veel uh niveaus om het zo maar te zeggen .

Result #781 Sentence: fn000058.45
[je ]hebt uh variatie in uh hoe uh mensen woorden achter elkaar mogen plaatsen .

Result #782 Sentence: fn000058.46
je uh heel uh d*a iedereen weet dat 't eigenlijk groter is dan groter dan maar mensen s*a [heel veel mensen ]zeggen groter als .

Result #783 Sentence: fn000058.49
uh als je b*a probeert om uh spraak van mensen met uh met behulp van een machine met een computer te herkennen en [je ]houdt niet rekening met de mogelijkheid dat dat soort constructies er ook in kunnen voorkomen dan uh loop je 't risico dat je de goede oplossing niet vindt .

Result #784 Sentence: fn000058.53
[dat ]is één niveau de grammatica .

Result #785 Sentence: fn000058.54
[dat ]proberen we beter in kaart te krijgen .

Result #786 Sentence: fn000058.55
[het tweede ]is uh wat je zojuist ook al noemde uh woorden kunnen op uh heel verschillende manieren worden uitgesproken .

Result #787 Sentence: fn000058.57
[het ]hangt heel erg af van de situatie waarin je bevindt .

Result #788 Sentence: fn000058.60
[dat ]maakt nogal uit .

Result #789 Sentence: fn000058.61
[dat ]maakt nogal uit .

Result #790 Sentence: fn000058.63
ja [het ]is de bedoeling dat al dat soort situaties in het corpus uh terugkomen .

Result #791 Sentence: fn000058.65
[dat ]lijkt me een leuk onderzoek ook om eens te kijken hoe ja da*a dat is natuurlijk heel grappig om te zien hoe mensen in een discussie hè 't zou 't zou bijna leuk zijn om dezelfde mensen natuurlijk in verschillende situaties ook te volgen .

Result #792 Sentence: fn000058.73
[dat ]wordt ook gedaan .

Result #793 Sentence: fn000058.74
't wordt uh naar 't voorbeeld van een uh g*a een uh British*v Natel*a National*v Corpus*v zoals dat in Engeland is uh opgenomen al eerder d'r worden [in een later stadium van 't onderzoek ]worden een aantal mensen wekenlang met een DAT-recorder op zak uh uh op gewoon uh 't veld in gestuurd .

Result #794 Sentence: fn000058.75
en [alles ]wordt opgenomen .

Result #795 Sentence: fn000058.78
en [dan ]krijg je precies datgene wat je vroeg .

Result #796 Sentence: fn000058.83
maar [ik ]denk dan uh oké uh dat allemaal inventariseren dat is één kant van de zaak .

Result #797 Sentence: fn000058.88
en ['t ]wordt toch gesproken 'k bedoel wat beoog je daar dan mee dat de grammatica verbeterd wordt in uh in op scholen ?

Result #798 Sentence: fn000058.91
één van de dingen één van de [één van de belangrijke dingen is uh en één van de toepassingen van uh van 't gebruik van dit corpus ]is dat je dat we hopen inzicht te krijgen hoe uh n*a natuurlijke taal uh de grammatica daarvan werkelijk in uh in elkaar zit .

Result #799 Sentence: fn000058.96
dus dat uh [dat ]is een heel duidelijk toepassingsgebied uh het uh het uh het vastleggen van de grammatica in natuurlijke taal zodanig dat als mensen van school afkomen dat ze niet uh stijf Nederlands praten maar gewoon op een vloeiende manier kunnen t*a uh kunnen communiceren .

Result #800 Sentence: fn000059.4
[een corpus ]is een uh ingewikkeld woord voor een uh grote verzameling van uh opnamen .

Result #801 Sentence: fn000059.5
d*a ja ja want [ik ]denk direct aan lichaam .

Result #802 Sentence: fn000059.6
[ik ]denk wat heeft dat nou met taal te maken .

Result #803 Sentence: fn000059.7
uh neen een [een grote verzameling zinnen bij elkaar heet een uh ]heet een corpus .

Result #804 Sentence: fn000059.9
geschreven of uitgesproken [het ]is een corpus .

Result #805 Sentence: fn000059.12
uhm [jij ]zit vooral Johan aan de kant van de toepassingen hè van uh uh dit onderzoek .

Result #806 Sentence: fn000059.15
uhm [misschien ]is het wel leuk om wat voorbeelden te noemen zodat luisteraars een beetje inzicht krijgen in waar het nu toegepast wordt en wat jij d'r zoal mee doet .

Result #807 Sentence: fn000059.16
nou [alle kennis die we uit uh uit die uh uit 't gebruik van natuurlijke taal w*a onder andere uit 't Corpus Gesproken Nederlands uh hopen te te halen ]worden gebruikt in een toepassing waarbij een auto*a waarbij de computer automatisch in staat is om spraak van mensen te herkennen .

Result #808 Sentence: fn000059.20
[die ]moet weten een lijst van woorden uh die uh die gebruikt mogen worden voor dat onderwerp .

Result #809 Sentence: fn000059.21
[hij ]moet weten waar we 't zojuist al over gehad hebben uh hoe die woorden achter elkaar gezet mogen worden .

Result #810 Sentence: fn000059.22
welke volgordes zijn wel en niet legaal [dat ]helpt enorm bij 't vinden van de juiste oplossing .

Result #811 Sentence: fn000059.23
en [hij ]moet iets weten over klanken over hoe elk woord el*a als een reeks van klanken uh ge*a ge*a in elkaar zit .

Result #812 Sentence: fn000059.24
en uhm [bij natuurlijke taal ]is het aardige dat uh dat je niet alleen uh de klanken hebt die echt uitgesproken zij*a uh uitgesproken worden door de spreker maar uh dat je ook andere geluiden erbij hebt .

Result #813 Sentence: fn000059.25
dus uh [daar ]heb je een uh extra variatie in uh in geluid die je moet uh ook zien uh op te vangen binnen 't computerprogramma wat je gebruikt voor de herkenning .

Result #814 Sentence: fn000059.26
ja [dat ]betekent dus bijvoorbeeld hè want je hebt vooral ook te maken met uh reisinformatie heb je verteld voor de uitzending dat als ik een een nummer bel hè om reisinformatie te krijgen dat ik dan dus een computer aan de telefoon zal krijgen die praat als een mens die ook antwoord geeft als een mens .

Result #815 Sentence: fn000059.31
ja ['t ]gaat over een heel beperkt domein .

Result #816 Sentence: fn000059.32
[dat ]is de bedoeling .

Result #817 Sentence: fn000059.33
['t ]gaat alleen maar over treinreizen .

Result #818 Sentence: fn000059.34
en uh dus [dan ]kun je van tevoren uitrekenen welke zinnen dat er allemaal teruggezegd moeten worden afhankelijk van de situatie in in 't gesprek met de computer waarin dat je bent .

Result #819 Sentence: fn000059.35
dus ['t ]is allemaal van te voren opgenomen .

Result #820 Sentence: fn000059.36
ja maar [dat ]betekent dus ook dat heel goed uh uh geluisterd moet kunnen worden door zo'n computer en herkend wat mensen voor vragen stellen .

Result #821 Sentence: fn000059.39
als ie*a als iemand zegt [ik ]wil uh naar uh Maarn reizen dan uh uh moet de computer zeker weten dat 't Maarn is en niet Baarn .

Result #822 Sentence: fn000059.41
[in de tijd dat Fred Flintstone werd opgenomen hè ]had je van dit soort dingen ook hè .

Result #823 Sentence: fn000059.44
[toen ]dacht iedereen van ja da 's godsonmogelijk dat dit ooit zal komen .

Result #824 Sentence: fn000059.45
[ik ]denk dan direct van het is er dus nu bijna ?

Result #825 Sentence: fn000059.46
[het ]is er al .

Result #826 Sentence: fn000059.47
['t ]is er al .

Result #827 Sentence: fn000059.48
w*a [in een experimenteel s*a experimenteel stadium uh ]zijn er al uh machines waarmee je dus kunt uh kunt praten een dialoog kunt voeren over een zeer beperkt onderwerp treinreisinformatie .

Result #828 Sentence: fn000059.49
[d'r ]zijn andere toepassingen waarbij je dus ontzettend veel verschillende woorden kunt gebruiken .

Result #829 Sentence: fn000059.50
[dan ]heb ik 't over dicteerautomaten .

Result #830 Sentence: fn000059.53
uh [andere toepassingen waarbij uh automatische spraakherkenning een uh rol gaat spelen ]is uh 't uh voorkomen van uh van ziektes als gevolg van uh het gebruik van de muis en 't toetsenbord RSI .

Result #831 Sentence: fn000059.56
nou ['t idee ]is dan dat je ook uh bepaalde commando's en uh a*a opdrachten aan de computer kunt geven d*a gewoon door d'rtegen te praten .

Result #832 Sentence: fn000059.59
oh [dat ]is echt iets voor mij denk ik dan want ik ben heel slecht in dat soort dingen .

Result #833 Sentence: fn000059.60
[dat ]zou echt iets voor mij zijn zo'n computer .

Result #834 Sentence: fn000059.61
nou dat is het is voor heel veel uh voor heel veel apparaten waarvan mensen nu zeggen van uh dat is mij te ingewikkeld is is zo'n zo'n i*a i*a [zo'n uh zo'n gebr*a uh gebruik met behulp van je stem ]zou geweldig zijn .

Result #835 Sentence: fn000059.67
en ['t ]komt vanavond zo laat dat is het .

Result #836 Sentence: fn000059.68
en en*x [dan ]hoef je niet meer op de knopjes te duwen wat toch altijd fout gaat en zo .

Result #837 Sentence: fn000059.70
nou [heel veel mensen ]kunnen het ook wel hoor 't is ook een kwestie natuurlijk van d'rin duiken .

Result #838 Sentence: fn000059.71
maar [het ]wordt wel steeds gebruiksvriendelijker daardoor begrijp ik .

Result #839 Sentence: fn000059.72
ja dat is uh [dat ]is 't idee .

Result #840 Sentence: fn000059.75
ja aan de andere kant [je ]had het ook nog uh even over dicteermachines .

Result #841 Sentence: fn000059.76
[het ]maakt natuurlijk secretaresses ook overbodig en dat is natuurlijk wel een probleem .

Result #842 Sentence: fn000059.77
nou [wat je ziet ]is dat uh dat het werk van uh van mensen uh verschuift .

Result #843 Sentence: fn000059.78
uh wat je w*a uh in 't geval van uh 't uh dicteren van een uh van een brief [dat ]gaat nu veel sneller .

Result #844 Sentence: fn000059.79
waardoor dat uh met [met zo'n toepassing ]gaat dat veel sneller .

Result #845 Sentence: fn000059.82
uh [niemand ]vindt afwassen leuk maar 't is wel nodig .

Result #846 Sentence: fn000059.83
en daardoor uh als je de afwas gewoon in de afwasmachine kan zetten en [de machine ]knapt het voor je op dan kom je aan andere dingen toe .

Result #847 Sentence: fn000059.84
[dan k*a ]heb je tijd om met je kinderen te spelen .

Result #848 Sentence: fn000059.87
[dit uh ]gaat dus allemaal over het Corpus Gesproken Nederlands .

Result #849 Sentence: fn000059.89
[dit ]is een langdurig project .

Result #850 Sentence: fn000059.90
[dit ]is onlangs uh opgestart en ik geloof dat het vier of vijf jaar gaat lopen dus echt heel lang .

Result #851 Sentence: fn000059.92
[tegen die tijd ]zullen we daar dus ook van kunnen genieten .

Result #852 Sentence: fn000059.96
uhm [dit ]was over het Corpus Gesproken Nederlands .

Result #853 Sentence: fn000059.97
uhm en [wij ]spraken met Johan De Veth .

Result #854 Sentence: fn000061.1
uh [ik ]ben uh hoofd automatisering bij de Telegraaf-uh-holding*u in Amsterdam ik zal over De Telegraaf verder niet al te veel uh te vertellen want u bent daar waarschijnlijk wel mee bekend .

Result #855 Sentence: fn000061.2
[alleen ]is De Telegraaf wel aan 't uitgroeien tot een uh soort uh mediaconcern althans dat zijn ze van plan .

Result #856 Sentence: fn000061.3
[xxx ]xxx de televisie en radio in buitenland dus 't wordt geleidelijk aan een echt volwassen bedrijf .

Result #857 Sentence: fn000061.4
[het vlaggenschip ]is nog steeds de krant De Telegraaf en het tijdschrift uh Privé dat is een tijdschrift wat niemand leest toch verkopen we d'r elke week vierhonderd duizend dat is heel knap eigenlijk .

Result #858 Sentence: fn000061.5
uhm [wij ]hebben een uh neuraal systeem al enige tijd in gebruik voor het optimaliseren van de uitzet voor de losse verkoop .

Result #859 Sentence: fn000061.6
uh [de bedoeling ]is dat je op de juiste plek op de juiste tijd precies zoveel kranten en tijdschriften neerlegt dat je d'r niet te veel terugkrijgt en dat je ook geen nee verkoopt .

Result #860 Sentence: fn000061.7
[da ]'s een heel groot succes en men heeft mij gevraagd te vertellen hoe dat tot stand is gekomen .

Result #861 Sentence: fn000061.8
nou [dat ]zijn een aantal toevallige omstandigheden dus 't wordt geen uh wetenschappelijk betoog .

Result #862 Sentence: fn000061.9
niet dat ik dat niet zou kunnen maar ja [het ]is nou eenmaal zo gelopen .

Result #863 Sentence: fn000061.10
en ['t ]is begonnen met een uh introductiemiddag van IBM in negentien drieënnegentig waarin ze uitlegden de werking van het NNU het Neuro Netwerk Utility .

Result #864 Sentence: fn000061.11
[ik ]zag 't ook tussen de berg uh post die wij als uh automatiseringsmensen krijgen en uitnodigingen en en allerlei grappen en grollen .

Result #865 Sentence: fn000061.12
en ik [ik ]begreep helemaal niet waar dat over ging dus ben daarnaartoe gegaan naar die middag .

Result #866 Sentence: fn000061.13
en [voordat de spreker begon ]viel 't mij al op dat daar een heel ander publiek zat dan normaal .

Result #867 Sentence: fn000061.14
[ik ]zat zoals gebruikelijk vrij vooraan keurig in pak .

Result #868 Sentence: fn000061.15
ik was ook de enige xxx als om [om me heen ]was 't allemaal zeg maar geitenharen sokken dus ik denk wat is hier aan de hand .

Result #869 Sentence: fn000061.16
[de man ]hield geen lezing maar had een uh PC en was daar als een wilde bezig .

Result #870 Sentence: fn000061.18
en [op een gegeven moment ]verscheen dan de kaart van Amerika en dan met een aantal steden daarop en daar zag je als een soort elastiekje zag je dat die met elkaar verbonden werden .

Result #871 Sentence: fn000061.19
[achteraf ]legde iemand mij uit dat ie de kortste route had gevonden maar dat maar ieder geval uh ik ik was wel heel erg geboeid door het feit dat ik daar de indruk kreeg dat het een programma was of een techniek die zich uh die lerend is die die die als je 'm laat weten wat ie verkeerd gedaan heeft dat ie 't dan verbetert en als je zoals ik zo'n uh dertig jaar of langer in de automatisering gezeten hebt vanaf de pons*a de ponskaart af dat is eigenlijk een heel uh verdrietig leven dan uhm dan denk je 't zal toch niet waar zijn want dan zij*a dan zijn we d'r .

Result #872 Sentence: fn000061.20
maar goed [dat ]stond op zichzelf .

Result #873 Sentence: fn000061.21
[een jaar daarna ]kocht De Telegraaf maar dat had hier niets mee te maken een bedrijfje de d*a de Talentendatabank .

Result #874 Sentence: fn000061.22
en [de Talentendatabank ]was een werving- en selectiebedrijfje wat ook werkte met een onduidelijke techniek in ieder geval niet 't normale en in de ondernemingsraad werd 't uh door de directeur uitgelegd dat een bedrijfje was gekocht .

Result #875 Sentence: fn000061.23
en dat uh [na enig aarzelen ]zei die 't is 't is McFuzzy .

Result #876 Sentence: fn000061.24
en [de d*a OR-leden ]keken elkaar aan van nou hij is niet helemaal lekker .

Result #877 Sentence: fn000061.25
[ik ]moest het als voorzitter samenvatten we moeten een positief advies geven .

Result #878 Sentence: fn000061.26
xxx we hebben als grap gezegd we zijn [min of meer ]zijn we 't ermee eens uh ggg en dat dat dat begreep ie ook wel .

Result #879 Sentence: fn000061.27
maar ['t feit dat we dat bedrijfje hadden gekocht ]betekende dat hun automatiseringsaanvragen via onze afdeling kwamen en zij dus een uh een investering aanvroegen bij een bedrijfje in Amsterdam waar we nog nooit van gehoord hadden en wij snapten dat dus niet .

Result #880 Sentence: fn000061.29
dus [toen ]zijn we op zoek gegaan van waar uh is men in dit gebied goed bezig en dat vonden wij de Stichting Neurale Netwerken in Nijmegen .

Result #881 Sentence: fn000061.30
[ik ]ben ernaartoe gegaan .

Result #882 Sentence: fn000061.31
ik ben hier uh binnen gekomen met knikkende knieën want [vanuit het bedrijfsleven ]zijn dit bastions waar mensen maar hele moeilijke formules zitten te doen en absoluut niet zitten te wachten op iemand van De Telegraaf .

Result #883 Sentence: fn000061.32
en [je ]moet er ook vooral niet een Telegraaf meenemen als cadeautje want d*a dan dan dat is natuurlijk niet uhm of je moet er handschoenen bij geven en staat hier niet hoor staat hier iets heel anders .

Result #884 Sentence: fn000061.35
en [toen ]hebben wij aan Bert Kapper gevraagd van de Stichting Neurale*x kan jij ons helpen om uh in dit vakgebied uh mee te beoordelen of die mensen goed bezig zijn .

Result #885 Sentence: fn000061.36
nou [dat ]heeft hij gedaan .

Result #886 Sentence: fn000061.37
[we ]hebben er dus zeg maar uh gebruik van gemaakt .

Result #887 Sentence: fn000061.38
[hij ]heeft in die periode ook uitgelegd aan ons wat het nou ongeveer was die Stichting Neurale Netwerken en toen is d'r een uh lampje gaan branden want we hadden wel een afdeling marketingservices die hebben we trouwens nog een man of tien die uitsluitend bezig zijn met statistisch onderzoek naar uh gedrag van mensen en allerlei zaken met betrekking tot het kopen van van van die kranten en die tijdschriften .

Result #888 Sentence: fn000061.39
en [toen ]hebben we tegen Bert Kapper gezegd ga eens kijken op die afdeling want die zijn al een heel eind met dat voorspellen van die uh uitzet en misschien klikt dat wel .

Result #889 Sentence: fn000061.40
nou [dat ]bleek behoorlijk te klikken want Bert zei tegen ons ik kan dat beter en toen hadden we nog een hobbel te nemen .

Result #890 Sentence: fn000061.41
of en [dat ]was hoe krijgen we geld voor iets wat je niet goed uit kan leggen .

Result #891 Sentence: fn000061.42
[da ]'s moeilijk in bedrijfsleven kosten-batenanalyses zijn wel zo goed als uh weg bij ons .

Result #892 Sentence: fn000061.43
uhm maar [wij ]hadden een directeur die zei nou dat klinkt wel uh uitdagend en als het niet meer over meer gaat dan een ton of twee dan uh doe dat maar .

Result #893 Sentence: fn000061.44
dus [zo ]zijn wij toen gestart .

Result #894 Sentence: fn000061.46
[we ]hadden een historie van vijf jaar dus je kon het systeem op vier jaar trainen en 'm dan 't vijfde jaar laten doen alsof het echt was .

Result #895 Sentence: fn000061.48
[we ]hebben dat genoemd het JED-systeem Just*v Enough*v Delivery*v .

Result #896 Sentence: fn000061.49
uh JED één want uhm uh Tom Heskes die uhm straks nog hierover zal spreken [die ]is bezig om aan ons JED twee te verkopen .

Result #897 Sentence: fn000061.51
dus [zo ]is 't gekomen .

Result #898 Sentence: fn000061.52
uhm [ik ]heb nog eens even teruggekeken want ja we zijn natuurlijk allemaal toch een beetje een zendeling hè je moet iets een boodschap achterlaten .

Result #899 Sentence: fn000061.53
en het eerste wat ik dan als ik even heel snel nog hierin terugkijk [dat ]is dat ik dat het moeilijk is vanuit het bedrijfsleven om te weten waar gebeuren vernieuwende dingen .

Result #900 Sentence: fn000061.54
want veel dingen worden verkocht als vernieuwend uitgelegd als vernieuwend we hebben nu d*a d*a het hele verhaal van het ERP uh hoe hoe heet 't ook al weer Enterprise*v Resource*v uh Planning*v je wordt er helemaal gek van men men heeft elke keer uh uh zeg maar [een nieuw geloof ]wordt uitgevonden dus de ...

Result #901 Sentence: fn000061.55
en en dat ik nou toevallig dat neurale dingetje daartussenuit zag dat [ik ]denk wat is dat ?

Result #902 Sentence: fn000061.56
[ik ]ben zelf een oud-IBM'er het was van IBM ja en dat trok iets meer dus dat is wel uh moeilijk .

Result #903 Sentence: fn000061.57
[misschien ]zou de uhm de wetenschappelijke wereld daar wat nog verder mee moeten doen .

Result #904 Sentence: fn000061.58
[het tweede ]is dat kwam door die xxx databank toen werden wij een soort opgeschrikt van hé heb je heb je in de praktijk toepassingen die echt gebruikt worden met met met die rare logica ?

Result #905 Sentence: fn000061.59
nou [dat ]bleek zo te zijn dus dan denk je hé lopen we dan achter ?

Result #906 Sentence: fn000061.60
[dat ]wil je natuurlijk niet .

Result #907 Sentence: fn000061.61
[verder ]is 't zo dat wij hebben gemerkt dat uh als we de van de universiteit vraagt kun je ons adviseren ?

Result #908 Sentence: fn000061.62
je hoeft niet eens samen iets te kopen of een project te doen ook als adviseur dat xxx dat ze men daar gaarne toe bereid is en [daar ]hebben we ook veel plezier van gehad .

Result #909 Sentence: fn000061.63
[wat ik ook heb gemerkt ]is dat in het bedrijfsleven de dat is een beetje oneerbiedig om zo te zeggen maar de normale lijnafdelingen die bezig zijn met de dagelijkse praktijk zitten niet te wachten op dit soort verhalen .

Result #910 Sentence: fn000061.64
[die ]doen dat heel goed die doen dat jaren al jarenlang en die hebben uh fingerspitzengefühl dus die staan hier niet voor open .

Result #911 Sentence: fn000061.65
dit [dit programma ]wordt ook niet door die afdelingen gebruikt .

Result #912 Sentence: fn000061.66
het pro*a [dat ]is ook in productie bij die onderzoeksafdeling .

Result #913 Sentence: fn000061.67
[men ]wil niet weten .

Result #914 Sentence: fn000061.68
en verder wat heel belangrijk is [dat ]is bij ons uh omdat d'r natuurlijk erg veel geld wordt verdiend in ons bedrijf iets makkelijker misschien bij anderen wij kunnen vrij makkelijk geld krijgen voor uh dit soort dingen om het zo maar te noemen .

Result #915 Sentence: fn000061.69
want [da ]'s wel belangrijk dat je niet onmiddellijk zegt nou ik koop een product of ik koop een iets maar ik investeer in een stuk samenwerking .

Result #916 Sentence: fn000061.71
en nou bent u natuurlijk heel benieuwd hoe dat allemaal werkt en [dat ]gaat Tom Heskes uitleggen .

Result #917 Sentence: fn000062.1
nou uhm [mijn naam ]is Tom Heskes en uh als een echte wetenschapper uhm zal ik nu 't verhaal van uh Adriaan af gaan maken en u gaan uitleggen hoe we dat zo'n beetje hebben aangepakt dat probleem en hoe we dat opgelost hebben uhm ik weet niet of u werkelijk geïnteresseerd bent maar ja ik kan 't natuurlijk niet laten om d'r echt heel veel over te gaan vertellen .

Result #918 Sentence: fn000062.2
[ik ]zal dat natuurlijk niet doen want ik neem aan dat u uh daar niet voor gekomen bent vandaag .

Result #919 Sentence: fn000062.3
uh toch zijn er heel veel interessante dingen maar [daar ]kom ik misschien later wel wel even even op terug .

Result #920 Sentence: fn000062.4
uhm [de kanttekeningen die ik graag zou willen maken is ]is uh aan te geven waarom het voor ons als als Stichting uh als Stichting Neurale Netwerken SNN uh interessant is om met 't bedrijfsleven samen te werken en ik zal een aantal redenen opnoemen uh ik denk dat dat uh professor De Weert er al een aantal gegeven heeft de*a d'r zullen ook in latere verhalen nog wel een aantal uh goeie argumenten worden gegeven .

Result #921 Sentence: fn000062.5
nou [de eerste is e*a ]is eigenlijk vrij triviaal namelijk de derde geldstroom wordt gewoon steeds steeds belangrijker als aanvulling op de financiering die al va*a vanuit de universiteit zelf en vanuit de overheid komt .

Result #922 Sentence: fn000062.6
nou wanneer je kijkt naar de naar de onderwijstaak van een universiteit [dan uh ]denk ik ook dat dat 't 't samenwerken met met het bedrijfsleven een hele belangrijke aanvulling kan zijn op 't op 't op de opleiding uh van va*a van promovendi en van afstudeers-studenten*u .

Result #923 Sentence: fn000062.7
ze ze leren een heleboel nieuwe vaardigheden die die je normaal gesproken niet n*a niet tegenkomt dus eb*a uh een een [een een belangrijk voorbeeld daarvan ]is het vertalen van van van de fundamentele kennis die ze leren tijdens de opleiding in echt praktische toepassingen het presenteren van wat ze dan uh van wat ze dan hebben geleerd en en en de resultaten die ze hebben bereikt aan aan aan niet-vakgenoten aan aan aan leken .

Result #924 Sentence: fn000062.9
en uh soms zelfs al*a als ze als ze echt heel erg betrokken zijn bij uh bij dat project [dan ]leren ze 't ma*a 't maken van een tijdsplanning of of of zelfs onderhandelen .

Result #925 Sentence: fn000062.10
dus [dat ]zijn een stukje vaardigheden die die die je studenten meegeeft en die ze normaal gesproken wellicht in de opleiding niet krijgen .

Result #926 Sentence: fn000062.11
[daarnaast ]krijgen ze natuurlijk ook een hoop inzicht mee zo*a zo*a zoals in in in i*a in zo'n organisatie bi*a binnen zo'n bedrijf en ze kunnen zichzelf beet*a beter oriënteren op de arbeidsmarkt dus ze hebben een beter gevoel van waar ze uiteindelijk terecht willen komen .

Result #927 Sentence: fn000062.13
[wat ik ook denk wat nog een keer meespeelt ]is dat de interesse van de uh dat de interesse van de studenten dat die echt die die uh kant opgaan die die die die willen niet alleen maar fundamenteel uh wetenschap doen die willen ook echt snel vrij snel praktische resultaten zien .

Result #928 Sentence: fn000062.14
wel als je dan ook kijkt naar naar een uitstraling van een universiteit dan dan is een d*a [dan ]is een succesvol project in samenwerking met het bedrijfsleven vaak vaak veel uhm uh dat trekt vaak vaak veel harder en dat en uh en dat maakt veel meer indruk dan een hele lange lijst met uh met wetenschappelijke publicaties .

Result #929 Sentence: fn000062.15
nou wanneer je nou gaat kijken naar naar 't onderzoek dan uh d*a dus de de de andere pijler van de universiteit [dan ]ben je denk ik ook wel degelijk gebaat bij bij contacten m*a met het bedrijfsleven .

Result #930 Sentence: fn000062.16
dus [aan de ene kant ]hoop je dat je fundamentele kennis van die universiteit kunt overdragen naar 't bedrijfsleven maar je je krijgt ook va*a van het bedrijfsleven te horen wat de maatschappelijk relevante vragen zijn .

Result #931 Sentence: fn000062.17
en zeker als je zoals ik uit de uit de bètawetenschappen komt dan is maatschappelijke re*a uh uh dan is maatschappelijke relevantie dat is dan vaak een beetje beetje een vies woord dat uh mag je [daar ]mag je eigenlijk niet over hebben .

Result #932 Sentence: fn000062.18
dus dan zeggen mensen van van uh met met relevant onderzoek [daar ]kun je toch niet echt niet echt wetenschap mee doen .

Result #933 Sentence: fn000062.19
nou ik denk wat wat [wat ook aardig is aan aan dit verhaal voor De Telegraaf wat we hebben gedaan ]is dat je dat eruit gebleken is dat je wel degelijk nieuw*a nieuwe ideeën kunt ontwikkelen door na te denken o*a over dit soort maatschappelijke problemen .

Result #934 Sentence: fn000062.21
dus [ik ]kan het eigenlijk niet laten .

Result #935 Sentence: fn000062.22
[ik ]wil iets vertellen over neurale netwerken ik uh 'k heb geen idee of u er iets van af weet .

Result #936 Sentence: fn000062.23
uhm [Adriaan ]weet er ondertussen een heleboel van af dus die zou dit misschien nog wel beter kunnen vertellen .

Result #937 Sentence: fn000062.24
't 't neuraal netwerk wat we gebruiken voor De Telegraaf [dat ]ziet er ongeveer als volgt uit .

Result #938 Sentence: fn000062.25
en dan uh dan heb je een een een een invoerlaag en [daar ]gaan allerlei verklarende variabelen in dus het weer zou bijvoorbeeld uh een verklarende factor kunnen zijn waarom waarom een krant in Zandvoort meer meer verkocht wordt dan uhm bij bij bij goed weer dan bij slecht weer .

Result #939 Sentence: fn000062.26
[andere verklarende variabelen ]zijn uh recente verkoopgegevens van dat soort dingen .

Result #940 Sentence: fn000062.27
nou wanneer je nu nu gaat kijken naar je uh naar je voorspellingen dan v*a voer je die informatie in feite van onderaf in netwerk in dit plaatje naar naar naar boven toe en dan komt er op die op die uitvoerlaag zoals wij dat dan noemen daar komen voorspellingen te staan voor al die verschillende verkooppunten xxx [bij De Telegraaf ]praat je over ik geloof iets van uh van vijftienduizend verkooppunten binnen heel Nederland .

Result #941 Sentence: fn000062.28
als daar nou fouten worden gemaakt en da*a en dat uh en dat krijg je te weten op moment dat je dat je retouren terugkrijgt want dan dan heb je blijkbaar te veel kranten daar geleverd dan kun je uh met zo'n neuraal netwerk uh bijtrainen en dan gaat [in feite die informatiestroom die ]gaat dan de andere kant op .

Result #942 Sentence: fn000062.29
en dan kun je die die uh die uh variabelen die die hier met al die lijntjes zijn weergegeven die ku*a n*a [die ]kunnen op de één of andere manier aanpassen in de hoop dat het netwerk het daarna beter doet dus dat het model i*a i*a i*a in zekere zin steeds steeds bijleert .

Result #943 Sentence: fn000062.30
dus [wat het idee is van van neuraal netwerk om het heel kort samen te vatten ]is dat 't adaptieve softwareprogramma's zijn en dat verschilt een beetje va*a van de traditionele softwareprogramma's waarbij je alles voor moet uh voor moet programmeren .

Result #944 Sentence: fn000062.31
nou wanneer je nu kijkt naar neuraal netwerk en dan [ze ]bestaan eigenlijk al vrij lang maar eind jaren tachtig toen kwam de de de de echte grote opleving kunt echt van alles mee is echt uh is geweldig .

Result #945 Sentence: fn000062.32
maar kijk je nou naar naar de echte toepassingen die van de grond gekomen zijn dan [dan ]valt het eigenlijk best wel tegen .

Result #946 Sentence: fn000062.33
dus überhaupt het maken van va*a van een van een toepassing met behulp van van van neuraal netwerken dat dat dat is al een hele prestatie en het is niet zo gek dat het bedrijfsleven dat niet zo makkelijk oppikt en zeggen van nou [dat ]gaan wij nou eens doen dat zal toch in samenwerking met een universiteit ontwikkeld moeten worden .

Result #947 Sentence: fn000062.34
dus dat je niet vaag gaat kletsen zo van [we ]kunnen dit we kunnen dat maar je maar dat je 'm gewoon echt bouwt en dat je in de praktijk laat zien dat 't werkt .

Result #948 Sentence: fn000062.35
nou ik kan 't weer niet laten om dan even te vertellen waarom dat probleem van die Telegraaf echt interessant is uhm w*a waarbij je bij De Tele*a Telegraaf hebt te maken en natuurlijk ook bij andere uitgevers is dat je voorspellingen mag doen voor een heel groot aantal verkooppunt-xxx en je modelletje wat je w*a wat je daar laat draaien maar je wilt [voor al die verkooppunten ]wil je elke dag weer opnieuw een een voorspelling maken .

Result #949 Sentence: fn000062.36
dus [ook vanuit een wetenschappelijk perspectief ]heb je dan een heleboel uitdagingen namelijk hoe kun je proberen om uit die ontzettende brij van informatie zoveel mogelijk nuttige informatie naar boven te krijgen .

Result #950 Sentence: fn000062.38
nou daar [daar ]zit een hele theorie achter die ik uh probeerde op de op d*a op mijn eerste dia heel kort uit te leggen waarvan ik bang ben dat het niet helemaal is aangekomen .

Result #951 Sentence: fn000062.39
maar [toch ]hoop ik dat u een beetje idee heeft .

Result #952 Sentence: fn000062.40
nou hele korte samenvatting waar dit n*a nu nu alles toe heeft ge*a [het ]is ooit begonnen met uh met natuurlijk deze universiteit wa*a waar we hier zijn .

Result #953 Sentence: fn000062.42
[SNN ]staat voor Stichting Neurale Netwerken doel was kennisoverdracht uh va*a van de universiteit onder verantwoording*x van universiteiten binnen Nederland eigenlijk naar het bedrijfsleven toe .

Result #954 Sentence: fn000062.43
uh De De Telegraaf [die ]kwam om kwam zoals Adriaan vertelde op een gegeven met een met een vraag naar ons toe en samen*x is er gewerkt aan de ontwikkeling van een product en dat heet JED voor Just*v Enough*v Delivery*v .

Result #955 Sentence: fn000062.44
nou [op dit moment ]zijn we heel druk bezig met een bedrijf wat wat een jaar geleden is opgericht en dat heet Smart Smart Research uh om dat produ*a product ook ook aan andere uitgevers uh binnen Europa en eventueel later ook gewoon h*a helemaal wereldwijd aan te bieden .

Result #956 Sentence: fn000062.45
en [daar ]zijn we heel erg druk mee .

Result #957 Sentence: fn000062.46
dus [ik ]denk dat uhm dit laat zien dat b*a dat samenwerking met 't bedrijfsleven heel erg interessant kan zijn .

Result #958 Sentence: fn000063.1
uhm ja dames en heren de organisatoren [die ]vroegen mij om uh op basis van mijn ervaring met uh een tiental uh uh R&D-partnerships*v iets te vertellen over wat nu de voorwaarden zijn die uh goede partnerships*v karakteriseren .

Result #959 Sentence: fn000063.2
[mijn praatje ]sluit dus 'ns uh erg aan bij 't praatje van uh Charles De Weert .

Result #960 Sentence: fn000063.3
ik zal echter niet uhm uh een hele listing*v geven van van concrete projecten uh [ook al ]kan dat uh heel heel interessant zijn ik zal proberen om een iets abstracter niveau uh ja in te gaan wat wat is nou een goed goeie R&D-partnership*v .

Result #961 Sentence: fn000063.5
dus [ik ]heb één woord uh toegevoegd aan de titel uh namelijk het woord goed .

Result #962 Sentence: fn000063.6
uh [d'r ]zijn ik de*a denk dat de moraal van mijn verhaal is uh dat binnen uh 't ICT d'r op dit moment zoveel ontwikkelingen spelen en toch uiteindelijk zoveel geld beschikbaar is dat je heel erg moet oppassen dat je niet de verkeerde R&D-partnerships*v aangaat .

Result #963 Sentence: fn000063.7
[het ]is soms te makkelijk om een R&D-partnership*v uh te formeren en uiteindelijk hebben dan de partijen daar niet uh beide geen uh of onvoldoende profijt van .

Result #964 Sentence: fn000063.8
terwijl een goed R&D-partnership*v ja [daar ]kunnen beide partijen immens veel profijt van uh van hebben .

Result #965 Sentence: fn000063.9
uhm [wat ik eerst wil doen ]is uh de beetje de setting schetsen de setting van enerzijds universiteiten anderzijds uh bedrijven en dat wil ik doen naar de aan de hand van een uh citaat van de heer Kern Haze die uh begin deze week heeft gesproken op een symposium bij deze uh universiteit en die heeft een paar in mijn ogen heel uh ja behartigenswaardige dingen uh gezegd .

Result #966 Sentence: fn000063.10
dat ging over de de toekomst van uh universiteiten en uh hè met al die internettoestel-standen*u uh is er überhaupt nog wel plaats voor een universiteit gaan we dat niet allemaal via internet doen dat [dat soort vragen ]speelden tijdens dat symposium .

Result #967 Sentence: fn000063.11
[waar meneer Haze uh op wees ]was uh ik zal die eerste zin voorlezen hè .

Result #968 Sentence: fn000063.13
en [waar meneer Haze terecht op wees ]is dat we dat niet iet*a iets moeten zien als iets slechts hè .

Result #969 Sentence: fn000063.14
vaak hebben mensen zoiets van nou universiteiten horen zich bezig te houden met abstracte theorie en [als de praktijk daarbij komt ]is dat slecht .

Result #970 Sentence: fn000063.15
[het punt ]is dat de die die praktijk hè de de technologie onze samenleving dermate ingrijpend verandert dat wanneer je als universiteit bezig wilt zijn met fundamentele en belangrijke dingen 't heel voor de hand ligt dat je je bezighoudt met die praktijk omdat daar zoveel uh fundamentele dingen uh gebeuren .

Result #971 Sentence: fn000063.16
dus [het object van studie wordt van de universiteit ]wordt niet zozeer uh hè ab*a abstracte uh waarheden en dingen maar 't probeert zich ook te richten op die praktijk .

Result #972 Sentence: fn000063.17
maar en dat dat [dan ]komt de volgende zin die praktijk die gaat ook weer een bepaalde kant op .

Result #973 Sentence: fn000063.19
hè die praktijk en ze*a dat [dat ]geldt dus met name voor ICT daar worden dingen als uh kennis en leren uh belangrijk .

Result #974 Sentence: fn000063.21
dus de toekomst van de universiteit volgens meneer Haze [die ]ligt uh in uh in een soort huwelijk tussen uh waarbij op op een universiteit enerzijds 't object van studie die die practice*v vormt maar aan de andere kant men daarbij voortdurend probeert te na te denken over wat is nu de essentie van die praktijk wat is uh 't fundamentele wat we daarin kunnen kunnen onderscheiden .

Result #975 Sentence: fn000063.22
hè dus uh goed die laatste zin uh [die ]heeft u inmiddels denk ik wel uh gelezen .

Result #976 Sentence: fn000063.25
en [de universiteiten ]worden dus meer een plaats waar aan filosofie wordt gedaan maar dan niet zozeer filosofie in de hè oude zin van van Plato et cetera maar filosofie als een reflecteren op de fundamentele essentiële uh zaken die we in onze ICT-praktijk tegenkomen .

Result #977 Sentence: fn000063.26
en ja [in die context ]is het evident dat bedrijven en universiteiten niet zonder elkaar kunnen want wat er in veel van die bedrijven gebeurt dat uh dat is de praktijk die juist het object van studie vormt voor voor universiteiten .

Result #978 Sentence: fn000063.27
en [bij hè informatie*a informatica ja ]zijn de vragen van hoe ontwikkel je goede software nou dat gebeurt in bedrijven uh of hoe los je een bepaald technologisch probleem op .

Result #979 Sentence: fn000063.28
uh [dat ]is iets waar men in bedrijven uh xxx ook al aan werkt en uh universiteiten kunnen voor bedrijven van belang zijn en zijn zijn essentieel voor bedrijven omdat ze ja zeg maar de filosofie leveren .

Result #980 Sentence: fn000063.29
ze [ze ]reflecteren ze komen met uh de nieuwe principes uh die uiteindelijk zorgen voor voor de innovatie .

Result #981 Sentence: fn000063.30
dus [de vraag waar we hier vandaag over praten ]is hoe brengen we die twee bij elkaar en de analogie dringt zich op met een beeld van van Marcel Proust van een zeldzame orchidee die uh slechts op een zeer bepaalde tijdstippen door zeer uh specifieke insecten bevrucht uh kan worden .

Result #982 Sentence: fn000063.32
uhm en om dan u [u ]ziet het Proust is een uh schrijver uh die ik nogal lees .

Result #983 Sentence: fn000063.33
dus [een eerste voorwaarde om die twee bij elkaar te brengen ]is natuurlijk een serieuze belangstelling vanuit de universiteit voor de praktijk .

Result #984 Sentence: fn000063.34
en uh soms dan [dan ]is die belangstelling er niet uit een soort intellectueel snobisme .

Result #985 Sentence: fn000063.35
en dit [dit citaat van Proust ]gaat over een een snobistisch vriendje van de uh verteller en wanneer de vader van de verteller de deur opendoet en dat vriendje kleddernat binnenkomt omdat het zo hard regent en de vader vraagt van uh uh uh v*a erg weer hè dan zegt het sno*a uh snobistisch mannetje ik sta dermate boven deze fysieke gebeurlijkheden dat mijn zintuigen niet eens de moeite nemen om ze te registreren .

Result #986 Sentence: fn000063.36
en dat is soms de hè de ivorentorenhouding die je bij universiteiten treft van nou die praktijk van COBOL en en en en dat soort zaken dat is uh ver beneden ons uh niveau [daar ]doen wij niet aan uh en dat is een heel respectabel wetenschappelijk standpunt geweest zou ik haast willen zeggen .

Result #987 Sentence: fn000063.37
beroemde [de beroemdste exponent ]is de uh uh Engelse getaltheoreticus uh Hardy die uh zei van nou ik heb nooit iets nuttigs gedaan en daar ben ik eigenlijk nog trots op ook .

Result #988 Sentence: fn000063.38
die man die was er ongelooflijk naast want hij deed aan getaltheorie en [een aantal van zijn ideeën ]zijn op dit moment essentieel binnen de cryptografie en en en daarmee voor 't uh realiseren van dingen als electronic*v commerce*v .

Result #989 Sentence: fn000063.39
dus de de [de impact ]is enorm alleen heeft de beste man het zelf niet mogen meemaken .

Result #990 Sentence: fn000063.40
[ik ]denk dat uh wanneer je kijkt naar Nederlandse informaticaonderzoek terwijl*x afgelopen uh tien vijftien jaar toch een heel serieuze ontwikkeling is geweest waarbij mensen uit die ivoren toren zijn gekomen en zich xxx daadwerkelijk interesseren voor die praktijk en ze beseffen dat uhm ja het eigenlijk alleen zo is dat goed informaticaonderzoek tot stand kan komen wanneer dat toch direct geïnspireerd is door die praktijk .

Result #991 Sentence: fn000063.41
en [dat ]betekent niet dat je met je uh laarzen in de modder hoeft te staan en in COBOL hoeft te programmeren maar je moet toch een een vraagstelling hebben die die gemotiveerd is vanuit de praktijk .

Result #992 Sentence: fn000063.43
nou [de voorwaarde twee ]is natuurlijk uh duaal de 't bedrijf moet uh interesse hebben in in onderzoek .

Result #993 Sentence: fn000063.44
het is grappig dat ik uh [een voorbeeld wat ik hier op sheet*v heb ]sluit helemaal aan bij een voorbeeld van van Charles De Weert uh en wij krijgen natuurlijk een hele hoop aanbiedingen voor voor afstudeerprojecten en afstudeerprojecten en onderzoeksprojecten dat loopt soms in elkaar over en dan vaak zie je dit soort uh zaken .

Result #994 Sentence: fn000063.45
[de huidige client*v implementation*v ]is beschikbaar onder Windows NT Windows vijfennegentig en DOS en doel van de opdracht is de client*v beschikbaar te maken onder Unix en Windows uh CE .

Result #995 Sentence: fn000063.46
nou 't is een belangrijke vraag van Philips TAS maar [d'r ]zit geen onderzoekscomponent aan .

Result #996 Sentence: fn000063.47
[dat ]is puur uh ja het overzetten op een ander platform en bij een afstudeerproject daarbij moet een student enerzijds laten zien dat ie de praktijk beheerst dat ie het vak beheerst dat ie iets kan .

Result #997 Sentence: fn000063.48
maar we zitten wel bij een universiteit dus [d'r ]moet ook een onderzoekscomponent in zitten d'r moet een vraagstelling in zitten die vanuit onderzoeksperspectief interessant is en bij heel veel bedrijven uhm uh ja vooral softwarebedrijven ontbreekt dat nog of of ontbreekt dat te veel .

Result #998 Sentence: fn000063.49
hè men is geïnteresseerd in de k*a de korte termijn en de de de lange-termijnvragen die ja [daar ]is men niet zo uh van gecharmeerd .

Result #999 Sentence: fn000063.50
en dat is heel zorgwekkend omdat hè zoals in dat citaat van Haze dat 'k aan begin liet zien uh ook ook werd gezegd 't uh [waar 't steeds meer naar toe gaat ]is is een uh een kennisindustrie .

Result #1000 Sentence: fn000063.51
[waar het over gaat ]is 't 't dingen als leren wat is kennis conceptuele vragen fundamentele dingen die zijn belangrijk want als je als software-industrie je daar niet mee bezighoudt dan word je ja of het nou over vijf of over tien jaar is uh opgerold .

Result #1001 Sentence: fn000063.52
maar goed bij veel bedrijven is er zo langzamerhand wel degelijk uh gelukkig maar een w*a een echt een een serieuze belangstelling in fundamenteel onderzoek en ook een wil om daarin te investeren en [de vorige voordracht ]gaf daar een mooi voorbeeld van .

Result #1002 Sentence: fn000063.53
uh een een [een derde voorwaarde voet*a voor een goed xxx totstandkomen van van g*a een goed R&D-partnership*v ]is selectiviteit .

Result #1003 Sentence: fn000063.54
uh [ik ]heb hier een een transcriptie zouden we kunnen zeggen van een telefoongesprek wat een aantal jaren geleden is gevoerd uh en dat ging dan over een één of ander Esprit-project .

Result #1004 Sentence: fn000063.55
uh [een xxx Amsterdamse hoogleraar ]werd opgebeld bent u geïnteresseerd in deelname aan een project over VBN-specificaties van interfaces voor de portable*v common*v tool*v environment*v .

Result #1005 Sentence: fn000063.56
en [de hoogleraar in kwestie ]zei dan ja ja ja hè Esprit leuk maar ik weet niets van VBN uh en PCTE weet ik ook niets van uh dus laat staan van de interfaces daarvoor .

Result #1006 Sentence: fn000063.57
[dat ]was g*a geen enkel probleem want hè d'r waren allerlei randvoorwaarden geformulierd*u door de EG en goed men had binnen het consortium nog een academische partner nodig en uh goed .

Result #1007 Sentence: fn000063.59
dus uh [dat project ]is totstandgekomen maar dat was geen geen goed project .

Result #1008 Sentence: fn000063.60
uh hè wat je ik de*a [ik ]denk dat 't in ieders belang is uh om ja toch selectief te zijn en kijken wat zijn mijn daadwerkelijke interesses en uh uh waar waar ligt mijn kracht .

Result #1009 Sentence: fn000063.61
maar [dat ]is moeilijk en dat dat heeft iets te maken met integriteit en en eerlijkheid uh en Jan Bergstroom mijn promotor die houdt altijd wel van controversiële uh stellingen uh waar dan toch soms wel weer wat waars in zit .

Result #1010 Sentence: fn000063.62
dus een st*a [één van zijn stellingen ]is dat Esprit nadelig is geweest voor de Europese positie op het gebied van ICT .

Result #1011 Sentence: fn000063.64
nou [het verhaal ]is dat vanuit Brussel in een hu*a politiek uh proces uh een project uh wordt een projectvoorstel wordt gedefinieerd men kan daarop inschrijven .

Result #1012 Sentence: fn000063.65
daar zijn zoveel randvoorwaarden uh dat ja eigenlijk niemand daar echt aan voldoet dus wat je gaat doen is dat je toch de dingen een beetje uh bijkleurt en ja [d'r ]moet een partner in uit een olijvenland dus dan vraag je iemand uit Griekenland en uh op een bepaald moment zit je met z'n allen op het strand van een Grieks eiland en uh dat is heel leuk en gezellig maar of dat nou uh goed is voor voor 't uh voor 't onderzoek dat is de vraag .

Result #1013 Sentence: fn000063.66
he*a p*a [het probleem wat je dus tegenwoordig hebt ]is dat er heel veel verleidingen zijn .

Result #1014 Sentence: fn000063.67
uh d'r is de verleiding van geld wat wat hè in miljoenen te uh beschikbaar ligt d'r is de verleiding van status [ook binnen acade*a de academische wereld uhm ]word je tegenwoordig steeds meer afgerekend op de hoeveelheid tweede derde geldstroom .

Result #1015 Sentence: fn000063.68
[deelname in Espritprojecten ]wordt gezien als uh status*a statusverhogend en datzelfde geldt ook natuurlijk uh binnen bedrijven .

Result #1016 Sentence: fn000063.69
uh een bedr*a een bedrijf als Philips [die ]hebben toch expliciet als doel om een flinke hoeveelheid uit de Europese ruif uh te krijgen .

Result #1017 Sentence: fn000063.70
dat is op zich terecht maar als dat het primaire doel wordt uhm en dan wat je recentelijk steeds meer ziet is is personeel dat is ook een zou ik haast zeggen oneigenlijke uh drijfveer met ICT-bedrijven hebben een dermate tekort aan personeel dat ze denken van nou wij moeten goede relaties opbouwden*u met universiteiten want hè dan kunnen die misschien wat werk voor ons doen en nog belangrijker [allerlei goeie studenten ]komen naar ons toe .

Result #1018 Sentence: fn000063.71
uhm [nou ]denk ik dat op zich uh geen van deze uh drie uh voor dingen die ik hier noem verwerpelijk zijn .

Result #1019 Sentence: fn000063.72
g*a uh 't is je mag er best voor uitkomen dat je uh geld wilt hebben en dat je uit bent op status en natuurlijk je hebt personeel nodig maar wanneer de belangrijkste reden om in een R&D-partnership*v te stappen is een van deze drie dingen of een combinatie daarvan dan is er iets heel heel grondig mis en dat ja eerlijkheid duurt het langst [op een bepaald moment ]word je daarvoor gestraft .

Result #1020 Sentence: fn000063.74
nou bijvoorbeeld uhm xxx veel bij veel grote R&D-researchlabs [daar ]zijn mensen in die EG-projecten gestapt een aantal jaren terug uh hebben daar veel status en geld et cetera aan ontleend uhm maar ze zijn daardoor verwijderd van hun eigen bedrijf .

Result #1021 Sentence: fn000063.75
uhm en als gevolg hè [op een bepaald moment ]hebben ze niet meer voeling voor de echte problemen van dat bedrijf en uh als het dan even iets moeilijker gaat met dat bedrijf dan wordt de research-afdeling weggesaneerd dus uiteindelijk hebben de mensen han*u die research-afdeling van die grote bedrijven die in dit soort projecten stappen daar geen profijt bij gehad .

Result #1022 Sentence: fn000063.76
ook bij universiteiten uh [Charles De Weerd ]noemde het al de prijs kan bijvoorbeeld zijn enorme overhead van het binnenhalen van zo'n project projectmanagement en en voortdurend moet je toch weer uh jouw eigen onderzoeksinteresse en z*a en zo vertalen naar de officiële doelstellingen van uh dat Europese project .

Result #1023 Sentence: fn000063.77
[dat ]kost ook iets .

Result #1024 Sentence: fn000063.78
en uh [uiteindelijk ]loont het dus om heel kritisch te zijn en integer bij het totstandbrengen van R&D-partnerships*v .

Result #1025 Sentence: fn000063.79
en bij die integriteit past vind ik ook dat je op een bepaald moment wel heel open bent over uh 't belang voor jouw organisatie van geld status en personeel maar [het primaat ]moet altijd liggen bij uh gewoon een in*a inhoudelijke uh vraagstelling .

Result #1026 Sentence: fn000063.80
nou als je dan zo integer en kritisch uh moet zijn [dan ]wordt het langzamerhand wel erg moeilijk soms om uh überhaupt nog samenwerking tot stand te brengen .

Result #1027 Sentence: fn000063.81
[we ]praten dan echt over de zeldzame orchidee die die nauwelijks bevrucht kan worden .

Result #1028 Sentence: fn000063.82
en [daarom ]is een laatste en heel belangrijke voorwaarde voor het totstandkomen van goede uh R&D-partnerships*v dat je netwerken hebt organisaties die uh die helpen om de goeie consortia tot stand te brengen .

Result #1029 Sentence: fn000063.83
en [ik ]denk dat in Nederland we uh door de laatste jaren toch een hele stap voorwaarts hebben gezet .

Result #1030 Sentence: fn000063.84
[enerzijds ]heb je allerlei onderzoeksscholen uh die binnen onderzoeksland een hè wat grotere consortia netwerken vormen .

Result #1031 Sentence: fn000063.85
en als een bedrijf mij opbelt en zegt van wij zoeken iemand die ons hier- en hiermee kan helpen dan zal kan ik makkelijk zeggen van ja dat uh kan ik zelf niet maar [mijn collega daar en daar ]kan het wel .

Result #1032 Sentence: fn000063.86
[ik ]denk dat uh hè organisaties als uh Center en EG-uh-Liason*u ook heel belangrijk zijn om de de goeie consortia consortia tot stand te brengen .

Result #1033 Sentence: fn000063.87
één [één zorgpunt uhm wat ik zelf zie ]is dat hè je moet op een bepaald moment conglomeraten hebben .

Result #1034 Sentence: fn000063.88
[voor één klein bedrijfje ]is het vaak niet lonend om een groot onderzoeksproject te uh te steunen maar als je praat over de brancheorganisatie van alle bedrijven in een bepaalde sector dan is dat wel lonend .

Result #1035 Sentence: fn000063.89
en [ik ]denk dat daar nog heel veel mogelijkheden liggen om om nieuwe uh samenwerkingen tot stand te brengen .

Result #1036 Sentence: fn000063.90
nou [dan ]wil ik besluiten met een paar ja laat ik zeggen kleine praktische uh problemen die je dan toch nog even moet overwinnen wanneer je uh die R&D-partnerships*v opzet .

Result #1037 Sentence: fn000063.91
uh [een eerste probleem ]is dat van de verschillende tijdschalen .

Result #1038 Sentence: fn000063.92
uh [bij fundamentele problemen onderzoeksproblemen informatica uh ]praat ik uh toch vaak over twintig jaar hè dan dan kan je zeggen van nou daar is echt goed nagedacht over dit probleem d'r is een doorbraak en nu kunnen we iets wat we echt niet niet eerder konden .

Result #1039 Sentence: fn000063.93
uh ja [bij bedrijven ]praat je over een half jaar en uh goed daar ligt een heel spectrum en daar ligt een hele hoop tussen en ook bij universiteiten kun je praten over een hele hoop onderzoek wat uh een veel kortere horizon heeft dan dan die twintig jaar .

Result #1040 Sentence: fn000063.94
maar het verschil in tijdschaal blijft en [als bedrijf ]moet je dus op een bepaald moment ook bereid zijn om te investeren in onderzoek waarbij je weet dat je voor het lopende project daar geen profijt van zult hebben maar waarbij je denkt van nou de vraag is dermate fundamenteel dat misschien drie vier projecten verder ik er wel profijt van kan hebben .

Result #1041 Sentence: fn000063.95
[een volgend praktisch probleem ]is wat ik ooit het uh Rozenberg-dilemma heb genoemd .

Result #1042 Sentence: fn000063.96
uhm dat was een hoogleraar van mij in Leiden en die gaf dan college en dan uh xxx even terzijde [de man ]deed ook aan goochelen dat was zijn belangrijkste hobby daar was ie heel handig in en dan uh tijdens een college uh zei ie op een bepaald moment van nou wie weet hoe dit en dit zit .

Result #1043 Sentence: fn000063.97
en [diegene die 't uh binnen zoveel tijd weet ]krijgt van mij een chocoladereep .

Result #1044 Sentence: fn000063.98
en had ie dat altijd precies zo uitgekiend hij wist kennelijk hoe slim wij waren dat nooit iemand dat op tijd wist hè de [de termijn ]was verstreken uh en en dan pas kwam je d'rachter .

Result #1045 Sentence: fn000063.99
en [bij informatica ]is dat ook heel vaak zo dat de ontwikkelingen dermate snel gaan door hè de de immense investeringen die bijvoorbeeld de grote industrieën zoals Intel Microsoft et cetera kunnen plegen dat je uh als je als bescheiden academicus aan een probleem werkt dat door anderen al is opgelost tegen de tijd dat jij d'ruit bent .

Result #1046 Sentence: fn000063.100
uhm en een een [een derde praktisch punt ]is de discrepantie in salariëring .

Result #1047 Sentence: fn000063.101
hè er studeren twee mensen bij mij af [de één ]gaat naar het bedrijfsleven de ander wordt AIO uh d'r komt een R&D-partnership*v ze werken in hetzelfde project uh aan min of meer hetzelfde probleem en nou ja u raadt het al hè de de één die heeft een salaris wat drie maal zo hoog ligt als de andere .

Result #1048 Sentence: fn000063.103
uh nou uh w*a de [de saliëring*u van AIO's en OIO's ]is op dit moment zeker in de ICT-sector te laag uh maar of we daar wij daar nu zo snel iets aan kunnen doen dat weet ik niet .

Result #1049 Sentence: fn000063.104
dus [ik ]zie het meer als een soort fact*v of*v life*v uh waar je met behulp van creatieve oplossingen wat mee moet moet doen .

Result #1050 Sentence: fn000063.105
maar [in de praktijk ]is het wel vaak een een serieuze uh hobbel die je die je moet nemen .

Result #1051 Sentence: fn000063.106
oké [ik ]wilde het hierbij laten .

Result #1052 Sentence: fn000081.5
nou uh heel concreet omdat 't uh op de basisschool en op de middelbare school uh in ieder geval op de basisschool een van de vakken was waar ik goed in was en ik 't uh aardig idee vond om voor de klas uh te gaan staan en [uiteindelijk uh ]zou dat uh moeten zijn in 't vak dat toch een beetje overbleef uh voor zover 't uh ja binnen m'n interesse lag en waarin ik er goed in was dus dat is eigenlijk uh de basisreden geweest .

Result #1053 Sentence: fn000081.12
['t ]is uiteindelijk altijd het doel geweest om in 't onderwijs uh terecht te komen en uh toevallig is dat uh Nederlands geworden .

Result #1054 Sentence: fn000081.13
vind 't gewoon een leuke taal om uh om te geven maar ook omdat ik van lezen houd [da ]'s ook één van m'n hobby's .

Result #1055 Sentence: fn000081.16
uhm ggg ja [in ieder geval in de groep Nederlands uh ]was ik sowieso uh de enige die uiteindelijk uh als jongen tenminste voor 't uh docentschap ging .

Result #1056 Sentence: fn000081.18
uh ['t ]is sowieso een uh studie waar uh die gekozen wordt door heel veel meisjes .

Result #1057 Sentence: fn000081.19
en [ook als het gaat om 't uh beroep van leraar ]is wat daar nog uit overblijft a*a als afgestudeerden ook de groep meisjes die docente wil worden het grootst .

Result #1058 Sentence: fn000081.20
en uh [in mijn groep ]was ik daarin de enige .

Result #1059 Sentence: fn000081.22
maar ['t uh uh ]bevalt wel ?

Result #1060 Sentence: fn000081.23
ja ik vind 't heel leuk 't is uh weliswaar heel zwaar maar 't ['t vak op zich ]vind ik heel heel grappig en uh ja ik uh ik heb daar toch ook wel voldoening in .

Result #1061 Sentence: fn000081.27
nou 't 't vraagt heel veel energie van je [op moment dat je een uh werkkring hebt waarin je 's ochtends rustig op kan starten met een bakje koffie en een gloeiend uh schermpje ]is dat een uh stuk veiliger en makkelijker dan wanneer je vanaf uh minuut één meteen uh ja scherp moet zijn .

Result #1062 Sentence: fn000081.30
[daarnaast ]ben je niet klaar als je om uh een uur of vier vijf uh binnen komt uh rennen maar zit toch een groot gedeelte van je je avondwerk uh ook in je vak .

Result #1063 Sentence: fn000081.31
en dat [dat ]ervaar ik wel als uh tamelijk zwaar ja .

Result #1064 Sentence: fn000081.34
ach [ik ]laat wat dat betreft de waardering weinig afhangen van m'n omgeving maar als ik zo uh eind van de maand mijn bankrekening bekijk dan denk ik dat daar xxx xxx financieel nog wel iets uh iets in verbetering aangebracht kan worden dat wel ja .

Result #1065 Sentence: fn000081.36
['k ]denk dat uh we in vergelijking met 't bedrijfsleven waarin uh mensen werken met een vergelijkbare vooropleiding uh ggg wel zeker in het begin 't één en ander uh tekortkomen .

Result #1066 Sentence: fn000081.39
maar uh klo*a klopt 't b*a ja ['t beeld dat 't uh dat mensen op moment van van docent hebben of van het docent worden ]is niet echt positief uh .

Result #1067 Sentence: fn000081.40
nee [dat ]is waar .

Result #1068 Sentence: fn000081.41
uhm ja [ik 'k ]kan er best wel iets over over oreren of zo .

Result #1069 Sentence: fn000081.43
ik uh [ik ]heb wat dat betreft uh weinig te klagen omdat uh één van de belangrijkste redenen is naast de financiële waarom uh mensen nu niet kiezen voor het leraarschap het gebrek aan motivatie zou zijn bij leerlingen .

Result #1070 Sentence: fn000081.44
[nou ]werk ik g*a uh goddank op een uh categoriaal gymnasium waarin 't in motivatie ieder geval niet die problemen geeft die 't op uh lagere schooltypen of bijvoorbeeld in achterstandswijken in de grotere steden 't een probleem zou zijn dus ik hoe*a ik hoor daar niet over te klagen .

Result #1071 Sentence: fn000081.45
maar [juist omdat het aanbod van die scholen toch groter is dan de kleine zelfstandige schooltjes uh ja ]zie 'k inderdaad wel gebeuren dat die die animo daarvoor terugloopt .

Result #1072 Sentence: fn000081.47
[ik ]kan me voorstellen dat er uh rustiger uh om*a werkomgevingen te vinden zijn waar je in ieder geval wat meer toekomstperspectief geboden wordt dan de media laten blijken in uh in dit geval .

Result #1073 Sentence: fn000081.50
uhm [ik ]heb in mijn stagetijd en in de eerste jaren van m'n uh werkzame leven op uh HAVO-VWO-scholen gestaan en dat verschilt eigenlijk niet hecht*u heel erg veel van 't werk wat ik nu doe ja .

Result #1074 Sentence: fn000081.52
maar goed uhm 't heeft ook een beetje te maken met uh met je opleiding zelf [op moment dat je eerstegraads bent afgestudeerd ]ligt het niet erg voor de hand om uh een werkkring te vinden binnen 't 't VBO of in het MAVO-onderwijs omdat je daar gewoon te duur voor bent los van de vraag of je dat zou willen of niet .

Result #1075 Sentence: fn000081.55
uh [ik ]denk dat uhm .

Result #1076 Sentence: fn000081.56
ja [uit ervaring ]kan ik alleen maar praten uh vanuit mijn eigen werkkring en uh voor uh voor de school waar ik werk is dit systeem uh winst .

Result #1077 Sentence: fn000081.57
[al ]was 't alleen maar omdat voor een aantal vakken die daar gegeven worden de inrichting van 't vak al zodanig was dat ze heel erg weinig meer extra hoefden te doen om dat te dr*a te laten draaien in de vorm zoals dat uh door de werkgroep is opgezet .

Result #1078 Sentence: fn000081.58
[ik ]denk wel dat uh 't welslagen daarvan uh staat of valt met de gemotiveerdheid van je team .

Result #1079 Sentence: fn000081.61
[ik ]denk dat uh niet ieder type leerling geschikt is om volkomen zelfstandig aan de gang te kunnen gaan en de consequenties uh te aanvaarden CQ om te buigen naar uh gewenste prestaties .

Result #1080 Sentence: fn000081.62
[wat je ziet ]is dat uh ja toch kinderen op een gegeven moment gewoon afhaakt van nou 't lukt niet .

Result #1081 Sentence: fn000081.63
ik ben te ver heen om te te snappen hoe dat nou komt en [al snapte ik 't wel ik ]krijg 't niet meer voor mekaar om dat binnen korte tijd weer op de rit te krijgen en die zie je vervolgens uh ja afdwalen of een ander schooltype op te zoeken .

Result #1082 Sentence: fn000081.64
[ik ]denk dat 't uh stap voor stap moet gaan gebeuren en dat uhm 't zaak is om als het al op zelfstandig werken aankomt dat niet tot de bovenbouw uh te bewaren maar al vanaf dag één in klas één al in te voeren .

Result #1083 Sentence: fn000081.65
[dat ]hoeft niet meteen fulltime honderd procent te draaien maar de de omschakeling van schools twee aan twee in de bank zitten en je mond opendoen alleen als het mag en het uh 't huiswerk braaf maken en laten controleren .

Result #1084 Sentence: fn000081.66
[die overgang ]wordt te groot op moment dat uh als je in de bovenbouw komt je het opeens heel anders moet gaan doen .

Result #1085 Sentence: fn000081.68
en [dat ]zie je nu ook in de praktijk .

Result #1086 Sentence: fn000081.69
uh [een aantal scholen ]zijn gewoon uh verplicht om minimaal een jaar proef te draaien voordat 't volgend jaar echt van start gaat .

Result #1087 Sentence: fn000081.70
d'r zijn zelfs scholen die m*a zelfs die stap nog bewaren tot wanneer het echt moet en dat op een andere manier voorbereiden maar uh [op moment dat je in de praktijk draait uh ]zie je de valkuilen en de haken en ogen meteen aantoonbaar zitten .

Result #1088 Sentence: fn000081.72
en [daar ]moet ook op geantipis*a geanticipeerd worden .

Result #1089 Sentence: fn000081.73
[alles bij elkaar ]denk ik dat 't een vooruitgang zou kunnen zijn maar uhm er zijn nog uh genoeg zaken die eerst boven tafel moeten voordat 't echt uh honderd procent goed is .

Result #1090 Sentence: fn000081.74
[niet alle verandering ]is een verbetering .

Result #1091 Sentence: fn000081.75
[bepaalde dingen ]kun je ook niet in andere werkvormen gieten maar moeten gewoon stomweg geleerd worden .

Result #1092 Sentence: fn000081.77
en [daar ]wil 't nog wel 'ns aan ontbreken .

Result #1093 Sentence: fn000081.80
en [ik ]ben uh geen vakidioot die iedereen zo nodig uh de hele geschiedenis van Gijsbrecht Van De Aemstel tot Joost Zwagerman door de uh door de strot moet gaan duwen .

Result #1094 Sentence: fn000081.81
maar ik denk wel dat in uh de werkpraktijk van de leerling die toch al zo ontzettend veel moet moet produceren moet lezen moet maken moet overleggen moet werkstukken dat daarin gewoon 't puur uh 't echte leeswerk dat dat dat z*a [daar ]komen ze helemaal niet meer aan toe .

Result #1095 Sentence: fn000081.82
[mensen ]komen niet eens meer ertoe om een uh af en toe nog eens een krant in te kijken laat staan dat ze boeken lezen laat staan dat ze nog uh boeken lezen voor hun lol .

Result #1096 Sentence: fn000081.83
dat uh [dat ]sneeuwt een beetje onder en dat ja wordt niet uh niet beter in uh in uh komende tweede fase dat vind ik wel jammer .

Result #1097 Sentence: fn000081.85
maar goed [daar ]zit ook een andere kant aan uh die uh die puur bij uh de manier ligt waarop het vak gegeven wordt .

Result #1098 Sentence: fn000081.86
[er ]is met een heel strakke planning die voor een jaar vastligt sowieso heel erg weinig ruimte om zo af en toe 'ns wat te freewheelen en je eigen stokpaardjes te berijden .

Result #1099 Sentence: fn000081.87
[dat ]zou in het geval van uh taaldocenten misschien nog wel 'ns een stukje literatuur kunnen zijn of een stukje voorlezen whatever*v .

Result #1100 Sentence: fn000081.88
maar dat [dat ]raakt daar uh aardig in ondergesneeuwd .

Result #1101 Sentence: fn000081.89
jammer maar uh [ik ]denk dat dat nog wel een keer teruggedraaid gaat worden .

Result #1102 Sentence: fn000081.92
[mensen ]worden uh denk ik afgeleverd uh zonder enige vorm van bagage en tenminste bagage die uh die te maken heeft met de andere dingen die n*a liggen naast het werkschema dat per week af moet .

Result #1103 Sentence: fn000081.93
[daar ]komen mensen niet meer aan toe en denk dat uh 't uh teruggaan in uh de werkbare tijd voor een leerling daar misschien wel weer uh baat bij zou hebben .

Result #1104 Sentence: fn000081.94
ja [de benadering nu ]is erg functioneel .

Result #1105 Sentence: fn000081.95
[mensen ]leren alleen maar vaardigheden eigenlijk .

Result #1106 Sentence: fn000081.97
[die indruk ]krijg ik als ik mensen over daarover hoor praten .

Result #1107 Sentence: fn000081.98
nou [daar ]wordt in het huidige ontwerp nog g*a heel erg veel de nadruk op gelegd en je ziet dat ook fout gaan .

Result #1108 Sentence: fn000081.99
hoe hoe kun je uh omgaan met vaardigheden v*a om uh om een taal te gebruiken als je de basisregels van een grammatica bijvoorbeeld niet kent of altijd uh 't idee hebt gehad [dat ]moet je spelenderwijs leren of ervarenderwijs leren dat werkt niet zo .

Result #1109 Sentence: fn000081.101
als je 't fundamentele verschil niet weet tussen een hoofdzin en een bijzin [dan ]kun je ook niet uh verwachten dat uh mensen op de goede plek een komma zetten of grammaticaal correcte zinnen kunnen produceren .

Result #1110 Sentence: fn000081.103
nee maar [het grammaticaonderwijs ]wordt dus ook minder ?

Result #1111 Sentence: fn000081.106
[daar ]is in de lessentabel uh nog maar erg weinig tijd voor .

Result #1112 Sentence: fn000081.107
[dat ]moet in uh twee jaar of drie jaar onderbouw basisvorming opgeknapt worden en daarin moeten ze ook nog allerlei mooie werkstukjes maken verhaaltjes schrijven en uh uh voordrachtjes houden uh groepsopdrachten uhm doen .

Result #1113 Sentence: fn000081.113
[de weinige tijd uh die ik uh nog over heb naast mijn werk uh ]probeer ik uh samen met mijn vriendin op te vullen uh door uh met name tijd te spenderen aan uh aan theaterbezoek aan uh aan muziek in zowel actieve als passieve vorm en uh te uh ja wat ze tegenwoordig in moderne termen noemen het besteden van quality*v time*v aan uh aan elkaar .

Result #1114 Sentence: fn000081.114
't klinkt heel fout maar in de praktijk komt 't erop neer dat je dat af en toe inderdaad nog wel 'ns kan genieten van de de weinige tijd die je dan in ieder geval nog samen hebt en [zelfs dan ]is er vaak niet altijd tijd meer om dat nog buitenshuis te doen .

Result #1115 Sentence: fn000081.118
ja [ik ]speel uh sinds een jaar of tien uh slagwerk .

Result #1116 Sentence: fn000081.119
uhm min of meer als autodidact uh begonnen [later uh ]ben ik dat gaan toepassen in diverse bandjes .

Result #1117 Sentence: fn000081.120
en [van daaruit uh uh in combinatie met een uh baantje als programmeur voor een jongerencentrum hier in Gouda uh ]ben ik in de geluidstechniek verzeild geraakt .

Result #1118 Sentence: fn000081.125
uhm als dat zo nog eens te pas komt dan uh [dan ]is er af en toe in het jaar nog wel eens een optreden gepland en uh moeten we alles weer uit de kast halen maar dat is echt tot een minimum teruggebracht .

Result #1119 Sentence: fn000081.129
uhm we hebben uh in Gouda een een uh schouwburg die redelijk uh breed uh en divers programmeert en uh we kiezen aan het begin van 't jaar daar een programma in en dat varieert van uh muziekvoorstellingen tot uh cabaret tot serieus toneel tot ballet en [gemiddeld uh ]bekijken we zo eens in de twee weken wel een voorstelling .

Result #1120 Sentence: fn000081.130
mmm xxx xxx ja en pas nog iets gezien waarvan je ze*a uh zegt nou [dat ]was echt leuk of goed of ?

Result #1121 Sentence: fn000081.131
[ik ]heb me de afgelopen zaterdag uh nog wel zitten vermaken bij een uh voorstelling van uh 't duo Acda en De Munnik je misschien wel bekend .

Result #1122 Sentence: fn000081.133
[ze ]hadden een opzet gemaakt uh tussen uh uh liedjes uh zingen en tussendoor wat wat verhaaltjes tegen elkaar houden .

Result #1123 Sentence: fn000081.134
['k ]vond niet alles even geslaagd en ik denk dat hun kracht met name ligt in uh hun muzikale samenspel hun samenzang .

Result #1124 Sentence: fn000081.135
die tweestemmige weergave van wat ze doen die is echt heel goed maar ja [van de humor van met name Thomas Acda ]ben ik ook op TV en andere settings*v nooit zo gecharmeerd geweest .

Result #1125 Sentence: fn000081.136
[ik ]kan d'r ook niet zo ontzettend om lachen maar hij des te meer en gelukkig maar .

Result #1126 Sentence: fn000081.138
dus [het ]was ook in in deze voorstelling niet echt leuk of ?

Result #1127 Sentence: fn000081.139
['t ]komt niet echt uit de verf nee .

Result #1128 Sentence: fn000081.140
nee [ik ]heb 't idee dat ze uh ja hun succes van het afgelopen jaar indachtig uh nu heel bewust en heel gewild en heel opgelegd terug willen gaan naar de basis maar dat dat uh gepaard gaat met een hoeveelheid valse bescheidenheid die uh gezien hun overdonderend succes tamelijk misplaatst is .

Result #1129 Sentence: fn000081.141
[je ]mag best weten dat je goed bent .

Result #1130 Sentence: fn000081.142
maar [nu ]moet dat weer uh door te beginnen met een stukje met de rug naar het publiek te uh te gaan zitten en een*x soort*x in te gaan spelen alsof het allemaal heel spontaan in de kroeg ontstaan zou zijn .

Result #1131 Sentence: fn000081.143
nou [daar ]geloof ik dus niet in .

Result #1132 Sentence: fn000081.145
['t ]heeft wat mij betreft een averechtse werking op uh op wat ze wat ze daar zitten te doen .

Result #1133 Sentence: fn000081.149
poeh ja [er ]is heel veel leuks en uh ik denk dat de kwaliteit van met name de jonge generatie zich de komende uh vier vijf jaar moet gaan bewijzen .

Result #1134 Sentence: fn000081.150
[van wie ik uh heel veel verwacht uh ]is een uh een duo dames met uh de welsprekende namen Plien en Bianca die komen uit uh zeg maar de stal van uh Martin Van Waardenberg en Wilfried De Jong en gaan ook op een uh vergelijkbare wijze aan de gang met een hoop uh gooi- en smijtwerk en uh verbaal heel minieme grappen .

Result #1135 Sentence: fn000081.151
[het ]gaat daar meer om het samenspel en de krankzinnige situaties die ze al zappenderwijs uh over 't uh over 't podium heen uh heen brengen .

Result #1136 Sentence: fn000081.152
en dat in datzelfde snelle uh maar veel meer verbale uh daar zijn ook uh op dit moment De Vliegende Panters uh mee bezig een een trio dat uh van de kleinkunstang-academie*u uh afgekomen is de laatste paar uh paar jaar en uh ja in staat is om in heel korte tijd in een programma van dat nog geen anderhalf uur duurt je het idee te geven dat je d'r al drie uur naar zit te kijken [zo inspannend ]is dat om die snelheid van hen bij te houden .

Result #1137 Sentence: fn000086.2
ik ben op de lagere school begonnen en uh [na een jaar of wat ]stond me dat verschrikkelijk tegen die kleine kinderen .

Result #1138 Sentence: fn000086.3
en [toen ]dacht ik ik ga verder studeren .

Result #1139 Sentence: fn000086.4
en [dan ]kan ik makkelijker van de lagere school af een andere baan vinden .

Result #1140 Sentence: fn000086.5
ja en [ik ]had al 'ns een keer een poging ondernomen in wiskunde maar dat vond ik toch niet zo leuk .

Result #1141 Sentence: fn000086.6
en [Nederlands ]vond ik eigenlijk leek me ook wel leuk .

Result #1142 Sentence: fn000086.8
en ik uh ['k ]heb altijd graag gelezen zelf .

Result #1143 Sentence: fn000086.9
ja en ['t ]is uh ook je eigen taal tenslotte .

Result #1144 Sentence: fn000086.14
nou [de kinderen ]vind ik te klein .

Result #1145 Sentence: fn000086.15
en uh in 't begin uh toen ik pas daar gewerkt had nee toen ik daar begon [toen ]had ik uh vijfde klas .

Result #1146 Sentence: fn000086.16
[een keer ]heb ik een zesde klas gehad een half jaar .

Result #1147 Sentence: fn000086.18
ja en op laatst uh [door 't krimpen van de school ]gingen d'r uh de laatstbenoemden weg en dat waren juffrouws*u en toen kreeg ik groep één en twee .

Result #1148 Sentence: fn000086.22
twee drie nou en dat was de hele dag [mijn punt ]is d'raf en uh ja toen zag ik niet meer zoveel heil in .

Result #1149 Sentence: fn000086.23
[toen ]dacht ik hier moet ik weg .

Result #1150 Sentence: fn000086.26
en [daar ]kwam ook weer bij dat de lagere school natuurlijk uh ja meeste scholen zijn niet zo groot dus je zit met vijf zes uh leerkrachten en een grotere school trok me wel wat aan niet van die uh mammoetscholen maar toch wel dat je met uh vijftig zestig man .

Result #1151 Sentence: fn000086.28
en toen kon ik op de technische school beginnen waar ik trouwens nooit zoveel voor gevoeld had maar [dit uh ]had ik uh g*a wel leuke dingen van gehoord .

Result #1152 Sentence: fn000086.29
ja [daar ]had ik 't uh verschrikkelijk goed naar m'n zin in 't begin d'r ging een wereld voor me open .

Result #1153 Sentence: fn000086.30
[omdat ik uh zelf nogal een beetje technisch ben ]sprak me dat erg aan om in die lokalen ook uh rond te kijken .

Result #1154 Sentence: fn000086.32
en [in 't begin ]had ik eigenlijk alleen maar anderstalige leerlingen uit alle klassen die uh uhm nou bijna geen Nederlands konden spreken .

Result #1155 Sentence: fn000086.33
ja uh en [dan ]moest ik dus alleen maar Nederlands leren aan Turkse kinderen Marokkaanse kinderen en dat verveelde me wel maar 'k kwam altijd wel in contact met allerlei andere leerkrachten om over die kinderen te praten en om te kijken of dat ze niet op een andere manier een beetje les konden krijgen of extra aandacht .

Result #1156 Sentence: fn000086.34
ja dus [ik ]kwam eigenlijk met alle facetten van een technische school in uh aanraking dat vond ik uh technisch gezien wel leuk .

Result #1157 Sentence: fn000086.36
ja [da ]'s eigenlijk uh ja nou uh nu vind ik het wat minder worden d*a vanwege alle fusies die we achter de rug hebben maar ja dat uh dat is vaker op een school .

Result #1158 Sentence: fn000086.38
ja en [kinderen ]vind ik ook niet altijd even vriendelijk meer .

Result #1159 Sentence: fn000086.40
['t ]is wel wat veranderd in uh .

Result #1160 Sentence: fn000086.41
[ik ]vind dat er veel veranderd is ja .

Result #1161 Sentence: fn000086.42
en be*a o*a [in welk opzicht ]zijn kinderen dan veranderd ?

Result #1162 Sentence: fn000086.43
nou ['t ]is allicht niet goed uh ik uh ik heb eigenlijk een uh v*a nou nee ik 'k heb geen negatief beeld van kinderen dat niet gelukkig niet .

Result #1163 Sentence: fn000086.44
maar de g*a uh de de de sfeer die bepaald wordt in een klas [dat ]wordt helaas wel door uh negatieve kinderen bepaald .

Result #1164 Sentence: fn000086.45
en dan heb je eigenlijk 't idee van hèhè [wat ]was dat weer een vervelend lesuur .

Result #1165 Sentence: fn000086.48
en [dan ]is 't net of dat al die kinderen geen zin hebben en dat is eigenlijk niet waar maar zo zo werkt 't wel .

Result #1166 Sentence: fn000086.51
[da ]'s jammer hoor .

Result #1167 Sentence: fn000086.53
want uh [je ]zit toch wel 'ns zo rond te kijken als ze aan 't werk zijn dan denk ik goh 't is eigenlijk wel leuk hè die kinderen zo .

Result #1168 Sentence: fn000086.55
maar [je ]hebt ook wel 'ns hele gevechten dat er uh ja ze letten niet op ze maken geen huiswerk ze zitten mekaar uit te schelden beetje ordinair af en toe .

Result #1169 Sentence: fn000086.56
en [dan ]denk 'k ja da 's toch eigenlijk niet wat ik vroeger gedacht had .

Result #1170 Sentence: fn000086.57
ik dacht ik ga kinderen een hoop uh leren en [daar ]hoort van alles en nog wat bij maar ik heb tegenwoordig 't idee dat je uh ja voorlichter bent en uh voor de veiligheid en uh sociaal werker en politieagent en en uh helemaal aan 't eind komt er ook nog een beetje overdracht van stof .

Result #1171 Sentence: fn000086.60
en dat uh ja [eigenlijk ]vind 'k dat wel jammer .

Result #1172 Sentence: fn000086.63
daar heeft 't n*a ja [daar ]heeft 't vast wel mee te maken maar ik geef les aan uh kinderen van IVBO VBO ja uh dat d*a dat zijn niet de intelligentste kinderen .

Result #1173 Sentence: fn000086.64
en [dat ]heeft ook wel wat met de opvoeding te maken want d'r zijn ontzettend veel kinderen die die worden aan hun lot over gelaten .

Result #1174 Sentence: fn000086.65
[wat ze leren ]leren ze op school en op straat en niet direct van thuis .

Result #1175 Sentence: fn000086.66
[er ]zijn heel veel gescheiden ouders .

Result #1176 Sentence: fn000086.68
ja en [dat ]resulteert in uh ook in gedragsproblemen .

Result #1177 Sentence: fn000086.69
en [daar m*a ]moeten wij dan maar op school rekening mee houden natuurlijk .

Result #1178 Sentence: fn000086.72
xxx [dat ]denk ik wel ja .

Result #1179 Sentence: fn000086.73
[ze ]krijgen vaak niet zoveel van hun ouders mee die hebben vaak ook een slechte opleiding gehad .

Result #1180 Sentence: fn000086.76
en uh ja ['t ]is ook niet altijd even sociaal thuis .

Result #1181 Sentence: fn000086.77
en dan als je dan nog kinderen hebt van gescheiden ouders en [die ]wonen dan een tijdje bij moeder en dan toch maar weer een tijdje bij vader of bij oma .

Result #1182 Sentence: fn000086.78
en dan snap je ook wel dat [die kinderen niet echt uh popelend uh van verlangen ]komen om 't 'ns te leren hoe of waar je ergens een D of een T achter stopt .

Result #1183 Sentence: fn000086.81
maar [je ]zit er wel de hele dag ja je zit ermee .

Result #1184 Sentence: fn000086.82
en als als ik een uh een keer een paar kinderen heb die b*a bijna in staat zijn om de MAVO te halen ja [dat ]zijn echte bollebozen voor mij .

Result #1185 Sentence: fn000086.83
en als je dan hoort van uh leerkrachten van uh ja een HAVO uh Atheneum lesgeven ja [die ]vinden dat uh xxx die MAVO-kinderen ja dat zijn een beetje zielenpieten .

Result #1186 Sentence: fn000086.84
maar [bij ons ]zijn dat uh de uitblinkers .

Result #1187 Sentence: fn000086.86
en [d'r ]zitten hele grote verschillen in .

Result #1188 Sentence: fn000086.90
ja maar [we ]zijn niet gefuseerd met een uh met een uhm HAVO VWO nee want dat willen ze absoluut niet .

Result #1189 Sentence: fn000086.92
die mensen zelf al niet daar zijn ze wel mee bezig om dat uh te doen om in uh op directiefunctie nee [bestuursfusie ]zijn ze mee bezig .

Result #1190 Sentence: fn000086.94
maar die school [die ]voelt er eigenlijk niks voor .

Result #1191 Sentence: fn000086.95
[de gemeente ]wil dat wel graag omdat 't uh ja wat behuizing betreft en zo allemaal een beetje makkelijker is en dat je geen kinderen bij mekaar weghaalt die net een beetje op de grens zitten .

Result #1192 Sentence: fn000086.96
want [nu ]hebben we toch wel een redelijke fusie met een met een een andere MAVO .

Result #1193 Sentence: fn000086.97
[eerst ]hadden we een he*a een fusie met een hele kleine MAVO .

Result #1194 Sentence: fn000086.98
[dus toen ]waren wij inmiddels met de LTS LEAO daarna is de huishoudschool d'rbij gekomen en vervolgens een MAVO .

Result #1195 Sentence: fn000086.100
ja en [dat ]zijn nu uh nou mmm de helft zoveel kinderen als in de hoogtijdagen van de LTS jaar of tien geleden .

Result #1196 Sentence: fn000086.102
ja want [d'r ]is in heel korte tijd uh heel veel gefuseerd hè ?

Result #1197 Sentence: fn000086.105
ja en maar [daar ]hou je nog maar de helft van de leerlingen over .

Result #1198 Sentence: fn000086.106
want uh w*a [we ]hebben d'r wel eens twaalfhonderd gehad .

Result #1199 Sentence: fn000086.109
en [nu ]zitten d'r zeshonderd en vijftig en dat was alleen maar LTS .

Result #1200 Sentence: fn000086.110
oh oh [ik ]dacht dat die juist het omgekeerde*x maar*x ...

Result #1201 Sentence: fn000086.112
nee en nu hebben we alleen [aan LTS LEAO huishoudschool en een MAVO ]hebben we d'r nog zeshonderd vijftig .

Result #1202 Sentence: fn000086.115
en dat is op veel VBO-scholen hoor want [de mensen ]willen graag dat hun kinderen 't zo ver mogelijk schoppen dus moeten ze naar de MAVO .

Result #1203 Sentence: fn000086.117
maar [dat ]is niet altijd zo .

Result #1204 Sentence: fn000086.118
[sommige kinderen ]kunnen veel beter via de LTS m*a ja ouwe LTS verder werken .

Result #1205 Sentence: fn000086.119
ja en [dan ]heb je nog de invoering van uh basisvorming .

Result #1206 Sentence: fn000086.120
[ik ]heb 't idee dat 't voor VBO-leerlingen ook niet zo uh geweldig goed is .

Result #1207 Sentence: fn000086.122
u*a [dan ]maakt ja waarom ik 't op deze manier vertel dat weet ik eigenlijk niet maakt dat eigenlijk moeilijk xxx voor uh leerkrachten want ze worden ze moeten zich veranderen met uh door die fusies allemaal .

Result #1208 Sentence: fn000086.126
en dan nog inkrimpen dus alle jongeren [die ]gaan weg .

Result #1209 Sentence: fn000086.127
[ik ]ben achtenveertig en ben uh nou één van de jongsten dat*x nog net niet maar uh nou dan kun je nagaan .

Result #1210 Sentence: fn000086.128
[volgens mij ]gaan we over tien jaar met z'n allen tegelijk weg .

Result #1211 Sentence: fn000086.131
en [dat ]maakt 't eigenlijk uh 't lesgeven niet altijd leuker natuurlijk .

Result #1212 Sentence: fn000086.132
want [je ]zou ook wel eens een keer als je vijftig bent of vijfenvijftig dat je denkt uh laat die jongeren nou maar eens flink op uh op kamp gaan en uh werkweek en voetballen .

Result #1213 Sentence: fn000086.133
ja [dan ]zeggen wij wel hoe 't allemaal moet en zij sjouwen maar dat uh wij moeten nog net zo nog harder lopen als uh twintig jaar geleden geloof 'k .

Result #1214 Sentence: fn000086.135
en [da ]'s wel jammer maar uh ja eigenlijk is 't een geweldig leuk vak maar uh ik heb veel I*a V*a bu*a IVBO-klassen .

Result #1215 Sentence: fn000086.136
en [d'r ]zijn gewoon een heleboel kinderen absoluut niet gemotiveerd .

Result #1216 Sentence: fn000086.137
en [dat ]is uh is ja dat 's jammer .

Result #1217 Sentence: fn000086.140
sommigen weer wel [die ]vinden het hartstikke leuk .

Result #1218 Sentence: fn000086.143
maar [d'r ]zitten er ook natuurlijk meisjes bij en die vinden dat weer niks .

Result #1219 Sentence: fn000086.144
want [d'r ]zijn dan uh kinderen die gaan verzorging doen of zo .

Result #1220 Sentence: fn000086.145
ja die zien [die ]zien d'r niks in om uh een wiel voor een autootje te gaan zitten maken die vinden dat echt stom .

Result #1221 Sentence: fn000086.146
maar [dat ]zijn dus dingen die ze allemaal moeten doen tegenwoordig in die basisvorming ?

Result #1222 Sentence: fn000086.149
maar dat was ook al op de IVBO uh [bij ons ]was dat al zo .

Result #1223 Sentence: fn000086.150
die kinderen [die ]moeten gewoon een hoop met hun handen doen dat vinden ze over 't algemeen leuk .

Result #1224 Sentence: fn000086.151
maar niet altijd want kinderen die niet zo goed kunnen leren [die ]zijn niet vanzelf uh technisch en geïnteresseerd .

Result #1225 Sentence: fn000086.153
maar [dat ]moeten ze want ze kunnen met hun hoofd uh met 't verstand niet zoveel .

Result #1226 Sentence: fn000086.154
[dat ]zijn geen kinderen die je later op kantoor terecht komen dus tn*a dus moeten ze handig zijn .

Result #1227 Sentence: fn000086.156
nou [dat ]is niet altijd zo .

Result #1228 Sentence: fn000086.158
[da ]'s moeilijk voor die kinderen hoor .

Result #1229 Sentence: fn000086.159
als je heel wat in*a uh intellect in huis hebt ja [dan ]kun je alle kanten op .

Result #1230 Sentence: fn000086.160
maar als je dat niet hebt [dan ]moet je handig zijn zeggen ze maar dat zijn ze niet .

Result #1231 Sentence: fn000086.162
dus [voor die kinderen ]is 't ook moeilijk .

Result #1232 Sentence: fn000086.164
en [zij ]hebben dus weinig keus .

Result #1233 Sentence: fn000086.166
maar [ik ]snap wel waarom dat je met zo vraag begint want al die onderwijzers die zitten natuurlijk te klagen en te zuchten en te steunen .

Result #1234 Sentence: fn000086.168
nou ['t ]is niet niet iedereen hoor .

Result #1235 Sentence: fn000086.169
maar uh uh en ook n*a iedereen [niet iedereen ]blijft er zo lang over doorpraten maar 't is alleen maar mooi want anders dan ben ik vragen aan 't stellen en dat is niet de bedoeling .

Result #1236 Sentence: fn000086.170
xxx maar [d'r ]zitten echt hele leuke dingen in en soms dan denk ik goh 't is toch wel hartstikke leuk zo'n school en met die mensen allemaal samen .

Result #1237 Sentence: fn000086.171
maar als je zit te uh als je aan 't krimpen bent en dat hebben veel scholen achter de rug dan uh ja nou dan gaan [alle uh aardige leuke vlotte collega's die ]gaan allemaal weg en iedereen zit ieder jaar weer uit te rekenen zou ik morgen blijven kan ik nog een jaar en hoe moeten we verder .

Result #1238 Sentence: fn000086.173
en dan krijg je ook 't gevolg dat degene die bevoegd is voor Nederlands zoals ik dan geef ik aardrijkskunde en geschiedenis en wiskunde want [de wiskundeman ]is misschien de laatstbenoemde dus die moet 't eerste weg en dan moet een ander 't maar overnemen .

Result #1239 Sentence: fn000086.174
[zo ]werkt 't ook vaak .

Result #1240 Sentence: fn000086.175
oh [dat ]wordt niet per uh per vak bekeken dat ...

Result #1241 Sentence: fn000086.176
ja in principe wel maar [je ]hebt .

Result #1242 Sentence: fn000086.177
ja maar [dan ]krijg je altijd constructies die niet meer helemaal kloppen .

Result #1243 Sentence: fn000086.178
en [ze ]mogen ook geen mensen houden voor vijf uur .

Result #1244 Sentence: fn000086.180
dus als ze vijf uur wiskunde hebben ja [dan ]moet iemand dat maar doen die uh nou ja hm dat moet ik dan maar doen bijvoorbeeld .

Result #1245 Sentence: fn000086.181
[dat ]'s ook niet altijd makkelijk hoor .

Result #1246 Sentence: fn000086.183
en [dat ]wil nog wel 'ns veranderen .

Result #1247 Sentence: fn000086.184
[nou ]is 't niveau natuurlijk niet zo heel erg hoog maar uh och .

Result #1248 Sentence: fn000086.185
nee ['t ]lijkt me toch wel een omschakeling van Nederlands naar wiskunde ja .

Result #1249 Sentence: fn000086.190
[dat ]is ook zo .

Result #1250 Sentence: fn000086.193
want uh als je uh zesentwintig uur Nederlands moet geven in uh je in de week [daar ]word je ook een beetje simpel van natuurlijk .

Result #1251 Sentence: fn000086.195
dus [ik ]vin*a en ei*a eigenlijk vind 'k 't wel leuk .

Result #1252 Sentence: fn000086.197
maar [je ]weet nooit wat je volgend jaar weer te doen hebt .

Result #1253 Sentence: fn000086.199
ja [dan ]kan het zijn dat u bu*a biologie moet gaan geven of zo ?

Result #1254 Sentence: fn000086.200
n*a ja [dat ]zou kunnen .

Result #1255 Sentence: fn000086.201
maar dat ja [ik ]weet natuurlijk wel 't één en ander .

Result #1256 Sentence: fn000086.202
omdat je van de lagere school komt [dan ]heb je natuurlijk ge*a ik heb hoofdakte en MO-A Nederlands .

Result #1257 Sentence: fn000086.203
ja nou [dat ]heb ik niet echt nodig bij ggg bij ons op 't fi*a IVBO en 't VBO .

Result #1258 Sentence: fn000086.206
maar d*a [dat ]zegt mij niet zoveel hoor .

Result #1259 Sentence: fn000086.207
[sommigen ]zeggen vind je dat niet jammer dat je daar verder niks mee kunt .

Result #1260 Sentence: fn000086.208
[op zich ]vind ik dat niet jammer maar 'k denk wel als je op een MAVO HAVO lesgeeft dat 't uh wat rustiger is .

Result #1261 Sentence: fn000086.213
[ik ]spreek nu dus heel veel docenten Nederlands en dan wo*a m*a merk je toch wel het verschil .

Result #1262 Sentence: fn000086.215
[die ]zijn veel meer vakinhoudelijk bezig die hebben 't minder ik ja die hebben makkelijkere klassen denk ik .

Result #1263 Sentence: fn000086.216
[dat ]denk ik ook .

Result #1264 Sentence: fn000086.218
nou*x [we ]hebben nu de hele tijd over uw werk .

Result #1265 Sentence: fn000086.220
[ik ]heb leuke bezigheden ja .

Result #1266 Sentence: fn000086.221
ggg en [dat ]zijn ?

Result #1267 Sentence: fn000086.223
nou hoor*x ik uh [ik ]kook heel vaak en aardig lekker moet ik zeggen .

Result #1268 Sentence: fn000086.224
mijn vrouw [die ]werkt uh vijf dagen in de week .

Result #1269 Sentence: fn000086.225
niet helemaal vijf dagen maar [ze ]werkt wel iedere dag .

Result #1270 Sentence: fn000086.226
en [dan ]heb je een hele hoop te doen in huis hè .

Result #1271 Sentence: fn000086.227
wassen strijken poetsen van alles en nog wat en [daar ]heb ik een bloedhekel aan .

Result #1272 Sentence: fn000086.228
[dus ik ]heb uh meestal 't koken maar op me .

Result #1273 Sentence: fn000086.229
en [ik ]ben ook meestal vroeger thuis .

Result #1274 Sentence: fn000086.231
[zij ]is nooit voor half vijf thuis en ik nog wel eens .

Result #1275 Sentence: fn000086.232
en [dan ]kook ik en dan gaat zij wassen of strijken of uh of iets .

Result #1276 Sentence: fn000086.233
en uh [verder uh ]zit ik op een tekencursus .

Result #1277 Sentence: fn000086.234
en [ik ]teken en ik schilder een beetje .

Result #1278 Sentence: fn000086.235
[d'r ]komt niet zoveel van maar 'k vind 't wel leuk om te doen .

Result #1279 Sentence: fn000086.237
en [ik ]heb een oud huis zoals je uh ziet .

Result #1280 Sentence: fn000086.238
en meeste wat daarin veranderd is [dat ]heb ik zelf gedaan .

Result #1281 Sentence: fn000086.239
[dus ik ]heb uh oh*x daar heb xxx aardig in uit kunnen leven .

Result #1282 Sentence: fn000086.242
dus uh nou [ik ]heb eigenlijk altijd werk genoeg maar mmm ja 'k word wel wat ouwer ggg dus ik heb niet meer zo veel zin om wat te doen .

Result #1283 Sentence: fn000086.243
dus [dat ]wordt meer meer richting hobby als uh slaapkamers opknappen en tafels maken en kasten timmeren en zo .

Result #1284 Sentence: fn000086.244
maar du*a [ik ]heb wel heel erg veel gedaan zelf .

Result #1285 Sentence: fn000086.247
[dus ik ]weet d'r aardig wat van .

Result #1286 Sentence: fn000089.5
[dat ]stond in elk geval uh voorop bij mij .

Result #1287 Sentence: fn000089.6
en [Nederlands ]leek me leuk .

Result #1288 Sentence: fn000089.7
[da ]'s natuurlijk een erg afgezaagd antwoord maar dat was 't wel .

Result #1289 Sentence: fn000089.8
en uhm [ik ]ben d'r maar gewoon aan begonnen aan de studie en ik uh heb 't met uh ggg gezondheid .

Result #1290 Sentence: fn000089.13
[ik ]heb 't met uh met veel plezier gedaan .

Result #1291 Sentence: fn000089.14
en ['t bevak*a uh ]bevalt ook ?

Result #1292 Sentence: fn000089.16
ja ['k ]vind 't nog steeds leuk .

Result #1293 Sentence: fn000089.17
['k ]heb er nog steeds plezier in .

Result #1294 Sentence: fn000089.18
is nou [twaalf of dertien jaar ]ben 'k bezig .

Result #1295 Sentence: fn000089.19
even de tel kwijt maar en uh ja ['k ]heb er nog steeds uh veel plezier in .

Result #1296 Sentence: fn000089.25
ja of ja [die ]geeft toch geen Nederlands meer ?

Result #1297 Sentence: fn000089.27
[we ]hebben samen gestudeerd dus wij koom*a zijn van dezelfde lichting .

Result #1298 Sentence: fn000089.30
[eerst ]zei ik altijd Nederlands is mijn hoofdvak .

Result #1299 Sentence: fn000089.31
dus ik zei altijd uh dat vind 'k 't leukst maar uh [daar ]ben ik wat van teruggekomen .

Result #1300 Sentence: fn000089.32
soms denk ik wel van [daar ]kan je iets meer mee in de zin van uhm nou misschien iets meer verschillende onderdelen .

Result #1301 Sentence: fn000089.33
maar ach [als je echt wil kan je dat ]zou je dat bij Duits ook kunnen doen alleen hang je dan wat vaak aan de methode zit je wat vaak aan de methode vast .

Result #1302 Sentence: fn000089.34
uhm 't maakt uh [de klas ]maakt 't leuk of niet leuk .

Result #1303 Sentence: fn000089.35
[dat ]is belangrijker misschien wel dan 't dan 't vak wat je geeft .

Result #1304 Sentence: fn000089.37
want [je ]moet mij geen uh nou noem eens wat aardrijkskunde of uh scheikunde of zo laten geven .

Result #1305 Sentence: fn000089.38
[dan ]zou 'k 't absoluut niet leuk vinden .

Result #1306 Sentence: fn000089.44
als je 't leuk hebt overdag zo op school [dan ]gaat dat vaak automatisch mee zeg maar .

Result #1307 Sentence: fn000089.45
tenminste [dat ]is mijn ervaring wel .

Result #1308 Sentence: fn000089.50
nee dat uh ik ik om een voorbeeldje te noemen [dit jaar ]heb ik uh een MAVO-drie-klas en die heeft 't dan twee uur achter mekaar .

Result #1309 Sentence: fn000089.51
en toen dacht ik in 't begin oh wat een ramp [die ]moet ik twee uur met Duits om de oren slaan maar eigenlijk valt dat heel erg mee .

Result #1310 Sentence: fn000089.52
uh [ik ]kan goed met die klas overweg .

Result #1311 Sentence: fn000089.53
ik v*a 'k v*a [ik ]vind 't leuk daar .

Result #1312 Sentence: fn000089.54
en [dan ]gooi je ze d'r tussendoor even vijf minuten uit .

Result #1313 Sentence: fn000089.55
kunnen ze even uh nou alle agressie of [alle agressie ggg ]klinkt heel negatief natuurlijk maar alles d'r even uit wat d'ruit moet .

Result #1314 Sentence: fn000089.56
en dan gaan we dat uur daarna weer verder en eigenlijk werkt dat best goed [terwijl ik dus van tevoren dacht van dat wordt niks ]pakt het toch goed uit .

Result #1315 Sentence: fn000089.57
en [dat ]heeft meer met die klas te maken met die sfeer in die klas dan dat ze nou toevallig twee uur Duits achter mekaar hebben .

Result #1316 Sentence: fn000089.59
dus ik kan niet zeggen uh zo'n klas uh [daar uh ]werkt 't minder bij of is 't minder leuk dan bij een andere klas .

Result #1317 Sentence: fn000089.60
collega van mij [die uh ]vervangt iemand anders en die dacht oh leuk zit een G3-klas bij nou hartstikke leuke groep .

Result #1318 Sentence: fn000089.61
nou [dat ]blijkt uh heel moeizaam te gaan .

Result #1319 Sentence: fn000089.62
en die zei van uh ja wat hè dan heb je toch een bepaald beeld van [daar ]kan ik wat mee met die klas .

Result #1320 Sentence: fn000089.63
leuk hè [die ]zullen wel heel erg uh geïnteresseerd zijn .

Result #1321 Sentence: fn000089.64
maar ['t ]blijkt nu toch dat dat in die klas dus niet zo is .

Result #1322 Sentence: fn000089.65
dus [daar ]kan je eigenlijk heel weinig van zeggen van dat niveau .

Result #1323 Sentence: fn000089.66
wat i*a [G3 ]houdt in ?

Result #1324 Sentence: fn000089.69
ja [dat ]zeggen ze altijd van dat die mensen heel gemotiveerd zijn maar .

Result #1325 Sentence: fn000089.70
ja nou [dat ]is dus een echt een een een rampklas .

Result #1326 Sentence: fn000089.71
misschien wel heel erg uh negatief maar [het uh ]loopt daar absoluut niet uh niet prettig .

Result #1327 Sentence: fn000089.72
dus [wat dat betreft ]kun je g*a daar geen uh geen goeie uitspraak over doen .

Result #1328 Sentence: fn000089.77
brugklas je heb*a je [we ]hebben allemaal mengklassen hier hè .

Result #1329 Sentence: fn000089.78
dus [je ]hebt MAVO-HAVO dat is dan op HAVO-niveau .

Result #1330 Sentence: fn000089.79
nou [ik ]heb een VM-klas MH-klas H-uh-HA-klas*u MAVO-vier-examenklas dus van alles en nog wat .

Result #1331 Sentence: fn000089.80
alleen [de examenklas ]ben ik nou kwijt .

Result #1332 Sentence: fn000089.82
en uh [op zich ]is dat ook wel lekker .

Result #1333 Sentence: fn000089.84
vind 'k eigenlijk wel prettig want [ik ]heb er heel veel werk aan gehad .

Result #1334 Sentence: fn000089.86
[dat ]was mijn mentorgroep .

Result #1335 Sentence: fn000089.87
en [ik ]denk altijd dat dat ding mij in 't gezicht slaat maar goed .

Result #1336 Sentence: fn000089.89
['k ]heb 't over de microfoon nu .

Result #1337 Sentence: fn000089.90
maar uhm ja [anders ]snapt niemand dat .

Result #1338 Sentence: fn000089.91
uhm maar [dat ]was een hele grote groep .

Result #1339 Sentence: fn000089.92
drieëndertig man in één uh klas en dat vind 'k uh nou [voor een examengroep ]vind 'k dat sowieso voor een klas te veel maar voor een examengroep vond 'k dat helemaal vervelend .

Result #1340 Sentence: fn000089.94
moet [dat ]zat ik me nou af te vragen dat u hebt 't nou over drieëndertig mensen is dat nou gewoon*x 't gevolg van dat er geen geld is om om klassen kleiner te maken of ?

Result #1341 Sentence: fn000089.96
als je d'r honderd hebt in MAVO vier [dat ]hebben we meestal dan kan je vier klassen van vijfentwintig maken maar je kan ook zeggen nou spaar een uh klas uit .

Result #1342 Sentence: fn000089.97
[dat ]scheelt een heleboel uren en dan stoppen we d'r gewoon drie- vierendertig ongeveer in één klas .

Result #1343 Sentence: fn000089.98
[dat ]kan .

Result #1344 Sentence: fn000089.100
dus [dat ]gebeurt dan .

Result #1345 Sentence: fn000089.101
en [wij ]hopen we hebben het d'r net vanochtend even met een collega over gehad die uh dat mentoraat dan volgend jaar opneemt want ik ga met opfrisverlof en uh vandaar dat 'k heb gezegd nou dit jaar dan maar even geen uh of volgend jaar dan maar even geen uh examenklas .

Result #1346 Sentence: fn000089.102
in verband daarmee want [dan ]ga ik in februari er al uit .

Result #1347 Sentence: fn000089.103
uh hadden we 't net over gehad dat uh dat iemand dat nou over zou nemen en uh [die ]zeg van ja maar ik hoef toch niet een klas over te nemen waar*a waarvan de stamklas uit drieëndertig leerlingen bestaat ?

Result #1348 Sentence: fn000089.105
alleen [die ]zou er dan nog even achteraan of dat eventueel anders kon .

Result #1349 Sentence: fn000089.106
maar [de kans ]is klein dat 't verandert .

Result #1350 Sentence: fn000089.109
nou ['t ]kan net 'k heb d'r één onder 't bord zitten en nou ja je propt wat en dan kan 't er allemaal net in en dan hoop je dat er af en toe nog 'ns één is die uhm hoe heet het die ziek is thuis is en dan uh past 't allemaal .

Result #1351 Sentence: fn000089.112
maar ['t ]kan net je moet wat slepen met tafels maar .

Result #1352 Sentence: fn000089.114
[je ]had 't net over dat opfrisverlof uh w*a wat ga je dan doen weet je dat al ?

Result #1353 Sentence: fn000089.118
[ik ]moet wel iets zoeken .

Result #1354 Sentence: fn000089.119
['t ]lijkt me uh ik den*a misschien is het vooruitzicht wel leuker dan 't eigenlijke moment hoor .

Result #1355 Sentence: fn000089.120
[dat ]zou heel goed kunnen .

Result #1356 Sentence: fn000089.122
uh en [ik ]moet wel uitkijken dat ik dat 't niet daarbij blijft dat ik uh uh de badkamer ga schoonmaken ga stofzuigen de kinderen van school ophaal en weer wegbreng .

Result #1357 Sentence: fn000089.123
want dan ja [dat ]is misschien op zich wel prettig dat je dat dan ...

Result #1358 Sentence: fn000089.127
alleen uhm ja dan [volgens mij uh ]is de tijd dan zo voorbij .

Result #1359 Sentence: fn000089.128
zonder dat je het gevoel hebt van nou [daar ]heb ben me even lekker opgefrist hier .

Result #1360 Sentence: fn000089.130
dus [ik ]ga niet aan de studie .

Result #1361 Sentence: fn000089.132
[ik uh ]wil wel uh misschien dan nog een cursus of zo gaan doen .

Result #1362 Sentence: fn000089.133
en maar [dat ]kan ook iets heel simpels zijn als uhm noem maar wat raars hoor uh een cursus tekenen of schilderen of zoiets dergelijks .

Result #1363 Sentence: fn000089.135
gewoon van [ik ]denk nou dat lijkt me nou leuk om 'ns een keer te doen .

Result #1364 Sentence: fn000089.138
[ik ]heb uh ge*a vier jaar gespaard één uur extra gedraaid dan waarvoor ik ui*a werd uitbetaald .

Result #1365 Sentence: fn000089.139
en dat kwam in een pot en dat aantal uren nou ja goed [dat ]kan ik dan volgend jaar opnemen .

Result #1366 Sentence: fn000089.140
oh [zo ]werkt 't .

Result #1367 Sentence: fn000089.141
en [ik ]ben iets teruggegaan want ik werkte altijd drieëntwintig uur .

Result #1368 Sentence: fn000089.142
en [nu ]werk ik dan uh volgend jaar achttien of negentien .

Result #1369 Sentence: fn000089.143
dus hoe minder je werkt ja hoe langer de tijd wordt waarover je die uren uitsmeert want ['t aantal uren ]staat vast .

Result #1370 Sentence: fn000089.145
en dan uh omdat ik den*u dan nog maar achttien uur werk achttien of negentien kan ik er in uh fe*a [ergens in februari ]kan ik er al uit .

Result #1371 Sentence: fn000089.146
dus [dan ]heb je best een lange periode .

Result #1372 Sentence: fn000089.150
ja [zo ]ben je zo een half jaar weg .

Result #1373 Sentence: fn000089.156
nou ja op zich wel lekker natuurlijk want [je ]hoeft niks .

Result #1374 Sentence: fn000089.157
[je ]hoeft even niet meer bent even weg van die druk .

Result #1375 Sentence: fn000089.158
en uhm ja als ik helemaal alleen was dan zou ik ook uh [ik ]heb al een paar reizen gemaakt dan zou 'k d'r weer één maken .

Result #1376 Sentence: fn000089.159
alleen [nu ]doe ik dat niet want nou is een beetje bot om te zeggen thuis je redt je maar ik ga een paar uh maand weg .

Result #1377 Sentence: fn000089.160
['k ]geloof ook niet dat 'k dat zo heel lang vol zou houden dan .

Result #1378 Sentence: fn000089.165
[ik ]wil wel een keer naar Egypte en China maar ik weet niet uh .

Result #1379 Sentence: fn000089.166
[dat ]moet allemaal wel een beetje fatsoenlijk kunnen natuurlijk beetje veilig zijn en uh .

Result #1380 Sentence: fn000089.167
ja [ik ]heb Amerika uh gedeelte gezien Indonesië gezien nou uh vrij veel van Europa wel al zou 'k 't .

Result #1381 Sentence: fn000089.168
[dat ]is heel stom want we gaan nu dus uhm we gingen toen we met z'n tweeën waren heel vaak heel ver weg .

Result #1382 Sentence: fn000089.169
en [nu ]gaan we dus naar Ommen en dan blijkt ook dat 't daar ook heel erg leuk is ggg .

Result #1383 Sentence: fn000089.171
en [da ]'s maar één uur rijden .

Result #1384 Sentence: fn000089.172
maar [vaak ]weet je niet dat er dichtbij ook hele leuke mooie plekken zijn .

Result #1385 Sentence: fn000089.173
of tenminste [je d*a ]scheurt daar altijd aan voorbij hè .

Result #1386 Sentence: fn000089.174
[je ]denkt van nou dat is niks .

Result #1387 Sentence: fn000089.175
en [dan ]gaan we op naar iets moois terwijl je ja dingen uh terwijl je daar eigenlijk ook misschien wat meer oog zou voor zou moeten hebben .

Result #1388 Sentence: fn000089.177
nou ik wou deze al uit gaan zetten maar [dat ]gaan we niet doen want uh .

Result #1389 Sentence: fn000089.178
['k ]moet nog even nonsenszinnen doen .

Result #1390 Sentence: fn000089.179
ja en [dan ]doen we nog even nonsenszinnen 'k vind het wel jammer want 'k wi*a ...

Result #1391 Sentence: fn000089.187
maar wat je net zegt over uh [ik ]heb twee jaar geleden fietsvakanties begeleid voor buitenlanders in Nederland en dan zie je opeens nou zulke mooie dingen in Nederland .

Result #1392 Sentence: fn000089.189
en [zoveel mooie steden ]heeft Nederland .

Result #1393 Sentence: fn000089.190
nou dat waar 'k nog nooit geweest was of als je d'r komt [dan ]zie je dat niet .

Result #1394 Sentence: fn000089.192
en als je daar nu met de buitenlanders rondloopt dan denk je van Jezus [wat ]is 't toch mooi land eigenlijk .

Result #1395 Sentence: fn000089.196
[idioot ]is dat .

Result #1396 Sentence: fn000095.1
[dat ]zit ik me nou net eb*a a*a af te vragen dan .

Result #1397 Sentence: fn000095.2
want [de examens uh examenuitslag ]is net binnen is dat uh ?

Result #1398 Sentence: fn000095.4
nee [die ]komt volgende week uh volgende week dinsdag .

Result #1399 Sentence: fn000095.6
[daarom ]kon het niet op dinsdag want uh dan wordt er druk gerekend en uh dan moeten die punten weer in een algemene vergadering uh door de collega's gecontroleerd worden .

Result #1400 Sentence: fn000095.8
want je zult je maar vertellen en [iemand ]slaagt die niet mocht slagen ggg of het omgekeerde iemand zakt die niet mocht zakken hè .

Result #1401 Sentence: fn000095.11
maar d'r wordt dus uh [hier op school ]wordt*x nagekeken of het klopt ?

Result #1402 Sentence: fn000095.13
ja [wij ]krijgen alle punten van het CITO toegestuurd .

Result #1403 Sentence: fn000095.14
en uh nou dan zit een paar collega's die moeten ja je hebt [de helft ]is een schoolpunt de andere helft is het centraal schriftelijk examen .

Result #1404 Sentence: fn000095.15
nou [die ]moeten bij elkaar geteld worden en op één tiende uitgerekend en dan afgerond .

Result #1405 Sentence: fn000095.16
en [dat ]wordt dan naderhand weer uh dan moet ik van Nederlands bijvoorbeeld alle punten wel even controleren van mijn kandidaten .

Result #1406 Sentence: fn000095.18
[daar ]komt het eigenlijk op neer ja .

Result #1407 Sentence: fn000095.22
uh [die ]maken het examen en dat wordt gelijk opgestuurd naar het CITO en dinsdag komt dat punt dan terug .

Result #1408 Sentence: fn000095.25
maar [dat ]geldt voor Nederlands toch niet dacht ik nee .

Result #1409 Sentence: fn000095.26
nee [Nederlands ]is allemaal zelf nakijken .

Result #1410 Sentence: fn000095.27
[da ]'s heel veel werk .

Result #1411 Sentence: fn000095.28
uhm [je ]hebt een uhm functioneel uh examen en leesvaardigheid .

Result #1412 Sentence: fn000095.29
ja een functioneel [dat uhm ]draait rond een bepaald thema .

Result #1413 Sentence: fn000095.31
nou doet er niet toe maar uh bijvoorbeeld [rond een thema ]moeten ze een uh brief naar de ouders schrijven .

Result #1414 Sentence: fn000095.32
ze [dit jaar ]moesten ze een affiche maken .

Result #1415 Sentence: fn000095.33
uhm [ze ]moesten een verslag voor de schoolkrant maken ze moesten een enquêteformulier maken .

Result #1416 Sentence: fn000095.34
[dat ]moet je allemaal nakijken en dat is op de eerste plaats op taalfouten dan moet je 't uh nakijken op uh uh bijvoorbeeld bij een brief is de indeling goed uh zit alles op de goede plek .

Result #1417 Sentence: fn000095.35
uh en [dan ]moet je 't op inhoud controleren van zitten die elementen die d'rin moesten staan staan die d'r ook allemaal in ?

Result #1418 Sentence: fn000095.39
en leesvaardigheid [dat ]zijn stuk of vier teksten .

Result #1419 Sentence: fn000095.40
[over drie teksten ]zijn gedeeltelijk meerkeuze- gedeeltelijk open vragen .

Result #1420 Sentence: fn000095.41
ook [citaten ]moeten ze opzoeken en van de laatste tekst moeten ze een samenvatting maken .

Result #1421 Sentence: fn000095.42
en uh die twee samen die punten oh ja en en de lie*u leesvaardigheid [die ]wordt naar een tweede corrector opgestuurd .

Result #1422 Sentence: fn000095.43
en dat was bij mij in uh Eindhoven [het Pleincollege was ]heet dat tegenwoordig maar ik krijg dan ook uh van een uh andere school krijg ik dat l*a die leesvaardigheid ook nog een keer .

Result #1423 Sentence: fn000095.44
[dat ]moet je dan opnieuw nakijken heeft ie zich niet vergist en uh dan wordt er telefonisch uh contact over opgenomen .

Result #1424 Sentence: fn000095.46
maar [dat ]liep prima dit jaar dat was echt geen probleem .

Result #1425 Sentence: fn000095.49
uh [ik ]heb het zelf nooit nou ik ben eigenlijk ben ik docente Frans .

Result #1426 Sentence: fn000095.51
ja en ik heb dus tot uh voor drie jaar uhm ja ik heb eigenlijk Nederlands cadeau gekregen omdat ik een Pedac-opleiding heb en dan mag je Nederlands geven hier maar [mijn keuze ]ging dus naar Frans .

Result #1427 Sentence: fn000095.52
en uh ja [op een gegeven moment uh ]waren d'r uren Nederlands over en we hadden een parttime docente die ook Frans gaf ja en dan wordt er geschoven .

Result #1428 Sentence: fn000095.53
[toen ]heb ik Nederlands gekregen en zijn Franse uren naar haar gegaan .

Result #1429 Sentence: fn000095.54
en uh [ik ]doe dus pas drie jaar de examengroep Nederlands .

Result #1430 Sentence: fn000095.55
[ik ]geef wel een jaar of acht Nederlands onder de hand .

Result #1431 Sentence: fn000095.56
ik vind het ook leuk hoor maar uhm ja dan dan d*a [van Frans ]gaat het gewoon naar het CITO .

Result #1432 Sentence: fn000095.57
en is wel spannend want [dan ]hoor je achteraf pas wat het geweest is en ik kan dus snel kijken als ik thuis kom van uh hoe hebben ze het gedaan hè ?

Result #1433 Sentence: fn000095.63
maar [je ]geeft dus nu en Frans en en Nederlands ?

Result #1434 Sentence: fn000095.64
ja [ik ]geef uh zeven uur Frans en uh elf uur Nederlands ja .

Result #1435 Sentence: fn000095.66
maar [Frans ]is*x nog steeds het leukste of ?

Result #1436 Sentence: fn000095.67
uhm uh [het ]was m'n keuze .

Result #1437 Sentence: fn000095.68
en uh ja [als ik moet kiezen ]zeg ik als ik uh de vrije keuze had zou ik zeggen geef maar allemaal Franse lessen .

Result #1438 Sentence: fn000095.69
maar ik vind Nederlands ook gewoon leuk om uh om te geven maar ja de [de keuze ]was echt uh echt Frans hè ?

Result #1439 Sentence: fn000095.73
ja [het ]is gewoon een hele mooie taal .

Result #1440 Sentence: fn000095.74
vind ik en uh ja wat is er waarom kies je voor Frans ik [ik ]denk dat je ook van van huis uit dat toch meekrijgt wij liggen tegen de Franstalige Belgische grens aan dus je me*a wij kregen op de basisschool al uh Franse les twee jaar .

Result #1441 Sentence: fn000095.75
dus je krijgt het van heel jongs af aan mee uh ja je loopt er ook uh steeds tegenaan vijf minuten met de fiets dan uh ben je in België en daar wordt dus Frans gepraat en uh ja ik vind 't uh ja misschien om*a omdat je zoiets hebt van ik vind het leuk en ik wil dat ook overbrengen naar de kinderen dat dat verschil is met Nederlands [Nederlands ]moeten ze doen Frans kunnen ze laten vallen .

Result #1442 Sentence: fn000095.77
[dat ]gaan ze kiezen hè ?

Result #1443 Sentence: fn000095.79
[ik ]denk toch een stukje liefde voor de taal uh met name bij Frans proberen over te brengen .

Result #1444 Sentence: fn000095.80
en uh ja Nederlands [het ]is uh verplicht ze mogen het niet laten vallen ze moeten het uh ja .

Result #1445 Sentence: fn000095.82
[je ]krijgt ook wel 'ns een andere sfeer in een klas want zo de derde klassen die uh gaan dan maken dan nu een keuze van ik kies Frans volgend jaar of niet .

Result #1446 Sentence: fn000095.83
maar [dan ]heb je toch een groep die het met Pasen*x wel voor gezien houdt .

Result #1447 Sentence: fn000095.84
hè van ah [ik ]kies Frans toch niet dus waar maak ik me eigenlijk nog echt druk om ?

Result #1448 Sentence: fn000095.85
en [dan ]krijg je wel een s*a ja een een minder prettige sfeer in in zo'n groep hoewel uiteindelijk ook Frans meetelt bij de overgang .

Result #1449 Sentence: fn000095.87
[daar ]kunnen ze op blijven zitten hè in principe .

Result #1450 Sentence: fn000095.90
ja want [dat ]vroeg ik me af want ik kan me herinneren dat bij mij op het VWO dat Frans niet bepaald een populair vak was .

Result #1451 Sentence: fn000095.94
uhm 't is hier heel wisselend we hebben zelfs al een keer uh twee groepen Frans gehad hier dat betekent dat je d'r meer dan dertig heb op ja [dit jaar ]hadden we de examengroepen waren eenentachtig .

Result #1452 Sentence: fn000095.96
[drieëntwintig ]hadden toch voor Frans gekozen .

Result #1453 Sentence: fn000095.97
oh [dat ]is veel ja .

Result #1454 Sentence: fn000095.98
ja en ja [het ]heeft misschien ook te maken met met uh de mensen die 't vak geven .

Result #1455 Sentence: fn000095.99
[ik ]heb zelf altijd leuke docenten Frans gehad .

Result #1456 Sentence: fn000095.100
[nou ]kan het ook zijn omdat ik 't vak leuk vind .

Result #1457 Sentence: fn000095.102
dan [dan ]ga je toch op een andere manier ook met uh met de docenten om denk ik .

Result #1458 Sentence: fn000095.103
en en [hier ]ligt het niet echt zo zo goed .

Result #1459 Sentence: fn000095.104
[ik ]bedoel Duits ligt hier veel meer voor de hand dan uh dan Frans kiezen .

Result #1460 Sentence: fn000095.105
terwijl [in Maastricht ]ligt Frans toch uh wat wat dichter bij denk ik .

Result #1461 Sentence: fn000095.106
ja maar volgens mij sowieso als je in Nederland bekijkt [dan is uhm ]kiezen d'r veel meer mensen Duits dan Frans .

Result #1462 Sentence: fn000095.108
ja maar [ik ]denk ook uh Frans is een taal die kies je niet omdat je nog iets moet kiezen .

Result #1463 Sentence: fn000095.109
nee [je ]kiest Frans omdat je 't leuk vindt .

Result #1464 Sentence: fn000095.111
en en [ik ]kan me voorstellen dat je Duits en en ja Engels wordt vanaf volgend jaar sowieso verplicht en maar dat je z*a ja ik moet dat kiezen .

Result #1465 Sentence: fn000095.112
maar [Frans ]kies je omdat je 't heel erg leuk vindt .

Result #1466 Sentence: fn000095.114
en naderhand [dan ]hoor je ook heel vaak van achteraf heb ik spijt dat ik Frans niet gekozen heb .

Result #1467 Sentence: fn000095.115
want ja dan komen ze in Frankrijk en uh ja [met veel pijn en moeite ]praten ze daar dan uh iets dat op Engels lijkt ggg .

Result #1468 Sentence: fn000095.117
en ik ja hebben ze toch zoiets van uh n*a of [ze ]gaan uh toch nog 's avonds een bepaalde cursus Frans volgen of zo .

Result #1469 Sentence: fn000095.118
[dan ]pikken ze dat toch weer op .

Result #1470 Sentence: fn000095.120
ja want [in Frankrijk ]kom je niet zo heel ver met Engels .

Result #1471 Sentence: fn000095.122
nee nee nou ja [ik ]heb d'r geen last van maar ggg .

Result #1472 Sentence: fn000095.126
[voordat er kinderen waren ]zijn we ook vaker in Noord-uh-Italië*u geweest en dat gaat er ook weer van komen maar de laatste zeven acht jaar was 't toch steeds uh Frankrijk wel iedere keer uh een ander gebied en een andere camping en uh ja maar toch iedere keer Frankrijk .

Result #1473 Sentence: fn000095.129
uhm ja w*a wat wat betreft uh de mensen [je ]zit er toch altijd in 't hoogseizoen .

Result #1474 Sentence: fn000095.130
[dat ]is 't nadeel als je in het onderwijs zit hè .

Result #1475 Sentence: fn000095.131
[je ]kunt nooit 'ns lekker in september op vakantie gaan .

Result #1476 Sentence: fn000095.133
uhm uh wat 'k een hele mooie streek vind [dat ]is de Dordogne .

Result #1477 Sentence: fn000095.134
[d'r ]is ook heel veel te zien en uh ja je kiest natuurlijk ook streken we*a naar de leeftijd van de kinderen .

Result #1478 Sentence: fn000095.135
wat is d'r voor hen te doen en uh en [dan ]vind ik het zuiden en dan ben ik niet iemand die vlak langs de kust gaat liggen maar als je tien kilometer landinwaarts trekt en je heb die die die prachtige ja uh ja bijna middeleeuwse dorpjes liggen en uh dat dat vind ik gewoon heel mooi .

Result #1479 Sentence: fn000095.136
dat dan [dat ]heb je uh eigenlijk overal in in Frankrijk .

Result #1480 Sentence: fn000095.137
van die de ja godverlaten dorpjes eigenlijk maar uh [dat ]spreekt dan wel aan .

Result #1481 Sentence: fn000095.138
kijk en [dan uh ]heb je zin om uh een een dag lekker naar het strand te gaan en een hoop drukte en uh om je heen te hebben ja dan ga je naar het strand hè .

Result #1482 Sentence: fn000095.139
dat uh [dat ]ligt allemaal heel kort bij elkaar daar .

Result #1483 Sentence: fn000095.141
we hadden verleden jaar een camping nou [de camping ]was prima .

Result #1484 Sentence: fn000095.142
was uh uh je kon d'r werkelijk alles maar uh [twintig meter buiten de camping ]zat je echt in de rimboe .

Result #1485 Sentence: fn000095.143
en [je ]zat tien kilometer van de kust af hè .

Result #1486 Sentence: fn000095.144
en dan toch weer uhm op op uh vrij korte afstand uh leuke uh uh dorpjes en uh en ook een paar leuke steden en uhm ja [je ]kon d'r alle kanten uit zonder al te veel uh moeite ja .

Result #1487 Sentence: fn000095.146
ja ik ben dan zelf ook [aan de Côte d'Azur ]heb ik dat ook meegemaakt dat je daar echt camping naast camping aan de kust hebt liggen .

Result #1488 Sentence: fn000095.147
dan d*a [de achterland dan ]is een heel stuk rustiger .

Result #1489 Sentence: fn000095.152
en wat ook heel mooi is [dat ]is het gebied van de Gorges Du Verdon .

Result #1490 Sentence: fn000095.154
[dat ]zegt me niks .

Result #1491 Sentence: fn000095.155
uh ja dat ja dat ja dat is uh bergachtig en dan heb je echt van die hele steile wanden en een een zelfs midden in de zomer een wild stromende rivier waar je van alles op uh kunt doen en [alleen het weer ]is daar niet zo geweldig .

Result #1492 Sentence: fn000095.156
ja de [de naam ]zegt me wel wat maar ik zou niet weten waar het ligt .

Result #1493 Sentence: fn000095.157
[dat ]is toch het verschil tussen de kust en en uh een achter uh achter de begin van die bergen zitten hè ?

Result #1494 Sentence: fn000095.159
[dat ]zijn de uitlopers van de Alpen ja ja .

Result #1495 Sentence: fn000095.162
en maar [daar ]is ep*a een prachtig gebied gewoon qua natuur en uh is heel mooi .

Result #1496 Sentence: fn000095.163
maar ja [je ]moet dan wel wat regen en zo op de koop toe nemen .

Result #1497 Sentence: fn000095.164
in 't begin heb je 't niet in de gaten want alles is d'r mooi en [het gras ]is groen en ja moet eigenlijk een lichtje gaan branden van hier regent het dus vaak anders kan dat niet hè ?

Result #1498 Sentence: fn000095.171
[u ]had 't net over uw kinderen .

Result #1499 Sentence: fn000095.173
uh [die ]zijn nog vrij jong .

Result #1500 Sentence: fn000095.174
['k ]ben laat getrouwd .

Result #1501 Sentence: fn000095.175
[die ]zijn uh tien en een half en negen .

Result #1502 Sentence: fn000095.180
en uh ja [die ]zijn omdat we 't toch over taal hebben in het dialect op*a uh opgevoed en was ik ook een voorstander van .

Result #1503 Sentence: fn000095.182
[ik ]denk dat je er een hele hoop taalgevoel mee krijgt als je uh in dialect wordt uh wordt opgevoed en ze hebben echt geen achterstand in Nederlandse taal nee .

Result #1504 Sentence: fn000095.184
[dat ]gaat allemaal prima .

Result #1505 Sentence: fn000095.185
wat*x dat*x [dat ]hebben ze dan op school geleerd ?

Result #1506 Sentence: fn000095.187
ja en nou soms hadden z*a kijk [op een gegeven moment ]gaan ze TV kijken Sesamstraat en naderhand Klokhuis en dat is toch Nederlands en d'r is ontzettend veel voorgelezen geworden .

Result #1507 Sentence: fn000095.188
ja [da ]'s waar ja .

Result #1508 Sentence: fn000095.189
en zo vlug zij uh ja [omdat ze zo kort bij elkaar zitten qua leeftijd uh ]hebben ze ook altijd met elkaar gespeeld en een een toneelspel of zo iets dat gaat in 't Nederlands .

Result #1509 Sentence: fn000095.190
en [er ]werd ook wel eens gezegd van God mam en nu gaan we Nederlands praten .

Result #1510 Sentence: fn000095.191
nou [dan ]doe ik dat ook .

Result #1511 Sentence: fn000095.193
en [op die manier ]hebben ze dat eigenlijk heel uh heel makkelijk opgepikt ja .

Result #1512 Sentence: fn000095.195
en uh in de de kleuterklassen wordt toch en [dat ]vind ik ook goed daar wordt Nederlands gepraat .

Result #1513 Sentence: fn000095.196
maar als ze merken van uh [ze ]begrijpen 't niet dan wordt er even teruggeschakeld op het dialect hè .

Result #1514 Sentence: fn000095.199
en en [dat ]werkt heel goed .

Result #1515 Sentence: fn000095.200
[dat ]gaat met die twee echt uh ja prima .

Result #1516 Sentence: fn000095.203
uhm nee uh [hier ]heb je toch een behoorlijke grote groep die in het Nederlands is opgevoed of soms is uh vader of moeder gewoon niet uh niet van hier en dan vind ik het heel logisch .

Result #1517 Sentence: fn000095.206
maar je komt ook gezinnen tegen en dat vind ik dan heel vreemd [vader en moeder ]praten dialect tegen elkaar maar naar de kinderen toe wordt Nederlands gepraat .

Result #1518 Sentence: fn000095.208
dat vind ik dan heel onnatuurlijk maar uh [als kinderen uh beiden uit een dialectgezin komen ]wordt ook hier dialect gepraat ja .

Result #1519 Sentence: fn000095.212
en [ze ]zijn meestal heel verbaasd als ze horen dat ik ook dialect kan want automatisch praten ze tegen iemand voor de klas Nederlands hè .

Result #1520 Sentence: fn000095.214
en [dan ]staan ze wel eens te kijken van ah die praat ook gewoon dialect .

Result #1521 Sentence: fn000095.222
uh ja ik heb het eigenlijk mmm ja [heel in het begin ]wilde ik kapster worden maar dat is dan echt heel lang geleden en toen had ik toch eigenlijk zo iets van uh uh ik wil uh voor de klas komen te staan .

Result #1522 Sentence: fn000095.223
en ja ik ben begonnen in het uh lager onderwijs [daar ]heb ik zeven jaar gewerkt en ondertussen heb ik Frans gedaan en uh toen die studie bijna was afgelopen toen heb ik een jaar en lagere school en hier en toen kon ik kiezen en toen heb ik toch gekozen voor uh voor Frans dan in dat geval hè .

Result #1523 Sentence: fn000095.226
ja [ik doe het ]doe 't nog steeds graag .

Result #1524 Sentence: fn000095.227
want [ik ]wilde ook best kinderen maar uhm op één voorwaarde ik wilde niet helemaal stoppen met werken .

Result #1525 Sentence: fn000095.228
[ik ]wilde dat uh blijven doen .

Result #1526 Sentence: fn000095.231
['k ]vind 't ook nog steeds leuk .

Result #1527 Sentence: fn000095.235
uh [we ]hadden een hele kleine basisschool waar ik lesgaf .

Result #1528 Sentence: fn000095.236
uhm en ja [dan ]stap je toch naar een een een kleinere stad dan ik bedoel ja Sittard is geen wereldstad maar het was toch heel anders .

Result #1529 Sentence: fn000095.237
[wij ]hadden in dat dorp een hele goeie samenwerking met uhm het begeleidingsbureau in Maastricht .

Result #1530 Sentence: fn000095.238
en je merkte bijvoorbeeld iets bij een uh leerling en [om de veertien dagen ]kwam die dan naar school .

Result #1531 Sentence: fn000095.239
[dan ]zei je God kijk 'ns even uh klopt dat wat ik denk en hoe kan ik dat het beste aanpakken .

Result #1532 Sentence: fn000095.240
en toen ik hier kwam was hier ja [toen ]gaf je hier alleen les en je had contact met de ouders maar als je iets opmerkte bij een leerling of zo d'r was toen eigenlijk nog geen mogelijkheid om daar dan bewust uh hulp te bieden op welke manier dan ook .

Result #1533 Sentence: fn000095.241
maar [dat ]is heel erg veranderd .

Result #1534 Sentence: fn000095.242
uhm [nu uh ]hebben we een heel goeie samenwerking met allerlei instanties gewoon buitenschoolse toestanden .

Result #1535 Sentence: fn000095.243
[één keer per week ]is een maatschappelijk werkster hier .

Result #1536 Sentence: fn000095.244
dus [leerlingen die dat gebied problemen hebben ]kunnen hier op school terecht .

Result #1537 Sentence: fn000095.245
uhm krijg je een leerling waarbij je een hele erge taalzwakte ontdekt [die ]kunnen uh dan onderzocht worden bijvoorbeeld op dyslexie of uh wat dan ook .

Result #1538 Sentence: fn000095.246
en [je ]krijgt dan ook een een handelingsplan van nou doe dat maar met die kinderen .

Result #1539 Sentence: fn000095.247
en dat [dat ]vind 'k gewoon prettig want je staat niet alleen voor de klas en en je draait niet alleen je lesje .

Result #1540 Sentence: fn000106.5
maar [als ik uh alles geweten had ]had ik het niet gedaan .

Result #1541 Sentence: fn000106.9
uh 't ['t onderwijs ]is op zich heel leuk maar xxx je betrapt d'rop als je ouder wordt en niet dat ik me oud voel maar dat je op een bepaald moment uh denkt van uh je hebt werk vier vijf jaar op school en dan staan n*a d*a anderen alweer veranderingen uh voor de deur .

Result #1542 Sentence: fn000106.10
je hebt 't ene net uit geprobeerd en hebt amper uh beslissingen genomen van uh [zo ]gaan we het doen en dan heeft de minister alweer wat nieuws besloten .

Result #1543 Sentence: fn000106.11
en dat gaat heel snel en [op bepaald moment ]denk je van dat hoeft voor mij niet meer .

Result #1544 Sentence: fn000106.13
maar [dat ]is waarschijnlijk een teken van ouderdom .

Result #1545 Sentence: fn000106.15
da 's heel leuk maar als je daar niet uh op inspeelt nou ja dan ben je [binnen de kortste tijd ]loop je ongelofelijk achter .

Result #1546 Sentence: fn000106.16
en [dat ]staat me eigenlijk nu een beetje tegen al dat geëxperimenteer en die vergaderingen en een studiehuis en uh .

Result #1547 Sentence: fn000106.17
niet dat 'k erop tegen ben maar uh [dan ]heb je 't idee van ik wil nou gewoon nog een paar jaar lekker lesgeven .

Result #1548 Sentence: fn000106.19
en [dat ]kan niet z*a zomaar lekker lesgeven ?

Result #1549 Sentence: fn000106.20
jawel maar uh [dan ]moet je daar behoorlijk op inspelen op al die nieuwe ontwikkelingen .

Result #1550 Sentence: fn000106.21
bedoel eerst hadden we dus uh nou de leerlingen uh toch v*a meer zelfstandig maken dan ze eigenlijk moeten zijn dat uh is natuurlijk altijd iets uh wat uh in 't onderwijs een een rol heeft gespeeld maar uh toen dat studiehuis d'raankwam uh ja toen schrok het onderwijs eigenlijk een beetje van als je dat wil dan moet je dus wel meer [die leerlingen in uh de brugklassen ]moet je zelfstandiger maken en anders dan uh dan krijgen ze een schok als ze echt dat studiehuis binnenrollen .

Result #1551 Sentence: fn000106.23
en [zo ]ben je eigenlijk altijd aan het experimenteren en dan uh zie je dat je gewoon uh dat na jaren onderwijs niet goed in de vingers kunt hebben uh om dat uh om een leerling zelfstandig te leren werken nou dan wordt er weer een cursus op los gelaten .

Result #1552 Sentence: fn000106.26
en [dat ]is op zich heel interessant maar je bent eigenlijk altijd uh met zoveel andere dingen bezig dan gewoon lesgeven .

Result #1553 Sentence: fn000106.28
maar op zich [met leerlingen omgaan en lesgeven zelf ]is leuk ?

Result #1554 Sentence: fn000106.30
en d*a dat f*a [dat ]vind ik dat 't uh dat houdt het boeiend dat je d'r altijd met uh een groep levend materiaal zit .

Result #1555 Sentence: fn000106.31
alhoewel uh [daar ]betrap ik me ook op van uh ja 'k begin alweer over ouder worden maar dat je wel merkt dat de kloof groter wordt van uh dat je moeite moet doen om je nou ja in te leven van uh wat de jeugd uh nou nu bezighoudt v*a vergeleken met twintig jaar geleden .

Result #1556 Sentence: fn000106.33
en [als je daar niet op inspeelt ]ga je achterlopen en da 's natuurlijk heel dom dus dat moet niet .

Result #1557 Sentence: fn000106.35
en doe je dat niet uh [dan ]is het net of het moeilijker wordt omdat men toch anders reageert uh anders zich opstelt .

Result #1558 Sentence: fn000106.37
en [dat ]is ergens heel uitdagend en boeiend .

Result #1559 Sentence: fn000106.39
uh ja [ik ]denk het wel .

Result #1560 Sentence: fn000106.41
ja [ze ]weten natuurlijk uh veel meer wat er in de wereld te koop is uh .

Result #1561 Sentence: fn000106.42
[ik ]bedoel uh als je twintig jaar geleden een spreekbeurt ging houden in uh in een brugklas dan zijn ze dus twaalf of dertien nou ja dan hoefde je niet te verwachten dat er een leerling kwam die zegt ik ga even een spreekbeurt houden over kunstmatige inseminatie .

Result #1562 Sentence: fn000106.43
en dat gebeurde vijf jaar geleden wel en da*a [daar ]keek ik van op .

Result #1563 Sentence: fn000106.45
nou dat [dat ]vind ik uh dat dat merk je van uh door de hele ontwikkeling van de communicatiemiddelen enzovoort uh dat ze als ze twaalf zijn dan zijn ze voor wat heel veel dingen betreft al gewoon volwassen .

Result #1564 Sentence: fn000106.47
dan is dat dat kinderlijke van een brugklas ze zijn soms nog wel kinderen ze kunnen heel kinderlijk reageren maar die dingen uh [daar ]zijn ze veel verder in dan uh dan tien jaar geleden .

Result #1565 Sentence: fn000106.48
en [dat ]merk je gewoon d*a vind 'k .

Result #1566 Sentence: fn000106.49
en ['t ]is heel geinig maar dat merk je in de keuze van uh van als je dus uh discussies hebt of zo .

Result #1567 Sentence: fn000106.50
uh of [je ]hebt dus uh houde*u ouderwetse spreekbeurt of je houdt een forum dan grijpen ze heel andere onderwerpen bij de kop .

Result #1568 Sentence: fn000106.51
die tien jaar geleden beslist nog niet uh maar [xxx ]deed je 'ns een keer als ze vijftien zestien waren .

Result #1569 Sentence: fn000106.52
[dan ]zei*x je*x gaan we over die dingen 'ns bomen .

Result #1570 Sentence: fn000106.53
en [da ]'s boeiend .

Result #1571 Sentence: fn000106.54
dus ik ja [daarin uh ]is de jeugd denk 'k veranderd .

Result #1572 Sentence: fn000106.55
en ik denk uh dan bedoel 'k niet 't woord afstand dat dat dat vroeger was maar [de verhouding van de leraar naar de leerling toe ]vind ik aan de ene kant plezieriger geworden van uh veel jovialer gemakkelijker .

Result #1573 Sentence: fn000106.56
[je ]gaat veel prettiger met elkaar om alleen sommigen hebben daar geen grens in en gaan dan een grens over m*a wat vroeger ook wel een leerling deed maar dan dan was 't een enkeling die je dan 'ns even terugfloot en zei van nou ja zo gaan we niet met elkaar om .

Result #1574 Sentence: fn000106.57
en [nou*x ]is dat eigenlijk uhm de leerlingen die waarvan je vroeger zei van hé joh van zo gaan we niet met elkaar om dat is nou eigenlijk*x gewoon gedrag geworden .

Result #1575 Sentence: fn000106.60
en [daar ]moet je dus wel proberen uh een beetje lijn in aan te brengen .

Result #1576 Sentence: fn000106.62
dat je zegt van uh nee [het ]zijn toch prettige werkverhoudingen en toch gaan we zo gewoon mogelijk met elkaar om .

Result #1577 Sentence: fn000106.63
[je ]zei net al dat als je uh met met wat je nu weet dat je dan misschien iets anders zou zijn gaan doen hebt u weet je dan ook uh w*a wat dat dan geweest zou zijn ?

Result #1578 Sentence: fn000106.65
ja [dan was ik de z*a ja ]wou 'k de journalistiek in .

Result #1579 Sentence: fn000106.66
[dat ]heeft me altijd erg leuk geleken .

Result #1580 Sentence: fn000106.68
en ik vind ook leuk wel om zelf wat te schrijven en uh ja en dat uh [dat ]had ik moeten doen .

Result #1581 Sentence: fn000106.69
maar [ik ]heb het niet gedaan en dat komt van uh toen ik op bepaald moment beslissing nam ik heb dus eerst in het basisonderwijs gewerkt en uh een jaar of twaalf op een Molukse school toen werd die school opgeheven die stond hier vlakbij in Smilde in uh toen ben ik verder gegaan met de studie Nederlands heb ik dus MO-A gedaan en toen ben 'k met B begonnen .

Result #1582 Sentence: fn000106.70
en op bepaald moment uh [na drie jaar niks gedaan te hebben uh ]moet je toch weer aan de bak om geld te verdienen en uh nou ja toen het onderwijs in .

Result #1583 Sentence: fn000106.71
en uh ik was toen al bezig van uh nou [journalist te worden ]leek me wel erg leuk .

Result #1584 Sentence: fn000106.72
en [daar ]heb 'k me ook een beetje in verdiept .

Result #1585 Sentence: fn000106.73
maar ja [toen ]kwam natuurlijk wel het probleem van uh je had er geen opleiding voor en dan moest je dus nog weer een aantal jaren uh de school voor de journalistiek of hoe dat uh heette toen zo 'k weet niet hoe dat nu heet .

Result #1586 Sentence: fn000106.74
en [daar ]had ik eigenlijk geen zin meer in om nog 'ns weer aan de studie te gaan .

Result #1587 Sentence: fn000106.75
nou [toen ]heb ik voor 't onderwijs gekozen en met veel plezier .

Result #1588 Sentence: fn000106.76
maar goed achteraf [dan ]denk ik van uh dat was boeiender geweest .

Result #1589 Sentence: fn000106.78
en [het ]komt eigenlijk meest doordat uh al dat gedoe van uh 't ene project na het andere van verbrede instroom scholenfusies en uh .

Result #1590 Sentence: fn000106.79
[dan ]denk ik van dat was iets boeiender geweest .

Result #1591 Sentence: fn000106.80
en [talen geven ]is erg leuk ik geef ook Engels maar uh die uh vracht correctie die je daarbij hebt dat komt je wel 'ns de neus uit .

Result #1592 Sentence: fn000106.82
en [dat ]ga je dan wel eens minderen .

Result #1593 Sentence: fn000106.83
[dan ]denk je van dat kan ook anders maar dan heb je 't idee van uh ja dat het toch niet uh goed functioneert naar de leerlingen toe als je te weinig uh gaat corrigeren of meenemen .

Result #1594 Sentence: fn000106.86
niet dat 'k spelling niet belangrijk vind maar uh da 's natuurlijk ge*a heel geestdodend werk en [dat ts*a tegenover ]is het weer vreselijk leuk om uh leesverslagen te laten maken en ze daarmee bezig te laten gaan en dan uh die leesverslagen allemaal doornemen hoe ze daarop reageren en films bekijken en zo .

Result #1595 Sentence: fn000106.88
dus [da ]'s weer een heel leuk facet van taalonderwijs .

Result #1596 Sentence: fn000106.89
[je ]had 't net over over reizen waar waar ben je zoal geweest uh ?

Result #1597 Sentence: fn000106.93
ik ben d'r dus [na de Molukse school ]ben ik er drie jaar tussenuit geweest en toen ben ik gewoon aan het banjeren gegaan en uh dus zoveel mogelijk zien en het is nog uh mmm ja nog een hobby .

Result #1598 Sentence: fn000106.94
[dat ]vind 'k ook het leuke van het onderwijs .

Result #1599 Sentence: fn000106.95
[misschien ]heeft mij dat er ook wel in gehouden dat je dus 's zomers zeven weken vakantie hebt of soms acht en uh dat je dan echt zegt van uh we gaan op stap .

Result #1600 Sentence: fn000106.97
[we ]komen een aantal weken later weer terug .

Result #1601 Sentence: fn000106.98
[vorig jaar ]ben ik naar India geweest het jaar daarvoor uh trein gepakt in Moskou maar tienduizend kilometer gespoord tot in Peking .

Result #1602 Sentence: fn000106.99
ben onderweg in Siberië dus trektochten gemaakt hè Mongolië [da ]'s boeiend .

Result #1603 Sentence: fn000106.102
[omdat elk jaar altijd uhm nou die reizen op programma stonden ]heb 'k me eigenlijk voorgenomen om uh 'ns een jaar niks te doen en 'ns hier te blijven en dan bijvoorbeeld 's morgens opstaan ontbijtje lekker boekje lezen achter het huis en dan uh denk ik van ik ga morgen vier dagen naar Londen lijkt me leuk .

Result #1604 Sentence: fn000106.104
[ik ]heb Peru gepland .

Result #1605 Sentence: fn000106.105
['k ]had 't ook helemaal voorbereid deze winter .

Result #1606 Sentence: fn000106.108
en uh maar [ik ]heb nog niet geboekt .

Result #1607 Sentence: fn000106.109
nou [da ]'s eigenlijk een beetje te laat want je moet ook inentingen hebben dus uh ik wil eigenlijk gewoon uh van 't jaar uh gewoon iets anders doen .

Result #1608 Sentence: fn000106.110
fietsen in Brabant ['k ]weet niet of dat een aanrader is ?

Result #1609 Sentence: fn000106.112
[dat*x ]ligt er al*x aan waar je naartoe gaat in Brabant .

Result #1610 Sentence: fn000106.114
nou [Brabant Limburg ]wou 'k gewoon een weekje ergens naartoe en dan uh daar 'ns uh wat peddelen .

Result #1611 Sentence: fn000106.115
dat [dat ]heb ik eigenlijk in mijn achterhoofd .

Result #1612 Sentence: fn000106.116
maar [mijzelf kennende ]kijk ik er niet raar van op als ik uh twintig juli in 't vliegtuig naar Lima zit maar ggg .

Result #1613 Sentence: fn000106.118
ggg i*a [ik ]voelde 't aankomen ggg .

Result #1614 Sentence: fn000106.120
[ik ]dacht nou ben 'k benieuwd of die dat kan ggg .

Result #1615 Sentence: fn000106.123
maar [ik ]ben 't niet van plan dit jaar .

Result #1616 Sentence: fn000106.125
en ['t ]is veel lezen ook want ik zie echt hele stapels boeken liggen overal ?

Result #1617 Sentence: fn000106.127
uh [ik ]lees veel .

Result #1618 Sentence: fn000106.128
maar ja dat heeft natuurlijk ook met uh met 't vak te maken maar [dat ]heb ik altijd gedaan veel literatuur .

Result #1619 Sentence: fn000106.129
uh probeer de jeugdliteratuur bij te houden maar dat is wel moeilijk want uh mmm ja [het lezen ]is natuurlijk beperkt de tijd die je daarvoor hebt .

Result #1620 Sentence: fn000106.130
en [dan ]probeer ik toch wel uh nou ja de gangbare literatuur bij te houden en dan ook nog de jeugdliteratuur wat er wat er allemaal verschijnt dat dat uh lukt dus eigenlijk niet omdat ik Engels geef .

Result #1621 Sentence: fn000106.131
dus ['k ]probeer aan wat Engels te doen .

Result #1622 Sentence: fn000106.132
maar uh [ik ]ga eigenlijk zelden naar de bieb want uh ja ik schaf het liever aan .

Result #1623 Sentence: fn000106.134
maar goed [je ]moet je geld toch ergens aan besteden .

Result #1624 Sentence: fn000106.137
[die ]eet ik ook wel maar uh ik koop dan graag boeken .

Result #1625 Sentence: fn000106.138
en [dan uh ]liggen ze hier en uh als ze echt uh helemaal gelezen zijn dan gaan ze naar de studeerkamer dan komen ze daar op een plank .

Result #1626 Sentence: fn000106.140
maar wat hier in de kamer ligt och [ik ]weet 't niet ja ik uh ik moet ook boeken om me heen hebben .

Result #1627 Sentence: fn000106.141
dus uh en [hier ]is niet zo veel ruimte in deze kamer uh niet echt een wand voor uh om een boekenwand van te maken dus uh ik gooi maar wat boeken om me heen .

Result #1628 Sentence: fn000106.143
het stapeltje op de bank uh wat daar ligt dat uh [dat ]is 't stapeltje wat ik dus uh de komende vier weken ga lezen .

Result #1629 Sentence: fn000106.144
ja [ik ]wou zeggen want die zien er nog erg nieuw uit allemaal uh .

Result #1630 Sentence: fn000106.146
ja [die ]heb ik pas aangeschaft .

Result #1631 Sentence: fn000106.147
ja dus uh [ik ]lees veel .

Result #1632 Sentence: fn000106.150
maar dat ja [dat ]hoort natuurlijk ook bij je vak .

Result #1633 Sentence: fn000106.151
[anders ]neem je geen uh geen talen .

Result #1634 Sentence: fn000106.152
nee maar b*a ['k m*a ]merk nu toch wel na al die interviews dat er ook best veel mensen zijn die toch zelfs docenten Nederlands die eigenlijk g*a als ze eerlijk toe moeten geven niet eens zo heel erg graag lezen dus of uh ja .

Result #1635 Sentence: fn000106.153
mmm nou ja [ik ]ben uh niet getrouwd ik uh een heel grote vriendenkring maar uh ik bedoel dat is dan natuurlijk wel een voordeel .

Result #1636 Sentence: fn000106.154
[ik ]kan gaan zitten lezen wanneer ik wil .

Result #1637 Sentence: fn000106.157
dus [ik ]hoef me 's avonds niet om uh kinderen te met kinderen te bemoeien die naar bed moeten of uh weet ik veel o*a of andere verplichtingen .

Result #1638 Sentence: fn000106.158
dus als ik 's avonds uh geen correctie heb of [ik ]ga niet weg of uh d'r komt niemand dan kan ik ook een hele avond gaan lezen .

Result #1639 Sentence: fn000106.160
en [omdat ik dat graag doe ja ]plan ik zulke avondjes veel .

Result #1640 Sentence: fn000106.163
en dan [dan ]kun je wel een aantal boeken verslinden natuurlijk .

Result #1641 Sentence: fn000106.165
uh nee [ik ]wou dat ik dat soms had .

Result #1642 Sentence: fn000106.166
maar uh eigenlijk alles wat geschreven staat denk vind ik eigenlijk van d*a [daar ]moet ik iets van weten .

Result #1643 Sentence: fn000106.167
ja [Harry Mulisch ]lees ik wel erg graag .

Result #1644 Sentence: fn000106.168
en niet eens zozeer om zijn taalgebruik maar uh ja om het vele zoals zijn De Ontdekking Van De Hemel ook wat ie daar dan allemaal in stopt nou ja [dat ]duizelt je .

Result #1645 Sentence: fn000106.169
en de vele facetten die hij dan uh beschrijft op allerlei gebied [dat ]vind ik heel boeiend uh om te lezen .

Result #1646 Sentence: fn000106.170
en bepaalde boeken maar goed [dat ]zal elk mens wel hebben van uh ja die uh die lees je nog wel eens uh een paar keer vaker .

Result #1647 Sentence: fn000106.171
en [dat ]heb ik uh ja ook wel heel sterk .

Result #1648 Sentence: fn000106.173
'k heb veel gelezen van Simon Vestdijk en [daar ]vind ik nu niks meer aan .

Result #1649 Sentence: fn000106.174
dus [da ]'s ook heel gek dat kan dus ook .

Result #1650 Sentence: fn000106.175
ja [dat ]hoor je ook wel uh da*a dat sommige ment*a ik uh la*a laatst ook iemand die had alles van Hubert Lampo geloof ik .

Result #1651 Sentence: fn000106.176
[die ]heeft ook heel veel geschreven .

Result #1652 Sentence: fn000106.179
die had e*a werkelijk bijna alles van gelezen en [op een gegeven moment bij het vierentwintigste boek ]heeft ie hij heeft het weggegooid en hij heeft heeft er nooit meer iets van gelezen .

Result #1653 Sentence: fn000106.180
ja nou ja goed toen ik Nederlands deed natuurlijk uh ja toe*a [toen ]kwam Vestdijk wel vaak op de op de lijst te staan en uh het boeide me wel en uh ja dan ga je daarin lezen .

Result #1654 Sentence: fn000106.181
en nou als ik erin begin [dan ]denk ik van ah nee ik ga een ander boek lezen .

Result #1655 Sentence: fn000106.183
[ik ]heb nog nooit iets van hem ...

Result #1656 Sentence: fn000106.184
maar ja [dan ]heb je natuurlijk niet alleen de Nederlandse literatuur uh .

Result #1657 Sentence: fn000106.185
['k ]probeer ook ja of de wereldliteratuur maar uh nou heb 'k daar Simon liggen .

Result #1658 Sentence: fn000106.186
[ik ]weet niet eens wie de schrijfster is die Zweedse schrijfster die heeft Hanna Je*a Hanna huppeldepup en Johanna en nou weer Simon .

Result #1659 Sentence: fn000106.187
ja [ik ]dacht al dat dat ja ja .

Result #1660 Sentence: fn000106.188
oh [dat ]staat er ook 't staat er ook op ggg zelfs .

Result #1661 Sentence: fn000106.190
[daar ]staat ook onder auteur van Anna Hanna En Johanna .

Result #1662 Sentence: fn000106.191
oh nou goed uh [daar ]ben ik in begonnen .

Result #1663 Sentence: fn000106.192
[ik ]vind 't tot nu toe heel boeiend maar uh ja dus dat dat ook dus niet alleen de Nederlandse lituur*u literatuur ook de vertaalde .

Result #1664 Sentence: fn000115.2
want [daar ]moeten we uit komen uh en daar moeten we naartoe groeien .

Result #1665 Sentence: fn000115.3
maar [dat ]is verdere toekomst .

Result #1666 Sentence: fn000115.4
[nu ]is het zaak om in ieder geval in negentien negenennegentig een begin te maken .

Result #1667 Sentence: fn000115.5
uhm [mevrouw Verburg ]zei dit is een teleurstellende aanpak uhm .

Result #1668 Sentence: fn000115.6
ja [ik ]ben dat uh niet met haar eens ik vind dat uh als ze kans zien om iets nieuws te gaan doen dat uh uh uh dat echt voor voor Nederland ook kwalitatief uhm uh een beter uh uh beter werkgelegenheidsbeleid een beter arbeidsmarkttoeleidingsbeleid kan opleveren dan dan vind ik het uh niet nodig om daar zo negatief over te doen .

Result #1669 Sentence: fn000115.7
[het ]is een een een een formidabele inzet uh bij mekaar het is uh ook uit uh uit uit uh politiek uh beleidsmatig oogpunt naar mijn smaak een een goeie keus die gemaakt wordt en uh uhm en we zullen daar een aantal jaren voor nodig hebben dat gebiedt de realiteit gewoon om dat te zeggen uhm .

Result #1670 Sentence: fn000115.8
maar uhm teleurstellend niet [ik ]geloof dat uh we wel nog veel moeten leren maar misschien moeten we ook van mekaar nog veel leren in het Algemeen Overleg waar u het over had voorzitter uh .

Result #1671 Sentence: fn000115.9
uhm uh [daar ]zal ik uh uiteraard graag uh aanwezig zijn dan kunnen we al die dingen nog 'ns beter doorspreken maar we moeten proberen om die slag te maken .

Result #1672 Sentence: fn000115.13
voorzitter uhm als het gaat om de sluitende aanpak van nieuwkomers [dan ]zit daar uh voor mijn fractie geen enkele teleurstelling dat is een goeie inzet .

Result #1673 Sentence: fn000115.14
waar uh mijn teleurstelling over gaat en over ging is de zorg die we hebben uhm voor wat betreft het risico dat de inzet voor uh nieuwkomers op de arbeidsmarkt uh ten koste zal gaan voor de aandacht die er nu is voor langdurig werkelozen waardoor je een vorm van versneld afschrijven krijgt en u zegt terecht het voorkomt straks langdurig werkelozen maar we hebben nu nog met met permissie uh meer langdurig werkelozen te maken dan uh volgens de CBS-uh-cijfers*u want [u en ik ]weten beiden xxx .

Result #1674 Sentence: fn000115.15
mevrouw Verburg mevrouw Verburg [ik ]moet u beschermen u raakt uw hele tweede termijn kwijt op deze manier .

Result #1675 Sentence: fn000115.16
dus als u vragen aan de minister hebt uh die u nodig hebt om die tweede termijn voor te be*a moet u dat nu doen maar [op deze manier uh kan n*a kom ]krijgen we nooit een antwoord van de minister .

Result #1676 Sentence: fn000115.17
maar [ik ]begi*a ...

Result #1677 Sentence: fn000115.18
[u ]had geen vraag verder ?

Result #1678 Sentence: fn000115.19
want [dat ]mag wel altijd van mij .

Result #1679 Sentence: fn000115.20
nee nee [de vraag ]is ...

Result #1680 Sentence: fn000115.21
oké de vraag is [de vraag is ]is helder .

Result #1681 Sentence: fn000115.22
[ik ]herhaal 'm ik heb 'm net ook al gesteld .

Result #1682 Sentence: fn000115.23
de vraag of de ge*a of de minister de garantie wil geven dat de inzet en de aanpak van de sluitende aanpak dat die niet ten koste gaat van de uh inzet en aandacht voor mensen die al nu al langdurig aan de aan de kant staan [die garantie ]is mijn vraag .

Result #1683 Sentence: fn000115.24
nee ja dat is uh uh uh [dat ]kunt u ook uh trouwens in in de in de regeringsplannen zien .

Result #1684 Sentence: fn000115.26
uhm [voor de sluitende aanpak is uh ]is zo'n achthonderd miljoen begroot .

Result #1685 Sentence: fn000115.27
uh en uh [voor uhm uh uitbreiding van uh Melkertbanen zeg ik maar de ID-banen uhm ]zullen we ook weer zo'n achthonderd miljoen uittrekken .

Result #1686 Sentence: fn000115.28
uh en [er ]zijn nog allerlei andere maatregelen die ik net al genoemd heb die naar mijn smaak uh zeker zullen zorgen dat het evenwicht bewaard blijft .

Result #1687 Sentence: fn000115.29
maar [mevrouw Verburg ]legt wel de vinger op een uh op een punt wat uh uh natuurlijk enige frictie gaat geven .

Result #1688 Sentence: fn000115.30
dat is ook in de Eerste Kamer bij de algemene beschouwing aan de orde geweest er zal natuurlijk hier en daar ook wel wat uh wat gedring in plaatsvinden dat is zo maar [dat ]kun je alleen maar voork-komen*u als je uh of of uh dat is waarschijnlijk een prijs die je moet betalen uh als je inderdaad naar die nieuwe aanpak wilt .

Result #1689 Sentence: fn000115.31
en [de enige manier waarop je 't kunt voorkomen ]is ondertussen vreselijk hard te werken aan 't vergroten van de arbeidskansen ook van het zittende bestand .

Result #1690 Sentence: fn000115.35
[ik ]denk dat het echt verstandig is om om i*a om om over de precieze invullingen uh later uh nog 'ns uh nog uh nog 'ns heel precies te praten in een overleg .

Result #1691 Sentence: fn000115.37
[ik ]heb net al gezegd het is natuurlijk mogelijk en u kunt dat in uw nota ook allemaal nalezen dat er een zekere overlap plaatsvindt uh tussen de ene groep en de andere groep want we zijn niet in staat om en en dat willen we ook niet om mensen allemaal kaarten*x te gaan geven 't is alleen zo dat beleidsmatig de inzet voor uhm voor de zittende groep die wordt verhoogd uh dankzij 't regeerakkoord uh mevrouw Noorman en we zijn dankzij het regeerakkoord in staat om ook de specifieke intensivering te geven aan de opvang van nieuwe instromers in de werkeloosheid .

Result #1692 Sentence: fn000115.38
['t ]gaat me om principe .

Result #1693 Sentence: fn000115.39
en [het principe ]is dat u net heeft gezegd dat voor de sluitende aanpak mensen die niet precies uh binnen één jaar werkeloos geworden zijn dus niet in aanmerking komen in de sluitende aanpak dan is de andere kant van 't verhaal mensen die dus al langer werkeloos zijn daarvoor gereserveerde gelden blijven voor hen benut en ik vraag u om een uitspraak over dat principe en de rest doen we later wel .

Result #1694 Sentence: fn000115.40
[die ]heb ik u ...

Result #1695 Sentence: fn000115.41
ja [de bedoeling ]is dat xxx dat heb ik een paar keer gezegd dat is de bedoeling .

Result #1696 Sentence: fn000115.43
uhm nou [de heer Kamp ]heeft uh opgemerkt dat uh de huidige aanpak het mogelijk maakt om een grotere groep te bereiken waardoor een kleiner deel van de roepsvolking*u afhankelijk zou kunnen worden van een uitkering .

Result #1697 Sentence: fn000115.44
[dat ]is inderdaad de ambitie uhm uhm .

Result #1698 Sentence: fn000115.45
[over de Europese Unie ]heb ik al 't één en ander gezegd .

Result #1699 Sentence: fn000115.46
[de heer Van Zijl mevrouw Noorman mevrouw Verburg ]hebben ook daar nog uh vragen over uh over gesteld .

Result #1700 Sentence: fn000115.47
uh [wij ]gaan ervan uit dat we met uh met uh dit programma uhm volledige invulling geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de richtsnoeren negentien achtennegentig .

Result #1701 Sentence: fn000115.49
en uh uh [dat ]geldt temeer omdat we daar ook het betstaande*u beleid en de uitbreiding daarvan uh kunnen betrekken ik heb daar zelf met uh commissaris Flynn ook uitvoerig over gesproken en uh die toonde zich enthousiast dat deze nieuwe uh impuls in het uh Nederlandse beleid .

Result #1702 Sentence: fn000115.50
[in het Verdrag Van Amsterdam ]wordt gesproken over coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid .

Result #1703 Sentence: fn000115.51
[daarnaast ]vormt het uitwisselen v*a van zogenaamde best*v practises*v een belangrijke meerwaarde van dat beleid uhm en dit is dus één van die voorbeelden waar we leren van uh van wat in andere landen gebeurt .

Result #1704 Sentence: fn000115.52
uh mevrouw Noorman [die ]heeft de aandacht gevestigd op uh experimenten die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden .

Result #1705 Sentence: fn000115.53
uhm en gezegd [daar ]kunnen we nog uh het één en ander van leren .

Result #1706 Sentence: fn000115.54
[ik ]geloof niet dat ze zei dat we er alles van konden leren maar het één en ander .

Result #1707 Sentence: fn000115.55
['k ]denk dat dat laatste een uhm belangrijke toevoeging is omdat in het Verenigd Koninkrijk net als in ons land overigens ook in het verleden wel het één en ander fout gegaan is als we bijvoorbeeld naar het armoededossier kijken dan uh moeten we zeggen dat men d'r daar een uh stuk uh slechter bij staat dan in dit land .

Result #1708 Sentence: fn000115.56
[ik ]heb gezegd veel doen we beter maar er zijn dingen die we kunnen leren en ik hoop dat u die draad oppakt .

Result #1709 Sentence: fn000115.59
ja dat ben ik helemaal met u eens en [dat ]zullen we dus ook doen ik zal mezelf ook nader verdiepen in uh in de de zaken die u daar met uh uh de Kamercommissie hebt gezien ik probeer om uh begin van 't volgend jaar een keer uh werkbezoek ook aan Engeland te brengen .

Result #1710 Sentence: fn000115.60
uhm nou [over de cijfermatige onderbouwing ]zijn dus ook nog wat cijfers uh wat wat gegevens gevraagd mevrouw de voorzitter .

Result #1711 Sentence: fn000115.61
uhm kijk voor [voor wat beschreft*u de beschrijving van de doelgroep ]zijn we uitgegaan van de ons beschikbare gegevens van de uitvoeringsinstanties sociale zekerheid .

Result #1712 Sentence: fn000115.62
[het ]is dus uh uh de gemeente gegevens van arbeidsvoorziening .

Result #1713 Sentence: fn000115.63
en [omdat de gegevens van verschillende organisaties afkomstig zijn ]kunnen ze niet zomaar worden getotaliseerd .

Result #1714 Sentence: fn000115.64
[dat ]maakt het ook moeilijk om ze voor vijf jaar te extrapoleren .

Result #1715 Sentence: fn000115.65
uh [het opmerkelijke ]is eigenlijk bij de aanvang van deze inspanning dat wij op 't ogenblik niet de instrumenten hebben om om dit alles goed te monitoren dat moeten we dus ook in de loop van dit jaar uh goed gaan doen uh .

Result #1716 Sentence: fn000115.66
en [die ]zullen we dus ook opbouwen zodat we behoorlijke kwantitatieve gegevens hebben .

Result #1717 Sentence: fn000115.67
[die ]zal ik nodig hebben om uh in het vervolg met het overleg met de kamer uh te kunnen rapporteren over wat we aan 't doen zijn maar die zal ik ook nodig hebben in de richting van Europa om te laten zien dat we inderdaad met een inspanning bezig zijn die zich verdraagt met de afspraken die we hebben gemaakt .

Result #1718 Sentence: fn000115.68
en [dat ]zal ook zeker een punt zijn 't is net niet aan de orde geweest maar bij het verkrijgen van uh gelden voor dit doel uit uh uit struktuurfondsen .

Result #1719 Sentence: fn000115.70
voorzitter [wat ik nou zo raar vind ]is dat ik denk nu al drie jaar lang vraag om in- en uitstroomcijfers van de bijstand .

Result #1720 Sentence: fn000115.72
[ik ]weet dat de gemeentes de cijfers leveren hoe kan het toch dat men op ministerieel niveau bij de departementen niet in staat is die cijfers zo te bewerken dat wij als kamerge*a uhm dat materiaal kunnen krijgen waardoor bijvoorbeeld zo'n plan als sluitende aanpak echt goed beoordeeld kan worden ?

Result #1721 Sentence: fn000115.73
het wa*a [het ]was mij niet bekend dat u daar al drie jaar om vroeg uhm .

Result #1722 Sentence: fn000115.74
uh maar ik [ik ]hoor het u nu nu zeggen en uh ik zal u uh uh z*a zo gauw mogelijk laten weten uh wat de reden is waarom het eventueel niet kan maar ook wat we d'raan gaan doen om te kijken wat we d'r wel aan kunnen doen .

Result #1723 Sentence: fn000115.75
[bij de schriftelijke voorbereiding van uh de begroting uh ]is het weer twee keer gevraagd .

Result #1724 Sentence: fn000115.76
en [de antwoorden ]waren overigens verschillend in verschillende stukken .

Result #1725 Sentence: fn000115.77
[de ene ]zei dat de gemeente het niet aanleverde nou dat is de facto niet juist het andere antwoord zei de gemeenten leveren niet aan maar we kun*a 't niet bewerken ma*a ...

Result #1726 Sentence: fn000130.4
[ik ]heb uh ook andere vakken gegeven hier op school .

Result #1727 Sentence: fn000130.6
maar [dit jaar ]ben ik alleen aangetrokken voor uh Nederlands aan de IVBO-groepen .

Result #1728 Sentence: fn000130.13
[ik ]ben uh vorig jaar pas of twee jaar geleden pas begonnen aan het voortgezet onderwijs .

Result #1729 Sentence: fn000130.14
[ik ]heb uh eenentwintig jaar lang als directeur gewerkt .

Result #1730 Sentence: fn000130.16
en dat uh beviel goed maar [de druk ]werd steeds groter .

Result #1731 Sentence: fn000130.17
[de last ]werd steeds groter .

Result #1732 Sentence: fn000130.19
[op een gegeven moment uh ]heb ik de keuze maar gemaakt van jongens als ik wat veranderen wil moet ik het nu doen .

Result #1733 Sentence: fn000130.20
en [die overstap ]heb ik dus een paar jaar geleden gemaakt en dat is uh me uitstekend bevallen .

Result #1734 Sentence: fn000130.25
['t ]is uh als directeur .

Result #1735 Sentence: fn000130.26
[het ]was geen grote school honderd tachtig leerlingen .

Result #1736 Sentence: fn000130.27
[hij ]is wel groter geweest maar d'r is een school afgesplitst .

Result #1737 Sentence: fn000130.29
dan uh [dan ]zou 't wel gaan .

Result #1738 Sentence: fn000130.30
maar [ik ]stond uh drie dagen voor de klas .

Result #1739 Sentence: fn000130.31
en [anderhalve dag ]had ik dan uh administratief werk zeg maar .

Result #1740 Sentence: fn000130.32
nou en dat uh dat [dat ]wringt .

Result #1741 Sentence: fn000130.33
nou en [daarom uh ]ga je dus aan jezelf uh ja twijfelen niet zozeer maar .

Result #1742 Sentence: fn000130.34
[je ]doet het beide niet goed genoeg naar je zin .

Result #1743 Sentence: fn000130.35
en [dan ]moet je keuzes maken .

Result #1744 Sentence: fn000130.36
en ja [dat ]moet je meer in je leven .

Result #1745 Sentence: fn000130.37
en [dat ]heb ik dus een paar jaar geleden dus uh heel bewust gedaan .

Result #1746 Sentence: fn000130.39
en [u ]had uh geen behoefte om nog uh verder te gaan in basisonderwijs met alleen lesgeven ?

Result #1747 Sentence: fn000130.40
nee nee [dat uh ]is gewoon een financiële kwestie .

Result #1748 Sentence: fn000130.41
[ik ]ben nu al een heleboel achteruitgegaan omdat ik uh directeur ben geweest van een grote school .

Result #1749 Sentence: fn000130.42
[dan ]zit je in een hogere schaal .

Result #1750 Sentence: fn000130.43
en had ik dus op de lagere school gebleven de basisschool gebleven als gewoon leerkracht [dan ]was ik nog een schaal lager gegaan .

Result #1751 Sentence: fn000130.44
en [dat ]was financieel uh ja 't was nu al een aderlating dat was een dubbele aderlating geweest .

Result #1752 Sentence: fn000130.45
dat z*a [dat ]zagen we niet zitten dus ik zeg ...

Result #1753 Sentence: fn000130.46
en [ik ]wilde ook graag een uitdaging hè .

Result #1754 Sentence: fn000130.47
de basisschool [die ]kende ik nu na dertig jaar wel ongeveer .

Result #1755 Sentence: fn000130.48
dus [ik ]wilde nou eigenlijk wat anders .

Result #1756 Sentence: fn000130.50
en [dat ]was dus ook een reden die d'r dan bij komt om uh om voortgezet onderwijs te kiezen .

Result #1757 Sentence: fn000130.51
nee [ze ]hadden hier gebrek ik had kennissen hier zitten en uh die beviel het goed .

Result #1758 Sentence: fn000130.55
[ik ]heb gezegd thuis ook als 't niet lukt dan uh is er op de basisschool nog werk zat .

Result #1759 Sentence: fn000130.56
[ik ]zit echt niet op straat .

Result #1760 Sentence: fn000130.57
maar [dat ]is nu gelukkig niet nodig gebleken ik uh mag het hier blijven doen .

Result #1761 Sentence: fn000130.59
want 't ['t ]lijkt me wel een uitdaging .

Result #1762 Sentence: fn000130.60
het IVBO uh [dat ]lijkt me behoorlijk zwaar ook of ?

Result #1763 Sentence: fn000130.62
ja 't i*a ['t ]is ...

Result #1764 Sentence: fn000130.63
[dit ]vraagt enorm veel energie .

Result #1765 Sentence: fn000130.64
[het verschil met vroeger en nu ]is dat ik lichamelijk uh meer energie kwijtraak .

Result #1766 Sentence: fn000130.65
maar uh [mentale druk ]ben ik kwijt .

Result #1767 Sentence: fn000130.68
nou [al die dingen ]ben je dus kwijt .

Result #1768 Sentence: fn000130.69
maar uh [lichamelijk ]vraagt dit wel een hoop energie .

Result #1769 Sentence: fn000130.70
want als je uh zes of zeven uur uh voor de klas staat en iedere keer wisselende groepen dan uh ja [dan ]kost dat echt wel een uh ...

Result #1770 Sentence: fn000130.73
niet alleen de voorbereiding [die ]is niet zo erg groot omdat 't IVBO voornamelijk is ...

Result #1771 Sentence: fn000130.74
en dat is [de stof ]is ...

Result #1772 Sentence: fn000130.75
[dus niet uh ]reikt niet boven groep acht uit .

Result #1773 Sentence: fn000130.77
want die kinderen ja [die ]kunnen niet veel .

Result #1774 Sentence: fn000130.79
dus [dat ]is niet zo uh dat vraagt niet zoveel .

Result #1775 Sentence: fn000130.84
[dat ]is uh dat is vermoeiend en dat vraagt een hoop tijd .

Result #1776 Sentence: fn000130.88
[tijd ]heb ik nooit erg gevonden .

Result #1777 Sentence: fn000130.89
['t ]is die druk uh in die bovenkamer .

Result #1778 Sentence: fn000130.90
[die ]is wat verminderd en dat dat dat was wel belangrijk .

Result #1779 Sentence: fn000130.92
en [u ]vindt het nog nog steeds leuk om les te geven dus ?

Result #1780 Sentence: fn000130.93
ja [ik ]doe 't nog steeds met plezier ja .

Result #1781 Sentence: fn000130.96
het is uh dat mooie van uh van dit vak [onder andere ]is ...

Result #1782 Sentence: fn000130.98
[je ]hebt wisselende groepen .

Result #1783 Sentence: fn000130.99
als je dus op de basisschool groepen of leerkrachten hebt waar je moeilijk mee overweg kunt of uh [dat ]geeft spanningen .

Result #1784 Sentence: fn000130.100
[dan ]blijf je daarmee zitten .

Result #1785 Sentence: fn000130.102
als je hier een klas hebt die je niet wil en [die ]heb je er altijd bij hè n*a die gewoon bij jou niet in het gareel wil of niet wil zoals jij wil .

Result #1786 Sentence: fn000130.106
[dan ]zeg je na een uur uh nou jongens de groetjes .

Result #1787 Sentence: fn000130.108
en [je ]hebt daartegenover staan een heleboel andere klassen wa*a d*a d*a waar 't waar 't wel lekker loopt .

Result #1788 Sentence: fn000130.109
dus [dat ]is gewoon ...

Result #1789 Sentence: fn000130.110
[na vijftig minuten ]kun je ze vaarwel zwaaien en .

Result #1790 Sentence: fn000130.111
[dat ]is ook zo of h*a heeft ook z'n voordeel .

Result #1791 Sentence: fn000130.113
[dat ]vind ik uh ja best prettig .

Result #1792 Sentence: fn000130.118
en [de volgende keer ]heb ik een andere groep .

Result #1793 Sentence: fn000130.120
en [dat ]is gewoon uh ...

Result #1794 Sentence: fn000130.125
en het lesgeven ja [dat ]doe je graag of je doet het niet graag .

Result #1795 Sentence: fn000130.127
ik heb als directeur ook altijd gezegd [het lesgeven ]heb 'k nooit erg gevonden .

Result #1796 Sentence: fn000130.128
heb ik ook altijd uh [als de kans kreeg ]gaf 'k ook les .

Result #1797 Sentence: fn000130.129
[dat ]vond ik ook helemaal niet erg .

Result #1798 Sentence: fn000130.131
[ik ]moest lesgeven .

Result #1799 Sentence: fn000130.135
[dan ]kun je andere taken niet goed doen .

Result #1800 Sentence: fn000130.137
[da ]'s kiezen of delen .

Result #1801 Sentence: fn000130.141
ja [ik ]denk wel uh wel twintig procent .

Result #1802 Sentence: fn000130.144
Marokkanen voornamelijk [die ]zitten hier heel veel .

Result #1803 Sentence: fn000130.145
ja [die uh ]hebben toch gezien hun achtergrondsituatie een uh een achterstond*u in uh -stand in 't leerproces dus die verdagen .

Result #1804 Sentence: fn000130.148
[die ]zijn d'r ook wel bij .

Result #1805 Sentence: fn000130.149
['t ]ligt net aan uh het ligt er helemaal aan hoe de thuissituatie is .

Result #1806 Sentence: fn000130.151
[dan uh ]zullen die kinderen ook nooit zo goed Nederlands .

Result #1807 Sentence: fn000130.152
maar zijn die ouders hier lang in Nederland en hebben ze zelf uhm moeite gedaan om ook het Nederlands een beetje te leren machtig te zijn [dan ]merk je ook aan de kinderen hè .

Result #1808 Sentence: fn000130.153
[dan ]is hun spraak ook een stuk beter en hebben ze dus een voorsprong .

Result #1809 Sentence: fn000130.155
maar dus [veel van deze kinderen uh ]komen in het IVBO VBO want d'r zijn d'r niet zoveel die in de MAVO ...

Result #1810 Sentence: fn000130.156
d'r zijn d'r wel maar uh [dat percentage ]is heel klein in verhouding .

Result #1811 Sentence: fn000130.157
en [dat ]is eigenlijk wel jammer .

Result #1812 Sentence: fn000130.159
want [d'r ]zitten d'r zat op 't IVBO met een goed verstand .

Result #1813 Sentence: fn000130.160
maar [ze ]krijgen ergens de kans niet .

Result #1814 Sentence: fn000130.164
uh [ze ]vormen ook zo'n zo'n clannetje dan hè ?

Result #1815 Sentence: fn000130.165
en uh [je ]bent een uitzondering als je dus MAVO of HAVO zou zou zou doen als Marokkaan .

Result #1816 Sentence: fn000130.166
dan uh [dan ]pas je hier eigenlijk niet ...

Result #1817 Sentence: fn000130.169
maar [d'r ]zitten d'r dus genoeg tussen die eigenlijk wel ergens gapaciteiten*u hebben .

Result #1818 Sentence: fn000130.173
['t grootste probleem ]is dus wel het taalprobleem .

Result #1819 Sentence: fn000130.174
nou [dat ]kom je tegen bij uh een hele serie hoofdvakken .

Result #1820 Sentence: fn000130.176
en uh [je ]komt 't bij alle zaakvakken tegen 't lezen .

Result #1821 Sentence: fn000130.177
uhm [d'r ]zijn kinderen zat uh Marokkainse*u .

Result #1822 Sentence: fn000130.178
kinderen die uh [die ]geef ik rustig een zeven of een zeven en een half voor technisch lezen .

Result #1823 Sentence: fn000130.179
[ze ]lezen dan perfect .

Result #1824 Sentence: fn000130.181
[je ]denkt die snappen het .

Result #1825 Sentence: fn000130.184
dat uh ja [dat ]horen ze thuis natuurlijk nooit zijn ze nooit mee opgegroeid .

Result #1826 Sentence: fn000130.185
dus [dat ]mis je .

Result #1827 Sentence: fn000130.186
en wil je die finesses van van een taal onder de knie krijgen [dan ]moet je daar toch wel uh wel thuis i*a thuis in zijn .

Result #1828 Sentence: fn000130.188
en dat [dat ]wil dus niet .

Result #1829 Sentence: fn000130.191
[daar ]sta je versteld van .

Result #1830 Sentence: fn000130.192
[dan ]denk je nou kind heeft goed gelezen en ze begrijpt wat ze leest .

Result #1831 Sentence: fn000130.198
en ik denk dat dat uh [voor mijn gevoel is dat dus uh ]heeft dat heel veel te maken met uh met hun cultuur hun achtergrond dus klaar uit .

Result #1832 Sentence: fn000130.199
gezinssituatie [die sociale situatie ]telt echt wel mee .

Result #1833 Sentence: fn000130.201
['k ]heb hier een jongetje zitten nu die is van uh Vietnamese afkomst ja .

Result #1834 Sentence: fn000130.202
en [die ]heeft twee ontwikkelde ouders .

Result #1835 Sentence: fn000130.203
['t ]is een aangenomen kind geadopteerd kind .

Result #1836 Sentence: fn000130.204
nou de vader die uh [die ]is juist regelmatig in het buitenland weken achter elkaar dan zit ie weer een weekje thuis is 't weer een xxx hele hoge baan .

Result #1837 Sentence: fn000130.205
[moeder ]is lerares .

Result #1838 Sentence: fn000130.206
en 't jongetje [dat ]heeft niet zoveel vermogens .

Result #1839 Sentence: fn000130.207
maar [z'n algemene ontwikkeling ]is goed .

Result #1840 Sentence: fn000130.209
zeg ik nou d*a [xxx ]krijgt ie hij heeft heel weinig maar hij heb een heleboel andere dingen meegekregen .

Result #1841 Sentence: fn000130.211
ja [da ]'s de andere kant van de medaille .

Result #1842 Sentence: fn000130.212
[dat ]kan natuurlijk ook .

Result #1843 Sentence: fn000130.214
[die ]haalt d'r alles uit wat d'r in zit .

Result #1844 Sentence: fn000130.220
uh nou ['t ]is net wat u onder lezen verstaat .

Result #1845 Sentence: fn000130.221
uh [ik ]doe de hele dag niks anders als lezen .

Result #1846 Sentence: fn000130.222
[al ]was het alleen maar proefwerken nakijken en werk voorbereiden .

Result #1847 Sentence: fn000130.227
en dan verder ja [je hè ]probeert uh je vakliteratuur wat bij te houden en je krant bij te houden nou noem maar op .

Result #1848 Sentence: fn000130.228
dat spul dat uh [dat ]probeer je maar ik ben niet een leesmaniak .

Result #1849 Sentence: fn000130.232
maar uh [voor school ]ben ik natuurlijk altijd en eeuwig met lezen bezig .

Result #1850 Sentence: fn000130.234
['k ]heb nou weer uh veertig aanvulverhalen liggen die je allemaal weer door moet lezen .

Result #1851 Sentence: fn000130.235
ja ['t ]is misschien wel weer on*a meer ontcijferen dan echt lezen maar goed .

Result #1852 Sentence: fn000130.237
[het ]is toch uh het hoort onder het vak lezen .

Result #1853 Sentence: fn000130.241
ja ik uh ['k ]tuinier graag .

Result #1854 Sentence: fn000130.242
['k ]ga graag op vakantie maar dat lukt niet altijd .

Result #1855 Sentence: fn000130.243
zal 't bij de meesten wel zijn maar [het belangrijkste ]is wel dat ik uh tuinier ja .

Result #1856 Sentence: fn000130.244
[volkstuin ]heb ik ook en dat doe ik ontzettend graag .

Result #1857 Sentence: fn000130.246
en dan verder in me [in m'n vrije tijd in de weekends uh ]kook ik graag .

Result #1858 Sentence: fn000130.247
[dat ]vind ik heerlijk .

Result #1859 Sentence: fn000130.249
en [verder ]heb ik geen uh geen specifieke hobby's .

Result #1860 Sentence: fn000130.250
[fietsen of zwemmen of volleyballen ]doe ik dan altijd trouw iedere week .

Result #1861 Sentence: fn000130.251
maar uh [dat ]is uh een sport die ik graag doe maar niet .

Result #1862 Sentence: fn000130.252
dat ik nou zeg van uh [ik ]ga er twee of drie avonden voor weg .

Result #1863 Sentence: fn000130.253
nee één avond [dat ]vind ik genoeg .

Result #1864 Sentence: fn000130.255
maar [dat ]doe ik ook al uh al dertig jaar .

Result #1865 Sentence: fn000130.257
en [met koken ]heeft u een bepaalde keuken die u heel erg lekker vindt of ?

Result #1866 Sentence: fn000130.259
[dat ]maakt mij niet uit .

Result #1867 Sentence: fn000130.260
[mijn vrouw ]kiest meestal uhm uit en of haalt uit de winkel 't één en ander .

Result #1868 Sentence: fn000130.261
zegt ze nou [ik ]heb nou weer wat meegenomen en uhm kijk maar 'ns of je d'r wat in ziet zitten .

Result #1869 Sentence: fn000130.262
[ik ]zeg nou da 's goed en dan dan ga ik meestal wel zelf aan de gang maak d'r wel het één en ander bij .

Result #1870 Sentence: fn000130.263
maar uh niet nie*a niet uh buitensporige dingen nee dat uh nee [ik ]hou het meestal wat eenvoudiger maar ik doe het graag .

Result #1871 Sentence: fn000130.265
[in de vakantie ]komt mijn vrouw ook nooit in de keuken zeg maar .

Result #1872 Sentence: fn000130.266
als we weg zijn dan uh [dan ]doe 'k uh ik dat*x vind 'k heerlijk .

Result #1873 Sentence: fn000130.268
['t ]is een uh dat is toch ook een stukje ontspanning .

Result #1874 Sentence: fn000130.271
straks thuis kom en [ik ]ben op tijd dan uh meestal duik ik dan even bij d'r in de keuken .

Result #1875 Sentence: fn000130.272
[dat ]vind ik gewoon ja .

Result #1876 Sentence: fn000130.273
boeken moet 'k nog even niet zien [dat uh ]komt om half zeven na het eten wel .

Result #1877 Sentence: fn000130.274
en uh nakijkwerk ook niet dus [dat ]is dus dan pak ik gewoon uh dat soort werk .

Result #1878 Sentence: fn000130.277
[wij ]kamperen .

Result #1879 Sentence: fn000130.279
[we ]hebben altijd uh met een vouwwagen gekampeerd .

Result #1880 Sentence: fn000130.280
[we ]hebben nu een caravannetje sinds een jaar .

Result #1881 Sentence: fn000130.282
[wij ]zitten graag op de camping ook voor de kinderen gewoon hè ?

Result #1882 Sentence: fn000130.283
wij hebben [vanaf het begin af aan uh ]hebben we ook wel eens in huisjes gezeten maar dan kwamen de kinderen thuis en uh pap kunnen we niet weer eens met de caravan of met de vouwwagen .

Result #1883 Sentence: fn000130.285
['t ]is veel gezelliger op die veldjes .

Result #1884 Sentence: fn000130.286
en [ze ]trokken ook altijd naar het campinggedeelte toe niet het uh naar die huisjes toe bungalows .

Result #1885 Sentence: fn000130.287
zaten wij dan bij het huisje in het zonnetje maar [zij ]gingen naar de campingplaatsen toe waar dus op de veldjes gespeeld en gedingest werd .

Result #1886 Sentence: fn000130.288
[dat ]vonden ze heerlijk .

Result #1887 Sentence: fn000130.289
dus [we ]hebben dat maar een enkele keer gedaan .

Result #1888 Sentence: fn000130.290
ja buiten 't hoogseizoen ging je dan wel eens in een huisje maar [het hoogseizoen ]zaten we altijd op de camping want dat uh dat vonden de kinderen het uh mooiste wat erbij was .

Result #1889 Sentence: fn000130.294
[kinderen ]vermaken zich uitstekend dus je bent zelf ook uh ja vrij zeg maar .

Result #1890 Sentence: fn000130.296
uh [we ]nemen d'r nu uh ...

Result #1891 Sentence: fn000130.297
[we ]hebben d'r meerdere hoor .

Result #1892 Sentence: fn000130.298
[d'r ]zijn d'r al ge*a we hebben al getrouwde kinderen .

Result #1893 Sentence: fn000130.299
maar [ik ]heb er nu nog een paar van uh ...

Result #1894 Sentence: fn000130.301
en [die ]gaan nog mee .

Result #1895 Sentence: fn000130.303
dus ['t ]is uh rustig .

Result #1896 Sentence: fn000130.306
[vroeger ]was het drukker ?

Result #1897 Sentence: fn000130.307
ja [toen ]hadden we d'r meer bij ons .

Result #1898 Sentence: fn000130.309
dus [dat ]was uh een hele onderneming .

Result #1899 Sentence: fn000130.310
maar 't kon in de vouwwagen en [op een camping ]kan ook veel .

Result #1900 Sentence: fn000130.311
want uh [je ]zet er een paar tenten bij en het is uh 't is genieten geblazen .

Result #1901 Sentence: fn000130.313
ja [dat ]hebben we altijd met veel plezier gedaan .

Result #1902 Sentence: fn000130.315
[wij uh ]zijn j*a in toen 't gezin wat groter was uh jaren in Nederland geweest .

Result #1903 Sentence: fn000130.316
maar sinds uh sinds d'r een paar de deur uit zijn sinds hun dus met z'n allen in één auto kunnen want dan [voorheen ]ging d'r gewoon een stelletje met de trein .

Result #1904 Sentence: fn000130.317
[die ]visten we daar dan op .

Result #1905 Sentence: fn000130.318
maar nu we dus uh sinds we met drie of twee kinderen gaan [dan ]zijn we dus 't buitenland ingetrokken .

Result #1906 Sentence: fn000130.319
en [dat ]doen we al jaren nu ja .

Result #1907 Sentence: fn000130.322
en dat uh [we ]hebben voornamelijk heel veel in de Eifel en de Vogezen gezeten .

Result #1908 Sentence: fn000130.323
en [dit jaar ]gaan we dus uh 't wat verder opzoeken we willen nu naar uh Oostenrijk zijn de plannen t*a of zo of daar liggen de afspraken laat ik het zo zeggen .

Result #1909 Sentence: fn000130.324
niet over de Alpen heen [dat ]durf ik nog niet aan met een caravan achter m'n auto .

Result #1910 Sentence: fn000130.326
[dat ]moet ook allemaal wennen natuurlijk hè .

Result #1911 Sentence: fn000130.329
['k ]heb wel kennissen die dus uh van hier naar Portugal trekken door Spanje terug en dan uh door Zwitserland terug .

Result #1912 Sentence: fn000130.330
helemaal een rondje maken van zeven en een half duizend kilometer [daar ]moet ik niet aan denken .

Result #1913 Sentence: fn000130.332
[dat ]zou mij geen vakantie lijken .

Result #1914 Sentence: fn000130.333
[dan ]zit je ook de hele tijd achter het stuur hè ?

Result #1915 Sentence: fn000130.334
[daar ]komt 't op neer maar die doen dat graag .

Result #1916 Sentence: fn000130.335
[die ]vinden dat heerlijk ontspannen rustig uh honderd rijden tachtig rijden .

Result #1917 Sentence: fn000130.340
meestal 's avonds als ik dus thuis ben [dan uh ]kruip ik om acht uur bij de TV .

Result #1918 Sentence: fn000130.341
[dan ]kijk ik journaal en dan wil ik nog wel eens een uh een uurtje kijken maar nee .

Result #1919 Sentence: fn000130.342
[iedere avond ]zit ik uh iedere avond zit 'k wel een uur voor de TV .

Result #1920 Sentence: fn000130.346
als 't voetbal is [dan ]zit ik er langer voor .

Result #1921 Sentence: fn000130.347
[dan ]kijk ik ook echt .

Result #1922 Sentence: fn000130.348
en [vanavond ]is d'r voetbal hoorde ik de kinderen zeggen .

Result #1923 Sentence: fn000130.349
ik [ik ]weet het soms ook niet eens maar dat horen ze dan op school .

Result #1924 Sentence: fn000130.350
[d'r ]is vanavond voetbal Nede*a Marokko Nede*a .

Result #1925 Sentence: fn000130.355
nou [dan*x ]kijk ik dus .

Result #1926 Sentence: fn000130.361
als ik kijk [dan ]is het dus sport .

Result #1927 Sentence: fn000130.363
[dat ]is dus meestal wat uh .

Result #1928 Sentence: fn000130.364
maar uh die soapseries nee [die ]interesseren me geen lor .

Result #1929 Sentence: fn000130.365
en wat informatiefs [dat ]vind ik ook wel leuk .

Result #1930 Sentence: fn000130.366
maar niet een uh speciaal programma dat 'k zeg van dat uh nee hoor dat uh [daar ]blijf 'k voor thuis .

Result #1931 Sentence: fn000130.367
ja [mijn vrouw ]blijft nu thuis en dan blij*a kijken we ook In De Praktijk da 's waar .

Result #1932 Sentence: fn000130.368
[wij ]kijken tegenwoordig naar In De Praktijk .

Result #1933 Sentence: fn000130.369
[dat ]is een uh serie van 'k geloof dat 't op mmm Nederland Twee zit of zo .

Result #1934 Sentence: fn000130.370
en [dat ]nemen we zelfs wel op als we we*a als we als we weggaan ja .

Result #1935 Sentence: fn000130.371
[dat ]vinden we wel een geine*u doktersserie .

Result #1936 Sentence: fn000131.5
[dat ]was drie maanden of zo hoor .

Result #1937 Sentence: fn000131.10
nee [daarna ]ben ik kl*a eerst kleuterjuf geweest .

Result #1938 Sentence: fn000131.11
en [toen ]ben ik gaan werken op een ook weer met tussenpozen hoor eerst op de camping en zo op uh op een huishoudschool .

Result #1939 Sentence: fn000131.13
oh [zo ]ben je daar terechtgekomen .

Result #1940 Sentence: fn000131.15
[ik ]had een ander papiertje nodig .

Result #1941 Sentence: fn000131.16
[naast het Nederlands ]had ik nog een bevoegdheid nodig omdat er heel veel collega's het vak Nederlands konden claimen .

Result #1942 Sentence: fn000131.18
dus [het ]was voor mij belangrijk om uh in een ander vak bevoegd te raken .

Result #1943 Sentence: fn000131.19
[ik ]heb een jaar nagedacht over techniek .

Result #1944 Sentence: fn000131.27
[dus ]dacht ach uh ik gaf het ook al jarenlang op die school .

Result #1945 Sentence: fn000131.28
en heb uh p*a heb dus inderdaad [na een aantal jaren ]heb ik besloten om uh om dat er maar bij te gaan doen .

Result #1946 Sentence: fn000131.30
dus uh [dat je Nederlands bent gaan doen ]is maar een beetje toeval of ?

Result #1947 Sentence: fn000131.31
nee [dat ]was uh wat ik wilde toen ik uh van de middelbare school af kwam .

Result #1948 Sentence: fn000131.32
toen wist ik niet wat ik moest doen en ik uh dacht nou [een jaartje freewheelen ]is ook wel aardig .

Result #1949 Sentence: fn000131.33
maar [mijn moeder ]zei toen zeer beslist als jij dat gaat doen dan kun je daarna je studie mooi zelf betalen .

Result #1950 Sentence: fn000131.34
als jij wil gaan studeren [dan ]verwacht ik dat je het nu doet .

Result #1951 Sentence: fn000131.35
maar [ik ]had geen discipline .

Result #1952 Sentence: fn000131.36
[ik ]ging braaf naar college dat was 't punt niet .

Result #1953 Sentence: fn000131.37
maar [ik ]zat drie keer per dag in dezelfde kroeg en deed thuis helemaal niets .

Result #1954 Sentence: fn000131.38
maar [ik ]had in de gaten dat ik het daar niet redde op die manier .

Result #1955 Sentence: fn000131.40
want ik [ik ]werkte daar eigenlijk nooit .

Result #1956 Sentence: fn000131.41
['k ]deed eigenlijk helemaal niets .

Result #1957 Sentence: fn000131.43
maar [ik ]kwam erachter dat 'k daar toch wel wat moest doen op de universiteit .

Result #1958 Sentence: fn000131.46
[ik ]heb één tentamen gedaan en ben toen uh me gaan uitschrijven .

Result #1959 Sentence: fn000131.48
[ik ]ben er toen mee gestopt .

Result #1960 Sentence: fn000131.52
[dat vak ]was nieuw .

Result #1961 Sentence: fn000131.53
[mijn directeur ]prees dat aan .

Result #1962 Sentence: fn000131.54
[die uh ]dacht da 's een gat in de markt .

Result #1963 Sentence: fn000131.55
[iedere opleiding die net uh begint uh ]is nog niet zo moeilijk .

Result #1964 Sentence: fn000131.56
[dat ]is toch nog in ontwikkeling .

Result #1965 Sentence: fn000131.58
[ik ]heb een jaar nagedacht en ik dacht nee .

Result #1966 Sentence: fn000131.59
[ik ]heb vroeger al natuurkunde laten vallen .

Result #1967 Sentence: fn000131.60
[ik ]vind maar niks om met al die apparaatjes uh thuis te moeten knutselen .

Result #1968 Sentence: fn000131.68
ja ['t ]ligt eraan door wie natuurlijk .

Result #1969 Sentence: fn000131.69
[een aantal mensen ]waardeert het zeker .

Result #1970 Sentence: fn000131.71
[groot deel daarvan uh ]zijn bijvoorbeeld ouders of uh uh ja volwassenen die de middelbareschoolfase voorbij zijn .

Result #1971 Sentence: fn000131.72
maar [ik ]denk als je 't aan de gemiddelde scholier vraagt dan heeft uh nou geen enkele scholier er zin in om direct na de middelbare school al die positie te gaan vervullen waar die uh al die jaren met een redelijke afschuw of ongenoegen naar gekeken heeft .

Result #1972 Sentence: fn000131.74
de ja xxx de 't het 't 't ['t ]wisselt 't ligt er net aan wie je wie je 't vraagt natuurlijk .

Result #1973 Sentence: fn000131.79
[dan ]kan ik een huis kopen bijvoorbeeld .

Result #1974 Sentence: fn000131.83
ja [ik ]denk uh dat dat wel uh een beetje omhoog kan .

Result #1975 Sentence: fn000131.86
[dat ]wisselt .

Result #1976 Sentence: fn000131.87
[er ]is een golfbeweging te zien uh .

Result #1977 Sentence: fn000131.89
je [je ]ziet echt een golfbeweging .

Result #1978 Sentence: fn000131.90
s*a [in so*a sommige jaren ]ga ik op cursus uh uh .

Result #1979 Sentence: fn000131.93
en als ik dan ga tellen in m'n klas kom ik tot zestig procent uh wat wat allo*a dat allochtoon is en uhm [dit jaar ]heb ik uh ik denk drie kinderen d'r bij die allochtoon zijn verder niet .

Result #1980 Sentence: fn000131.94
dus [het ]wisselt .

Result #1981 Sentence: fn000131.101
en uhm uh zi*a zitten daar eigenlijk ook mensen tussen die uh die uh op het VBO terechtgekomen zijn waarvan je denkt [eigenlijk ]zouden die veel meer kunnen ?

Result #1982 Sentence: fn000131.103
dat me uh [die ]zitten er zeker tussen .

Result #1983 Sentence: fn000131.104
en uhm [dan uh ]ben je een jaar lang aan 't kijken of het niet zinvol is dat dat kind zal opstromen .

Result #1984 Sentence: fn000131.105
[een aantal kinderen ]lukt dat zeker bij allochtone kinderen zie je het wel gebeuren .

Result #1985 Sentence: fn000131.106
[die ]zijn toch wat te laag ingeschat .

Result #1986 Sentence: fn000131.107
of [die ]ontwikkelen zich kennelijk heel goed uh binnen het eerste jaar .

Result #1987 Sentence: fn000131.109
[bij een aantal ]zou ik zeker adviseren dat ze moeten opstromen .

Result #1988 Sentence: fn000131.110
en [dan ]moeten ze zelf de punten ook bij elkaar knokken zodat dat uh lukt .

Result #1989 Sentence: fn000131.111
[ze ]moeten wel de cijfers d'rvoor hebben .

Result #1990 Sentence: fn000131.112
[dat ]praat ze wat makkelijker over naar een hogere stroom dan uh dat die cijfers d'r niet staan .

Result #1991 Sentence: fn000131.113
[een aantal kinderen ]redt dat dan ook prima toch .

Result #1992 Sentence: fn000131.114
dus [dat ]lukt af en toe wel eens ?

Result #1993 Sentence: fn000131.118
want uh [ook daar uh ]weten de ouders uh of anders wel de oudere broers of zussen vaak wel dat natuurlijk uh een diploma als MAVO vaak meer status heeft .

Result #1994 Sentence: fn000131.119
want [waarde ]heeft het niet vaak veel meer meer status heeft in de maatschappij bij een groot deel van de bevolking .

Result #1995 Sentence: fn000131.120
dus [die ]zien dat hun kind ook graag doen .

Result #1996 Sentence: fn000131.125
nou [dat ]durf ik zo niet te stellen .

Result #1997 Sentence: fn000131.126
[dat ]wisselt .

Result #1998 Sentence: fn000131.127
[ik ]denk die zie 'k ook in de andere lagen toch wel ja VWO-laag waarschijnlijk wat minder .

Result #1999 Sentence: fn000131.128
ja [het ]is natuurlijk zo dat een aantal kinderen uh lang problemen heeft met de de schooltaal de taal die op school gebruikt wordt .

Result #2000 Sentence: fn000131.130
als je een kind vraagt iets in tweevoud in te leveren [dan ]kan een allochtoon uh bijvoorbeeld heel goed begrijpen dat ie twee fouten mag maken in z'n werk .

Result #2001 Sentence: fn000131.132
xxx [daar ]ben je vaak niet eens bewust van .

Result #2002 Sentence: fn000131.134
ja [verder ]komt een aantal kinderen uh uh van een een islamitische school af .

Result #2003 Sentence: fn000131.135
nou [daar ]gaat het natuurlijk ook allemaal heel wat anders en uh ja d*a daar zie ik er soms ook wel flink wat wat in uh VBO-stroom terechtkomen .

Result #2004 Sentence: fn000131.136
ja ze komen ook van gemengde scholen [dat betreft uh ]wisselt het .

Result #2005 Sentence: fn000131.137
maar [ik ]kan niet per se zeggen VBO ja barst ervan .

Result #2006 Sentence: fn000131.138
ja soms toevalligerwijs maar [het ]blijft een golf .

Result #2007 Sentence: fn000131.139
[ik ]heb dit jaar helemaal niet zoveel kinderen die uh allochtoon zijn .

Result #2008 Sentence: fn000131.145
[in de eerste ]heb ik er weinig .

Result #2009 Sentence: fn000131.149
maar ja [allochtonen ]zijn ook uh Vietnamese ...

Result #2010 Sentence: fn000131.154
[dat betreft ]zijn het niet meer alleen maar Marokkanen en Turken .

Result #2011 Sentence: fn000131.155
[dat ]is toch allemaal gemixt .

Result #2012 Sentence: fn000131.157
en [zulke kinderen ]vallen dan ook niet eens zo op .

Result #2013 Sentence: fn000131.160
Engels jongetje voor je hebt zitten [dan ]denk je niet gauw aan een allochtoon .

Result #2014 Sentence: fn000131.161
[het ]is natuurlijk wel eentje voor wie uh Nederlands niet uh de eerste taal is .

Result #2015 Sentence: fn000131.164
[die kinderen ]kun je soms vreselijk zien struikelen .

Result #2016 Sentence: fn000131.166
[die ]zijn bijvoorbeeld uh als de voertaal thuis Engels is ze uhm .

Result #2017 Sentence: fn000131.168
uh ze [ze ]kunnen het goed uh spreken .

Result #2018 Sentence: fn000131.170
maar als je ze vraagt om 't uh op te schrijven het vak Engels dan struikelen ze daar enorm want [dat ]hebben ze nog nooit hoeven te doen thuis .

Result #2019 Sentence: fn000131.171
['t ]is niet gecorrigeerd .

Result #2020 Sentence: fn000131.172
[dus ]is dat niet uh actief uh aanwezig .

Result #2021 Sentence: fn000131.175
nou [dat ]geldt natuurlijk ook voor andere allochtone kinderen .

Result #2022 Sentence: fn000131.177
[aantal dingen wat niet uh van ze gevraagd is of niet gecorrigeerd is ]is dus heel moeilijk .

Result #2023 Sentence: fn000131.179
uhm [naast je werk ]heb je hobby's of bijzondere bezigheden of ?

Result #2024 Sentence: fn000131.180
nou [ik ]hou me in het bijzonder bezig met het zitten op terrassen .

Result #2025 Sentence: fn000131.185
[ik ]ga niet 't hele rijtje af weer maar ggg .

Result #2026 Sentence: fn000131.187
uh [lezen ]doe ik zelden dat lukt in de zomervakantie uh vaak godzijdank weer .

Result #2027 Sentence: fn000131.189
[sporten ]doe ik geregeld .

Result #2028 Sentence: fn000131.202
[die ]is erg belangrijk .

Result #2029 Sentence: fn000131.204
dat [dat ]kun je gerust een hobby noemen .

Result #2030 Sentence: fn000131.208
want [ik ]stuur het nooit in .

Result #2031 Sentence: fn000131.211
maar [ik ]ben op maandagochtend zeer populair bij m'n collega's want dan neem ik de crypto mee naar school en dan vragen ze het liefst het eerste uur al en ?

Result #2032 Sentence: fn000131.214
[anders ]voel ik me straks zo dom .

Result #2033 Sentence: fn000131.216
nee en [dat ]is ook weer een reden om naar de kroeg te gaan op zaterdag of op zondag hè als je in je eentje vastloopt met de crypto dan moet je toch even samen gaan doen met anderen .

Result #2034 Sentence: fn000131.220
ja als je verder weg gaat [dan ]moet je toch uh uitkijken met drank en uh ...

Result #2035 Sentence: fn000131.221
ach [hier ]ken je iedereen da 's wel gezellig .

Result #2036 Sentence: fn000131.222
[hier ]zijn d'r meer net zo gek als jij ggg .

Result #2037 Sentence: fn000131.226
nou [A ]mag je dit geen stad noemen het is een dorp .

Result #2038 Sentence: fn000131.228
ja [het ]heet cijfermatig gezien wel een stad .

Result #2039 Sentence: fn000131.229
maar 't he*a ['t ]heeft een hele dorpse mentaliteit .

Result #2040 Sentence: fn000131.232
nu moet ik even stoppen want [de telefoon ]gaat .

Result #2041 Sentence: fn000131.235
['t ]is uh ja .

Result #2042 Sentence: fn000131.238
[je ]zat net ergens over te vertellen maar ...

Result #2043 Sentence: fn000131.242
nou [eigenlijk ]is hier weinig te doen .

Result #2044 Sentence: fn000131.243
[Alphen ]is een uh een slaapstad .

Result #2045 Sentence: fn000131.245
ligt natuurlijk midden in het Groene Hart en [vanuit hier uh nou ]ben je eigenlijk in twintig of dertig minuten bijna in iedere grote stad .

Result #2046 Sentence: fn000131.247
dus [heel veel mensen ]werken buiten Alphen .

Result #2047 Sentence: fn000131.248
en [er ]is niet zoveel uh te doen .

Result #2048 Sentence: fn000131.249
[je ]kan uh op een doordeweekse dag in de kroeg eigenlijk uh met alles smijten wat je tegenkomt want zitten hooguit drie mensen in die kroeg .

Result #2049 Sentence: fn000131.251
[het ]is vrij vrij rustig .

Result #2050 Sentence: fn000131.253
kijk als je nou uh drie hele gezellige mensen hebt [dan ]heb je ook een leuke avond .

Result #2051 Sentence: fn000131.255
dus [je ]hebt nog geen niet echt behoefte om hier weg te gaan ?

Result #2052 Sentence: fn000131.257
nee ik uh [ik ]heb heel lang in Leiden rondgelopen .

Result #2053 Sentence: fn000131.258
en ['t ]voelt erg leuk om daarheen te gaan maar ik vond 't ook erg leuk om weer terug te komen hier .

Result #2054 Sentence: fn000131.259
['k ]voel me hier toch veiliger .

Result #2055 Sentence: fn000131.261
daar [daar ]kun je ook mensen nog op aanspreken als je ze in de klas hebt en uh ik had in Leiden vaak al dat je nou bij het station uh 's avonds laat al niet lekker uh wegkwam over de Steenstraat .

Result #2056 Sentence: fn000131.262
dat dat je gewoon niet veilig voelt of dat er allemaal rare dingen gebeuren en [dan ]denk ja dat heb ik hier minder dat uh gevoel .

Result #2057 Sentence: fn000131.263
dus [ik ]vind 't op zich wel leuk .

Result #2058 Sentence: fn000131.264
en [overal waar ik kom uh ]ken je iedereen .

Result #2059 Sentence: fn000131.265
[iedereen ]groet je en zegt gedag en uh dat is op zich ook wel leuk hoor .

Result #2060 Sentence: fn000131.267
[echt overal waar je komt ]ken je mensen .

Result #2061 Sentence: fn000131.268
dus [het ]maakt niet uit of je in je eentje op stap gaat of met meerderen dat maakt helemaal geen bal uit .

Result #2062 Sentence: fn000131.270
[je ]kent ze toch wel .

Result #2063 Sentence: fn000131.271
en [dan ]kom je ook je leerlingen tegen waarschijnlijk of niet ?

Result #2064 Sentence: fn000131.273
[ik ]ben blij dat ze in m'n eigen kroeg nog niet komen of nauwelijks .

Result #2065 Sentence: fn000131.274
of [dan ]heb ik ze niet gehad omdat ze geen VBO hebben gedaan .

Result #2066 Sentence: fn000131.275
maar [dat ]is da 's niet echt een kroeg voor hun .

Result #2067 Sentence: fn000131.276
niet dat 't zo bruin is maar want [in die kroeg ]komt een heel gemêleerd publiek .

Result #2068 Sentence: fn000131.278
[het ]maakt helemaal geen bal uit .

Result #2069 Sentence: fn000131.279
[het ]zit er allemaal .

Result #2070 Sentence: fn000131.280
alleen ja [d'r ]zitten niet veel kinderen van vijftien zestien jaar .

Result #2071 Sentence: fn000131.283
[daarom ]kom ik er ook nog zo graag .

Result #2072 Sentence: fn000131.286
nee nee [daar ]houd ik ook niet van .

Result #2073 Sentence: fn000131.289
[je ]had het net over sporten .

Result #2074 Sentence: fn000131.292
ja [dan ]kun je zo'n wedstrijd met de calorieënmeter aangaan .

Result #2075 Sentence: fn000131.293
[da ]'s best spannend ggg .

Result #2076 Sentence: fn000131.296
ja als je ve*a op zo'n stepapparaat uh op en neer stept [dan uh ]kun je ook op een knopje indrukken om te zien hoeveel calorieën je ondertussen verbrand hebt .

Result #2077 Sentence: fn000131.298
[dan ]kun je denken pft ik ga ervoor .

Result #2078 Sentence: fn000131.301
nou dat uh [dat ]zijn uh interessante wedstrijden met jezelf .

Result #2079 Sentence: fn000131.303
en [soms ]werpt het z'n vruchten af hoor .

Result #2080 Sentence: fn000131.304
[dan ]ben je inderdaad na twee maanden eindelijk twee kilo kwijt maar uh dat is uh waardevol .

Result #2081 Sentence: fn000131.305
[dan ]moet je ook wel op de verpakking letten wat dan wat je dan weer naar binnen werkt hoeveel daarop staat .

Result #2082 Sentence: fn000131.306
ja [dat ]doe ik soms .

Result #2083 Sentence: fn000131.308
maar [dat ]vind ik ja dat maakt het leven ook weer zo zo saai .

Result #2084 Sentence: fn000131.309
[dat sporten ]is op zich best nog wel leuk .

Result #2085 Sentence: fn000131.310
maar al dat gelijn [dat ]vind ik heel saai .

Result #2086 Sentence: fn000131.311
[ik ]ben niet zo'n ...

Result #2087 Sentence: fn000131.312
[ik ]ben een mens van uh eten en drinken en uhm ...

Result #2088 Sentence: fn000131.313
ja [dan ]ga je niet aldoor maar op verpakkingen letten en uh saaie dingen eten en zo .

Result #2089 Sentence: fn000131.315
[het leven ]moet leuk zijn .

Result #2090 Sentence: fn000131.316
[eigenlijk ]moet je iedere dag iets vieren gewoon ggg .

Result #2091 Sentence: fn000131.320
nou [je ]kan het beter vandaag gevierd hebben dan het morgen van plan zijn .

Result #2092 Sentence: fn000131.321
me*a [misschien ]komt er morgen wel niks meer van .

Result #2093 Sentence: fn000131.326
[vroeger ]deed ik het nog wel eens maar ...

Result #2094 Sentence: fn000131.328
[ik ]heb liever dat anderen voor me koken .

Result #2095 Sentence: fn000131.330
ggg [dat ]lukt alleen niet altijd xxx .

Result #2096 Sentence: fn000131.332
ach joh als je tij*a als je rond etenstijd uh aan 't sporten bent of zo of uh in de kroeg hangt en [dan ]maak je je ook helemaal niet druk om eten joh .

Result #2097 Sentence: fn000131.333
en [dan ]roept er altijd wel weer eentje hé ga je mee eten ?

Result #2098 Sentence: fn000131.334
nou en [dan ]zit je weer in een restaurant dat uh is leuk .

Result #2099 Sentence: fn000131.337
[op een gegeven moment ]word je erg dik .

Result #2100 Sentence: fn000131.338
maar ['t ]is erg gezellig .

Result #2101 Sentence: fn000131.340
[een vriendin van mij ]heeft het gepresteerd om ik denk al in zeven of acht jaar nou zo goed als nooit te koken .

Result #2102 Sentence: fn000131.341
[die ]heeft altijd vriendjes die kok zijn bijvoorbeeld .

Result #2103 Sentence: fn000131.342
ook handig [die ]moet ik nog vinden .

Result #2104 Sentence: fn000131.344
ja [het ]lukt best hoor .

Result #2105 Sentence: fn000131.346
kijk [als ik hier in m'n eentje ]heb ik helemaal geen zin om me wijs gaan uitsloven of zo .

Result #2106 Sentence: fn000131.348
en [ik ]ben ook niet zo dat ik denk oh kom dan nodig ik er gewoon vijftien uit en dan ga ik wel koken .

Result #2107 Sentence: fn000131.349
[daar ]is di*a deze flat nog een beetje te klein voor .

Result #2108 Sentence: fn000131.351
[dan ]zeg ik dat doen we mooi bij jou thuis .

Result #2109 Sentence: fn000131.352
en [dan ]kookt vanzelf een ander .

Result #2110 Sentence: fn000131.353
en [dat ]vinden ze nog leuk ook die mannen .

Result #2111 Sentence: fn000131.355
[die ]presenteren het met trots aan je .

Result #2112 Sentence: fn000131.356
[ik ]ben meer een mens van uh van de hapjes en zo .

Result #2113 Sentence: fn000131.357
dat uh [daar ]loop ik altijd achteraan .

Result #2114 Sentence: fn000131.362
[nou ]snap ik ook waarom we op dit tijdstip ook dit interview kunnen doen .

Result #2115 Sentence: fn000131.365
[ik ]eet zelden op dit tijdstip .

Result #2116 Sentence: fn000137.2
[de belangstelling voor het vak Nederlands ]is pas gekomen op de wat ze toen noemden de kweekschool .

Result #2117 Sentence: fn000137.3
[dat ]was de opleiding voor onderwijzers .

Result #2118 Sentence: fn000137.4
[in 't laatste en één na laatste jaar ]kreeg je d'r erg veel van dat vak met betrekking tot grammatica literatuur taalkunde en allerhande variaties .

Result #2119 Sentence: fn000137.5
m*a met andere woorden [als je die kweekschool had gehad ]had je in feite al een stukje voorsprong wat dat vak betreft en inmiddels was er een stukje leesbelangstelling gekomen en zodoende ben ik dus na mijn militaire dienst in de avonduren MOA en vervolgens MO-Nederlands gaan doen .

Result #2120 Sentence: fn000137.6
maar oorspronkelijk en [ik ]merk dat nu nog .

Result #2121 Sentence: fn000137.7
ben ik eigenlijk [van huis uit ]ben ik een onderwijzer .

Result #2122 Sentence: fn000137.15
uhm drie maanden [dat ]was voor m'n militaire diensttijd .

Result #2123 Sentence: fn000137.16
[dat ]was uh hier in het naburige Schinveld .

Result #2124 Sentence: fn000137.17
[ik ]zou eigenlijk in november in dienst gaan toen stierf daar de man voor wie ik eigenlijk aan 't vervangen was en toen blen*u ik nog een aantal maanden gebleven om uh ...

Result #2125 Sentence: fn000137.19
en [na militaire dienst ben ik t*a terwijl ik in de avonduren toen in Tilburg studeerde ]was ik overdag uh aan een uh LTS in Isburg .

Result #2126 Sentence: fn000137.26
en ['t ]bevalt nog steeds ?

Result #2127 Sentence: fn000137.31
[dat ]was ik eigenlijk ook weer vergeten .

Result #2128 Sentence: fn000137.34
[dat ]geeft niet .

Result #2129 Sentence: fn000137.36
uh uh [docentschap op zichzelf ]is natuurlijk ...

Result #2130 Sentence: fn000137.37
[dat ]bevalt wel .

Result #2131 Sentence: fn000137.38
en [ik ]moet ook zeggen wat wel 'ns door velen in de maatschappij gezegd wordt och die is ...

Result #2132 Sentence: fn000137.39
die die leerlingen [daar ]hebben jullie zo'n last mee .

Result #2133 Sentence: fn000137.41
[het ]zijn niet alleen de leerlingen .

Result #2134 Sentence: fn000137.42
[d'r ]zijn natuurlijk lieve leerlingen en vervelende leerlingen en die had je vijfentwintig jaar geleden en vijftig jaar geleden ook al .

Result #2135 Sentence: fn000137.43
maar uh [wat steeds minder gaat bevallen ]is de 't zigzagbeleid van een overheid de toename van bureaucratisering die d'rin komt de niet zozeer het vervelende maar wel het steeds zwaarder worden van uh vormen van overleg .

Result #2136 Sentence: fn000137.45
hè [dat ]hoeft niet vervelend te zijn maar maakt het vak gewoon zwaarder .

Result #2137 Sentence: fn000137.52
en ['t ]is op het ogenblik een beetje van het goede te vee*a ggg .

Result #2138 Sentence: fn000137.53
maar [dat ]komt ook wel goed .

Result #2139 Sentence: fn000137.55
maar ['t voor de klas staan ]is dus nog wel leuk ?

Result #2140 Sentence: fn000137.57
[ik ]merk dat da*a of dat niet ja of dat ja of je dat leuk noemt ja of nee dat weet ik niet .

Result #2141 Sentence: fn000137.58
maar dat kan ik nog goed aan en [daar ]heb ik nog weinig moeite mee .

Result #2142 Sentence: fn000137.59
en [ik ]merk dat die communicatie met die leerlingen d'r wel nog altijd is .

Result #2143 Sentence: fn000137.60
en [ik ]denk ook dat ik dat best wil volhouden .

Result #2144 Sentence: fn000137.62
[da ]'s een heel ander verhaal .

Result #2145 Sentence: fn000137.64
maar [ik ]zou dat voorlopig nog even niet willen missen .

Result #2146 Sentence: fn000137.69
dus [dat ]blijft toch wel aardig .

Result #2147 Sentence: fn000137.70
ja [dat ]meen ik .

Result #2148 Sentence: fn000137.74
[conditioneel ]heb ik dat nog wel om dat op te brengen .

Result #2149 Sentence: fn000137.78
[dat ]is een uh ...

Result #2150 Sentence: fn000137.81
[ik ]zou natuurlijk idioot zijn als ik ja zou zeggen hè .

Result #2151 Sentence: fn000137.82
[dat ]is dat w*a uh denk ik niet .

Result #2152 Sentence: fn000137.83
nee [ik ]denk inderdaad dat er een stukje maatschappelijke teloorgang achter steekt .

Result #2153 Sentence: fn000137.84
maar [ik ]weet niet of dat alleen voor het beroep van de docent zit hè .

Result #2154 Sentence: fn000137.85
uh [bij 't beroep van de van 't beroep van docent ]geldt .

Result #2155 Sentence: fn000137.86
kijk [hetzelfde verhaal ]kan een huisarts u vertellen .

Result #2156 Sentence: fn000137.87
die maakt he*a hetzelfde ve*a [hetzelfde ]zou een politieagent u kunnen vertellen .

Result #2157 Sentence: fn000137.88
[die heeft natuurlijk ]maakt natuurlijk ook die maatschappelijke teloorgang mee van zijn beroep .

Result #2158 Sentence: fn000137.89
['t ]is natuurlijk een stukje vervlakking dat je uh aan de de ha*a aan de hand van je beroep de de de status zou kunnen afleiden .

Result #2159 Sentence: fn000137.90
[dat ]kan natuurlijk ...

Result #2160 Sentence: fn000137.91
dat [die tijd ]is over hè .

Result #2161 Sentence: fn000137.92
[een arts ]heeft dat niet meer .

Result #2162 Sentence: fn000137.93
dat heeft ie xxx [een docent ]heeft dat meer .

Result #2163 Sentence: fn000137.94
[dat ]heeft niemand meer .

Result #2164 Sentence: fn000137.95
ik denk ook dat 't dat een goeie kant aanzit die st*a [die status die je aan een beroep zou kunnen ontlenen ]wordt natuurlijk ook een stukje tenietgedaan door de grotere mondigheid van die d'r in de maatschappij is .

Result #2165 Sentence: fn000137.99
[van de andere kant ]denk ik wel dat er op het ogenblik een een soort ander beroepengoeroe is ontstaan in de computerwereld .

Result #2166 Sentence: fn000137.103
nee [dat ]weet ik eigenlijk niet .

Result #2167 Sentence: fn000137.108
maar [ze ]zullen wel vaak op hetzelfde neerkomen .

Result #2168 Sentence: fn000137.110
[d'r ]is natuurlijk wel vaker over nagedacht hè .

Result #2169 Sentence: fn000137.112
nou 't ['t ]wisselt toch nog hoor de reacties die ...

Result #2170 Sentence: fn000137.116
ah [dat ]is toch wel aardig .

Result #2171 Sentence: fn000137.118
[daar ]zou je een onderzoek*z mee kunnen doen .

Result #2172 Sentence: fn000137.122
ja [da ]'s ggg .

Result #2173 Sentence: fn000137.127
ja [ik ]lees elke dag .

Result #2174 Sentence: fn000137.129
een [een weekendbijlage van de krant ]gaat ook wel enkele dagen mee en dat is zijn heel wat pakken papier tegenwoordig .

Result #2175 Sentence: fn000137.130
boeken [da*a ]heeft toch ...

Result #2176 Sentence: fn000137.136
[dat ]kan ook wel vier zijn maar het kan ook drie uur zijn .

Result #2177 Sentence: fn000137.138
hè maar [dat ]blijft natuurlijk .

Result #2178 Sentence: fn000137.139
[ik ]denk ook dat dat aan het vak eigen is .

Result #2179 Sentence: fn000137.140
maar [ik ]zal niet meer proberen bij ggg te le*a uh b*a zodanig te lezen dat ik denk dat ik de 't vak moet bijhouden .

Result #2180 Sentence: fn000137.141
uh literair niet want [dat ]is niet meer bij te houden en uh ja onderwijskundige aspecten ?

Result #2181 Sentence: fn000137.144
[in dat opzicht ]lees ik waarschijnlijk wel wat te weinig .

Result #2182 Sentence: fn000137.146
[het ]is met name de actualiteit het literaire gedeelte en het cultureel-historische gedeelte wat me dan nog b*a ...

Result #2183 Sentence: fn000137.154
bijvo*a [ik ]noem maar wat .

Result #2184 Sentence: fn000137.158
zal iedereen in z'n wo*a uh wo*a nou [dat ]ben ik nou 'ns gaan inbla*a doorbladeren en bekijken en dan lees je daar 'ns wat af*a uhm .

Result #2185 Sentence: fn000137.163
[da ]'s van Begin Wolter of hoe heette die professor ...

Result #2186 Sentence: fn000137.166
nou [dat daa*a ]lees je dan 'ns wat van .

Result #2187 Sentence: fn000137.169
dat soort werken eigenlijk toch waarbij je toch zegt [d'r ]zit een stukje cultuur achter .

Result #2188 Sentence: fn000137.171
[daar ]zit uh ook literat*a natuurlijk heel vaak .

Result #2189 Sentence: fn000137.173
en [dat ]vind ik wel aardig om dat te lezen .

Result #2190 Sentence: fn000137.177
[dat ]kan dus uh dat le*a dat zijn natuurlijk geen boeken die je leest van begin tot 't eind maar gewoon hoofdstukjes 'ns hier dan 'ns dat 'ns wat nakijken en zo .

Result #2191 Sentence: fn000137.179
en [dat ]vind 'k wel aardig ja .

Result #2192 Sentence: fn000137.186
[de favoriete schrijvers ]denk ik dat van mijn leeftijdsgenoten toch altijd zullen blijven dat zijn die g*a b*a grote b*a namen hè .

Result #2193 Sentence: fn000137.189
[dat ]ben je een beetje zo uh van de modernere mmm vind ik s*a uh zeker die uh die eerste boeken van die die s*a ja si*a uh tre*a trilogie zei die indertijd v*a uh ik vind 't meer een cyclus worden van Van Der Heijden .

Result #2194 Sentence: fn000137.200
[dat ]is 't ja .

Result #2195 Sentence: fn000137.202
[ik ]vind dat een aangenaam verteller en een hele aangename ervaring vind ik toch wel de van de laatste jaren dat is uh he*a w*a Anna Enquist hè .

Result #2196 Sentence: fn000137.204
['k ]weet niet of je dat wel uh ...

Result #2197 Sentence: fn000137.205
ja [ik ]heb er nooit iets van gelezen dus .

Result #2198 Sentence: fn000137.206
['k ]vind dat toch wel een uh hele leuke benadering eigenlijk van uh ...

Result #2199 Sentence: fn000137.213
[het ]is uh moeilijk zeggen .

Result #2200 Sentence: fn000137.214
[het ]is m*a s*a veel minder egotripperij die je degenwoordig*u toch zo vaak in die boe*a ...

Result #2201 Sentence: fn000137.215
[d'r ]wordt weer 'ns een verhaal verteld met ja toch af en toe heel leu*a ...

Result #2202 Sentence: fn000137.218
[ik ]vind n*a n*a leuk verhaal .

Result #2203 Sentence: fn000137.219
d'r s*a [d'r ]staat wat en dat vind ik toch nog wel aardig gebracht ja .

Result #2204 Sentence: fn000137.220
[ik ]raad je aan om die 'ns te lezen .

Result #2205 Sentence: fn000137.225
[ik ]vind dat ...

Result #2206 Sentence: fn000137.227
ja [de schrijver waar ik uh de de 't meeste van gelezen heb en dat komt ook meer omdat ik daar in mijn studie toen die scriptie voor gemaakt da ]'s Anton Koolhaas .

Result #2207 Sentence: fn000137.230
[je ]moet probe*a uh ...

Result #2208 Sentence: fn000137.234
maar ja [dan ]moet ik oppassen dat ik niet op school ga zitten want xxx begint xxx ggg .

Result #2209 Sentence: fn000137.238
[anders ]gaat het gesprek wat te lang duren .

Result #2210 Sentence: fn000137.242
[da ]'s wel een trieste benadering of ...

Result #2211 Sentence: fn000137.247
ook 't boek dat ik op het ogenblik ben aan 't lezen [misschien ]ken je 't van uh uhm .

Result #2212 Sentence: fn000137.249
[hij ]is uh filosoof-arts en het speelt zich af in een uh verpleegkliniek en hij geeft niks anders weer dan de de dagelijkse gang van zaken .

Result #2213 Sentence: fn000137.251
maar [het refrein ]blijft Hein ja .

Result #2214 Sentence: fn000137.252
maar [ook daar ]komt af en toe zo de humor om de hoek kijken dat je ...

Result #2215 Sentence: fn000137.253
ja ['t ]is eigenlijk v*a af en toe lachen met de ellende .

Result #2216 Sentence: fn000137.255
maar [het refrein ]blijft Hein .

Result #2217 Sentence: fn000137.257
dus dat is [wat dat betreft ]is 't een beetje cynische ...

Result #2218 Sentence: fn000137.262
[dat ]zie ...

Result #2219 Sentence: fn000137.266
[alhoewel ]is dat bij Koolhaas niet waar hè ?

Result #2220 Sentence: fn000137.267
want [Koolhaas ]heeft juist als één van de wapens tegenover 't de ondeelbaarheid van alle leven heeft juist ...

Result #2221 Sentence: fn000137.269
[liefde ]is 't enige manier om je tegen de dood te verzetten .

Result #2222 Sentence: fn000137.270
['k ]denk dat Wolkers dat ook vindt .

Result #2223 Sentence: fn000137.275
ja [ik ]heb nog nooit iets van Koolhaas gelezen dus 't ...

Result #2224 Sentence: fn000137.277
maar [jullie ]hebben ook andere belangstelling denk ik .

Result #2225 Sentence: fn000137.278
[jullie ]zoeken het meer internationaal .

Result #2226 Sentence: fn000137.279
[wij ]zijn nog te sterk gebonden aan onze nationale literatuur denk ik .

Result #2227 Sentence: fn000137.281
['t ]lijkt me uh ...

Result #2228 Sentence: fn000137.283
ja [ik ]weet 't niet maar .

Result #2229 Sentence: fn000137.284
maar [ik ]lees toch veel Nederlands hoor .

Result #2230 Sentence: fn000137.297
[wat je niet van misschien van een uh neerlandicus zou verwachten ]is dat ie ook op-p-p*u uh op sportgebied .

Result #2231 Sentence: fn000137.298
ik heb [ik ]heb een uh een vrij behoorlijk trainersdiploma op gebied van volleybal .

Result #2232 Sentence: fn000137.299
[ik ]geef dus zelf volleybaltraining aan mensen die ook competitiesport spelen .

Result #2233 Sentence: fn000137.300
en [dat ]is ook drie keer in de week .

Result #2234 Sentence: fn000137.302
en [da ]'s ook een uur of tien in de week .

Result #2235 Sentence: fn000137.303
en [dat ]is al sinds uhm p een jaar of dertig zullen we zeggen .

Result #2236 Sentence: fn000137.305
en dat is zo gegroeid en [daar ]ben ik bij gebleven .

Result #2237 Sentence: fn000137.306
dus ook dat maa*a n*a ['t aardige daarvan is ]is dat ik zelden een jeugdgroep pak want dat heb ik overdag .

Result #2238 Sentence: fn000137.307
['k ]pak meestal een seniorengroep .

Result #2239 Sentence: fn000137.317
dus [conditioneel v*a ]moet 't voorlopig nog maar zo blijven .

Result #2240 Sentence: fn000137.324
[Limburg ]is mooi .

Result #2241 Sentence: fn000137.326
maar inderdaad ['t ]zijn vaak natuurlijk dezelfde stukken heuvelland .

Result #2242 Sentence: fn000137.328
[in 't weekend van dertig mei ]is er de Ronde Van Zuid-Limburg .

Result #2243 Sentence: fn000137.329
[dat ]is een stukje hier o*a westelijke mijnstreek .

Result #2244 Sentence: fn000137.330
[de volgende dag ]is het in Klein Zwitserland .

Result #2245 Sentence: fn000137.331
da 's xxx omgeving en [de laatste dag ]is 't in uh ook eigenlijk in Zuid-Limburg maar meer richting wat ze dan aanduiden met de naam Mergelland .

Result #2246 Sentence: fn000137.334
maar ['t ]blijft toch hetzelfde heuvelachtige gebied natuurlijk .

Result #2247 Sentence: fn000137.336
en [da ]'s dus dertig veertig dertig kilometer .

Result #2248 Sentence: fn000137.341
en [da ]'s ook wel aardig .

Result #2249 Sentence: fn000137.342
maar ['t ]kan ook s*a bijvoorbeeld in Midden-Limburg .

Result #2250 Sentence: fn000137.348
dat nou [dat ]is heel aardig wandelen ja .

Result #2251 Sentence: fn000137.356
[da ]'s best wel aardig .

Result #2252 Sentence: fn000140.1
uhm [u ]had 't er net over dat u nog maar net uh lesgeeft .

Result #2253 Sentence: fn000140.2
ja [dat ]klopt .

Result #2254 Sentence: fn000140.5
[daarvoor ]heb ik voor een kerkelijke organisatie gewerkt .

Result #2255 Sentence: fn000140.6
en [daar uh ]was ik vooral uh druk met voorlichting geven .

Result #2256 Sentence: fn000140.7
en uh [dat ]had verschillende aspecten .

Result #2257 Sentence: fn000140.8
[ik ]gaf zowel telefonische voorlichting .

Result #2258 Sentence: fn000140.10
en [dat ]ging dan vooral over uh de gereformeerde kerken .

Result #2259 Sentence: fn000140.11
want [ik ]werkte voor 't Landelijk Bureau Van De Gereformeerde Kerken in Leusden .

Result #2260 Sentence: fn000140.12
en [daarnaast ]had ik uh voorlichtingstaken in het land .

Result #2261 Sentence: fn000140.13
[ik ]ging .

Result #2262 Sentence: fn000140.17
en [dat ]deden we in samenwerking met de voorlichtingsdienst van de hervormde kerk .

Result #2263 Sentence: fn000140.18
en [verder uhm ]hadden wij ook nog onze interne voorlichting op uh synodenvergaderingen .

Result #2264 Sentence: fn000140.19
[dan ]nodigden we studenten bijvoorbeeld uit .

Result #2265 Sentence: fn000140.25
en [daarvoor ]nodigden we mensen een hele dag uit .

Result #2266 Sentence: fn000140.26
[die ]waren on*a dan onze gast en ik was de gastvrouw .

Result #2267 Sentence: fn000140.28
en [toen ]bent u Nederlands daarnaast gaan studeren ?

Result #2268 Sentence: fn000140.30
ja [ik ]had een paar uh cursussen public relations uh gevolgd .

Result #2269 Sentence: fn000140.31
en [ik ]wilde daar wel verder in .

Result #2270 Sentence: fn000140.32
uhm maar uhm ja [zo ]gaat dat dan soms op een kantoor .

Result #2271 Sentence: fn000140.33
mijn uh baas [die uh ]had die cursus ook niet gedaan en daarom kreeg ik daar ook geen toestemming voor .

Result #2272 Sentence: fn000140.34
en [ik ]wilde toch wel me wat verder uh verdiepen .

Result #2273 Sentence: fn000140.38
[dat ]zag ik niet helemaal zitten .

Result #2274 Sentence: fn000140.45
[ik ]heb geen VWO .

Result #2275 Sentence: fn000140.46
dus ik [ik ]ben vroeger uh begonnen zelfs met huishoudschool .

Result #2276 Sentence: fn000140.49
maar [ik ]ben toch vanwege mijn uh beroepservaring .

Result #2277 Sentence: fn000140.53
en [daar ]heb 'k vier jaar over gedaan .

Result #2278 Sentence: fn000140.54
uh [toen ik drie jaar had gestudeerd ]is helaas mijn man overleden .

Result #2279 Sentence: fn000140.55
en [toen uh ]heb ik 't dat laatste jaar wel heel zwaar gehad .

Result #2280 Sentence: fn000140.56
maar ['t ]is me toch gelukt .

Result #2281 Sentence: fn000140.57
en [toen ]heb ik in die tijd ook de zal ik maar zeggen snuffelcursus gedaan voor de docentenopleiding .

Result #2282 Sentence: fn000140.59
en [toen ]ben ik na mijn afstuderen meteen begonnen om in service te werken in Veenendaal .

Result #2283 Sentence: fn000140.62
en daar heb ik uh drie dagen per week dertien uur lesgegeven en [de andere twee dagen van de week ]ging ik dan naar de IVLOS-cursus in Utrecht .

Result #2284 Sentence: fn000140.64
en [dat ]is dus na een jaar gelukt .

Result #2285 Sentence: fn000140.65
[ik ]heb 't wel heel zwaar gehad .

Result #2286 Sentence: fn000140.66
maar uhm ja [toen ]heb ik vorig jaar mijn diploma gekregen en toen uh kon ik ook gelukkig op de school blijven .

Result #2287 Sentence: fn000140.67
[daar ]was ik wel erg blij mee want ik zag d'r vreselijk tegenop om dan na een jaar alweer uh te moeten gaan solliciteren .

Result #2288 Sentence: fn000140.68
maar [ik ]kon daar blijven .

Result #2289 Sentence: fn000140.69
en uh [dit jaar ]heb ik nog mijn beoordelingsgesprek niet achter de rug .

Result #2290 Sentence: fn000140.70
maar ['t ]ziet er wel uh hoopvol uit zodat ik hoop dat ik nog wat langer kan blijven .

Result #2291 Sentence: fn000140.71
[wat mijn uiteindelijke doel is ]is toch wat meer naar volwassenonderwijs*u te gaan .

Result #2292 Sentence: fn000140.72
[ik ]wil niet altijd op een middelbare school blijven .

Result #2293 Sentence: fn000140.74
en [ik ]ben zelfs nu bezig om te kijken of ik iets voor de lerarenopleiding aan onderzoek kan gaan doen .

Result #2294 Sentence: fn000140.76
als ik te lang doorpraat [dan ]hoor ik 't wel .

Result #2295 Sentence: fn000140.80
nee [ik ]was net aan het kijken .

Result #2296 Sentence: fn000140.81
want [hij ]staat een beetje ...

Result #2297 Sentence: fn000140.82
[ik ]moet even het geluidsniveau een beetje bijstellen .

Result #2298 Sentence: fn000140.85
uh [voor de klas staan ]is uhm boeiend en zwaar .

Result #2299 Sentence: fn000140.86
uh boeiend dus positief [dat ]komt eerst .

Result #2300 Sentence: fn000140.88
[je me*a ]hebt met jonge mensen te maken in uh een ontwikkelingsfase .

Result #2301 Sentence: fn000140.90
en [je ]ziet uh in zo'n eerste schooljaar de uh de kleine brugpiepertjes uh komen met g*a met uh soms angstogen .

Result #2302 Sentence: fn000140.91
en [je ]ziet ze aan het eind van 't jaar soms met behoorlijk grote monden .

Result #2303 Sentence: fn000140.92
maar uh f*a [hoe ze zich ontwikkeld hebben ]is uh heel boeiend .

Result #2304 Sentence: fn000140.93
en dat is [in de eerste klas ]is die ontwikkeling eigenlijk het grootst .

Result #2305 Sentence: fn000140.94
[ik ]heb natuurlijk nog niet zoveel ervaring .

Result #2306 Sentence: fn000140.96
[dan ]denk ik ook wel 'ns .

Result #2307 Sentence: fn000140.97
ah [wat ]zijn die een stuk gegroeid en volwassener geworden .

Result #2308 Sentence: fn000140.98
[ik ]heb niet zoveel dezelfde kinderen dit jaar als vorig jaar .

Result #2309 Sentence: fn000140.99
[dat ]is ook een voordeel natuurlijk .

Result #2310 Sentence: fn000140.100
want je krijgt [na een jaar ]krijg je aan bepaalde kinderen nou niet zozeer een hekel .

Result #2311 Sentence: fn000140.101
maar [dan toch wel ]heb je wat uh wat bepaalde gevoelens daarbij .

Result #2312 Sentence: fn000140.103
maar uhm [die ontwikkeling ]is dus heel leuk .

Result #2313 Sentence: fn000140.105
['t leukste als leraar ]is natuurlijk ook dat je ziet dat ze wat leren van wat jij ze vertelt .

Result #2314 Sentence: fn000140.108
[ik ]zie dat met schrijven vooral ook uh heel goed .

Result #2315 Sentence: fn000140.110
[ik ]zal zomaar wat noemen .

Result #2316 Sentence: fn000140.111
uh een [een negatief punt ]vind ik uh wel het uh het orde houden op een goede manier .

Result #2317 Sentence: fn000140.112
[dat ]is niet makkelijk .

Result #2318 Sentence: fn000140.113
[vooral in de tweede klas ]heb ik daar best wel een beetje problemen mee .

Result #2319 Sentence: fn000140.114
want die uh [dat ]zijn hele drukke kinderen .

Result #2320 Sentence: fn000140.115
en uh over 't algemeen en uh [de klassen ]zijn groot .

Result #2321 Sentence: fn000140.116
uhm [ze ]luisteren over 't algemeen maar heel kort .

Result #2322 Sentence: fn000140.117
dus je moet [in een heel korte tijd ]moet je je informatie geven en ze daarna aan 't werk zetten of in groepjes uh laten werken .

Result #2323 Sentence: fn000140.120
[dan uh ja ]worden ze op de een of andere manier ongeduldig .

Result #2324 Sentence: fn000140.121
en dan uh uh mmm [dan ]wordt 't uh al gauw een puinhoop als je niet oplet .

Result #2325 Sentence: fn000140.124
[mijn uh uiteindelijke conclusie ]is dat uh leraar zijn een boeiend vak is .

Result #2326 Sentence: fn000140.130
[ik ]heb een brugklas .

Result #2327 Sentence: fn000140.131
[ik ]heb brugklassen .

Result #2328 Sentence: fn000140.134
één vierde klas en [dat ]is uh de brugklas .

Result #2329 Sentence: fn000140.135
[ik ]heb één tussenklas .

Result #2330 Sentence: fn000140.137
dus [daar ]zit ook ook MAVO-niveau tussen .

Result #2331 Sentence: fn000140.138
uhm en [eigenlijk ]is 't vooral MAVO-niveau toch wel .

Result #2332 Sentence: fn000140.139
en [je ]moet op twee niveaus les uh uh ...

Result #2333 Sentence: fn000140.143
en [dat ]vond ik vorig jaar heel erg lastig .

Result #2334 Sentence: fn000140.144
want [toen ]had ik geen vergelijkingsmateriaal .

Result #2335 Sentence: fn000140.145
[toen ]had ik geen andere brugklas .

Result #2336 Sentence: fn000140.146
[nu ]heb ik dat wel ik heb een brugklas waar echte HAVO-VWO-kinderen in zitten .

Result #2337 Sentence: fn000140.147
maar [dat ]is ...

Result #2338 Sentence: fn000140.148
[daar ]zitten hele hele uh intelligente kinderen in .

Result #2339 Sentence: fn000140.150
[daar ]ben ik ook mentor van van die klas .

Result #2340 Sentence: fn000140.151
en [ik ]vind dat toch een heel groot verschil met die an*a met die tussenklas waar MAVO-kinderen in zitten .

Result #2341 Sentence: fn000140.152
en [ik ]merk ook dat het niet makkelijk is om toch op één niveau les te geven .

Result #2342 Sentence: fn000140.154
dus [je ]moet daar meer uitleggen .

Result #2343 Sentence: fn000140.155
[ik ]probeer om de lessen gelijk te laten lopen .

Result #2344 Sentence: fn000140.157
maar [soms ]heb je extra les nodig om nog wat uh extra uit te leggen .

Result #2345 Sentence: fn000140.158
nou [dat ]betreft de brugklassen .

Result #2346 Sentence: fn000140.159
en de tweede klassen [dat ]is allebei uh HAVO-VWO-niveau .

Result #2347 Sentence: fn000140.160
dus [wij ]hebben twee jaar brugklassen en dat splitst aan 't eind van het jaar uit in HAVO of in VWO .

Result #2348 Sentence: fn000140.162
want [wij ]hebben ook een gymnasiumafdeling .

Result #2349 Sentence: fn000140.163
en [de vierde klas ]heb ik uh dat is een gymnasiumklas en dat vind ik heerlijk .

Result #2350 Sentence: fn000140.164
oh [die ]werken en uh ggg .

Result #2351 Sentence: fn000140.165
die uh [daar ]hoef je niet zoveel aan uit te leggen .

Result #2352 Sentence: fn000140.166
[ze ]willen wel vaak uh precies weten wat ze moeten doen .

Result #2353 Sentence: fn000140.167
maar dan gaan ze ook aan het werk en [daar ]werk ik heel graag mee .

Result #2354 Sentence: fn000140.168
dus [ik ]hoop dat ik 't komend jaar iets meer bovenbouw kan krijgen en dan uh maar ja .

Result #2355 Sentence: fn000140.169
[dat ]wil natuurlijk iedereen .

Result #2356 Sentence: fn000140.176
[ik ]hou ontzettend veel van uh literatuur .

Result #2357 Sentence: fn000140.178
maar ja [ik ]merk wel dat uhm ...

Result #2358 Sentence: fn000140.179
[je ]kunt er veel te weinig aandacht aan besteden .

Result #2359 Sentence: fn000140.180
want ['t ]is maar zo'n klein onderdeel tegenwoordig meer in de tweede fase .

Result #2360 Sentence: fn000140.181
[nou ]krijg je wel het nieuwe vak GLO .

Result #2361 Sentence: fn000140.183
hoe dat allemaal straks moet [dat ]is ook nog niet helemaal duidelijk .

Result #2362 Sentence: fn000140.184
maar [onze school ]is wel één van de voorlopers daarvan .

Result #2363 Sentence: fn000140.185
en [ik ]heb ook in ieder geval uh ja een paar collega's waarmee ik heel goed daarmee zou kunnen samenwerken .

Result #2364 Sentence: fn000140.186
[ik ]heb nu uhm ggg m*a bij tentamens gezeten van uh uh van uh VWO uhm .

Result #2365 Sentence: fn000140.189
[dat ]vond ik erg leuk om te doen want dan vertellen ze ook over hun culturele ervaringen en over uh hoe ze zich literair ontwikkeld hebben .

Result #2366 Sentence: fn000140.190
ah [dat ]vind ik heel erg leuk .

Result #2367 Sentence: fn000140.191
[wat ik het minst leuk vind ]is grammatica uitleggen .

Result #2368 Sentence: fn000140.192
want [dat ]is uh moeilijk .

Result #2369 Sentence: fn000140.194
[in 't begin ]moest ik ook zelf weer uh echt aan de studie daarvoor .

Result #2370 Sentence: fn000140.195
want uh [om op een hele begrijpelijke manier 't naamwoordelijk en 't werkwoordelijk gezegde uit te leggen ]valt nog niet mee .

Result #2371 Sentence: fn000140.196
en [dan ]krijg je dan kun je wel aan je collega's vragen geef me 'ns een paar handvaten*u .

Result #2372 Sentence: fn000140.197
[nou ]heb ik een hele leuke .

Result #2373 Sentence: fn000140.200
uh [dat ]helpt wel maar ik merk dat ik soms wel eens een beetje ...

Result #2374 Sentence: fn000140.201
en [da ]'s natuurlijk niet best voor een uh docent Nederlands of voor een docent in 't algemeen .

Result #2375 Sentence: fn000140.202
maar dat ik dan een beetje ongeduldig word als ik 't zo duidelijk heb uitgelegd en [ze ]begrijpen het nog niet .

Result #2376 Sentence: fn000140.205
dus [grammaticaonderwijs geven ]vind ik het lastigst .

Result #2377 Sentence: fn000140.210
[dat ]vind ik ook ontzettend leuk .

Result #2378 Sentence: fn000140.211
['t corrigeren daarvan ]neemt veel tijd in beslag .

Result #2379 Sentence: fn000140.212
maar je [je ]leert daar-uh-door*u uh heel veel .

Result #2380 Sentence: fn000140.214
['k ]vind dat heel leuk .

Result #2381 Sentence: fn000140.215
en uh [ik ]heb een uh groot poëzieproject gedaan in de tweede klas .

Result #2382 Sentence: fn000140.217
uh w*a [voor de kinderen ]ligt dat heel divers .

Result #2383 Sentence: fn000140.218
want [de één ]vindt dat wel leuk en de ander vindt 't vreselijk .

Result #2384 Sentence: fn000140.219
er komen dan ook heleboel gevoeligheden boven van die kinderen [allerlei verliefdheden ]worden natuurlijk uitgedrukt in uh gevoelens en onder andere verliefdheid worden uitgedrukt in gedichten .

Result #2385 Sentence: fn000140.220
en [ik ]merk dan dat dat zo gevoelig ligt dat ze bijna niet bereid zijn om dat of hardop voor te lezen in de klas of dat ze dat gepubliceerd willen hebben .

Result #2386 Sentence: fn000140.221
want [ik ]zou zo graag een uh dichtbundel laten maken .

Result #2387 Sentence: fn000140.232
nou [u ]zei net dat u uh literatuur leuk vindt uh uh komt u zelf veel aan aan 't lezen van literatuur toe ?

Result #2388 Sentence: fn000140.235
[ik ]heb daar nog één twee drie vier vijf zes boeken liggen .

Result #2389 Sentence: fn000140.237
en [dat ]komt weer omdat 'k teveel gefietst heb .

Result #2390 Sentence: fn000140.238
en [dan ]ben je 's avonds zo moe dat je bijna geen boek meer kunt lezen .

Result #2391 Sentence: fn000140.239
uh [ik ]probeer uh de vakliteratuur bij te houden .

Result #2392 Sentence: fn000140.240
uh [ik uh ]ben geabonneerd op het blad Literatuur .

Result #2393 Sentence: fn000140.241
en [daar ]zie je natuurlijk ook allemaal stukjes uh van .

Result #2394 Sentence: fn000140.242
[ik ]lees de boekenbijlagen van uh twee kranten goed .

Result #2395 Sentence: fn000140.244
uhm ik uh ik uh 't laatste boek wat ik heb uh gelezen [dat ]was eigenlijk niet een echt literair boek .

Result #2396 Sentence: fn000140.245
maar [dat ]was van een journaliste .

Result #2397 Sentence: fn000140.246
en [dat ]heette De Vader De Moeder En De Tijd van Marijke Hilhorst .

Result #2398 Sentence: fn000140.248
[ik ]vind 't m*a boeiend ook om te kijken hoe mensen schrijven .

Result #2399 Sentence: fn000140.253
en [dat ]vond ik erg knap uh van dat boek .

Result #2400 Sentence: fn000140.255
[verder ]hou ik erg van poëzie .

Result #2401 Sentence: fn000140.256
[ik ]ben ook zeer geïnteresseerd in Zuid-Afrikaanse literatuur .

Result #2402 Sentence: fn000140.257
[ik ]ben zelf in Zuid-Afrika geweest .

Result #2403 Sentence: fn000140.258
en uh [voordat ik daarnaartoe ging ]vond ik 't een beetje een uh kinderlijk taaltje .

Result #2404 Sentence: fn000140.260
[die ]was theoloog en die was ook adviseur .

Result #2405 Sentence: fn000140.262
en uh [daar ]waren uh zwarten en kleurlingen en blanken en uh hoe uh hoe zwarter uh hoe donkerder van huidskleur iemand was .

Result #2406 Sentence: fn000140.265
en [ik ]vond 't ook heel boeiend om daarop te letten .

Result #2407 Sentence: fn000140.267
ja ['t ]is een hele mooie poëtische taal ook .

Result #2408 Sentence: fn000140.268
uh ik [ik ]hield al van Elisabeth Eibers .

Result #2409 Sentence: fn000140.269
maar goed [die ]is een beetje vernederlandst natuurlijk .

Result #2410 Sentence: fn000140.270
maar [nu uh ]lees ik ook uhm andere dichters .

Result #2411 Sentence: fn000140.271
[van Breijten Breijtenbach ]heb ik onder andere nog weer een heel uh hele reeks gedichten gelezen .

Result #2412 Sentence: fn000140.273
[ik ]ben uhm ook door school door collega's een beetje geïnteresseerd geraakt in andere vormen zal ik maar zeggen afgeleide vormen van 't Nederlands .

Result #2413 Sentence: fn000140.275
[dat ]is natuurlijk wel een aparte taal .

Result #2414 Sentence: fn000140.282
nou [we ]hadden 't daarstraks al even over fietsen .

Result #2415 Sentence: fn000140.293
ik uh ik uh [ik ]ben opgegroeid op 't uh op 't platteland .

Result #2416 Sentence: fn000140.296
dus [ik ]moest inderdaad veel fietsen .

Result #2417 Sentence: fn000140.297
[ik ]heb a*a van jongs af aan altijd naar school en naar allerlei verenigingen en dingen moeten fietsen .

Result #2418 Sentence: fn000140.298
maar [zodra de bromfiets uh voor mij bereikbaar was he*a is ]is dat uh gebeurd .

Result #2419 Sentence: fn000140.300
[toen ik ik geloof eenentwintig was ]heb ik een auto gekocht .

Result #2420 Sentence: fn000140.302
[toen ]was 't fietsen v*a v*a uhm wel zo'n beetje gedaan .

Result #2421 Sentence: fn000140.303
[ik ]fietste wel 's uh korte stukjes .

Result #2422 Sentence: fn000140.305
[ik ]was vroeger ook astmatisch .

Result #2423 Sentence: fn000140.306
en uh [gelukkig ]heb ik dat uh behoorlijk overwonnen .

Result #2424 Sentence: fn000140.307
en [vorig jaar ]heb ik voor 't eerst een uh fietsvakantie gedaan in Nederland .

Result #2425 Sentence: fn000140.309
en [toen ]heb ik mijn krachten ook een beetje ontdekt .

Result #2426 Sentence: fn000140.313
in Friesland dus [dat ]is de westkust .

Result #2427 Sentence: fn000140.315
en [nu ]heb ik in de meivakantie uhm ook uh echt in de Alp*a in de sorry in de Ardennen en ook in Noord-Frankrijk uh dus de de de Franse Ardennen gefietst .

Result #2428 Sentence: fn000140.319
maar vooral dus uh bergje op en bergje af en uh [dat ]was zo heerlijk dat ik nu plannen heb om uh toch nog 'ns wat verder te gaan kijken .

Result #2429 Sentence: fn000140.320
en [dat ]betekent dat ik van de zomer op de fiets stap voor Santiago De Compostella .

Result #2430 Sentence: fn000140.321
en [dat ]is vijfentwintighonderd kilometer uh van Lunteren vandaan .

Result #2431 Sentence: fn000140.322
dus [dan ]kan ik behoorlijk uh de spurt erin zetten .

Result #2432 Sentence: fn000140.323
en [daarvoor ]ben ik van plan om iedere week minstens een hele dag een behoorlijke tocht te maken .

Result #2433 Sentence: fn000140.324
[gisteren ]heb ik dat al gedaan met een uh bevriende collega .

Result #2434 Sentence: fn000140.329
ja [ik ]moet die route nog uhm verder uitstippelen voor mezelf .

Result #2435 Sentence: fn000140.330
['k ]weet nog niet precies hoe ik zal gaan .

Result #2436 Sentence: fn000140.331
of eigenlijk [nog helemaal niet ]weet ik dat .

Result #2437 Sentence: fn000140.333
[ik ]weet van iemand die heeft uh gemiddeld honderd kilometer per dag gedaan .

Result #2438 Sentence: fn000140.334
[die ]heeft uh geen rustdagen ingebouwd .

Result #2439 Sentence: fn000140.339
maar [die ]heeft 't wel in twee keer gedaan .

Result #2440 Sentence: fn000140.340
[die ]heeft eerst is ie uh halverwege Frankrijk g*a uh gefietst .

Result #2441 Sentence: fn000140.342
['k ]weet niet meer waar dat was .

Result #2442 Sentence: fn000140.344
[dat ]scheelt natuurlijk wel .

Result #2443 Sentence: fn000140.345
maar [ik ]denk dat ik daar een week of uh vier over ga doen .

Result #2444 Sentence: fn000146.3
het eerste dictum [daar ]is sprake van uh actieve parlementaire controle op 't integrale onderdoek*u voor die overgangsperiode van hoop ik een paar maanden .

Result #2445 Sentence: fn000146.6
en [mijn tweede vraag ]is dictum twee wat voegt dat toe aan artikel achtenzestig van de grondwet ?

Result #2446 Sentence: fn000146.7
want [volgens mij ]vloeit het al rechtstreeks voort uit de grondwet dat elk kamerlid dus zeker een commissie van Kamerleden d*a die bevoegdheden heeft binnen de grenzen die de grondwet noemt .

Result #2447 Sentence: fn000146.8
u citeert uit het concept maar maar uh [dictum twee ]heb ik laten vallen in verband met uw opmerking .

Result #2448 Sentence: fn000146.9
[ik ]dacht dat xxx ze beide noemde .

Result #2449 Sentence: fn000146.11
en wat betreft uhm de modaliteit van de informatie dat is natuurlijk een belangrijk punt [daar ]zou nog ook even over gesproken moeten worden met de commissie die zich trouwens natuurlijk bereid zou moeten verklaren om deze taak op zich te nemen .

Result #2450 Sentence: fn000146.12
uh maar [ik ]versta zelf onder actieve uhm informatieverwerving dat de commissie zich tot de minister kan wenden om over het voorlopende voortgang van het onderzoek informatie te verkrijgen .

Result #2451 Sentence: fn000146.13
ik [ik ]kan*x me niet voorstellen dat die commissie dan weer rechtstreeks het College of een officier van justitie zou gaan uh controleren dat lijkt mij juist dat die commissie dat doet uhm door de minister van Justitie aan te spreken .

Result #2452 Sentence: fn000146.14
voorzitter [ik ]heb de tekst ook niet voor me maar wel goed proberen te luisteren .

Result #2453 Sentence: fn000146.16
uh belangrijkste vraag voor mij blijft hierbij dat geeft hie*a de heer Van Oven hiermee nou aan dat hij*x in feite de normale taak van de dat hij de Kamer de normale taakuitoefening niet toevertrouwt want [de Kamer ]is natuurlijk altijd bij machte om zo nodig vertrouwelijke informatie tot zich te nemen en ook als men dat nodig vindt daar actief zelf om te vragen .

Result #2454 Sentence: fn000146.17
['t ]is toch eigenlijk een vreemde opvatting van onze rol dat dit zo dringend noodzakelijk zo is ?

Result #2455 Sentence: fn000146.18
nou ['t ]is misschien dus ook vreemd dat wij uhm op uitzondering van de werkzaamheden van de commissie die taak sinds november zesennegentig uhm hebben laten liggen .

Result #2456 Sentence: fn000146.19
en uhm [kennelijk ]volstaat dus niet de dag-tot-dagcontrole van Kamerleden op een dergelijke zaak kennelijk kan dat pas aan de orde komen tot tot onze ontzetting of tot onze verontrusting wanneer daar een commissie van Kamerleden in beslotenheid zes maanden aan het werk is .

Result #2457 Sentence: fn000146.20
wanneer dan de constateringen zodanig zijn dat wij met z'n allen zeggen ja daar zijn toch een aantal ernstige zaken aan de orde die om strafrechtelijk operationele redenen nu even niet naar buiten kunnen komen maar [de controle daarop ]is toch belangrijk nou*x dan moeten we daar een voorziening voor treffen als gezegd de voorzitter is daarmee bezig in samenwerking met de commissie voor de werkwijzen*x om*x te*x kijken of ze daar een een resultaat uit kan krijgen ook in verband met aanbeveling zesenzestig .

Result #2458 Sentence: fn000146.21
maar [de minister ]heeft vanavond aangegeven hij gaat aan de slag en dat is natuurlijk ook wat wij willen dat hij aan de slag gaat .

Result #2459 Sentence: fn000146.23
en [dan ]gaat het mij dus om de controle voor die tussentijd voor het komende reces uh en dan lijkt het mij verstandig dat wij nu niet opnieuw als het ware een gat in die controle laten vallen maar dat wij de mensen die toch al geïnformeerd zijn nu even de gelegenheid geven om die twee of drie maanden door te gaan in die zin dat zij naar de voortgang van dat onderzoek kijken .

Result #2460 Sentence: fn000146.25
ja voorzitter [volgens mij ]haalt de heer Van Oven nu toch twee belangrijke dingen door elkaar .

Result #2461 Sentence: fn000146.26
[de belangrijkste overweging die 'k nu hoor van de heer Van O*a ook voor 't uh 't voorstel voor deze tijdelijke zeg maar vervolgcommissie of tijdelijke taak voor deze commissie uh ]is dat het toch ook niet voor niets was dat er een commissie Kalsbeek was die zoveel belangrijk materiaal op tafel heeft gekregen .

Result #2462 Sentence: fn000146.27
[dat laatste ]is de hele Kamer denk ik met de heer Van Oven Van Oven eens dat die commissie Kalsbeek belangrijk materiaal op tafel heeft gekregen .

Result #2463 Sentence: fn000146.28
maar [dat ]was iets anders dan wekelijks of maandelijks zich laten informeren door de voortgang van onderzoeken van de minister dat is een hele andere taak ook dan de commissie Kalsbeek heeft verricht .

Result #2464 Sentence: fn000146.29
dat [dat ]ben ik op zich uh volstrekt uh met u eens maar het is wel zo dat wij nu staan aan de vooravond van een reces van enkele maanden en dat als wij het gewenst vinden dat ook in die periode d'r actieve controle vanuit de Kamer plaatsvindt dat dat dat dat dan niet zo'n gekke gedachte is om daarvoor die groep uit te nodigen die al in vergaande mate op de hoogte is ook van de operationele gegevens want dat geeft de opbouw van 't rapport natuurlijk aan .

Result #2465 Sentence: fn000146.30
meneer Nicolaï*x probeert u niet te constateren maar te vragen want [een constatering ]kunt u in uw eigen termijn uh doen .

Result #2466 Sentence: fn000146.32
ja e*a d*a de [de vraag ]is voorzitter uh ik heb toch ook vertrouwen gehoord in de aanpak die de minister nu voorstaat .

Result #2467 Sentence: fn000146.34
ja ik [ik ]denk dat in z'n algemeenheid uhm wij als Tweede Kamer wellicht te weinig actief in de controle zijn geweest gedurende afgelopen jaren en ik heb geen zin uhm als lid van de Partij Van De Arbeidfractie om mij dat nog 'ns te laten overkomen .

Result #2468 Sentence: fn000146.37
voorzitter ik uh wilde de heer Van Oven vragen [de minister ]heeft uh gezegd daarstraks dat hij uhm regelmatig uh over de voortgang rapporteert dat heb ik uitdrukkelijk uh genoteerd .

Result #2469 Sentence: fn000146.39
nou ja ik heb nu juist geprobeerd om die besluitvorming op dit moment uh te voorkomen [daar ]is de voorzitter mee bezig samen met die commissie uh voor de werkwijze .

Result #2470 Sentence: fn000146.40
dan moeten wij daar ook niet op vooruit gaan lopen maar [wat ik wel graag wil ]is een tijdelijke maatregel en ik vind dit de meest praktische .

Result #2471 Sentence: fn000146.41
[ik ]zie geen andere tijdelijke maatregel dan deze eerlijk gezegd .

Result #2472 Sentence: fn000146.43
ja voorzitter toch nog één vraag uh de heer Van Oven wil dus nu die uh de commissie Kalsbeek eigenlijk tijdelijk in in functie verlengen of een wat andere functie geven [de minister ste*a uh ge*a ]is nu van plan echt adequaat de zaak aan te pakken .

Result #2473 Sentence: fn000146.44
heeft er natuurlijk enige tijd voor nodig [dan ]komt er op een gegeven moment met*x dat u informatie dat een commissie informatie wil winnen inwinnen .

Result #2474 Sentence: fn000146.45
is het nou niet loopt u door deze commissie nu tussentijds even deze functie te geven en er*x vervolgens eigenlijk uh naar een andere uh uh ja misschien commissie of in andere voorzieningen over te gaan dat u dat u het veld in moeilijkheden brengt want [dat ]moet dan eerst nog eens even met de commissie Kalsbeek ja alles doornemen om vervolgens dan met die andere nieuwe voorziening uh aan de slag te gaan .

Result #2475 Sentence: fn000146.46
[ik ]denk dat dat xxx xxx xxx is .

Result #2476 Sentence: fn000146.47
mevrouw Scheltema [constateringen ]mag u in uw eigen tweede termijn doen .

Result #2477 Sentence: fn000146.49
ja maar [u ]stelt eerst een vraag en dan geeft u zelf 't antwoord .

Result #2478 Sentence: fn000146.50
mmm in*x één uhm d'r is geen sprake van een nieuwe nul-stand d'r is sprake van een voortgezet uhm onderzoek gedeeltelijk door andere mensen die en [dat ]hebben we heel nadrukkelijk kunnen horen gebruik kunnen maken van de informatie die al verzameld is .

Result #2479 Sentence: fn000146.51
[dat ]wou 'k nu maar door de heer Van Oven laten doen .

Result #2480 Sentence: fn000146.52
dus [d'r ]is sprake van een voortzetting van het onderzoek waarvan die leden van de commissie al goed op de hoogte zijn .

Result #2481 Sentence: fn000146.53
en twee [natuurlijk ]is het niet de bedoeling dat het veld voor alles wat ze doet eerst naar die commissie zou moeten d'r is dus niet sprake van een nieuwe super-super-super-PG .

Result #2482 Sentence: fn000146.54
nee [het ]gaat om een controlecommissie vanuit de Kamer die zich desgewenst kan laten informeren over de voortgang die het onderzoek uh boekt .

Result #2483 Sentence: fn000146.56
[dan ]is 't woord aan de heer Schutte .

Result #2484 Sentence: fn000146.57
mevrouw de voorz*a ['k ]dank de minister voor zijn uh uitvoerige beantwoording die inderdaad op een aantal punten verheldering heeft gebracht en ook uh uh n*a nieuwe feiten politieke feiten aan het licht heeft gebracht .

Result #2485 Sentence: fn000146.58
[aan 't begin van zijn antwoord uhm ]zei de minister even tussen de regels door dat ie eigenlijk liever had gezien dat hoofdstuk vijf uh vertrouwelijk zou zijn behandeld .

Result #2486 Sentence: fn000146.59
uh [dat ]sprak me ook zelf aan omdat ik in mijn uh bijdrage vorige week ook een opmerking in die richting heb gemaakt 'k heb alleen toen in uh de tweede termijn wel een onderscheid aangebracht in periode uh voor en na vierennegentig en ik moet zeggen dat ook het antwoord wat de minister nu gegeven heeft uhm mij bevestigt in de*x conclusie die ik toen trok dat het goed is dat de commissie hoofdstuk vijf wel heeft opgenomen met name als 't gaat ook over de uh situatie tot uh vierennegentig .

Result #2487 Sentence: fn000146.60
uh [al ]was het maar omdat uh ook dit debat nu een aantal uh*x belangrijke punten heeft uh zichtbaar gemaakt en ook denk ik een relatie heeft met uh het verschijnen van 't rapport .

Result #2488 Sentence: fn000146.61
[d'r ]is inzicht geboden in de feitelijke gang van zaken d'r is ook inzicht geboden in belemmeringen uh inclusief de conclusies die op bepaalde punten getrokken zijn ik denk aan uh het punt van staatsgeheim de besmet-verklaring*x de deal dat is dan iede*a val*a nu allemaal toch uh publiek besproken hier en ik denk niet dat dat zonder uh hoofdstuk vijf ge*a dat uh 't geval geweest zou zijn .

Result #2489 Sentence: fn000146.62
uh ik maak wel degelijk ook nu nog weer het onderscheid uh de wat gezegd is over mogelijke voortgang na vierennegentig dat*x was vorige week al mijn indruk dat dat wellicht niet verstandig was om dat in een het rapport op te nemen en [daar ]is de minister het natuurlijk mee ook uh mee eens .

Result #2490 Sentence: fn000146.63
uh dan [een belangrijke conclusie die uh de minister ook uh trok ]is het had sneller gemoeten dan*x met name in die eerste jaren .

Result #2491 Sentence: fn000146.64
uh nou [dat ]is uh denk ik uh heel duidelijk en ik wil uh hier nog wel 'ns herhaald hebben dat het toch na die uh hele uitvoerige discussies grondige discussies over het rapport Van Traa toch eik*a heel merkwaardig en ook niet acceptabel is dat het in die eerste jaren toen zo traag is verlopen althans voor zover wij het hebben kunnen constateren .

Result #2492 Sentence: fn000146.65
uh [dat ]had na die voorgeschiedenis niet moeten kunnen .

Result #2493 Sentence: fn000146.66
uh over de parallelimport [daar ]heeft uh de minister nog geen goed antwoord gegeven dunkt mij op uh het moment waarop uhm de meest betrokkenen en het College uh daarvan uh a*a op de hoogte waren .

Result #2494 Sentence: fn000146.67
[in zijn brief d'r is meer naar verwezen eerder*x al*x uh*x ]spreekt u over geruime tijd na zomer achtennegentig .

Result #2495 Sentence: fn000146.68
nou d'r is door hemzelf al vermeld dat in zevenennegentig dat al bekend was maar zelfs gaat*x 't*x nog*x verder terug eigenlijk al [ergens in zesennegentig uh ]zijn al uh duidelijke aanwijzingen gegeven ook in de richting van het College uh dat er sprake was of in ieder geval uh zou kunnen zijn van uh parallelimporten .

Result #2496 Sentence: fn000146.69
en [dat ]onderstreept nog eens dat uh toch al een hele lange periode voldoende aanwijzingen in deze richting uh tot op het hoogste niveau aanwezig waren en dat al*a uh geeft ook aan dat uh de onduidelijkheid daarover toch een heel moeizame zaak is .

Result #2497 Sentence: fn000146.70
uhm bij 't antwoord van de minister over de deal moet ik zeggen [daar ]kreeg ik ook een beetje hetzelfde gevoel dat hij kennelijk op zesentwintig maart had uh uhm een wezenloze zaak laat 'k die term hier xxx mogen*x gebruiken .

Result #2498 Sentence: fn000146.71
uh uh tuurlijk uh 't was een o*a een gesprek voorafgaand aan een mogelijke deal het was geen deal maar dat kon toch maar zo gebeuren hè*x d'r kon dus onderhandeld worden door een uh een ambtenaar uhm met toestemming van uh zijn uh meerderen om eventueel te komen tot een deal met deze crimineel en de*a onder deze voorwaarden terwijl de minister nu zelf zegt ook 'k denk dat 'k uh [als ik ervoor gesteld zou zijn uh xxx ]zou ik die toestemming niet gegeven hebben maar het kon toch allemaal wel gebeuren .

Result #2499 Sentence: fn000146.72
en ook hier weer [over dit punt ]is natuurlijk heel veel gesproken in 't kader van uh de 't rapport van de commissie Van Traa dit uh is niet eigenlijk te accepteren uh dat dit zo kon gaan en goed dat de minister nu zegt van ik zou er daaraan*x niet aan meegewerkt hebben maar uhm uh dat kon zo niet .

Result #2500 Sentence: fn000146.73
uhm [mijn concrete vraag ]is nog uhm de*a één van de opmerkingen die de commissie maakte is dat het wetsvoorstel wat nu bij ons ligt nog maar 'ns heel goed bekeken zou moeten worden .

Result #2501 Sentence: fn000146.74
[ik ]weet niet of de minister zelf aanleiding ziet om het wetsvoorstel uh nog eens te bekijken in in de vorm van wellicht een nota van wijziging als hij d'r aanleiding toe zien als ie zegt uh ik uh zie d'r geen aanleiding toe dan weten wij ook waar wij aan toe zijn .

Result #2502 Sentence: fn000146.75
en [dan ]kunnen wij als Kamer uiteraard ons werk doen zullen wij uiteraard toch wel doen maar misschien dat de minister daar een indicatie van kan geven ?

Result #2503 Sentence: fn000146.77
ik wil ook een dikke streep zetten onder het woord uh integraal [d'r ]is al uh voldoende over gezegd .

Result #2504 Sentence: fn000146.78
uhm ik uh [in 't licht van de motie die zojuist is*x ingediend door heer Van De Oven ]blijf ik toch twijfel houden of we daar nu een speciale voorziening voor moeten treffen voor de overgangsperiode van hopelijk niet langer dan twee drie maanden .

Result #2505 Sentence: fn000146.79
uhm a*a uh 't je loopt ook het risico denk ik als je nu zo expliciet uh de tijdelijke commissie deze taak uh geeft uh dat het dus ook zou kunnen gaan werken als een excuus voor de minister hij zal 't niet zo bedoelen maar zo kan 't tuurlijk wel gaan werken om de informatie die verstrekt moet worden dan toch te goen*a via deze commissie terwijl de hoofdregel toch za*a naar ons aller overtuiging zou moeten zijn en blijven [alle verantwoording ]gebeurt via de normale kanalen in het openbaar waar het kan besloten als dat uh moet .

Result #2506 Sentence: fn000146.80
en uh dus [ik ]denk toch dat we um*a uh een beetje vooruitlopen ook op de discussie die we nog gaan krijgen en dat voor een paar maanden .

Result #2507 Sentence: fn000146.81
en overigens als dit aanvaard zou worden [dan ]betekent het dus dat we een nieuwe opdracht geven aan de commissie Kalsbeek die ook weer zal moeten resulteren in een nieuw rapport na afloop van die periode en dan kunnen we hier een nieuwe ronde van discussie houden .

Result #2508 Sentence: fn000146.82
['k ]weet niet of uh dat de bedoeling i*a maar dat lijkt mij wel een noodzakelijk gevolg daarvan .

Result #2509 Sentence: fn000146.83
tenslotte nog één opmerking over uhm dum*a uh uh het onderzoek en de betrokkenheid van ambtenaren bij het onderzoek ['k ]wil graag aansluiten bij collega's die d'rop gewezen hebben dat uh delen van het lopend onderzoek door de personen die erbij betrokken waren moeten worden kunnen voortgezet .

Result #2510 Sentence: fn000146.84
[in beginsel ]zegt de minister mag 'k dat zo interpreteren dat 't dus kan tenzij redenen van uhm nou ja strafs*a xxx strafvordering*x uh aanle*a geven om dat niet te doen maar 't moet xxx niet zo zijn dat uhm oneigenlijke redenen uh uhm uh argument zullen kunnen vormen om bepaalde uh be*a mensen die veel kennis van zaken hebben hier niet meer bij te betrekken .

Result #2511 Sentence: fn000146.86
ja*x [ik*x ]wou*x Schutte nog vragen of hij het met me eens is dat de commissie zelf ook tot een bevredigende wijze van informatieverschaffing aan de Tweede Kamer is kunnen komen in haar kader van een rappor*a rapport en dat dat dan toch ook uhm voor wat betreft deze wat m*a wat mij betreft heel summiere rapportage zou kunnen .

Result #2512 Sentence: fn000146.87
[ik ]denk het ook wel ik denk ook niet dat die commissie in die*x twee maanden erg veel uh zal uh kunnen doen maar u zult 't met me eens zijn als de Kamer een opdracht geeft aan een commissie mmm u*a en de opdracht wordt beëindigd dan behoort die commissie weer te rapporteren aan de Kamer .

Result #2513 Sentence: fn000146.88
hoe weinig d'r misschien ook in zal staan [dat ]zien we dan wel 't*x is*x ook*x meer een opmerking voor de vorm om de om die duidelijkheid te hebben .

Result #2514 Sentence: fn000146.89
uh [hoofdargument ]is dus toch meer uh van uh is het uh goed om deze specifieke voorziening te creëren voor een korte tijd terwijl toch de*x hoofdweg zal moeten blijven uh informatie aan de Kamer door de Kamerleden en eventueel afzonderlijk uh gevraagd heb rond van uh de rechten die we allemaal hebben en houden .

Result #2515 Sentence: fn000155.2
[dan ]is het woord aan de heer Van Den Berg .

Result #2516 Sentence: fn000155.4
voorzitter [we ]zien ook vandaag weer hoe een betrekkelijk klein wetsvoorstel veel vragen kan oproepen .

Result #2517 Sentence: fn000155.6
[ik ]wil niet alle vragen herhalen die uh die al gesteld zijn dat lijkt me ook niet nodig want ik geloof dat uh dat uh uh bijna alle vragen die gesteld hadden kunnen worden al wel aan de orde zijn geweest ik wil enkele algemene kanttekeningen bij dit wetsvoorstel maken en val*a van*a vanuit de gedachte dat 't doel heel sympathiek is maar dat het middel wat nu gevolgd wordt uh problematisch is .

Result #2518 Sentence: fn000155.7
en [ik ]vraag me werkelijk af of we op deze weg zo moeten doorgaan .

Result #2519 Sentence: fn000155.9
laat ik dus vooropstellen dat het doel uh ons uh uh zeer sympathiek is [de lokale lastendruk ]is een groot probleem .

Result #2520 Sentence: fn000155.11
[we ]hebben het nu vooral over de gemeentelijke lastendruk maar ik heb al 'ns vaker gezegd uh dat wij ook in de toenkomst*u steeds meer 't uhm rekening zullen houden met een sterke stijging van bijvoorbeeld de waterschapslasten .

Result #2521 Sentence: fn000155.12
en da*a de de lasten w*a wat betreft de waterkwaliteit en de waterzuivering wij hebben nog niet zo lang geleden hier in dit huis gesproken over de Vierde Nota Waterhuishouding en de [de con*a financiële consequenties daarvan ook voor de individuele huishoudens ]zullen zeer aanzienlijk zijn ja*x daar hebben we het dan hier nog niet eens over daar is niet in voorzien om om daar ook een vergelijkbare regeling voor te treffen is ook tuurlijk om om staatsrechtelijke en andere redenen heel moeilijk gezien de positie in de waterschappen maar ik noem het maar om te aan te de uh tonen hoe hoe groot dat probleem van die lokale lastendruk is die dus niet alleen door gemeenten wordt veroorzaakt .

Result #2522 Sentence: fn000155.13
en de [een grote uh achtergrond uh uhm reden bij de stijging van die lokale lasten ]is inderdaad de toegenomen milieu-eisen van de zijde van het Rijk en daarom is mijn fractie ook indertijd akkoord gegaan met de gedachte dat uh ter beteugeling van die uh*x stijgende lokale lasten er een op enigerlei wijze een rijksbijdrage zou worden verleend .

Result #2523 Sentence: fn000155.14
en 't mmm te*a [achter die gedachte ]staan wij nog steeds .

Result #2524 Sentence: fn000155.15
voorzitter maar ik zei [het middel wat gekozen is uh uhm ]is problematisch dat was het uh uh uh twee jaar geleden al uh toen hebben we hier ook uitvoerige discussies gehad waarom zo problematisch omdat je natuurlijk uh uh uh eigenlijk toch een een via rijksmiddelen probeert op gemeentelijk niveau te sturen want hoe je het ook wendt of keert dat is in feite natuurlijk aan de hand .

Result #2525 Sentence: fn000155.16
en [dat ]stuit toch op bestuurlijke grenzen en ook zoals we vandaag uh meemaken ook op wettelijke grenzen .

Result #2526 Sentence: fn000155.17
[mijn fractie ]heeft daarbij t*a in verband ook met de*a respecteren van de gemeentelijke autonomie altijd de de de lijn gekozen dat we de gemeenten in ieder geval zo veel mogelijk vrijheid wilden geven om zelf uh de wijze in te vullen waarop men dit doel uh dit honorabele doel zou realiseren .

Result #2527 Sentence: fn000155.18
uhm uh voorzitter uh en [we ]willen op die lijn doorgaan dat is ook het uh 't uh 't 't streven van het van het Kabinet .

Result #2528 Sentence: fn000155.19
maar dan constateer ik wel en dat is een beetje mijn probleem met 't voorstel zoals het hier nu voorligt uh dat de er een grote discrepantie in mijn ogen zit ik hoor daar graag het commentaar van de minister op tussen uh de de tekst van het wetsvoorstel en de tekst van de memorie van toelichting in die zin dat het wetsvoorstel in mijn ogen zoals dat hier ligt uh alle ruimte laat aan gemeenten om om welke invulling in feite ook te kiezen uh [daar ]zit eigenlijk geen enkele begrenzing in door de KAN-bepaling uh en ik vind dat goed want het kan denk ik ook niet anders .

Result #2529 Sentence: fn000155.21
ja [daar ]zit dus een enorme discrepantie tussen tussen wettelijke mogelijkheden en beleidsdoelstellingen .

Result #2530 Sentence: fn000155.22
en uh uh [dan ]zou ik zeggen uhm uh meneer de voorzitter en ik n*a nodig de minister daartoe uit laten we dat n*a ook maar eerlijk zeggen .

Result #2531 Sentence: fn000155.24
[dat ]is dan de consequentie van de keuze voor de gemeentelijke autonomie .

Result #2532 Sentence: fn000155.25
en als dat zo is en [ik ]denk dat dat de conclusie niet anders kan zijn dan ik nu zojuist verwoord dan is m*a mijn vraag eigenlijk moeten we nog heel veel verder op deze weg doorgaan ?

Result #2533 Sentence: fn000155.26
[met alles waar we nu over spreken ook juridisch er*x werden*x amendementen aangekondigd ]ben ik bang dat we op een gegeven moment ons steeds verder begeven in een uh soort uh uh strop uh uh het wordt juridisch broddelwerk en dan uiteindelijk zou je kunnen zeggen dan is het middel bijn*a bijna erger dan de kwaal .

Result #2534 Sentence: fn000155.28
en [dan ]zeg ik uh voorzitter gezien de achtergrond van de problemen die ik geschetst heb en aan de andere kant uh de de de respectering uh van de gemeentelijke autonomie nogmaals dat k*a dat dat kan ook niet anders denk ik in ons staatsrechtelijk systeem .

Result #2535 Sentence: fn000155.29
[dan ]vraag je je af moeten we eigenlijk op deze weg zo blijven doorgaan ?

Result #2536 Sentence: fn000155.31
en te zeggen uh [we ]laten dat bedrag in het gemeentefonds .

Result #2537 Sentence: fn000155.32
maar dan zeggen we ook gewoon d'rbij dat de gemeenten absoluut vrij zijn om dat hopelijk in in deze richting van dit dit doel te besteden maar dan zijn er ook nog heleboel andere uh goede doelen armoedebeleid uh ik ik ik zou ook nog wat ideeën kunnen aandragen voor in de richting van de van de van een*x duurzame invulling van dit bedrag [deze bedragen ]zouden ook besteed kunnen worden aan milieubesparende voorzieningen aan woningen die uiteindelijk ook dan weer resulteren in lagere lasten van de burger dat moet dan ook kunnen denk ik en*x ik denk dat 't ook een heel verantwoorde besteding is dus goed geef het aan de gemeenten uh en en laat ze het zelf verder geheel invullen .

Result #2538 Sentence: fn000155.33
of doe dat niet maar probeer dan ook niet verder te sturen en zeg gewoon en [die gedachte ]heb ik dacht ik ook hier uit horen spreken uh stop het op enigerlei wijze in een in een in een uh via het belastingstelsel in een verlichting van de de de lasten voor de voor de voor de burgers en met name dan de laagstbetaalden .

Result #2539 Sentence: fn000155.34
want daar daar ben ik het op zich mee eens [daar ]hebben we het hier ook over .

Result #2540 Sentence: fn000155.35
maar hou nou niet vol dat het gaat om bedrag wat 't uh ten goede moet komen aan ieder huishouden dat*x was*x wel*x het achterliggende doel maar dat wordt wettelijk op deze manier absoluut niet gegarandeerd [dat ]moeten we ook niet pretenderen want dat kan gewoon niet .

Result #2541 Sentence: fn000155.36
dus [ik ]denk dat we die fundamentele keuze moeten maken en ik zou willen suggereren en ik hoor daar het oordeel van de minister over dat we die keuze dan eigenlijk ook zo snel mogelijk moeten maken .

Result #2542 Sentence: fn000155.37
en [ik ]zou me dan ook kunnen voorstellen ik vraag daar het oordeel ik geloof dat er ook wel aan amendement op dat punt gewerkt wordt zou het niet goed zijn om met elkaar af te spreken nou dit doen we nog één jaar of misschien maximaal twee jaar maar dan maken we ook die fundamentele keuze en dan gaan we niet door op deze weg want nogmaals ik ben van mening en ik ik hoop dat uh de minister daar uh daar toch met alle waardering voor het voorstel zoals het voorligt toch gevoelig voor is dat we bestuurlijk en en zelfs misschien staatsrechtelijk steeds verder ons in ee*a in een dwangbuis wringen waar we niet kaa*a ku*a waar we toch niet goed mee kunnen omgaan .

Result #2543 Sentence: fn000155.38
want [ik ]zie hier nog niet uhm een toezichtinstrumentarium worden toegepast we hebben nog steeds repressief toezicht maar ik zie nog niet direct dat een uh een een minister nu straks een gemeente die het net iets anders doet dan in de memorie van toelichting wordt gesuggereerd dat ie dan de de de gemeente gaat uh gaat vernietigen op grond van het uh uh strijd met algemeen belang want dat zou dan moeten .

Result #2544 Sentence: fn000155.39
nou ik*x [dat ga*a ]lijkt mij nogal ver te gaan en en dat uh ik denk dat 't niet kan dus met andere woorden laten we dat dan heb ik al gezegd eigenlijk nogmaals gewoon helder vaststellen .

Result #2545 Sentence: fn000155.41
en [ik ]zou me dus kunnen voorstellen in o*a om dit nog één hooguit twee jaar te doen en dan te zeggen dan gaan we een andere een andere keuze met elkaar maken in overleg met de gemeenten uhm dat moet natuurlijk wel .

Result #2546 Sentence: fn000155.43
[dat ]zou betekenen dat deze bepaling opnieuw uh deze wettelijke bepaling opnieuw van een soort horizon wordt voorzien uh en en dat we dan uh ons wel tijd creëren voor een goede definitieve keuze .

Result #2547 Sentence: fn000155.44
ik zou dat eigenlijk willen suggereren dat dat dat is veel beter en uh dan zou ik ook geen moeite hebben met dit wetsvoorstel uh met alle vragen die er niettemin liggen we hebben die weg eenmaal ingeslagen achteraf zeg je ja was dat eigenlijk wel zo verstandig geweest uh maar dat is altijd achteraf praten maar je ziet waar je dan uitkomt en uh dan weet je op een gegeven moment ook eigenlijk niet meer hoe je goed verder moet daar zi*a [op dat punt ]zitten we nou uh en uh ik zou de minister dan ook eigenlijk willen uitnodigen om om juist op die al*a meer algemene beschouwingen in te gaan en uh hem van hem een een visie hoe er hoe hij op op op langere termijn dit probleem uh ziet .

Result #2548 Sentence: fn000155.45
en uh als dat uh uhm tot een perspectief leidt wat voor m'n voor mijn fractie aanvaardbaar is [dan ]zijn wij bereid dit wetsvoorstel te steunen .

Result #2549 Sentence: fn000155.47
[het woord ]is aan de minister van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties .

Result #2550 Sentence: fn000155.48
dank u wel mijnheer de voorzitter uhm uh misschien wat ongebruikelijk om van achteren naar voren te beginnen maar uh uhm en om een aantal opmerkingen vooraf te maken uhm uhm want [de heer Vendrik uh ]heeft trefzeker uh uh aangegeven dat ik ggg van de hoofdlijnen hou uh al was het alleen maar omdat*x sommige details uh mij tot enige duizelingen uhm aanleiding geven .

Result #2551 Sentence: fn000155.49
en [daar ]wou ik u niet te zeer mee belasten in dit debat .

Result #2552 Sentence: fn000155.51
[dat ]lijkt me voor mezelf ook niet goed .

Result #2553 Sentence: fn000155.53
uh ik hoef denk ik uh mijnheer de voorzitter gelet op uw uh uh wens uh om 't uh debat niet al te lang te laten voortduren uh [wanneer de Kamer daar uiteindelijk*x mee instemt en u uhm ]voel ik wel voor als ik daar spontaan op mag reageren op 't uh op de denktrant uh van van de heer Van Den Berg .

Result #2554 Sentence: fn000155.54
uhm [ik ]hoop dat ik me goed realiseer wat ik zeg .

Result #2555 Sentence: fn000155.55
maar uh uh uhm w*a wat bedoel ik daarmee te zeggen uhm als ik niet herhaal de hele wetsgeschiedenis die aan de orde is geweest dat scheelt geweldig veel tijd want [daar ]heb ik uh lappen tekst voor liggen .

Result #2556 Sentence: fn000155.56
uh ja [zo ]gaat dat .

Result #2557 Sentence: fn000155.57
[zo ]is dat weet u .

Result #2558 Sentence: fn000155.58
en*x en [daar ]staat het allemaal perfect in nou als ik dat nou oversla dan kunnen we denk ik uh tot een aantal meer uh uh specifieke zaken komen of fundamentele vragen uh uhm uh .

Result #2559 Sentence: fn000155.59
ja [de wetsgeschiedenis ]zegt natuurlijk als ik er toch iets over mag zeggen want ik uh d'r zijn tijden geweest dat ik uh deze materie uh uhm .

Result #2560 Sentence: fn000155.61
ik geloof dat we*x uh als een ode aan de heer Zalm dat maar moeten uhm moeten doorzetten [de heer Vermeend ]zou geloof ik ook nog in ons midden zijn uh maar hij was verhinderd .

Result #2561 Sentence: fn000155.63
dat de uh de opmerking van de heer Van Den Berg uhm maar ook beschouwing van mevrouw uh Den U*a uh Den Uyl waar ik 't uh voluit mee eens ben dat ik mij kan voorstellen uhm dat deze wet wordt voorzien uh van een uh beoordelingsmoment uhm maar [dan ]zou ik eerder aan twee jaar denken dan aan één jaar van*x 't beoordelingsmoment uh dat het mogelijk maakt om nog 'ns want dan hoef ik op die fundamentele beschouwingen niet in te gaan want die zijn in zichzelf wat de heer Vendrik daarover meldt mevrouw Kamp anderen .

Result #2562 Sentence: fn000155.64
uh [op zichzelf uh ]zijn daar hele goeie argumenten uhm uh aangedragen is het inkomenspolitiek ?

Result #2563 Sentence: fn000155.68
de heer Luchtenveld die zegt ja [de bedoeling ]is de bedoeling dus ja laten we dat ook ...

Result #2564 Sentence: fn000155.69
vasthouden uh*x [als je kijkt naar de de eerste gegevens die we nu bi*a binnen hebben over de monitor de*x uh negentien negenennegentig ]zie je dat de meeste gemeenten één en ander uh uitvoeren .

Result #2565 Sentence: fn000155.71
uh en [dat ]betekent dus dat ik mij uh uh dat ik mij heel goed kan voorstellen dat je één en ander uh laat ik zeggen na twee jaar uh bekijkt .

Result #2566 Sentence: fn000155.73
mevrouw Den Uyl zegt terecht daar voel ik me geheel bij thuis maar ook bij anderen die zeggen uh de gemeenten a*a afgezien van afspraken met de VNG die zijn gemaakt d*a de heer Opstelten die ons daar nog eens*x een*x keer*x aan herinnert [daar ]voel ik mij zeer bij thuis .

Result #2567 Sentence: fn000155.76
[dan ]kan ik mij voorstellen maar ik zie dat er grote belangstelling is voor deze denktrant uh ik weet niet in welke richting dat gaat dan kan ik mij voorstellen dat we twee jaar uh na twee jaar bekijken hoe dat nu hè of die gemeenten het goed hebben gedaan .

Result #2568 Sentence: fn000155.78
of dat je zegt ja dat is een zaak des rijksoverheid laten we dat daar dan ook*x regelen want [daar ]waren we eigenlijk mee bezig .

Result #2569 Sentence: fn000155.79
[daar ]voel ik mij wel bij thuis .

Result #2570 Sentence: fn000155.80
goed [gezien die grote belangstelling uh ]zou ik iedereen één interruptie willen toestaan mevrouw Noorman .

Result #2571 Sentence: fn000155.81
uh uh n*a nu de minister tot dit inzicht gekomen is gehoord die eerste termijn uh uh wa*a w*a wat ik erg aantrekkelijk vind uh heb ik wel de vraag of ie uh dat dan ook zelf vertaalt in een nota van wijziging in het wetsvoorstel zoals ie nu die gedachte neerlegt en [de aanvullende vraag daarbij ]is als hij zegt uh ik denk aan een termijn van twee jaar je moet dat eerste jaar natuurlijk toch nog wel even kunnen monitoren want anders dan zouden we nu steeds*x iets anders moeten doen .

Result #2572 Sentence: fn000155.83
uhm en uhm uhm nee goed [ik ]laat de vraag d'rbij en de res*a ...

Result #2573 Sentence: fn000155.86
uh ik ik ka*a ik kan niet helemaal beoordelen of dit leidt tot een no*a een nota van wijziging maar in ieder geval uh laat ik zeggen de de [de horizontal*a uh horizonbepaling ]is natuurlijk iets wat uh eraan toegevoegd zou kunnen worden in welke vorm uh dat uh da*a daar daar is wel uh een geschikte vorm voor te vinden als ik 't zo mag zeggen uh de vraag van mevrouw Den Uyl .

Result #2574 Sentence: fn000155.89
ik denk dus dat gelet op de inzichtelijkheid en de transparantie van begrotingen daar wordt toch zeer op gelet dat herinner ik me uit een vorige periode nog wel dat het vrij snel helder is maar [één jaar ]vind ik dan wat kort uh d*a dat je twee jaar zou moeten hebben om dan laat ik zeggen tijdig te kunnen beoordelen in welke richting je dan gaat .

Result #2575 Sentence: fn000156.2
goed uhm misschien dat de minister in de tweede termijn ook aan kan geven wat dan precies zal gebeuren zodat de Kamer ook weet wat haar te doen staat want [de Kamer ]moet natuurlijk ook voor wat betreft het gebruik van 't recht van amendement uh ook over de volledige informatie uh zover die te geven is beschikken mevrouw Van Der Hoeven .

Result #2576 Sentence: fn000156.3
uh voorzitter ik [ik ]ben d'r niet helemaal eens met uw voorstel ik zal voor de voor de snelheid van de discussie willen vragen of de minister van van plan is of de minister concreet met een nota van wijziging komt kom*a nee maar komt hij daar zegt hij dat hij dat niet doet dan dienen we het amendement in .

Result #2577 Sentence: fn000156.6
ja maar u heeft toen*x gezegd [de minister ]heeft net gezegd dat ie 't niet kan overzien .

Result #2578 Sentence: fn000156.7
en [dan ]heeft u de xxx .

Result #2579 Sentence: fn000156.8
dus dan [dan dus*x ]kan een antwoord op dit moment niet worden gegeven .

Result #2580 Sentence: fn000156.10
maar dan zou het dan niet maar zou het dan niet verstandig zijn voorzitter dat dat de minister eerst dat antwoord geeft en als hij dat nu niet kan overzien [dan ]moeten we de beraadslagingen even opschorten van de xxx xxx .

Result #2581 Sentence: fn000156.13
ja*x [ik*x ]weet*x niet*x kan niet helemaal overzien ik uh ik uh ik laat ik zeggen het lijkt mij voor de hand te liggen dat ik met een nota van wijziging dan kom ik*x weet*x niet*x op welke termijn dat aan de orde is uh nou ja zo snel mogelijk dan uh hé vandaag dan uhm misschien moet ik daar nog even o*a overleg over hebben maar ik ik uh reageer even uh op uh dit debat ik uh vind dat op zichzelf wel mooi dat dat ook uh in uw Kamer kan xxx xxx .

Result #2582 Sentence: fn000156.15
[ik ]had hier helemaal niet op gerekend maar dat moet toch kunnen nietwaar ?

Result #2583 Sentence: fn000156.18
ik heb daar niet met de medeondertekenaar de heer Vermeend over kunnen praten maar [op zichzelf uh ]zou dat kunnen leiden tot een nota van wijziging u zie*a ziet er zo ervaren uit dat moet ook kennelijk heel snel kunnen .

Result #2584 Sentence: fn000156.21
voorzitter [ik ]dank de minister voor zijn positieve bejegening van de gedachte door mij en anderen ook hier neergelegd uh ik waardeer dat uh ik heb één vraag hij zegt ik wil 't over over twee jaar bekijken det*u dat dat zal dan uit een horizonbepaling ook blijken .

Result #2585 Sentence: fn000156.23
[ik ]bedoel dit uh ik denk toch uh dat 't niet alleen een pu*a moment moet zijn van nou ja misschien gaan we dan wel weer zo door maar dat het met name dan ook daarop gericht zou moeten zijn zeggen van nou we zoeken uh uh uh laat ik zeggen een betere weg .

Result #2586 Sentence: fn000156.25
nou ik ja ik kijk laat ik zeggen het is natuurlijk het is natuurlijk qua [qua bestuurlijke verhoudingen ]is het niet moeders mooiste .

Result #2587 Sentence: fn000156.27
uh dus daars*a uh daar [daar ]voel ik zeer mee uh .

Result #2588 Sentence: fn000156.28
zo zou je [in structurele zin als je praat over lastenverlichting als je praat over gemeentelijke autonomie nogmaals u heeft die geschiedenis geschetst uh ]zou je daar niet mee om moeten gaan dus .

Result #2589 Sentence: fn000156.29
uh uh we*a da*a da*a daar moet je iets anders op verzinnen maar ja dat kan gaan aan de ene kant wordt hier gezegd ga nou 'ns uh uh via de belastingen [de ander ]zegt zou je niet in de specifieke uitkeringen de ander zegt uh algemene uitkering .

Result #2590 Sentence: fn000156.30
ja [dan ]praat je over meer structurele uh vormen uh waarin je dat moet gieten .

Result #2591 Sentence: fn000156.31
[daar ]denk ik aan .

Result #2592 Sentence: fn000156.33
ja voorzitter ik ik waardeer de grote lijnen van de minister uhm misschien toch nog één grote lijn d'raan toevoegen dit debat hebben we uhm uh zij het iets minder principieel maar toch al ruimschoots ook gedaan [in ik mels*a meen ik december ]hebben we ook gesproken over de uitvoering van de Zalmsnip .

Result #2593 Sentence: fn000156.34
[daar ]zijn al deze vragen aan de orde geweest .

Result #2594 Sentence: fn000156.35
[toen ]is opnieuw gesproken ik geloof dat het toen de staatssecretaris was die zei van ja wij zullen bij gelegenheid van 't wetsvoorstel uh ten principale onze gedachten bepalen hierover nu wordt dat weer twee jaar uitgesteld .

Result #2595 Sentence: fn000156.38
[dat ]is op zich uh alweer winst ten opzichte van 't voorliggende voorstel .

Result #2596 Sentence: fn000156.41
[ik*x ]denk*x dat*x .

Result #2597 Sentence: fn000156.42
maar uhm [het risico ]bestaat dat overdenkingen en overweging uh dat dat nog een aantal jaren zo doorgaat .

Result #2598 Sentence: fn000156.43
[de vraag ]is of niet die afweging al gemaakt had moeten worden CQ dat die niet gewoon deze zomer gemaakt moet worden .

Result #2599 Sentence: fn000156.45
[uw punt ]is duidelijk .

Result #2600 Sentence: fn000156.47
mm-hu xxx uh de heer Vrendrik die uh [die ]is getuige van iets uh wat ie niet verwacht had dus ik zou zeggen uh laten we het daar nou even bij laten nu want anders gaat het mij iets te snel .

Result #2601 Sentence: fn000156.49
uhm dus [verder ]ga ik nu niet .

Result #2602 Sentence: fn000156.50
uhm en [de heer Van De Berg ]heb ik geantwoord de heer Luchtenveld .

Result #2603 Sentence: fn000156.51
[dan ]komt nu de heer Luchtenveld .

Result #2604 Sentence: fn000156.52
ja ja voorzitter voor de duidelijkheid in de discussie [wij ]zouden ons heel goed kunnen voorstellen dat*x er*x een nota van wijziging komt die dus een horizonbepaling maakt en die dan zegt dat uh het uh wordt ingetrokken .

Result #2605 Sentence: fn000156.53
het uh het of uh [dat wetsvoorstel ]komt te vervallen en dat zou dus zelfs op een tijdstip kunnen zijn bij koninklijk besluit want dan kunnen we zien wanneer we een nieuwe regeling wat ons dan voor ogen staat is dat die nieuwe regeling wordt getroffen in het kader van het belastingplan voor de eenentwintigste eeuw .

Result #2606 Sentence: fn000156.54
[wij ]zouden ons heel goed kunnen voorstellen is*x al*x gezegd*x het*x gaat*x om*x veel*x geld*x het gaat om compensatie van als gevolg van rijksmaatregelen uh gestegen lasten bij burgers gaat er ons om dat op een nette manier zonder de bestuurlijke verhoudingen aan te tasten wat geld weer in de portemonnee van de burgers terechtkomt en dat kan toch heel goed bij het maatwerk wat straks ook bij belastingplan van de eenentwintigste eeuw gaat worden ge-xxx geleverd*x begrijp ik maar wij willen dus een zodanig tijdstip dat de wet kan komen te vervallen .

Result #2607 Sentence: fn000156.55
ja maar die horizontale bepaling [die ]zal toch betrekking hebben op dit wetsontwerp .

Result #2608 Sentence: fn000156.56
[ik ]bedoel uh .

Result #2609 Sentence: fn000156.57
[daarom ]suggereren wij dat dan te bepalen op een bepaalde tijdstip bij koninklijk besluit te bepalen zodat we uiteindelijk ernaartoe kunnen althans die mogelijkheid open houden dat het gelijktijdig kan lopen met het belastingplan van de eenentwintigste eeuw .

Result #2610 Sentence: fn000156.58
en [dat ]betekent dus dat wij bijvoorbeeld suggereren om dat dan te zeggen uh 't bij koninklijk besluit te bepalen wie*x gelegen voor één januari tweeduizend één .

Result #2611 Sentence: fn000156.59
dan weet men ieder geval dat we 't komende jaar gemeenten daarmee verder kunnen en dan kan dan later [eventueel ook nog in leg*a overleg met de Kamer ]kan bekeken worden wat dan het uiteindelijke punt van intrekking wordt en dat kan dan ook nog in overleg met de VNG uiteraard geschieden .

Result #2612 Sentence: fn000156.63
[dan ]kan 'k niet helemaal overzien uh maar ben*x in*x ieder*x geval*x voor een verstandige uh uitvindingen laat ik het zo formuleren .

Result #2613 Sentence: fn000156.65
[de*x liefde van de minister voor de hoofdlijnen is ]is ons bekend maar dat mag hem toch ook niet uhm uh de o*a het oog voor detail doen verliezen ik denk dat we datum*x van de de datum van uhm de horizonbepaling van enig belang is en ik zal daarom nog eens even aan de de minister willen vragen of hij nu al in staat is zijn licht erover te laten schijnen want anders dan de heer Luchtenveld zou ikzelf in overgeving te g*a uh in overweging te geven om dat bijvoorbeeld op één één tweeduizend twee xxx zijn zodat je nu een xxx een volle termijn hebt van twee jaar om die zaak dan goed te monitoren .

Result #2614 Sentence: fn000156.71
en [die koppeling aan 't belastingplan ]zou ikzelf een wat wat minder directe uh vinden en en de uh horizonbepaling zou ik in de wet willen uh uh aan deze wet gekoppeld willen zien .

Result #2615 Sentence: fn000156.73
u*a a*a uit de xxx van de rechten van de Kamer uiteraard 't uh heb ik twee jaar genoemd uh en heb ik goed opgeteld [dan ]praat je dan over één één tweeduizend twee .

Result #2616 Sentence: fn000156.74
uh [verder ]kom ik niet .

Result #2617 Sentence: fn000156.76
ggg [daarmee maar uh uh uh mijnheer de voorzitter uh ]ben ik van achteren begonnen uh en heb ik nog veel uh vragen te beantwoorden .

Result #2618 Sentence: fn000156.78
nou laat ik daar de de de hoofdlijnen uh uh uit uh uit nemen uh k*a kijk [d'r ]zijn opmerkingen gemaakt d*a uh d*a uh door de heer Luchtenveld ook uh mevrouw Van Der Hoeven maar dat heeft ook iets te maken met de structuur van de één en ander uhm uh die te maken hebben wat ga je nu eigenlijk doen ?

Result #2619 Sentence: fn000156.79
wat wat wat ga je nu eigenlijk doen als gemeenten zich het zijn mijn woorden niet aan de geest van uh de wet houden of niet aan de geest uh zegt uh de heer Van Den Berg van de memorie van toelichting uhm is het dan niet een wat zwaar middel om te zeggen nou als jullie met z'n allen stout zijn de [xxx ]ga ik helemaal niet van uit overigens dan uh gaan we die zeshonderd tachtig miljoen intrekken .

Result #2620 Sentence: fn000156.80
ja [het antwoord ]is dus ja .

Result #2621 Sentence: fn000156.81
[dat ]is een zwaar middel .

Result #2622 Sentence: fn000156.87
verre van mij houdt op zichzelf uh de idee dat zich dat zou kunnen voordoen dat je zegt nou alle gemeenten of bijna alle gemeenten [die ]voeren dat niet uit of voeren dat volstrekt uit tegen de bedoelingen van de wet .

Result #2623 Sentence: fn000156.88
ja dan he*a [dan ]is Leiden in last .

Result #2624 Sentence: fn000156.95
in de stukken wordt dan genoemd uh uh ggg bepaalde uh mensen studenten bejaarden dat uh uh [dat standpunt uh ]betrek ik nog steeds met evenveel uh overtuiging als mijn voorganger .

Result #2625 Sentence: fn000156.98
als o*a ons bij bepaalde gemeenten natuurlijk dingen opvallen waarvan we zeggen ja [dat ]is uh ja absoluut niet de bedoeling dan zal er denk ik in de gemeente zelf uh a*a aanleiding zijn tot een stevig debat .

Result #2626 Sentence: fn000156.99
en [dan ]zal natuurlijk ook van de zijde van de minister uh daar op uh uh worden toegezien CQ eventueel actie worden uh ondernomen .

Result #2627 Sentence: fn000156.100
het gaat om het het gaat om het dilemma en ik zou het niet korter en preciezer kunnen verwoorden als mevrouw Den Uyl dat heeft gedaan het gaat om het dilemma van uhm en dat is de spanning in de in het wetsvoorstel [de kan-bepaling ]betekent dat de gemeentelijke autonomie ja die krijgt ruimte .

Result #2628 Sentence: fn000156.101
[die ]krijgt ruimte dat is waar .

Result #2629 Sentence: fn000156.104
maar die memorie van toelichting ja wij [wij ]zijn gewend aan een bepaalde werkwijze .

Result #2630 Sentence: fn000156.105
[ook in de huidige werkwijze ]zijn er natuurlijk wat varianten als je goed gaat kijken aan de orde .

Result #2631 Sentence: fn000156.106
nou [ik ]heb zoveel vertrouwen uh in de lijn die hier is neergezet en in de gemeente wordt uh wordt beproefd dat ik dat niet op voorhand wil beleggen met uh met sancties die uh overigens uh in de gemeentewet aanwezig zijn .

Result #2632 Sentence: fn000156.109
en [daar ]heb ik dacht ik uh in dit stadium weinig aan toe uh te voegen .

Result #2633 Sentence: fn000156.112
voorzitter zou ik nog*x v*a mogen weten wat dan in dit geval de woorden o*a niet op voorhand wil beleggen want [dat ]geeft dus toch een stuk onduidelijk*a u sluit niet uit dat u het instrument van de gemeentewet ook toepast .

Result #2634 Sentence: fn000156.114
ja [je ]moet denk ik uh niets uitsluiten maar ik ik ik kan het zo moeilijk tot mijn geestelijke bagage rekenen .

Result #2635 Sentence: fn000156.116
[dat ]is mijn probleem .

Result #2636 Sentence: fn000156.117
uh ja als een gemeente er nu zo iets slechts van maakt dat je denkt tjonge jonge jonge da 's [dat ]is nieuws in alle kranten .

Result #2637 Sentence: fn000156.118
hè uh en de burgers die zeggen goh [wat ]hebben wij toch een fijne gemeente die houdt zich ge*a helemaal niet aan de regels .

Result #2638 Sentence: fn000156.119
hè uh [we ]gaan demonstreren .

Result #2639 Sentence: fn000156.120
[we ]steunen het gemeente*a ja .

Result #2640 Sentence: fn000156.121
[het ]is allemaal maar denkbaar maar ik kom d'r we*a ik kom we*a ik kom uit die laag daaronder dan*x denk*x 'k*x ja dat xxx we*x zijn allemaal volwassen mensen .

Result #2641 Sentence: fn000156.122
dus*x als er heel gek wordt gedaan [dan ]valt het ons op dan valt het daar op .

Result #2642 Sentence: fn000156.123
uh en dan stel ik mij zo voor dat de gemeentewet of een andere wet die zijn al*a al die die die zijn [die zijn zo oud ]is mijn ervaring die zijn zo verschrikkelijk oud daarin wordt geanticipeerd op het meest merkwaardig gedrag .

Result #2643 Sentence: fn000156.124
uhm [dus ik ]moet aannemen hoewel ik de artikelen niet bij de hand heb .

Result #2644 Sentence: fn000156.130
maar het kan natuurlijk niet zo zijn en dat zeg ik de heer Luchtenveld natuurlijk toe daar is [de memorie van toelichting ]is een deel heeft u volstrekt gelijk in een deel van het bagage uh die hier voorligt .

Result #2645 Sentence: fn000156.132
en [daar ]zijn verschillende voorbeelden van gegeven .

Result #2646 Sentence: fn000156.133
laten wij niet hier in detail dat nou allemaal weer gaan zitten uitspl*a dat kan niet en dat kan wel [wat uh niet kan ]is denk ik in de memorie van toelichting helder uh verwoord .

Result #2647 Sentence: fn000156.135
en [ik ]ben het met de heer Hoekema eens en ook uh mevrouw Den Uyl die zeggen en ik herhaal dat ook in uw Kamer dat het goed is uh dat uh de gemeenten uh aan ook ook in hun in hun gemeentelijke belasting helder maken wat ze daarmee gedaan hebben .

Result #2648 Sentence: fn000156.136
[dat ]is op zichzelf niet moeilijk .

Result #2649 Sentence: fn000156.137
[dat ]is op zichzelf niet moeilijk .

Result #2650 Sentence: fn000156.139
als [dat ]doen wij al .

Result #2651 Sentence: fn000156.140
in de circulaire in 't overleg met de VNG uh [dat ]is een heel indringend overleg geweest .

Result #2652 Sentence: fn000156.141
[dat ]is een heel indringend overleg gewe*a ik hecht eraan dat nog 'ns een keer ook hier te zeggen .

Result #2653 Sentence: fn000156.142
['k ]was er zelf bij .

Result #2654 Sentence: fn000156.143
met de minister Zalm uhm en een dringend overleg geweest en [die ]had te maken met akkoord wij begrepen wat u Kamer regering toen wilde ik geloof dat de Kamer daar uh de grote instigator was .

Result #2655 Sentence: fn000156.144
[we ]begrijpen dat goed .

Result #2656 Sentence: fn000156.145
't is ook ons probleem en ['t probleem ]is voor een deel uh via rijksregelgeving ontstaan .

Result #2657 Sentence: fn000156.146
[we ]moeten snel handelen .

Result #2658 Sentence: fn000156.148
en nogmaals [de spontane debat over de horintaalbep*a uh horizonbepaling ]geeft de mogelijkheid om uh over enige tijd uh over een paar jaar vast te stellen hoe we daar in meer structurele zin in mee zou willen omg*a uh mee zou willen omgaan .

Result #2659 Sentence: fn000162.2
[daarmee ]zijn we aan 't eind van de beraadslaging over dit onderwerp gekomen we zullen morgen over de ingediende motie stemmen .

Result #2660 Sentence: fn000162.3
[dan ]gaan we weer*x verder met verslag van Algemene Overleg over 't groene Poldermodel en daarvoor is het woord aan de heer Duivesteijn .

Result #2661 Sentence: fn000162.4
ja voorzitter heel kort uh een paar opmerkingen naar aanleiding van het Algemene Overleg over uh het groene Poldermodel uhm ['t ]is zo dat we waardering hebben voor het feit dat er initiatieven zijn genomen om rondom d*a het uh n*a de 't nationaal milieuplan twee en rondom de vijfde nota uhm iets in de vorm van een uh van een maatschappelijk overleg uh te laten plaatsvinden met meerdere verantwoordelijke uh bewindspersonen .

Result #2662 Sentence: fn000162.5
[da ]'s positief .

Result #2663 Sentence: fn000162.7
uhm [vervolgens uhm mmm uh ]hebben we op zichzelf waardering voor het feit dat er uh bij verschillende departementen uh toch wat meer sectoraal overleg is over kwesties met maatschappelijke bewegingen .

Result #2664 Sentence: fn000162.8
uhm en [we ]vinden het nuttig dat de CA*x het initiatief heeft genomen om een commissie in te stellen .

Result #2665 Sentence: fn000162.9
[desalniettemin uhm ]zijn we van mening dat ggg dat daarmee het groene Poldermodel zoals dat gewenst wordt uh nog niet z'n vorm gekregen heeft .

Result #2666 Sentence: fn000162.10
en [dat ]hoeft ook niet d*a dat dat dat is uiteraard iets wat moet groeien maar we zouden toch de uhm betrokken bewindspersonen willen uitnodigen daarmee het kabinet willen uitnodigen om uh dat meer structuur te geven dan in de huidige situatie het geval is of lijkt te gaan worden .

Result #2667 Sentence: fn000162.17
[dat ]is 't geval ze zal worden vermenigvuldigd en rondgedeeld ze is aan de orde .

Result #2668 Sentence: fn000162.18
meneer Duivesteijn even blijven staan want [de heer Van S*a Steenhoven ]gaat u interrumperen .

Result #2669 Sentence: fn000162.19
ja mevrouw de voorzitter op zich een heldere uh motie alleen vroeg me af van uhm [de heer Duivesteijn ]geeft ook aan dat 't gaat om een debat wat zich ontwikkelt .

Result #2670 Sentence: fn000162.20
uh en [zo'n statuut ]lijkt dan toch weer een punt te zijn van nou dan regel je het met elkaar zoals het moet .

Result #2671 Sentence: fn000162.22
nou op de eerste plaats zoals de SER het nu heeft ingericht dat vind ik nog heel uh [behalve het feit dat 't vooral sociaal-economisch is vind ik dat nog uh uhm uh ]vind ik dat nog in in zeer beperkte zin .

Result #2672 Sentence: fn000162.23
uh dus [ik ]zou zelf van mening zijn als we het hebben over het groene Poldermodel dat dat veel breder zou moeten dan het model van de commissie van de SER .

Result #2673 Sentence: fn000162.24
op de tweede plaats ben ik van mening dat de initiatieven die bewindspersonen individueel nemen [ook al ]is dat met andere bewindspersonen .

Result #2674 Sentence: fn000162.25
uhm maar wanneer dat niet is ingebed in een convenant of een statuut of een a*a een stelsel van afspraken dat je dan eigenlijk niet kan spreken over 't groene Poldermodel maar [dan ]is st*a st*a laten we zeggen dat zijn meer de goeie intenties van een bewindspersoon die graag met met 't maatschappelijk veld willen overleggen .

Result #2675 Sentence: fn000162.26
[ik ]denk zelf dat 't een permanent debat is .

Result #2676 Sentence: fn000162.27
[dat ]wil zeggen dat we natuurlijk op dit moment we hebben een Algemeen Overleg gehad .

Result #2677 Sentence: fn000162.28
uh [de samenleving ]heeft er een aantal opvattingen over of in ieder geval een aantal instellingen .

Result #2678 Sentence: fn000162.29
uh [wat ik probeer te doen met met het begrip statuten introduceren ]is dat je met elkaar ook echt gaat praten over de vorm waarin je het gaat gieten en dan praat je over statuut waarin gedragsregels procesafspraken worden gemaakt .

Result #2679 Sentence: fn000162.31
en [door die evaluatie ]denk ik dat je het debat daarmee ook de ja handen en voeten geeft in de sfeer van dat je ka*a kan kijken of je een volgende fase in zou kunnen gaan .

Result #2680 Sentence: fn000162.33
ja [ik ]probeer het maar zo kort mogelijk hè .

Result #2681 Sentence: fn000162.34
ja de heer Van Der Steenhoven goed bediend [die ]heeft nu het woord voor zijn eigen termijn van één minuut .

Result #2682 Sentence: fn000162.39
uhm [in 't uh AO ]heeft denk ik de minister op een gegeven moment vrij uh een aantal opmerkingen me*a vrij eenzijdig op gemak gepakt als het gaat om het primaat van de politiek .

Result #2683 Sentence: fn000162.40
uhm uh ik [ik ]kreeg toen niet de kans om te vertellen dat ik 't eigenlijk met hem eens was als het ging om het primaat van de politiek .

Result #2684 Sentence: fn000162.41
want [dat ]moet ook niet aangetast worden .

Result #2685 Sentence: fn000162.42
alleen [het ]is tuurlijk wel zo dat uhm als het gaat om de besluitvorming je natuurlijk ook moet constateren dat er steeds minder mensen gaan stemmen .

Result #2686 Sentence: fn000162.43
en als je toch een kwalitatief uh goed besluit wilt nemen en draagvlak wil [dan ]heb je daar veel maatschappelijke organisaties bij nodig .

Result #2687 Sentence: fn000162.44
[uiteindelijk ]beslist natuurlijk de politiek .

Result #2688 Sentence: fn000162.45
uh [ook als het gaat om grote projecten ]zie je natuurlijk dat omdat politieke partijen niet meer die achterban hebben die ze vroeger ooit hadden dat die steeds meer juist uh uh de boer op moet om uh mensen te uh ja t*a uh zeg maar mee te nemen in dat soort projecten .

Result #2689 Sentence: fn000162.47
uhm dus [wat dat betreft uh ]is dat wat eenzijdig in het AO uh uh besproken .

Result #2690 Sentence: fn000162.48
als het gaat om hoe deze discussie verder moet dan uh is tuurlijk [de richting die ook nu door de PVDA aangegeven wordt in de motie ]is een uh een*x g*a een een denkbare .

Result #2691 Sentence: fn000162.49
wij denken ook en [dat ]hebben we ook in het AO gevraagd en zou ik de minister nog één keer willen vragen is*x van*x dat het toch ook goed is om maatschappelijk debat hierover voort te zetten .

Result #2692 Sentence: fn000162.55
[al dat soort facetten ]horen daarin thuis .

Result #2693 Sentence: fn000162.56
en [we ]zouden het goed vinden als uh de minister van VROM het initiatief nam om dat maatschappelijk debat ook verder voort te zetten .

Result #2694 Sentence: fn000162.58
dank u wel voorzitter uhm [het CDA ]heeft uh een gunstige mening over het groene Poldermodel en we waren niet honderd procent gelukkig met de manier waarop de minister het de vorige keer bejegende in ons A*a Algemeen Overleg .

Result #2695 Sentence: fn000162.60
[het statuut ]hoeft de voortgang van het debat ook Van Der Steenhoven zei d'r iets van niet te frustreren in tegendeel het statuut is een lichte vorm waarbij je wat werkafspraken maakt uhm .

Result #2696 Sentence: fn000162.61
[de motie ]is uitdrukkelijk gericht op het proces en op procesafspraken en dat spreekt ons aan .

Result #2697 Sentence: fn000162.62
en [daar ]wil ik nog één kanttekening bij plaatsen mevrouw de voorzitter dat dat uhm de betrokkenen aan het proces gebonden zijn dat betekent voor de overheden niet de dat zij afstand doen van het besluitvormingsprimaat .

Result #2698 Sentence: fn000162.63
[dat ]mag dat ook niet betekenen .

Result #2699 Sentence: fn000162.64
noch mag het [voor de deelnemende andere partijen waarbij ik me over de vertegenwoordigende xxx van de milieuorganisaties helemaal niet zo ongerust maak uhm ]mag het voor hun betekenen dus dat zijn ook waardevertegenwoordigers of belangenbehartigers dat zij niet naar aanleiding van 't besluit wat dan d*a tot stand komt na dat overleg uhm niet meer de beschikking zullen hebben over de hen toekomende middelen van bezwaar en beroep zij dat daarbij in de wetgeving over grote projecten en zo een bepaald trechtermodel*x kan worden gehanteerd .

Result #2700 Sentence: fn000162.65
want [ik ]wil uitdrukkelijk stipuleren dat ik het onjuist vind dat iedereen altijd telkens weer terugkomt met zijn beroep in deelbesluiten en dergelijke .

Result #2701 Sentence: fn000162.66
als je op de basislijn beroep hebt ingesteld [dan ]moet je dat niet steeds hoeven te herhalen als de rechter eenmaal heeft beslist .

Result #2702 Sentence: fn000162.67
't [het ]zal overigens dikwijls voorkomen*x dat juist door het commitment*v dat ontstaat tijdens 't proces van van overleg dat uh via het Poldermodel dat dus juist geen procedures nodig zijn dus het zal ook nog op de theoriseringen*u een nuttige invloed kunnen hebben .

Result #2703 Sentence: fn000162.72
heeft hij voldoende vertrouwen in de huidige voorstellen van de SER om daar een commissie in te stellen of zegt u [ik ]vind dat eigenlijk allemaal maar flauwekul ?

Result #2704 Sentence: fn000162.73
[ik ]ben blij dat u het vraagt want ik vond dat ik er niet op in mocht gaan dat niet mijn punt was maar nou u het vraagt wel .

Result #2705 Sentence: fn000162.74
uhm [de SER ]heeft hele eigen verantwoordelijkheid en eigen positie .

Result #2706 Sentence: fn000162.75
en wat zij doet nu met die commissie uh ruimtelijke inrichting en uh mobiliteit als ie [als ik de naam fout zeg ]is dat voor mijn rekening .

Result #2707 Sentence: fn000162.76
dan uh uhm en bereikbaarheid [zo ]is ie ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid nou zeg ik het goed .

Result #2708 Sentence: fn000162.77
uhm [dat ]is een eigen model wat ze daar ontwikkelen .

Result #2709 Sentence: fn000162.78
[ik ]heb uh bij het overleg gezegd waarom halen ze daar de ANWB niet bij mijn xxx wijze bereikbaarheid maar goed dat is een t*a technisch puntje .

Result #2710 Sentence: fn000162.79
en [ik ]heb daar uh best vertrouwen in .

Result #2711 Sentence: fn000162.80
maar [wat we hier vandaag doen met de motie-Duivesteijn en die ik ook uitdrukkelijk steun toezeg ]is iets anders dan wat de SER aan 't doen is .

Result #2712 Sentence: fn000162.81
[minister ]heeft een eigen verantwoordelijkheid heeft ook geen directe lijn naar de SER .

Result #2713 Sentence: fn000162.82
nee [dat ]is me duidelijk dat het iets anders is .

Result #2714 Sentence: fn000162.83
[zover ]was ik ook nog .

Result #2715 Sentence: fn000162.84
[mijn vraag ]is heeft u vertrouwen in die in in datgene wat de SER voorgesteld heeft ?

Result #2716 Sentence: fn000162.87
en [dat ]is ook de richting waar de minister in voorstelde .

Result #2717 Sentence: fn000162.89
[d'r ]is al één kleine zwaluw die misschien ook wel een beetje uh zomer begint te maken al .

Result #2718 Sentence: fn000162.90
en uh [ik ]vind dat de minister daarnaast ook zelf uh b*a kan doen wat de wat uh de motie hem vraagt .

Result #2719 Sentence: fn000162.93
voorzitter [alvorens op de motie in te gaan ]zou ik graag toch*x even ingaan op twee woorden die mij hebben getroffen in de bijdrage van twee geachte afgevaardigden .

Result #2720 Sentence: fn000162.95
gea*a uh [afgevaardigde*x de*x heer*x Van Wijmen ]heeft gezegd dat ik hem op een bepaalde manier heb bejegend in het Algemeen Overleg die hem niet prettig trof .

Result #2721 Sentence: fn000162.98
uhm dank u wel uhm ja [ik ]wil d'r toch wat inhoudelijks over zeggen .

Result #2722 Sentence: fn000162.100
[ik ]neem de opvattingen zoals die in het Algemeen Overleg naar voren zijn gebracht zeer serieus .

Result #2723 Sentence: fn000162.101
[ik ]heb ze in het hart aangepakt en ik heb d'r een politiek antwoord op gegeven .

Result #2724 Sentence: fn000162.102
dus*x [dat ]is op zichzelf niet eenzijdig .

Result #2725 Sentence: fn000162.103
uh wanneer men het niet met mij eens is betekent dat niet dat het standpunt dat ik naar voren heb gebracht eenzijdig is het is één kant van een redenering en [iemand anders ]heeft een andere kant van een redenering of komt met een andere redenering maar ik hou mijn redenering hard overeind .

Result #2726 Sentence: fn000162.104
[waar het mij om gaat ]is en u weet hoe groot voorstander ik van het Poldermodel ben .

Result #2727 Sentence: fn000162.105
[waar het mij om gaat ]is dat ik blijf zeggen dat diegenen die een voorstander van het Poldermodel zijn omdat onze democratie tekort zou schieten geen gelijk hebben .

Result #2728 Sentence: fn000162.106
[ik ]vind het inderdaad van groot belang om een Poldermodel vorm te geven in een proces .

Result #2729 Sentence: fn000162.108
met [de beleidsbeslissing tussen xxx voorbereiding en de uitvoering ]is een politieke beslissing en die zal op een democratische wijze door regering in overleg met parlement het parlementair democratisch systeem dat we hebben moeten worden genomen .

Result #2730 Sentence: fn000162.109
maar [het Poldermodel draagvlakvergroting ]heeft z'n gevolgen voor de beleidsvoorbereiding en voor de beleidsuitvoering en niet voor de beslissing zelf .

Result #2731 Sentence: fn000162.110
[dat ]heb ik ook in dit debat toch weer goed begrepen dat de geachte afgevaardigden 't daarmee eens zijn en ik geloof dat daarom dat overleg ook wel nuttig was om één en ander wederzijds zo scherp te stellen .

Result #2732 Sentence: fn000162.111
[dat ]brengt mij dan bij de motie .

Result #2733 Sentence: fn000162.112
[wij ]hebben uh nadat we in het regeerakkoord 't hadden over het groene Poldermodel als een officieel model .

Result #2734 Sentence: fn000162.113
uhm een aantal pogingen gestart en [we ]hebben er destijds voor gekozen om één en ander nog niet in een uh vast kader vast te pinnen maar 't proces een kans gegeven en ik vind dat dat wel aardig is gegaan .

Result #2735 Sentence: fn000162.114
want [er ]zijn enkele bloemen gaan bloeien .

Result #2736 Sentence: fn000162.116
en [je ]leert er een klein beetje van je leert ook met mekaar .

Result #2737 Sentence: fn000162.117
't gaat niet om wat zou je tegen de geachte afgevaardigde heer Duivesteijn willen zeggen om aardige intenties van individuele bewindspersonen want [datgene wat tot stand is gebracht ]is altijd 't resultaat geweest van een kabinetsbeslissing .

Result #2738 Sentence: fn000162.119
[als ook pulgie-overleg*x het overleg met al dat soort groeperingen over de voorbereiding van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en over het uh volgende milieubeleidsplan ]zijn procedures processen groen polderachtig van karakter waartoe is beslist in het kabinet zelf .

Result #2739 Sentence: fn000175.2
[dan ]is van de kant van uh de regering allereerst het woord aan minister Grote Steden- Integratiebeleid minister Van Boxtel .

Result #2740 Sentence: fn000175.4
uh [het ]is uh erg mooi om mee te mogen maken dat de voormalig woordvoerder grotestedenbeleid nu over z'n voormalig woordvoerderschap heen toch eerste indiener is van één motie die uhm be*a op zichzelf uhm niet onpsympathiek*u voorkomt uh omdat uh het het uh zoals nu geformuleerd staat een extra impuls uh voor de sociale infrastructuur .

Result #2741 Sentence: fn000175.5
en uh de tweede overweging in de motie [die ]zegt dat uh uh het adagium denk durven doen zoals dat nu zeg maar als leidraad voor de komende periode is genomen voor 't grotestedenbeleid vooral door het Rijk als aansporing zou moeten worden ge*a uh beschouwd .

Result #2742 Sentence: fn000175.6
en nou ga ik niet over de overwegingen maar ik hoop toch echt dat u met mij de indieners van mening bent dat vooral ook de steden aan zet zullen zijn als het gaat om deregulering ontkokering en ook versnelling van het beleid want [in het afgelopen jaar ]hebben wij toch nadrukkelijk uh geprobeerd om dat op rijksniveau tot stand te brengen en als ik in herinnering roep het in elkaar uh schuiven van de kaders grotestedenbeleid stedelijke vernieuwing en stadseconomie het bundelen van verschillende grote geldstromen uh in een sociale pijler van mon-xxx voortijdig schoolverlaten het leefbaarheidsfonds en de taallessen voor uh de oudkomers dan is op dat vlak daar komt een een z*a een een geldstroom van ongeveer zeshonderd miljoen gebundeld bij elkaar uh dan is daar toch het nodige gebeurd .

Result #2743 Sentence: fn000175.7
dat daarmee de kous af zou zijn uh de d*a [dat ]is niet het geval .

Result #2744 Sentence: fn000175.8
en [de motie ]roept in feite op om op het gebied van de sociale infrastructuur n*a tot een nog verdere stap te komen nou eindigt uh uh uh uh uh .

Result #2745 Sentence: fn000175.10
nou zou ik natuurlijk flauw kunnen zijn en zeggen va*a ja dat is dan mooi dat zou eigenlijk daar dan ingediend moeten worden bij die begroting maar [vanuit de coördinatie van het grotestedenbeleid ]heb ik de zinsnede uit het regeerakkoord die stelt dat we ook echt moeten kijken of uh een wettelijke experimenteermogelijkheid nodig is .

Result #2746 Sentence: fn000175.11
e*a ik lees nog even voor wat er letterlijk in 't regeerakkoord staat [in het kader van het grotestedenbeleid ]kan gekozen worden voor het al dan niet tijdelijk toedelen van extra bevoegdheden ggg .

Result #2747 Sentence: fn000175.12
van het Rijk en de provincie aan de grote steden mede op initiatief van de steden [hiertoe ]wordt bezien of een wettelijke experimenteermogelijkheid nodig is .

Result #2748 Sentence: fn000175.13
[in feite ]vraagt de motie nu om o*a voor het eind van het jaar ook voorstellen te doen .

Result #2749 Sentence: fn000175.14
en [u ]zult kunnen begrijpen dat ik over deze motie ook inderdaad zoals de heer Rijpstra zei overleg wil voeren met mijn collega's .

Result #2750 Sentence: fn000175.15
en [het eerste jaar ]hebben we uh uh de slag gemaakt naar het bundelen van de financieringsregelingen zoals ik ze net noemde .

Result #2751 Sentence: fn000175.16
[de brede formulering zoals die nu in het dictum staat ]maakt dat je nog niet goed kunt duiden waar het dan precies over gaat .

Result #2752 Sentence: fn000175.21
[daar ]zijn overigens al verschillende wetten die een experimenteerartikel hebben .

Result #2753 Sentence: fn000175.22
maar*x [ik ]ben van harte bereid en dat was ook uh de de inzet in het uh in het debat in 't Algemene Overleg .

Result #2754 Sentence: fn000175.23
uh [dat ]is ook mijn eigen inzet om daar waar we oplopen tegen hindernissen die door wet en regelgeving geblokkeerd worden om dan ook te bezien of we die stap moeten zetten .

Result #2755 Sentence: fn000175.24
dus in die zin uh en [ik ]laat het oordeel over de motie dus graag aan de Kamer uh de de als hij aangenomen zou worden dan hoop ik dat u uh er genoegen mee wilt nemen dat ik u ook na ommekomst*x van het reces zal informeren hoe mijn gesprekken met de betrokken bewindslieden zijn gelopen en of dat dan ook gaat leiden tot voorstellen ja dan nee .

Result #2756 Sentence: fn000175.25
en [ik ]sluit ook het laatste op dit moment nog niet uit .

Result #2757 Sentence: fn000175.26
maar [in die zin ]lees ik de motie .

Result #2758 Sentence: fn000175.28
me*a [mevrouw Ravenstein ]had het over een uitzending van de BBC ik zal onmiddellijk de afdeling voorlichting van Binnenlandse Zaken de opdracht geven die band te bestellen want waardering uit het buitenland voorzitter dat uh kun je je natuurlijk nooit laten uh ontnemen laat staan dat je d'r geen kennis van zou nemen dus ik zal uh daarachteraan gaan .

Result #2759 Sentence: fn000175.29
en [met betrekking tot de uitbreiding van de groep rechtstreekse gemeenten in 't kader van de stedelijke vernieuwing ]geef 't uh staatssecretaris Remkes .

Result #2760 Sentence: fn000175.31
[dan ]is het woord aan de staatssecretaris van VROM staatssecretaris Remkes .

Result #2761 Sentence: fn000175.32
ja dank u wel uh mijnheer de voorzitter [ik ]ben om te beginnen blij dat we van de zijde van uh de fractie van de VVD D66 uh is aangegeven dat men uh de verdeelbrief zoals die uh zoals die begin deze week bij de Kamer is gekomen in ieder geval waar het gaat om de keuze voor 't aantal rechtstreekse gemeenten kan onderschrijven .

Result #2762 Sentence: fn000175.33
[mevrouw De Boer ]had dat in de commissie uh al vrij stellig uh gedaan dus ik neem aan dat ook de fractie van de Partij Van De Arbeid uh daarmee uh daarmee akkoord is .

Result #2763 Sentence: fn000175.35
[mevrouw Van Der Hoeve ]heeft aangegeven uh .

Result #2764 Sentence: fn000175.36
op zichzelf een mooie brief maar [d'r ]blijft één principieel punt over nou weet ik niet of dat een principieel punt is .

Result #2765 Sentence: fn000175.37
al*a als het gaat om principes [dan ]heb ik daar meestal toch iets anders bij voor ogen dan de vrij banale discussie over over over geld en verdeling daarvan en dergelijke .

Result #2766 Sentence: fn000175.38
uh [sommigen ]voeren deze discussie overigens wel als een soort theologische discussie .

Result #2767 Sentence: fn000175.39
uh en [in die zin uh ]herken ik in de woorden van mevrouw Van Der Hoeven wel enigszins iets .

Result #2768 Sentence: fn000175.40
maar [ik ]heb d'r toch uh grote problemen mee m*a uh met de motie uh om een paar redenen .

Result #2769 Sentence: fn000175.41
in de eerste plaats want [in het dictum ]staat dat zowel bij de verdeling van de ISV-gelden en bij de aanwijzing van het van de rechtstreekse gemeenten dus het aantal uh dat de ouwe systematiek van de stadsvernieuwing weer uitgangspunt moet zijn .

Result #2770 Sentence: fn000175.42
[dat ]betekent dus als*x je dat doet dat je je baseert op gegevens en criteria*x die rechtvaardig waren waar het ging om de bestrijding van de stadsvernieuwingsproblematiek maar*x dat hoeft niet automatisch de wijsheid van negentien negenennegentig te zijn waar het gaat om de stedelijke vernieuwing een problematiek die veel breder is .

Result #2771 Sentence: fn000175.43
[dat ]staat wel in de motie .

Result #2772 Sentence: fn000175.44
voorzitter [het ]gaat om de systematiek die gevolgd moet worden .

Result #2773 Sentence: fn000175.46
en [dat ]moet je je natuurlijk baseren bij de keuze van uh de uiteindelijk re*a uh rechtstreeks bekostigde gemeenten .

Result #2774 Sentence: fn000175.47
[dan ]moet je je baseren op de situatie zoals die nu is .

Result #2775 Sentence: fn000175.48
maar [je ]baseert je je neemt een systematiek zoals die bij het stadsvernieuwingsgebeuren ook aan de hand is geweest .

Result #2776 Sentence: fn000175.49
en waar de heer Rietkerk want [ik ]praat hier mede ook namens namens hem en dus ook het CDA waar het CDA bezwaren tegen heeft dat het lijkt er nu o*a alsop*u alsof het GSB-beleid de pijler is daarin al die andere dingen ingeschoven moeten worden .

Result #2777 Sentence: fn000175.50
en [daar ]richt zich het bezwaar op .

Result #2778 Sentence: fn000175.51
en dat is [dat ]is toch een tikkeltje principieel het gaat dus*x niet over het geld het gaat over de wijze waarop je tot je keuzes komt .

Result #2779 Sentence: fn000175.52
nee maar zoals het nu geformuleerd is [zoals het nu geformuleerd is ]zegt u dus ook dat u het met de sleutel die gehanteerd is voor de verdeling van de ste*a uh v*a van uh uh van het ISV niet eens bent .

Result #2780 Sentence: fn000175.55
voo*a mijnheer voorzitter [dat ]is niet correct .

Result #2781 Sentence: fn000175.56
[het ]gaat wel om het om de systematiek .

Result #2782 Sentence: fn000175.57
[daar ]heeft de staatssecretaris gelijk in maar niet om de problematiek de problematiek is een ander verhaal .

Result #2783 Sentence: fn000175.58
maar de keuze de wijze waarop je tot de keuze komt en de wijze waarop je tot je verdeling komt [daarvan ]is dit voorstel van de CDA-fractie om die om de systematiek zoals we die ook vroeger gehanteerd hebben en dan gaat 't over de problemen om dus die systematiek om die overeind te houden en wat u nu doet dat is in feite de systematiek van het GSB-beleid van toepassing verklaren op alle andere dingen .

Result #2784 Sentence: fn000175.59
en [daar ]richt zich het bezwaar tegen van de CDA-fractie .

Result #2785 Sentence: fn000175.61
hier [hier ]staan dus twee dingen in .

Result #2786 Sentence: fn000175.62
maar [dan ]zou mijn suggestie zijn als het u gaat om de vijfentwintig-dertig-of-vijfendertigdiscussie als het u daarom gaat dan moet u denk ik de woorden bij de verdeling van de ISV-gelden eruit halen .

Result #2787 Sentence: fn000175.63
want daarmee introduceert u een discussie uh ja die kan gevoerd worden [dat ]wil ik niet ontkennen maar dat betekent dus een een een totale andere keuze op basis van de stadsvernieuwingsproblematiek en de sleutel die daarbij hoorde op de problematiek van de stedelijke vernieuwing van nu .

Result #2788 Sentence: fn000175.65
[dan ]moet u zich ook goed realiseren dat je tot een uh verdeling komt die haaks staat in sommige opzichten op datgene waar breed bestuurlijk overleg mee is ingestemd .

Result #2789 Sentence: fn000175.68
voorzitter nog een laatste poging [we ]hebben het toch enigszins over twee verschillende dingen .

Result #2790 Sentence: fn000175.69
[het ene ]gaat over de systematiek en het ander gaat over de problematiek die je die je erkent als problematiek en dat zijn toch twee verschillende zaken .

Result #2791 Sentence: fn000175.70
dus uhm [ik ]denk dat de de de de mening van de heer van van van de staatssecretaris en die van het CDA niet zo vreselijk ver uit elkaar lopen maar het gaat er wel om inderdaad hoe kom je tot de aanwijzing van je*x gemeenten en hoe kom je tot de aanwijzing van de gelden tot de verdeling van de gelden ?

Result #2792 Sentence: fn000175.71
en [daar ]staan wij een andere systematiek voor .

Result #2793 Sentence: fn000175.72
maar de inhoud van de problemen ja [daar ]heeft de staatssecretaris tuurlijk volledig gelijk in dit is een andere dan die van twintig jaar geleden .

Result #2794 Sentence: fn000175.74
maar [het ]gaat om de systematiek .

Result #2795 Sentence: fn000175.75
[dat ]is het punt waar het om draait .

Result #2796 Sentence: fn000175.76
maar me*a m*a maar [dan ]zou mijn suggestie toch zijn om nog even naar de redactie van die motie te krijgen*u uh uh te kijken met name het eerste punt .

Result #2797 Sentence: fn000175.77
uh want [dan ]gaat het u inderdaad om die vijfentwintig-dertig-of-vijfendertigdiscussie dat staat in het tweede element .

Result #2798 Sentence: fn000175.78
en [daar ]kom ik dan voorzitter nu aan .

Result #2799 Sentence: fn000175.79
voorzitter als dat zou betekenen dat de staatssecretaris dan de motie omarmt [dan ]wil ik daar best wel over denken .

Result #2800 Sentence: fn000175.81
nee [ik ]was nu juist aangekomen bij dat tweede element .

Result #2801 Sentence: fn000175.82
want [daar ]heb ik ook twee bezwaren tegen .

Result #2802 Sentence: fn000175.83
en [mijn eerste bezwaar ]is ...

Result #2803 Sentence: fn000175.85
dat in de motie niet aangegeven wordt maar misschien dat mevrouw Van Der Hoeven voorzitter er dat bij wijze van interruptie nog kan verduidelijken want [ik ]wil graag weten waar we over praten .

Result #2804 Sentence: fn000175.86
en [dat ]staat hier niet in .

Result #2805 Sentence: fn000175.88
[de redeneerlijn ]is op zichzelf i*a uh uh legitiem .

Result #2806 Sentence: fn000175.89
je kunt dat heb ik in een commissievergadering ook gezegd je kunt langs de inhou*a het [langs de lijn van wat is de je structurele omvang van de middelen die ingezet moeten worden ]kun je tot een bepaalde keuze komen .

Result #2807 Sentence: fn000175.90
maar [dan ]zou ik 't op zichzelf ook interessant vinden om te weten bij welk aantal gemeenten je ongeveer uh je ongeveer wil landen .

Result #2808 Sentence: fn000175.91
ja*x uh [u ]heeft een Algemeen Overleg gehad nu gaat u elkaar vragen stellen maar oké .

Result #2809 Sentence: fn000175.93
uh [we ]eindigen de middag mooi mevrouw Van Der Hoeven mevrouw Van Der Hoeven .

Result #2810 Sentence: fn000175.94
voorzitter ik ben het met u eens het lijkt wel alsof we een Algemeen Overleg aan het overdoen zijn [met name ]is dat aardig voor mij omdat ik dat Algemeen Overleg niet heb bijgewoond .

Result #2811 Sentence: fn000175.95
maar ['k ]kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is van dit debat .

Result #2812 Sentence: fn000175.96
nee [dat ]is het niet maar ...

Result #2813 Sentence: fn000175.99
kijk [we ]zitten natuu*a uhm in natuurlijk niet in een positie om beslissingen te nemen over de aantallen ISV-gemeenten maar als je kijkt naar het lijstje wat we onder andere vanmiddag bij brief van de van de van de van de VNG overhandigd hebben gekregen dan wordt in ieder geval toch gedacht aan de gemeenten en ik noem het maar vanaf Helmond aan de onderkant naar Amsterdam toe .

Result #2814 Sentence: fn000175.100
en [dan ]praat je dus over een meer aan meer gemeenten dan inderdaad dertig uh meenten*u die de staatssecretaris zich voorstaat .

Result #2815 Sentence: fn000175.102
ja maar [dan ]loop je dus het risico dat bijvoorbeeld Almelo Venlo en Helmond uit het lijstje met rechtstreekse gemeenten vallen .

Result #2816 Sentence: fn000175.103
en dat moeten we dan met elkaar ook even onderkennen omdat als je de lijn van de omvang van de van de uh van van de bedragen die men krijgt het aandeel als je die lijn volgt en je zet het dan in volgorde en je wil op vijfentwintig of op dertig uitkomen dan vallen er GSB-gemeenten uit dat lijkt mij uit een oogpunt ei*a k*a uh van uh en natuurlijk eenheid van rijksbeleid da 's mooi maar dat is een formeel argument dat lijkt me juist [uit een oogpunt van die integratie van die drie pijlers sociaal economisch en fysiek ]lijkt mij dat geen goed keuze .

Result #2817 Sentence: fn000175.104
uh [die keuze ]staat ook haaks op waar we vanuit de integraliteit*x collega Van Boxtel collega Ybema collega Faber en ondergetekende aan werken en dat zou uh naar mijn opvatting in stand moeten blijven dus ik ontraad de motie .

Result #2818 Sentence: fn000175.105
[dan ]stel ik u voor de beraadslaging te sluiten .

Result #2819 Sentence: fn000175.107
[ik ]schors de vergadering tot acht uur .

Result #2820 Sentence: fn000175.108
[vergadering ]is geschorst .

Result #2821 Sentence: fn000177.3
mevrouw de voorzitter [ik ]spreek mede namens de RPF-fractie .

Result #2822 Sentence: fn000177.4
[in de laatste vergadering van de Kamer in zevenennegentig ]hebben we onze steun gegeven aan de motie Van Der Hoeven-Remkes .

Result #2823 Sentence: fn000177.6
[deze motie ]was één van de betere waaraan ook de naam van oud-collega Remkes verbonden was .

Result #2824 Sentence: fn000177.7
[helaas ]heeft de regering te kennen gegeven de motie niet uit te voeren .

Result #2825 Sentence: fn000177.8
[dat ]kan gebeuren .

Result #2826 Sentence: fn000177.9
maar [als het om wetgeving gaat ]is de meest logische reactie dan dat een medewetgever 't initiatief overneemt .

Result #2827 Sentence: fn000177.10
en [het ]is een goede zaak dat mevrouw Van Der Hoeven en de heer Luchtenveld de draad weer hebben opgepakt .

Result #2828 Sentence: fn000177.12
[gezien ons stemgedrag ten aanzien van de motie ]ligt het voor de hand dat we instemmen met het voorliggende voorstel .

Result #2829 Sentence: fn000177.13
[op deze wijze ]wordt de rechtsongelijkheid die er bestaat tussen substraatteelt en grondteelt op*x het*x punt*x van*x de*x OZB opgeheven .

Result #2830 Sentence: fn000177.14
we zijn daarom eens met de indieners dat een discussie over 't al dan niet afschaffen van de onroerendezaakbelastingvrijstelling voor cultuurgrond zoals in de literatuur gesuggereerd en ook zojuist aan de orde losstaat van dit wetsvoorstel [de discussie ]gaat namelijk veel verder dan de strekking van het wetsvoorstel .

Result #2831 Sentence: fn000177.15
[dat betekent dat de gewekte verwachtingen ten aanzien van gemeenten die nu nog onroerendezaakbelasting over substraatteelt heffen ]sluiten ons aan bij de woorden die de initiatiefnemers in de nota naar aanleiding van het verslag hieraan wijdden en we wilden daaraan toevoegen dat de wetgever uiteraard altijd de mogelijkheid heeft aan een rechtsongelijkheid een einde te maken .

Result #2832 Sentence: fn000177.16
[het wetsvoorstel ]is meer dan een codificatie van een materieel tot voor kort breed toegepaste vrijstelling van substraatteelt .

Result #2833 Sentence: fn000177.17
omdat de wettekst niet duidelijk is of de substraatteelt nu wel of niet onder de het OZB-regime valt hadden gemeenten het volste recht substraatteelt aan te slaan voor onroerendezaakbelastingen [de belangrijkste reden waarom wij dit wetsvoorstel steunen ]is het punt van rechtsongelijkheid tussen substraatteelt en grondteelt .

Result #2834 Sentence: fn000177.18
[naar onze mening ]betekent dit wetsvoorstel daarom toch wel een versmalling van het belastinggebied van gemeenten .

Result #2835 Sentence: fn000177.20
[via de motie Van Der Hoeven Remkes uit zevenennegentig ]heeft een Kamermeerderheid ook verwachtingen opgeroepen bij substraattelers uit het oogpunt van betrouwbaarheid van de overheid vind ik het daarom van belang dat de fractie die toen de motie hebben gesteund nu ook hun steun geven aan het wetsvoorstel .

Result #2836 Sentence: fn000177.22
[ook ]betekent substraatteelt een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden van hen die werken in de tuinbouw .

Result #2837 Sentence: fn000177.23
[naast het argument van de rechtsongelijkheid ]zijn dit voor onze fracties ook twee argumenten uhm om de substraatteelt niet zwaarder te belasten en dus om in te stemmen met het wetsvoorstel .

Result #2838 Sentence: fn000177.24
voorzitter [ik ]wil van de gelegenheid gebruik maken nog iets op te merken naar aanleiding van de brief die we kregen van de minister op twee juni jongstleden .

Result #2839 Sentence: fn000177.25
[uiteraard ]hebben ministers altijd het recht de Kamer over van alles en nog wat te adviseren .

Result #2840 Sentence: fn000177.28
[bij de behandeling van de initiatiefvoorstellen ]heeft zich de praktijk ontwikkeld dat de regering gezeten*x in*x vak K zoals ook*x nu*x na de initiatiefnemers kan reageren op 't initiatiefvoorstel en kan ingaan op eventueel tot haar gerichte vragen .

Result #2841 Sentence: fn000177.29
[tijdens de schriftelijke voorbereiding ]is de Kamer echter met zichzelf in discussie .

Result #2842 Sentence: fn000177.31
[strikt genomen ]heeft de regering met die interne discussie niet zo veel te maken .

Result #2843 Sentence: fn000177.32
[nu ]zou ik me nog een situatie kunnen voorstellen van een initiatiefvoorstel dat zodanig fundamentele bezwaren bij de regering oproept dat ze overweegt te zijner tijd het contosein te onthouden misschien is het dan nuttig dergelijke bezwaren niet op te zouten tot de plenaire behandeling maar al in een vroeger stadium kenbaar te maken .

Result #2844 Sentence: fn000177.33
[van dergelijke bezwaren ]is in dit geval weinig te bespeuren .

Result #2845 Sentence: fn000177.34
[de minister ]gaat gewoon met de initiatiefnemers in discussie over enkele punten zoals zelf noemt van technische aard .

Result #2846 Sentence: fn000177.36
[daarbij ]komt ook nog dat de regering over dit onderwerp alle kansen heeft gehad om haar mening te geven .

Result #2847 Sentence: fn000177.37
[de weigering om de motie uit te voeren ]legde de bal weer bij de Kamer .

Result #2848 Sentence: fn000177.39
[ieder geval ]moeten we niet stilzwijgend een nieuwe gewoonte introduceren in het samenspel van regering en Kamer en ik neem daarom aan dat de minister hierop wel zal willen reageren .

Result #2849 Sentence: fn000177.40
hoe dan ook [ik ]hoop dat onze beide collega's de kans zullen krijgen hun initiatief ook aan de overzijde te verdedigen .

Result #2850 Sentence: fn000177.41
[het woord ]is aan de heer Balkenende .

Result #2851 Sentence: fn000177.43
['t ]gaat niet om de vraag of cultuurgrond wel of niet in aanmerking dient te komen voor vrijstelling van de OZB .

Result #2852 Sentence: fn000177.44
[dat ]is een interessante discussie maar die is van heel ander aard en karakter .

Result #2853 Sentence: fn000177.45
[mevrouw Noorman ]heeft erop gewezen maar dat is echt nu niet aan de orde .

Result #2854 Sentence: fn000177.46
[het ]gaat nu om de vraag of de ongelijke behandeling tussen grondtelers en substraattelers die is ontstaan na het bekende arrest van de Hoge Raad wel of niet moet worden weggenomen .

Result #2855 Sentence: fn000177.47
en [destijds ]koos een meerderheid van dit parlement door middel van de motie van Droeven-Remkes*x voor het wegnemen van die rechtsongelijkheid .

Result #2856 Sentence: fn000177.48
[omdat het kabinet weigerde deze motie uit te voeren ]spreken wij thans over het voorliggende initiatiefontwerp .

Result #2857 Sentence: fn000177.49
[CDA-fractie ]wil geen enkele onduidelijkheid laten bestaan ten aanzien van de principiële vraag die nu aan de orde is substraatteelt mag in fiscaal opzicht niet worden gediscrimineerd ten opzichte van grondteelt .

Result #2858 Sentence: fn000177.50
[bij de inbreng ten*x behoeve*x van*x het*x verslag*x ]heeft de CDA-fractie op vijf punten gewezen .

Result #2859 Sentence: fn000177.52
en [mijn fractie ]is van mening dat die interpretatie ten onrechte voorbijgaat aan de volstrekt vergelijkbare activiteit die besloten ligt in zowel de grondteelt als de substraatteelt .

Result #2860 Sentence: fn000177.53
[in de tweede plaats ]hebben we gewezen op het verschil tussen de principiële discussie of cultuurgrond als zodanig wel of niet in aanmerking dient te komen voor de OZB-vrijstelling en de vraag of grondteelt en substraatteelt ongelijk behand*u mogen worden .

Result #2861 Sentence: fn000177.54
ik heb al gezegd [het laatste ]is momenteel aan de orde eerste niet .

Result #2862 Sentence: fn000177.55
[in derde plaats ]hebben we gewezen op de zeer merkwaardige rechtssystematiek die zal ontstaan wanneer substraatteelt voor de OZB ongelijk zal worden behandeld terwijl het in de sfeer van de inkomstenbelasting de fiscale structuurversterking en dergelijke niet het geval is .

Result #2863 Sentence: fn000177.56
en [ook om die reden ]behoren grond- en substraatteelt gelijk te worden behandeld .

Result #2864 Sentence: fn000177.57
en dan is er vierde punt het aanvechtbare standpunt van het kabinet met betrekking tot de beperking van het gemeentelijk belastinggebied [de toevallige omstandigheid dat de Hoge Raad een andere interpretatie gaf dan het Hof het feit dat de Tweede Kamer de ontstane rechtsongelijkheid zo spoedig mogelijk heeft willen wegnemen zie de motie Van Der Hoeven-Remkes en het gegeven dat het kabinet buitensporig veel tijd nodig had om op de laatste motie te reageren ]mogen niet zoals het kabinet nu wil doen geloven tot het beeld leiden als zou er nu sprake zijn van een beperking van het gemeentelijk belastinggebied .

Result #2865 Sentence: fn000177.58
[wij ]voelen niet zoveel voor dit hineininterpretieren*v .

Result #2866 Sentence: fn000177.61
nou het is natuurlijk zo [met een interpretatie van een bepaalde term en deg*a met cultuurgrond ]heb je te maken met hoe zie je cultuurgrond ?

Result #2867 Sentence: fn000177.62
[dan ]heb je te maken met de vraag hoe weeg je een dergelijk begrip ?

Result #2868 Sentence: fn000177.63
[dat ]was ook aan de orde bij het Hof dat was ook aan de orde bij de Hoge Raad .

Result #2869 Sentence: fn000177.64
[we ]hebben beide uitspraken arresten grondig bestudeerd .

Result #2870 Sentence: fn000177.65
en [op een gev*u ent*u ]kan het zo zijn dat een Hoge Raad tot een andere interpretatie komt dat is gebeurd .

Result #2871 Sentence: fn000177.66
en [dan ]is het de taak van de wetgever om zich bij een dergelijke situatie neer te leggen of om te zeggen wij vinden dat bij de interpretatie van het begrip cultuurgrond grondteelt en substraatteelt gelijk behandeld moeten worden .

Result #2872 Sentence: fn000177.67
[dat ]is aan de orde en daarom hebben wij ook destijds de motie Van Der Hoeven-Remkes gesteund .

Result #2873 Sentence: fn000177.68
maar [dat ]is geen antwoord op mijn vraag .

Result #2874 Sentence: fn000177.69
[ik ]vroeg wanneer de Hoge-Raad-a-uitspraak*u toevallig is wat wa*a maakt dat u die uitspraak als toevallig kwalifaceert*u ?

Result #2875 Sentence: fn000177.70
ja kijk [de term toevallig ]heb ik uh gebruikt omdat het ook denkbaar was geweest maar dat zeg ik dan ook*x als jurist het was ook denkbaar geweest dat de Hoge Raad een andere interpretatie had gegeven van het begrip cultuurgrond .

Result #2876 Sentence: fn000177.71
uhm uh [de Hoge Raad ]had ook het Hof kunnen volgen .

Result #2877 Sentence: fn000177.72
en [dan ]hadden wij hier niet gezeten .

Result #2878 Sentence: fn000177.73
en [dat ]heb ik eigenlijk bedoeld met de*x term toevallig .

Result #2879 Sentence: fn000177.74
het vijfde punt voorzitter dat wij naar voren hebben gebracht [dat ]was een bevestiging van de indieners dat het bij dit wetsvoorstel erom gaat om de rechtsongelijkheid weg te nemen en niet om de OZB-vrijstelling uit te breiden .

Result #2880 Sentence: fn000177.75
[op deze vijf punten ]hebben de indieners adequaat gereageerd .

Result #2881 Sentence: fn000177.76
en [ook om die reden ]zal de CDA-fractie het initiatiefvoorstel steunen .

Result #2882 Sentence: fn000177.77
maar [toch ]kunnen er met name vanwege de reacties vanuit het kabinet nog enkele opmerkingen naar aanleiding van het voorliggende wetsvoorstel worden gemaakt .

Result #2883 Sentence: fn000177.78
CDA-fractie hecht eraan haar bevreemding uit te spreken over de hardnekkigheid waarmee de minister van Binnenlandse Zaken kennelijk afstand wil nemen van uw initiatiefvoorstel [een meerderheid van de Tweede Kamer ]wenst op goede gronden over te gaan tot het wegnemen van de rechtsongelijkheid tussen grondteelt en substraatteelt .

Result #2884 Sentence: fn000177.79
en [nu ]staat het de minister natuurlijk vrij om te stellen dat een codificatie van een materieel tot voor kort breed toegepaste vrijstelling van substraatteelt niet relevant is met het oog op de verkleining van het gemeentelijk belastinggebied .

Result #2885 Sentence: fn000177.80
maar [door het zo te stellen ]wordt geheel voorbijgegaan aan de voorgeschiedenis van dit voorstel en aan de wens van de Tweede Kamer .

Result #2886 Sentence: fn000177.83
[het ]is opvallend .

Result #2887 Sentence: fn000177.86
maar [ik ]vraag me oprecht af o*a uhm hoe hoe kan het nou dat de burgers in een gemeente bijvoorbeeld in 't Westland die als u u*a als het wetsvoorstel zou worden aangenomen met ingang van volgend jaar opeens heel veel meer belasting moeten betalen hoe kan het nou dat u dat wegwuift als zijnde niet relevant ?

Result #2888 Sentence: fn000177.87
[ik ]heb gezegd ...

Result #2889 Sentence: fn000177.88
[ik ]ben begonnen met de beeldspraak die minister had gebruikt over het niet relevant zijn ik heb toe*a en dat toegelicht .

Result #2890 Sentence: fn000177.89
waar het om gaat is dat wij in Nederland een gelijke behandeling kenden binnen de sfeer van de cultuurgrond [dat ]heb ik eerder uitgelegd van grondteelt en substraatteelt .

Result #2891 Sentence: fn000177.90
en de ['t gevoel van in ieder geval een meerderheid in 't parlement zie de motie Remkes ]was dat deze verschillende soorten gelijk behandeld dienen te worden .

Result #2892 Sentence: fn000177.91
en [dan ]begrijp*x ik uw argument heel goed .

Result #2893 Sentence: fn000177.92
dat u zegt [het ]is niet relevant als je af*a ...

Result #2894 Sentence: fn000177.93
[je ]kunt dat zo niet zeggen in relatie tot de burgers want zij zullen moeten betalen .

Result #2895 Sentence: fn000177.94
maar [de ratio van dit voorstel ]is ook niet om een hele discussie te openen van waarom krijgt de ene burger de ene instelling wel en de ander geen vrijstelling .

Result #2896 Sentence: fn000177.95
[je ]hebt bijvoorbeeld ook vrijstelling voor mensen met een laag inkomen .

Result #2897 Sentence: fn000177.97
uh [waar het nu om gaat ]is een specifieke vorm van rechtsongelijkheid weg xxx .

Result #2898 Sentence: fn000177.103
[ze ]doen het fantastisch .

Result #2899 Sentence: fn000177.104
[ze ]maken in Bodegraven winsten honderden miljoenen winsten per jaar terwijl Bodegraven een armlastige gemeente is .

Result #2900 Sentence: fn000177.109
nee wan*a ['t ]zou inconsistent zijn van mij zijn .

Result #2901 Sentence: fn000177.111
want wat u feitelijk wilt [dat ]is een algemene discussie over de vrijstelling .

Result #2902 Sentence: fn000177.112
[u ]heeft dat ook helder gemaakt in uw eerste termijn .

Result #2903 Sentence: fn000177.113
en ik heb gezegd die discussie [daar ]hebben we helemaal niet over .

Result #2904 Sentence: fn000177.114
[u roep*u ]beroept zich op rechtvaardigheid en op een eerlijke verdeling van lasten .

Result #2905 Sentence: fn000177.115
en [daarom ]wilt u vrijstelling .

Result #2906 Sentence: fn000177.116
maar [met datzelfde roe*a beroep ]zeg ik u hoe rechtvaardig is uh hoe legt u dat uit aan de burgers ?

Result #2907 Sentence: fn000177.117
en dan zegt u ja [die discussie ]ga ik niet aan .

Result #2908 Sentence: fn000177.118
[u ]spreekt met twee tongen .

Result #2909 Sentence: fn000177.119
[ik ]spreek geen met twee tongen ik spreek met d*a tong die zegt dat als het gaat om twee vormen van cultuurgrond teelt erop dat die gelijk moet worden behandeld .

Result #2910 Sentence: fn000177.120
[dat ]is de ratio van dit wetsvoorstel .

Result #2911 Sentence: fn000177.121
en [daartoe ]moeten we ons beperken .

Result #2912 Sentence: fn000177.123
[dan ]kunnen we allerlei discussies beginnen en ik denk dat we dan eerlijk gezegd uh veel te ver gaan en ook treden buiten de ratio van dit wetsvoorstel dat is niet verstandig .

Result #2913 Sentence: fn000177.124
[het ontkennen negeren of niet willen benoemen van problemen ]lost een probleem niet op .

Result #2914 Sentence: fn000177.125
[u ]heeft een probleem .

Result #2915 Sentence: fn000177.126
[het probleem ]is dat we 't hier hebben over uh ongelijkheid binnen een bepaalde sector we hebben het niet over de rechtvaardigheid in het algemeen .

Result #2916 Sentence: fn000177.127
[dat ]is dan niet aan de orde .

Result #2917 Sentence: fn000177.128
en [het ]lijkt me ook eerlijk gezegd niet zinnig om die discussie aan te vatten want uh dan komen we in heel ander vaarwater .

Result #2918 Sentence: fn000177.129
[ik ]wil graag met u discussie aangaan over is de vrijstelling al dan niet terecht ?

Result #2919 Sentence: fn000177.130
['t*x punt*x ]heeft*x aangeroerd*x maar dan niet binnen het kader van dit wetsvoorstel .

Result #2920 Sentence: fn000177.133
we wI*a [we ]kunnen we moet*a we gaan toch niet over allerlei andere dingen praten ?

Result #2921 Sentence: fn000177.136
[dat ]heb ik dacht ik u een keer eerder in mijn richting horen zeggen ik zal deze woorden van u ter harte nemen voorzitter .

Result #2922 Sentence: fn000177.137
[ik ]heb gezegd dat het opvalt dat het kabinet in verschillende brieven volstrekt voorbijgaat aan het punt van de rechtsongelijkheid .

Result #2923 Sentence: fn000177.138
en het lijkt of het gemeentelijk belastinggebied zo ongeveer de hoogste norm is en [het CDA-fra*a CDA-fractie ]geeft de voorkeur aan de norm van die rechtsgelijkheid .

Result #2924 Sentence: fn000177.139
maar als het k*a uh kabinet nu koste wat 't kost het gemeentelijk belastinggebied wenst uit te breiden [dan ]zou het in de rede liggen de OZB-vrijstelling voor cultuurgrond als zodanig aan de orde te stellen .

Result #2925 Sentence: fn000177.140
maar [dat ]gebeurt niet .

Result #2926 Sentence: fn000177.141
[mijn wens ]is alleen het na het arrest van de Hoge Raad ontstane voordeel van selectieve lastenverzwaring van substraattelers te incasseren .

Result #2927 Sentence: fn000177.142
[de CDA-fractie ]wil dat niet .

Result #2928 Sentence: fn000177.143
en [terecht ]merken de initiatiefnemers dan ook op dat de versmalling van het gemeentelijk belastinggebied het gevolg is van een vertraagde uitvoering van de motie Van Der Hoeven-Remkes .

Result #2929 Sentence: fn000177.144
en [evenmin ]moet het beeld worden opgeroepen als zou het gaan om een verworven recht .

Result #2930 Sentence: fn000177.146
en [om die reden ]is het ook niet zinvol grote aandacht te besteden aan de vraag of gemeenten nu wel of geen vrijstelling geven welke financiële middelen er precies bij zijn gemoeid .

Result #2931 Sentence: fn000177.147
[het ]gaat om het rechttrekken wat sinds het arrest van de Hoge Raad was krom geraa*a uh g*a krom geraakt .

Result #2932 Sentence: fn000177.148
wat betreft het cult*a het milieuaspect daarover heeft de heer Schutte een aantal opmerkingen gemaakt en [daar ]sluit ik mij bij aan .

Result #2933 Sentence: fn000177.151
[dat artikel ]heeft betrekking op de manier waarop de financiële gevolgen voor gemeenten kunnen worden opgevangen .

Result #2934 Sentence: fn000177.152
[die kwestie ]is juridisch gezien interessant maar ook hier geldt dat het onderhavige wetsvoorstel een eigen geschiedenis kent .

Result #2935 Sentence: fn000177.153
[de initiatiefnemers ]hebben daar terecht op gewezen .

Result #2936 Sentence: fn000177.154
[nu ook de Raad Van State kennelijk geen strijdigheid heeft geconstateerd ]gaat de CDA-fractie ervan uit dat ook de verwijzing naar het genoemde wetsartikel geen belemmering inhoudt voor het doel van dit wetsvoorstel .

Result #2937 Sentence: fn000177.156
voorzitter [ik ]kom bij mijn laatste punt .

Result #2938 Sentence: fn000177.157
[tenslotte ]is er dan nog de vraag of er strijdigheid bestaat tussen het wetsvoorstel en de Europese regelgeving .

Result #2939 Sentence: fn000177.158
[ook in dat kader ]heeft de Raad Van State geen kritische opmerkingen gemaakt .

Result #2940 Sentence: fn000177.159
maar [toch ]gaat er van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken een zekere dreiging uit .

Result #2941 Sentence: fn000177.160
ik citeer [indien sprake is van een fiscale steunmaatregel ]dient de Europese Commissie tijdig op de hoogte te worden gebracht .

Result #2942 Sentence: fn000177.161
[de indruk ]wordt gewekt dat kennelijk geen middel onbenut moet worden gelaten om bezwaar aan te tekenen tegen het wetsvoorstel .

Result #2943 Sentence: fn000177.162
maar [nu ]wijzen en dat is het interessante punt toch nu wijzen de initiatiefnemers erop dat ambtelijke bijstand is verleend bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel .

Result #2944 Sentence: fn000177.163
en [de initiatiefnemers ]schrijven uit de ingewonnen een aangeleverde informatie is van strijdigheid niet gebleken .

Result #2945 Sentence: fn000177.164
bestaat [zo ]moet dan worden gevraagd bestaat er licht tussen de mededelingen van ambtelijke zijde dat er kennelijk geen strijdigheid is en de opmerking van de minister die in ieder geval strijdigheid niet uitslaat*u uitsluit .

Result #2946 Sentence: fn000177.168
[ik ]denk dat er sprake is van een misverstand .

Result #2947 Sentence: fn000177.169
[het ]gaat hier helemaal niet om strijdigheid .

Result #2948 Sentence: fn000177.170
[waar het om gaat ]is of er sprake is van een steunmaatregel .

Result #2949 Sentence: fn000177.171
en [een sfiscale*u steunmaatregel ]is dat een bepaalde groep bijvoorbeeld ondernemers bevoordeeld wordt doordat er sprake is van in dit geval kwijtschelding van belasting .

Result #2950 Sentence: fn000177.172
nou als je kijkt naar uh de regels uh derde afdeling artikel zevenentachtig en achtentachtig [dan ]is uh de richtlijn van de Europese Commissie volstrekt helder .

Result #2951 Sentence: fn000177.174
[d'r ]is gewoon een verplichting .

Result #2952 Sentence: fn000177.175
[op het moment dat je financiële steun verleent door belastingvrijstelling ]moet je melden punt .

Result #2953 Sentence: fn000177.177
en [nu ]is het interessante dat u geeft aan van er moet worden gemeld .

Result #2954 Sentence: fn000177.178
[da ]'s één .

Result #2955 Sentence: fn000177.179
de minister van Binnenlandse Zaken [die ]laat het in het midden .

Result #2956 Sentence: fn000177.180
indien enzovoort terwijl de en [dan ]komen we bij het punt en dat was mijn opmerking er zijn er is uh ondersteuning verleend van ambtelijke zijde en d'r is kennelijk geen signaal gegeven dat dit een punt van bezwaar zou zijn .

Result #2957 Sentence: fn000177.181
[de uitkomst ]kan zijn dat dit wetsvoorstel wel strijdig zou zijn met Europese regelgeving .

Result #2958 Sentence: fn000177.182
maar 't ggg [het punt ]is nu hebben nu de ambtenaren gelijk die hier*x kennelijk geen opmerking hebben gemaakt wat*x is*x er*x precies meegedeeld ik heb die vraag gesteld aan de initiatiefnemers de minister laat 't in twijfel en mevrouw Noorman die zegt van uh 't moet worden gemeld .

Result #2959 Sentence: fn000177.183
nou [ik ]vind het eerlijk gezegd erg onduidelijk .

Result #2960 Sentence: fn000177.184
en [het ]lijkt me ook goed dat de initiatiefnemers op dit punt nog maar eens een reactie geven .

Result #2961 Sentence: fn000177.186
en [de meer algemene vraag ]zou je kunnen stellen en dat is 't vervolg van de discussie die we uh hadden naar aanleiding van het betoog van mevrouw Noorman heeft de regering er ooit werk van gemaakt de OZB-vrijstelling voor cultuurgrond te melden in Brussel ?

Result #2962 Sentence: fn000177.187
en als dat niet het geval is roept dat weer de vraag om*u waarom dat wel zou moeten gebeuren bij 't voorliggende voorstel en [op die manier ]wordt toch de indruk versterkt dat gewekt dat 't kabinet uh toch wat gemakkelijk voorbijgaat aan die rechtsongelijkheid .

Result #2963 Sentence: fn000177.188
[ik ]rond af .

Result #2964 Sentence: fn000177.189
[de balans opmakend ]moet worden vastgesteld dat er goede gronden zijn om grondteelt en substraatteelt in fiscaal opzicht gelijk te behandelen .

Result #2965 Sentence: fn000177.190
[de bezwaren die met name vanuit het kabinet worden ingebracht ]hebben iets gekunstelds .

Result #2966 Sentence: fn000177.191
er wordt eindeloos gewezen op 't gemeentelijk belastinggebied maar [over de gerechtsgelijkheid ]blijft het stil .

Result #2967 Sentence: fn000177.192
en [juist daarover ]moeten we het nu hebben .

Result #2968 Sentence: fn000178.3
voorzitter [het ]gebeurt niet alle dagen hier dat wij zelfs twee keer op een vergaderdag een discussie hebben over een onderwerp bentreffende*u 't gemeentelijke belastinggebied .

Result #2969 Sentence: fn000178.4
[toch ]is dat denk ik een goede zaak want dat is een een zeer aangelegen punt ook voor de burger .

Result #2970 Sentence: fn000178.5
[in het debat wat we eerder vandaag hadden uh ]zou zich wel 'ns een een brede overeenstemming tussen uh regering en Kamer kunnen aftekenen .

Result #2971 Sentence: fn000178.6
dat moet later op de avond nog blijken da 's op zich een goede zaak maar [dat ]zie ik bij dit onderwerp nog niet gebeuren .

Result #2972 Sentence: fn000178.8
voorzitter [de SGP-fractie ]is uh blij met een energiewetsvoorstel*x om de vrijstelling van OZB voor substraatteelt te regelen .

Result #2973 Sentence: fn000178.9
en [ik ]spreek dan ook graag mijn waardering hiervoor uit richting initiatiefnemers .

Result #2974 Sentence: fn000178.10
uh [dit ]lijkt ons een een heel goed onderwerp voor een initiatiefwetsvoorstel een zuivere vorm van van Kamerinitiatief nu immers de regering uh geen gehoor wil geven aan nadrukkelijke wens van de Kamer tot wetgeving te komen .

Result #2975 Sentence: fn000178.11
en [dan ]heeft de Kamer juist in zo'n geval daartoe het recht van initiatief en ik waardeer het dat uhm de geachte uh collegae die nu uh in n*a de m*a de regeringsbanken hebben plaatsgenomen daar ook het initiatief toe hebben genomen .

Result #2976 Sentence: fn000178.12
[wij ]zijn het geheel met hen eens dat aan de door de jurisprudentie geschapen ongelijkheid tussen substraatteelt en teelt op volle grond een eind moet worden gemaakt .

Result #2977 Sentence: fn000178.13
[dat ]is ook voor ons de kern waar het hier om gaat .

Result #2978 Sentence: fn000178.14
en uh [de eerdere Kameruitspraak op dat punt uh die al eerder is aangehaald motie uh van mevrouw Verhoeven en heer Remkes uit zevenennegentig ]hebben wij de ook van harte gesteund .

Result #2979 Sentence: fn000178.15
en [in die lijn ]zullen wij ook dit uh voorstel kunnen steunen .

Result #2980 Sentence: fn000178.17
[dat ]blijkt ook voort uit de brief van de uh minister van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties van twee juni .

Result #2981 Sentence: fn000178.18
[die brief ]is ook al even aangehaald .

Result #2982 Sentence: fn000178.19
uh [het ]moet mij wel van 't hart uh mevrouw de voorzitter dat de indieners van 't wetsvoorstel in de nota naar aanleiding v*a verslag hier en daar wel wat kort door de bocht gaan vind ik in hun argumentatie en ook het verweer op moeilijke punten .

Result #2983 Sentence: fn000178.20
uh [dat ]vond ik toch wel wat jammer .

Result #2984 Sentence: fn000178.21
o*a voorbeeld [in reactie op de toch niet onbelangrijke vraag of 't gelijkheidsbeginsel niet meer zou zijn gediend met volledige afschaffing van de cultuurgrondvrijstelling ]stellen zij slechts dat deze vraag weliswaar legitiem is maar op dit moment niet aan de orde .

Result #2985 Sentence: fn000178.22
[ik ]wil d'r overigens duidelijk op zijn over dat punt voorze*a wat dat betreft uh ik ik noem dit als voorbeeld wij hebben absoluut geen behoefte aan afschaffen van de OZB-vrijstelling voor cultuurgrond .

Result #2986 Sentence: fn000178.23
ook wat ons betreft dus 't uh niet n*a nu in discussie zijn maar ['t ]is wel een uh een op zich een reëel punt .

Result #2987 Sentence: fn000178.25
[daarbij ]gaat het overigens maar laat ik dat ook zeggen in mijn ogen nie*a niet om een soort vrijstelling maar eerder want dat is toch de achterliggende gedachte uh de n*a van vanuit de keuzes van al vele jaren geleden in feite om een verdeling van belastingbevoegdheden tussen gemeenten en waterschappen .

Result #2988 Sentence: fn000178.27
was een belemmering is in 't verleden aangenomen [dat ]vind ik een zeer nog steeds een zeer legitieme argument om dezelfde grond ook aan uh de gemeente als belastingobject toe te kennen .

Result #2989 Sentence: fn000178.28
en [ik ]vind ook dat we niet iedere keer weer die discussie daarover moeten oprakelen en daar nu helderheid uh ma*a maar 'ns over moeten geven .

Result #2990 Sentence: fn000178.29
maar dat terzijde want [dat ]is inderdaad niet in volle omvang nu de discussie maar het is wel een reële achterliggende vraag waar we ook niet voor weg moeten lopen .

Result #2991 Sentence: fn000178.30
[een ander vraagpunt ]is de afbakening .

Result #2992 Sentence: fn000178.31
[daar ]zijn ook onzerzijds en door anderen vragen over opgeworpen .

Result #2993 Sentence: fn000178.33
[op zichzelf ]is duidelijk dat 't wetsvoorstel zich hiertoe niet uitstrekt .

Result #2994 Sentence: fn000178.34
['t ]beperkt zich tot*x glasopstanden .

Result #2995 Sentence: fn000178.37
[er ]zouden ook nieuwe technieken tot ontwikkeling kunnen komen die ook weer tot nieuwe afbakeningsproblemen aanleiding kunnen geven .

Result #2996 Sentence: fn000178.38
en [de indieners ]zeggen dan eventuele knelpunten zullen in de voor te stellen monitoring*v naar voren komen en als dan worden opgelost .

Result #2997 Sentence: fn000178.39
dat klinkt wel mooi maar een probleem onderkennen is één ding en [oplossen ]is een tweede .

Result #2998 Sentence: fn000178.40
[bovendien ]heb ik ook eerlijk gezegd niet zo'n*u veel behoefte om op alle punten uh van ons beleid op alle terreinen te gaan mottoren*u dat is ook zo langzaam zo'n modewoord je kan d'r kan hier geen onderwerp aan de orde komen of er moet monitoring*v plaatsvinden .

Result #2999 Sentence: fn000178.42
uh ['t ]kan een goed middel zijn maar als we dat overal voor gaan inzetten dan denk ik dat het z'n waarde ook weer gauw gaat verliezen en dat 't ons bovendien qua beheersbaarheid al gauw boven het hoofd gaat groeien .

Result #3000 Sentence: fn000178.43
[een aandachtspunt ]is ook de kwestie van de financiële herverdeeleffecten tussen gemeenten .

Result #3001 Sentence: fn000178.44
[de indieners ]stellen dat deze herverdeeleffecten kunnen worden opgevangen binnen 't gemeentefonds .

Result #3002 Sentence: fn000178.48
[over gebrek aan voldoende kwantitieve*u gegevens ]wil ik de indieners niet lastig vallen .

Result #3003 Sentence: fn000178.50
[gegevens die d'r niet zijn ]kunnen ook moeilijk inzichtelijk worden gemaakt .

Result #3004 Sentence: fn000178.51
[volgens sommigen ]zou bij 't wetsvoorstel ook nog een Europees addertje onder het gras kunnen zitten .

Result #3005 Sentence: fn000178.53
[volgens de nota naar aanleiding van 't verslag ]zijn in*x 't*x EG-verband*x twee waarborgen ten faveure van de vrije mededeling van belang het fiscaal discriminatieverbod en het staatssteunverbod .

Result #3006 Sentence: fn000178.55
['t fiscaal discriminatiebond*u ]is hier niet aan de orde .

Result #3007 Sentence: fn000178.56
maar [het ]is niet uit te sluiten dat hier sprake is van een steunmaatregel .

Result #3008 Sentence: fn000178.57
[zelf ]heb ik de neiging om ervan uit te gaan dat het hier niet aan de orde is gezien de geschetste achtergrond waar ik 't over had van verdeling van belastingbevoegdheden .

Result #3009 Sentence: fn000178.58
maar [ik ]vraag mij wel af uh wat er mis zou kunnen gaan uh als de Europese Commissie ons op dat punt zou terugfluiten .

Result #3010 Sentence: fn000178.62
[de commissie ]heeft ook in een mededeling eens elders eerder gesteld dat steunmaatregelen van geringe betekenis niet behoeven te worden aangemeld .

Result #3011 Sentence: fn000178.64
[gelet op twijfels ]kan ik mij voorstellen dat uh uh uhm gezegd wordt van laten we dan maar toch maar aanmelden bij de Europese Commissie ik heb d'r ook niet direct bezwaar tegen maar zou over de noodzaak daarvan eerst het oordeel van de initiatiefnemers en van de minister namens de regering willen horen .

Result #3012 Sentence: fn000178.65
[dat ]zou als ik het goed zie een tijdsverlies tussen aanhalingstekens van twee maanden betekenen .

Result #3013 Sentence: fn000178.66
maar [dat staa*a ]zou een invoering per één één twee duide*a in ieder geval niet in de weg hoeven te staan .

Result #3014 Sentence: fn000178.67
[een beroep op het feit dat indien nog sprake zou zijn van een steunmaatregel dit een bestaande steunmaatregel is ]gaat niet op .

Result #3015 Sentence: fn000178.68
[de hoogste rechter ]heeft immers juist uitgesproken dat de huidige regelgeving vree*a geen vrijstelling voor substraatteelt inhoudt .

Result #3016 Sentence: fn000178.69
dus is op de keper beschouwd geen sprake van een bestaande steunmaatregel [ook al was en i*a uh is die g*a in g*a diverse gemeenten die vrijstelling wel praktijk .

Result #3017 Sentence: fn000178.70
goed ik hoor daar graag een uh nog uitvoeriger beschouwing over dan [tot nu toe ik ]heb aangetroffen in de n*a n*a van de initiatiefnemers maar ook van de regering .

Result #3018 Sentence: fn000178.71
wat de brief van de uhm de de minister van uhm Binnenlandse Zaken betreft van elf juni uh sluit ik mij kortheidshalve aan bij de ma*a opmerkingen die er overal al zijn gemaakt met name door collega Schutte en [ook ik ]merk op dat en want ik zei in 't begin van mijn betoog dat dat juist voor mij de kern was dat die roe*a rechtsongelijkheid en de opheffing daarvan wat toch de achterliggende gedachte is dat ik dat node in de beschouwingen van de regering mis .

Result #3019 Sentence: fn000178.72
[dat ]is toch ook een heel reëel punt nog afgezien van de politieke voorgeschiedenis en opgewekte verwachtingen dat natuurlijk ook aan de orde is .

Result #3020 Sentence: fn000178.73
voorzitter ['t ]zal duidelijk zijn ik heb een aantal vragen maar dat de de intentie van de initiatiefnemers door ons ten volle wordt gesteund dank u zeer .

Result #3021 Sentence: fn000178.76
mevrouw de voorzitter [er ]zijn uh vanavond tenminste vier mensen die met meer dan gewone belangstelling dit uh debat zullen volgen .

Result #3022 Sentence: fn000178.78
en [ik ]hoop dat hij uh vanavond uh of morgen misschien bij het antwoord daar nog 'ns even op uh op wil uh wil ingaan .

Result #3023 Sentence: fn000178.80
[ik ]gebruik ook alweer de verkeerde volgorde geloof ik .

Result #3024 Sentence: fn000178.82
[uiteraard ]geldt waardering voor het uh 't initiatiefwetsvoorstel .

Result #3025 Sentence: fn000178.83
[ik ]weet niet of hun uh plaatsnemen in vak K preludeert op een verder maatschappelijke carrière maar je weet maar nooit .

Result #3026 Sentence: fn000178.84
ieder geval wat mij betreft waardering [al ]is dit ook niet een prelude op een CDA-VVD-kabinet .

Result #3027 Sentence: fn000178.85
voorzitter [tenslotte ]zal er iemand uh met meer dan gewone belangstelling vanavond via de draadomroep uh dit debat volgen en dat is de voor ons anonieme tuinder in uh Lisse die uh in negentien zevenennegentig uh bezwaar heeft gemaakt uh tegen een aanslag uh in uh de OZB .

Result #3028 Sentence: fn000178.89
ja [je ]weet maar nooit maar misschien als uh deze tuinder niet dat bezwaar had aangetekend hadden wij hier vanavond niet bij elkaar gezeten .

Result #3029 Sentence: fn000178.90
maar [dat ]is uh de vraag .

Result #3030 Sentence: fn000178.91
uh voorzitter ik zal meteen de spanning maar breken [mijn fractie ]staat uh in beginsel sympathiek tegenover het uh voorliggende initiatiefwetsvoorstel .

Result #3031 Sentence: fn000178.92
['t ]vloeit ook uh voort uit uh de handtekening nee het stemmen moet 't uh juist zeggen het stemmen van mijn fractie niet de handtekening maar het stemmen van mijn fractie voor de motie uh van uh de collega collega's van uh VVD en CDA .

Result #3032 Sentence: fn000178.94
uh [niettemin ]hebben zij een groot aantal indringende vragen aan de initiatiefnemers en ik moet uh collega Van Den Berg uh bijvallen in zijn uh conclusie dat uh hier en daar de initiatiefnemers bij hun beantwoording wel uh erg kort door de bocht uh zijn gegaan .

Result #3033 Sentence: fn000178.98
het belangrijkste argument [voor mijn fractie om destijds in te stemmen met de motie daarvoor te stemmen en nu in beginsel sympathiek te staan tegenover het wetsvoorstel ]is uh de rechts-uh-ongelijkheid*u .

Result #3034 Sentence: fn000178.99
en [ik ]zou inderdaad ook graag zien dat uh de minister uh van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksaangelegede*u op dat punt nog 'ns uitvoerig uh zou willen ingaan .

Result #3035 Sentence: fn000178.100
want [het ]is wel duidelijk dat voor de initiatiefnemers uh dat punt hun 't belangrijkste argument is geweest voor 't indienen van het uh voorstel naast uiteraard de onvrede die ik mij goed kan voorstellen met de trage wijze van uh afhandeling uh dan wel uitvoering uh van uh de destijds door de Kamer aanvaarde motie .

Result #3036 Sentence: fn000178.101
[ik ]zou toch uh een aantal vragen ik geloof dat ik o*a uh tot acht vragen kom uh aan de initiatiefnemers willen uh voorleggen .

Result #3037 Sentence: fn000178.102
[in de eerste plaats ]is het uh de vraag uh hoe 't precies met die jurisprudentie staat .

Result #3038 Sentence: fn000178.103
je kunt zeggen [het gerechtshof uh ]bepaalde op een bepaalde manier dat uh de uh rechtsongelijkheid uh was en de Hoge Raad trok dat weer recht .

Result #3039 Sentence: fn000178.104
[de vraag ]is natuurlijk of de Hoge Raad een beperkte uitleg gaf .

Result #3040 Sentence: fn000178.106
[dat ]is natuurlijk een uh juridische vraag die nog uh open ligt .

Result #3041 Sentence: fn000178.107
en [er ]zijn ook in het verleden wel uh andere die uh juridische uitspraken gedaan die 'k toch nog even aan de initiatiefvoornemers*u zou willen voorhouden .

Result #3042 Sentence: fn000178.108
[het Hof uh in Den Haag negen september negentien tachtig het Hof in Den Haag zesentwintig oktober negentien drieëntachtig het Hof in Den Haag acht maart negentien negenentachtig ]hebben allemaal uh uitspraken gedaan die wijzen op een verschil in uh behandeling onder de OZB van uh cultuurgrond en uh substraat-uh-teelt*u ik zou ook uh willen wijzen op een uh publicatie die wordt aangehaald in de brief van de VNG van zesentwintig april van dit jaar van de heer J P Kruimel die in de theorie en praktijk van de gemeentelijke onroerendgoedbelastingen tweede druk negentien zevenentachtig pagina drieëntachtig letterlijk uh schreef en ik citeer nog verdergaande teeltsystemen waarin geen gebruik meer wordt gemaakt van grond doch de gewassen worden geteeld op een ondergrond van steenwol .

Result #3043 Sentence: fn000178.109
[men ]spreekt hier wel over substraatteelt .

Result #3044 Sentence: fn000178.110
[het gevolg van deze differentiatie in methoden om gewassen te kweken ]is dat er ook verschillen ontstaan in de onroerendgoedbelastingen .

Result #3045 Sentence: fn000178.112
voorzitter ik wil niet zeggen dat de heer Kruimel nu uhm namens de Tweede Kamer een een oordeel uitspreekt over of*a de onderhavige aangelegenheid maar [de initiatiefnemers ]zouden er goed aan doen nog eens even in te gaan op die verschillende juridische uh uitspraken waar 't gaat om het uh verschil in behandeling dan wel de gelijke behandeling van de cultuurgrondteelt en de substraatteelt .

Result #3046 Sentence: fn000178.113
[dan uh voorzitter ]is er uh tweede punt wat ik de initiatiefnemers met collega's uh zou willen voorhouden .

Result #3047 Sentence: fn000178.114
[dat ]is dat uh als het uh onderhavige voorstel wordt gevolgd er toch een inperking ontstaat voor het gemeentelijk uh belastinggebied van uh ongeveer uh dertig miljoen .

Result #3048 Sentence: fn000178.115
dat is niet achter de komma te berekenen maar [we ]zijn 't er allemaal over eens zowel initiatiefnemers als Kabinet dat dat 't bedrag is .

Result #3049 Sentence: fn000178.116
[dat ]betekent dat uh waar uh bepaalde uh belastingplichtigen minder gaan betalen anderen meer moeten gaan betalen .

Result #3050 Sentence: fn000178.117
en dat dat voor die dertig miljoen ook krachtens de systematiek van de financiële verhoudingswet linksom of rechtsom een uh oplossing moet worden uh gevonden [dat ]is de tweede vraag .

Result #3051 Sentence: fn000178.118
[de derde uh vraag ]is uh of het uh niet zo is dat er een lastenverschuiving gaat optreden tussen bepaalde belastingplichtigen aan de ene kant en nadelen van bepaalde belastingplichtigen aan de andere kant .

Result #3052 Sentence: fn000178.119
namelijk [bepaalde ondernemers ]krijgen een belastingvoordeel .

Result #3053 Sentence: fn000178.120
ja [als je de totale opbrengst van belastingen gelijk houdt ]zullen anderen uh niet-ondernemers uh meer uh moeten uh moeten betalen .

Result #3054 Sentence: fn000178.121
[de vierde kwestie die ik uh de initiatiefnemers zou uh uh willen voorhouden ]is uh de v*a gevolgen voor de gemeente .

Result #3055 Sentence: fn000178.123
[de vijfde kwestie die ik zou willen voorhouden aan de initiatiefnemers ]is de al eerder genoemde uh kwestie van de mogelijke strijdigheid met de regelgeving in uh in Europees kader .

Result #3056 Sentence: fn000178.124
[nu ]zeggen de initiatiefnemers daar niet geheel ten onrechte is dat nou een uh punt wat opeens uit de lucht komt vallen of heeft dat niet al eerder gespeeld ?

Result #3057 Sentence: fn000178.125
[ik ]kan mij voorstellen dat zij dat zeggen .

Result #3058 Sentence: fn000178.126
[niettemin ]blijft uh van belang om klip en klaar ja vanavond als het kan morgen als het kan .

Result #3059 Sentence: fn000178.127
[later als het moet ]zeg ik erbij .

Result #3060 Sentence: fn000178.130
uh [waar Nederland toch altijd uh hecht aan een uh level*v playing*v field*v om het in goed Nederlands te zeggen voor de steun aan bepaalde ondernemingen ]is het van belang om daar maximale duidelijkheid over te krijgen of deze regeling niet zou neerkomen op uh een mogelijke verkapte steun aan een bepaalde groep uh onder*a ondernemers .

Result #3061 Sentence: fn000178.131
dan uh voorzitter waar de initiatiefnemers op zichzelf terecht zeggen [je ]moet blijven taxeren .

Result #3062 Sentence: fn000178.132
want [anders uh ]krijg je toch uh een uh onduidelijke regeling .

Result #3063 Sentence: fn000178.136
en [tenslotte ]zou ik de initiatiefnemers nog willen voorhouden of uhm zij een opinie hebben over de inwerkingtreding van de wet indien deze uiteraard verhoopt in de opinie van de initiatiefnemers uh door de Kamer zou worden aanvaard .

Result #3064 Sentence: fn000178.138
[ik ]kan mij al voorstellen dat de antwoord van initiatiefnemers morgen zal luiden het is al aangekondigd in de meicirculaire maar toch wil ik die vraag wel even op tafel leggen omdat het ook toch ook gevolgen heeft voor uh gemeentes .

Result #3065 Sentence: fn000178.140
voor uh ja de herverdelingproblematiek die dan uh [aan de orde ]is binnen het gemeentefonds .

Result #3066 Sentence: fn000178.143
en tenslotte [de achtste vraag aan de initiatiefnemers ]is of zij uh niet bang zijn voor afbakeningsproblemen tussen uh de substraatteelt en en andere vormen van teelt die weer misschien dicht tegen de substraatteelt aanzitten maar ja langzamerhand een meer bedrijfsmatige uh karakter uh krijgen waar trek je de grens ?

Result #3067 Sentence: fn000178.147
[tenslotte voorzitter uhm ]wil ik niet verhelen dat mijn fractie op zichzelf anders dan fracties die uh hun steun in s*a in beginsel hebben uitgesproken aan het initiatiefvoortstel*u zoals ook mijn fractie dat gedaan heeft .

Result #3068 Sentence: fn000178.148
[mijn fractie ]heeft op zichzelf uhm wel behoefte om nog 'ns ten principale naar aanleiding van dit voorstel de discussie te heropenen .

Result #3069 Sentence: fn000178.149
en die kan niet uh worden afgerond deze dagen dat beseffen wij wel degelijk [over de hele vrijstellingsproblematiek van de onroerendzaakbelasting ]ligt er al uh vele jaren een uh een uh stuk advies op tafel commissie De Kam commissie Christiaanse om die hele vrijstelling in de OZB nog 'ns even goed ten principale na te lopen en op zichzelf mijn fractie altijd uh voor een heldere uh ordening uh van de grondslag voor de onroerendzaakbelasting en ja je kunt dan uh redeneren uh beide uh vormen van teelt uh even slecht of even goed .

Result #3070 Sentence: fn000178.150
[ik ]denk dat uiteindelijk misschien toch een uh een afschaffing van de cultuurgrondvrijstelling uh niet te vermijden is .

Result #3071 Sentence: fn000178.153
even een toelichtende vraag aan [heer Hoekema ]heeft uh zoëven gezegd dat uh begin van z'n betoog was in beginsel voelen wel iets voor uh uh dit wetsvoorstel .

Result #3072 Sentence: fn000178.154
heeft d'rna gezegd uhm en [da 's een belangrijke opmerking ]denk ik van moeten we vasthouden aan de datum van één januari tweeduizend gaat*x om*x de*x inwerkingtreding*x ?

Result #3073 Sentence: fn000178.156
[toen ]noemde hij een paar argumenten in de zin van d'r zijn gemeenten op tijd voorbereid v*x financiële aspecten maar het laatste punt dat hij noemt uh dat is de discussie ten principale .

Result #3074 Sentence: fn000178.157
en [nu ]is mijn vraag aan hem bestaat er een relatie tussen uh zijn opmerking over de inwerkingtreding later dan één januari en wat u nu noemt de principiële discussie ?

Result #3075 Sentence: fn000178.158
nee uh v*a voorzitter [ik ]wil de heer Balkenende geruststellen want hij werd natuurlijk al een beetje zenuwachtig dat de mijn uh fractie die sympathie zou ombuigen in antipathie .

Result #3076 Sentence: fn000178.159
nee daar is geen directe uh relatie [het wetsvoorstel wat we nu behandelen ]kan ook op zichzelf strikt genomen formeel genomen los worden gezien van die hele principiële discussie .

Result #3077 Sentence: fn000178.160
maar [ik ]vind wel dat die principiële discussie linksom of rechtsom aan de orde moet komen .

Result #3078 Sentence: fn000178.161
en [in die zin ]hebben de uh vraagstellers ook wel heel handig uh gezegd de initiatiefnemers heel handig gezegd van ja is nu niet aan de orde .

Result #3079 Sentence: fn000178.163
maar [ik ]denk dat je daar niet aan uh kan ontkomen .

Result #3080 Sentence: fn000178.164
[ik ]ben ook heel benieuwd hoe de minister uh van Binnenlandse Zaken uhm uh de toekomst op dat punt uh inschat .

Result #3081 Sentence: fn000178.168
en tenslotte voorzitter [ik uh ]wil herhalen dat mijn fractie in beginsel sympathiek staat tegenover dit wetsvoorstel .

Result #3082 Sentence: fn000178.169
vele indringende vragen [we ]hopen indringende antwoorden terug te krijgen en zijn natuurlijk ook graag uh bereid om naar de minister van Binnenlandse Zaken te luisteren .

Result #3083 Sentence: fn000184.2
[we ]hebben bij de Mid-Gelderse Toekomstverkenning altijd drie discussants*v en die kiezen we uit de drie kringen die dus meedoen bij het opzetten van deze bijeenkomsten .

Result #3084 Sentence: fn000184.4
[de eerste discussant*v ]is de heer Staatema en die is lid van het College Van Bestuur van het Knooppunt en die komt dus uit de overheidssfeer .

Result #3085 Sentence: fn000184.5
[ik ]geef hem graag het woord .

Result #3086 Sentence: fn000184.6
[ik ]blijf achter de katheder ja .

Result #3087 Sentence: fn000184.7
['k*x ]ga*x een beetje naar achteren doen anders uh ga ik 'm nog opeten en dat is natuurlijk niet de bedoeling .

Result #3088 Sentence: fn000184.9
en [ik ]mag natuurlijk beginnen om hem uh te bedanken t*a voor het uh compliment wat hij ons heeft gegeven .

Result #3089 Sentence: fn000184.10
dat is denk ik niet zozeer gericht aan aan het KAN want [dat s*a uh KAN ]is natuurlijk maar een intermediair .

Result #3090 Sentence: fn000184.11
uh uh [het KAN ]is in feite een samenwerkingsverband van vijfentwintig gemeenten .

Result #3091 Sentence: fn000184.12
en het en [het knappe hier ]is dat vijfentwintig gemeenten er niet alleen in slagen om uh om afspraken te maken op het gebied van uh ruimtelijke economische ontwikkeling maar 't uh blijkt ook nog mogelijk om die afspraken ook na te komen en met elkaar uh uh actief aan uh aan de vormgeving van dit gebied uh te werken .

Result #3092 Sentence: fn000184.14
[we ]hebben uh een een voorbereiding uh in de voorbereidingen daarvan vanuit het KAN ook uh gereageerd en het was uh aardig om om te zien wat er uh in de uh i*a i*a in d*a in de uhm eerste nota's eerste stukken als kernpunt naar voren kwam uh de elementen de concepten van corridors en van uh netwerk-uh-steden*u .

Result #3093 Sentence: fn000184.15
en ik b*a k*a [ik ]heb wel eens het idee dat uh dat dat concept kennelijk zo zo aansloeg en iedereen dacht van als je maar aan een corridor ligt of uh de het het etiket netwerk zat hebt dan komt het schip met rijksgeld voor je economische ontwikkeling wel wel binnen .

Result #3094 Sentence: fn000184.16
hè [op acht februari ]was de eerste discussie over uh de Vijfde Nota .

Result #3095 Sentence: fn000184.17
[ik ]heb daar tien sprekers gehoord en twintig invullingen van het begrip uh corridor .

Result #3096 Sentence: fn000184.18
en uh als ik kijk naar het begrip netwerkstad [dan ]constateren wij dat we in in Landsdeel Oost inmiddels een internationale een euregionale en nationale netwerk-uh-steden*u hebben .

Result #3097 Sentence: fn000184.19
kortom [het begrip ]is een beetje vervuild in de discussie .

Result #3098 Sentence: fn000184.20
dat vind ik wel jammer want als [als RO-concept ]is het een heel heel bruikbaar en heel uh heel wezenlijk uh concept .

Result #3099 Sentence: fn000184.21
uhm als ik kijk naar de de de problemen uh die waar wij hier voor uh uh gesteld worden bij de ruimtelijk-economische ontwikkeling zijn er een aantal punten uhm versterking van de groene kwaliteit in relatie tot uh tot alle uh rode*x ontwikkelingen die hier uh uh moeten moeten komen is natuurlijk een heel belangrijk aspect uhm [water als uh ordenend principe ]is iets waar wij uh veel aandacht aan besteden maar waar ik nu even wat wat meer over wil zeggen is over het uh uh onderwerp mobiliteit en met name de beheersing van uh van mobiliteit .

Result #3100 Sentence: fn000184.22
als ik kijk uh naar de ontwikkeling op 't uh gebied van de volkshuisvesting [dan ]denk ik dat de tijd van de grote uitleglocaties uh na tweeduizend tien tweeduizend vijftien toch wel achter de rug is .

Result #3101 Sentence: fn000184.23
uh de [de grote drive daarachter is uh ]is de woningverdunning .

Result #3102 Sentence: fn000184.24
en uh [ik ]denk dat dat s*a uh als als grote motor van uh uh woningbouwbehoeften uh zal verdwijnen .

Result #3103 Sentence: fn000184.25
en [bovendien ]constateren we en dat is ook een uh een gedeeltelijk antwoord op uh de heer Vriesman inbreiding blijkt in de praktijk veel meer mogelijkheden uh te bieden dan uh dan we tot uh een aantal jaren geleden dachten .

Result #3104 Sentence: fn000184.26
[het ]blijkt ook uh in de praktijk zo te zijn in tegenstelling tot tot uh wat uh wat we verwachtten dat de inbreidingslocaties uh sneller uh ontwikkeld kunnen worden en met hogere kwaliteit dan de grote uitleg-uh-locaties*u .

Result #3105 Sentence: fn000184.27
[dat ]is uh goed om dat te weten en terwijl het aantal uh w*a woningen wat binnen stedelijk gebied ondergebracht kan worden uh ook veel groter uh ge*a blijkt te zijn in de loop van de tijd .

Result #3106 Sentence: fn000184.28
[ook de ontwikkeling van grote werkgelegenheidslocaties wordt uh ]wordt minder .

Result #3107 Sentence: fn000184.29
uh [we ]hebben nu een uh inhaalslag maar op het moment dat wij uh de de volledige werkgelegenheid uh gerealiseerd hebben dan dan denk ik dat die behoefte ook minder zal zijn terwijl tegelijkertijd ook een grote ontwikkeling is op 't gebied van van duurzaamheid met name ook gebied van uh compacter uh bedrijventerreinen uh ontwikkelen .

Result #3108 Sentence: fn000184.30
[dat ]zijn niet alleen ontwikkelingen maar ik denk dat het ook opgaven zijn voor RO-ontwikkelaars beleidsmakers .

Result #3109 Sentence: fn000184.31
[mobiliteit ]blijft echter groeien .

Result #3110 Sentence: fn000184.32
[ik ]denk dat uh wat er ook uh gebeurt mobiliteit zal blijven groeien en het zal uh dus een te grote opgave zijn om die op goeie manieren te accommoderen .

Result #3111 Sentence: fn000184.33
en [ik ]denk dat een netwerkstad daar op zich een heel belangrijk uh element uh in is .

Result #3112 Sentence: fn000184.35
[mobiliteitsbeheersing ]vraagt dat groei van woon- werk- winkel- recreatieve voorzieningen binnen het stedelijk gebied bedelijk*u st*a s*a stedelijk kerngebied gevonden worden .

Result #3113 Sentence: fn000184.37
[in het KAN ]is dat duidelijk uh ook ook mogelijk .

Result #3114 Sentence: fn000184.38
[ook op lange termijn uh ]zien wij binnen het stedelijk kerngebied voldoende mogelijkheden voor uh voor woning- en uh voon-*u en werklocaties .

Result #3115 Sentence: fn000184.39
en [concentratie van woon- en werklocaties ]biedt ook de mogelijkheid tot bundeling van vervoersstromen .

Result #3116 Sentence: fn000184.41
[de kwaliteit van het landschap ]vereist verder dat tussen netwerksteden en het stedelijke kerngebieden goede en snelle vervoersverbindingen zijn zonder het landschap te versnipperen .

Result #3117 Sentence: fn000184.42
[corridors tussen netwerksteden ]zijn vervoersassen die moeten niet belast worden met allerlei op- en afritten als we praten over v*a wegen dan wel stations als we praten over uh uh railvervoer m*a .

Result #3118 Sentence: fn000184.44
en [ik ]praat nu over het KAN waar die mogelijkheden aanwezig zijn .

Result #3119 Sentence: fn000184.45
[ook uh in*x van*x in andere stedelijke gebieden in Nederland uh ]is naar mijn overtuiging en dat wordt daar ook uh veelal gezegd voldoende ruimte voor woon- en werklocaties inclusief uh voldoende groen en recreatieve mogelijkheden om dat binnen dat stedelijk kerngebied te realiseren .

Result #3120 Sentence: fn000184.46
ik krijg de neiging om een hele hoop over het KAN te vertellen maar uh [gelet op het gezelschap hier uh ]zal ik dat niet doen .

Result #3121 Sentence: fn000184.47
[ik cons*a m*a ]beperk mij tot de stelling dat het KAN een ontwikkelingsgebied is met specifieke mogelijkheden nuttig en ook nodig voor de nationale economie ligging op de knooppunt van hoofdtransportassen voor alle modaliteiten .

Result #3122 Sentence: fn000184.48
[het KAN ]is een netwerkstad in alle aspecten .

Result #3123 Sentence: fn000184.51
[gezamenlijkheid van beleidsontwikkeling en integraliteit zijn uh ]zijn sleutelwoorden .

Result #3124 Sentence: fn000184.52
[problemen van wonen werken recreëren ]houden niet op bij toevallige gemeentegrenzen net zomin als de oplossingen voor die problemen .

Result #3125 Sentence: fn000184.53
[alleen samenhangend beleid op de terreinen van volkshuisvesting ruimtelijke ordening economische ontwikkeling vek*a uh verkeer en 't vervoer en milieu in goede samenwerking tussen alle betrokken overheden ]leidt tot optimale ontwikkelingsmogelijkheden .

Result #3126 Sentence: fn000184.54
en [ik ]wil hier toch ook nog even een pleidooi houden voor het kaderwetinstrumentarium uh waar wij gewoon de samenhangende uh bevoegdheden hebben en taken op deze vijf terreinen .

Result #3127 Sentence: fn000184.55
[die ]zijn buitengewoon nuttig als je ze inderdaad als je het lukt om met de deelnemende gemeenten die ook optimaal in te zetten .

Result #3128 Sentence: fn000184.56
en [ik ]denk dat dat instrumentarium ook in andere gebieden en dan praat ik niet alleen over kaderwetgebieden heel goed gebruikt zou kunnen worden .

Result #3129 Sentence: fn000184.59
uh [die ]kunnen op soortgelijke wijze gebiedsgericht ruimtelijk-economisch ontwikkeld worden .

Result #3130 Sentence: fn000184.60
[de heer Vriesman ]heeft een aantal uh opmerkingen in in onze richting gemaakt een aantal vragen uh gesteld .

Result #3131 Sentence: fn000184.61
uhm [ontwikkeling van multimodaal internationaal transport ]is één van de één van de speerpunten uh in het KAN het is niet uh niet niet eens de belangrijkste als je praat un*a uh in termen van werkgelegenheid .

Result #3132 Sentence: fn000184.62
maar [het ]is wel een uh een een een uh een ontwikkeling die uh heel veel uh aandacht uh vergt .

Result #3133 Sentence: fn000184.64
[Nederland ]kent uh twee mainports*v Rotterdam en Schiphol .

Result #3134 Sentence: fn000184.65
en h*a uhm [het knooppunt Arnhem Nijmegen uh ]heeft de opdracht gekregen om als enige een tweedelijnsknooppunt in uh Nederland te worden naast een aantal derdelijnsknooppunten als Venlo uh Den Bosch Veendam noem ze maar op .

Result #3135 Sentence: fn000184.67
en [dat ]is niet uh niet voor niets .

Result #3136 Sentence: fn000184.68
[we ]zitten hier op een knooppunt van uh van oost-west- en noord-zuidhoofdtransportassen waarbij denk ik de het vervoer over de Waal qua omvang en impact nog verreweg het belangrijkste is .

Result #3137 Sentence: fn000184.70
uhm en discussies over uh het MTC of dat uh nu u*u uh onderuitgehaald wordt nu de noordoostelijke verbinding er niet komt [die ]zijn volstrekt overbodig .

Result #3138 Sentence: fn000184.71
[tachtig procent van de de omzet op het MTC ]wordt gegenereerd door uh water-uh-transport*u .

Result #3139 Sentence: fn000184.72
en [ook de hoofdtak van de Betuwelijn ]staat niets ter discussie .

Result #3140 Sentence: fn000184.73
uh [wij ]verwachten dat uh voor de omzet op 't op 't MTC uhm uh het niet doorgaan van de noordoostelijke verbinding hooguit een paar procent uh uh beperking zal betekenen .

Result #3141 Sentence: fn000184.74
[wat wel heel jammer is bij dat geheel ]is dat de uh relatie over het spoor met Noord-Nederland met name voor het continentaal containervervoer hiermee uh doorsneden is .

Result #3142 Sentence: fn000184.75
en [ik ]denk dat dat als je praat over een concept van van uh meer uh goederenvervoer over rail en water een een belangrijk uh gemis is .

Result #3143 Sentence: fn000184.77
[ik ]wil daar toch even een paar dingen over over zeggen .

Result #3144 Sentence: fn000184.78
uh [we ]zitten op op een kruispunt van oost-west- en noord-oostverbindingen .

Result #3145 Sentence: fn000184.79
[voor het railvervoer goederenvervoer uh ]krijgen we hier nu dus een een een beperking uh van dat uh concept .

Result #3146 Sentence: fn000184.80
en dat is uh dat is [dat ]is jammer .

Result #3147 Sentence: fn000184.81
uhm [wij ]gaan ervan uit dat uh als je de de groei van goederenvervoer en personenvervoer ook in de toekomst moet accommoderen dat je tot de conclusie kunt zult komen en vrij snel denk ik al dat uh de uh de mogelijkheden over bestaand spoor voor noordtak en zuidtak in feite veel te beperkt zijn .

Result #3148 Sentence: fn000184.82
er zijn ook heel duidelijke begrenzingen aan gesteld door de minister [acht treinen ]mogen maar in zuidelijke richting uh uh uh voor*a uh per dag rijden en maximaal eenentwintig in noordelijke richting .

Result #3149 Sentence: fn000184.83
[op de goederenstromen die je die je verwacht ]is dat uh hooguit voor uh één anderhalf decennium misschien voldoende .

Result #3150 Sentence: fn000184.84
als je op langere termijn gaat praten [dan ]denk ik dat uh dat je met veel grotere vervoersstromen te maken zult hebben .

Result #3151 Sentence: fn000184.85
[ik ]denk dus dat er sprake is van uh van uitstel van uh van de noord*a noordoostelijke verbinding waarbij ik meteen wil aantekenen dat gelet op onze ons onderschreven uitgangspunt dat versnippering zoveel mogelijk voorkomen moet worden je heel goed moet kijken naar uh mogelijkheden van ondergronds transport .

Result #3152 Sentence: fn000184.86
Betuwelijn [daar is al heeft ]hebben al velen gezegd van jammer dat die niet onder de grond kan .

Result #3153 Sentence: fn000184.88
als je zorgt voor bundeling van van vervoersstromen dan kan je investeren in hoogwaardige uh vormen van collectivisering en uh en [die kansen ]moeten we grijpen .

Result #3154 Sentence: fn000184.91
[we ]kennen uh in in het gebied een uh project Samen Werken Aan De Toekomst .

Result #3155 Sentence: fn000184.92
[de provincie KAN en de steden Arnhem en Nijmegen uh ]werken uh daarin samen .

Result #3156 Sentence: fn000184.93
en [het aardige f*a uh ]is uh Arnhem en Nijmegen dat was die lagen vroeger met de ruggen uh naar elkaar toe .

Result #3157 Sentence: fn000184.94
en dat is misschien nog wel een beetje zo maar ze praten nu in ieder geval met elkaar en er zijn goeie afspraken uh gemaakt en uh [beide steden ]zijn ervan overtuigd dat ze elkaar nodig hebben daar zijn ze van doordrongen .

Result #3158 Sentence: fn000184.95
[ieder ]komt voor eigen belangen op maar er is geen sprake van onnodige concurrentie .

Result #3159 Sentence: fn000184.96
[er ]zijn afspraken over segmentering en fasering van bedrijventerreinen van kantorenlocaties we zijn aan het werken aan één OV-systeem er komt één woningmarkt en noem het allemaal maar op .

Result #3160 Sentence: fn000184.97
overigens natuurlijk uh als uh Vitesse tegen NEC speelt aanstaande zondag dan zullen de Colleges Van B En W in ge*a in gepaste passie tegenover elkaar staan maar [KAN en provincie ]zullen daarbij als objectieve scheidsrechter aanwezig zijn .

Result #3161 Sentence: fn000184.99
[ik ]heb daar al over ge*a uh gezegd die is uh meer dan we tot nu toe voor mogelijk hielden .

Result #3162 Sentence: fn000184.100
dat uh [dat ]biedt dus ook mogelijkheden uh in in een in een andere vraag van hoe hoe ziet hoe kijkt u aan tegen het uh uh aangeven van contouren rond stedelijke gebieden rondom uh dorpen rondom steden .

Result #3163 Sentence: fn000184.101
[wij ]gaan ervan uit dat inbreiding uh als als eerste prioriteit ook uh voor bijna alle gevallen uh op lange termijn soelaas uh kan uh kan bieden .

Result #3164 Sentence: fn000184.103
[een heel intrigerend en en inspirerend idee uh in het kader van*x de ruimte voor de Rijntakken uh het is misschien een lange toekomst uh idee ]is het idee van de groene rivier uh de Linge uhm 't inrichten of de omgeving van de Linge inrichten als uh uh gebied waar in gevallen van extreem hoge waterstand een g*a een een nieuwe stroom water k*a uh door de Betuwe gevoerd kan worden en verderop uh in de Gelderse via de Gelderse Vallei naar het IJsselmeer gevoerd kan worden .

Result #3165 Sentence: fn000184.104
[het ]is een een idee wat uh bij ons d'r in ieder geval is ingehaakt uh want we hebben het idee dat dat ook voor de ruimtelijke kwaliteit in het uh KAN-gebied in het tussengebied tussen Arnhem en Nijmegen uh voor de ontwikkeling van de ecologische structuur die daar uh moet liggen een hele goeie kansen uh biedt .

Result #3166 Sentence: fn000184.105
[daar ]wilde ik het voorlopig bij laten .

Result #3167 Sentence: fn000250.3
[ik ]heb helemaal ggg niet bewust geluisterd .

Result #3168 Sentence: fn000250.7
['k ]weet dat ik geluid heb gehoord .

Result #3169 Sentence: fn000250.9
[ik ]vond het veel te vroeg ook belachelijk vroeg toen die aanging wi*a ook helemaal niet waar ik was .

Result #3170 Sentence: fn000250.11
i*a uh [ik ]dacht uh dat dat ik van tevoren de radio al gehoord had maar dat is waarschijnlijk de buurvrouw uh geweest uh .

Result #3171 Sentence: fn000250.14
oh [dat ]hoor je heel goed ja .

Result #3172 Sentence: fn000250.16
ja je zegt [de huizen ]zijn goed geïsoleerd maar dat valt dus a*a ja ...

Result #3173 Sentence: fn000250.18
[dat ]vind 'k eigenlijk best wel te*a ja ik hoor nooit wat moet 'k wel toegeven behalve hoor ik af en toe harde geluiden van hun keuken nou .

Result #3174 Sentence: fn000250.21
omdat zij daar van die plavuizen hebben en [zij ]wonen daar nou veel en en da*a schuiven ze denk ik ...

Result #3175 Sentence: fn000250.22
maar ['t ]valt eigenlijk erg mee hè ?

Result #3176 Sentence: fn000250.23
en [ik ]hoor dus het neuriën van de buurvrouw .

Result #3177 Sentence: fn000250.25
[die ]heeft net die frequentie te pakken die die gewoon overal dwars doorheen gaat is ongelooflijk .

Result #3178 Sentence: fn000250.28
[je ]kunt toch moeilijk iemand d'rop aanspreken dat ie niet mag neuriën .

Result #3179 Sentence: fn000250.29
[het ]lijkt zoiets compleet onschuldigs .

Result #3180 Sentence: fn000250.31
maar de uh de buren hier uh aan deze kant [die ]zullen toch wel last uh nu krijgen van uh f*a uh tenminste als je wat met harde zolen loopt uh van 't parket .

Result #3181 Sentence: fn000250.34
[dat ]zullen zij ook wel horen .

Result #3182 Sentence: fn000250.36
[ik ]hoor hun ook niet lopen over de plavuizen .

Result #3183 Sentence: fn000250.38
ah [dat ]hoor je niet ?

Result #3184 Sentence: fn000250.39
[dat ]hoor j*a je hoort alleen een schuiven of zo ?

Result #3185 Sentence: fn000250.41
[dat ]maakt een ongelooflijk lawaai .

Result #3186 Sentence: fn000250.44
nou ik moet zeggen vroeger toen die slaapkamer hier nog was toen [in 't begin ]heb ik hier geslapen hè ?

Result #3187 Sentence: fn000250.46
ik ben begonnen met hier te slapen [later ]ben ik pas naar boven verhuisd .

Result #3188 Sentence: fn000250.47
en [toen ]was hun keuken daar dus naast en zij loopt altijd met hoge hakken .

Result #3189 Sentence: fn000250.48
en [dan ]werd ik 's ochtends vaak inderdaad wakker van haar hoge hakken op uh ja ik weet niet of dat plavuizen we*a waren of uh of een hard soort zeil werd ik wakker van .

Result #3190 Sentence: fn000250.50
en [da ]'s volgens mij ook één van de redenen geweest dat ik naar boven ben verhuisd .

Result #3191 Sentence: fn000250.51
maar [nou de laatste weken ]heb ik nog nooit iemand uh uh geluid horen maken .

Result #3192 Sentence: fn000250.56
[zij ]hebben dus plavuizen .

Result #3193 Sentence: fn000250.57
'k zou 't nja ['k ]ga 't niet vragen aan hun of ze last van me hebben .

Result #3194 Sentence: fn000250.59
nee [daar ]moeten ze zelf maar mee komen als 't echt uh ...

Result #3195 Sentence: fn000250.60
maar sinds uh dat uh die uhm die uh die staande die staande balk daarin zit [dat uh ]schijnt uh dat is weer uh ...

Result #3196 Sentence: fn000250.61
[dat ]scheelt weer een hoop .

Result #3197 Sentence: fn000250.63
nee maar [die huizen ]zijn echt heel mooi geboot*u .

Result #3198 Sentence: fn000250.64
[dat ]zijn echt goeie goeie huizen .

Result #3199 Sentence: fn000250.66
ja [ergens ]zullen ze wel contact met mekaar maken ik snap dat nooit via de fundamenten .

Result #3200 Sentence: fn000250.68
maar [zij ]zeggen altijd d'r is geen contact tussen hun en uh mijn muur .

Result #3201 Sentence: fn000250.69
nou ja dus uh ['t ]zou betekenen dat ook uh de de fundamenten apart uhm uhm neergelegd uh zijn .

Result #3202 Sentence: fn000250.70
mja [volgens mij ]is dat ook eigenlijk wel zo volgens mij zat daar ook een uh een spleet tussen een gleuf tussen ja .

Result #3203 Sentence: fn000250.73
maar waarom ze zoveel moeite hebben gedaan [dat ]lijkt me ontzen*a ...

Result #3204 Sentence: fn000250.74
bedoel da*a [dat ]is heel veel extra moeite allemaal .

Result #3205 Sentence: fn000250.76
en [of mensen daar nou v*a veel meer geld voor uiteindelijk voor bereid zijn te betalen ]weet 'k niet .

Result #3206 Sentence: fn000250.78
[ze ]maakten er geen reclame mee laat 'k het zo zeggen .

Result #3207 Sentence: fn000250.79
nee nee ['t ]werd niet als een uh als iets uh gepresenteerd waardoor de prijs uh waardoor ze de prijs konden op*a uh opschroeven omdat het kwalitatief uh beter was .

Result #3208 Sentence: fn000250.80
nee [d'r ]stonden wel uhm maten van uhm isolatie-uh-garantie*u zal ik maar zeggen en die was ver boven de norm .

Result #3209 Sentence: fn000250.85
maar ['t ]werd niet uh ...

Result #3210 Sentence: fn000250.86
oké 't werd i*a ge*a 't werd in getallen weergegeven maar [het ]werd niet uh nog eens uh door een door één of andere slagzin uh nog uh de nadruk op gelegd mmm .

Result #3211 Sentence: fn000250.87
maar [d'r ]werden niet xxx ...

Result #3212 Sentence: fn000250.90
nee want dat was [de reden om*a omdat ik dit huis kocht ]was wel dat ik een veel beter geïsoleerd huis wilde hebben .

Result #3213 Sentence: fn000250.91
toen heb ik [Nico de technicus bij ons ]heb ik nog 'ns naar die getallen laten kijken en die heb ik ook langs laten komen van wil je daar eens heel goed naar kijken ?

Result #3214 Sentence: fn000250.92
toen zei die ja dat za*a dat is ggg uitzonderlijk goed uh [naar mekaar toe ]zou je heel weinig last moeten hebben .

Result #3215 Sentence: fn000250.94
en toen kwam ik erin heb ik misschien wel 'ns verteld en*x toen gingen Rob en ik boven schilderen en we zetten leuk een muziekje d'rbij aan en Fenna komt [compleet verwilderd ]komt langs van het lijkt hier wel een kermis .

Result #3216 Sentence: fn000250.95
oh ja en [toen ]kwam uh xxx ggg .

Result #3217 Sentence: fn000250.99
en ['t ]was echt niet overdreven hard .

Result #3218 Sentence: fn000250.101
terwijl [de schrik ]schroeg*u me om het hart ik denk jee ik ben uh van de emmer nee hoe heet het ?

Result #3219 Sentence: fn000250.107
ja [nou ]weet ik ben ik het ook kwijt .

Result #3220 Sentence: fn000250.111
hè [dat ]bedoel ik nou dan*x wil ik er eens één gebruiken ...

Result #3221 Sentence: fn000250.115
uh ['t*x ]is de drup*a de drupfel*u die de emmer doet overlopen maar van de ...

Result #3222 Sentence: fn000250.129
en [daarna d*a ]hebben we dus nog een aantal uh sessies georganiseerd dat ik mijn muziek aanzette op een bepaalde sterkte en dan ging ik naar hun toe en dan ging ik luisteren hoe erg het was en dan vond ik het altijd heel erg .

Result #3223 Sentence: fn000250.134
[dat ]moet nog zachter .

Result #3224 Sentence: fn000250.135
en [een bepaald moment ]ben ik me daar niks meer van gaan aantrekken .

Result #3225 Sentence: fn000250.138
dan kwam Piet na [na 't weekend ]kwam langs en die zei goh het was weer zo'n kermis .

Result #3226 Sentence: fn000250.139
[dat ]zegt ie altijd 't was weer zo'n kermis bij je .

Result #3227 Sentence: fn000250.140
en dan was het net [dat ]heb ik wel 'ns verteld misschien was net een weekend dat ik weg was geweest .

Result #3228 Sentence: fn000250.142
[dan ]zei 'k Piet ik ben het hele weekend niet in huis geweest .

Result #3229 Sentence: fn000250.144
nou [toen ]hebben ze na uh niks meer durven te zeggen .

Result #3230 Sentence: fn000250.146
maar wel [ze ]beginnen 't zich dus ook in te beelden .

Result #3231 Sentence: fn000250.150
ja want uh dan uh [dan ]moeten ze iets gehoord hebben maar ...

Result #3232 Sentence: fn000250.152
ja maar he*a [hij ]droeg ook een uh een gehoorapparaat .

Result #3233 Sentence: fn000250.153
en [ik ]heb wel eens gehoord uh dat dat g*a dat kan gekke dingen doen .

Result #3234 Sentence: fn000250.155
[dat ]kan kleine geluidjes versterken en uh ...

Result #3235 Sentence: fn000250.157
misschien uh [misschien uh ]ontving die wel een radiozender ggg .

Result #3236 Sentence: fn000250.158
ja nou ja de*a uh [dat ]deed denk*x i*a maar goed .

Result #3237 Sentence: fn000250.159
dat wel [dat ]gaf eigenlijk wel de doorslag m*a m*a en dan sta je zo voor uh voor paal .

Result #3238 Sentence: fn000250.163
dan uh [dan ]is uh ggg .

Result #3239 Sentence: fn000250.164
als je klaagt en [d'r ]was niemand .

Result #3240 Sentence: fn000250.165
maar [volgens mij ]hebben zij dus wel last van mijn uh van mijn muziek .

Result #3241 Sentence: fn000250.167
maar [nou ]gebruik ik a*a als ik alleen ben altijd de kop*a die uh draag*a uh die uh draadloze dat is zo'n ontzettende verbetering .

Result #3242 Sentence: fn000250.171
kan ik het lekker hard doen [niemand ]heeft er last van kan 't overal mee naartoe nemen .

Result #3243 Sentence: fn000250.174
[je ]zou eigenlijk dan nog niet eens een torentje in de in de tuinkamer nodig hebben .

Result #3244 Sentence: fn000250.175
nee maar [ik ]denk dat ik daar toch wel eens met iemand anders samen wil zitten ook 's avonds .

Result #3245 Sentence: fn000250.179
[we ]zouden vandaag een kleintje kunnen kopen 't hoeft helemaal geen duur dingetje te zijn is een kleine kamer .

Result #3246 Sentence: fn000250.182
echt*x op het werk wat heb ik [dat ]is echt uh het is zo*a is zo'n zo'n dingetje .

Result #3247 Sentence: fn000250.184
mwa ['k ]heb het uh ge*a 'k heb 't geloof ik wel eens gezien ja .

Result #3248 Sentence: fn000250.185
nja met met hele k*a leuke kleine boxjes en [ik ]heb daar heel veel plezier van .

Result #3249 Sentence: fn000250.187
en [dat ]kost misschien tweehonderd gulden of zo .

Result #3250 Sentence: fn000250.190
ja [ik uh ibbe*u ]pak 'm wel .

Result #3251 Sentence: fn000250.196
ja ['t ]is gezellig .

Result #3252 Sentence: fn000250.199
[dat ]vond 'k altijd zo'n zo'n gek gezicht dat je dus twee meter tien tafel hebt en dat je d'r zelf zestig centimeter van gebruikt .

Result #3253 Sentence: fn000250.201
en op de [op de rest ]ligt dan altijd rommel .

Result #3254 Sentence: fn000250.203
en [ik ]heb altijd als ideaal gehad van kijk*x dan kan je ook leuk tegenover mekaar zitten met uh met placemats ziet er aardig uit .

Result #3255 Sentence: fn000250.206
alleen ja als jij thuis zo zit [dan ]kan je dus niet naar buiten kijken .

Result #3256 Sentence: fn000250.207
nee [dat ]wordt uh da*a uh daarom had je ook eerst die bedoeling om er om uh om iets dwars of uh onder een hoek uh ...

Result #3257 Sentence: fn000250.208
ja maar ja [nou ]is di*a nou kan het met deze niet .

Result #3258 Sentence: fn000250.210
[die ]moet tegen de muur .

Result #3259 Sentence: fn000250.211
['t enige wat je kan doen ]is zo weer zetten maar dan ka*a j*a n*a dan kan je de tafel niet dekken .

Result #3260 Sentence: fn000250.212
nee [da ]'s uh ...

Result #3261 Sentence: fn000250.213
oh [je ]kunt misschien ook je benen daar nee dat kan niet .

Result #3262 Sentence: fn000250.214
nee [dan ]moet je al erg aan de aan de rand uh gaan zitten .

Result #3263 Sentence: fn000250.215
nee da*a uh [wat wel zou kunnen eventueel nog ]is 'm daar tegenaan zetten daar heb ik ook aan gedacht .

Result #3264 Sentence: fn000250.216
['t ]is niet veel uh ...

Result #3265 Sentence: fn000250.223
ja en [dan ]kan je zo zitten maar ja dan ziet diegene ziet ook nog steeds niks .

Result #3266 Sentence: fn000250.224
nee dan [dan ]zit je echt zo rond uh moet ie echt zo rond die pilaar kijken .

Result #3267 Sentence: fn000250.227
[volgens mij ]is d'r geen uh ...

Result #3268 Sentence: fn000250.228
of 'm te*a d'r echt tegenaan zetten maar [dan ]kan je d'r niet meer naast zitten .

Result #3269 Sentence: fn000250.230
dus [ik ]denk dat het gewoon een kwestie is van af en toe omwisselen .

Result #3270 Sentence: fn000250.232
[dan ]mag jij uh morgenochtend hier zitten .

Result #3271 Sentence: fn000250.235
[dat ]lijkt me eerlijk .

Result #3272 Sentence: fn000250.236
maar ja [nou ]ligt er toch alleen maar troep .

Result #3273 Sentence: fn000250.239
nee [ik ]blijf maar zitten ggg .

Result #3274 Sentence: fn000250.241
nou ['k ]eet nog een boterhammetje met honing .

Result #3275 Sentence: fn000250.242
maar [van Piet en Fenna zelf behalve dat neuriën ]hoor ik dus nooit iets .

Result #3276 Sentence: fn000250.245
[ik ]weet niet of ze ooit een televisie aan hebben .

Result #3277 Sentence: fn000250.247
en [zij ]hebben van die uh dat scheelt ook volgens mij een hoop ze hebben van die hele dikke wollen vloerbedekking .

Result #3278 Sentence: fn000250.248
oh ja da*a [dat ]dempt uh geweldig ja .

Result #3279 Sentence: fn000250.249
[dat ]dempt of dat absorbeert enorm .

Result #3280 Sentence: fn000250.251
en wa*a [het tweede waar ik van hun wel last van heb ]is uh dat ze Piet dus sigaren rookt .

Result #3281 Sentence: fn000250.253
en [hij ]kan dus echt geen seconde buiten zitten in de zomer of hij zit sigaren te roken en uh ja dat gaat overal heen dus als ik dan buiten ga zitten ...

Result #3282 Sentence: fn000250.254
daar kun je niet tegen beschermen hè ik bedoel je kan [tegen lawaai ]kan nog 'ns een k*a uh iets op doen in*x je*x of de oordopjes of ...

Result #3283 Sentence: fn000250.256
[nou da*a ]heb je uhm gelukkig dat de benedenbuurman uh bij mij die uh die rookt ook .

Result #3284 Sentence: fn000250.257
uh maar als die uh [die ]wil in de zomer ook nog 'ns op 't balkon uh iets roken met dat*x d*a doet ie meestal een op het balkon aan de straatzijde .

Result #3285 Sentence: fn000250.263
[daar ]is toch geen zon of wel ?

Result #3286 Sentence: fn000250.265
[dat ]is 's middags geen zon nee .

Result #3287 Sentence: fn000250.267
maar [misschien ]vindt ie dat wel fijn om uh geen zon te hebben .

Result #3288 Sentence: fn000250.270
nee [dat ]is die uhm ...

Result #3289 Sentence: fn000250.271
wa*a is een hele [hij ]woont daar eigenlijk gewoon met z'n vrouw maar xxx ...

Result #3290 Sentence: fn000250.277
die is [de afgelopen juist*x afgelopen maanden ]is ie eigenlijk uh door de week uh continu thuis .

Result #3291 Sentence: fn000250.279
[dan uh ]kom ik 's avonds uh die uh die uh slaapt dan of die logeert dan op die kamer beneden beneden mijn slaapkamer .

Result #3292 Sentence: fn000250.281
en [dan ]kom ik uh s*a ...

Result #3293 Sentence: fn000250.282
en [daar ]heeft ie muziek ?

Result #3294 Sentence: fn000250.283
nee hij heeft geen muziek dat uh dat uh daar zorgen [daar ]zorgen de ouders wel voor .

Result #3295 Sentence: fn000250.287
maar [ik ]zie altijd in een compleet donkere ruimte de schittering van de TV .

Result #3296 Sentence: fn000250.288
oh [hij ]zit altijd televisie te kijken ?

Result #3297 Sentence: fn000250.290
maar [dat ]hoor je niet in jouw slaapkamer ?

Result #3298 Sentence: fn000250.291
[dat ]hoor ik niet nee .

Result #3299 Sentence: fn000250.292
nou [dat ]valt me ook weer mee dan .

Result #3300 Sentence: fn000250.294
maar [het begin van het jaar ]heeft ie het dus een keer uh erg bont uh gemaakt .

Result #3301 Sentence: fn000250.296
['k ]geloof uh weekend dat was 't weekend na carnaval .

Result #3302 Sentence: fn000250.299
ja [da ]'s ...

Result #3303 Sentence: fn000250.300
[toen heeft ie uh ]heeft ie twee da*a twee dagen flinke harde muziek uh gemaakt .

Result #3304 Sentence: fn000250.304
en [toen*x ]hebben de buren geklaagd ?

Result #3305 Sentence: fn000250.305
en [toen ]is er echt uh toen uh i*a uh heeft men geklaagd .

Result #3306 Sentence: fn000250.307
en [sinds die tijd ]wordt ie eigenlijk niet meer alleen gelaten .

Result #3307 Sentence: fn000250.308
oh en uh maar [die ]is al bijna dertig of zo ?

Result #3308 Sentence: fn000250.309
[ik ]weet niet hoe oud ie is .

Result #3309 Sentence: fn000250.313
ja [dat ]is ...

Result #3310 Sentence: fn000250.314
[dat ]was iets van vijfenvijftig procent of zo .

Result #3311 Sentence: fn000250.315
ja dat [dat ]is uh flink opgeklommen ja .

Result #3312 Sentence: fn000250.324
[ik ]ging echt met m'n achttiende de deur uit .

Result #3313 Sentence: fn000250.325
['k ]was net achttien twee*x maanden .

Result #3314 Sentence: fn000250.327
maar uh [Steven ]wil ook het huis helemaal niet uit .

Result #3315 Sentence: fn000250.330
ik uh ja i*a [ik ]he-ben*u toch ook vrij lang thuis geweest .

Result #3316 Sentence: fn000250.331
uh [ik ]was dan wel student maar 'k ging uh elk weekend uh naar huis .

Result #3317 Sentence: fn000250.332
ja maar [dat ]vind 'k dan toch nog wat anders dan echt thuis wonen .

Result #3318 Sentence: fn000250.335
ben pas echt uh toen ik die flat kreeg [toen uh ]ben ik pas echt in Eindhoven gebleven .

Result #3319 Sentence: fn000250.336
die uh die studenten in Leuven die nou uh die onderzoekjes voor mij doen of of [in België ]is het ook uh heel anders .

Result #3320 Sentence: fn000250.337
en*x Engela*a volgens mij trouwens ook da 's n*a dat is [daar ]is het heel ongebruikelijk dat een student in het weekend uh niet naar huis komt .

Result #3321 Sentence: fn000250.339
maar [die ]hebben die schrijven dus ook altijd op als ze dan de adressen op moeten schrijven dan schrijven ze kotadres*d .

Result #3322 Sentence: fn000250.341
[dan ]zitten ze op kot ja .

Result #3323 Sentence: fn000250.343
en dan [het echte adres ]is bij hun ouders .

Result #3324 Sentence: fn000250.346
en uh [op kotadressen*d ]hebben ze een kotmadam*d ggg .

Result #3325 Sentence: fn000252.1
nou [morgen rond deze tijd ]zit ik weer op 't werk .

Result #3326 Sentence: fn000252.6
[bij ons ]gaat 't gebouw geloof ik om half vijf dicht .

Result #3327 Sentence: fn000252.11
[wij ]hebben een omheind uh complex met uhm ja ik geloof wel vijfentwintig gebouwen .

Result #3328 Sentence: fn000252.12
en [d'r ]zijn een aantal toegangspoorten en één toegangspoort uh daar zit vierentwintig uur per dag bewaking .

Result #3329 Sentence: fn000252.13
en [elk gebouw ]heeft dus een elektronische beveiliging .

Result #3330 Sentence: fn000252.14
als dan 's avonds uhm wanneer de liften zijn stilgezet uh door een uh een buitendeur wordt opengemaakt door iemand [dan ]gaat er een alarm af uh in de in de bewakingsloge .

Result #3331 Sentence: fn000252.15
en [die ]sturen dan uh één of twee man op pad om te kijken van wat er loos is .

Result #3332 Sentence: fn000252.17
nou [liften ]worden ...

Result #3333 Sentence: fn000252.18
[de liften ]worden meestal op één uh gezet .

Result #3334 Sentence: fn000252.20
want [je ]kunt altijd vrij in de uh onder in 't gebouw m*a b*a bij de li*a uhm in*x de ruimte komen waar de liften staan .

Result #3335 Sentence: fn000252.21
nou [de liften s*a ]zetten ze op één .

Result #3336 Sentence: fn000252.22
en [die ]kunnen alleen maar vanuit die centrale bedieningspost bediend worden om weer naar uh nul te komen .

Result #3337 Sentence: fn000252.24
het trappenhuis [dat ]is elektronisch beveiligd .

Result #3338 Sentence: fn000252.27
dus als wij uh 's avonds laat doorwerken ja [dan ]stijn*u de liften ...

Result #3339 Sentence: fn000252.30
[dan ]hebben wij de keus ofwel w*a we bellen de bewaking om te zeggen van mag ik een lift op de derde verdieping hebben ?

Result #3340 Sentence: fn000252.31
of [we ]gaan via trappenhuis naar beneden .

Result #3341 Sentence: fn000252.32
maar [dat he*a ]heeft de bewaking niet zo graag want zodra wij dan de één van die deur uh dan gaat bij hun 't bl*a uh alarm af .

Result #3342 Sentence: fn000252.33
[dan ]gaat het alarm af .

Result #3343 Sentence: fn000252.39
dus [jij ]hebt daar heel vaak mee te maken .

Result #3344 Sentence: fn000252.41
ja het is 't is nog wel erger geweest want 't uhm ja [aantal jaren geleden was 't uhm uh ]werden ze al om half zeven stilgezet .

Result #3345 Sentence: fn000252.44
dat we*a [dat ]was zo goe*a ...

Result #3346 Sentence: fn000252.47
[dat ]hebben ze maar uh verschoven tot negen uur 's avonds .

Result #3347 Sentence: fn000252.48
als je na negen uur 's avonds uh doorwerkt [dan ]moet je elk uh ha*a uh elk uur de bewaking bellen .

Result #3348 Sentence: fn000252.49
en [je ]mag zo lang werken als je wil ?

Result #3349 Sentence: fn000252.50
en [dan ]mag je in principe zo lang werken als je wil .

Result #3350 Sentence: fn000252.53
[je ]moet dan wel zorgen dat de overwerkschakelaar uh ge*a uh aanstaat want ander*a uh ...

Result #3351 Sentence: fn000252.58
[anders ]slaat om elf uur de spanning af .

Result #3352 Sentence: fn000252.62
[je ]mag nooit toevallig*x ...

Result #3353 Sentence: fn000252.64
de de echte centrale computers-uh-ruimtes*u uh die blijven [die ]blijven continu onder spanning .

Result #3354 Sentence: fn000252.65
en [wij ]hebben ook een speciale ruimte in onze in onze ...

Result #3355 Sentence: fn000252.67
uhm beveiliging uh zodat uhm uh [de bewaking ]maakt elk ...

Result #3356 Sentence: fn000252.68
uh om [zo rond elf ]maakt de bewaking nog een ronde door alle bere*a gebouwen .

Result #3357 Sentence: fn000252.76
[ik ]vergeet de mijne vaak uit te doen .

Result #3358 Sentence: fn000252.77
['k ]heb me vaak afgevraagd of dat kwaad kon .

Result #3359 Sentence: fn000252.78
[volgens mij ]kan dat geen kwaad .

Result #3360 Sentence: fn000252.80
d*a [dat glas ]staat gewoon op zo'n plaatje en glas is toch niet brandbaar .

Result #3361 Sentence: fn000252.82
nee nee an*v sich*v niet maar 't apparaat zelf dat kan gaan uh [door een uh foutief uh ]kan gaan smeulen .

Result #3362 Sentence: fn000252.83
[dat ]kan niet als ie af staat ?

Result #3363 Sentence: fn000252.84
[dat ]kan niet als ie af staat .

Result #3364 Sentence: fn000252.88
[het ]mag helemaal niet hè*x koffiezetapparaat .

Result #3365 Sentence: fn000252.89
als wij ooit een probleem krijgen met brand met een koffiezetapparaat dan uh [dan ]heb je kans dat de verze*a ...

Result #3366 Sentence: fn000252.92
ja [tenminste*x heb ik wel 'ns gehoord ]heb je kans dat de verzekering kg*a gewoon niet uitkeert .

Result #3367 Sentence: fn000252.94
[we ]mogen niet allemaal een eigen koffiezetapparaat hebben .

Result #3368 Sentence: fn000252.96
maar ja [dat ]hebben we toch wel .

Result #3369 Sentence: fn000252.98
alleen sommige clubjes [die ]hebben wel hun eigen koffiezetapparaat .

Result #3370 Sentence: fn000252.99
[dat ]wordt toegestaan ?

Result #3371 Sentence: fn000252.100
ja uh dat [dat ]wordt toegestaan ja .

Result #3372 Sentence: fn000252.101
uhm maar ja [die ]zitten dan gewoon op uh op die spanning die uh om elf uur uh 's avonds uh afslaat .

Result #3373 Sentence: fn000252.102
[d'r ]zijn alleen speciale ruimtes waar wij onze waar wij testen draaien langdurige testen .

Result #3374 Sentence: fn000252.103
[die ]blijven onder spanning .

Result #3375 Sentence: fn000252.105
maar daar uh [daar ]hangt dan ook uh direct een rookmelder uh boven .

Result #3376 Sentence: fn000252.109
[wij ]hebben overal rookmelders hè .

Result #3377 Sentence: fn000252.117
['k ]weet niet uhm ...

Result #3378 Sentence: fn000252.120
nou [dat ]was denk ik twee jaar geleden of zo .

Result #3379 Sentence: fn000252.122
oh nee [dat ]was van voor mijn tijd .

Result #3380 Sentence: fn000252.123
ja nou [dee*a ]zeg ik nou twee jaar omdat ik nou merk dat 't voor jouw tijd is .

Result #3381 Sentence: fn000252.126
[ik ]heb helemaal geen chronologisch gevoel dus*x uh*x .

Result #3382 Sentence: fn000252.129
maar [toen ]begonnen d'r allemaal branden te ontstaan in het Erasmusgebouw .

Result #3383 Sentence: fn000252.131
elke ochtend als je op 't geba*a in 't gebouw kwam [dan uh ]was weer ergens een brandje geweest .

Result #3384 Sentence: fn000252.132
['t ]was vreselijke situatie .

Result #3385 Sentence: fn000252.134
dus ook naast mij op de kamer ik zat toen op de vijfde nou 't moet [naast mij ]was ook brand geweest .

Result #3386 Sentence: fn000252.135
dus er waren [van de woordenboeken ]waren de spullen beschadigd .

Result #3387 Sentence: fn000252.136
[die ]waren ...

Result #3388 Sentence: fn000252.137
[d'r ]was echt een brand uh ontstaan .

Result #3389 Sentence: fn000252.139
de op den duur uh nou [dat ]ging zo maar door .

Result #3390 Sentence: fn000252.145
[toen ]werden d'r mensen a*a aangesteld op elke afdeling om 's avonds laat alle prullenmanden leeg te maken en te checken .

Result #3391 Sentence: fn000252.147
maar [ze ]wisten niet wie wie het was uh de 't was een brandstichter .

Result #3392 Sentence: fn000252.149
en uh ja [ze ]wisten ook niet hoe die persoon binnen kwam .

Result #3393 Sentence: fn000252.150
dus [op*x bepaald moment uh ]werden alle uitgangen en ingangen werden beveiligd en zo .

Result #3394 Sentence: fn000252.151
maar ['t ]was een heel vervelend gevoel .

Result #3395 Sentence: fn000252.154
dus [iedereen ]begon spullen te kopiëren op floppy's en mee te nemen naar huis en uh ...

Result #3396 Sentence: fn000252.155
maar [uiteindelijk ]bleek 't uh de portier te zijn .

Result #3397 Sentence: fn000252.159
en uhm [dat ]was dezelfde portier die zich d'r heel erg mee bemoeide .

Result #3398 Sentence: fn000252.161
dus [die ]kwam elke keer opnemen van goh en uh hoe trof je 't aan ?

Result #3399 Sentence: fn000252.163
en [dan ]riep iemand ja maar ik heb ook nog een sigaret gevonden in een uh in een asbak .

Result #3400 Sentence: fn000252.167
nou [dat ]was misschien wel zijn sigaret .

Result #3401 Sentence: fn000252.169
nou ['t precieze ervan uh ]is nooit bekendgemaakt uh ja alleen dat die man thuis heel veel problemen had .

Result #3402 Sentence: fn000252.170
veel persoonlijke problemen met z'n vriendin en heel veel financiële problemen maar [het ]werd een beetje gepresenteerd als iemand die uh ja die toch wel uh beetje gestoord was .

Result #3403 Sentence: fn000252.172
[hij ]is natuurlijk ontslagen op staande voet .

Result #3404 Sentence: fn000252.173
ja [ik ]vroeg pas aan Tony ik zeg weet jij wat er van die man gekomen is ?

Result #3405 Sentence: fn000252.174
ja [die ]heeft toch weer een baan .

Result #3406 Sentence: fn000252.175
[ik ]denk jee .

Result #3407 Sentence: fn000252.179
[d'r ]is toch bijna niks ergers dat je kunt voorstellen dan een brandstichter in dienst te hebben ?

Result #3408 Sentence: fn000252.185
ja ik bedoel [voor 'tzelfde geld ]gaat er thuis weer iets mis en dan ja ik uh ik vind 't wel uh 't verbaast mij .

Result #3409 Sentence: fn000252.188
['t ]is een risik*a .

Result #3410 Sentence: fn000252.189
['t ]is een risico .

Result #3411 Sentence: fn000252.190
en als je risico kunt vermijden [dan ]doe je dat .

Result #3412 Sentence: fn000252.192
maar [daarna ]hebben ze volgens mij toen besloten om overal brandmelders uh ...

Result #3413 Sentence: fn000252.193
[de kans dat weer zo iemand uh rondloopt ]is tuurlijk erg klein .

Result #3414 Sentence: fn000252.195
nee oké maar uh als er nu ergens iets in een kamer gebeurt [dan uh ]weten ze wel meteen waar 't is en uh kunnen ze 't in een vroegtijdig stadium uh ...

Result #3415 Sentence: fn000252.196
m*a ja [iedereen ]doet nou z'n kamer bijvoorbeeld op slot hè .

Result #3416 Sentence: fn000252.198
['k ]weet niet of jullie je kamers op slot doen ?

Result #3417 Sentence: fn000252.200
nou en als ze al op slot zijn [dan ]heeft de bewaking een*x een loper .

Result #3418 Sentence: fn000252.201
ja [bij ons ]heeft de bewaking ook wel een roper*u maar uh eigenlijk mogen de kamers niet op slot .

Result #3419 Sentence: fn000252.202
[dat ]is altijd zo geweest .

Result #3420 Sentence: fn000252.205
en [in 't begin ]zeiden ze als argument als er ooit een bezetting komt want we hebben tuurlijk in 't verleden een aantal bezettingen gehad van studenten dan heb je kan*a een grotere kans op beschadiging want dan willen ze misschien in die kamers .

Result #3421 Sentence: fn000252.207
of [ze ]willen door de administratie kijken .

Result #3422 Sentence: fn000252.208
ja [ik ]vond een beetje raar argument maar dan uh dan wordt alles bescha*a dus gewoon altijd alles open .

Result #3423 Sentence: fn000252.210
maar ja [op een bepaald moment ]kwam d'r een cultuur .

Result #3424 Sentence: fn000252.212
o ja maar [dat ]is natuurlijk een openbaar gebouw en d'r werden ook dingen gestolen .

Result #3425 Sentence: fn000252.214
[er ]zijn ve*a ...

Result #3426 Sentence: fn000252.215
[d'r ]worden uh regelmatig en ook in 't verleden veel gestool*a .

Result #3427 Sentence: fn000252.216
[er ]zijn gewoon mensen met k*a complete computers het gebouw uitgewandeld .

Result #3428 Sentence: fn000252.218
[bepaald moment ]zijn ze dus uh KU d'rin gaan uh graveren .

Result #3429 Sentence: fn000252.219
maar ook ja [je ]gaat even naar 't WC je kan toch ja ...

Result #3430 Sentence: fn000252.220
[je ]zit daar met je tas uh nou ja ieder geval mensen vonden 't een veilig idee als hun kamer kon worden afgesloten .

Result #3431 Sentence: fn000252.221
[bij Judith ]hebben ze pas nog 't geheugen gestolen hè ?

Result #3432 Sentence: fn000252.222
ja dat uh [dat uh ]hoorde ik ja .

Result #3433 Sentence: fn000252.223
maar [iedereen ]wil dus uiteindelijk nou een sleutel .

Result #3434 Sentence: fn000252.224
dus uh [beetje bij beetje ]heeft iedereen uh voor driehonderd vijftig gulden of zo een uh slot op z'n kamer laten zetten .

Result #3435 Sentence: fn000252.226
ja [d'r ]zijn wel uh wel uh lopers van ja da 's wel waar .

Result #3436 Sentence: fn000252.227
dus als er brand is ergens d'r wordt ergens brand gemeld [dan ]ben je met zo'n loper natuurlijk gauw genoeg zo'n kamer in .

Result #3437 Sentence: fn000252.229
[daar ]heb ik me wel 'ns zorgen over gemaakt .

Result #3438 Sentence: fn000252.230
denk is ie op slot is er brand en [dan ]kunnen ze 't niet doven .

Result #3439 Sentence: fn000252.231
nou in principe bij ons de enige kamers die afgesloten worden [dat ]zijn 't uhm zijn de secretariaten en de en de kamer van de afdelings-uh-chefs*u .

Result #3440 Sentence: fn000252.236
maar alle andere kamers [die ]zijn open .

Result #3441 Sentence: fn000252.237
maar [wij ]hebben wel uh aan weerszijden van de gang de toegang een uh een deur waar we met zo'n magneetsleutel uh ...

Result #3442 Sentence: fn000252.238
ja [jullie ]hebben een externe beveiliging .

Result #3443 Sentence: fn000252.241
['t Erasmusgebouw ]heeft ook heel veel ui*a in- en uitgangen .

Result #3444 Sentence: fn000252.242
[een aantal daarvan ]worden 's avonds wel gesloten maar overdag kun je via de kelder naar boven .

Result #3445 Sentence: fn000252.243
[je ]kunt gewoon via de voordeur ne*a uh d'rin .

Result #3446 Sentence: fn000252.244
[je ]kunt via De Refter d'rin .

Result #3447 Sentence: fn000252.245
uh ja [dat ]is allemaal niet uh ja nou ja je zou alles kunnen beveiligen maar dat doen ze dus niet .

Result #3448 Sentence: fn000252.248
['k ]weet eigenlijk niet of er video's zitten in 't gebouw .

Result #3449 Sentence: fn000252.251
elke [elk gebouw ]heeft op bepaalde plekken maar dan meestal op de begane grond om te kijken van uh wie d'r voor de liften staat daar staat videocamera .

Result #3450 Sentence: fn000252.253
hè bijvoorbeeld as*a uh als ik 's avonds een keer uh van buiten naar binnen moet en de liften zijn uitgezet [dan uh ]druk ik op een knop bij de liften en dan kijk ik zo 'ns uh richting videocamera en dan uh d*a eventueel vraagt de bewaking nog van uhm wat je wilt .

Result #3451 Sentence: fn000252.256
via de intercom en dan uh en dan uh [dan ]laten ze de lift naar beneden komen en dan kun je naar boven .

Result #3452 Sentence: fn000252.258
maar [ze ]hebben d'r ooit een keer over gedacht om uh het complex dat uit vijfentwintig gebouwen bestaat om dat openbaar te maken .

Result #3453 Sentence: fn000252.260
maar [daar ]zijn ze ...

Result #3454 Sentence: fn000252.261
dus dan zou [in elk gebouw ]zou ook weer een receptioniste moeten .

Result #3455 Sentence: fn000252.262
nou dat uh [daar zijn ze weer van terug*a ]zijn ze weer van teruggekomen .

Result #3456 Sentence: fn000252.264
[ik ]vraag me wel af uh in hoeverre dat uh hoe dat in ons nieuwe gebouw uh geregeld gaat worden .

Result #3457 Sentence: fn000252.265
want [daar ]kunnen wij geen gebruik meer maken van uh van die Philips-bewaking .

Result #3458 Sentence: fn000254.2
ggg Jean [misschien ]moet je even uitleggen aan Vincent hoe dat verder moet met die kast d'r wordt ja d'r wordt atuuk*a maar goed .

Result #3459 Sentence: fn000254.3
n*a a*a nou [d'r ]zijn nog een uh het geraamte staat .

Result #3460 Sentence: fn000254.5
[het geraamte ]staat op uhm vier poten die uh zwarte dingen die d'ronderuit steken .

Result #3461 Sentence: fn000254.6
[die ]zijn verstelbaar door uh 't zijn schroefpoten .

Result #3462 Sentence: fn000254.7
dus uh [hij ]staat nu op z'n laag*a laagste stand .

Result #3463 Sentence: fn000254.9
[lager ]kan niet .

Result #3464 Sentence: fn000254.10
ja of [de poten ]moeten d'ronder uit en dan uh staat ie helemaal op uh op de grond uh d'r zijn plinten .

Result #3465 Sentence: fn000254.11
maar de plint die 't meest in de buurt komt die is nog te [die ]is nog te hoog .

Result #3466 Sentence: fn000254.13
ja maar [dat ]is een uh ik denk dat dat want dan moet er echt de cirkelzaag over de hele lengte uhm .

Result #3467 Sentence: fn000254.14
dus eem*a [een mogelijkheid ]is ook om uhm als Renée 't niet erg vindt om de kast een beetje omhoog te te de te schroeven .

Result #3468 Sentence: fn000254.17
ik bedoel die die uh koelkast toch ook [die koelkast ook n*a ]heeft ook niet dezelfde hoogte .

Result #3469 Sentence: fn000254.18
en [hij ]kan nog een stukje omhoog de kast dus hij uh ...

Result #3470 Sentence: fn000254.20
maar [hij ]loopt nu aan de onderkant gelijk met de keukenkastjes .

Result #3471 Sentence: fn000254.21
ja [hij ]loopt nou min of meer gelijk .

Result #3472 Sentence: fn000254.22
bij*a nou ook niet heel*a uh [hij ]moet dan uh ietsje omhoog uh .

Result #3473 Sentence: fn000254.23
[dat ]kan .

Result #3474 Sentence: fn000254.24
maar de [de plint is uh ]is nog iets hoger .

Result #3475 Sentence: fn000254.26
ah*x nee*x [da*x ]'s*x goed*x plintje da*a hoeft*x maar veertig centimeter lang te zijn .

Result #3476 Sentence: fn000254.29
mja maar ['t ]is wel een uh een oppervlak uh 't is wel een lengte .

Result #3477 Sentence: fn000254.34
[dat ]is veertig bij zestig .

Result #3478 Sentence: fn000254.35
ja en [dan ]zit je al op een meter .

Result #3479 Sentence: fn000254.36
en [dan ]moet ook 't hoekje om hè .

Result #3480 Sentence: fn000254.37
ja [dat ]weet ik nou*x ja .

Result #3481 Sentence: fn000254.38
nee goed ja je moet 't zelf weten maar [ik ]heb er dus geen probleem mee als die kast omhoog gaat en als die plint er als een geheel dan uh dat dat je t*a gewoon niet aan die plint komt .

Result #3482 Sentence: fn000254.40
maar ['t punt ]is ook dat die plint moet dus wel aan die kast worden bevestigd .

Result #3483 Sentence: fn000254.42
en daar zijn verder uh is daar uh [daar ]is verder niks voor bijgeleverd ?

Result #3484 Sentence: fn000254.44
dus [je ]moet van die hoekjes ja .

Result #3485 Sentence: fn000254.46
dus [hij ]moet op z'n zij gelegd worden z*a dacht Jean en dan m*a maak je dat in orde .

Result #3486 Sentence: fn000254.47
helemaal d'romhi*a of [je ]maakt 't eerst helemaal uh in orde da*a dat uh d*a die drie kanten en dan doe je dat er dus*x alvast .

Result #3487 Sentence: fn000254.49
en [dan ]zet je 'm weer op .

Result #3488 Sentence: fn000254.58
mja maa*a ja ja oké maar [da ]'s een heel klein stukje die uh dat derde ja ja .

Result #3489 Sentence: fn000254.60
maar ja de*a daar [daar ]heb je niet veel speelruimte want daar ligt de plint van de m*a van de vloer uh van de van de parket .

Result #3490 Sentence: fn000254.62
dus uh of [dat ]moet een uh of dat moet op maat uh gemaakt worden dat 't echt aansluit .

Result #3491 Sentence: fn000254.63
nou [dat ]moet in ieder geval dus nog ggg .

Result #3492 Sentence: fn000254.67
[dat ]kan d'rin .

Result #3493 Sentence: fn000254.68
uhm [ik ]kan 't zodanig vastschroeven of 't 't 't is bijna zogedanig*u vastgeschroefd dat 't soepel loopt .

Result #3494 Sentence: fn000254.69
alleen d'r uh [d'r ]zijn nog uh d'r ze*a ...

Result #3495 Sentence: fn000254.70
als xxx scheef staan [dan ]xxx verstelmogelijkheden .

Result #3496 Sentence: fn000254.74
maar de als als ie een beetje soepel loop*u dan uh [dan ]kunnen de de rekken d'r gewoon in uh in gehangen worden .

Result #3497 Sentence: fn000254.75
['t derde punt ]is dat er nog een handgreep op moet .

Result #3498 Sentence: fn000254.76
en [daar is ook niet uh ]is ook niet van tevoren iets voor .

Result #3499 Sentence: fn000254.77
[d'r ]zitten geen gaatjes in of zo .

Result #3500 Sentence: fn000254.78
[die*x ]moet*x je*x d'rbij kopen ja .

Result #3501 Sentence: fn000254.79
nou die [die ]hebben we gekocht .

Result #3502 Sentence: fn000254.80
[die ]hebben we die handgrepen maar die moeten d'r dus wel aan gemaakt worden .

Result #3503 Sentence: fn000254.81
[die ]heb je al .

Result #3504 Sentence: fn000254.83
['k ]durf te wedden met een schroefje .

Result #3505 Sentence: fn000254.87
mmm mmm [da ]'s goed uh ja maar dan moeten uhm moeten de uhm d'r zitten geen gaten in die in dat uh in dat voor*a uh in die voordeur .

Result #3506 Sentence: fn000254.88
dus [dat ]is een uhm bijkomstige complicatie .

Result #3507 Sentence: fn000254.90
[ik ]denk ...

Result #3508 Sentence: fn000254.91
ja [ik ]bedoel uh of die deuren ...

Result #3509 Sentence: fn000254.94
maar anders [dan ]wil Jean 't eventueel ook wel een volgende keer doen .

Result #3510 Sentence: fn000254.95
[die handgrepen ]hebben geen haast want je kunt ook gewoon je kunt 'm ook gewoon xxx aan de zijkant pakken .

Result #3511 Sentence: fn000254.97
dus ['t ]is niet uh dat ie onbruikbaar is uh als d'r geen handgrepen op zitten .

Result #3512 Sentence: fn000254.98
m*a [volgens mij ]heb ik wel 'ns eerder in mijn carrière een handgreepje ergens op gezet .

Result #3513 Sentence: fn000254.102
ja [ik ]heb toen al die metalen handgreepjes op jouw Lundia-kast vervangen door plastic beugeltjes .

Result #3514 Sentence: fn000254.103
en [die ]waren perfect .

Result #3515 Sentence: fn000254.110
[dat ]waren eerst metalen greepjes .

Result #3516 Sentence: fn000254.111
en [ik ]vond metaal zo mooi ?

Result #3517 Sentence: fn000254.116
[van mij ]mag be*a Venkel*x die verstoort 't uh microfoon uh Venkel .

Result #3518 Sentence: fn000254.118
ja [d'r ]is nu een vierde persoon een vierde wezen Venkel .

Result #3519 Sentence: fn000254.121
ggg oh ja [da ]'s enig*x .

Result #3520 Sentence: fn000254.122
[jij ]wordt de eerste poes op 't CGN .

Result #3521 Sentence: fn000254.124
en ['t ]is sowieso de allereerste opname wij zijn uhm NVNC1 .

Result #3522 Sentence: fn000254.126
[jij ]bent NE of zo N extra nummer extra één .

Result #3523 Sentence: fn000254.128
['k ]dacht dat ik niet mee mocht doen met zo'n protocol ?

Result #3524 Sentence: fn000254.129
nee [jij ]komt d'r nou ook nee maar j*a jij jij hoeft niet te voldoen aan de criteria de extra personen .

Result #3525 Sentence: fn000254.130
oh [zo ]is 't .

Result #3526 Sentence: fn000254.133
[wat ]is Venkel lastig .

Result #3527 Sentence: fn000254.135
nee [hij ]wil op 't Corpus .

Result #3528 Sentence: fn000254.137
nou [hij ]is d'r in Bussum ook al een uur uit geweest wat zeg ik twee uur .

Result #3529 Sentence: fn000254.138
en [daar ]was ie uh engelachtig .

Result #3530 Sentence: fn000254.143
nou ['t ]was een assistent-arts .

Result #3531 Sentence: fn000254.144
en [daar ]kwam eigenlijk geen zinnig woord uit .

Result #3532 Sentence: fn000254.146
[daarvoor ]hadden we een geestelijk welzijnszorgster .

Result #3533 Sentence: fn000254.147
[later ]bleek 't een pastoor te zijn van de oud-roomse kerk dus niet nee de oud-katholieke kerk dus niet rooms .

Result #3534 Sentence: fn000254.148
nou die zat alleen m*a maar aan m'n zusjes te melken hoe 't op hun overkwam en [daar ]had ik ook al geen uh contact mee .

Result #3535 Sentence: fn000254.149
[ik ]word niet goed van die lui zulk slap geouwehoer .

Result #3536 Sentence: fn000254.150
[als je vragen stelt ]krijg je geen antwoord ...

Result #3537 Sentence: fn000254.152
analyse dat is dat 't fysiek redelijk goed gaat dat [de doorligwond ]is n*a heel goed aan 't genezen .

Result #3538 Sentence: fn000254.153
[ze ]denken nog één hooguit twee weken .

Result #3539 Sentence: fn000254.155
[dan ]is de wond dicht .

Result #3540 Sentence: fn000254.157
[dan ]mag ze ook 't bed weer 'ns proberen uit te komen .

Result #3541 Sentence: fn000254.158
[ondertussen ]is ze zo zwaar afgetakeld dat ze waarschijnlijk nooit meer 'r bed uit wil .

Result #3542 Sentence: fn000254.159
maar ze ligt dus op een bed moet je voorstellen [m'n moeder ]zegt da*a steeds 't stormt buiten .

Result #3543 Sentence: fn000254.160
[m'n moeder ]is gedesoriënteerd hè .

Result #3544 Sentence: fn000254.161
[ze ]weet niet waar ze is en ze weet niet hoe laat 't is en wie d'r bij 'r bed zijn .

Result #3545 Sentence: fn000254.162
[ze ]denkt voortdurend dat ze thuis is .

Result #3546 Sentence: fn000254.163
maar goed [ze ]dacht dus hè 't stormt buiten maar uh ze ligt dus in een bed en dat bed dat wordt net als een hovercraft veruur*a voortdurend opgeblazen door een uh door een compressor .

Result #3547 Sentence: fn000254.164
[dat ]is een luchtmatras maar die wordt voortdurend bijgepompt en dan de*x hele*x tijd*x ggg .

Result #3548 Sentence: fn000254.166
[da*x ]'s*x ook*x uh ggg .

Result #3549 Sentence: fn000254.167
ja [mijn moeder ]ligt daar s*a volgens mij heeft ze dus een prop in 'r oor .

Result #3550 Sentence: fn000254.169
en [ze ]is vorig jaar ook uitgespoten maar is zo doof als een kwartel .

Result #3551 Sentence: fn000254.170
[die artsen ]hebben niks in de gaten .

Result #3552 Sentence: fn000254.171
ik zeg op een gegeven moment tegen die artsen [volgens mij ]is m'n moeder doof .

Result #3553 Sentence: fn000254.172
want ja [die arts ]zegt uh de wond is aardig aan 't genezen .

Result #3554 Sentence: fn000254.173
[de bond ]zegt mijn moeder ggg .

Result #3555 Sentence: fn000254.177
[dat ]is allemaal aan haar bed ?

Result #3556 Sentence: fn000254.182
nou verder [ze ]heeft dus 'r bril nooit op dus ze ziet ook niks .

Result #3557 Sentence: fn000254.183
dus [ze ]weet ze hè ze heef*a ze sluit zich moedwillig af van de van de wereld om 'r heen .

Result #3558 Sentence: fn000254.184
nou als ze dan [dan ]begint ze dus ogenblikkelijk te kankeren en te mopperen .

Result #3559 Sentence: fn000254.189
uhm [kunstmatige voeding ]was omdat ze geen eiwitten binnenhoudt .

Result #3560 Sentence: fn000254.190
ggg ja [da ]'s al een tijd zo .

Result #3561 Sentence: fn000254.192
en [dat ]gaat wel beter maar 't is er nog niet .

Result #3562 Sentence: fn000254.193
hum en [getallen ]konden ze me niet noemen .

Result #3563 Sentence: fn000254.195
maar [dat ]ging wel aardig .

Result #3564 Sentence: fn000254.196
maar [ze ]had ook nog steeds bezinksel in d'r bloed .

Result #3565 Sentence: fn000254.197
[ze ]heeft een onverklaarbare ontsteking .

Result #3566 Sentence: fn000254.198
[ze ]weten niet wat er ontstoken is en waar het zit .

Result #3567 Sentence: fn000254.202
nou [dat ]is wel zo .

Result #3568 Sentence: fn000254.204
[dat ]was het toch niet .

Result #3569 Sentence: fn000254.207
[gisteren gingen nog ]hadden nog een aantal tests kan ook nog leukemie zijn .

Result #3570 Sentence: fn000254.208
en [dat ]willen ze ook in de komende twee weken onderzoeken maar zo na een twee weken vanaf nu dan moet het ze een beetje duidelijk zijn allemaal .

Result #3571 Sentence: fn000254.209
en [dan ]kunnen ze ook zeggen hoe lang het nog gaat duren .

Result #3572 Sentence: fn000254.210
maar [het lichamelijke ]was allemaal het punt niet .

Result #3573 Sentence: fn000254.211
['t ]ging vooral om het geestelijke .

Result #3574 Sentence: fn000254.212
wawa*a kunnen ze [ze ]kunnen geen land met 'r bezeilen .

Result #3575 Sentence: fn000254.215
zo'n jong dat amper van de universiteit af [die ]zegt ja ik krijg geen enkel contact hoor geen enkel contact .

Result #3576 Sentence: fn000254.216
[ze ]stuurt me gewoon weg .

Result #3577 Sentence: fn000254.219
en [ik ]zeg gaat u xxx weg .

Result #3578 Sentence: fn000254.223
[ze ]herkent jullie wel ?

Result #3579 Sentence: fn000254.225
dus [dan uh ]zegt ze van wie is dat achter je ?

Result #3580 Sentence: fn000254.226
[ik ]zeg ja dat is je buurvrouw .

Result #3581 Sentence: fn000254.227
die uh xxx zat er nog een oudere dame naast 'r in bed maar [dat ]is nogal een redelijk kittig wijffie .

Result #3582 Sentence: fn000254.229
dus*x [dat*x ]loopt af en toe rond met een kamerjas .

Result #3583 Sentence: fn000254.235
[je ]kan toch zeggen dat ik de moeder van Vincent ben ?

Result #3584 Sentence: fn000254.238
nee nee nee [ik ]weet wel dan*x ben je afgebrand*x en d'r is geen p*a geen ...

Result #3585 Sentence: fn000254.240
[d'r ]is geen touw aan vast ggg .

Result #3586 Sentence: fn000254.243
dacht dat ik da*a uh voor mij ja ['k ]weet niet .

Result #3587 Sentence: fn000254.247
en ze [ze ]hoort dus alles fout of omdat ze 't niet verstaat of omdat ze in de war is .

Result #3588 Sentence: fn000254.250
[nou ]zegt die zuster dat is niet gebruikelijk .

Result #3589 Sentence: fn000254.260
maar [mijn vader ]is ook doof .

Result #3590 Sentence: fn000254.264
dus [die ]begint m'n moeder weer uit te foeteren waarom ze nou weer a*a de koffie anders wil dan normaal .

Result #3591 Sentence: fn000254.267
dus die zuster [die ]wist ook niet meer hoe ze het had .

Result #3592 Sentence: fn000254.272
hu hu [het ]is wat die etage .

Result #3593 Sentence: fn000254.275
nee [het ]is geen pa*a niet zo'n grappige situatie .

Result #3594 Sentence: fn000254.276
maar [op zich ]is 't dus wel grappig ja het heeft iets hilarisch ja .

Result #3595 Sentence: fn000254.278
nou ja [het ]heeft iets hilarisch hoor .

Result #3596 Sentence: fn000254.279
xxx [je ]moet er maar om lachen .

Result #3597 Sentence: fn000254.281
nou ja goed [da*a ]was dus toen wij binnenkwamen waren ze in een voorbereiding van een kerstviering .

Result #3598 Sentence: fn000254.282
nou [dat ]is gevraagd van hè ?

Result #3599 Sentence: fn000254.284
[dan ]rijden we u met bed en al naar de feestzaal .

Result #3600 Sentence: fn000254.286
nou ja ['k ]zag m'n moeder alweer steigeren .

Result #3601 Sentence: fn000254.290
oh nou ggg [da ]'s wel een aanbeveling ja ggg .

Result #3602 Sentence: fn000254.297
en [ik ]hoor het droop d'raf en dan moet ik daar met al die gewone mevrouwtjes op die feestzaal .

Result #3603 Sentence: fn000254.299
[dat ]is erg .

Result #3604 Sentence: fn000254.301
['t ]heeft er alle*a mee te maken .

Result #3605 Sentence: fn000254.302
maar du*a [ze is ]kan dus nog heel lang leven ?

Result #3606 Sentence: fn000254.305
nou ja [ze vroegen dus wel van uh ]hadden zich afgevraagd of m'n moeder überhaupt nog wel zag zitten of ze nog wel wilde leven .

Result #3607 Sentence: fn000254.308
en [dat ]moet je natuurlijk niet doen .

Result #3608 Sentence: fn000254.310
[dan ]zegt ze nee natuurlijk niet .

Result #3609 Sentence: fn000254.313
want [dat ]hoort niet .

Result #3610 Sentence: fn000254.314
dat [dat ]mag niet nee .

Result #3611 Sentence: fn000254.315
nou die die pastoormevrouw [die ]vroeg van uh ja ik heb dan wel gemerkt dat ze erg met haar godsbeleving bezig is en uh ja want ze ...

Result #3612 Sentence: fn000254.316
de communie [dat ]was wel heel belangrijk .

Result #3613 Sentence: fn000254.317
[daar ]wil ik wel op inspelen .

Result #3614 Sentence: fn000254.318
als uh als jullie dat nou willen [dan ]kan ze ook 's zondags naar de dienst .

Result #3615 Sentence: fn000254.319
[ik ]zeg is dat zo'n oecumenische dienst ?

Result #3616 Sentence: fn000254.320
ja [da ]'s zo'n oecumenische dienst .

Result #3617 Sentence: fn000254.325
[mijn moeder ]heeft vroeger de ene onzin voor de ander ingeruild dat wil ze nu niet weten dat het allemaal hetzelfde is .

Result #3618 Sentence: fn000254.328
[daar ]heeft ze te veel in geïnvesteerd .

Result #3619 Sentence: fn000254.329
[dat ]zei ik niet hoor die onzin .

Result #3620 Sentence: fn000254.330
oh 'k wou 't net zeggen die zullen wel denken [die hele familie ]is lastig .

Result #3621 Sentence: fn000254.333
nou [dat ]dachten ze toch wel denk ik .

Result #3622 Sentence: fn000254.335
ja [ik ]reageer heel slecht op die zal*a die kwakzalvers .

Result #3623 Sentence: fn000254.340
[Venkel ]is al helemaal thuis .

Result #3624 Sentence: fn000254.343
[jullie ]hebben hard gewerkt .

Result #3625 Sentence: fn000254.346
[hij ]had 'ns n*a hij had 'ns nee du*a ggg .

Result #3626 Sentence: fn000254.351
nee [dit ]was het .

Result #3627 Sentence: fn000254.354
nee [Jean ]heeft die hele lange muur geschilderd en ik heb die andere m*a geschilderd .

Result #3628 Sentence: fn000254.356
nou [het ]was heel lang .

Result #3629 Sentence: fn000254.357
[je ]was om half vijf klaar .

Result #3630 Sentence: fn000254.363
maar [je ]hebt wel heel rustig geschilderd .

Result #3631 Sentence: fn000254.366
ja [ik ]heb ook nog uh je xxx ...

Result #3632 Sentence: fn000254.369
oh zoals ['t ]moet .

Result #3633 Sentence: fn000254.372
[ik ]bedoel ...

Result #3634 Sentence: fn000254.374
als je goed gege*a als je goed uh als je goed kijkt dan uh dan je zult d'r wel uh [je ]zult wel plekken zien uh dat het uh dat je zegt van nou nou .

Result #3635 Sentence: fn000254.375
['t ]kan ook misschien wat sneller .

Result #3636 Sentence: fn000254.379
maar als ik uh volgens*x mij*x xxx als ik het bij mezelf uh zou hebben gedaan [dan ]zou ik ook uh tevreden geweest zijn .

Result #3637 Sentence: fn000254.383
[de echte ondergrond ]is ook al niet helemaal egaal .

Result #3638 Sentence: fn000254.384
ik [ik ]vind het prima .

Result #3639 Sentence: fn000254.385
maar goed toen we i*a toen we hier kwamen [toen ]was dus de helft nog ma*a ja toen was 't ...

Result #3640 Sentence: fn000254.389
nee [dit parket ]lag er natuurlijk nog niet .

Result #3641 Sentence: fn000254.391
dus [jij ]hebt het nog gewoon in uh ...

Result #3642 Sentence: fn000254.392
oh ja jij a*a ma*a [je ]hebt tuurlijk wel voor*x Sander*x mooi wit geschilderd .

Result #3643 Sentence: fn000254.395
[dat ]hebben we samen gedaan .

Result #3644 Sentence: fn000254.396
nou als je als we dat niet samen hadden gedaan [dan ]was het nooit uh dan hadden we zaten we nou nog nergens .

Result #3645 Sentence: fn000254.397
nee dan uh dan uh dan [dan ]zaten we nu nog uh ...

Result #3646 Sentence: fn000254.399
nee [dit ]was ook een dag werk .

Result #3647 Sentence: fn000254.402
[we ]zijn twee middagen bezig geweest .

Result #3648 Sentence: fn000254.405
Venkel [da ]'s een microfoon .

Result #3649 Sentence: fn000254.406
[hij ]zal toch wel bijna op zijn nou ?

Result #3650 Sentence: fn000254.407
[ik*x ]kom*x juist*x uit het licht .

Result #3651 Sentence: fn000254.409
oh [dat ]kan je zo ...

Result #3652 Sentence: fn000254.411
nou ja [ik ]vind dat we onze plicht wel gedaan hebben zeg maar .

Result #3653 Sentence: fn000254.416
ja nou ja da 's [dat ]is twee keer vijfenzeventig minuten da 's honderd vijftig minuten da 's tweeënhalf uur .

Result #3654 Sentence: fn000254.420
maar ['t ]is wel zo dat uh dat door uh ...

Result #3655 Sentence: fn000254.421
wat we aan [dinsdagavond ] die Lundia-kast opgezet .

Result #3656 Sentence: fn000254.424
en [toen ]was die kamer als het ware ingericht .

Result #3657 Sentence: fn000254.425
en dat uh dat [dat ]geeft eigenlijk meer een gevoel van uhm dat je iets af uh af hebt dan dat je in een grote ruimte allemaal uh kleine dingen aan het doen bent .

Result #3658 Sentence: fn000254.427
ja en [dit hoekje ]is wel geadopteerd meteen hè ?

Result #3659 Sentence: fn000254.430
[dit ]is waar het sociale leven nu verder gaat uh ...

Result #3660 Sentence: fn000254.433
[we ]gaan automatisch hier zitten .

Result #3661 Sentence: fn000254.436
ja [dit ]is alsof we ...

Result #3662 Sentence: fn000254.437
[dit ]is uh zo'n voor de hand liggende plek om even te gaan zitten .

Result #3663 Sentence: fn000254.438
dat lampje [dat ]is uh speciaal gekocht voor de gelegenheid ?

Result #3664 Sentence: fn000254.439
nou [dat ]was eigenlijk voor op de nou ja ik dacht ik zag het staan tussen de uitverkoop .

Result #3665 Sentence: fn000254.440
[ik ]denk da 's een aardig lampje die komt altijd van pas maar ik denk niet dat het genoeg licht is hè ?

Result #3666 Sentence: fn000254.444
['t ]is nog niet helemaal duidelijk of ik hier toch niet een uh ook zo'n pendellampje*x of een klein halogeenlampje of en ...

Result #3667 Sentence: fn000254.445
[datzelfde da*a of uh één uh daar hangen ]hadden ze voor uh voor negenenzestig gulden .

Result #3668 Sentence: fn000254.447
ja maar [dan ]wil ik wel een halogeen want dan is 't echt om te lezen .

Result #3669 Sentence: fn000254.452
ja oké [dan ]wordt het iets duurder .

Result #3670 Sentence: fn000254.453
ja of [je ]doet zo voor de sfeer zo'n klein lampje en je doet er een andere bij voor het goeie licht .

Result #3671 Sentence: fn000254.457
en [d'r ]moeten dus nog wat schilderijen op worden gehangen .

Result #3672 Sentence: fn000254.458
ja [in die zachte muur ]is 't geen probleem .

Result #3673 Sentence: fn000254.461
nee dat is uhm dan uh daar*x moet je daar*x moet je dat kun je met s*a uh spijkertje doen of*x uh als je een*x boor uh d*a de gewone boormachine die uh [die ]moet je nog tegenhouden anders is ie dadelijk d*a door de muur heen .

Result #3674 Sentence: fn000254.464
maar op de ande*a [uhm de andere muren ]wil ik dus helemaal geen spijkers meer nergens .

Result #3675 Sentence: fn000254.468
ja [die ]moet g*a aan de muur .

Result #3676 Sentence: fn000254.469
[we ]hebben d'r één gekocht hè ?

Result #3677 Sentence: fn000254.470
[daar ]ligt er één hé ?

Result #3678 Sentence: fn000254.471
oké maar [da ]'s voor de voor de tussenmuur die is ook zacht .

Result #3679 Sentence: fn000254.475
oh [daar ]is een verschil tussen de buitenmuur en de binnen*a ...

Result #3680 Sentence: fn000254.476
[de binnenmuren ]zijn van dit soort materiaal en de buitenmu*a de buitenwanden zijn van beton .

Result #3681 Sentence: fn000254.479
oh nee maar oh nee maar je j*a ja je kunt daar wel uh nee [die rails ]zou je kunnen ophangen .

Result #3682 Sentence: fn000254.482
maar [ik ]denk dat ik niet alles vol hal*u uh hang dus i*a misschien komt hier één schilderijtje nou ja goed dan hang ik één schilderij .

Result #3683 Sentence: fn000254.483
['k ]ga niet overal van die dure rail*a ...

Result #3684 Sentence: fn000254.488
maar daarvoor bij de televisie [daar ]komen wel vier of vijf schilderijtjes .

Result #3685 Sentence: fn000254.491
en uh [die ]wil ik op an*a ...

Result #3686 Sentence: fn000254.493
maar ja v*a [Jean ]heeft eigenlijk uh al heel veel gedaan .

Result #3687 Sentence: fn000254.494
ja nou goed [ik ]heb ook heel hard gewerkt .

Result #3688 Sentence: fn000254.498
[je ]hebt alleen maar pizza's gekregen en uh en gister de McDonald ja ik had eigenlijk een een lekkere maaltijd aan willen bieden maar ja d'r moest nog van alles uh af .

Result #3689 Sentence: fn000254.501
ja [ik ]heb ook een pizza gehad vanavond .

Result #3690 Sentence: fn000254.503
maar [je ]krijgt nog een uh ...

Result #3691 Sentence: fn000254.505
[je ]krijgt nog een lekkere maaltijd .

Result #3692 Sentence: fn000254.507
[Venkel ]is weer helemaal thuis hè ?

Result #3693 Sentence: fn000254.515
[ik ]had 'm naast me .

Result #3694 Sentence: fn000254.516
en oe [hij ]zat in de de dead*v man's*v seat*v .

Result #3695 Sentence: fn000254.519
ja maar als je echt niet meer op komt*x houden [dan ]kan je niks aan doen .

Result #3696 Sentence: fn000254.524
nee maar [dat beest ]kan toch wel een middagje zonder uh ...

Result #3697 Sentence: fn000254.530
nou ik kwam [om uh één uur xxx ]kwam ik thuis .

Result #3698 Sentence: fn000254.531
hè [als je moet poepen ]moet je toch poepen .

Result #3699 Sentence: fn000254.532
[daar ]kan ...

Result #3700 Sentence: fn000254.533
nee maar [hij ]heeft de hele ochtend buiten gelopen .

Result #3701 Sentence: fn000254.535
['t eerste wat ie doet ]is uh het perk om*a d*a ondergraven .

Result #3702 Sentence: fn000254.537
[bepaald moment ]moet je toch gewoon ?

Result #3703 Sentence: fn000254.538
nee [da ]'s niet waar hij gaat één keer per etmaal .

Result #3704 Sentence: fn000254.540
en [ik ]ging er vanuit dat ie die ene keer gehad had .

Result #3705 Sentence: fn000254.541
[ik ]bedoel dan gaat ie niet nog een keer .

Result #3706 Sentence: fn000254.542
en uh e*a en [Venkel ]dacht van uh oh dat doe ik vanmiddag wel .

Result #3707 Sentence: fn000254.552
['k ]ga vanavond weg ja .

Result #3708 Sentence: fn000254.553
[dan ]breng ik je .

Result #3709 Sentence: fn000254.554
oh [dat ]kan natuurlijk ook .

Result #3710 Sentence: fn000254.562
ggg [jij ]hebt maar zo weinig .

Result #3711 Sentence: fn000254.566
[dan ]zal ik me inhouden .

Result #3712 Sentence: fn000254.575
j*a [je ]mag toch wel één glaasje wijn drinken ?

Result #3713 Sentence: fn000254.585
nee [hij ]is heel erg nee nee nee nee hij komt ook weer aan zei die trots ja .

Result #3714 Sentence: fn000254.588
[hij ]had van de week z'n zwager mijn oom Peter op visite .

Result #3715 Sentence: fn000254.590
en die zei van Jan [wat ]ben je mager .

Result #3716 Sentence: fn000254.591
[het ]is gewoon eng .

Result #3717 Sentence: fn000254.593
zegt m'n vader ja [dat ]komt doordat ik geen alcohol meer drink .

Result #3718 Sentence: fn000254.594
en zegt mijn oom ja [dat ]bestaat niet .

Result #3719 Sentence: fn000254.600
mijn*x vader*x ook*x ['k ]ga nu weer alcohol drinken moet je de volgende keer kijken hoe 'k dik ik ben .

Result #3720 Sentence: fn000254.605
dus [nou ]is 't weg .

Result #3721 Sentence: fn000254.606
maar [hij ]deed het toch voor z'n lever ?

Result #3722 Sentence: fn000254.607
ja maar [tf*u ]gaat wel weer een tijd goed dus dat zakt naar de achtergrond toe .

Result #3723 Sentence: fn000259.1
en [we ]hebben al lang genoeg uh zitten tafelen zo .

Result #3724 Sentence: fn000259.2
ja [we zij*a ]zijn hele avond wel uh ongeveer mee zoet geweest denk 'k .

Result #3725 Sentence: fn000259.7
nou [die ]heeft zich aardig gehouden .

Result #3726 Sentence: fn000259.9
[ze ]heeft ervan genoten .

Result #3727 Sentence: fn000259.11
ja ze vond 't [ze ]vond het ook heel leuk en uh ...

Result #3728 Sentence: fn000259.12
nou [ik ]vond dat ze zich ook uh best uh goed ...

Result #3729 Sentence: fn000259.13
[ze ]bleef goed bij de les .

Result #3730 Sentence: fn000259.15
[soms ]is ze heel wazig maar nu uh reageerde ze best alert op de dingen .

Result #3731 Sentence: fn000259.18
['s middags ]begon ze een beetje zo weg te zakken hier ik denk van nou als die maar het hele diner nog volhoudt maar uh ...

Result #3732 Sentence: fn000259.19
ja ['k ]denk ...

Result #3733 Sentence: fn000259.20
[ik ]had ook gedacht die gaat uhm maar op de bank liggen als wij aan tafel zitten maar geen sprake van .

Result #3734 Sentence: fn000259.24
[dat ]viel gelukkig mee want ze was uh heel ziek geweest toch wel 's nachts .

Result #3735 Sentence: fn000259.26
[ze ]was gewoon misselijk of zo ?

Result #3736 Sentence: fn000259.27
[ze ]heeft overgegeven .

Result #3737 Sentence: fn000259.29
[ze ]heeft uh nou bijna continu ze zei uh wel zestig keer of zo .

Result #3738 Sentence: fn000259.30
[nou ]weet ik niet uh of ze geteld heeft maar stee*a e*a ze zegt ze lag weer in bed en dan moest 't weer dus .

Result #3739 Sentence: fn000259.34
en [toen ]heeft ze op gegeven moment uh die uh zuster uh geroepen ?

Result #3740 Sentence: fn000259.35
en [toen ]heeft ze op de alarmknop gedrukt is de zuster gekomen en die heeft 'r uh suiker getest .

Result #3741 Sentence: fn000259.36
[dat ]was goed .

Result #3742 Sentence: fn000259.37
nou ja [verder ]kon die eigenlijk ook niks doen die zei ja ...

Result #3743 Sentence: fn000259.41
[dat ]weet ze niet ze zegt van niet maar ja dat dat weet je soms niet natuurlijk .

Result #3744 Sentence: fn000259.43
maar [ze ]heeft niet iets uhlw*a vier dagen bewaard of zo en daarna nog een keer opgegeten ?

Result #3745 Sentence: fn000259.45
[dat ]zou best wel 'ns kunnen hoor .

Result #3746 Sentence: fn000259.47
[ze ]is niet zo uh weggooierig zoals de meeste ouwe mensen niet zijn .

Result #3747 Sentence: fn000259.49
[die ]bewaren alles veel te lang en uh ...

Result #3748 Sentence: fn000259.50
oh [dat ]kan nog wel .

Result #3749 Sentence: fn000259.51
[een paar weken terug ]heeft oma Teunissen ook zo uh een hele nacht overgegeven .

Result #3750 Sentence: fn000259.53
ah [die ]heeft ook uh iets uh gegeten wat te oud was .

Result #3751 Sentence: fn000259.55
maar [die ]staat erom bekend .

Result #3752 Sentence: fn000259.57
[die ]eet echt alles nog op .

Result #3753 Sentence: fn000259.58
ja [dat ]is uh ...

Result #3754 Sentence: fn000259.60
dat uh [da ]'s echt onverantwoord af en toe .

Result #3755 Sentence: fn000259.62
[ik ]snap dat niet hoor .

Result #3756 Sentence: fn000259.64
ja ik ka*a [ik ]snap wel waar 't vandaan komt maar i*a ...

Result #3757 Sentence: fn000259.65
[het ]is ja ...

Result #3758 Sentence: fn000259.66
['t ]is zo dom .

Result #3759 Sentence: fn000259.67
ja 't is ['t ]is ook uhm ...

Result #3760 Sentence: fn000259.68
[dan ]gaat ze dingen zitten opeten terwijl ze eigenlijk helemaal geen trek meer heeft om het maar niet weg te hoeven gooien .

Result #3761 Sentence: fn000259.69
[dat ]vind ik zo zo krom .

Result #3762 Sentence: fn000259.72
ja [daar ]kan 'k niet bij .

Result #3763 Sentence: fn000259.73
dat uh dan want [dan ]moet ze een een week weg en n*a dan gaat ze d'r koelkast uh leeg eten .

Result #3764 Sentence: fn000259.75
en [dan ]gaat ze weg zegt ze ggg ben zo vol .

Result #3765 Sentence: fn000259.78
ja maar [dat ]doet ze .

Result #3766 Sentence: fn000259.83
maar ja weggooien [dat ]kan niet .

Result #3767 Sentence: fn000259.84
[eten weggooien ]is de grootste zonde die je je kunt bedenken .

Result #3768 Sentence: fn000259.96
[daar ]ben 'k wel erg blij mee .

Result #3769 Sentence: fn000259.97
en [dan ]kom ik uh woensdag naar jou toe .

Result #3770 Sentence: fn000259.98
ja [je ]komt met de trein ?

Result #3771 Sentence: fn000259.99
ja [ik ]denk dat 'k de trein van kwart voor tien neem .

Result #3772 Sentence: fn000259.101
oh ja want [dan ]kan je met korting uh r*a reizen ja .

Result #3773 Sentence: fn000259.105
even denken [naar Nijmegen ]was altijd twee uur dus uh uhm dat weet ik nog goed dus waa*a daar kwam die dan om kwart voor twaalf komt ie daar ongeveer aan en dan is ie ongeveer een kwartier eerder of nee nog wel iets langer dan ben je om uh denk om om v*a vijf voor half twaalf of zo in uh in Arnhem .

Result #3774 Sentence: fn000259.108
en [dan ]gaat ...

Result #3775 Sentence: fn000259.116
dadelijk even noteren hoor want [dat ]onthoud ik niet .

Result #3776 Sentence: fn000259.118
want [je ]hebt een negen die gaat naar Geitenkamp en een negen die gaat naar De Laar .

Result #3777 Sentence: fn000259.120
en dus [je ]moet die negen naar De Laar hebben .

Result #3778 Sentence: fn000259.121
en [dan uhm ]moet je uitstappen bij de halte uh Winkelcentrum Elderhof .

Result #3779 Sentence: fn000259.123
en nou ja [waarschijnlijk ]herken je het wel als uh als ie als ie daar is maar je kunt voor de zekerheid even aan uh aan de chauffeur vragen of die een seintje geeft .

Result #3780 Sentence: fn000259.126
[dat ]is gewoon daar bij die uh SNS-Bank zeg maar die halte .

Result #3781 Sentence: fn000259.129
oh [dat s*a ]ligt uh dichtbij .

Result #3782 Sentence: fn000259.131
maar [dat ]zie ik wel hoor dat uh zijn daar toch al een aantal keren geweest .

Result #3783 Sentence: fn000259.132
ja daarom maar goed als je niet weet wanneer je moet drukken of zo maar ja [d'r staa*a ]stappen daar altijd mensen uit .

Result #3784 Sentence: fn000259.134
het is uh 't is zeg maar de derde halte op op die lange weg op die weg die helemaal door de wijk loopt en uh [daar ]is 't de derde halte van .

Result #3785 Sentence: fn000259.137
want [d'r ]zitten vrij veel haltes dicht bij elkaar .

Result #3786 Sentence: fn000259.140
en [dan ]ga je 's avonds gewoon weer terug ?

Result #3787 Sentence: fn000259.143
dus [je ]neemt gewoon een retourtje ?

Result #3788 Sentence: fn000259.145
[dat uh ]was wel m'n bedoeling .

Result #3789 Sentence: fn000259.151
nou [je ]zult uh ...

Result #3790 Sentence: fn000259.152
[een aantal dingen ]heb je natuurlijk nog niet gezien t*a uh dat het af was .

Result #3791 Sentence: fn000259.153
[dat ]is wel leuk .

Result #3792 Sentence: fn000259.156
[we ]moeten straks ook maar even meteen een afspraak uh maken voor uh nog een weekendje klussen .

Result #3793 Sentence: fn000259.169
ja nou [dat ]kunnen we wel gebruiken ggg .

Result #3794 Sentence: fn000259.171
nou ja [voorlopig uh ]is er nog wel werk denk ik .

Result #3795 Sentence: fn000259.176
en uh ja [dan uiteindelijk ]willen we die WC natuurlijk ook uh ...

Result #3796 Sentence: fn000259.177
[die ]moet ook gedaan uh worden .

Result #3797 Sentence: fn000259.179
en [ik ]weet niet of we dat allemaal zelf gaan doen of dat we dat toch door die uhm die uh ja die die kennis van uh Jan-Willems ouders zeg maar laten doen die loodgieter .

Result #3798 Sentence: fn000259.181
maar dan wil ik in ieder geval zelf al het voorberei*a dus alle tegeltjes d'raf en de pot d'ruit en zo en dat soort dingen allemaal [dat ]kunnen we dan alvast allemaal doen .

Result #3799 Sentence: fn000259.183
en [dan ]kunnen we 't eventueel door hem uh m*a m*a spullen laten plaatsen en zo .

Result #3800 Sentence: fn000259.185
ja da*a [dat ]lijkt me wel uh verstandig om uh dat niet allemaal zelf uh aan te pakken .

Result #3801 Sentence: fn000259.187
en tegelen bijvoorbeeld ja dat [dat ]doen zij ook dus dat zou ook kunnen is natuurlijk wel makkelijk als je het gewoon in één keer allemaal laat uh doen .

Result #3802 Sentence: fn000259.198
ja uiteindelijk wel maar [dat uh ]kan nog wel eventjes uh eventjes wachten .

Result #3803 Sentence: fn000259.200
oh [die WC ]doen jullie eerst ?

Result #3804 Sentence: fn000259.203
kijk ['t ]kan natuurlijk sowieso niet uh niet tegelijk want uh ja je moet gewoon een WC hebben natuurlijk uh .

Result #3805 Sentence: fn000259.207
nee maar [dat ]moet je ook niet tegelijk doen xxx .

Result #3806 Sentence: fn000259.209
[jullie ]willen wel daar uh ook van alles nog veranderen ?

Result #3807 Sentence: fn000259.210
ja uiteindelijk wel want dat douchehokje [dat ]is echt geen doen .

Result #3808 Sentence: fn000259.212
[dat ]is echt uh het is zo krap en uh gammel allemaal en uh lastig schoonmaken en uh ...

Result #3809 Sentence: fn000259.216
['k ]wou zeggen het ziet er ook gewoon niet fris uit .

Result #3810 Sentence: fn000259.217
nee maar i*a ja [dat ]krijg je ook niet meer schoon .

Result #3811 Sentence: fn000259.219
[je ]kunt uh schoonmaken wat je wilt maar uh ...

Result #3812 Sentence: fn000259.220
het [het uh ]lijkt me ...

Result #3813 Sentence: fn000259.221
ja [dat ]is moeilijk te ...

Result #3814 Sentence: fn000259.224
dus maar nee [we ]willen gewoon dat stukje gang d'rbij trekken .

Result #3815 Sentence: fn000259.225
oh ja [dat ]dacht al wat uh hoe wilden jullie 't ook al weer doen ?

Result #3816 Sentence: fn000259.231
of tot aan de zoldertrap wat het eerste komt [ik ]weet niet meer precies maar denk tot aan de slaapkamerdeur inderdaad .

Result #3817 Sentence: fn000259.233
ja [d'r ]zitten daar nog wat lichtknopjes en zo dus misschien moet een stukje muur nog blijven gewoon maar uh voor de elektriciteit .

Result #3818 Sentence: fn000259.236
uh ja want [dan ]moet je natuurlijk toch uh gaan uh uh veranderen met tegeltjes en zo ik denk niet dat je dat mooi krijgt als je dat allemaal zo zou willen laten .

Result #3819 Sentence: fn000259.237
en [ik ]wil het liefste n*a 't bad dan helemaal achterin uh dus onder dat schuine stukje zeg maar .

Result #3820 Sentence: fn000259.241
tjee [dat ]wordt wel een grote verbouwing zeg .

Result #3821 Sentence: fn000259.242
[dat ]wordt wel uh ja .

Result #3822 Sentence: fn000259.243
dus daarom dat uhm [daar ]moeten we gewoon nog flink uh ja voor sparen en uh ...

Result #3823 Sentence: fn000259.245
maar [dat ]wil ik dan ook gewoon goed uh goed doen .

Result #3824 Sentence: fn000259.247
nou dan dan kun je [alle tegels uhm ]moeten d'r ook uit en uh dat wordt echt gigantisch .

Result #3825 Sentence: fn000259.252
bedoel ja [dat huis ]is het wel waard om dat gewoon uh om daar een mooie badkamer uh ...

Result #3826 Sentence: fn000259.254
kijk [die badkamer ]is op zich wel mooi natuurlijk maar ja die douche niet .

Result #3827 Sentence: fn000259.257
en [douchen in het bad ]vind je niet handig ?

Result #3828 Sentence: fn000259.258
nee [dat ]vind 'k echt niet handig .

Result #3829 Sentence: fn000259.259
nou ['t ]lijkt me sowieso al beter dan uh zoals je 't nu hebt .

Result #3830 Sentence: fn000259.264
ja [dan ]moeten we alleen even zo'n uh ophangpunt voor die douchekop maken die d'r zit .

Result #3831 Sentence: fn000259.270
mja [dat ]is toch veel comfortabeler dan wat je nu hebt .

Result #3832 Sentence: fn000259.272
ja [dat ]zou kunnen .

Result #3833 Sentence: fn000259.273
nou [we ]moeten maar even over kij*a bedenken .

Result #3834 Sentence: fn000259.275
maar goed [dat ]is iets van later uh tenminste die uh verbouwing .

Result #3835 Sentence: fn000259.280
[dan ]doe je eerst alle andere dingen ?

Result #3836 Sentence: fn000259.282
maar [in die tijd ]zou ja zou ik persoonlijk dan uh n*a die badkamer ook lekker gaan gebruiken om te douchen ook en zo .

Result #3837 Sentence: fn000259.283
je [je ]hebt veel meer r*a ruimte om je armen uit te slaan en uh ...

Result #3838 Sentence: fn000259.284
ja nou inderdaad [dat ]is dus echt heel krap in dat andere .

Result #3839 Sentence: fn000259.288
[je ]kunt niet eens fatsoenlijk bukken om je voeten te wassen ggg .

Result #3840 Sentence: fn000259.290
[het ]is toch vreselijk ?

Result #3841 Sentence: fn000259.294
[ik ]snap niet dat ze dit zo gedaan hebben .

Result #3842 Sentence: fn000259.298
maar goed [je ]hebt in ieder geval de mogelijkheid om het te veranderen .

Result #3843 Sentence: fn000259.300
en [dat ]is wel uh wel mooi .

Result #3844 Sentence: fn000259.305
[ik ]ga toch eigenlijk wel één keer in de week in bad altijd .

Result #3845 Sentence: fn000259.306
['k ]heb nog een hele pot met uh kruidenbadzout .

Result #3846 Sentence: fn000259.309
nee [daar ]heb je niks aan natuurlijk .

Result #3847 Sentence: fn000259.312
ja da*a [dat ]dacht ik neem ik het mee als ik op vakantie ga nou als je met 't vliegtuig gaat dan neem je niet zo'n zware pot mee .

Result #3848 Sentence: fn000259.314
is*x alleen maar zonde van 't gewicht en uh en [dan ]koop je een*x één of ander klein flesje met uh ...

Result #3849 Sentence: fn000259.318
[da ]'s goed .

Result #3850 Sentence: fn000259.319
want uh [hij ]staat hier maar .

Result #3851 Sentence: fn000259.321
en ['t ]is best wel uh wel lekker spul .

Result #3852 Sentence: fn000259.325
nou [da ]'s goed .

Result #3853 Sentence: fn000259.326
dus uh ['k ]zal 'm zo even opzoeken .

Result #3854 Sentence: fn000259.328
nou [dan uh ]ga 'k m'n spullen pakken .

Result #3855 Sentence: fn000260.1
nou dat uh oh [dat ]zijn nog de foto's van ons uh verhuizen .

Result #3856 Sentence: fn000260.3
[toen ]gingen jullie verhuizen ?

Result #3857 Sentence: fn000260.4
ja [daar ]heb ik alleen niet zo heel veel foto's van maar ...

Result #3858 Sentence: fn000260.6
maar [dat ]staat op video hè ?

Result #3859 Sentence: fn000260.7
dus [daar ]heb ik geen foto's van gemaakt verder .

Result #3860 Sentence: fn000260.11
[dat ]was alleen op video .

Result #3861 Sentence: fn000260.13
[die ]is w*a die is wel leuk hè ?

Result #3862 Sentence: fn000260.14
[die ]ziet er wel vrolijk uit ja .

Result #3863 Sentence: fn000260.17
[ze ]hadden d'r wel schik in .

Result #3864 Sentence: fn000260.18
ja kijk ze staan allemaal te lachen [alleen Jan-Willem ]is aan het werk .

Result #3865 Sentence: fn000260.21
ja [da ]'s een beetje sadistisch .

Result #3866 Sentence: fn000260.28
vogels [de vogels ]moesten ook mee als laatste .

Result #3867 Sentence: fn000260.38
ja [daar ]hadden we zelf geen foto van van het huis nog maar n*a dit zat in zo'n makelaars-uh-rapport*u .

Result #3868 Sentence: fn000260.40
wou zeggen [dit ]is een uh heel andere auto .

Result #3869 Sentence: fn000260.42
[dit ]is nog van de vorige bewoners .

Result #3870 Sentence: fn000260.48
nou [dat ]is de de band van uh Jan-Willem z'n werk waar die in speelt .

Result #3871 Sentence: fn000260.52
[hij ]zingt .

Result #3872 Sentence: fn000260.54
[hij ]zingt ?

Result #3873 Sentence: fn000260.55
[hij ]heeft ook geen instrument uh .

Result #3874 Sentence: fn000260.58
oh [hij ]zingt ja ja*x .

Result #3875 Sentence: fn000260.61
[hij ]is d'r maar bij gaan zitten .

Result #3876 Sentence: fn000260.63
maar [ze ]zijn vrij serieus ze gaan één één keer in de week uh ...

Result #3877 Sentence: fn000260.67
en [ze ]hebben nu ook een zangeres d'rbij die staat hier nog niet op maar ...

Result #3878 Sentence: fn000260.69
nou nog niet maar [de bedoeling ]is dat ze bij een uh personeelsfeest of zo uh een keertje gaan optreden .

Result #3879 Sentence: fn000260.73
ja [xxx ]staat wel nou m*a dit is een uh directe collega van Jan-Willem die speelt uh drum geloof ik .

Result #3880 Sentence: fn000260.77
en [hierachter ]staat er nog één zie 'k ook geen instrument maar ja .

Result #3881 Sentence: fn000260.78
nee ja [ze ]hebben natuurlijk ook nog toetsen en dan één i*a één is de bassist .

Result #3882 Sentence: fn000260.82
['k ]heb d'r geen verstand van hoor maar dit is de bas volgens mij .

Result #3883 Sentence: fn000260.83
en dan [die anderen ]spelen am*a ...

Result #3884 Sentence: fn000260.84
maar [d'r ]is d'r eentje bij die speelt ook alles gewoon .

Result #3885 Sentence: fn000260.86
die uh [die ]schijnt echt uh een hele goeie muzikant te zijn .

Result #3886 Sentence: fn000260.88
ja ['t ]gaat gewoon verder ik was een bladzij vergeten .

Result #3887 Sentence: fn000260.89
['k ]wou al zeggen uh dat was niet veel .

Result #3888 Sentence: fn000260.93
ja [die ]zit los maar ...

Result #3889 Sentence: fn000260.94
de reünie van uh De Kleine Zwerver oh [dat ]is van de van de zomer ?

Result #3890 Sentence: fn000260.98
nee [die ]heb ik niet gezien .

Result #3891 Sentence: fn000260.103
['t ]zijn ja het zijn wel twee klassen of drie klassen of zo maar uh ...

Result #3892 Sentence: fn000260.107
ja en [hier ]zitten nog een paar uh docenten hier uh ja .

Result #3893 Sentence: fn000260.118
en [dat ]ben ik .

Result #3894 Sentence: fn000260.120
[ik ]zie het .

Result #3895 Sentence: fn000260.124
[Evelien ]was er niet hè ?

Result #3896 Sentence: fn000260.126
nee [die ]was er niet .

Result #3897 Sentence: fn000260.132
[dat ]is uhm hoe heet ze ook alweer uhm ?

Result #3898 Sentence: fn000260.136
[we ]hadden twee Marionnen .

Result #3899 Sentence: fn000260.137
[wat ]is die dik geworden .

Result #3900 Sentence: fn000260.144
A*a Anou*a [Anouschka ]is ook helemaal niet veranderd .

Result #3901 Sentence: fn000260.146
nee oh nee [ze*x ]staat*x daar*x ja .

Result #3902 Sentence: fn000260.152
hij [hij ]is wel heel erg veranderd vond ik .

Result #3903 Sentence: fn000260.153
[Marcel ]is dat .

Result #3904 Sentence: fn000260.165
ah [die ]is ook vreselijk veranderd dan .

Result #3905 Sentence: fn000260.169
ja [ik ]v*a ...

Result #3906 Sentence: fn000260.170
[ik ]kon me niet zo heel erg goed meer herinneren hoe die d'ruit zag .

Result #3907 Sentence: fn000260.173
[ik ]had 'm niet zo meteen herkend nee toen ie d'rbij uh kwam staan .

Result #3908 Sentence: fn000260.176
[die ]staat er niet bij die was er niet .

Result #3909 Sentence: fn000260.179
nee [die ]was er niet .

Result #3910 Sentence: fn000260.181
[later ]was ze d'r wel ?

Result #3911 Sentence: fn000260.183
nee [ik ]heb 'r helemaal niet uh ...

Result #3912 Sentence: fn000260.184
oh [ik ]dacht dat je d'r gesproken had ?

Result #3913 Sentence: fn000260.185
nee hoor nee [dat ]had ik alleen gehoord van uh dat ze daar werkte in 't Loo en uh die was pas getrouwd of die zou gaan trouwen of zo .

Result #3914 Sentence: fn000260.192
ja [zij ]zat een klas lager .

Result #3915 Sentence: fn000260.193
of [ze ]heeft maan*a een paar jaar bij ons gezeten of zo .

Result #3916 Sentence: fn000260.195
[d'r ]zijn er uh een aantal uh ja die 'k nooit gezien heb .

Result #3917 Sentence: fn000260.196
nee dit s*a [die ]zijn allemaal uit een ander jaar .

Result #3918 Sentence: fn000260.199
ja [d'r ]staat nog een meisje op dat was een vriendin van Tineke die zat een een klas lager .

Result #3919 Sentence: fn000260.201
[Edith ]was dat .

Result #3920 Sentence: fn000260.203
hier [dit ]is Edith .

Result #3921 Sentence: fn000260.204
maar [die ]ken jij denk ik ook niet .

Result #3922 Sentence: fn000260.207
ach God en [hier ]gingen we in Amsterdam die rondvaart maken .

Result #3923 Sentence: fn000260.210
ja [die ]heb ik ook maar ingeplakt .

Result #3924 Sentence: fn000260.212
[we ]hebben 'm niet meer opgestuurd dus uh ...

Result #3925 Sentence: fn000260.214
en [dit ]zijn de foto's van*x IJsland .

Result #3926 Sentence: fn000260.218
[dit ]is de de route die we gemaakt hebben .

Result #3927 Sentence: fn000260.222
ja [we ]zijn dus alleen niet hier geweest zeg maar .

Result #3928 Sentence: fn000260.224
maar verder uh overal zo'n be*a ja en [hier ]hebben we natuurlijk een heel stuk uh afgesneden zeg maar .

Result #3929 Sentence: fn000260.225
ja maar [hier ]loopt eigenlijk de hoofdweg ook ?

Result #3930 Sentence: fn000260.227
ja [dit ]is ...

Result #3931 Sentence: fn000260.228
maar [je ]kunt wel hier komen ?

Result #3932 Sentence: fn000260.229
[je ]kunt daar wel komen ja .

Result #3933 Sentence: fn000260.230
maar dit is allemaal hoofdweg ja [de hoofdweg ]loopt dus eigenlijk zo die snijdt ook dit stuk nog af .

Result #3934 Sentence: fn000260.232
maar hier di*a hier s*a [hier ]is 't uhm waar 't pad ophoudt daar was dat uh ongeluk .

Result #3935 Sentence: fn000260.235
en toen uh moesten we dus zijn we dus [met de ambulance ]zijn we weer helemaal terug hier is Jan-Willem in 't ziekenhuis geweest .

Result #3936 Sentence: fn000260.241
en uh [toen ]zijn zij dus uh dg*a Bob en Jim met de auto dus die nieuwe auto die ze kregen zijn uh hiernaar teruggereden naar uh Borgarnes waar we dus ook 's morgens eigenlijk vertrokken waren daar hebben zij in weer in die jeugdherberg overnacht .

Result #3937 Sentence: fn000260.242
en [toen ]zijn we de volgende dag dus met de auto ons komen ophalen in uh Akranes .

Result #3938 Sentence: fn000260.245
en [zij ]wisten wel uh dat jullie in Akranes waren ?

Result #3939 Sentence: fn000260.247
want [ze ]hebben dus allemaal ook contact gehad .

Result #3940 Sentence: fn000260.248
[ook onderweg toen wij in de ambulance waren ]hebben zij dus ook uh via die arts*a uh die artsenpraktijk ...

Result #3941 Sentence: fn000260.249
we zijn dus hier [hier ]is het gebeurd en toen zijn we ja 't is een heel klein kaartje dus 't is moeilijk .

Result #3942 Sentence: fn000260.251
[toen ]zijn we zo teruggegaan uh de berg af zeg maar .

Result #3943 Sentence: fn000260.252
eerst met een auto mee en toen zijn we [bij één of ander een soort cafeetje of zo ik weet niet meer precies wat het was ]zijn we overgestapt in een andere auto en die heeft ons naar uh Olafsvik gebracht hier die uh die stip .

Result #3944 Sentence: fn000260.256
en [daar ]was die uh uh die arts .

Result #3945 Sentence: fn000260.259
[daar ]was een soort klein polikliniekje .

Result #3946 Sentence: fn000260.261
en uh [die ]heeft toen gezegd van nou we moeten met de ambulance naar 't ziekenhuis .

Result #3947 Sentence: fn000260.262
en dus toen zijn zij met de ambulance zo gegaan en uh [die auto van Hertz ]is dus in Olafsvik uh afgeleverd bij uh Bob en Jim .

Result #3948 Sentence: fn000260.263
die hebben daar dus bij die polikliniek uh verder gewacht en bij de polit*a bij nee bij 't politiebureau zijn [daar ]zijn zij toen heen gegaan .

Result #3949 Sentence: fn000260.266
en [daar ]werd ook die auto heen gebracht die dus weggetakeld uh was of weggesleept .

Result #3950 Sentence: fn000260.268
en uh [daarvandaan ]hebben ze dus regelmatig contact gehad ook met uh met de ambulance dus met de chauffeur met de arts en zo en uh met het ziekenhuis uiteindelijk .

Result #3951 Sentence: fn000260.270
en [toen ]hebben ze ons dus ook daar kunnen bellen o*a uh we hebben ze daar ook gewoon gesproken .

Result #3952 Sentence: fn000260.271
want [zij ]hadden dus ook uhm we hebben toen hun de telefoon gegeven de GSM .

Result #3953 Sentence: fn000260.274
en dat was wel uh [die ]kon je daar gebruiken ?

Result #3954 Sentence: fn000260.277
[daar ]hebben we toen geprobeerd te bellen en hij gaf wel aan dat er een netwerk was of tenminste hij gaf de naam van een netwerk aan .

Result #3955 Sentence: fn000260.279
maar [hij ]maakte geen uh verbinding .

Result #3956 Sentence: fn000260.281
dus [daar ]had je niets aan .

Result #3957 Sentence: fn000260.282
maar vanuit die dorpjes wel dat uh [dat ]ging wel .

Result #3958 Sentence: fn000260.284
ja alleen hier wa*a de [later ]was het hier een heel tijd helemaal geen uh geen verbinding .

Result #3959 Sentence: fn000260.289
hé en en [hier ]was ook wel een uh een ambulancestandplaats of zo ?

Result #3960 Sentence: fn000260.290
ja bij die uhm bij die uhm uh die polikliniek zeg maar [daar ]hadden ze dus ook een ambulance of twee misschien ik weet het niet .

Result #3961 Sentence: fn000260.295
en [hier ]was ook een ziekenhuis zei die in uh Stykkishólmur maar dat was een uh is leuk als ze dat straks moeten gaan uitschrijven die plaatsnamen .

Result #3962 Sentence: fn000260.297
maar uh ggg [dat ]was een uhm uh ja meer voor uh hij ste*a zei daar hadden ze bijna geen geen fatsoenlijke voorzieningen dat was b*a meer voor ouwe mensen die uh een keer een prik nodig hadden of zo .

Result #3963 Sentence: fn000260.299
maar [daar konden ze ]hadden ze kennelijk al geeneens een goeie röntgen-uh-afdeling*u of zo .

Result #3964 Sentence: fn000260.302
dus [daar ]had jij niks aan ?

Result #3965 Sentence: fn000260.303
dus [daarom ]zijn we naar Akranes uh gegaan .

Result #3966 Sentence: fn000260.304
maar [dat ]was eigenlijk ook geen groot ziekenhuis hè ?

Result #3967 Sentence: fn000260.311
[niemand ]wordt daar ziek .

Result #3968 Sentence: fn000260.315
en toen zijn we dus uh dus [de volgende dag met die au*a vanuit Akranes ]zijn we dus weer dit hele stuk gereden toen zijn we dus zo gegaan naar Stykkishólmur .

Result #3969 Sentence: fn000260.318
en [toen ]zijn we weer zo verder gegaan .

Result #3970 Sentence: fn000260.321
en [uiteindelijk ]was het plan dus geweest om ja of hier want hier loopt een uh zo'n bergweg zeg maar om of hier over te steken of hier want hier lopen twee van die bergroutes en deze schijnt wel heel erg mooi te zijn .

Result #3971 Sentence: fn000260.324
[dat ]was eigenlijk dus het plan maar dat kon niet met die auto .

Result #3972 Sentence: fn000260.331
[jullie ]konden 't allemaal nog navertellen en dat uh ...

Result #3973 Sentence: fn000260.332
ja en [we ]konden de vakantie voortzetten dat was ook uh wel belangrijk ja .

Result #3974 Sentence: fn000260.334
[ook dat ]was natuurlijk wel heel belangrijk .

Result #3975 Sentence: fn000260.335
maar ['t ]was wel even een domper hè ?

Result #3976 Sentence: fn000260.339
ja [volgens mij is alles uh ]is alles rond .

Result #3977 Sentence: fn000260.340
wat uh ja we*a gewoon [we ]hebben we*a toch alles zo'n beetje teruggekregen .

Result #3978 Sentence: fn000260.341
ja [je ]hebt natuurlijk wat medische kosten waar je een klein gedeelte van zelf moet betalen een soort ei*a maar dat was uh maar heel weinig .

Result #3979 Sentence: fn000260.345
en uh [ik ]moet alleen nog eens aan uhm aan uh Jim vragen hoe het nou met uhm uhm hoe heet dat ?

Result #3980 Sentence: fn000260.347
want [dat ]was wel iets van zeshonderd gulden of zo .

Result #3981 Sentence: fn000260.348
en dat uhm i*a was geloof ik afgeschreven van haar creditcard maar [dat ]heeft ze dus terug laten boeken .

Result #3982 Sentence: fn000260.350
want [dat ]kan hè ?

Result #3983 Sentence: fn000260.353
en uh [dan ]zouden ze 't verder uitve-vechten*u via de uh via die IJsland Tours .

Result #3984 Sentence: fn000260.355
maar 'k weet niet wat daar nou uiteindelijk uit gekomen is maar we hebben dus wel dat geld teruggekregen van uh dat we met een veel mindere auto dus uh hebben gereden [daar ]hebben we wel uh fli*a flink bedrag voor teruggekregen .

Result #3985 Sentence: fn000260.357
dus [dat ]is in ieder geval wel uh wel netjes ja .

Result #3986 Sentence: fn000260.358
[da ]'s wel mooi ja .

Result #3987 Sentence: fn000260.360
foto van 't vliegtuig nou [dat ]is een foto uit een uh ggg .

Result #3988 Sentence: fn000260.363
ja [da ]'s lastig als je d'rin zit hè ?

Result #3989 Sentence: fn000260.365
[jullie ]vlogen m*a ...

Result #3990 Sentence: fn000260.366
ja [dat ]is ook zo .

Result #3991 Sentence: fn000260.374
[hier ]staat het op*x .

Result #3992 Sentence: fn000260.377
nou [Jan-Willem ]heeft er zin in .

Result #3993 Sentence: fn000260.379
ja [daar ]staat het op de monitor hoe laat we vertrekken maar dat is niet echt te te lezen .

Result #3994 Sentence: fn000260.381
[door de flits ]is dat niet te lezen .

Result #3995 Sentence: fn000260.385
ja [da ]'s de enige foto die we hebben van Reykjavik .

Result #3996 Sentence: fn000260.391
ja [dat ]is dus in 't Hard Rock Café .

Result #3997 Sentence: fn000260.394
nee maar [d'r ]was verder ja ...

Result #3998 Sentence: fn000260.395
[het ]is helemaal geen mooie stad Reykjavik .

Result #3999 Sentence: fn000260.398
ja [je ]hebt wel wat van die gekleurde daken een be*a ...

Result #4000 Sentence: fn000260.400
['t ]is een beetje een vissersstad een beetje havenstad .

Result #4001 Sentence: fn000260.402
maar [d'r ]is weinig moois uh ...

Result #4002 Sentence: fn000260.403
ja [in het centrum ]hebben ze een ...

Result #4003 Sentence: fn000260.407
maar ['t ]was niet echt spectaculair .

Result #4004 Sentence: fn000260.408
[we ]zijn er ook maar kort geweest .

Result #4005 Sentence: fn000260.413
en en Har*a dat Hard Rock Café [dat ]ziet er wel mooi uit .

Result #4006 Sentence: fn000260.414
ja [dat ]was wel grappig .

Result #4007 Sentence: fn000260.417
ja [dat ]had Bob uh in Nederland al opgezocht dat ...

Result #4008 Sentence: fn000260.418
want [daar ]wilde ie graag heen .

Result #4009 Sentence: fn000260.420
en [dat ]was dus inderdaad zo .

Result #4010 Sentence: fn000260.422
en [Jan-Willem ]heeft daar nu een T-shirt van hè ?

Result #4011 Sentence: fn000260.428
ja nou [dat ]heb ik gekocht .

Result #4012 Sentence: fn000260.429
[dat ]heeft ie van mij gekregen voor z'n verjaardag .

Result #4013 Sentence: fn000260.431
want*x [hij ]was tuurlijk jarig .

Result #4014 Sentence: fn000260.432
[hij ]was toen jarig ja .

Result #4015 Sentence: fn000260.434
maar [we ]hebben daar dus gegeten .

Result #4016 Sentence: fn000260.435
nou dan ['t ]was alm*a de eerste dag al meteen uh gewoon hamburger en uh en frietjes en cola .

Result #4017 Sentence: fn000260.437
en dat was dan uh [voor z'n vieren ]was dat iets van honderd twintig gulden of zo .

Result #4018 Sentence: fn000260.441
of nog meer ik weet het niet meer maar 't was in ieder geval [de eerste dag ]schrokken we meteen al uh behoorlijk van de prijzen .

Result #4019 Sentence: fn000260.443
[je ]moest even de begroting bijstellen .

Result #4020 Sentence: fn000260.446
ja want [dat ]weet je dan wel van tevoren maar het is toch als je dan ...

Result #4021 Sentence: fn000260.453
maar [het ]ziet er uh wel mooi uit maar koud .

Result #4022 Sentence: fn000260.455
ja [Jim ]heeft het ook wel koud daar uh zo te zien .

Result #4023 Sentence: fn000260.458
ah [toen ]was ...

Result #4024 Sentence: fn000260.460
ja d*a [die eerste dag of dag twee is dat dan maar de eerste echte dag zeg maar ]was het ook geen mooi weer .

Result #4025 Sentence: fn000260.464
ja maar ['t ]is wel heel apart hè ?

Result #4026 Sentence: fn000260.465
te*a ja daar [dat ]was ei*a ook heel mooi .

Result #4027 Sentence: fn000260.466
uiteindelijk [achteraf ]vind 'k 't wel jammer we zijn daar maar heel kort geweest .

Result #4028 Sentence: fn000260.467
[dat ]heet dan uh ja Thing*a Thingvel-vellier*u dat is één of ander apart teken .

Result #4029 Sentence: fn000260.471
en uhm [dat ]is ook wa*a waar het uh het parlement uh w*a vroeger a*a bijeenkwam of zo .

Result #4030 Sentence: fn000260.473
[het ]is historisch in ieder geval een heel belangrijke plaats en het is ook een natuurpark uh .

Result #4031 Sentence: fn000260.474
want [d'r ]zitten allemaal van die van die uh rotsspleten en zo .

Result #4032 Sentence: fn000260.478
en daar kun je dus allemaal wandelen en zo en dat schijnt ook met echo [een hele rare echo ]schijn je daar te hebben .

Result #4033 Sentence: fn000260.482
maar ja [dat ]hebben we dus nie*a we zijn d'r eigenlijk maar kort geweest maar onder ...

Result #4034 Sentence: fn000260.484
[we ]gaan weer verder .

Result #4035 Sentence: fn000260.488
en die huisjes [die ]stonden daar ook ?

Result #4036 Sentence: fn000260.490
[dat ]is denk ik ook ...

Result #4037 Sentence: fn000260.491
ja dat was da*a [dat ]is volgens mij die plek waar ze n*a n*a die vergaderingen hadden of zo uh .

Result #4038 Sentence: fn000260.493
ja want [het ]is echt een kilometer of uhm nou veertig of zo bij Reykjavik vandaan .

Result #4039 Sentence: fn000260.497
[ik ]weet 't niet precies .

Result #4040 Sentence: fn000260.503
en [d'r ]staan ook wat vlaggen en zo en wat gedenktekens en uh ...

Result #4041 Sentence: fn000260.507
en [het ]is dus een heel groot meer .

Result #4042 Sentence: fn000260.508
ja [dit ]is een beetje een uitloper met allemaal van die eilandjes d'rin maar daar hierachter loopt het helemaal door zo .

Result #4043 Sentence: fn000260.510
oh [hier ]zie je echt een groot meer .

Result #4044 Sentence: fn000260.513
[dat ]is dus het grootste meer volgens mij van IJsland .

Result #4045 Sentence: fn000260.516
[dat ]weet ik niet .

Result #4046 Sentence: fn000260.520
nee [we ]zijn niet eens naar beneden geweest .

Result #4047 Sentence: fn000260.521
want [wij ]stonden dus daarboven ergens een*x 't uitzicht .

Result #4048 Sentence: fn000265.13
ja ['t ]is al bijna weer zover .

Result #4049 Sentence: fn000265.14
[dan ]gaan we ...

Result #4050 Sentence: fn000265.16
nou [dat ]proberen we maar uh dat lukt niet altijd dus uh laatst was Lisanne was ziek toen is 't ook niet gelukt helaas .

Result #4051 Sentence: fn000265.19
ah [toen ]hebben we een film gehuurd .

Result #4052 Sentence: fn000265.22
mmm ja [dat ]was niet zo'n heel leuke film maar oké dat uh kan*x ook*x niet*x ...

Result #4053 Sentence: fn000265.26
nee [dat ]is zo .

Result #4054 Sentence: fn000265.27
maar [jullie ]houden dat er toch wel in ?

Result #4055 Sentence: fn000265.28
ja [da ]'s wel de bedoeling .

Result #4056 Sentence: fn000265.30
mmm [da ]'s wel leuk .

Result #4057 Sentence: fn000265.35
[dat ]duurt nog e*a .

Result #4058 Sentence: fn000265.36
oh ja [dat ]is dan dat weekend dan komen jullie klussen .

Result #4059 Sentence: fn000265.39
[dan ]gaan we met jullie uit .

Result #4060 Sentence: fn000265.54
[zondagavond ]zijn wij weer weg hoor .

Result #4061 Sentence: fn000265.55
[dan ]zijn jullie weer weg ?

Result #4062 Sentence: fn000265.60
ja [ik ]ken dat uh klie*a uh dat klussen van jullie dan 't duurt altijd langer namelijk ggg .

Result #4063 Sentence: fn000265.63
[dan ]komen we vrijdagavond en we gaan zondagochtend weg .

Result #4064 Sentence: fn000265.67
zondagochtend ah na*a zondag eind van de o*a ah [begin van de middag zondag ]gaan we weg .

Result #4065 Sentence: fn000265.70
na*u [we ]willen*x ieder geval voor 't eten thuis zijn zondag .

Result #4066 Sentence: fn000265.72
nou [we ]hebben nog genoeg te doen dus uh ...

Result #4067 Sentence: fn000265.73
xxx ['t ]wordt nu donker laten we nu maar 'ns gaan .

Result #4068 Sentence: fn000265.74
[je ]weet 't al .

Result #4069 Sentence: fn000265.75
[zo ]gaat dat dan .

Result #4070 Sentence: fn000265.77
[intussen ]zitten we lekker ons uh dessert te smullen .

Result #4071 Sentence: fn000265.80
ja [dat ]is wat is 't ook weer ?

Result #4072 Sentence: fn000265.87
ja dat Chileens [dat ]zou ik er ook niet uitgehaald hebben hoor maar ...

Result #4073 Sentence: fn000265.91
maar [lekker ]is 't wel .

Result #4074 Sentence: fn000265.96
[voor 't uh hele corpus ]bedoel je ?

Result #4075 Sentence: fn000265.98
[dat ]weet ik niet .

Result #4076 Sentence: fn000265.100
d'r zijn uh [d'r*x ]zijn tien van die apparaten in omloop .

Result #4077 Sentence: fn000265.103
oh oh [dat ]wist ik helemaal niet .

Result #4078 Sentence: fn000265.112
[dan ]zijn onze opnames straks weg .

Result #4079 Sentence: fn000265.121
na*u ['t ]zal allemaal wel loslopen met dat millennium denk ik hoor dus ...

Result #4080 Sentence: fn000265.122
[ik ]denk niet dat er uh dat er wat uitvalt .

Result #4081 Sentence: fn000265.126
nee [ik ]denk 't niet nee .

Result #4082 Sentence: fn000265.131
nee [ik ]denk dat die gewoon goed voorbereid zijn uh NUON en REMU*x en uh ja en uh al die andere groten .

Result #4083 Sentence: fn000265.132
maar d'r*x is één of ander bedrijf die aggregaten verhuurt maar uh d*a [d'r ]is niets meer te krijgen hoor .

Result #4084 Sentence: fn000265.135
nee [dat ]kunnen*x wij wij hebben d'r geloof ik drie staan .

Result #4085 Sentence: fn000265.136
[da ]'s uh helemaal overdreven maar ...

Result #4086 Sentence: fn000265.138
wat zeiden ze ze hadden één [één op de tien aanvragen ]hadden ze kunnen honoreren of zo .

Result #4087 Sentence: fn000265.140
oh [dat stukje ]heb jij ook gezien uh ja .

Result #4088 Sentence: fn000265.143
en dat va*a dat vond ik wel grappig toen zei die zo van ja maar ja hè dan hadden ze bijvoorbeeld aanvragen van de gemeente uh van gemeentehuizen gekregen en zo en uh [ha ]zei die die waren ook wel rijkelijk laat hoor .

Result #4089 Sentence: fn000265.144
[dat uh ]zei die wel*x .

Result #4090 Sentence: fn000265.146
ja [dat k*a ]kan ik me goed voorstellen ja .

Result #4091 Sentence: fn000265.147
[da ]'s altijd zo .

Result #4092 Sentence: fn000265.148
[zo ]gaat dat bij de gemeente hè .

Result #4093 Sentence: fn000265.150
[bij ons ]worden ze ook pas uh sinds de laatste week een beetje zenuwachtig dus .

Result #4094 Sentence: fn000265.151
gaan ze in één keer van oh oh oh ja [we ]moeten eigenlijk wel een aggregaat hebben .

Result #4095 Sentence: fn000265.152
en [dan ]gaan ze dat uh nog 'ns een keer proberen te bestellen .

Result #4096 Sentence: fn000265.154
[dat ]proberen ze dan gewoon ja ja .

Result #4097 Sentence: fn000265.156
[da ]'s gewoon uh dat noemen ze we de afschuifcultuur .

Result #4098 Sentence: fn000265.157
[ze ]denken altijd dat iemand anders 't wel regelt da 's bij ons ook zo .

Result #4099 Sentence: fn000265.163
dat is [typisch overheid ]is dat .

Result #4100 Sentence: fn000265.165
gemeentelijk rijks- [dat ]maakt niet zoveel uit dus .

Result #4101 Sentence: fn000265.166
en dan zeggen van*x [dat ]heb je toch wel geregeld .

Result #4102 Sentence: fn000265.170
ja [dit ]moet nog gedaan worden .

Result #4103 Sentence: fn000265.171
ja [dat ]klopt .

Result #4104 Sentence: fn000265.178
en [dan ]loopt iedereen weer weg .

Result #4105 Sentence: fn000265.181
[zo ]gaat dat .

Result #4106 Sentence: fn000265.185
uh ja ik uh [ik ]werk niet ja ik werk wel met een computertje oud ding daar .

Result #4107 Sentence: fn000265.186
nou [dat ]is juist 't gevaarlijke .

Result #4108 Sentence: fn000265.187
en [die ]is nagekeken .

Result #4109 Sentence: fn000265.188
[daar uh ]schijnt iets uh aan geregeld te zijn .

Result #4110 Sentence: fn000265.190
maar [we ]moeten wel alles uitzetten voor uh uh of morgen dus eigenlijk xxx .

Result #4111 Sentence: fn000265.191
maar [d'r ]zijn toch ook patiënten en zo of uh waar zitten die ergens dan*x ?

Result #4112 Sentence: fn000265.194
[die ]moet ze ook uitzetten .

Result #4113 Sentence: fn000265.195
uh uh [de patiënten ]zetten we ook uit .

Result #4114 Sentence: fn000265.200
nee omdat je zegt van we*x we zetten [we ]zetten alles uit .

Result #4115 Sentence: fn000265.202
nee alle k*a [alle computers ]gaan d'ruit ja .

Result #4116 Sentence: fn000265.204
en [die ]worden maandag allemaal weer opgestart geloof ik of zondag 'k weet niet .

Result #4117 Sentence: fn000265.209
ja [dat ]wilden ze bij ons ook doen in ieder geval net voor twaalf uur uh uitzetten en dan net daarna weer aanzetten maar ja .

Result #4118 Sentence: fn000265.211
[wij ]zagen daar 't nut niet van in dus .

Result #4119 Sentence: fn000265.212
[dat ]had een één of andere adviesgroep of zo had dat uh geadviseerd .

Result #4120 Sentence: fn000265.216
die zei van [zo ]moeten we 't doen .

Result #4121 Sentence: fn000265.218
en [wij ]dachten van i*a waarom ?

Result #4122 Sentence: fn000265.223
je krijgt alleen maar problemen namelijk want ja [met opstarten ja uh ]kan er weer wat fout gaan en zo dus je*x moet gewoon gewoon laat*a ja gewoon laten draaien .

Result #4123 Sentence: fn000265.229
nou ja [bij ons ]moet morgenmiddag alles uit .

Result #4124 Sentence: fn000265.230
en dan uh [ik ]hoef er niet heen nee .

Result #4125 Sentence: fn000265.231
maar dat [dat ]wordt gedaan ?

Result #4126 Sentence: fn000265.232
[jij ]hoeft er niet heen om jouw computer uit te zetten ?

Result #4127 Sentence: fn000265.233
[die ]is uit .

Result #4128 Sentence: fn000265.234
[die ]is uit .

Result #4129 Sentence: fn000265.235
die is gewoon [als 't goed is ]is die uit .

Result #4130 Sentence: fn000265.236
['k uh ]ben d'r al een hele week niet geweest .

Result #4131 Sentence: fn000265.239
mmm ah [die ]is uh niet millenniumgevoelig zit geen datum in .

Result #4132 Sentence: fn000265.240
nee [dat ]is allemaal uh machi*a o uh hoe hee*a zeg je dat ?

Result #4133 Sentence: fn000265.254
[dat ]wordt ook niet op de da*a zijn foto's hè ?

Result #4134 Sentence: fn000265.256
of nee [een EEG ]zijn a*a wel afdrukken hè ?

Result #4135 Sentence: fn000265.257
nee nee 't is een ['t ]is een uh een grote strook papier die onder een uh inkt-uh-naaldjes*u doorgaat en dan allemaal golfjes d'rop .

Result #4136 Sentence: fn000265.258
nee ['t ]is een xxx .

Result #4137 Sentence: fn000265.259
[d'r ]komt geen datum op te staan ?

Result #4138 Sentence: fn000265.262
en [daar ]wordt niet uh stel hè wordt een sessie afgesloten dan wordt er niet een datum op geprint of zo ?

Result #4139 Sentence: fn000265.266
nee [de moderne uh apparatuur ]heeft dat natuurlijk wel oh maar uh die van ons is uh tien jaar oud .

Result #4140 Sentence: fn000265.275
want [een stempel ]is wel millenniumproof*v .

Result #4141 Sentence: fn000265.276
[wij ]werken nog met stempeltjes .

Result #4142 Sentence: fn000265.277
ja [zo ]is 't .

Result #4143 Sentence: fn000265.280
[da ]'s 't voordeel .

Result #4144 Sentence: fn000265.281
[dat ]gaat uh dat zal altijd goed gaan .

Result #4145 Sentence: fn000265.282
nou ja en [anders ]hebben we gewoon pech gehad kunnen we geen EEG's meer maken .

Result #4146 Sentence: fn000265.288
[dat uh ]weet ik niet .

Result #4147 Sentence: fn000265.289
[dan ]gebeurt er nog 'ns wat in Heiloo .

Result #4148 Sentence: fn000265.293
[er ]zijn natuurlijk wel wat uh patiënten die altijd achter slot en grendel zitten .

Result #4149 Sentence: fn000265.294
['t ]zijn d'r niet zoveel maar ...

Result #4150 Sentence: fn000265.295
nee maar [je ]zult toch wel je hebt toch gesloten afdelingen gewoon ?

Result #4151 Sentence: fn000265.297
[je ]hebt gewoon gesloten afdelingen .

Result #4152 Sentence: fn000265.298
en [uh ]neem aan dat dat uh gesloten blijft .

Result #4153 Sentence: fn000265.299
maar [die ]zit dat is ter bescherming ...

Result #4154 Sentence: fn000265.309
dat uh nee dat uh [dat ]lijkt me niet .

Result #4155 Sentence: fn000265.312
nee [je ]moet gewoon afwachten .

Result #4156 Sentence: fn000265.314
[iedereen ]heeft er wel een mening over maar niemand kan voorspellen wat er echt gaat gebeuren dus uh ...

Result #4157 Sentence: fn000265.315
wij kre*a [wij ]kregen dus een mailtje op 't werk van uh een een twee weken van tevoren of zo van ja we moesten maar alle uh alle stekkers uit 't stopcontact trekken want de NUON die kon dus niet garanderen dat er geen uh uhm uh piekspanningen zouden optreden .

Result #4158 Sentence: fn000265.318
en uh toen kregen we nou de woensdag of zo voordat uh voor de kerst dus dan waren er al heel veel mensen waarschijnlijk al weg uh [in de laatste week uh ]nemen mensen natuurlijk toch al gauw vrij .

Result #4159 Sentence: fn000265.320
en uh [toen ]kregen we een mailtje van uh ja de uh moesten uhm de de telefoon uh mensen die een eel*a een elektronische telefoon uh he*a of een digitale telefoon hebben .

Result #4160 Sentence: fn000265.321
[die uh ]moesten de stekker d'r niet uittrekken want dan ging 't hele telefoonnet uh uhm over ze*a over z'n kop .

Result #4161 Sentence: fn000265.322
want uh a*a als die niet meer onder stroom stonden [dan ]gingen d'r dingen fout met 't telefoonnet .

Result #4162 Sentence: fn000265.324
dus [die ]moesten wel in blijven .

Result #4163 Sentence: fn000265.329
want ze want [ze ]hadden dus bij dus n*a n*a in de uh computerondersteuningsgroep die dat mailtje dus gestuurd had die hebben waarschijnlijk uh uh daarna bericht gekregen vu*a uh van de eerste hè de ee*a de eerste mensen die stekker d'ruit hebben getrokken en toen heeft de telefooncentrale hun uh van ja wat is er aan de hand en uh .

Result #4164 Sentence: fn000265.331
[we ]krijgen foutmeldingen uit 't Erasmusgebouw dus uh toen hebben ze gauw een mailtje gestuurd .

Result #4165 Sentence: fn000265.332
['t ]ging niet goed .

Result #4166 Sentence: fn000265.333
[wij ]hebben ook digitale toestellen maar daar zit helemaal geen uh die zitten niet in 't stopcontact .

Result #4167 Sentence: fn000265.334
[die ]worden denk ik gevoed door de of die hebben een batterij of zo ?

Result #4168 Sentence: fn000265.335
[die ]zullen wel een batterij hebben .

Result #4169 Sentence: fn000265.336
maar [je ]zult ze best hebben die ook via 't uh s*a via 't stroomnet uh .

Result #4170 Sentence: fn000265.340
nee [dat ]zijn dus gewo*a zeg maar gewone toestellen en uh normale dus zeg*x maar*x bureautoestellen geen uh draagbare .

Result #4171 Sentence: fn000265.342
maar uh nee [d'r ]gaat gewoon zo'n kabeltje in en uh klaar .

Result #4172 Sentence: fn000265.344
[hij ]zit echt op 't netwerk hè .

Result #4173 Sentence: fn000265.346
we hebben ook gewoon een telefoon-uh-netwerk*u en dat kan op [over het normale computernetwerk ]gaat dat gewoon .

Result #4174 Sentence: fn000265.347
[da ]'s ook digitaal dus uh .

Result #4175 Sentence: fn000265.349
is wel een digitaal netwerk maar [volgens mij ]zitten ze niet in 't stopcontact dus*x uh*x .

Result #4176 Sentence: fn000265.351
nee want [die ]worden dus ook uh dan gevoed uh door uh door de kabel dat moet wel volgens mij .

Result #4177 Sentence: fn000265.354
tja nou [ik ]weet niet hoor xxx .

Result #4178 Sentence: fn000271.1
[niet alleen van brood alleen ]leeft de mens .

Result #4179 Sentence: fn000271.2
maar ieder woord [dat ]komt uit de mond van God en God is liefde .

Result #4180 Sentence: fn000271.3
dus [eigenlijk ]gaat het om mensen leven vanwege woorden van liefde .

Result #4181 Sentence: fn000271.4
en [daarom ]zijn we hier bij elkaar omdat jullie woorden van liefde willen uitspreken naar elkaar .

Result #4182 Sentence: fn000271.6
Inge en André [jullie ]hebben prachtige teksten gekozen die nauw aansluiten bij jullie eigen ervaring bij wat jullie willen uitdrukken en vieren .

Result #4183 Sentence: fn000271.8
[jullie ]kennen elkaar al heel lang heel lang .

Result #4184 Sentence: fn000271.9
[pas ]was je tien jaar toen je Inge André voor het eerst echt zag .

Result #4185 Sentence: fn000271.10
en [dat moment ]is als het ware in je*x geheugen vast blijven zitten .

Result #4186 Sentence: fn000271.12
[achteraf ]heb je de neiging te zeggen alsof jullie voor elkaar bedoeld waren .

Result #4187 Sentence: fn000271.14
[zo ]groede*u jullie steeds naar elkaar toe verder met ook die uiterst pijnlijke breuken erin .

Result #4188 Sentence: fn000271.15
[en toch ]ervoeren jullie dat ook uit die pijn en die breuken nieuw vernieuwd en sterker leven en liefde mogelijk was .

Result #4189 Sentence: fn000271.16
en [zo ]hebben jullie ontdekt dat een leven zonder elkaar eigenlijk niet zo leuk is eigenlijk leeg .

Result #4190 Sentence: fn000271.17
[jullie ]vinden 't heerlijk om samen dingen te doen te dansen paard te rijden film kijken of ook zoals in de eerste lezing gezegd zwijgend bij elkaar zijn .

Result #4191 Sentence: fn000271.19
[het ]is alsof het zo samen zijn een eigen thuis creëert waar ieder zichzelf is zichzelf kan zijn en zichzelf mag zijn .

Result #4192 Sentence: fn000271.20
en [dit zichzelf zijn ]is een uiterst grote waarde in jullie huwelijksrelatie .

Result #4193 Sentence: fn000271.23
en [dat ]is boven alles belangrijk .

Result #4194 Sentence: fn000271.24
[de één zich meer waarmakend misschien vanuit z'n drang in het werk en in het leven zoals we hoorden in 't evangelie van vandaag ]benut de kansen van iedere dag honderd procent levend liefst heel efficiënt .

Result #4195 Sentence: fn000271.27
want*x [liefde ]is niet efficiënt liefde is niet zakelijk of nuttig bedoeld .

Result #4196 Sentence: fn000271.28
liefde g*a [daar ]gaat het niet om het doen .

Result #4197 Sentence: fn000271.29
[daar ]gaat het om de kwaliteit van het zijn het er echt zelf zijn het er echt zijn voor die ander .

Result #4198 Sentence: fn000271.30
[liefde ]is belangrijk vinden en echt beluisteren wat de ander beleeft en ervaart .

Result #4199 Sentence: fn000271.33
want [gedeelde vreugde ]is dubbele vreugde gedeelde smart is halve smart .

Result #4200 Sentence: fn000271.34
en [ook die ervaringen ]hebben jullie samen beleefd .

Result #4201 Sentence: fn000271.35
en [dit ]deed jullie naar elkaar toe groeien .

Result #4202 Sentence: fn000271.36
en [jullie ]wisten ook te genieten van het voor de ander zorgen .

Result #4203 Sentence: fn000271.38
en [dat ]wens ik jullie eigenlijk toe in de toekomst .

Result #4204 Sentence: fn000271.41
en [zo ]kunnen jullie elkaar verrijken met jullie gezamenlijke interesses en waarden .

Result #4205 Sentence: fn000271.42
en [zo ]kunnen jullie elkaar ook verrijken met jullie toch ook grote verschillen die door 't leven heen ook steeds serker*u zult ontdekken die verschillen .

Result #4206 Sentence: fn000271.43
maar [die ]kunnen tegelijkertijd elkaar verrijking geven .

Result #4207 Sentence: fn000271.45
[d'r ]zijn ook negatieve aspecten blijft er v*a hebben .

Result #4208 Sentence: fn000271.46
maar juist door daarmee bezig te zijn je te schuren soms aan elkaar [juist daardoor ]groei je uit tot rijpere en gelukkigere mensen .

Result #4209 Sentence: fn000271.47
[jullie ]hebben ook ervaren hoe kostbaar je voor elkaar bent .

Result #4210 Sentence: fn000271.51
en [al deze gevoelens samen ]vormen een exclusieve partner-liefdesrelatie als man en vrouw .

Result #4211 Sentence: fn000271.52
en [dit ]willen we vandaag hier vieren en bevestigen .

Result #4212 Sentence: fn000271.56
want [jullie ]willen ook Gods zegen vragen over jullie huwelijk .

Result #4213 Sentence: fn000271.61
en [daarom ]ben ik blij hier te mogen staan .

Result #4214 Sentence: fn000271.62
en [ik ]weet zeker ook dat u ouders van de bruid en bruidegom blij bent .

Result #4215 Sentence: fn000271.64
u ouders [u ]had al uw kinderen losgelaten toen ze een eigen weg gingen .

Result #4216 Sentence: fn000271.65
en [ik ]denk ik ken u niet persoonlijk nog niet maar*z 'k vermoed dat u blij en trots bent dat Inge en André deze stap vandaag zetten .

Result #4217 Sentence: fn000271.67
en [jullie ]weten Inge en André dat huwen en trouwen werkwoorden zijn .

Result #4218 Sentence: fn000271.69
[daar ]gaan jullie voor kiezen voor elkaar kiezen voor een toekomst als man en vrouw .

Result #4219 Sentence: fn000271.70
en [niets of niemand ]kan jullie geluk ooit ontnemen als je elkaar dag en nacht blijft zoeken en je inzet om elkaar te vinden in die liefde .

Result #4220 Sentence: fn000271.73
André [je ]hebt Inge leren kennen en je bent van haar gaan houden .

Result #4221 Sentence: fn000271.74
[ze ]geeft je moed en vertrouwen helpt je meer leren jezelf worden .

Result #4222 Sentence: fn000271.75
['t ]is een stuk van*x je*x leven*x .

Result #4223 Sentence: fn000271.82
ja*x [dat*x ]beloof*x ik*x .

Result #4224 Sentence: fn000271.83
Inge [je ]hebt André leren kennen en je bent van hem gaan houden .

Result #4225 Sentence: fn000271.84
[hij ]geeft je moed en vertrouwen .

Result #4226 Sentence: fn000271.86
[hij ]is een stuk van je leven .

Result #4227 Sentence: fn000271.96
ja [dat ]beloof ik .

Result #4228 Sentence: fn000271.99
ja [dat ]beloven wij .

Result #4229 Sentence: fn000271.104
ja [dat ]beloven wij .

Result #4230 Sentence: fn000271.107
[een leven ]is rond zonder begin of eind eindeloos zoals jullie liefde geloven*x is gezet*x .

Result #4231 Sentence: fn000271.112
en [in de naam van de kerk van God ]spreek ik uit een bevestiging dat dit huwelijk door jullie gesloten een xxx feest*x van*x de*x liefde*x is .

Result #4232 Sentence: fn000271.114
en [u ]staat hier allen als getuigen van André en Inge nabij te blijven hen te ondersteunen in hun liefde tot hun geluk en tot ons aller*x geluk*x .

Result #4233 Sentence: fn000271.116
[hij ]schenkt jullie oprechte liefde en trouw hij geve jullie zijn zegen de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest .

Result #4234 Sentence: fn000271.119
steken jullie samen de vlam in*x jullie huwelijksdag xxx doopkaars want [daar ]is 't 't begonnen toewijding aan God en nu op een nieuwe manier Gods liefde gestalte geven .

Result #4235 Sentence: fn000273.1
maar ['t ]is dus een lelijke boom en ik ben niet bijbelvast .

Result #4236 Sentence: fn000273.3
[ze ]heeft er geen slinger in zitten hè ?

Result #4237 Sentence: fn000273.5
ja [da ]'s niet echt veel .

Result #4238 Sentence: fn000273.7
maar [ze ]zijn doorzichtig die dingen .

Result #4239 Sentence: fn000273.8
[je ]ziet ze helemaal niet goed .

Result #4240 Sentence: fn000273.11
[katholieken ]zouden nooit doorzichtige ballen op*a ophangen .

Result #4241 Sentence: fn000273.14
moet je 'ns bij map*u en mam komen [daar ]hangen ballen in van dertig jaar oud echt waar .

Result #4242 Sentence: fn000273.16
[da*x ]'s*x mooi*x .

Result #4243 Sentence: fn000273.17
[bijna de helft ]is gesneuveld maar de andere helft is dus nog heel en die hangt er ook in .

Result #4244 Sentence: fn000273.20
['t ]is een heidens gebruik hè ?

Result #4245 Sentence: fn000273.22
da*a [dat ]weet je toch wel Dick ?

Result #4246 Sentence: fn000273.24
maar ja ['k ]vind 't wel gezellig .

Result #4247 Sentence: fn000273.29
[na dit uurtje ]gaan we eerst eventjes uhm handschoenen halen en eten kopen voor vanavond als uh Flip komt eten .

Result #4248 Sentence: fn000273.31
maar [dat ]kan allemaal in één moeite door .

Result #4249 Sentence: fn000273.35
ja en [dan uh ]gaan we naar huis .

Result #4250 Sentence: fn000273.37
[vanavond ]gaan we naar een film .

Result #4251 Sentence: fn000273.43
[hij ]heeft toch wel een titel hoop ik al*a ...

Result #4252 Sentence: fn000273.46
[je ]vindt 't lelijk ?

Result #4253 Sentence: fn000273.49
[da*a ]weet 'k niet .

Result #4254 Sentence: fn000273.51
ja [dat ]kan .

Result #4255 Sentence: fn000273.52
[ik ]moet in ee*a ...

Result #4256 Sentence: fn000273.53
[ik ]zie daar dat beestje staan op die uh box da 's een kuikentje voor degene die luistert .

Result #4257 Sentence: fn000273.54
[anders ]weten ze nog niet waar 'k 't over heb .

Result #4258 Sentence: fn000273.55
[nu ]moet 'k in één keer denken aan die kuikentjes uh gister op televisie die bij uh k*a met m*a met z'n vieren vijven tegelijkertijd in één hand kwak in zo'n ...

Result #4259 Sentence: fn000273.58
[dat ]vond 'k echt heel erg goor .

Result #4260 Sentence: fn000273.60
en ['k ]vond 't zo zielig .

Result #4261 Sentence: fn000273.61
[daar ]zie je van die kleine beestjes ...

Result #4262 Sentence: fn000273.63
en we he*a [we ]hebben gisteren besloten nooit meer naar McDonald's te gaan .

Result #4263 Sentence: fn000273.79
hingen op z'n kop en [dan ]werden ze eerst verdoofd en vervolgens ...

Result #4264 Sentence: fn000273.81
[al hangend ]werden ze ...

Result #4265 Sentence: fn000273.84
nee [de kop ]viel eraf hoor .

Result #4266 Sentence: fn000273.85
[ik ]keek jij niet .

Result #4267 Sentence: fn000273.87
het uh [de kop ]werd eraf gehakt en het ja maar als je een keel doorsnijdt hè ?

Result #4268 Sentence: fn000273.88
[ik ]hoorde dat dat ze dat zeiden oh .

Result #4269 Sentence: fn000273.90
maar [soms uh ]lukte de verdoving niet goed en dan werd de keel doorgesneden bij een levende kip .

Result #4270 Sentence: fn000273.92
[dan ]valt de kop d'r toch af ?

Result #4271 Sentence: fn000273.94
[dat ]was echt zo .

Result #4272 Sentence: fn000273.97
maar sowieso mensen die vlees eten die die [die ]steunen dat sowieso hè ?

Result #4273 Sentence: fn000273.99
de bio-industrie joho [daar ]ging een plastic zak door de lucht .

Result #4274 Sentence: fn000273.101
[dat ]zag er raar uit .

Result #4275 Sentence: fn000273.105
[dat ]begreep ik niet .

Result #4276 Sentence: fn000273.108
uh ['k ]geloof dat ze ook iets aan de voeten hadden hè ?

Result #4277 Sentence: fn000273.109
nee [dat ]waren kippen .

Result #4278 Sentence: fn000273.110
[dat ]was in een later stadium dat ze te weinig bewegingsruimte hadden die kippen maar voor de filet en dus niet de de eieren maar die uh kipjes .

Result #4279 Sentence: fn000273.111
[die ]hadden te bewe*a te weinig bewegingsruimte en de kipjes die dus voor de filet goed genoeg waren ...

Result #4280 Sentence: fn000273.114
[die uh ]hadden afwijking aan de pootjes .

Result #4281 Sentence: fn000273.116
[dat ]was het .

Result #4282 Sentence: fn000273.118
ja [dat ]vond 'k ook sterk dat ze dat konden vanuit de grote ...

Result #4283 Sentence: fn000273.119
ik te*a ja [dat ]sloeg nergens op .

Result #4284 Sentence: fn000273.124
[die ]heb ik niet tussen zien zitten .

Result #4285 Sentence: fn000273.125
[die ]moet je ook niet xxx .

Result #4286 Sentence: fn000273.126
nee [die ]smaken niet .

Result #4287 Sentence: fn000273.129
als je afwijkt van de norm [dan ]moest je ...

Result #4288 Sentence: fn000273.130
[dan ]werd je vergast .

Result #4289 Sentence: fn000273.133
want ['t ]is echt verschrikkelijk .

Result #4290 Sentence: fn000273.135
[dat ]weet ik niet .

Result #4291 Sentence: fn000273.137
en uh die bazen van MacDonald's [dat ]waren maar enge mannen .

Result #4292 Sentence: fn000273.138
ja [ze ]zagen d'r ech*a eng uit .

Result #4293 Sentence: fn000273.139
en ene [die ]had uh een uhm ...

Result #4294 Sentence: fn000273.140
uh z'n mond [die ]viel half dicht waardoor die met de link*a uit z'n linkerkant van z'n mond praatte waardoor*x die echt*x xxx ...

Result #4295 Sentence: fn000273.141
ja maar [dat ]kan best wel dat ie afasie heeft of nee geen afasie maar n*a d*a ...

Result #4296 Sentence: fn000273.142
ja maar daardoor leek ie het het [de pech voor hem ]was dat ie daardoor ook echt op een boef leek .

Result #4297 Sentence: fn000273.145
en [hij ]zweette een beetje .

Result #4298 Sentence: fn000273.146
ja [hij ]was wel een beetje aan 't zweten ja .

Result #4299 Sentence: fn000273.147
[hij ]had het behoorlijk heet en hij had een heel pokdadig*u gezicht .

Result #4300 Sentence: fn000273.152
[ik ]heb da*a ...

Result #4301 Sentence: fn000273.155
[de auto's ]neemt ie ook op .

Result #4302 Sentence: fn000273.156
en als we straks naar jouw kamer gaan [dan nemen ze ook aut*a ]neemt het ook auto's op .

Result #4303 Sentence: fn000273.157
[de auto's ]neemt ie ook op .

Result #4304 Sentence: fn000273.159
maar [daar ]kiezen zij zelf voor die mensen xxx .

Result #4305 Sentence: fn000273.162
ja maar goed Dick [we ]hebben al half uur zitten kwebbelen hoor dus wat dat betreft uh ...

Result #4306 Sentence: fn000273.163
xxx [dat ]denk jij .

Result #4307 Sentence: fn000273.166
welnee man [we ]zijn al veel langer bezig .

Result #4308 Sentence: fn000273.168
en [ik ]heb zelf al een half uur opgenomen .

Result #4309 Sentence: fn000273.171
ja maar [we ]komen wel aan ons uh ...

Result #4310 Sentence: fn000273.174
[minimum ]wou 'k zeggen maar ...

Result #4311 Sentence: fn000273.175
[do*u ]lukt heus wel .

Result #4312 Sentence: fn000273.176
[dan ]gaan we 't gewoon over iets anders hebben dan .

Result #4313 Sentence: fn000273.177
ja en [vanavond ]komt uh Hanko*x xxx die kan ook zichzelf even voorstellen en uh ...

Result #4314 Sentence: fn000273.180
ja [dan ]ga jij het met Hanko*x ...

Result #4315 Sentence: fn000273.183
en zo en [dan ]moeten we d*a uh voor uh ja voor 't jaar tweeduizend af hebben .

Result #4316 Sentence: fn000273.184
[dat ]lukt toch wel ?

Result #4317 Sentence: fn000273.185
nee nee nee nee nie*a [in di*a dit weekend ]mag ook nog .

Result #4318 Sentence: fn000273.187
ja maar [dat ]lukt toch allemaal wel ?

Result #4319 Sentence: fn000273.189
dus [we ]eten macaroni met Boursin en spekjes .

Result #4320 Sentence: fn000273.191
ja en [jij ]maakt sla .

Result #4321 Sentence: fn000273.192
[da ]'s goed .

Result #4322 Sentence: fn000273.196
[ik ]moet nog even iets kopen in d*a in de ...

Result #4323 Sentence: fn000273.207
[dat ]kan .

Result #4324 Sentence: fn000273.208
we gaan ook [één dezer dagen volgende week dan gaan we jou uh ]ga jij zingen in de soundmixer*v .

Result #4325 Sentence: fn000273.211
der*a oh jij bent niet wijs dan ga dit ding [dat ]ga je niet huren hoor Dick .

Result #4326 Sentence: fn000273.213
nee da*a dat [dat ]huurt één of andere d*a ik ik ben onderdeel van een hele grote groep op de uni en die betalen dat .

Result #4327 Sentence: fn000273.214
nee maar ['k ]heb 'm nodig .

Result #4328 Sentence: fn000273.215
[je ]bent niet wijs .

Result #4329 Sentence: fn000273.216
om uh wat uh dingen af te luisteren en [daardoor ]moest 'k 'm over de vakantie meenemen .

Result #4330 Sentence: fn000273.220
dus ja [eigenlijk ]had je 't deze week al moeten doen maar uh ...

Result #4331 Sentence: fn000273.222
[het ]kwam er niet van toch Dick ?

Result #4332 Sentence: fn000273.223
en [je ]moet eef*a even wat wat uh liedjes inzingen i*a inoefenen .

Result #4333 Sentence: fn000273.224
[we ]waren bij jouw ouders kom op .

Result #4334 Sentence: fn000273.225
ja waar*a [we ]waren bij jouw ouders we waren niet hier dus 't ging niet .

Result #4335 Sentence: fn000273.227
ja [vijf ]waren 't er eerst .

Result #4336 Sentence: fn000273.228
maar dat ja maar vof*a [voor 't weekend ]kun je d'r toch wel drie opnemen ?

Result #4337 Sentence: fn000273.234
en [de badkamer ]moet nog schoon en de keuken moet nog schoon en de WC moet nog schoon .

Result #4338 Sentence: fn000273.237
en is die buuv*u van jou [die ]is weer een uh buurvrouw die is weg ?

Result #4339 Sentence: fn000273.238
ja [die ]is weg .

Result #4340 Sentence: fn000273.240
[die ]is vanmiddag weggegaan .

Result #4341 Sentence: fn000273.241
en [die ]heeft wel op d'r geweten dat jij vannacht hier hebt geslapen bij een vriendin .

Result #4342 Sentence: fn000273.242
nou nee [dat ]heeft ze niet op d'r geweten .

Result #4343 Sentence: fn000273.246
da*a [daar ]kies ik toch zelf voor ?

Result #4344 Sentence: fn000273.247
[het ]was ...

Result #4345 Sentence: fn000273.248
bovendien ['t ]kwam goed uit hè ?

Result #4346 Sentence: fn000273.250
[gisteren ]was er trouwens een mooi jaaroverzicht op TV .

Result #4347 Sentence: fn000273.251
[ik ]vond 't heel goed .

Result #4348 Sentence: fn000273.255
['k ]vond 't heel goed .

Result #4349 Sentence: fn000273.261
ja maar ['k ]vond 't goed in elkaar zitten een hele goeie opbouw .

Result #4350 Sentence: fn000273.263
ggg en ook grappig dat ze elkaar in het parlement in Taiwan de hersens in elkaar timmeren nou [ik ]wist niet wat ik zag .

Result #4351 Sentence: fn000273.265
['k ]heb nog nooit zoiets gezien dat doe je toch niet .

Result #4352 Sentence: fn000273.266
ze grepen elkaar bij de keel [de bril ]werd afgerukt en de ander moest o*a uh moest weer die man tegenhouden dat ie niet de a*a uh de aanvaller naar de keel vloog enzovoort enzovoort enzovoort .

Result #4353 Sentence: fn000273.271
[je ]zult 't in Nederland een keer meemaken nou dan uh staan de kranten er zeker een maand van vol .

Result #4354 Sentence: fn000273.275
[dit ]is ook wel een beetje toch wel ook weer niet een rustige woning hè dit ?

Result #4355 Sentence: fn000273.280
ja maar [je ]zit wel aan de weg meteen .

Result #4356 Sentence: fn000273.286
en ['t ]is ook groot genoeg voor twee personen of niet ?

Result #4357 Sentence: fn000273.287
[je ]hoeft niet bij elkaar op de lip te zitten hè ?

Result #4358 Sentence: fn000273.289
want [je ]hebt daar een uh studeergedeelte en hier heb je een uh een leefgedeelte .

Result #4359 Sentence: fn000273.290
['t ]is net goed .

Result #4360 Sentence: fn000273.291
ja nee ['t ]is net goed .

Result #4361 Sentence: fn000273.292
[wat dat betreft ]zit je goed .

Result #4362 Sentence: fn000273.293
[ik ]zou hier wel een een deur tussen zetten als ik hier zou wonen .

Result #4363 Sentence: fn000273.294
nee [dat ]hoeft voor mij niet .

Result #4364 Sentence: fn000273.295
['k ]vind 't wel leuk dat 't open is .

Result #4365 Sentence: fn000273.296
maar ['k ]vind 't niet goed ingedeeld deze kamer uh di*a dit uh appartement .

Result #4366 Sentence: fn000273.298
uhm [ik ]zou niet daar aan die kant in 't kleine kamertje willen slapen .

Result #4367 Sentence: fn000273.304
ja [dat ]kan ook trouwens .

Result #4368 Sentence: fn000273.305
[dat ]kan goed .

Result #4369 Sentence: fn000273.306
ja [voor twee personen ]is 't goed hier slapen da 's ook veel groter en dan daar*a daarvan studeerkamer maken dat kan niet .

Result #4370 Sentence: fn000273.307
dan erger je blauw want uh wordt [heel veel verkeer langs uh ]raast er langs .

Result #4371 Sentence: fn000273.310
ja maar [da ]'s met slapen ook .

Result #4372 Sentence: fn000273.311
uh ja [ik ]heb er geen last van .

Result #4373 Sentence: fn000273.312
[ik ]heb die verstopte oortjes .

Result #4374 Sentence: fn000273.313
ze hadden eigenlijk [de toilet toilet ]hadden ze daar neer moeten zetten .

Result #4375 Sentence: fn000273.314
ja maar dan zou [in de studeerkamer of of het uh hoe je 't noemen wil ]zou geen enkel daglicht vallen .

Result #4376 Sentence: fn000273.315
[dat ]zou helemaal afgesloten zijn Dick .

Result #4377 Sentence: fn000273.317
[dan ]zou je ...

Result #4378 Sentence: fn000273.319
[daarom ]zit het ook in 't midden .

Result #4379 Sentence: fn000273.320
nou [dan ]zou je een uh studeerkamer kunnen hebben met een raampje naar het na*a na*a t*a naar de woonkamer .

Result #4380 Sentence: fn000273.335
nee ['k ]vind 't een beetje onpraktisch .

Result #4381 Sentence: fn000273.336
maar o*a [d'r ]valt overal mee te leven .

Result #4382 Sentence: fn000273.337
[je ]moet 'ns een keer stil blijven zitten jongen .

Result #4383 Sentence: fn000273.338
want dat hoort [dat ding ]neemt alles op .

Result #4384 Sentence: fn000273.339
[zodra ik me uitrek ]krijg ik een vernietigende blik van jou maar ondertussen ...

Result #4385 Sentence: fn000273.341
[jij ]zit nog wel 't dichtste bij de microfoon ook nog .

Result #4386 Sentence: fn000276.6
ja maar [hij ]is ook een beetje lui hè ?

Result #4387 Sentence: fn000276.10
[ik ]heb allemaal gemist .

Result #4388 Sentence: fn000276.11
di*a i*a dit is allemaal zo normaal voor mij dat [de helft aan me voorbij ]is gegaan .

Result #4389 Sentence: fn000276.14
dus [dan ]erger ik me d'r ook niet aan .

Result #4390 Sentence: fn000276.17
ik uh ik uh ['t ]zou mij ...

Result #4391 Sentence: fn000276.18
ja ['t ]zou me wel een beetje storen .

Result #4392 Sentence: fn000276.19
[dan ]denk ik van man ...

Result #4393 Sentence: fn000276.21
['t vou*a ]zou me op ...

Result #4394 Sentence: fn000276.29
[ze ]zitten te euten de hele tijd .

Result #4395 Sentence: fn000276.32
[straks ]is ie echt tachtig .

Result #4396 Sentence: fn000276.34
maar ['t ]is toch uh toch een keus van je moeder .

Result #4397 Sentence: fn000276.40
ja [ik ]weet 't niet hoor .

Result #4398 Sentence: fn000276.42
ja maar [hij ]kan gewoon echt absoluut niet snel ...

Result #4399 Sentence: fn000276.44
als ie twee dingen moet doen [dan ]raakt ie al geïrriteerd .

Result #4400 Sentence: fn000276.46
[da ]'s echt on*a ggg .

Result #4401 Sentence: fn000276.47
[hij ]is heel gauw geïrriteerd .

Result #4402 Sentence: fn000276.52
[dat ]heb ik helemaal niet meegekregen joh .

Result #4403 Sentence: fn000276.55
[dat ]is echt ...

Result #4404 Sentence: fn000276.56
[dat ]zijn punten van discussie .

Result #4405 Sentence: fn000276.57
maar ja [dat ]is maar wat je gewend bent hè ?

Result #4406 Sentence: fn000276.58
ja maar ['k ]zou 't toch wel een tijdje bij ze kunnen uithouden hoor .

Result #4407 Sentence: fn000276.61
[dat ]weet je niet Elberdien*x .

Result #4408 Sentence: fn000276.64
['k ]weet niet hoor .

Result #4409 Sentence: fn000276.69
[die ]wordt helemaal kriegel van van dat gedoe .

Result #4410 Sentence: fn000276.70
oh [die ]wordt al kriegel als mam uh iets aantrekt waarvan zij denkt alsjeblieft mens hang het weer terug in de klas*a uh kast .

Result #4411 Sentence: fn000276.72
[dan ]heeft ze al zoiets van asje*a ...

Result #4412 Sentence: fn000276.73
nee daar kan ze heel s*a [ze ]kan daar heel slecht tegen .

Result #4413 Sentence: fn000276.76
nou [da ]'s haar probleem .

Result #4414 Sentence: fn000276.79
maar ['k ]vind 't raar dat ze zo uh da*a z*a d*a n*a ja ...

Result #4415 Sentence: fn000276.82
ja [dan ]zit 'r iets heel ...

Result #4416 Sentence: fn000276.86
['k ]wil even kijken .

Result #4417 Sentence: fn000276.89
[dan ]zit 'r iets heel langs ja misschien wel .

Result #4418 Sentence: fn000276.91
ah [ik ]weet niet .

Result #4419 Sentence: fn000276.92
[ik ]krijg stijf achterwerk van hier op de grond zitten .

Result #4420 Sentence: fn000276.94
ggg en [oud en nieuw ]he*a we bij Jetty en Martin gevierd ja .

Result #4421 Sentence: fn000276.96
[nu ]weten ze gelijk alles .

Result #4422 Sentence: fn000276.104
nou [dat ]geloof ik niet .

Result #4423 Sentence: fn000276.105
maar [dat ]was toch hun ...

Result #4424 Sentence: fn000276.108
en [dat ]doen ze nog steeds ?

Result #4425 Sentence: fn000276.118
[D66 ]stem ik vaak ja .

Result #4426 Sentence: fn000276.119
maar [ik ]zou nooit op een christelijke partij stemmen .

Result #4427 Sentence: fn000276.122
[mijn vader ]vindt dat uh die tachtigprocentregeling vindt ie maar niks .

Result #4428 Sentence: fn000276.124
[dat ]vindt ie zonde .

Result #4429 Sentence: fn000276.126
[ik ]weet niet wat dat is .

Result #4430 Sentence: fn000276.127
en hij vindt dat mens*a [haarover*u top van je salaris ]betaal je tachtig procent belasting .

Result #4431 Sentence: fn000276.130
ja maar [daardoor ]kan hier ook alles .

Result #4432 Sentence: fn000276.132
maar [hij ]vindt ook dat uh dat mensen ...

Result #4433 Sentence: fn000276.134
[hij ]prukt*u er wel .

Result #4434 Sentence: fn000276.135
[hij ]plukt er de vruchten van .

Result #4435 Sentence: fn000276.140
en [ook vergeleken met PVDA ]is D66 veel geheime*a gelijkmatiger .

Result #4436 Sentence: fn000276.142
ja [ik ]zou gevoelsmatig nooit op uh PVDA stemmen .

Result #4437 Sentence: fn000276.145
want [ik ]hou niet van linkse rakkers .

Result #4438 Sentence: fn000276.147
maar [ik ]zal er niet op stemmen .

Result #4439 Sentence: fn000276.148
en uhm [van christelijke partijen ]hou ik sowieso niet .

Result #4440 Sentence: fn000276.151
nee [dat ]is geen argument .

Result #4441 Sentence: fn000276.158
[dan ]houden de argumenten ineens op hè ?

Result #4442 Sentence: fn000276.159
zo van nou*x ja maar [dat ]is nu eenmaal zo .

Result #4443 Sentence: fn000276.171
[dat ]is nou eenmaal zo .

Result #4444 Sentence: fn000276.173
nou ['t ]zal wel .

Result #4445 Sentence: fn000276.185
maar [ik ]zal altijd voor de meer uh ...

Result #4446 Sentence: fn000276.189
en [ik ]hou ook wel v*a ...

Result #4447 Sentence: fn000276.191
[ik ]moe*a ik ik s*a ...

Result #4448 Sentence: fn000276.193
oh [ik ]krijg uh echt stijf achterwerk hier .

Result #4449 Sentence: fn000276.194
['t ]is heel erg om te zeggen .

Result #4450 Sentence: fn000276.195
maar [ik ]hou wel van een intellectuele ...

Result #4451 Sentence: fn000276.196
[je*x ]bent*x de intellectuele scene ?

Result #4452 Sentence: fn000276.201
scene daar zit ik de hele dag in en [dat ]is ...

Result #4453 Sentence: fn000276.204
en [die ]vind je terug bij uh PVDA ?

Result #4454 Sentence: fn000276.209
een in*a [da ]'s een intelligente intelligente partij .

Result #4455 Sentence: fn000276.213
ja [ik ]vind d'r wordt nagedacht d'rover .

Result #4456 Sentence: fn000276.214
maar [ze ]hebben meer oog voor uhm voor w*a de wat armeren in ons land dan de VVD .

Result #4457 Sentence: fn000276.215
en VVD uh [PVDA s*a ]is ...

Result #4458 Sentence: fn000276.216
en [daarvoor ]zal ik niet zo gauw op de VVD stemmen .

Result #4459 Sentence: fn000276.218
maar [PVDA ]is uh een beetje een anti-partij .

Result #4460 Sentence: fn000276.220
ks*a [ik ]hou niet van anti-partijen .

Result #4461 Sentence: fn000276.221
nee [ze ]komen zo af en toe een beetje dom over .

Result #4462 Sentence: fn000276.223
[ik ]weet niet wie dit bandje gaat afluisteren .

Result #4463 Sentence: fn000276.225
xxx [dat ]wil je niet eens weten .

Result #4464 Sentence: fn000276.233
[da ]'s gewoon een student-assistent denk ik .

Result #4465 Sentence: fn000276.235
[nou ]heb ik waarschijnlijk iemand beledigd .

Result #4466 Sentence: fn000276.241
nee maar d'r worden [d'r ]worden stukjes spraak ...

Result #4467 Sentence: fn000276.243
[je ]bent 't niet meer .

Result #4468 Sentence: fn000276.244
[ze ]wilden veertig minuten spraak .

Result #4469 Sentence: fn000276.246
en [dat ]betekent dus dat je uhm niet samenhangende gedeel*a gehe*a gehelen kunt hebben .

Result #4470 Sentence: fn000276.251
[ik ]ben nu bijvoorbeeld spraak aan het opnemen van Pia Dijkstra en Henny Stoel op moment .

Result #4471 Sentence: fn000276.258
ik ben [deze weken ]ben ik bezig daarmee .

Result #4472 Sentence: fn000276.261
en [wat ik doe ]is uh ...

Result #4473 Sentence: fn000276.263
[ik ben uh ]ben zelf een beetje aan het editen thuis met ...

Result #4474 Sentence: fn000276.265
want [ik ]wil niet dat al die buitenlandse reporters ertussen staan .

Result #4475 Sentence: fn000276.268
[dat ]betekent dat ik vaak de eerste paar woorden van haar mis .

Result #4476 Sentence: fn000276.270
en [je ]valt halverwege d'rin ?

Result #4477 Sentence: fn000276.272
maar [dat ]is geen probleem .

Result #4478 Sentence: fn000276.273
want [bij mij ]gaat 't ...

Result #4479 Sentence: fn000276.277
en [die ]plak ik gewoon aan mekaar .

Result #4480 Sentence: fn000276.281
dus dan uh [dan ]hoor je van loopt uh ...

Result #4481 Sentence: fn000276.284
[hier ]is Erwin Krol .

Result #4482 Sentence: fn000276.286
['t ]is weer lekker weer .

Result #4483 Sentence: fn000276.288
ja [ik ]snap helemaal precies wat je bedoelt .

Result #4484 Sentence: fn000276.289
maar [dat ]is als je fonetisch onderzoek doet .

Result #4485 Sentence: fn000276.290
dan is 't [dan ]maakt het niet uit dat 't uh ...

Result #4486 Sentence: fn000276.294
[je ]moet uh ...

Result #4487 Sentence: fn000276.295
[je ]kijkt niet naar de de de de de intonatie of zo .

Result #4488 Sentence: fn000276.297
maar [dit ]is niet een fonetisch onderzoek of wel ?

Result #4489 Sentence: fn000276.298
[dit ]is anders .

Result #4490 Sentence: fn000276.299
nee ['t fonetische gedeelte ]maakt niet uit uh .

Result #4491 Sentence: fn000276.300
[dit ]is anders .

Result #4492 Sentence: fn000276.305
[ik ]heb gehoord dat uhm ...

Result #4493 Sentence: fn000276.307
[ze ]gaan alles uitschrijven .

Result #4494 Sentence: fn000276.308
dus [dan ]moeten d'r hele zinnen in staan .

Result #4495 Sentence: fn000276.309
oh [dat ]is wel hè ?

Result #4496 Sentence: fn000276.313
[grof gezegd ]zijn ze op zoek naar alle aspecten van spraak .

Result #4497 Sentence: fn000276.316
[ik ]kijk ...

Result #4498 Sentence: fn000276.317
[ik ]kom uit 't zuiden en ik woon nu in 't oosten .

Result #4499 Sentence: fn000276.319
en [ik ]ben hoog opgeleid .

Result #4500 Sentence: fn000276.321
uh mij*a [mijn vader ]is ook hoog opgeleid .

Result #4501 Sentence: fn000276.322
[mijn moeder ]is laag opgeleid .

Result #4502 Sentence: fn000276.323
nou [daar ]houden ze rekening mee .

Result #4503 Sentence: fn000276.332
[dat ]doet er niet toe .

Result #4504 Sentence: fn000276.333
[dat ]wilden ze weten .

Result #4505 Sentence: fn000276.334
[daar ]ben ik 't trouwens niet mee eens .

Result #4506 Sentence: fn000276.339
nou [ik ]zal 'ns even vragen .

Result #4507 Sentence: fn000276.340
maar [hier ]maakt 't dus niet uit of je een hele of een halve zin ...

Result #4508 Sentence: fn000276.343
of uh [hier ]maakt dus wel uit of je hele of halve zinnen hebt .

Result #4509 Sentence: fn000276.347
ja [je ]weet nooit wat ze verzinnen .

Result #4510 Sentence: fn000276.349
['t ]zijn van die corpustaalkundigen die houden zich met dat soort uh onzin bezig .

Result #4511 Sentence: fn000276.350
['t ]is maar goed dat ze jouw gezicht nou niet kunnen zien .

Result #4512 Sentence: fn000276.354
[ze ]weten wie ik ben .

Result #4513 Sentence: fn000276.358
ja corpustaalkunde*a die gaan [die ]gaan woorden ...

Result #4514 Sentence: fn000276.359
[die ]doen aan woorden tellen en dan gaan ze analyseren hè ?

Result #4515 Sentence: fn000276.362
[die ]doet aan woorden tellen .

Result #4516 Sentence: fn000276.364
[die ]telt woorden Dick .

Result #4517 Sentence: fn000276.367
[ik ]zou 't niet weten .

Result #4518 Sentence: fn000276.372
en [dan ]gaan ze kijken wat voor woord gebruikt ...

Result #4519 Sentence: fn000276.374
en [dan ]gaan ze gewoon tellen .

Result #4520 Sentence: fn000276.378
['t ]is wel iets ingewikkelder dan dat hè .

Result #4521 Sentence: fn000276.380
[dat ]is toch een mee*a ...

Result #4522 Sentence: fn000276.381
[dat ]is kwantitatief taalonderzoek .

Result #4523 Sentence: fn000276.382
en daar [daar ]kan 't voor gebruikt worden .

Result #4524 Sentence: fn000276.383
maar ook ze gaan [woorden ]gaan ze labelen .

Result #4525 Sentence: fn000276.384
[dus ]gaan ze uh een ...

Result #4526 Sentence: fn000276.386
[die*x ]gaan ze merken geven in de computer .

Result #4527 Sentence: fn000276.387
dus [dan ]kun je lat*a later ...

Result #4528 Sentence: fn000276.394
[dan ]kan bijvoorbeeld een uh student-assistent of een uh een AIO die ooit onderzoek wil doen naar 't .

Result #4529 Sentence: fn000276.399
[dat ]zal digitaal opgeslagen worden denk ik .

Result #4530 Sentence: fn000276.400
en ['t ]wordt gefofo*a uh getranscribeerd .

Result #4531 Sentence: fn000276.403
[het ]wordt gezegd 't of t*a .

Result #4532 Sentence: fn000276.407
[dat ]is dan fonetisch .

Result #4533 Sentence: fn000276.409
of 't [over 't h*a geheel ]wordt gehee*a of 't ...

Result #4534 Sentence: fn000276.412
en een andere [die ]kan nog*x misschien*x kijken naar uh ...

Result #4535 Sentence: fn000276.417
oh [dan ]had je m'n vader moeten opnemen joh .

Result #4536 Sentence: fn000276.419
[het woord archaïsch ]is ook al een beetje archaïsch .

Result #4537 Sentence: fn000276.421
[daarom ]wist ik 't ook niet .

Result #4538 Sentence: fn000276.422
hè maar dus [je ]kunt kijken .

Result #4539 Sentence: fn000276.423
[je ]kunt dus over tien jaar kijken van goh hoe praatten ze vroeger hè ?

Result #4540 Sentence: fn000276.424
dan hoorde [dan ]valt misschien op ...

Result #4541 Sentence: fn000276.426
[dat ]zou omdat wij woorden als depri zeggen en zo .

Result #4542 Sentence: fn000276.427
en [dat ]is ...

Result #4543 Sentence: fn000276.430
ja [uni ]is volgens mij ...

Result #4544 Sentence: fn000276.431
[mijn vader ]zei ook wel 'ns uni geloof ik .

Result #4545 Sentence: fn000276.432
maar ik bedoel dat [dat ]kun je dus later bekijken van wat zeggen men*a ...

Result #4546 Sentence: fn000276.442
[spuitpoep ]wordt uh misschien uh frequenter gebruikt uh uh nu dan tien jaar geleden .

Result #4547 Sentence: fn000276.445
maar [over vijftig jaar ]kun je dus wel kijken .

Result #4548 Sentence: fn000276.447
en [dan ]kom je 'm één keer tegen waarschijnlijk .

Result #4549 Sentence: fn000276.453
[ze ]weet n*a ...

Result #4550 Sentence: fn000276.455
[ik ]begrijp wat je bedoelt Dick .

Result #4551 Sentence: fn000276.470
oké [dan ]is 't goed .

Result #4552 Sentence: fn000276.471
ja [d'r ]is iets mis met die kachel beneden .

Result #4553 Sentence: fn000276.472
Ton Nuijen [die ]zegt altijd hè aan 't eind van een zin .

Result #4554 Sentence: fn000276.477
[da ]'s zo grappig .

Result #4555 Sentence: fn000276.483
ja want [zo ]gaan we dat doen hè ?

Result #4556 Sentence: fn000276.488
[dan uh ]moet je wel je boterham meenemen hè ?

Result #4557 Sentence: fn000276.491
ik i*a [ik ]ben stom en jullie snappen ni*a ook niks .

Result #4558 Sentence: fn000276.492
[da ]'s zo grappig .

Result #4559 Sentence: fn000276.494
[ik ]ben zo stom dat ik niet snap dat jullie niks snappen .

Result #4560 Sentence: fn000276.497
maar [ik ]wou ...

Result #4561 Sentence: fn000276.498
[ik ]wou iets vragen .

Result #4562 Sentence: fn000276.500
dus [daar ]wordt 't voor gebruikt .

Result #4563 Sentence: fn000276.501
[je ]had 't net over studenten-as*a ...

Result #4564 Sentence: fn000276.504
[een student-assistent ]is een is een uh student die assistent is .

Result #4565 Sentence: fn000276.508
een co-assistent [dat ]is iemand die in 't ziekenhuis werkt volgens mij .

Result #4566 Sentence: fn000276.510
oké n*a [d*a ]bedoel ik iets*x ...

Result #4567 Sentence: fn000276.512
[jij ]loopt co .

Result #4568 Sentence: fn000276.516
[ik ]loop niks .

Result #4569 Sentence: fn000276.517
[je ]bent AIO .

Result #4570 Sentence: fn000276.520
[dat ]is 't je bent AIO .

Result #4571 Sentence: fn000276.521
[ik ]ben geen student meer .

Result #4572 Sentence: fn000276.525
nee [die ]is een student .

Result #4573 Sentence: fn000276.530
[ik ]weet voldoende .

Result #4574 Sentence: fn000276.531
alleen AIO [die ]wordt vaak gezien als student .

Result #4575 Sentence: fn000276.532
['k ]weet ook niet hoe ?

Result #4576 Sentence: fn000276.537
[ik ]wou alleen maar m'n been strek*a .

Result #4577 Sentence: fn000276.538
[door de buitenwereld ]wordt ie vaak uh gezien als student maar ...

Result #4578 Sentence: fn000276.541
[hij ]ontkent 't zelf .

Result #4579 Sentence: fn000276.548
dat [die ]hebben een bepaald contract bij NWO en en ...

Result #4580 Sentence: fn000276.551
[die ]verdient ongeveer hetzelfde .

Result #4581 Sentence: fn000276.559
[dat ]kan ...

Result #4582 Sentence: fn000276.561
ja [d'r ]worden xxx ...

Result #4583 Sentence: fn000276.563
[ik ]word door de universiteit betaald .

Result #4584 Sentence: fn000276.567
[dat ]kan niet anders .

Result #4585 Sentence: fn000276.568
[dat ]komt min of meer op 'tzelfde terecht .

Result #4586 Sentence: fn000276.569
behalve dan dat en [da ]'s een heel groot verschil dat hun naam veel meer indruk maakt .

Result #4587 Sentence: fn000276.571
[ik ]ben assistent in opleiding .

Result #4588 Sentence: fn000276.572
en [zij ]zijn ?

Result #4589 Sentence: fn000276.573
[dat ]klinkt niet half zo goed als onderzoeker in opleiding .

Result #4590 Sentence: fn000276.577
mmm [als je KL voor zet ]krijg je weer*x iets anders .

Result #4591 Sentence: fn000276.581
Janneke [die ]wordt ...

Result #4592 Sentence: fn000276.582
[die ]wordt ...

Result #4593 Sentence: fn000276.584
maar as*a [die ]wordt arts in opleiding .

Result #4594 Sentence: fn000276.586
[ze ]is arts in opleiding .

Result #4595 Sentence: fn000276.587
maar [ze ]is in een verpleeghuis .

Result #4596 Sentence: fn000276.588
dus [ze ]wordt VAIO .

Result #4597 Sentence: fn000276.591
d*a [dat ]zei daar had uh ...

Result #4598 Sentence: fn000276.594
[daar ]had Dirk-Jan 't over .

Result #4599 Sentence: fn000276.595
[VAIO ]noemde hij dat .

Result #4600 Sentence: fn000276.596
['t ]wordt ook echt zo genoemd .

Result #4601 Sentence: fn000276.598
ja j*a ['t ]is xxx ...

Result #4602 Sentence: fn000276.599
['k ]weet dat mijn oom die die is huisarts .

Result #4603 Sentence: fn000276.600
en [ik ]zei van ja ik word AIO .

Result #4604 Sentence: fn000276.601
en [hij ]zei van oh arts in opleiding .

Result #4605 Sentence: fn000280.2
[we ]zijn uh vandaag uhm de hele dag op keukenjacht geweest uh El en ik .

Result #4606 Sentence: fn000280.5
dus [dat ]was uhm .

Result #4607 Sentence: fn000280.8
[ik ]wist niet dat je zoveel keukenwinkels had .

Result #4608 Sentence: fn000280.11
[jullie ]gingen toch die uh ...

Result #4609 Sentence: fn000280.16
[jullie ]gingen toch deurtjes zoeken ?

Result #4610 Sentence: fn000280.17
ja [dat ]dachten we ja .

Result #4611 Sentence: fn000280.19
ja dus [uiteindelijk ]hebben we nu xxx ...

Result #4612 Sentence: fn000280.26
ja [dat ]is een uh .

Result #4613 Sentence: fn000280.31
dus [daar*x ]hebben we nu ook alweer een teen*a een vervolgafspraak .

Result #4614 Sentence: fn000280.34
ja [alles ]is mogelijk .

Result #4615 Sentence: fn000280.37
[daar*x ]kunnen we nog kastjes bij kopen .

Result #4616 Sentence: fn000280.38
de al die kleuren [die ]zijn d'r nog .

Result #4617 Sentence: fn000280.39
die [die ]worden nog gemaakt die kastjes dus .

Result #4618 Sentence: fn000280.41
nou 't punt ['t punt ]is dat uhm ...

Result #4619 Sentence: fn000280.42
ja 't ['t ]past eigenlijk niet zo mooi .

Result #4620 Sentence: fn000280.43
die uh die keuken [die ]is eigenlijk gemaakt voor in zo'n in zo'n zijkeuken .

Result #4621 Sentence: fn000280.46
[wij ]wilden 'm eigenlijk een beetje gewoon ja w*a wat gezelliger maken .

Result #4622 Sentence: fn000280.50
want [hij ]is nu een beetje steriel .

Result #4623 Sentence: fn000280.54
en dan [dan ]moet je eigenlijk hè dat dat blad of zo op één of andere manier doormidden zagen .

Result #4624 Sentence: fn000280.58
['t ]voert een beetje ver om dat helemaal*x te doen maar .

Result #4625 Sentence: fn000280.59
ja ['t ]is natuurlijk allemaal op maat daar .

Result #4626 Sentence: fn000280.61
[het ]is allemaal op maat gemaakt .

Result #4627 Sentence: fn000280.65
maar [je ]kunt je keuken ook niet meer verkopen .

Result #4628 Sentence: fn000280.67
[dat ]kan wel .

Result #4629 Sentence: fn000280.68
ouders van een vriendje van uh Joran [die ]hebben hun keuken verkocht .

Result #4630 Sentence: fn000280.69
[die ]hebben ook net of*x ja recent een nieuwe keuken geplaatst en die hebben al hun keuken verkocht .

Result #4631 Sentence: fn000280.73
[we ]waren .

Result #4632 Sentence: fn000280.74
[dat ]was één van de laatste winkels .

Result #4633 Sentence: fn000280.75
o*a of [toen ]kwamen we d'r eigenlijk pas achter dat bij uh een een zaak daar kun je gewoon ...

Result #4634 Sentence: fn000280.76
[dan ]kopen we de keuken en niet de apparatuur .

Result #4635 Sentence: fn000280.78
[die apparatuur ]hebben we al .

Result #4636 Sentence: fn000280.79
en dus [eigenlijk ]is dat dat dat g*a ...

Result #4637 Sentence: fn000280.83
[die ]wil je inderdaad niet hebben ja .

Result #4638 Sentence: fn000280.84
nee uh die [die ]heb ik .

Result #4639 Sentence: fn000280.85
ja [dat ]is gewoon uh perfect .

Result #4640 Sentence: fn000280.89
en [dan ]heb 'k 't liefst 't blad .

Result #4641 Sentence: fn000280.90
[dat ]vinden we ook mooi .

Result #4642 Sentence: fn000280.91
[da ]'s een heel duur blad .

Result #4643 Sentence: fn000280.92
en en voor de rest uh ja de kastjes die uh [daar ]gaat 't ons eigenlijk om .

Result #4644 Sentence: fn000280.93
[die ]vinden we te wit .

Result #4645 Sentence: fn000280.96
en daar kun je eigenlijk voor voor [voor een nou ja zeg maar tussen de nou tussen de drie en uh en en en en achtduizend gulden ]kun je gewoon de hele wereld kopen zeg maar .

Result #4646 Sentence: fn000280.97
[dan ]heb je echt alles .

Result #4647 Sentence: fn000280.98
[dan ]heb je als je als je bereid bent om achtduizend gulden uit te geven dan heb je gewoon een hartstikke mooie keuken .

Result #4648 Sentence: fn000280.102
ja [dan ]heb je .

Result #4649 Sentence: fn000280.103
ja [dan ]heb je zo'n kas*a .

Result #4650 Sentence: fn000280.112
maar [dat ]is wel een hoop geld voor alleen kastjes hè ?

Result #4651 Sentence: fn000280.118
maar [ik ]heb uh vorige*x week*x keuken gezien van zestigduizend gulden en dan ...

Result #4652 Sentence: fn000280.119
nee [dat ]is vind*x ik*x ...

Result #4653 Sentence: fn000280.121
die keuken van Anouk [die ]was dertigduizend gulden .

Result #4654 Sentence: fn000280.125
maar [daar ]zit een oven bij .

Result #4655 Sentence: fn000280.126
[d'r ]zit een uh afwasmachine bij .

Result #4656 Sentence: fn000280.127
[d'r ]zit een fornuis in .

Result #4657 Sentence: fn000280.130
als je dat er allemaal al afhaalt [dat ]scheelt je al uh .

Result #4658 Sentence: fn000280.132
[onze keuken ]was zestigduizend gulden .

Result #4659 Sentence: fn000280.139
ja [dat ]was ...

Result #4660 Sentence: fn000280.140
maar [dat ]was dan inclusief de plaatsing en 't verlaagd plafond de*a d'rin met spotjes en al .

Result #4661 Sentence: fn000280.144
nee [plaatsen ]is iets van uh ...

Result #4662 Sentence: fn000280.150
[die kastjes ]zijn heel duur .

Result #4663 Sentence: fn000280.151
[wij ]hadden vandaag ...

Result #4664 Sentence: fn000280.152
[we ]hebben gekeken naar andere panelen voor deurtjes .

Result #4665 Sentence: fn000280.153
[een deurtje ]is uhm zeshonderd gulden .

Result #4666 Sentence: fn000280.157
nou o*a ik weet niet hoe 't met andere dingen maar die deurtjes die wij hebben die daar kun je dus gewoon [daar ]kan een kind met een fiets tegenaan rijden en zie je niks op .

Result #4667 Sentence: fn000280.161
die zijn [die ]zijn knoerthard .

Result #4668 Sentence: fn000280.165
en [daar ]kun je op schrijven en daar kun je xxx .

Result #4669 Sentence: fn000280.166
ja [da ]'s heel mooi spul wat ze hebben .

Result #4670 Sentence: fn000280.170
[da ]'s echt uhm .

Result #4671 Sentence: fn000280.171
['t ]wordt ook niet vies .

Result #4672 Sentence: fn000280.175
en dja*u [het ]is weer schoon .

Result #4673 Sentence: fn000280.179
en en in dat blad we hebben [dat blad van ons dat keukenblad ]is zesduizend gulden .

Result #4674 Sentence: fn000280.181
[dat ]is uh .

Result #4675 Sentence: fn000280.183
spec*a nee speciaal soort kunststof [van Dupont*x ]is dat .

Result #4676 Sentence: fn000280.190
['t ]lijkt een beetje op uh granito .

Result #4677 Sentence: fn000280.192
[je ]kunt ...

Result #4678 Sentence: fn000280.193
[je ]kunt 't ook in granito krijgen .

Result #4679 Sentence: fn000280.196
['t ]is gewoon een uh ja soort v*a ja vulstof hè ?

Result #4680 Sentence: fn000280.199
maar ['t ]is zo mooi .

Result #4681 Sentence: fn000280.200
[wij ]hadden ...

Result #4682 Sentence: fn000280.201
[mijn schoonmoeder ]heeft een keer een pan op gezet .

Result #4683 Sentence: fn000280.205
en die uhm [die ]zaagt dus uh gewoon een rond gat d'rin .

Result #4684 Sentence: fn000280.207
[die ]knipt een stuk uh van dat spul mee .

Result #4685 Sentence: fn000280.208
en [die ]zaagt hier*x dus uh 't 't contrastuk uit .

Result #4686 Sentence: fn000280.211
[dat ]lijmt ie d'rin vast en schuurt 't glad dan zie je d'r niks meer van .

Result #4687 Sentence: fn000280.215
ja [dat ]klinkt wel heel goed ja .

Result #4688 Sentence: fn000280.217
[hij ]is wel een dag bezig hè .

Result #4689 Sentence: fn000280.224
[keuken ]wordt afgeplakt en man sluit zichzelf een dag op maar na ...

Result #4690 Sentence: fn000280.227
als ie weggaat dan [dan ]zie je dus niks meer .

Result #4691 Sentence: fn000280.228
[dat is ja ]is echt fantastisch .

Result #4692 Sentence: fn000280.231
en [je ]weet uh ne*a wel zeker dat ie niet intussen gewoon ergens een heel nieuw blad vandaan heeft gehaald ?

Result #4693 Sentence: fn000280.233
nou ja [dat ]mag ...

Result #4694 Sentence: fn000280.234
[dat ]mag van mij ook hoor .

Result #4695 Sentence: fn000280.236
[dat ]is dan maar goed uh .

Result #4696 Sentence: fn000280.243
[da ]'s lekker hè ?

Result #4697 Sentence: fn000280.252
[wij ]moeten die kerstboom nog uhm ...

Result #4698 Sentence: fn000280.257
[da ]'s dus eigenlijk vandaag de laatste dag ?

Result #4699 Sentence: fn000280.264
[allemaal hele lange woorden ]ben ik aan 't zeggen die zijn heel moeilijk om heel moeilijk om te transcriberen kerstbranverbandings-verbrandingsavond*u .

Result #4700 Sentence: fn000280.268
[d'r ]is nog een moeilijk nog een lang woord .

Result #4701 Sentence: fn000280.279
was één keer per jaar was een uh ['k ]weet nog heel goed .

Result #4702 Sentence: fn000280.280
[daar ]gingen we altijd heen met mijn vader .

Result #4703 Sentence: fn000280.289
eigenlijk moe*a [dat ]moet je hier ook doen joh .

Result #4704 Sentence: fn000280.293
ja maar dat was echt groot jongen [daar ]lagen dan gewoon*x tienduizend kerstbomen op hè .

Result #4705 Sentence: fn000280.296
[hier ]zie je ze vaak uh het halve jaar nog langs de kant van de straat staan of ergens op een balkonnetje boven of zo .

Result #4706 Sentence: fn000280.301
nou is een tijd geleden toen uhm [toen ]werden d'rvan*x illegale vuurtjes zomaar*x gestookt .

Result #4707 Sentence: fn000280.302
[toen uh ]gingen jongens uhm en toen weet ik dat ze een inzamelingsactie hebben gedaan .

Result #4708 Sentence: fn000280.303
[dan ]kreeg je dus vijf gulden of een CD-bon van vijf gulden voor elke boom die je ...

Result #4709 Sentence: fn000280.308
dus al die jongens [die ]gingen allemaal uh bomen ...

Result #4710 Sentence: fn000280.309
ja [dat ]tikt aan hoor ja .

Result #4711 Sentence: fn000280.312
maar [dat ]is niet meer .

Result #4712 Sentence: fn000280.315
[ik ]vind dat ook nogal wat .

Result #4713 Sentence: fn000280.319
[dat ]tikt echt aan .

Result #4714 Sentence: fn000280.322
maar dan moet je [zo'n boom met met die stekels ]moet je dan misschien uh weet ik veel hoeveel kilometer uhm ...

Result #4715 Sentence: fn000280.328
nou [da ]'s uh van ons uit uh ...

Result #4716 Sentence: fn000280.331
[dan ]ben je wel even zoet hoor .

Result #4717 Sentence: fn000280.333
ja [da ]'s waar .

Result #4718 Sentence: fn000283.1
[da ]'s ook trouwens wel grappig d'r stond een stuk in de krant dat moet je misschien dat jij me dat uit kan leggen maar .

Result #4719 Sentence: fn000283.3
[dat ]ging erover dat er is angst voor een rentestijging omdat er een tekort is op de arbeidsmarkt .

Result #4720 Sentence: fn000283.5
[dat ]was een hele ingewikkelde redenatie .

Result #4721 Sentence: fn000283.6
[de redenatie ]was dat er uh d'r is een tekort op de arbeidsmarkt dus zullen de lonen stijgen als logisch gevolg .

Result #4722 Sentence: fn000283.8
want tekor*a hè da 's [da ]'s duidelijk .

Result #4723 Sentence: fn000283.11
als de lonen stijgen wordt er even denken [dan ]wordt er meer geld uitgegeven .

Result #4724 Sentence: fn000283.12
[d'r ]komt dus meer geld beschikbaar voor consumenten om te besteden dus wordt er meer geld uitgegeven en dus zal de rente stijgen .

Result #4725 Sentence: fn000283.14
[dat ]is de redenatie die ze die ze hadden .

Result #4726 Sentence: fn000283.15
[dat ]vind 'k een heel*a ik die die begrijp ik gewoon niet goed .

Result #4727 Sentence: fn000283.16
nee da 's [da*x ]'s*x ook*x niet*x ...

Result #4728 Sentence: fn000283.17
nee maar het het [het ]had echt te maken met het feit dat als de arbeidsmarkt als die verder aantrekt dus met andere woorden als er steeds meer me*a steeds meer mensen zijn die niet werken en steeds minder mensen die wel werken .

Result #4729 Sentence: fn000283.19
vergrijzing of weet ik veel of werkelozen maakt niet uit [dat ]leidt tot een stijgende rente .

Result #4730 Sentence: fn000283.20
ja maar [nu ]zeg je iets anders .

Result #4731 Sentence: fn000283.21
[steeds meer mensen die niet werken ]zeg je .

Result #4732 Sentence: fn000283.22
ja ja maar [dat ]betekent ...

Result #4733 Sentence: fn000283.23
ja [d'r ]zijn steeds meer mensen die niet werken .

Result #4734 Sentence: fn000283.26
[de arbeidsmarkt ]trekt aan ?

Result #4735 Sentence: fn000283.27
ja ja dat i*a da*a [dat ]is dus het gevolg .

Result #4736 Sentence: fn000283.31
[het gevolg ]is eerst het oorzaak is dan vergrijzing en dan is 't gevolg dat de arbeidsmarkt aan zou gaan trekken .

Result #4737 Sentence: fn000283.33
vergrijzing arbeidsmarkt trekt aan dus [de lonen ]stijgen dus de rente stijgt .

Result #4738 Sentence: fn000283.36
ggg [het ]heeft toch ook van alles te maken met dat de economie te hard uh mogelijk gaat groeien ?

Result #4739 Sentence: fn000283.40
ja maar [dat ]is om die reden als de lonen stijgen ...

Result #4740 Sentence: fn000283.42
nee maar de dee*u [de economie ]groeit heel hard .

Result #4741 Sentence: fn000283.44
[één van de van de aspecten van een hard groeiende economie ]is dat dat de arbeidsmarkt krap is .

Result #4742 Sentence: fn000283.46
hè dus uh of dat nou door vergrijzing komt of doordat er echt veel vraag is naar arbeidskrachten [dat ]maakt dan niet uit .

Result #4743 Sentence: fn000283.48
['k ]bedoel die zie*u ...

Result #4744 Sentence: fn000283.51
en tuurlijk zullen die hoge lonen krijgen maar [een ander gevolg daarvan is ]is dat uhm dat er dus grotere vraag naar geld ontstaat .

Result #4745 Sentence: fn000283.52
en [als er een grotere vraag naar geld ontstaat ]is er uh ook uh grotere kans op inflatie .

Result #4746 Sentence: fn000283.54
dus a*a [dan ]temper je de vraag naar geld door de rente te verhogen .

Result #4747 Sentence: fn000283.55
want [dan ]wordt de vraag naar gel*a dan wordt 't geld duurder en dan wordt de vraag getemperd .

Result #4748 Sentence: fn000283.60
en [dan z*a ]moet 't weer wat stabiliseren .

Result #4749 Sentence: fn000283.63
ja precies [dat ]is een soort zelfregulerend uh ggg .

Result #4750 Sentence: fn000283.64
n*a ja ja als je de rente maar verhoogt dan [dan ]gaat het uh automatisch uh ...

Result #4751 Sentence: fn000283.67
ja dat [dat ]is 't idee d'rachter .

Result #4752 Sentence: fn000283.69
maar n*a [ik ]jeb*u nog nooit van gehoord dat dat dan door de ...

Result #4753 Sentence: fn000283.73
nou de beur*a [ik ]weet niet of je een beetje de kranten gevolgd hebt ?

Result #4754 Sentence: fn000283.76
[ik ]zit erover te denken om in te stappen op de beurs .

Result #4755 Sentence: fn000283.77
een collega van mij [vandaag die erg actief is en die het bijzonder goed doet want die gaat een zeilschip kopen binnenkort die uh ]zei je moet nu instappen .

Result #4756 Sentence: fn000283.80
[dit ]is het moment om in te stappen .

Result #4757 Sentence: fn000283.82
waar die 't vandaan haalt uh moet je mij niet vragen maar [volgens hem ]is het nu buitengewoon gunstig .

Result #4758 Sentence: fn000283.84
die zegt [elke dag ]is de mooiste dag van je leven ?

Result #4759 Sentence: fn000283.90
ja ik wil een uh [ik ]wil een fonds .

Result #4760 Sentence: fn000283.92
[bij Robeco ]starten ze nu met zo'n uh of hebben zijn ze gestart met uh met twee fondsen .

Result #4761 Sentence: fn000283.97
ah die fondsen [die ]gaan wel langzaam hoor .

Result #4762 Sentence: fn000283.100
oh ja [die ]belegt alleen in groene ...

Result #4763 Sentence: fn000283.106
en uhm en [ze ]hebben een uhm een uh een uh uh zo'n hedge-fonds .

Result #4764 Sentence: fn000283.109
een hedge-fonds en [dat ]is dan een uhm high*v risk*v .

Result #4765 Sentence: fn000283.116
hum [dat ]is ja 't zegt me niks .

Result #4766 Sentence: fn000283.117
ja [obligaties ]zijn eigenlijk staatsleningen gewoon eigenlijk da 's de de de regel .

Result #4767 Sentence: fn000283.121
maar uhm uhm maar [in wezen is uh ]is een is no*a tenminste het wordt vaak gebruikt voor staatsleningen .

Result #4768 Sentence: fn000283.123
maar [in wezen ]is een obligatie is gewoon een onderhandse lening .

Result #4769 Sentence: fn000283.137
[die ]worden dan vaak aan uh dubieuze landen of aan uhm dubieuze uh bedrijven verstrekt .

Result #4770 Sentence: fn000283.140
of [da ]'s nie*a zijn niet zozeer dubieus maar je hebt dan die ratings*v dan hè ?

Result #4771 Sentence: fn000283.143
zo bijvoorbeeld [de Rabobank in Nederland ]schijnt dan A A A te zijn op zo'n rating*v dus da 's super kredietwaardig .

Result #4772 Sentence: fn000283.146
dus [wat de Rabobank leent ]betalen ze altijd terug dat is uh .

Result #4773 Sentence: fn000283.148
en dan heb je [een aantal gradaties daaronder en die gaat van A A A B B B en C ]heb je .

Result #4774 Sentence: fn000283.150
en [vanaf ik geloof B B ga je ]gaan die rentes echt gehoog*u om*a omhoog .

Result #4775 Sentence: fn000283.151
dus uhm bedragen die dan geleend worden aan een land of aan een organisatie met B uh B B of B of C [die ]gaan hele hoge rentes betalen .

Result #4776 Sentence: fn000283.153
en [d'r ]zijn dus fondsen die specifiek daarop ge*a ...

Result #4777 Sentence: fn000283.156
en en ja en heel veel van die internetbedrijven bijvoorbeeld [die ]zitten in die categorie in die lage categorie .

Result #4778 Sentence: fn000283.164
dus [die ]zijn uhm ja die zij*a eigenlijk wat wat er ui*a uiteindelijk op neerkomt ze zijn gedwongen om tegen h*a hoge rentes geld te lenen .

Result #4779 Sentence: fn000283.165
en [ze ]hebben veel geld nodig dus ze moeten naar grote fondsen waar veel geld zit en 't schijnt dat in Amerika bijvoorbeeld uh al al al al dertig jaar lang ut*a me*a op deze manier uh fondsen bestaan .

Result #4780 Sentence: fn000283.175
[je ]moet v*a voor de gein gewoon uh as*a als je als je 'ns als je spaargeld hebt om dat bij de Robeco Roparco uh rekening openen .

Result #4781 Sentence: fn000283.176
nja*u [ik ]heb 't wel 'ns gehoord ja .

Result #4782 Sentence: fn000283.180
maar [je ]krijgt e*a een blad Safe heet dat .

Result #4783 Sentence: fn000283.182
[ze ]geven een blad uit .

Result #4784 Sentence: fn000283.183
en dat is [een erg interessant blad ]is dat .

Result #4785 Sentence: fn000283.187
dus [je ]belegt bij Roparco omdat je dan dat blad krijgt ?

Result #4786 Sentence: fn000283.188
nee maar [we ]hebben gewoon een spaarrekening .

Result #4787 Sentence: fn000283.190
en [Roparco ]heeft dus een se*a uhm ...

Result #4788 Sentence: fn000283.191
[die ]biedt een spaarrekening aan waar je hoge rente krijgt .

Result #4789 Sentence: fn000283.193
that's*v it*v dus [daarom ]zitten wij daar en we beleggen helemaal niet .

Result #4790 Sentence: fn000283.196
maar [je ]krijgt dus ook gewoon al die die bladen en ja ze doen natuurlijk ook een beetje aan warme acquisitie .

Result #4791 Sentence: fn000283.204
[dan ]staat er ...

Result #4792 Sentence: fn000283.207
uit Nigeria en [die ]hebben ons adres ergens uh ...

Result #4793 Sentence: fn000283.208
wij [wij ]staan in één of andere lijst .

Result #4794 Sentence: fn000283.215
en [ik ]kreeg een mailtje uit Nigeria 't kwam erop neer een man die die noemt zich met naam en telefoonnummer d'rbij .

Result #4795 Sentence: fn000283.217
en hij zegt van uh een uh een heel verhaal maar 't kwam erop neer dat als wij in staat zijn als bedrijf om in korte tijd grote transacties te doen op de bij 't inkopen van schepen dat ie graag met ons zou willen samenwerken en dat wij ons geen zorgen geld is geen issue*v stond al in de eerste regel want dat komt allemaal keurig voor mekaar dat daar gaa*a [daar ]ging dit mailtje helemaal niet om .

Result #4796 Sentence: fn000283.218
maar ['t ]kwam erop neer dat ie graag via ons een aantal schepen zou willen kopen .

Result #4797 Sentence: fn000283.219
en [dat soort mailtjes ]krijgen we heel erg vaak .

Result #4798 Sentence: fn000283.220
en ['t idee ]is 't volgende wij kopen als Nederlands bedrijf een paar sleepboten en een paar olietankers want daar praat ie dan over .

Result #4799 Sentence: fn000283.223
dat betalen wij en [dat geld ]krijgen wij vervolgens netjes van hem teruggestort uit Nigeria .

Result #4800 Sentence: fn000283.224
en [die schepen ]leveren wij dus in Nigeria af .

Result #4801 Sentence: fn000283.226
[het idee ]is dus dat je dan zwart geld op die manier dat je volgens mij proberen ze op die manier om 't zwart geld dus weer in omloop te brengen via een Europees bedrijf die dus een een legale transactie doet hè in dit geval schepen kopen .

Result #4802 Sentence: fn000283.228
en [omdat wij een offshorebedrijf zijn ]is dat niet gek als wij schepen kopen .

Result #4803 Sentence: fn000283.229
[die schepen ]gaan vervolgens naar hem hij betaalt ze alleen betaalt ie ze niet zelf hij betaalt ze via ons .

Result #4804 Sentence: fn000283.230
met andere woorden [het risico van het dat ]wordt dan bij jou neergelegd .

Result #4805 Sentence: fn000283.232
en we krijgen [elke maand ]krijgen we dat soort mailtjes .

Result #4806 Sentence: fn000283.233
[de ene keer ]gaat het om schepen kopen de andere keer gaat het om kopen van boor-uh-materialen*u dan gaat het weer om uh ...

Result #4807 Sentence: fn000283.236
[één keer ]heeft ie gebeld .

Result #4808 Sentence: fn000283.237
[toen ]stuurde ie die mail toen heeft ie d*a daarna ook gebeld .

Result #4809 Sentence: fn000283.238
en uh [dat ]gaat behoorlijk agressief .

Result #4810 Sentence: fn000283.241
en [dan ]zeg je van nou neu*u hoezo ?

Result #4811 Sentence: fn000283.244
en de*a [ik ]zei nee dat uh ggg is niet nodig toen zei die ja*x give*v me*v the*v executive*v .

Result #4812 Sentence: fn000283.247
['k ]zei nee dat is niet nodig .

Result #4813 Sentence: fn000283.248
ja ['t ]is ongelooflijk .

Result #4814 Sentence: fn000283.250
[d'r ]zijn een hoop manieren om rijk te worden .

Result #4815 Sentence: fn000283.252
nou ja ['t ]is uh ...

Result #4816 Sentence: fn000283.255
['k ]zou niet graag uhm schepen naar Nigeria brengen .

Result #4817 Sentence: fn000283.256
nee ['t ]is ja je bent tuurlijk gek als je meedoet .

Result #4818 Sentence: fn000283.258
en dat soort mailtjes [die ]gaan de wereld rond hoor die sturen ze gewoon uh ...

Result #4819 Sentence: fn000283.259
en [dat ]gaat vanal*u vanaf één of andere Yahoo-site .

Result #4820 Sentence: fn000283.260
en [dat ]wordt dan uh duizend keer rondgemaild naar uh ...

Result #4821 Sentence: fn000283.261
maar ku*a maar kun je j*a je kunt je kunt het uh uh [van een mail ]kun je de de de geadresseerde acht*a ...

Result #4822 Sentence: fn000283.263
ja afze*a z'n naam telefoonnummer [alles ]staat d'rbij .

Result #4823 Sentence: fn000283.265
nee [dat ka*a ]kan ik niet zien .

Result #4824 Sentence: fn000283.267
[dat ]kun je niet zien ?

Result #4825 Sentence: fn000283.270
nee dus [je ]kunt niet zien aan wie die 't allemaal stuurt maar ze hebben gewoon een heel groot bestand van van e-mailadressen en kijk i*a ik denk als je zo'n mailtje duizend keer rondstuurt dat er misschien allicht één of twee mensen zijn die reageren .

Result #4826 Sentence: fn000283.273
maar ja [hij ]heeft dus jullie wel gebeld hij gaat niet al die duizend mensen bellen .

Result #4827 Sentence: fn000283.274
ja maar [da ]'s ook steekproef denk ik .

Result #4828 Sentence: fn000283.276
hè [af en toe bellen ]gaan ze d'r 'ns uh een aantal bellen gewoon .

Result #4829 Sentence: fn000283.281
ja [da ]'s ...

Result #4830 Sentence: fn000283.286
maar goed [we ]doen uiteraard niet mee .

Result #4831 Sentence: fn000283.287
maar je zult net [je ]zult een eigen bedrijf hebben en je zult in geldnood zitten ?

Result #4832 Sentence: fn000283.289
want je krijgt [dus wel tien procent van 't bedrag ]mag je zelf houden hè .

Result #4833 Sentence: fn000283.290
[dat ]is de part*v of*v the*v deal*v .

Result #4834 Sentence: fn000283.296
geen flauw idee maar [ik ]denk toch dat je snel praat over uh twee driehonderd miljoen op z'n minst .

Result #4835 Sentence: fn000283.297
[een beetje een schip ]kost nou wat zal een sleepboot kosten ?

Result #4836 Sentence: fn000283.304
nee niks maar ['t ]gaat ook niet om het materi*a ...

Result #4837 Sentence: fn000283.305
ja [het ]gaat ...

Result #4838 Sentence: fn000283.306
di*a [die ]verkoop je wel weer door .

Result #4839 Sentence: fn000283.308
maar ['t ]gaat erom dat je een hele hoop zwart geld wat da*a wat wat daar is en wat kennelijk door een aantal mensen beheerd wordt ...

Result #4840 Sentence: fn000283.310
maar [dat ]kunnen ze in dat land toch veel beter uh witwassen joh ?

Result #4841 Sentence: fn000283.312
nee [dat ]wordt allemaal hier in Europa weggezet .

Result #4842 Sentence: fn000283.315
want als je dat in Nigeria doet [dan ]zijn d'r*x ook ...

Result #4843 Sentence: fn000283.316
kijk di*a dit is op één of an*a manier illegaal geld wat i*a wat wat ze daar hebben gekregen [voor mijn part ]is 't een deel van belastinggeld of wat dan ook .

Result #4844 Sentence: fn000283.318
ja [in Nigeria ]is het hee*a ja .

Result #4845 Sentence: fn000283.320
dus [dat ]moet je niet in je eigen land uitgeven .

Result #4846 Sentence: fn000283.322
want dan ben je [binnen de kortste keren ]komen d'r allemaal mensen die gaan zich d'rbee-mee*u bemoeien en die weten van hier ge*a hier klopt iets niet .

Result #4847 Sentence: fn000283.324
en [in Nigeria ]zijn er allemaal partijen die dat geld ook willen hebben natuurlijk .

Result #4848 Sentence: fn000283.325
je moet [het juist via een enorme omweg ergens op de wereld ]moet je het af zien te zetten .

Result #4849 Sentence: fn000283.327
uh uh uh een bedrijfje [ik ]noem maar iets in in Zuid-Amerika die bereid is om voor jou spullen te kopen .

Result #4850 Sentence: fn000283.328
[jij ]stuurt het geld daarheen en dat bedrijf die zit vervolgens met de gebakken peren want ...

Result #4851 Sentence: fn000283.330
kijk [uiteindelijk ]zou voor ons het probleem zijn dat wij tankers kopen en weer verkopen maar dat dat geld ergens vandaan komt .

Result #4852 Sentence: fn000283.332
en [in onze boekhouding ]moeten wij dat dan op één of andere manier uh ...

Result #4853 Sentence: fn000283.333
want [wij ]hebben vervolgens in één keer allemaal zwart geld binnen .

Result #4854 Sentence: fn000283.336
en [dan ]moet jij weer zeggen waar dat vandaan komt .

Result #4855 Sentence: fn000283.339
maar goed dat uh pf [ik ]wil er ook niet over nadenken dat uhm ...

Result #4856 Sentence: fn000283.340
ik vi*a [ik ]vind het verder niet erg interessant .

Result #4857 Sentence: fn000283.341
nee maar [je ]kan daar natuurlijk tijdelijk uh een lening voor afsluiten .

Result #4858 Sentence: fn000283.342
[je ]kan gewoon zeggen naar de bank stappen en zeggen ik wil tweehonderd miljoen om vier boten te kopen .

Result #4859 Sentence: fn000283.344
en uhm en [je ]verkoopt ze daarna door voor tweehonderd twintig miljoen en betaalt die lening weer af .

Result #4860 Sentence: fn000283.345
ja en [dan ]zou 'k het van de bank moe*a ...

Result #4861 Sentence: fn000283.346
ja maar da*a ook ja ja maar [in mijn boekhouding ]moet ik nog steeds verantwoorden ...

Result #4862 Sentence: fn000283.349
als ik een lening afbede*a [dat ]kan .

Result #4863 Sentence: fn000283.350
[in mijn boekhouding ]klopt dat .

Result #4864 Sentence: fn000283.352
[dan ]zeg ik ik leen geld en ik betaal geld af .

Result #4865 Sentence: fn000283.358
ja [dat d*a ]kan*x dat dat krijg je t*a ...

Result #4866 Sentence: fn000283.359
dat is in een boekhou*a [een boekhouding ]is altijd ges*a een gesloten systeem .

Result #4867 Sentence: fn000283.360
ja maar [dat ]krijg je toch van een rekening ?

Result #4868 Sentence: fn000283.361
[dat ]wordt toch niet cash in een koffertje aan jou gegeven ?

Result #4869 Sentence: fn000283.362
nee ['t ]is nee nou ja dat dat is dus 't idee ja ja .

Result #4870 Sentence: fn000283.364
hoe je 't krijgt ja [ik ]denk dat je 't ...

Result #4871 Sentence: fn000283.365
ja trouwens dat maakt uh [dat ]maakt ook niks uit .

Result #4872 Sentence: fn000283.366
nee ja [je ]krijgt het contant .

Result #4873 Sentence: fn000283.367
dat uh ['t ]wordt natuurlijk niet overgemaakt .

Result #4874 Sentence: fn000283.368
ja maar dat maakt toch [dat ]maakt toch niks uit ?

Result #4875 Sentence: fn000283.371
dat dat [d'r ]is maar één manier dat is door het ergens af te leveren bij iemand die bereid is om het te gaan storten op een rekening .

Result #4876 Sentence: fn000283.373
nou [banken ]doen het niet officieel .

Result #4877 Sentence: fn000283.374
want die uh moeten dat controleren en die moeten dat checken en die zeggen dan van ho [dit geld ]klopt niet .

Result #4878 Sentence: fn000283.376
maar als een bedrijf zo stom is om het te doen [dan ]krijgen wij denk ik inderdaad een koffer met geld .

Result #4879 Sentence: fn000283.377
en [er ]wordt gezegd van alstublieft .

Result #4880 Sentence: fn000283.381
ggg [het*x ]is*x nogal*x ...

Result #4881 Sentence: fn000283.385
en [dan ]is het ons probleem verder .

Result #4882 Sentence: fn000283.387
da*a [dat ]is het probleem en als iemand bij mij een koffer neerzet met geld dan kan ik niet meer zeggen waar 't vandaan komt .

Result #4883 Sentence: fn000283.388
[ik ]kan alleen maar zeggen dat ik plotseling veertig miljoen gulden heb .

Result #4884 Sentence: fn000283.390
[je ]hebt de boot toch verkocht ?

Result #4885 Sentence: fn000283.395
ah je [je ]bent tuurlijk gek als je meedoet .

Result #4886 Sentence: fn000283.397
maar ik ik ja [ik ]denk dat mensen die echt in nood zitten die die zullen daar misschien maar ja goed uh xxx .

Result #4887 Sentence: fn000283.398
ik [ik ]wil het niet weten .

Result #4888 Sentence: fn000283.399
['t ]is uitermate dubieus .

Result #4889 Sentence: fn000283.401
maar ['t ]is niet de eerste keer d'r komen uit Nig*a en ik ik weet dat wij niet de enigen zijn ik weet dat er heel veel ...

Result #4890 Sentence: fn000283.402
[ik ]heb het wel 'ns uh aan andere mensen gevraagd .

Result #4891 Sentence: fn000283.403
[heel veel mensen ]krijgen dat soort mail .

Result #4892 Sentence: fn000283.406
want [d'r ]is gewoon heel veel zwart geld wat daar kennelijk uh ...

Result #4893 Sentence: fn000283.408
ja d'r is wel heel veel g*a zwart geld [dat uh ]heb ik wel 'ns gehoord ja .

Result #4894 Sentence: fn000289.3
ja maar dan als ik dat zie [dan ]vertel ik meteen van m'n vaders uh digitale camera .

Result #4895 Sentence: fn000289.5
oh [die ]had je gezien met die uh ...

Result #4896 Sentence: fn000289.6
ja [die ]hebben we gezien .

Result #4897 Sentence: fn000289.9
dat ik die 'ns een keer op een verjaardag uh gewoon aan had gezegd*u en [die ]kun je ook timen dan neemt ie om de halve minuut een uh een foto .

Result #4898 Sentence: fn000289.12
oh [da ]'s ook humor .

Result #4899 Sentence: fn000289.16
en [d'r ]kunnen vijfhonderd foto's op dus vijfhonderd halve*x minuten xxx aardig vol .

Result #4900 Sentence: fn000289.21
[we*x ]hadden*x uh had*x ik dus een*x ...

Result #4901 Sentence: fn000289.22
[dat ]had ik op een avond gedaan op een verjaardag van m'n uh ...

Result #4902 Sentence: fn000289.26
en uh ja [dat ]was ...

Result #4903 Sentence: fn000289.27
[niemand ]had het door .

Result #4904 Sentence: fn000289.33
maar op een gegeven moment [dan ]denk je d'r ook niet meer aan .

Result #4905 Sentence: fn000289.35
m'n broertje die had zo getimed dat ie iedere keer hoorde die [hoorde die klik ]zat ie uhm p*a een slokje bier en z'n glas dan*x weer*x neer*x .

Result #4906 Sentence: fn000289.37
dus [je ]zag gewoon per foto tjoek*u tjoek*u tjoek*u tjoek*u tjoek*u tjoek*u zo dat biertje leegga*a dat glas leeg uh ...

Result #4907 Sentence: fn000289.41
dus [die ]nam werkelijk gewoon elke seconde een gla*a een uh slok op*x ?

Result #4908 Sentence: fn000289.48
dus [dan ]valt het wel mee .

Result #4909 Sentence: fn000289.50
oh maar [dan ]kan je inderdaad wel kijken hoe regelmatig zoiets gaat .

Result #4910 Sentence: fn000289.57
[sommige ]zie je steeds met hun benen heen en weer ...

Result #4911 Sentence: fn000289.60
ja en anderen [die ]hebben echt continu hun benen op dezelfde plek .

Result #4912 Sentence: fn000289.62
[dat ]is uh*x echt grappig uh .

Result #4913 Sentence: fn000289.65
['t ]is wel interessant .

Result #4914 Sentence: fn000289.68
want [dat ]is wel 't leuke aan een digitale camera bijvoor*a w*a ...

Result #4915 Sentence: fn000289.70
ja [hij ]is wel erg mooi .

Result #4916 Sentence: fn000289.72
uh ook de de videocamera's en*x zo*x [mensen ]hebben veel minder door dat je dan ...

Result #4917 Sentence: fn000289.74
[die ]denken dat je een foto van ze maakt maar ze hebben niet door dat het uh dat het een videocamera is soms .

Result #4918 Sentence: fn000289.80
ja [da*x ]'s*x wel*x leuk*x .

Result #4919 Sentence: fn000289.81
als dit in de grond stop [dan uh ]komt er nog een boom uit denk ik .

Result #4920 Sentence: fn000289.90
pijnboom [daar ]komen pijnbomen uit .

Result #4921 Sentence: fn000289.94
nou jongens [ik uh ]ben zeer benieuwd hoe 't*x smaakt*x .

Result #4922 Sentence: fn000289.95
[we ]hebben 'm een keer gemaakt maar toen hadden we 'm met ...

Result #4923 Sentence: fn000289.98
ja [dan ]hoort ie wat wij zeggen ggg .

Result #4924 Sentence: fn000289.104
[eigenlijk ]is 't helemaal niet slim om tegenover Johan te gaan zitten wan*a we zitten continu met z'n uh ...

Result #4925 Sentence: fn000289.105
xxx [jullie ]zitten met je benen zeker ?

Result #4926 Sentence: fn000289.107
oh ja maar [da ]'s niet zo'n ramp .

Result #4927 Sentence: fn000289.108
nou [jullie ]hebben een bredere tafel dan wij dus ...

Result #4928 Sentence: fn000289.109
[dat ]scheelt weer .

Result #4929 Sentence: fn000289.110
uh maar [jullie ]wonen nog wel uh naar uh plezier daar ?

Result #4930 Sentence: fn000289.111
oh [lekker ]zijn die pitten .

Result #4931 Sentence: fn000289.112
nou [we ]gaan verhuizen .

Result #4932 Sentence: fn000289.116
ja [we ]hebben een uh een huis gekocht .

Result #4933 Sentence: fn000289.138
[dat ]schijnt wel leuk te zijn .

Result #4934 Sentence: fn000289.139
huh [da ]'s een nieuwe ...

Result #4935 Sentence: fn000289.143
ja maar [Dorien en Jeroen ]willen een boerderijtje toch ?

Result #4936 Sentence: fn000289.147
['t ]wordt wel heel spannend ggg .

Result #4937 Sentence: fn000289.150
[ze ]wilden toch iets speciaals ?

Result #4938 Sentence: fn000289.152
[ik ]dacht niet dat ze een nieuwbouwhuis xxx ...

Result #4939 Sentence: fn000289.155
ja [ze ]hebben zich ook ingeschreven maar die ...

Result #4940 Sentence: fn000289.159
[zij ]zijn niet uh ...

Result #4941 Sentence: fn000289.164
[David ]is uh ...

Result #4942 Sentence: fn000289.166
['t ]is nog warm ieder geval .

Result #4943 Sentence: fn000289.170
nee [ze ]hadden zich wel ingeschreven maar zij zijn niet uitgeloot en wij wel .

Result #4944 Sentence: fn000289.172
nou [het ]is warm genoeg .

Result #4945 Sentence: fn000289.176
[zijn ]waren uitgeloot*x ?

Result #4946 Sentence: fn000289.177
[zij ]waren ...

Result #4947 Sentence: fn000289.178
[zij ]zijn niet uitgeloot wij wel .

Result #4948 Sentence: fn000289.184
nou ja geloot [het is ]is wel op inschrijvingsduur uh ...

Result #4949 Sentence: fn000289.185
['t ]is uh ...

Result #4950 Sentence: fn000289.186
jullie zijn ei*a [jullie ]zijn uit jouw ouwe huis geloot .

Result #4951 Sentence: fn000289.188
uh [ze ]doen 't op inschrijvingsduur .

Result #4952 Sentence: fn000289.189
maar ju*a [jullie ]staan langer ingeschreven ?

Result #4953 Sentence: fn000289.192
en [wij ]wonen langer in het huidige huis ja .

Result #4954 Sentence: fn000289.193
en [daar ]ging het uh vooral om .

Result #4955 Sentence: fn000289.194
[je ]hebt categorieën ...

Result #4956 Sentence: fn000289.210
ja maar da*a da 's zo mooi hè uh kijk [in principe ]is een huis op de hoek van een v*a van een rijtje is ook een rijtjeshuis .

Result #4957 Sentence: fn000289.212
maar [dat ]noemen ze ...

Result #4958 Sentence: fn000289.213
['t één ]noemen ze een tussenwoning en ander noemen ze een hoekhuis .

Result #4959 Sentence: fn000289.217
[een hoekhuis ]betaal je zo tien miljoen meer of zo .

Result #4960 Sentence: fn000289.218
[dat s*a sch*a ]scheelt een hoop geld hoor ja ggg ja .

Result #4961 Sentence: fn000289.220
ja maar [da ]'s toch duidelijk is toch logisch als je zegt rijtjeshuis dan kan 't één van de twee bedenken*u bedenk*a betekenen .

Result #4962 Sentence: fn000289.227
uh [we ]zitten ook een beetje naar huizen te kijken wat je dan uh ...

Result #4963 Sentence: fn000289.241
[ik ]weet niet hoor .

Result #4964 Sentence: fn000289.244
ggg nou [da ]'s overdreven maar weet je on*a n*a n*a gewoon lelijke huizen zelfs .

Result #4965 Sentence: fn000289.249
[wij ]kijken dan op internet hè ?

Result #4966 Sentence: fn000289.252
[dat*x ]hebben jullie dus geen*x voor gedaan .

Result #4967 Sentence: fn000289.255
oh [jullie ]gingen gewoon voor Kernhem en di*a n*a da*a dat xxx ?

Result #4968 Sentence: fn000289.256
[dat ]werd het .

Result #4969 Sentence: fn000289.259
[we ]hadden zoiets van nou we kijken hier eerst hier in als dat niet lukt dan gaan we 'ns verder rustig aan kijken .

Result #4970 Sentence: fn000289.261
nou [da ]'s wel leuk .

Result #4971 Sentence: fn000289.262
['t ]kwam eigenlijk nog heel onhandig uit omdat David natuurlijk nog geen baan*x heeft*x xxx zoiets van ja moet*x nou wel doen ?

Result #4972 Sentence: fn000289.265
en [nu ]zijn we d'r ook wel heel uh happy bij .

Result #4973 Sentence: fn000289.270
[ik ]heb een vast contract ja .

Result #4974 Sentence: fn000289.272
ja en [dan ]kan je inderdaad*x een*x hypotheek*x ...

Result #4975 Sentence: fn000289.274
zo [wat ]ben jij brutaal zeg .

Result #4976 Sentence: fn000289.275
nou en en uh [mijn vader ]heeft uh uh bijge*a bijgeschoven als uh medeverantwoordelijke .

Result #4977 Sentence: fn000289.277
want [ik ]heb een parttime uh contract dus ja nou dat schiet gewoon nog niet echt op .

Result #4978 Sentence: fn000289.279
en uh [we ]hebben gezegd van ja ...

Result #4979 Sentence: fn000289.280
[wat dat betreft ]kwam het gewoon net een jaar te vroeg .

Result #4980 Sentence: fn000289.281
[volgend jaar ]heeft David wel een vaste vaste baan waarschijnlijk en nu nog niet .

Result #4981 Sentence: fn000289.285
[je*x ]krijgt*x ook een vierjarenbaan of niet ?

Result #4982 Sentence: fn000289.286
uh [dan ]kan het op zijn baan xxx .

Result #4983 Sentence: fn000289.287
maar [dat ]is in ieder geval vaster hu .

Result #4984 Sentence: fn000289.290
maar goed mijn vader [die ]wilde mee verantwoordelijk zijn .

Result #4985 Sentence: fn000289.291
want [ik ]heb nou niks .

Result #4986 Sentence: fn000289.293
maar [dat ]is in uh augustus al hoor in september .

Result #4987 Sentence: fn000289.294
[dat ]kan ?

Result #4988 Sentence: fn000289.298
ja [dat ]had je xxx ...

Result #4989 Sentence: fn000289.299
[da ]'s ook nog een idee Johan .

Result #4990 Sentence: fn000289.303
[d'r vader i*a ]is medeverantwoordelijke .

Result #4991 Sentence: fn000289.311
nou [dat ]heb ik al gedaan uh .

Result #4992 Sentence: fn000289.315
nee maar [dat ]is op zich wel uh een uitkomst dan als je zoiets kunt xxx .

Result #4993 Sentence: fn000289.317
Johan [die ]zit ook van uh ...

Result #4994 Sentence: fn000289.318
[die ]is dus aangenomen in Enschede .

Result #4995 Sentence: fn000289.325
dus maar [we ]weten dus nog niet helemaal of we 't doen .

Result #4996 Sentence: fn000289.326
ma*a uh [we ]hebben 't besluit nog niet genomen hum .

Result #4997 Sentence: fn000289.327
maar uh [op zich uh ]is 't in ieder geval erg leuke baan .

Result #4998 Sentence: fn000289.328
[we ]zijn dus wel naar huizen aan 't kijken .

Result #4999 Sentence: fn000289.338
jij want [je*x ]bent nu AIO ?

Result #5000 Sentence: fn000289.340
[xxx ]verdwijnen s*a steeds verder naar het oosten ja .

Result #5001 Sentence: fn000289.345
dus maar [daar ]gaat het niet zozeer om om die promotiedatum .

Result #5002 Sentence: fn000289.346
['t ]gaat meer om de datum waarop het werk afgelopen is .

Result #5003 Sentence: fn000289.348
ja [dat ]is natuurlijk in praktijk ook*x zo .

Result #5004 Sentence: fn000289.349
en uhm nou ja [in juni ]hoop ik wel zo'n beetje klaar te zijn .

Result #5005 Sentence: fn000289.353
[m'n eigenlijke einddatum ]was zestien januari dat was eergisteren of zo .

Result #5006 Sentence: fn000289.358
oh nee [ze ]zeiden van per wanneer kan je beginnen ?

Result #5007 Sentence: fn000289.360
[ik ]zeg nou uh noem 'ns een mooie datum .

Result #5008 Sentence: fn000289.366
[ik ]weet ook niet waarom ze dan de helft van de maand xxx .

Result #5009 Sentence: fn000289.367
en [dat ]is een postdocplek ?

Result #5010 Sentence: fn000289.368
nee [da ]'s wetenschappelijk onderzoeker bij 't Telematica Instituut .

Result #5011 Sentence: fn000289.369
dus [da ]'s gewoon uh ...

Result #5012 Sentence: fn000289.376
maar [da ]'s op zich wel uh wel positief want 't heeft een beetje nou ja een heleboel aandacht voor de persoon voor je persoonlijke uh carrière zeg maar .

Result #5013 Sentence: fn000289.387
['t ]is meer onderzoek uh naar uhm internet twee en dat soort uh dingen .

Result #5014 Sentence: fn000289.395
ja [d'r ]zit zo'n metertje op .

Result #5015 Sentence: fn000289.401
oh ja uhm dus is*x f*a uhm nou ja [ze ]houden zich bezig met telematica .

Result #5016 Sentence: fn000289.402
dus [dat ]is eigenlijk een combinatie van informatica en telecommunicatie .

Result #5017 Sentence: fn000289.404
en uh [ze ]hebben een aantal echt leuke projecten op 't gebied van uh opvolger van uh van internet .

Result #5018 Sentence: fn000289.413
[wat ]eet jij snel ?

Result #5019 Sentence: fn000289.417
ja*x [David ]praat niet zoveel of hij praat met volle mond dat kan natuurlijk ook .

Result #5020 Sentence: fn000289.420
ja we zaten laatst [met de collega's ]zaten we te filosoferen weet je wel we hebben wel twee ogen en twee oren en zo waarom heb je nou niet twee monden kan je tenminste praten ggg met je mond vol .

Result #5021 Sentence: fn000289.424
ja [dat ]is wel zo .

Result #5022 Sentence: fn000289.430
maar [da ]'s gewoon heel leuk onderzoek op gebied van nou ja allerlei uh e-commerceachtige applicaties uh .

Result #5023 Sentence: fn000289.443
en [ik ]hoorde juist gisteren dat spraakherkenning dat wordt ook de toekomst met al die RSI-pe-patiënten*u en zo .

Result #5024 Sentence: fn000289.446
'k moest ook meteen aan jou denken ik denk zie je wel dat is xxx [de toekomst ligt uh ]ligt open .

Result #5025 Sentence: fn000289.447
[dat ]zei Charlotte ook al .

Result #5026 Sentence: fn000289.451
ja m*a [dat ]zei mijn collegaatje ook al ja*x .

Result #5027 Sentence: fn000289.452
maar [nou ]is uh ...

Result #5028 Sentence: fn000289.453
ja [RSI w*a i*a ]krijgt veel aandacht de laatste tijd en dus ook spraakherkenning .

Result #5029 Sentence: fn000289.455
maar ['t ]is nog maar zeer de vraag of RSI een oplossing is voor alle uh spraakherkenning een oplossing is voor alle RSI-pro*a ...

Result #5030 Sentence: fn000289.456
ja [RSI ]is een oplossing voor uh iedere vorm van sporten .

Result #5031 Sentence: fn000289.460
nee maar [een heleboel dingen ]kan je gewoon niet doen met spraakherkenning .

Result #5032 Sentence: fn000289.462
w*a [wij ]geven bijvoorbeeld xxx weet je wel al dingen die ...

Result #5033 Sentence: fn000289.465
nou [typen ]gaat nog uh ja oké .

Result #5034 Sentence: fn000289.467
maar [dicteren ]gaat op zich wel .

Result #5035 Sentence: fn000289.471
[dan ]gaat ie ...

Result #5036 Sentence: fn000289.472
[dan ]gaat ie typen teken nu een driehoek xxx ggg .

Result #5037 Sentence: fn000289.474
[dat ]wordt heel ingewikkeld .

Result #5038 Sentence: fn000289.475
nou ja goed maar om dat in commando's uh [da ]'s bijna niet te doen muis sturen met je met je ...

Result #5039 Sentence: fn000289.476
ja nee [dat ]is xxx .

Result #5040 Sentence: fn000289.478
als je dan die muis met je stem moet sturen [dan ]ben je ...

Result #5041 Sentence: fn000289.480
en [dan ]houdt 't op .

Result #5042 Sentence: fn000289.482
ggg [dat ]schiet allemaal niet ...

Result #5043 Sentence: fn000289.484
en als je dan hoge resolutie hebt net*x zoals*x tegenwoordig [dan uh ]duurt het een tijdje voordat je linksboven bent .

Result #5044 Sentence: fn000289.487
nou [ik ]chargeer een beetje*x xxx natuurlijk maar ...

Result #5045 Sentence: fn000289.494
[ik ]bedoel je hoeft toch niet meer te typen want dat is met je spraak dus heb je je handen vrij voor een muis .

Result #5046 Sentence: fn000289.496
nee maar [dan ]heb je een muis en voor je voet en voor je handen kun je namelijk afwisselen .

Result #5047 Sentence: fn000289.498
[dan ]doe je 't de ene keer met je hand en dan weer met je voet dan*x heb*x je*x geen*x ...

Result #5048 Sentence: fn000289.500
maar een heleboel [een heleboel bij RSI ]krijg je ...

Result #5049 Sentence: fn000289.501
ja maar [je ]krijgt het juist van die muis toch RSI ?

Result #5050 Sentence: fn000289.504
en*x [heleboel*x ]ben*x je*x ...

Result #5051 Sentence: fn000289.514
[ik ]weet het niet .

Result #5052 Sentence: fn000289.515
[ik ]typ niet .

Result #5053 Sentence: fn000289.516
maar [een heleboel van de RSI-problemen ]kan je gewoon oplossen door uh door af te wisselen .

Result #5054 Sentence: fn000289.522
[volgens mij ]hebben mensen tegenwoordig ook te g*a te te goeie stoelen .

Result #5055 Sentence: fn000289.524
want als je een hele goeie stoel hebt [dan ]blijf je namelijk z*a continu in dezelfde houding zitten terwijl als je ...

Result #5056 Sentence: fn000289.526
[ik ]heb een hele beroerde kantoorstoel op m'n werk maar ja dan dan blijf je echt niet een half uur precies zo zi*a ...

Result #5057 Sentence: fn000289.527
ja [dan ]wil je wel .

Result #5058 Sentence: fn000289.535
ja wie praat [die ]loopt een bepaald risico .

Result #5059 Sentence: fn000289.536
[hij ]pikt mijn hapje .

Result #5060 Sentence: fn000289.540
nee maar dat ja [dan ]zit je dus veel minder in je ...

Result #5061 Sentence: fn000289.543
want [je ]bent uh aan*x 't*x draai-xxx .

Result #5062 Sentence: fn000289.544
ja [dan ]ga je ook nog 'ns uh ...

Result #5063 Sentence: fn000289.545
dus [volgens mij ]komt één van ...

Result #5064 Sentence: fn000289.550
[jij ]hebt over 't algemeen ...

Result #5065 Sentence: fn000289.551
[dan ]ga je een rondje lopen en zo .

Result #5066 Sentence: fn000289.552
[ik ]denk dat Mieke over 't algemeen minder problemen heeft om RSI te krijgen .

Result #5067 Sentence: fn000289.556
uhm maar [misschien ]wil je nog meer ?

Result #5068 Sentence: fn000289.561
[jij ]wil ook nog wel wat denk 'k xxx sla of zo of niet ?

Result #5069 Sentence: fn000289.565
mmm [jij ]mag ook nog wel wat hoor .

Result #5070 Sentence: fn000289.569
ah ['t ]komt in ieder geval mooi op .

Result #5071 Sentence: fn000289.570
['t ]is in ieder geval lekkere salade .

Result #5072 Sentence: fn000296.3
[we ]zijn d'r al bijna door .

Result #5073 Sentence: fn000296.10
i*a ['t ]is toch een uh ...

Result #5074 Sentence: fn000296.15
['k ]weet niet wat je bedoelt .

Result #5075 Sentence: fn000296.22
oké [ASCII ]is een soort uh ...

Result #5076 Sentence: fn000296.28
['k ]zou 't niet eens weten .

Result #5077 Sentence: fn000296.30
nou 't 't is een ['t ]is een standaard ka*a uh karakterset .

Result #5078 Sentence: fn000296.36
en bij [elk karakter ]krijgt een eigen uh eigen code .

Result #5079 Sentence: fn000296.43
[d'r ]zijn uh apenstaartje euroteken .

Result #5080 Sentence: fn000296.50
[hier ]heb ie 'm .

Result #5081 Sentence: fn000296.54
en [je ]hebt geen letters hè .

Result #5082 Sentence: fn000296.58
[echo ]kan ook .

Result #5083 Sentence: fn000296.59
[je ]heb geen O dus .

Result #5084 Sentence: fn000296.61
ja maar [da ]'s xxx .

Result #5085 Sentence: fn000296.64
zou kunnen maar [daar ]is geen plaats meer bij 't bord*x .

Result #5086 Sentence: fn000296.69
[S uh ]is op zich wel mooi hè .

Result #5087 Sentence: fn000296.86
['k ]zou bijna zeggen van ga maar weer ruilen of zo .

Result #5088 Sentence: fn000296.88
[dan ]doen we toch effe kleine woordjes want uh we zijn bijna uit .

Result #5089 Sentence: fn000296.90
nee [je ]mag xxx natuurlijk .

Result #5090 Sentence: fn000296.92
[we ]gaan gewoon door kan toch niet alles ruilen .

Result #5091 Sentence: fn000296.93
[da ]'s ...

Result #5092 Sentence: fn000296.94
oh [da ]'s waar .

Result #5093 Sentence: fn000296.97
[dan ]zijn er nog iets van vier of zo .

Result #5094 Sentence: fn000296.102
oké maar [dan ]zijn d'r dus ook niet erg veel klinkers meer en je hebt nu alleen maar medeklinkers .

Result #5095 Sentence: fn000296.104
[dan ]moet 'k die eerst kwijtraken .

Result #5096 Sentence: fn000296.107
en je kan hie*a [je ]kan hier zin neerleggen .

Result #5097 Sentence: fn000296.108
[je ]kan hier uh N achter leggen .

Result #5098 Sentence: fn000296.109
maar ['t ]levert allemaal niet erg veel op .

Result #5099 Sentence: fn000296.112
[Zaza ]is de kakkerlak uit Puk Van De Petteflat .

Result #5100 Sentence: fn000296.114
nee [da ]'s ook niks .

Result #5101 Sentence: fn000296.120
[dat ]heb ik juist opgezocht .

Result #5102 Sentence: fn000296.123
[dan ]doe je dat toch .

Result #5103 Sentence: fn000296.124
doe maar want [da ]'s volgens mij nog wel iets wat aardig wat oplevert .

Result #5104 Sentence: fn000296.125
nou [daar ]heb je die vier keer .

Result #5105 Sentence: fn000296.128
dus [da ]'s vier vijf zes en acht negen .

Result #5106 Sentence: fn000296.135
joh [ik ]heb er weer terug .

Result #5107 Sentence: fn000296.138
[dat ]is nuttig .

Result #5108 Sentence: fn000296.140
nou [dan ]ben ik weer .

Result #5109 Sentence: fn000296.145
nou [ik ]denk*x dat 'k gewoon dit doe zo .

Result #5110 Sentence: fn000296.153
[je ]kan 't nog beter als ik .

Result #5111 Sentence: fn000296.158
essay [dat ]is ook een woord .

Result #5112 Sentence: fn000296.159
en [je ]heb s*a oh .

Result #5113 Sentence: fn000296.161
nee [ik ]zit te denken .

Result #5114 Sentence: fn000296.162
[je ]hebt natuurlijk een C en een T dus je zou iets van cent kunnen leggen .

Result #5115 Sentence: fn000296.164
['k ]dacht hier mmm .

Result #5116 Sentence: fn000296.165
[dat ]is geen s*a .

Result #5117 Sentence: fn000296.168
[dat ]klopt niet .

Result #5118 Sentence: fn000296.169
['k ]zat fout te denken .

Result #5119 Sentence: fn000296.177
[je ]kan wel sint nehe*u sint leggen .

Result #5120 Sentence: fn000296.186
maar [dat ]kan toch niet .

Result #5121 Sentence: fn000296.187
[die ]hou 'k gewoon over .

Result #5122 Sentence: fn000296.188
nou [dit ]is ook niet veel .

Result #5123 Sentence: fn000296.191
dus [da ]'s ...

Result #5124 Sentence: fn000296.197
[misschien ]zitten d'r nog wel leuke E's in of zo .

Result #5125 Sentence: fn000296.198
[dat ]zou fijn zijn .

Result #5126 Sentence: fn000296.202
[dat ]is waar ja .

Result #5127 Sentence: fn000296.204
[ik ]krijg droge ogen joh .

Result #5128 Sentence: fn000296.207
[lastig ]is dat .

Result #5129 Sentence: fn000296.211
ja [ik ]denk dat dit doe .

Result #5130 Sentence: fn000296.215
hé [je ]zou zo uh zo ook heleboel woorden kunnen maken .

Result #5131 Sentence: fn000296.221
gen en dan een E d'rbij [dan ]krijg je neen .

Result #5132 Sentence: fn000296.222
nou maar [dat ]levert net zoveel op als dit denk 'k hoor .

Result #5133 Sentence: fn000296.225
['t ]was gewoon uh grappig .

Result #5134 Sentence: fn000296.227
zo is vier uh [en twee ]is zes .

Result #5135 Sentence: fn000296.235
['t ]is al kwart over negen .

Result #5136 Sentence: fn000296.237
[zo ]hebben we dat bandje al vol .

Result #5137 Sentence: fn000296.240
ze uh [ze ]gokken d'rop want ze willen graag veertig minuten spraak verzamelen geloof ik .

Result #5138 Sentence: fn000296.242
uit honderd vijftig dus [dan ]moet je ongeveer een kwart van de tijd praten .

Result #5139 Sentence: fn000296.245
[daar ]komt ongeveer op neer .

Result #5140 Sentence: fn000296.253
oh ja nou [nou ]kan je natuurlijk die Z uh voor die in leggen .

Result #5141 Sentence: fn000296.257
en [dan ]krijg je ...

Result #5142 Sentence: fn000296.262
[je ]kan ook hier D .

Result #5143 Sentence: fn000296.266
[din*u ]is ook iets .

Result #5144 Sentence: fn000296.270
['t ]levert allemaal dubbele puntjes op .

Result #5145 Sentence: fn000296.271
[zo ]is vier .

Result #5146 Sentence: fn000296.272
is acht [plus vier ]is twaalf .

Result #5147 Sentence: fn000296.288
nee [dat ]kan niet .

Result #5148 Sentence: fn000296.289
[da ]'s nou lastig .

Result #5149 Sentence: fn000296.292
['t ]ligt al vrij vol hè .

Result #5150 Sentence: fn000296.293
ja [we ]hebben bes*x xxx maar we hebben 't op zich wel mooi achter 't bord verdeeld .

Result #5151 Sentence: fn000296.296
nou*x [daar ]is een hoekje wat nog een beetje leeg is .

Result #5152 Sentence: fn000296.297
maar [ik ]bedoel 't is moeile*a haast moeilijk om d'r wat achter te leggen nog .

Result #5153 Sentence: fn000296.300
maar ['k ]heb wat S'en dus xxx .

Result #5154 Sentence: fn000296.301
[as ]kun je doen .

Result #5155 Sentence: fn000296.304
[een yen ]was 't of yens ?

Result #5156 Sentence: fn000296.305
[dat ]hebben we al 'ns meer opgezocht volgens mij .

Result #5157 Sentence: fn000296.311
[da ]'s goed zo .

Result #5158 Sentence: fn000296.313
['k ]vind 't klinkt klinkt helemaal niet .

Result #5159 Sentence: fn000296.314
oh nou [dan*x ]heb*x je*x xxx punten uit ook .

Result #5160 Sentence: fn000296.316
ja ['t ]is ook Japans .

Result #5161 Sentence: fn000296.318
[da ]'s dus veertien hè .

Result #5162 Sentence: fn000296.322
hé [ik ]heb veel meer letters als jij .

Result #5163 Sentence: fn000296.323
ja [je ]mag er ook meer tegelijk wegleggen voor*u .

Result #5164 Sentence: fn000296.329
[daar ]kan je nog wel een A'tje xxx .

Result #5165 Sentence: fn000296.332
ja maar [zorger ]had ook nog gekund als ik dat niet had gelegd .

Result #5166 Sentence: fn000296.336
mmm [d'r ]zijn ...

Result #5167 Sentence: fn000296.340
ja maar [je ]hebt toch een N ?

Result #5168 Sentence: fn000296.343
[je ]kan 'm toch leggen .

Result #5169 Sentence: fn000296.345
[dat ]zou ik nog kunnen doe*a .

Result #5170 Sentence: fn000296.346
oh wacht effe [die ]zag 'k even niet .

Result #5171 Sentence: fn000296.350
ja [zond ]kan ook .

Result #5172 Sentence: fn000296.357
een or*u [or*u ]is niks hè .

Result #5173 Sentence: fn000296.370
zal ik uh nog eentje wegleggen [dan ]kan jij deze nog effe wegleggen .

Result #5174 Sentence: fn000296.373
[ik ]kan die C toch niet kwijt .

Result #5175 Sentence: fn000296.374
nee hoor*x [ik ]heb er ook nog eentje .

Result #5176 Sentence: fn000296.378
ja maar een T ge*a oh ja maar [die ]heb je toch niet .

Result #5177 Sentence: fn000296.388
[dat ]snap ik maar ...

Result #5178 Sentence: fn000296.392
[da ]'s queen*v queen*v nou dan doe 'k dat toch .

Result #5179 Sentence: fn000296.398
dus dat is uh vijftien zestien zeventien achttien negentien [plus drie ]is uh tweeëntwintig .

Result #5180 Sentence: fn000296.399
[nou ]mag jij .

Result #5181 Sentence: fn000296.403
['k ]weet niet meer wat .

Result #5182 Sentence: fn000296.408
[die C ]kan 'k toch ...

Result #5183 Sentence: fn000296.409
hum [die ]brengt je inderdaad net over de driehonderd .

Result #5184 Sentence: fn000296.411
en [vervolgens ]gaan d'r weer vijf af .

Result #5185 Sentence: fn000296.412
want [ik kan nou*x di*a ]kan deze nog wel kwijt maar dat schiet niet echt op .

Result #5186 Sentence: fn000296.418
[da ]'s onzin natuurlijk .

Result #5187 Sentence: fn000296.419
[ik ]moet 'm gewoon ergens d'rachter leggen wat een woord kan z*a ...

Result #5188 Sentence: fn000296.421
nou [ik ]leg 'r nu ergens achter .

Result #5189 Sentence: fn000296.422
en ['t ]kan nu alles zijn .

Result #5190 Sentence: fn000296.428
maar om maar aan te geven ik [ik kl*a ]kan d'r dus nog wel punten mee halen .

Result #5191 Sentence: fn000296.435
[da ]'s nog wel s*a ...

Result #5192 Sentence: fn000296.437
[dat ]levert meer op .

Result #5193 Sentence: fn000296.441
dus [dat ]is toch twaalf punten .

Result #5194 Sentence: fn000296.443
[zo ]is driehonderd zesenzeventig .

Result #5195 Sentence: fn000296.445
jij [bij jou ]gaan d'r vijf af dus dat wordt weer terug .

Result #5196 Sentence: fn000296.446
dus [da ]'s tweehonderd zesennegentig .

Result #5197 Sentence: fn000296.448
en [bij mij ]komen d'r vijf bij is driehonderd eenentachtig .

Result #5198 Sentence: fn000296.449
[dus ]heb ik driehonderd eenentachtig punten .

Result #5199 Sentence: fn000296.451
dus [da ]'s bij elkaar opgeteld .

Result #5200 Sentence: fn000296.463
[dat ]was een aardig potje niet ?

Result #5201 Sentence: fn000296.465
[ik ]heb nu .

Result #5202 Sentence: fn000296.467
dus [da ]'s zeven zeven ja .

Result #5203 Sentence: fn000296.483
nee we hebben ja be*a [bij xxx ]hebben we 't natuurlijk ook niet helemaal afgemaakt .

Result #5204 Sentence: fn000296.485
nou [dit ]ziet d'r toch aardig uit zo .

Result #5205 Sentence: fn000296.487
[zo ]is dat .

Result #5206 Sentence: fn000298.2
ooit heb ik eens opgeschreven in een klein artikeltje [in 't evangelie ]staat dat er voor hen geen plaats was in de herberg .

Result #5207 Sentence: fn000298.3
[ik ]denk dat je dat ook zo kunt begrijpen .

Result #5208 Sentence: fn000298.4
[de herberg ]was geen plaats voor hem .

Result #5209 Sentence: fn000298.5
en [dat ]is meer dan een woordspeling .

Result #5210 Sentence: fn000298.6
[de herberg het hotel ]is voor mensen met centen .

Result #5211 Sentence: fn000298.8
Jezus hoort niet thuis bij de gesettelde mens maar [zijn plek ]is allereerst daar waar mensen als beesten behandeld worden .

Result #5212 Sentence: fn000298.11
als je [die mensen beter ]zou kennen blijken ze helemaal geen ezels te zijn .

Result #5213 Sentence: fn000298.14
[de juiste plek voor Jezus ]is bij mensen die met een gebrek moeten leven .

Result #5214 Sentence: fn000298.17
[misschien ]is de enige plek van God daar waar mensen vernederd worden .

Result #5215 Sentence: fn000298.20
[met deze kleine mensen ]is een leven lang een speciale band gehad .

Result #5216 Sentence: fn000298.22
[ze ]hoefden zich niet groter voor te doen dan ze waren .

Result #5217 Sentence: fn000298.23
[ze ]hoefden zich niet telkens keer telkens weer te bewijzen .

Result #5218 Sentence: fn000298.24
[ik ]denk beste mensen dat veel criminaliteit zeker jeugdcriminaliteit voortkomt uit de noodzaak dat men zich moet bewijzen om mee te kunnen tellen in de maatschappij van school en vriendenkring .

Result #5219 Sentence: fn000298.25
[vandaag ]klinken de woorden heden is u een redder geboren .

Result #5220 Sentence: fn000298.26
en [dat u ]zegt de engel tegen de herders .

Result #5221 Sentence: fn000298.27
[allen die iets met Jezus' geboorte te maken hebben ]zijn mensen van eenvoudige komaf .

Result #5222 Sentence: fn000298.30
[er ]is één uitzondering op de regel .

Result #5223 Sentence: fn000298.31
[ook koningen ]komen aangereden op hoge kamelen .

Result #5224 Sentence: fn000298.33
[ze ]sturen de herders niet naar buiten zoals vaak in onze maatschappij de mindere door de meerdere naar buiten gestuurd wordt .

Result #5225 Sentence: fn000298.34
nee zij komen van hun hoge kamelen af en [op de begaande grond ]blijken ze even groot of even klein te zijn als de herders .

Result #5226 Sentence: fn000298.35
[ze ]meten zich geen eer aan .

Result #5227 Sentence: fn000298.36
nee [ze ]knielen naast de herders op de stenen vloer van de stal .

Result #5228 Sentence: fn000298.37
[ze ]aanbidden 't Jezuskind op dezelfde wijze als de herders .

Result #5229 Sentence: fn000298.38
[Conrad Adenhouer ]heeft 'ns gezegd .

Result #5230 Sentence: fn000298.40
[dan ]zouden al heel wat problemen opgelost zijn .

Result #5231 Sentence: fn000298.41
want [in pyjama ]is een hoge en een mindere mens precies gelijk .

Result #5232 Sentence: fn000298.42
en [dan ]zie je 't gebeuren beste mensen dat rijk en arm geleerd en ongeletterd bij God welkom zijn .

Result #5233 Sentence: fn000298.44
omdat [ze ]aanvoelen dat God niet kijkt naar wat je hebt .

Result #5234 Sentence: fn000298.46
[rijke mensen ]zijn niet altijd de beste zoals arme niet altijd 't schorriemorrie zijn .

Result #5235 Sentence: fn000298.47
[goed of slecht ]wordt niet afgemeten aan inkomen of status .

Result #5236 Sentence: fn000298.48
[rijke mensen ]kunnen soms heel bescheiden zijn en arme mensen kunnen 't soms hoog in de kop hebben .

Result #5237 Sentence: fn000298.49
[bij God ]mag ieder zijn zoals ie is .

Result #5238 Sentence: fn000298.50
[bij hem ]hoef je geen stand op te houden .

Result #5239 Sentence: fn000298.51
[bij hem ]hoef je je niet verlegen te voelen met je armoedige situatie .

Result #5240 Sentence: fn000298.52
want [geloof ]heeft geen connectie met rijkdom of armoede .

Result #5241 Sentence: fn000298.54
beste mensen [Kerstmis ]is niet alleen een feest van 't gelovige hart maar 't is ook de dag van de uitdaging .

Result #5242 Sentence: fn000298.55
zoals gezegd [God ]kijkt niet naar menselijke status .

Result #5243 Sentence: fn000298.56
maar [mensen ]doen dat zoveel te meer .

Result #5244 Sentence: fn000298.57
en [dan ]blijkt er nog verschrikkelijk veel discriminatie onder de mensen te bestaan .

Result #5245 Sentence: fn000298.58
[waar God de gelijkheid van mensen verkondigt ]houden mensen de ongelijkheid kunstmatig in stand .

Result #5246 Sentence: fn000298.59
[kunnen rijk en arm hoog en laag geleerd en ongeletterd met Kerstmis nog wel naast elkaar knielen voor de rest van dit jaar ]betekent de standenverschil de rode draad in de menselijke samenleving .

Result #5247 Sentence: fn000298.60
en [daarin ]is God geen god met ons maar de god van ieder voor zich .

Result #5248 Sentence: fn000298.61
beste mensen [Jezus ]kan wel gelijkheid propageren .

Result #5249 Sentence: fn000298.62
[hij ]kan wel opkomen voor misdeelden .

Result #5250 Sentence: fn000298.64
maar als de mens niet met God samenwerkt door discriminatie uit te bannen en elk kind veiligheid en toekomst te bieden [dan ]staat God ook met machteloze handen en ijskoud geven we God ook nog de schuld van wat wij verkeerd doen .

Result #5251 Sentence: fn000298.66
beste mensen ['t kind ]ligt in de kribbe te draaien van ergernis .

Result #5252 Sentence: fn000303.2
[ik ]ga dit die dat wat ik vorig*a vorige keer uh gedaan heb .

Result #5253 Sentence: fn000303.5
[dat ]ga ik even allemaal bijwerken .

Result #5254 Sentence: fn000303.8
en [dan*x ]moeten we dus inderdaad boven ook maar even kwastje verf d'roverheen .

Result #5255 Sentence: fn000303.10
en uh [dan ]ga ik uh hier los*x .

Result #5256 Sentence: fn000303.12
want [dan ]kan ik die gordijnrails uh kopen .

Result #5257 Sentence: fn000303.13
of [jij ]gaat even naar de Gamma .

Result #5258 Sentence: fn000303.15
ja kan ook maar ['k ]heb d'r niet zo'n zin*x in*x .

Result #5259 Sentence: fn000303.21
daar zij*a [daar ]hebben ze vast geen vlizotrap hè ?

Result #5260 Sentence: fn000303.22
['k ]weet 't niet .

Result #5261 Sentence: fn000303.23
[we ]zouden even kunnen kijken .

Result #5262 Sentence: fn000303.24
[dan ]weten we dat .

Result #5263 Sentence: fn000303.26
maar [ik ]denk dat ze die niet hebben .

Result #5264 Sentence: fn000303.27
[ik ]zou niet weten waar je die wel moet kopen .

Result #5265 Sentence: fn000303.28
maar [dan ]gaan we ook even naar plinten kijken .

Result #5266 Sentence: fn000303.29
ja [da ]'s wel een goed plan .

Result #5267 Sentence: fn000303.33
[volgens mij ]moeten die plintjes ongeveer net zo hoog zijn als 't onderste latje van dat kastje .

Result #5268 Sentence: fn000303.35
[dat ]vind 'k wel mooi .

Result #5269 Sentence: fn000303.36
ja [dat*x ]kan .

Result #5270 Sentence: fn000303.37
maar [ik ]hoop dat ze dus e*a iets van een randje of zo hebben dat je d'r iets achter kunt stoppen .

Result #5271 Sentence: fn000303.39
ja [die ]heb je vast wel .

Result #5272 Sentence: fn000303.40
en [ik ]ben dus benieuwd hoe hoe je 't vastmaakt aan de*x muur .

Result #5273 Sentence: fn000303.43
[dat ]kan toch bijna nooit dat je 't vast kunt spijkeren ?

Result #5274 Sentence: fn000303.46
een muur dat uh dat g*a [dat ]brokkelt af .

Result #5275 Sentence: fn000303.49
[dan ]moet je hele harde in ieder geval hebben .

Result #5276 Sentence: fn000303.50
[dat ]scheelt al .

Result #5277 Sentence: fn000303.53
nou ja [dat ]weet ik ook niet helemaal precies .

Result #5278 Sentence: fn000303.54
ah [je ]weet 't gewoon niet .

Result #5279 Sentence: fn000303.55
[je ]weet 't net zo goed niet .

Result #5280 Sentence: fn000303.59
maar [je ]weet 't gewoon niet .

Result #5281 Sentence: fn000303.61
nee [ik ]heb zelf nog nooit plinten gezet .

Result #5282 Sentence: fn000303.64
[dat ]klopt .

Result #5283 Sentence: fn000303.66
dus [ik ]weet 't ook gewoon niet .

Result #5284 Sentence: fn000303.67
ja maar ['k ]heb wel een vermoeden hoe 't zou kunnen .

Result #5285 Sentence: fn000303.68
[je ]moet wel ...

Result #5286 Sentence: fn000303.69
ja maar weet je [jij ]brengt 't dan altijd alsof je 't weet .

Result #5287 Sentence: fn000303.71
[jij ]bent gewoon iemand die dat dan zo weet te breng*a ...

Result #5288 Sentence: fn000303.72
nou [ik ]weet dat wel ongeveer hoe dat is .

Result #5289 Sentence: fn000303.73
ja [ik ]ben adviseur dus ...

Result #5290 Sentence: fn000303.74
maar [eigenlijk ]weet je het helemaal niet ggg .

Result #5291 Sentence: fn000303.75
nee [dat ]kan ik ...

Result #5292 Sentence: fn000303.76
dat is mijn [dit ]is mijn beroep .

Result #5293 Sentence: fn000303.79
[dat ]is toch*x gewoon mijn beroep om dat zo te doen .

Result #5294 Sentence: fn000303.81
[dat ]krijg ik geld voor .

Result #5295 Sentence: fn000303.83
ja [da ]'s waar .

Result #5296 Sentence: fn000303.84
maar [thuis ]hoef je d'r geen geld voor te krijgen dus uh hoef je 't ook niet te xxx .

Result #5297 Sentence: fn000303.85
nee maar [thuis ]is 't anders .

Result #5298 Sentence: fn000303.86
[thuis ]moet 't ook allemaal snel en projectmatig afgerond worden .

Result #5299 Sentence: fn000303.88
noh*u nou [daar*x ]hoeft 't niet hoor .

Result #5300 Sentence: fn000303.90
[dat ]vind ik wel .

Result #5301 Sentence: fn000303.91
want [ik ]vind 't op zich leuk als 't gewoon snel klaar is .

Result #5302 Sentence: fn000303.93
ja [da ]'s waar .

Result #5303 Sentence: fn000303.94
en*x [dan*x ]is*x 't*x dat is dat is fijn .

Result #5304 Sentence: fn000303.95
want [et*u ]is niet mijn favoriete bezigheid om plinten te zetten in een huis .

Result #5305 Sentence: fn000303.97
ggg [dat ]weet ik nu al .

Result #5306 Sentence: fn000303.99
nee ['t ]is helemaal niet leuk .

Result #5307 Sentence: fn000303.100
['t ]is helemaal niet leuk .

Result #5308 Sentence: fn000303.101
dus ['t ]zou mooi zijn als ik uh dat 't gewoon uh ...

Result #5309 Sentence: fn000303.102
nou [ik ]denk dat die dat de grote stukken nog wel leuk zijn hè .

Result #5310 Sentence: fn000303.105
en [je ]ramt er gewoon een plint tegenaan klaar .

Result #5311 Sentence: fn000303.107
[dan ]ziet 't er weer mooi uit .

Result #5312 Sentence: fn000303.113
al die kleine kleine dingetjes [die ]zijn rottig .

Result #5313 Sentence: fn000303.116
[dan ]moet je allemaal precies op maat maken .

Result #5314 Sentence: fn000303.117
en dat is uh [dat ]is altijd vervelend .

Result #5315 Sentence: fn000303.118
[dingen op maat maken ]kost altijd tijd .

Result #5316 Sentence: fn000303.119
ja*x [dat*x ]is*x ...

Result #5317 Sentence: fn000303.120
dingen op maat maken [dat*x ]is erg vervelend ja .

Result #5318 Sentence: fn000303.121
ja en [dan ]moeten we nog een mooie drempel hebben .

Result #5319 Sentence: fn000303.123
nou [ik ]vrees dat voor die drempel om daar w*a ...

Result #5320 Sentence: fn000303.124
[voordat we daar een drempel in kunnen zetten ]moet eerst de onderkant van de deur opgeschaafd worden .

Result #5321 Sentence: fn000303.125
[die ]is te laag .

Result #5322 Sentence: fn000303.126
oh ja [n*a ]hebben we een schaaf uh ...

Result #5323 Sentence: fn000303.127
[en ]hebben we zo'n schaaf nodig .

Result #5324 Sentence: fn000303.128
[dat ]hebben we niet .

Result #5325 Sentence: fn000303.129
hum [da ]'s waar .

Result #5326 Sentence: fn000303.131
maar [misschien ]ga ik daar dan wel effe wat opleggen of zo .

Result #5327 Sentence: fn000303.132
want uh [je ]loopt nu heel erg dat pur door het hele huis heen .

Result #5328 Sentence: fn000303.134
nou [we ]kunnen wel een tijdelijke drempel maken .

Result #5329 Sentence: fn000303.135
[dat ]is niet zo'n probleem .

Result #5330 Sentence: fn000303.136
je kunt gewoon van zo*a zo'n zo'n plankje wat daar ligt [daar ]hebben we d'r meer van en die moet je d'r gewoon in doen*x .

Result #5331 Sentence: fn000303.138
nou [dat ]vind 'k wel een idee .

Result #5332 Sentence: fn000303.139
[we ]hebben ...

Result #5333 Sentence: fn000303.148
maar [ze ]zien d'r wel een beetje he*a een beetje ...

Result #5334 Sentence: fn000303.149
nou [hoe ze d'r uitzien ]maakt niet uit .

Result #5335 Sentence: fn000303.150
[dat ]kun je wel weer oplappen .

Result #5336 Sentence: fn000303.152
nee ['t hout ]is niet aangetast .

Result #5337 Sentence: fn000303.153
oh*x [dan ]zou ik ze gewoon o*a als boekenplank houden .

Result #5338 Sentence: fn000303.156
[dat ]zijn toch mooie planken als boekenplanken ?

Result #5339 Sentence: fn000303.159
oh maar [je ]weet niet waar je ze xxx .

Result #5340 Sentence: fn000303.160
ik bedoel [daar ]heb ik geen plek meer voor .

Result #5341 Sentence: fn000303.161
dus [dat ]gaat toch niet gebeuren .

Result #5342 Sentence: fn000303.162
ja [da ]'s waar .

Result #5343 Sentence: fn000303.163
dus dus n*a ja [dan ]hebben ze gewoon geen functie meer in dit huis .

Result #5344 Sentence: fn000303.164
[dan ]kunnen we ze laten liggen totdat d'r een keer plek voor hebben maar je kunt ze ook gewoon xxx .

Result #5345 Sentence: fn000303.165
nee maar [ik ]dacht dat je meer bloep*a boekenplanken dan in gedachten had .

Result #5346 Sentence: fn000303.166
nee [dat ]was ik niet van plan .

Result #5347 Sentence: fn000303.167
[we ]hebben toch plek genoe*a uh ik bedoel t*a g*a uh d'r is ...

Result #5348 Sentence: fn000303.168
ja [plek genoeg ]is ook niet waar maar*x ...

Result #5349 Sentence: fn000303.169
['t enige wat je nog zou kunnen doen ]is uhm ...

Result #5350 Sentence: fn000303.170
wat e*a misschien wel handig is [dat ]kun je ook met met die planken doen .

Result #5351 Sentence: fn000303.173
want [dan uh ]vallen de die mappen en boeken en zo die vallen d'r niet uit .

Result #5352 Sentence: fn000303.175
want [dat ]vind ik nu toch eigenlijk nog wel een beetje rommelig hoor .

Result #5353 Sentence: fn000303.177
ja [dat ]is niet zo professioneel uh ...

Result #5354 Sentence: fn000303.179
maar*x ['t huis ]kraakt echt hè als 't uh als 't waait .

Result #5355 Sentence: fn000303.182
maar je [je ]ziet ook echt dat 't tocht .

Result #5356 Sentence: fn000303.184
want die hele die deur die binnendeur [die ]gaat gewoon heen en weer .

Result #5357 Sentence: fn000303.187
ja en [de ramen ]gaan heen en weer hè .

Result #5358 Sentence: fn000303.189
[die ramen ]zitten ook gewoon los .

Result #5359 Sentence: fn000303.191
nee [daar ]moet gewoon wat aan gebeuren .

Result #5360 Sentence: fn000303.199
want [dat ]is een kwestie van vier dingetjes op maat maken .

Result #5361 Sentence: fn000303.201
ja [dat ]vind 'k wel een goed idee .

Result #5362 Sentence: fn000303.202
[volgens mij scheet*u 't ]scheelt 't heel veel .

Result #5363 Sentence: fn000303.211
van die plankjes en [die ]zet je zo boven op elkaar .

Result #5364 Sentence: fn000303.212
nou*x [dan ]heb je precies zo'n drempeltje als naar de naar de xxx .

Result #5365 Sentence: fn000303.214
ja maar [die ]vind 'k niet zo geweldig mooi .

Result #5366 Sentence: fn000303.218
dat z*a [dat ]kan .

Result #5367 Sentence: fn000303.219
maar [je ]hebt toch*x van die van die van die van die hardhouten drempels hè ?

Result #5368 Sentence: fn000303.221
ja [dat hardhouten ]is 't mooiste natuurlijk .

Result #5369 Sentence: fn000303.223
kijk want [dat ]is 't nadeel van dat soort planken .

Result #5370 Sentence: fn000303.224
die [die ]slijten op een gegeven moment gewoon weg .

Result #5371 Sentence: fn000303.226
[da ]'s natuurlijk niet echt een plank waar je veel overheen kunt lopen .

Result #5372 Sentence: fn000303.228
drempels [die ]zijn altijd van apart uh heel hard hout .

Result #5373 Sentence: fn000303.229
die drempel die daar zat [die ]was ook keihard .

Result #5374 Sentence: fn000303.231
was op zich wel g*a wel goed maar ja ['t ]was uh zo rommelig .

Result #5375 Sentence: fn000303.233
ja ['t ]was een zooitje .

Result #5376 Sentence: fn000303.234
[daar ]was niks meer van over .

Result #5377 Sentence: fn000303.235
[daar ]kon je echt niks meer mee .

Result #5378 Sentence: fn000303.237
maar ['t ]was wel heel hard hout .

Result #5379 Sentence: fn000303.239
dus [we ]gaan zo even naar de Gamma ?

Result #5380 Sentence: fn000303.242
en [dan ]kopen we die tochtstrippen .

Result #5381 Sentence: fn000303.244
want [dan ]kan dat allemaal weer uh netjes bijgeverfd worden .

Result #5382 Sentence: fn000303.249
[een gordijnrail ]moeten we kopen .

Result #5383 Sentence: fn000303.254
en [dan ]kun jij gewoon lekker een beetje die*x dingen bij gaan werken en bijverven .

Result #5384 Sentence: fn000303.258
maar de balk hè [dat ]hebben we nog steeds niet opgeverfd ?

Result #5385 Sentence: fn000303.263
[volgens mij ]lijkt me dat*x is een prima klus voor vandaag .

Result #5386 Sentence: fn000308.7
xxx [ik ]heb het uiteraard weer helemaal verkeerd gedaan .

Result #5387 Sentence: fn000308.9
ja [ik ]heb het echt verkeerd gedaan .

Result #5388 Sentence: fn000308.10
[ik ]had hier iets beter over na moeten denken .

Result #5389 Sentence: fn000308.11
[dan was 't ]was 't een stuk beter geweest .

Result #5390 Sentence: fn000308.19
['t ]is echt .

Result #5391 Sentence: fn000308.20
[dat*x ]wil ik best doen .

Result #5392 Sentence: fn000308.22
ja [het ]is echt niet leuk .

Result #5393 Sentence: fn000308.25
[ik ]wil best voor je doen .

Result #5394 Sentence: fn000308.28
ja [ik ]ga wat doen .

Result #5395 Sentence: fn000308.30
ik uh i*a [ik ]ga echt iets doen .

Result #5396 Sentence: fn000308.32
[ik ]ga ook wat doen .

Result #5397 Sentence: fn000308.33
['k ]ga een glaasje wijn drinken .

Result #5398 Sentence: fn000308.37
[het ]had zo mooi gekund .

Result #5399 Sentence: fn000308.38
[het ]had ...

Result #5400 Sentence: fn000308.40
[het ]had zo mooi kunnen zijn .

Result #5401 Sentence: fn000308.41
[je ]krijgt niet zo veel want het is gewoon een doordeweekse avond .

Result #5402 Sentence: fn000308.43
ja [ik ]heb geen zin om een tweede fles open te maken .

Result #5403 Sentence: fn000308.45
[ik ]vind het goed hoor .

Result #5404 Sentence: fn000308.46
maar uh [ik ]denk dat ik glas al op heb voordat Roel geweest is .

Result #5405 Sentence: fn000308.48
nou [dat ]valt wel mee hoor .

Result #5406 Sentence: fn000308.49
ik uh [ik ]heb het gewoon dom aangepakt .

Result #5407 Sentence: fn000308.50
ik uh nee ik uh ik ik uh [ik ]leg er niks meer uh*x of nou ik leg er nog wel wat bij .

Result #5408 Sentence: fn000308.54
nee ik ik p*a ik [ik ]pas .

Result #5409 Sentence: fn000308.55
[ik ]leg d'r niks meer bij .

Result #5410 Sentence: fn000308.56
[ik ]vind het wel goed zo .

Result #5411 Sentence: fn000308.57
['k ga ]ga geen anderen laten profitee*a .

Result #5412 Sentence: fn000308.63
nee [Judith ]wil daarheen .

Result #5413 Sentence: fn000308.64
[dat ]is gewoon duidelijk .

Result #5414 Sentence: fn000308.66
[ik ]jens deze hier nog effe neer .

Result #5415 Sentence: fn000308.68
oh [ik ]zat net iets leuks te bedenken .

Result #5416 Sentence: fn000308.69
oh nee [dat ]is ook maar één hè .

Result #5417 Sentence: fn000308.71
[jij ]had al gepast .

Result #5418 Sentence: fn000308.72
[ik ]pas .

Result #5419 Sentence: fn000308.73
[dan ]is Judith nog .

Result #5420 Sentence: fn000308.75
[jij ]hebt dus niet gepast .

Result #5421 Sentence: fn000308.76
nee [ik ]heb niet gepast .

Result #5422 Sentence: fn000308.77
nee [ik ]heb gewoon nog uh nog uh van*x die*x .

Result #5423 Sentence: fn000308.78
oh [dat ]is leuk .

Result #5424 Sentence: fn000308.80
oh nee want [dat is ]blijft hetzelfde .

Result #5425 Sentence: fn000308.81
als [het mannetje en het zwaantje ]kan ik omruilen .

Result #5426 Sentence: fn000308.82
dat zwaantje in het bos is ook maar één dus [dat ]pest ik uh Ike helemaal niet mee .

Result #5427 Sentence: fn000308.83
dus [dat ]is niet leuk .

Result #5428 Sentence: fn000308.84
maar [ik ]kan ze ook wel daar gewoon xxx .

Result #5429 Sentence: fn000308.86
[dit ]mag ik dan doen en dan mag ik die omruilen .

Result #5430 Sentence: fn000308.88
[nou ]is het duurder om door het bos te gaan .

Result #5431 Sentence: fn000308.91
ja [dat ]is waar .

Result #5432 Sentence: fn000308.92
[ik ]hoop dat ik Ike daar ook een beetje mee pest maar ik geloof 't niet .

Result #5433 Sentence: fn000308.93
[ik ]vind het echt een lage pokkenstreek gewoon .

Result #5434 Sentence: fn000308.94
[ik ]vind het echt een hele lage pokkenstreek .

Result #5435 Sentence: fn000308.96
maar [ik ]moest m'n fiches kwijt hoor .

Result #5436 Sentence: fn000308.99
maakt niet uit want [ik ]ga nu gewoon een uh een andere lage pokkenstreek met jou uithalen gewoon .

Result #5437 Sentence: fn000308.103
uhm d*a i*a hoewel mijn mijn [mijn lage pokkenstreken ]zijn even op .

Result #5438 Sentence: fn000308.110
[ik ]zit in spanning Roel .

Result #5439 Sentence: fn000308.111
[jij ]zit in spanning hè .

Result #5440 Sentence: fn000308.113
[je ]wacht echt in spanning af wat ik nu ga doen .

Result #5441 Sentence: fn000308.114
ja want [het ]duurt altijd een beetje lang .

Result #5442 Sentence: fn000308.115
nou [dat uh ]geeft allemaal niet .

Result #5443 Sentence: fn000308.118
[ik ]zet deze in .

Result #5444 Sentence: fn000308.120
en [die ]zet ik uh hier neer .

Result #5445 Sentence: fn000308.122
uh nee [nu ]doe 'k 't weer helemaal verkeerd .

Result #5446 Sentence: fn000308.127
ik nee [ik ]doe het anders .

Result #5447 Sentence: fn000308.129
als jij nou gewoon dit boekje effe niet voor je hebt [misschien ]gaat het dan gewoon goed .

Result #5448 Sentence: fn000308.131
[je ]moet niet zo moeilijk doen .

Result #5449 Sentence: fn000308.132
[ik ]zit moeilijk te doen ja .

Result #5450 Sentence: fn000308.133
[ik ]weet 't .

Result #5451 Sentence: fn000308.136
't i*a 't is ook we*a ['t ]is ook lastig met die uh me*a ...

Result #5452 Sentence: fn000308.138
[dat ]is heel vervelend .

Result #5453 Sentence: fn000308.141
['t ]is he*a ...

Result #5454 Sentence: fn000308.142
['t ]is echt heel vervelend .

Result #5455 Sentence: fn000308.145
ja [het ]is gewoon uh vervelend .

Result #5456 Sentence: fn000308.146
['t ]is gewoon gewoon klote van de bok dit .

Result #5457 Sentence: fn000308.148
ja d*a [dat ]hebben we nu begrepen .

Result #5458 Sentence: fn000308.149
alleen [nou ]moet je nog even leggen .

Result #5459 Sentence: fn000308.150
ma*a a*a ja [ik ]weet het niet .

Result #5460 Sentence: fn000308.151
maar dat ['t ]gaat echt duren tot ik m'n glas op heb .

Result #5461 Sentence: fn000308.153
[ik ]moe*a ...

Result #5462 Sentence: fn000308.154
[ik ]moet iets slims doen .

Result #5463 Sentence: fn000308.155
[d'r ]is ook iets slims .

Result #5464 Sentence: fn000308.156
d'r is een [d'r ]is een slimme truc .

Result #5465 Sentence: fn000308.158
ja ja de*a [die ]is er ja .

Result #5466 Sentence: fn000308.160
nou [dat ]moet ik dan*x ...

Result #5467 Sentence: fn000308.164
[ik ]denk dat we maar een tijdslimiet in moeten gaan stellen .

Result #5468 Sentence: fn000308.165
['t ]is gewoon klote .

Result #5469 Sentence: fn000308.167
't is gewoon geloof*x ik*x een een [een kutstreek ]is dit .

Result #5470 Sentence: fn000308.170
[dit ]is echt een kutstreek .

Result #5471 Sentence: fn000308.173
[ik ]doe 't gewoon zo .

Result #5472 Sentence: fn000308.176
[ik ]leg die daar gewoon neer .

Result #5473 Sentence: fn000308.179
en [dan ]leg ik die d'r gewoon naast .

Result #5474 Sentence: fn000308.187
uh wa*a p*a [dat ]betekent dat je daar zowel met een draak als met een uh ...

Result #5475 Sentence: fn000308.189
[daar ]mag je zowel met een draak als met een elfenkar langs .

Result #5476 Sentence: fn000308.193
nou [dan uh ]zijn we klaar hè ?

Result #5477 Sentence: fn000308.196
nee [dan ]is Judith nog een keer .

Result #5478 Sentence: fn000308.197
ja maar [ik ]hoef niet meer .

Result #5479 Sentence: fn000308.198
nou [dan ]kunnen we gaan uh gaan gaan uh reizen .

Result #5480 Sentence: fn000308.202
[we ]kunnen nu gaan reizen .

Result #5481 Sentence: fn000308.205
[jij ]mag als eerste .

Result #5482 Sentence: fn000308.209
ja [we ]gaan nu reizen .

Result #5483 Sentence: fn000308.210
[we ]gaan reizen .

Result #5484 Sentence: fn000308.211
['t ]is nu allemaal op .

Result #5485 Sentence: fn000308.216
[we ]gaan gewoon de elfenlaars zetten .

Result #5486 Sentence: fn000308.217
['k ]wil nu gewoon uh reizen .

Result #5487 Sentence: fn000308.221
uh [dat ]is die .

Result #5488 Sentence: fn000308.224
[toch ]is ze wel een beetje aardig .

Result #5489 Sentence: fn000308.226
[ze ]is wel een beetje aardig .

Result #5490 Sentence: fn000308.227
as*a uh als jij dat niet gedaan had [dan ]was ik daar sowieso überhaupt nooit weg*a uh weggekomen .

Result #5491 Sentence: fn000308.229
oh nee n*a ja nee n*a ['t ]had nog wel gekund .

Result #5492 Sentence: fn000308.233
uh dan uh [met 't uh zwijn ]gaan we ...

Result #5493 Sentence: fn000308.234
oh [dat ]moet natuurlijk ook tot je niet meer kan .

Result #5494 Sentence: fn000308.236
[dan ]gaan we hierheen .

Result #5495 Sentence: fn000308.238
dus [dat ]is al uh zeven ?

Result #5496 Sentence: fn000308.244
['t ]is feest vandaag .

Result #5497 Sentence: fn000308.245
uh [we ]gaan ook nog 'ns even met de elfenkar op stap .

Result #5498 Sentence: fn000308.247
ja en [dan uh ]houdt 't wel weer op .

Result #5499 Sentence: fn000308.248
[dat ]was het al weer .

Result #5500 Sentence: fn000308.250
dus [dat ]is uh ...

Result #5501 Sentence: fn000308.259
[dan ]is Ike .

Result #5502 Sentence: fn000308.263
en [ik ]had het slimmer kunnen aanpakken geloof ik .

Result #5503 Sentence: fn000308.264
[ik ]heb even iets vergeten .

Result #5504 Sentence: fn000308.270
nou [dat ]kan niet .

Result #5505 Sentence: fn000308.271
[d'r ]ligt niks .

Result #5506 Sentence: fn000308.272
[ik ]moet effe ...

Result #5507 Sentence: fn000308.275
[dit ]wordt natuurlijk uh ...

Result #5508 Sentence: fn000308.276
dit is [naadje pit ]is dit gewoon .

Result #5509 Sentence: fn000308.281
[dit ]is niks .

Result #5510 Sentence: fn000308.282
[dit ]is prut .

Result #5511 Sentence: fn000308.283
[dit ]is ...

Result #5512 Sentence: fn000308.285
[ik ]ben groen .

Result #5513 Sentence: fn000308.286
ja [je ]bent groen .

Result #5514 Sentence: fn000308.287
ja [je ]bent helemaal niet rood .

Result #5515 Sentence: fn000308.288
ik [ik ]zi*a ...

Result #5516 Sentence: fn000308.290
['k ]zit de hele te de*a ik moet hier ook nog heen .

Result #5517 Sentence: fn000308.293
maar waarom denk je dat xxx [je ]hebt niet eens een transportfiche neergelegd .

Result #5518 Sentence: fn000308.294
ee maar i*a [ik ]zit nog te zoeken .

Result #5519 Sentence: fn000308.298
uh uh ['t ]slaat allemaal nergens op .

Result #5520 Sentence: fn000308.300
nee [het ]slaat allemaal nergens op .

Result #5521 Sentence: fn000308.303
[ik ]ga uhm ...

Result #5522 Sentence: fn000308.305
[ook dat ]slaat natuurlijk helemaal nergens op .

Result #5523 Sentence: fn000308.306
nou [dit ]slaat echt nergens op zeg .

Result #5524 Sentence: fn000308.310
hé [dat ]is een goede wolk hè ?

Result #5525 Sentence: fn000308.311
ja die wolken [die ]is dat is toch wel uh ...

Result #5526 Sentence: fn000308.314
[dat ]hadden we niet verwacht .

Result #5527 Sentence: fn000308.316
[daar ]komt ie ineens .

Result #5528 Sentence: fn000308.317
[Ike ]heeft gewoon een tovenaar .

Result #5529 Sentence: fn000308.321
[die ]heb je toch niet voor niets neergelegd ?

Result #5530 Sentence: fn000308.322
[ik ]ben een versmobielondernemer .

Result #5531 Sentence: fn000308.325
nou [ik ]zou dat nou niet zo hard willen formuleren .

Result #5532 Sentence: fn000308.329
[ik ]heb uh drie puntjes gescoord .

Result #5533 Sentence: fn000308.338
ah ja maar [je ]hebt je hebt ...

Result #5534 Sentence: fn000308.339
nee [dit ]is geen vetpot .

Result #5535 Sentence: fn000308.340
ah maar [hij ]heeft toch geld zat .

Result #5536 Sentence: fn000308.341
[Ike ]is rijk zat .

Result #5537 Sentence: fn000310.1
nou [de koelkast ]is lekker leeg .

Result #5538 Sentence: fn000310.3
[al 't vlees ]is bijna op .

Result #5539 Sentence: fn000310.4
['k ]heb nog een ham voor jou overgelaten .

Result #5540 Sentence: fn000310.6
maar [ik ]moet alleen 't kaartje van Marieke nog afmaken .

Result #5541 Sentence: fn000310.7
en [ik ]moet even bedenken of ik José en Jos uh nog uitnodig .

Result #5542 Sentence: fn000310.8
[die ]had ik wel op m'n lijstje staan als dat ik die wilde uitnodigen .

Result #5543 Sentence: fn000310.9
alleen uhm [vanaf vorige keer ]was 't natuurlijk zo raar hè ?

Result #5544 Sentence: fn000310.13
[ik ]heb daarna uhm even denken .

Result #5545 Sentence: fn000310.14
[ik ]heb hun antwoordapparaat ingesproken .

Result #5546 Sentence: fn000310.18
nou [daar ]hebben ze niet op gereageerd .

Result #5547 Sentence: fn000310.19
en [toen ]heb ik later nog een keer gebeld .

Result #5548 Sentence: fn000310.21
en uh [toen ]belde ik toen ze terwijl ze in bed lagen .

Result #5549 Sentence: fn000310.22
en [toen ]werd ik er min of meer weer opg*a opgeknetterd .

Result #5550 Sentence: fn000310.23
dus [toen ]dacht ik nou ja .

Result #5551 Sentence: fn000310.24
[dan ]kan je toch zelf ook terugbellen .

Result #5552 Sentence: fn000310.25
maar [toen ]belde je heel laat of zo ?

Result #5553 Sentence: fn000310.26
nou ja [ik ]belde om tien uur of zo .

Result #5554 Sentence: fn000310.28
['t ]was nog niet eens extreem laat .

Result #5555 Sentence: fn000310.30
nou [tien uur ]valt toch wel mee ?

Result #5556 Sentence: fn000310.32
nou [we ]liggen*z al in bed .

Result #5557 Sentence: fn000310.37
dus [toen ]dacht ik ja dan kan je toch z*a ook zelf een keer terugbellen .

Result #5558 Sentence: fn000310.39
[dit ]is al derde derde poging voor mij .

Result #5559 Sentence: fn000310.40
en uh ja en [dan ]denk ik nou 't is ook wel goed ook hoor .

Result #5560 Sentence: fn000310.42
van oh [die ]ben ik vergeten .

Result #5561 Sentence: fn000310.43
nee [die ]was ik niet vergeten .

Result #5562 Sentence: fn000310.45
[die ]had ik wel op 't lijstje gezet maar die was eraf gevallen .

Result #5563 Sentence: fn000310.50
[gisteren ]stond er niks van in .

Result #5564 Sentence: fn000310.51
[Philips ]publiceert inkomen directeuren .

Result #5565 Sentence: fn000310.52
[dat ]is voorpagina .

Result #5566 Sentence: fn000310.53
ja maar [ze ]hadden nu toch weer winst gemaakt voor 't eerst ?

Result #5567 Sentence: fn000310.65
[daarnaast ]valt te lezen dat Boonstra duizend opties verzilverde waaraan hij vier komma zesenveertig miljoen euro overhield .

Result #5568 Sentence: fn000310.67
[Boonstra ]was in negentien negentenigig*u niet de bestbetaalde Philipsbestuurder .

Result #5569 Sentence: fn000310.68
[die eer ]komt de in juni wegens ziekte afgetreden directeur uh Lo*x toe .

Result #5570 Sentence: fn000310.79
[als je student bent ]heb je vijftienduizend heb je nodig of zo .

Result #5571 Sentence: fn000310.87
hoe lang [dan ]kun je van twee miljoen ...

Result #5572 Sentence: fn000310.90
['k ]weet niet .

Result #5573 Sentence: fn000310.97
ah nou ja goed [ik ]bedoel als je 't uhm uh de uh dat hangt er ook van af w*a wie je bent zeg maar .

Result #5574 Sentence: fn000310.100
dus [dat ]is niet helemaal één op één natuurlijk hè ?

Result #5575 Sentence: fn000310.103
[hij ]zal tuurlijk best veel kosten hebben dan .

Result #5576 Sentence: fn000310.104
ja maar [hij ]houdt er ...

Result #5577 Sentence: fn000310.105
[dan ]trek je de kost d'r af .

Result #5578 Sentence: fn000310.113
['t ]rekent veel makkelijker xxx .

Result #5579 Sentence: fn000310.115
[da ]'s duizend uh ...

Result #5580 Sentence: fn000310.118
[twee miljoen ]heeft zes nullen .

Result #5581 Sentence: fn000310.121
uh de ggg [van twee miljoen ]kun je honderd jaar van vijftienduizend gulden leven .

Result #5582 Sentence: fn000310.124
[zo oud ]word je niet .

Result #5583 Sentence: fn000310.125
dus uh nou [dan ]hoef je nooit meer wat te doen .

Result #5584 Sentence: fn000310.127
maar [ik ]denk niet dat hij van vijftienduizend gulden uh leven .

Result #5585 Sentence: fn000310.130
maar goed [dan ]moet je ...

Result #5586 Sentence: fn000310.131
[dan ]heb je dus één keer dat bedrag zeg maar en dan ...

Result #5587 Sentence: fn000310.133
[je ]kan moeilijk in je in je uh gammele Renault uh ...

Result #5588 Sentence: fn000310.139
[je ]hebt gewoon xxx gaat even om 't bedrag .

Result #5589 Sentence: fn000310.141
[je ]hebt gewoon dat bedrag .

Result #5590 Sentence: fn000310.150
ja dat rijke stedelingen [die ]gaan naar de dorpen toe want die huizen die zijn zo leuk en zo lekker tuintje d'rbij .

Result #5591 Sentence: fn000310.165
ja [wij ]hebben ook zo'n directeur want die die uh ...

Result #5592 Sentence: fn000310.167
[d'r ]is een bedrijfswoning één ...

Result #5593 Sentence: fn000310.168
[d'r ]is geloof ik één één of twee bedrijfswoningen bij ons op 't terrein uh ...

Result #5594 Sentence: fn000310.172
[door de week is ie ]zit ie in die woning in z'n eentje .

Result #5595 Sentence: fn000310.175
[in 't weekend ]is ie bij z'n gezin .

Result #5596 Sentence: fn000310.177
want [die ]zit natuurlijk nog niet zo lang nu bij ons .

Result #5597 Sentence: fn000310.181
stel dat ze dat gezin in in een dorp zou wonen dan uhm uh dan dan dan w*a woont de familie daar wel dus [daar ]komt ie dan ook vandaan .

Result #5598 Sentence: fn000310.182
[nou ]woont die familie hier in ieder geval .

Result #5599 Sentence: fn000310.183
en [toevallig ]heeft ie dan nu een andere baan of zo dus dan ...

Result #5600 Sentence: fn000310.185
[dan ]woont ie in de stad .

Result #5601 Sentence: fn000310.186
maar [die gasten ]doen 't helemaal andersom .

Result #5602 Sentence: fn000310.187
[die ]wonen gewoon in de stad en dan uh ...

Result #5603 Sentence: fn000310.190
nou [mijn moeder ]zei 't ook .

Result #5604 Sentence: fn000310.193
[Wolvega ]is tuurlijk groot .

Result #5605 Sentence: fn000310.194
maar [in uh de omringende dorpen ]gebeurt dat ook .

Result #5606 Sentence: fn000310.199
Marjan [die ]zei 't toch ook ?

Result #5607 Sentence: fn000310.200
van [op Terschelling ]gebeurde dat toch ook ?

Result #5608 Sentence: fn000310.202
maar [dat ]is dan me*a met name meer door uh Duitse toeristen dat dan die huisjes ge*a worden gekocht .

Result #5609 Sentence: fn000310.209
ja [op zo'n eiland ]is 't nog veel erger want daar uhm ...

Result #5610 Sentence: fn000310.210
ja als da*a in zo'n dorp niemand woont [dat ]is zo kaal .

Result #5611 Sentence: fn000310.211
dan [dan uh ]is 't hele eiland leeg of zo .

Result #5612 Sentence: fn000310.213
ja maar [je ]k*a ...

Result #5613 Sentence: fn000310.216
ja maar [je ]kan ook ...

Result #5614 Sentence: fn000310.218
[je ]kan ook geen winkeltje natuurlijk meer onderhouden .

Result #5615 Sentence: fn000310.219
moet je [elke keer voor uh elk uh pak melk ]moet je naar de uh naar de vasteland .

Result #5616 Sentence: fn000310.221
of uh [dat ]kan natuurlijk o*a ...

Result #5617 Sentence: fn000310.226
[daar ]kan je toch niet voor drie mensen een ambulance ra*a laten rijden ?

Result #5618 Sentence: fn000310.227
[nou m*a ]zal dat misschien sowieso er niet zijn .

Result #5619 Sentence: fn000310.228
ja maar ['t ]zal wel moeten .

Result #5620 Sentence: fn000310.230
't zou wel moeten ja maar [volgens mij ]is dat niet zo .

Result #5621 Sentence: fn000310.231
[ik ]kan me zo voorstellen dat je een bepaald uh aantal mensen nodig hebt .

Result #5622 Sentence: fn000310.233
[dan ]kunnen we een ambulance laten rijden .

Result #5623 Sentence: fn000310.237
zouden d'r niet gewoon wettelijke normen zijn dat dat uh die zeggen van uh [binnen tien minuten of zo ]moet uh ...

Result #5624 Sentence: fn000310.242
d*a [dat ]zou me wel logisch toe*x lijken .

Result #5625 Sentence: fn000310.244
[dan ]maak je alleen vreselijk verlies op die ambulancedienst want uh ...

Result #5626 Sentence: fn000310.247
[dat ]weet 'k niet .

Result #5627 Sentence: fn000310.249
want [die ]ging toch de a*a de uhm die ging toch de ambulance overnemen ?

Result #5628 Sentence: fn000310.251
[dan ]is 't te hopen dat die niet te commercieel wordt .

Result #5629 Sentence: fn000310.252
want [anders ]kunnen die eilanders helemaal nooit uh iets krijgen .

Result #5630 Sentence: fn000310.254
[het ]is commercieel is 't tuurlijk niet echt uh rendabel inderdaad .

Result #5631 Sentence: fn000310.255
want*x de ANWB [die ]ging uh ...

Result #5632 Sentence: fn000310.256
[dat ]heb je ...

Result #5633 Sentence: fn000310.257
[dat ]is ...

Result #5634 Sentence: fn000310.260
[die ]wilde wel uhm de ambulancediensten laten rij*a o*a ...

Result #5635 Sentence: fn000310.261
[die ]wilde ze wel on*a onderhou*a ...

Result #5636 Sentence: fn000310.266
nou da*a e*a en [da*a ]wa*a ja ...

Result #5637 Sentence: fn000310.267
de ambulancediensten overkoepelende organisatie of zo [die ]was er niet echt mee oneens .

Result #5638 Sentence: fn000310.269
[dan ]krijg je gele wagentjes en ANWB-logo d'rop .

Result #5639 Sentence: fn000310.270
nou [zoals in België ]werkt 't dus duidelijk niet .

Result #5640 Sentence: fn000310.276
oh [daar ]was ik zelf ook bij .

Result #5641 Sentence: fn000310.281
en [toen ]bleek dat de andere kant eigenlijk best wel meeviel omdat we via de andere kant gewoon uh uh door konden rijden .

Result #5642 Sentence: fn000310.282
terwijl [via de andere kant ]kon je echt kilometers langs de file rijden .

Result #5643 Sentence: fn000310.285
ja maar die rondweg [die ]is heel da*a die is heel raar .

Result #5644 Sentence: fn000310.286
want [die ene kant om zeg maar aan de oostkant ]is ie heel smal .

Result #5645 Sentence: fn000310.287
en ja [dat ]kan ja .

Result #5646 Sentence: fn000310.288
daar kan [die ambulance ]kon daar niet langs .

Result #5647 Sentence: fn000310.290
dus [die ]stond lekker in de file .

Result #5648 Sentence: fn000310.291
oh [dat ]heb ik ook gezien .

Result #5649 Sentence: fn000315.2
[wij*x ]moeten naar de kapper .

Result #5650 Sentence: fn000315.3
[wij*x ]moeten naar de kapper .

Result #5651 Sentence: fn000315.5
een uh [een handige tijdstip voor de kapper i*a ]was vier uur hè .

Result #5652 Sentence: fn000315.8
maar [da ]'s 't al geweest .

Result #5653 Sentence: fn000315.9
ja [dat ]is 't al ...

Result #5654 Sentence: fn000315.10
[half elf ]was 't .

Result #5655 Sentence: fn000315.14
[ik ]ga eerst even uh effe naar boven .

Result #5656 Sentence: fn000315.20
['k ]ging eerst nog een broodje eten .

Result #5657 Sentence: fn000315.23
kun jij 'm pakken want [anders ]moet ik weer over die draad uh .

Result #5658 Sentence: fn000315.27
dan pak 'm d'r maar uit want [hij ]is wel*x klaar .

Result #5659 Sentence: fn000315.34
ggg die video's [die ]waren van Van Kooten En De Bie .

Result #5660 Sentence: fn000315.35
[dat ]was echt lachen .

Result #5661 Sentence: fn000315.37
had gewoon [hij*x ]had gewoon drie video's va*a Van Kooten En De Bie .

Result #5662 Sentence: fn000315.41
[ik ]heb uh ...

Result #5663 Sentence: fn000315.51
[je ]kende 'm al .

Result #5664 Sentence: fn000315.52
nou 'k heb ['k ]heb uh één of twee zo*x van die bandjes met Kooten En De Bie uh .

Result #5665 Sentence: fn000315.54
en uh [die ]heb ik al zo vaak gedraaid in de loop der jaren dat dat ik 'm al uh ja als ik 't dan hoor dan weet ik 't wel uh*x bijna uit mijn hoofd zeg maar .

Result #5666 Sentence: fn000315.57
wel*x [van vijf hoog ]pis ik 'm zo van z'n brommer .

Result #5667 Sentence: fn000315.60
[dat ]zit er niet tussen*x maar uh ...

Result #5668 Sentence: fn000315.64
ja maar [dat ]is de de uh sta*a staan ze toch op dat balkon van die flat en zo .

Result #5669 Sentence: fn000315.67
en uh uh [onder andere ]is dat dan ook*x van Jacob xxx Van Est en van uh de RSV-enquête en uh nou ja .

Result #5670 Sentence: fn000315.68
en uh zai*a d'r zijn van die bekende zinnetjes die je dan uh die je dan heb uh zeg maar uh uh uh van [voor of uh na mijn tijd ]is niets gebeurd .

Result #5671 Sentence: fn000315.70
[er ]staat wel 'ns een handteke-xxx .

Result #5672 Sentence: fn000315.71
ja ja [d'r ]is iets met die handtekeningen .

Result #5673 Sentence: fn000315.72
dat uh uh hij heeft dan uh [z'n handtekening ]was ie dan aan 't uitproberen en die staat dan wel 'ns op één of ander chequeje en zo en uh nou ja .

Result #5674 Sentence: fn000315.75
hé ['k ]was even m'n handtekening aan het oefenen .

Result #5675 Sentence: fn000315.83
[die ]ken ik ook nog wel .

Result #5676 Sentence: fn000315.85
nee [die ]kende die dan niet .

Result #5677 Sentence: fn000315.100
[dat ]was een uh uhm Rien Kamer die heeft toen zo'n project gehad .

Result #5678 Sentence: fn000315.104
en dan moest je dan uh [daar ]kon je dan in investeren .

Result #5679 Sentence: fn000315.105
e*a en [dan uh ]had je zeg maar een stukje van die mijn .

Result #5680 Sentence: fn000315.107
en [zij ]hadden dan 't Paraberellaproject .

Result #5681 Sentence: fn000315.108
[daar ]kon je dan ook in investeren .

Result #5682 Sentence: fn000315.109
en dan gingen ze dus een uh uhm één paraplu maken voor 't hele land en [daar ]kon dan iedereen met z'n allen onder .

Result #5683 Sentence: fn000315.110
[dan ]hoefde je nooit meer een paraplu te hebben .

Result #5684 Sentence: fn000315.112
en uh uh nou [ze ]hadden al wat nattigheid moeten ruiken .

Result #5685 Sentence: fn000315.113
want uh die en [toen het regende ]had die geeneens een paraplu bij zich .

Result #5686 Sentence: fn000315.116
ah da*a [daar ]zitten ook een paar van die ggg .

Result #5687 Sentence: fn000315.117
paar van die uh uh uh standaardzinnetjes [die ]zitten daarin .

Result #5688 Sentence: fn000315.118
en uhm ja uh Karel*x uh één van mijn bazen [die uh ]kent ook dus heel veel van die zinnetjes d*a dus uit z'n hoofd .

Result #5689 Sentence: fn000315.119
[die ]weet dan precies wat 't antwoord moet zijn op zomaar zo'n zinnetje .

Result #5690 Sentence: fn000315.123
[dan uh uh ]weet ik ook 't antwoord wel .

Result #5691 Sentence: fn000315.124
dus [dan ]zitten we nog wel 'ns uh ...

Result #5692 Sentence: fn000315.129
ja [dan ]weet ik precies wat uh ...

Result #5693 Sentence: fn000315.133
ggg [die ]heb je zo vaak gehoord .

Result #5694 Sentence: fn000315.140
en ['t ]ging dus uh gisteren ging het dan over uhm uh was uh uh ...

Result #5695 Sentence: fn000315.141
[we ]hadden 't eigenlijk over d'r zou gisteren een film zijn van uh Eric Idle op TV .

Result #5696 Sentence: fn000315.142
en uh [die ]heb ik gezien .

Result #5697 Sentence: fn000315.151
n*a en uh uh ['t ]was zeg maar uh heel duidelijk men*u uh met de bad*v guys*v en good*v guys*v zeg maar .

Result #5698 Sentence: fn000315.153
[zij ]wonen nu met z'n tweeën in appartement .

Result #5699 Sentence: fn000315.155
en uh uh [die ene ]zit een beetje in de put .

Result #5700 Sentence: fn000315.156
en uh nou ['t ]gaat allemaal niet zo goed met 'm .

Result #5701 Sentence: fn000315.158
en i*a [die Eric Idle ]heeft dus uh zes sloten op z'n deur uh .

Result #5702 Sentence: fn000315.159
want [dat ]is goed tegen de inbrekers .

Result #5703 Sentence: fn000315.160
en laat ie d'r altijd eentje open want dan uh uhm uh [dan wo*a i*a ]raakt de inbreker in de war uh zeg maar .

Result #5704 Sentence: fn000315.161
dus [ie ]staat uh aan die sleutel te rammelen en te doen .

Result #5705 Sentence: fn000315.162
en die*x ander [die ]gaat gewoon via 't raam naar binnen .

Result #5706 Sentence: fn000315.163
en [die ]staat dus binnen .

Result #5707 Sentence: fn000315.164
en [die ]maakt van binnen uit die deur even open .

Result #5708 Sentence: fn000315.168
dus uh ['t ]blijkt dat er dus o*a i*a ingebroken is .

Result #5709 Sentence: fn000315.174
die vent [die ]gaat dus naar de badkamer want hij moet uh weet ik veel uh en uh uhm dan is daar één of andere privé-detective die daar ook is .

Result #5710 Sentence: fn000315.177
en [dan*x ]blijkt dus dat er uh er zijn boeven geweest .

Result #5711 Sentence: fn000315.178
[die ]zijn opzoek naar het .

Result #5712 Sentence: fn000315.180
ja [het ]weten ze niet .

Result #5713 Sentence: fn000315.183
en uh dus he*a [hij ]weet niet wat het is zeg maar .

Result #5714 Sentence: fn000315.185
dus uh uh [ze ]zijn dus continu opzoek naar it*v .

Result #5715 Sentence: fn000315.187
uh en uhm uh [ze ]worden continu uh achtervolgd door een uh een kale vent .

Result #5716 Sentence: fn000315.191
maar [ze ]weten dus nog steeds niet wat het is .

Result #5717 Sentence: fn000315.192
en uh [dan ]krijgt ie één of andere erfenis .

Result #5718 Sentence: fn000315.194
[dat ]is een raadseltje .

Result #5719 Sentence: fn000315.195
en uh [dan ]moet ie dus 't raadseltje op zien te lossen .

Result #5720 Sentence: fn000315.196
en [dan ]kan ie dus uh ...

Result #5721 Sentence: fn000315.197
[dat ]uh dan de sleutel naar de erfenis .

Result #5722 Sentence: fn000315.198
dus uh uh en [die andere wa*a uh vent ]was dus handelaar in antiek uh .

Result #5723 Sentence: fn000315.199
[uiteindelijk ]komen ze dan bij één of andere rijke dame .

Result #5724 Sentence: fn000315.200
[die ]heeft dan de*x die klok geërfd van die uh van die meneer .

Result #5725 Sentence: fn000315.202
en uhm uh [daar ]zit het dan in .

Result #5726 Sentence: fn000315.203
en [het ]is dan een dolk .

Result #5727 Sentence: fn000315.205
en [die ]is helemaal afgezet met goud en robijnen en dus uh weet ik veel allemaal edelstenen .

Result #5728 Sentence: fn000315.207
dus [dan ]vindt zatuurlijk*u nog een gevecht plaats .

Result #5729 Sentence: fn000315.214
en die dolk [die ]valt dan op een gegeven moment met die uh bad*v guy*v d'r achteraan zeg maar .

Result #5730 Sentence: fn000315.215
eh*a en uh beneden zit ook een bad*v guy*v die ziet uh zomaar*x uh [de good*v guy*v ]ziet meg*u maar de de uh hijskraan de bestuurder hè .

Result #5731 Sentence: fn000315.218
maar [d'r*x ]is beneden natuurlijk ook een uh een uh die boef zeg maar uh die 'm uh ...

Result #5732 Sentence: fn000315.221
en die dolk [die ]valt precies op die uh ...

Result #5733 Sentence: fn000315.231
dus ['t ]was wel een beetje slechte film .

Result #5734 Sentence: fn000315.233
maar uhm ['t ]ging dus over uh uh een sketch met uh uh iemand met een ...

Result #5735 Sentence: fn000315.235
[dat ]is dan uh Michael Palin .

Result #5736 Sentence: fn000315.236
[die ]komt dan met zijn vrouw uh bij uh uh relatietherapeut .

Result #5737 Sentence: fn000315.237
en [dat ]is dan voor de verandering niet zeg maar zo'n uh uh uh ggg ouwe ouwe tang zeg maar maar gewoon een een als dan echt een uh een uh een mooie vrouw nodig hadden dan hadden ze altijd nog die die Polly f*a van uh van uh uhm uhm even denken .

Result #5738 Sentence: fn000315.241
[daar ]heb je toch ook zo'n zo'n vrouw zeg maar .

Result #5739 Sentence: fn000315.243
nou [die ]hebben ze .

Result #5740 Sentence: fn000315.244
[die ]hebben ze ook ...

Result #5741 Sentence: fn000315.245
maar [dat ]is wel een behoorlijke tang ook hoor .

Result #5742 Sentence: fn000315.247
maar [die ]is niet zeg maar die ...

Result #5743 Sentence: fn000315.255
dus [die ]zit daar dan .

Result #5744 Sentence: fn000315.257
[dan ]begint ie dus uh aan te pappen ...

Result #5745 Sentence: fn000315.258
[die le*a relatietherapeut ]begint dus aan te pappen met die vrouw .

Result #5746 Sentence: fn000315.260
ja [dit ]zijn uw problemen en blabla*u en dan zit dus*x die*x die wink*v wink*v uh nudge*v nudge*v met die vrouw uh .

Result #5747 Sentence: fn000315.261
en [op een gegeven moment ]verdwijnt ie dan achter 't kamerscherm .

Result #5748 Sentence: fn000315.262
uh en uh [dan ]wordt die man gevraagd of ie effe een half uurtje op de gang wil staan wachten .

Result #5749 Sentence: fn000315.265
en [dan ]komt die op de echtge*a uh op de gang .

Result #5750 Sentence: fn000315.266
en [dan ]wordt ie uh door iemand weer terug gestuurd .

Result #5751 Sentence: fn000315.268
en [dan uh ]komt d'r weer een voorbeeld*x smoesje*x waardoor die weer de kamer uit moet .

Result #5752 Sentence: fn000315.269
en dan valt d'r ene een soort uh [zo'n soort tientonnergewicht ]valt dan op 'm .

Result #5753 Sentence: fn000315.270
ja maar dat is uh [dat ]is versie numero één .

Result #5754 Sentence: fn000315.272
en uh uh [i*a ]ken 'm zeg maar a*a alleen 't stukje dat ie dan die vrouw overneemt .

Result #5755 Sentence: fn000315.273
[dat ]kan ik me herinneren .

Result #5756 Sentence: fn000315.274
[dat andere dat tweede stuk ]kan 'k me niet herinneren .

Result #5757 Sentence: fn000315.276
en uh uhm [die andere versie ]is dus .

Result #5758 Sentence: fn000315.277
[dan uh ]komt uh uh uh ...

Result #5759 Sentence: fn000315.278
oh nee [dan ]wordt ie aangesproken door God .

Result #5760 Sentence: fn000315.279
[dat ]is 't .

Result #5761 Sentence: fn000315.280
en [God ]zegt uh wat ben je nou voor een sukkel .

Result #5762 Sentence: fn000315.281
ga nou uh n*a door zo'n zo'n zo'n fu*a zo'n te*a tekeningetje ga nou terug en uh he*a [hij ]zit met je vrouw te klieren en uh uh zeg uh d*a zeg da*a ik pik 't niet uh .

Result #5763 Sentence: fn000315.282
[da ]'s een ...

Result #5764 Sentence: fn000315.284
dus [hij ]gaat dan t*a inderdaad*x naar terug die kamer in .

Result #5765 Sentence: fn000315.287
[tweede versie ]is dus helemaal gespeeld .

Result #5766 Sentence: fn000315.288
[die ]is dus zonder die tekeningetjes .

Result #5767 Sentence: fn000315.292
en [dan ]komt dus John Cleese aan*a uh aangespurt in een soort uh Sandemanpakje*x .

Result #5768 Sentence: fn000315.296
en uh [die ]zegt dan uh nou uh dit is toch niks en uh ga 'ns even de held uithangen .

Result #5769 Sentence: fn000315.297
en nou [dan ]gaat ie weer terug de*a uh zeg maar die uh uh uhm die kamer in en dan wordt ie weer weggestuurd .

Result #5770 Sentence: fn000315.298
en [dan ]wordt ie geloof ik ontvoerd of zo door een uh door een stel uh uh uh ...

Result #5771 Sentence: fn000315.303
dat wee*a ['k ]weet niet of dat daar voor is hoor maar ...

Result #5772 Sentence: fn000315.305
[hier ]valt*x zoiets zeg*x maar*x uh .

Result #5773 Sentence: fn000315.307
dus die was blijkbaar [paar dagen geleden ]was die op TV en uh uh hij was helemaal van nou ik ken alleen die andere versie met die tientonner en uh hè dat ie uh ...

Result #5774 Sentence: fn000315.309
maar [dit wor*a ]was blijkbaar uh versie numero twee .

Result #5775 Sentence: fn000315.314
dus ['t ]was wel leuk .

Result #5776 Sentence: fn000320.5
nee [da ]'s erg uh ...

Result #5777 Sentence: fn000320.6
ah [loop je loop je vandaag ]liepen we liepen we dus dus door de wijk .

Result #5778 Sentence: fn000320.7
en dan uh zit je te kijken xxx z*a [om de vijf huizen ]is er wel eentje uitgebouwd .

Result #5779 Sentence: fn000320.10
ja [d'r ]wordt daar flink verbouwd bij jullie .

Result #5780 Sentence: fn000320.11
ja ts [iedereen is ]is z'n overwaarde gewoon aan 't cashen .

Result #5781 Sentence: fn000320.12
om uh om om xxx verbouwen en uh dus uh dus uh [je ]hebt uh je hebt uh ggg waren mensen die hadden dus een uitbouw .

Result #5782 Sentence: fn000320.14
en [dan ]heb je dan zo loopt dat dan zeg maar 't plafond door hè ?

Result #5783 Sentence: fn000320.16
dus [zo ]heb je 't huis en dan hebben ze zo*x uitgebouwd en dan hebben ze zo een beetje schuin en dan pas recht .

Result #5784 Sentence: fn000320.17
en dat schuine [dat ]is dan helemaal glas .

Result #5785 Sentence: fn000320.22
want [er ]zijn uh ...

Result #5786 Sentence: fn000320.23
[toch ]snap ik niet .

Result #5787 Sentence: fn000320.27
[iedereen ]heeft overwaarde in z'n huis .

Result #5788 Sentence: fn000320.29
maar [eigenlijk ]is dat geen cashen vind ik .

Result #5789 Sentence: fn000320.30
['t ]is wel 't benutten van je overwaarde in de zin dat je daar uh luxe voor terugkrijgt .

Result #5790 Sentence: fn000320.37
ik bedoel [je hypotheek ]stijgt en je huis wordt er duurder ...

Result #5791 Sentence: fn000320.39
[de vraag ]is of je 't ooit terugkrijgt in de ...

Result #5792 Sentence: fn000320.40
oh ne*u [dat ]denk ik niet .

Result #5793 Sentence: fn000320.41
nee [dat ]klopt .

Result #5794 Sentence: fn000320.42
[dat ]denk ik niet .

Result #5795 Sentence: fn000320.46
ja dat klopt [dat ]klopt .

Result #5796 Sentence: fn000320.47
['t ]is maar hoe je 't huis ziet .

Result #5797 Sentence: fn000320.55
[dat ]klopt .

Result #5798 Sentence: fn000320.57
[da ]'s waar .

Result #5799 Sentence: fn000320.59
on*u [ons geval i*a ]zijn onze maandlasten zijn gedaald terwijl we geld hebben vrijgemaakt voor een verbouwing .

Result #5800 Sentence: fn000320.60
ja [da ]'s waar .

Result #5801 Sentence: fn000320.62
ja [dat ]zei je ja*x .

Result #5802 Sentence: fn000320.64
dus dat uh [dat ]betekent uh ...

Result #5803 Sentence: fn000320.67
ja [wij ]zouden dat ook wel 'ns kunnen overwegen .

Result #5804 Sentence: fn000320.69
nee [jullie ]zijn zo'n beetje klaar uh .

Result #5805 Sentence: fn000320.77
maar [die ]wil nou die wil 'k er wel graag bij .

Result #5806 Sentence: fn000320.78
[dat ]vind 'k gewoon leuk .

Result #5807 Sentence: fn000320.79
ik i*a [ik ]zat 'ns te denken wa*a wat wat jullie hebben tuch*u ju*a ggg .

Result #5808 Sentence: fn000320.80
[jullie ]barsten van de kamers .

Result #5809 Sentence: fn000320.82
['t ]is veel te groot .

Result #5810 Sentence: fn000320.83
want we komen ze*a [we ]komen zelfs bijna niet boven .

Result #5811 Sentence: fn000320.86
[normaal gesproken ]doen we boven niks .

Result #5812 Sentence: fn000320.87
en da*a en [dan ]wil je ...

Result #5813 Sentence: fn000320.88
[dan ]zou je nog uh nog geld willen investeren om ...

Result #5814 Sentence: fn000320.90
nou [voordat wij weggaan ]moet die kamer d'rbij natuurlijk .

Result #5815 Sentence: fn000320.94
ja maar 't is [dat ]is alleen toch al de de potentie die je kunt gebruiken .

Result #5816 Sentence: fn000320.95
[dat ]is de makkelijkste manier van geld verdienen .

Result #5817 Sentence: fn000320.96
ja maar [dan ]moet je mensen wel die kamer kunnen laten zien .

Result #5818 Sentence: fn000320.98
[dan ]moet je gewoon ...

Result #5819 Sentence: fn000320.99
oké dan dan ha*a d*a [dan ]mu*a je*x ...

Result #5820 Sentence: fn000320.101
[de rekensom ]is als volgt hè .

Result #5821 Sentence: fn000320.102
als je als je 't aanbiedt zoals nu dan moe*a j*a [dan ]moet je 't dus aan de fantasie van de mensen overlaten hè hoe dat d'ruit ziet .

Result #5822 Sentence: fn000320.106
nou oké [dan ]krijg je daar een X bedrag voor .

Result #5823 Sentence: fn000320.108
nou [ik ]denk zelf dat je voor als je 't heel simpel doet hè .

Result #5824 Sentence: fn000320.118
nou [dat ]kost je misschien ik denk om en nabij de vijftien- à twintigduizend gulden .

Result #5825 Sentence: fn000320.124
da*a [daar ]is een pen .

Result #5826 Sentence: fn000320.126
[je ]zoekt een papiertje ?

Result #5827 Sentence: fn000320.128
oh wacht [ik ]heb hier uh ...

Result #5828 Sentence: fn000320.129
[dit ]kan ik doen hè ?

Result #5829 Sentence: fn000320.141
[dan*x ]zeggen we dat die heet uh ...

Result #5830 Sentence: fn000320.143
mm-hu ja dus [dan ]praat ik echt alleen maar*x over de basics hè .

Result #5831 Sentence: fn000320.144
[dat ]is vloer .

Result #5832 Sentence: fn000320.147
dat is dus [dat ]is deur .

Result #5833 Sentence: fn000320.156
nee dat vin*a dat dat nee dat zou 'k [dat ]zou 'k bijvoorbeeld niet doen want*x dat zou 'k dat zou 'k ...

Result #5834 Sentence: fn000320.157
nee want [dat ]is veel ...

Result #5835 Sentence: fn000320.159
[da ]'s relatief duur .

Result #5836 Sentence: fn000320.160
[dat ]verdien je niet terug .

Result #5837 Sentence: fn000320.161
[dat raam ]moet je niet doen .

Result #5838 Sentence: fn000320.162
['t ]gaat mij alleen maar om 't ontsluiten van de ruimte .

Result #5839 Sentence: fn000320.166
[ik ]vind een raam dat vind ik uh relatief luxe .

Result #5840 Sentence: fn000320.167
voor mij [als 't een donkere kamer is ]heeft ie net zoveel waarde voor mensen als d'r dan wanneer een raam inzit .

Result #5841 Sentence: fn000320.169
[d'r ]wordt net zoveel voor betaald .

Result #5842 Sentence: fn000320.170
nou*x [dat ]geloof ik niet .

Result #5843 Sentence: fn000320.171
nou [gevoelsmatig ]zou ik een raam niet doen .

Result #5844 Sentence: fn000320.172
[dat ]geloof ik niet .

Result #5845 Sentence: fn000320.173
i*a [dat ]snap ik wel dan .

Result #5846 Sentence: fn000320.175
d'r moet wel [iets van een een uh een lamp ]moet d'rin hangen*x .

Result #5847 Sentence: fn000320.176
[er ]moet uh ...

Result #5848 Sentence: fn000320.186
en [ik ]denk uh ...

Result #5849 Sentence: fn000320.188
uh nou*x [die ]ligt er al .

Result #5850 Sentence: fn000320.190
ja [d'r ]moet xxx wel radiator in nog .

Result #5851 Sentence: fn000320.191
maar [we ]hebben de verwarming al aan laten leggen .

Result #5852 Sentence: fn000320.198
[we ]hebben zelfs al de plek van de radiator uitgezocht .

Result #5853 Sentence: fn000320.214
nou jongens [daar ]gaan we .

Result #5854 Sentence: fn000320.216
[dat ]is met*x kozijn .

Result #5855 Sentence: fn000320.218
nou nee*x [we ]kopen we zo'n deur hoor .

Result #5856 Sentence: fn000320.223
nee maar [je ]hebt .

Result #5857 Sentence: fn000320.225
nou ja d*a [d'r ]moet tuurlijk ook een gat in de muur .

Result #5858 Sentence: fn000320.234
[vloer ]hou ik op een uh ggg .

Result #5859 Sentence: fn000320.241
['t ]is over de hele lengte van 't huis .

Result #5860 Sentence: fn000320.242
[dat ]is al tien meter .

Result #5861 Sentence: fn000320.244
[hij ]is drie breed .

Result #5862 Sentence: fn000320.245
en [dan ]zit er nog een L want hij loopt ook nog een stukje hierboven .

Result #5863 Sentence: fn000320.251
ja [hij ]loopt ook nog hier .

Result #5864 Sentence: fn000320.252
maar [daar ]kun je bijna niet meer staan .

Result #5865 Sentence: fn000320.253
dat is [dat ]is echt zo'n ...

Result #5866 Sentence: fn000320.255
[daar ]kan ik net zo met gebogen hoofd in lo*a .

Result #5867 Sentence: fn000320.257
nou [daar ]denken ze één gulden één gulden tien per meter .

Result #5868 Sentence: fn000320.259
[d'r ]zitten d'r dertien ...

Result #5869 Sentence: fn000320.260
nee [d'r ]zitten d'r sorry acht in een uh in een meter .

Result #5870 Sentence: fn000320.261
[één gulden tien ]is acht gulden tachtig is tien ...

Result #5871 Sentence: fn000320.263
[dat ]is uh met uh spijkers en ...

Result #5872 Sentence: fn000320.272
ah ['t ]is goedkoop hoor .

Result #5873 Sentence: fn000320.286
ja [je ]hebt gelijk .

Result #5874 Sentence: fn000320.295
nee [da ]'s de hele muur .

Result #5875 Sentence: fn000320.298
ja ['t ]zijn twee muren .

Result #5876 Sentence: fn000320.300
[ik ]denk stuken drieduizend gulden .

Result #5877 Sentence: fn000320.304
wij waren [voor deze twee plafonds waren we tweeduiz*a ]waren we vijftienhonderd gulden kwijt .

Result #5878 Sentence: fn000320.308
ja [die ]zijn iets duurder .

Result #5879 Sentence: fn000320.309
maar [die muren ]zijn heel groot hoor .

Result #5880 Sentence: fn000320.312
da 's [dat ]is de hele buitenmuur .

Result #5881 Sentence: fn000320.314
ja maar [die ]zat in een punt .

Result #5882 Sentence: fn000320.317
dus [die ]loopt zo .

Result #5883 Sentence: fn000320.320
[die ]loopt zo dit is tien .

Result #5884 Sentence: fn000320.321
dus [dit ]is ...

Result #5885 Sentence: fn000320.323
[in 't midden ]is ie uh ja hoger dan dit in 't midden .

Result #5886 Sentence: fn000320.334
[hij ]is net zo hoog .

Result #5887 Sentence: fn000320.337
[dat ]is dus uh twintig vierkante meter .

Result #5888 Sentence: fn000320.342
nou [da ]'s vijftig gulden per vierkante meter dan .

Result #5889 Sentence: fn000320.352
nou [da ]'s niet veel .

Result #5890 Sentence: fn000320.354
want ['t ]gaat er dus niet om dat we d'r zelf in willen wonen .

Result #5891 Sentence: fn000320.355
[het ]gaat alleen maar om 't ...

Result #5892 Sentence: fn000320.358
nou [dat ]kost je tweehonderd gu*a ...

Result #5893 Sentence: fn000320.361
[ik ]denk aan twee uh twee contactpuntjes heb je 't gehad hoor .

Result #5894 Sentence: fn000320.366
nee [dat ]wordt vijfhon*a ...

Result #5895 Sentence: fn000320.368
ja [dat ]is even ...

Result #5896 Sentence: fn000320.369
want [hier z*a ]doe 'k al ...

Result #5897 Sentence: fn000320.370
[is al arbeidsloon ]zit hier in .

Result #5898 Sentence: fn000320.372
ja [dat ]doe 'k zelf .

Result #5899 Sentence: fn000320.373
[dat ]doe je zelf ?

Result #5900 Sentence: fn000320.374
maar ja dit moe*a [dit ]moet je ook rekenen hè ?

Result #5901 Sentence: fn000320.375
vloer vl*a [ik ]doe alles zelf uh behalve stuken .

Result #5902 Sentence: fn000320.376
stuken d*a [stuken ]doe 'k niet zelf .

Result #5903 Sentence: fn000320.377
[die deur ]ga je ook niet zelf d'rin doen natuurlijk .

Result #5904 Sentence: fn000320.378
nee [de deur ]zou misschien ook gedaan moeten worden .

Result #5905 Sentence: fn000320.384
ah [da ]'s ook duur .

Result #5906 Sentence: fn000320.385
want dan*x moet [al dat isoveer-shit*u ]moet er in .

Result #5907 Sentence: fn000320.395
[dan ]gaan we rekenen .

Result #5908 Sentence: fn000320.399
[die radiator ]moet dus vijfhonderd vijftig worden .

Result #5909 Sentence: fn000320.410
ja [ik ]had ge*a zelf gegokt tussen de tien en de duizend gulden .

Result #5910 Sentence: fn000320.415
[dat ]is ...

Result #5911 Sentence: fn000320.416
ja [dan ]kom je d'r*x nog niet aan tienduizend .

Result #5912 Sentence: fn000320.420
nou [dan ]heb je inderdaad achtduizend gulden .

Result #5913 Sentence: fn000320.425
[dan ]heb je die kamer ontsloten ?

Result #5914 Sentence: fn000320.427
[da ]'s m*a mijn optie .

Result #5915 Sentence: fn000320.428
[optie B ]doe je niks .

Result #5916 Sentence: fn000320.432
[dat ]is opening maken .

Result #5917 Sentence: fn000320.433
[dat ]is uhm betonzaag .

Result #5918 Sentence: fn000320.443
en [ik ]doe uh ...

Result #5919 Sentence: fn000320.444
[ik ]haal uh vijf uh platen van uh uh OSB .

Result #5920 Sentence: fn000320.446
oh [die ]hebben we nog liggen hier .

Result #5921 Sentence: fn000320.448
en [die ]leg ik op die planken gewoon .

Result #5922 Sentence: fn000320.453
en [dat ]is uh ...

Result #5923 Sentence: fn000320.454
da 's [bij elkaar ]is dat tweehonderd gulden .

Result #5924 Sentence: fn000320.459
[dan ]gaan we rekenen .

Result #5925 Sentence: fn000320.461
en [ik ]vind eigenlijk ik vind eigenlijk ...

Result #5926 Sentence: fn000320.465
want [ik ]heb hier ...

Result #5927 Sentence: fn000320.467
[ik e*a v*a ]vind eigenlijk dat d'r ook een raam in moet in jouw optie A .

Result #5928 Sentence: fn000320.469
[je ]gaat ...

Result #5929 Sentence: fn000320.471
als je dat doet [dan ]kom je op tienduizend piek .

Result #5930 Sentence: fn000320.472
[dan ]ben je voor tienduizend gulden xxx .

Result #5931 Sentence: fn000320.473
nee want een Velux-raam dat kost [dat ]kost niet zo duur .

Result #5932 Sentence: fn000320.475
[dat ]is niet zo duur .

Result #5933 Sentence: fn000320.476
[dan ]zou je d'r een hele grote in moeten zetten .

Result #5934 Sentence: fn000320.478
nou [dat ]kost je ...

Result #5935 Sentence: fn000320.479
[die ]was zevenhonderd gulden of*x zo*x .

Result #5936 Sentence: fn000320.483
nee [die ]hebben we zelf geplaatst toen .

Result #5937 Sentence: fn000320.487
[toen ]waren alle dakpannen d'r al af hè .

Result #5938 Sentence: fn000320.488
want [nu ]hebben we 't probleem dat de dakpannen d'rop liggen .

Result #5939 Sentence: fn000320.491
dus [je ]moet dan ook een dakbedekker d'rbij halen die uh de zaken even d'raf haalt en weer netjes uh ...

Result #5940 Sentence: fn000320.497
['t uh lood ]zit bij 't ...

Result #5941 Sentence: fn000320.499
nee ['t ]kwam precies op 't goede moment .

Result #5942 Sentence: fn000320.500
want ['t ]was toen de dakker bij ons over was .

Result #5943 Sentence: fn000320.506
[die ]hebben dat gratis loodslabber*x d'rop gezet ?

Result #5944 Sentence: fn000320.511
ja tuurlijk maar [dat ]wordt doorgerekend hier voor de hele vereniging .

Result #5945 Sentence: fn000320.512
dus ['t ]heeft*x de vereniging betaald ?

Result #5946 Sentence: fn000320.514
maar [dan ]praat je over uh ...

Result #5947 Sentence: fn000320.515
weet je hoe duur [dat ]is ?

Result #5948 Sentence: fn000320.517
ja [dat ]kun je dat z*a uh xxx .

Result #5949 Sentence: fn000320.518
ja [dat ]hebben die jongens gedaan .

Result #5950 Sentence: fn000320.520
[ik ]heb gezegd moet je luisteren ik wil hier een raam inzetten .

Result #5951 Sentence: fn000320.521
[toen ]hebben die jongens gezegd van nou wij geven een seintje als 't kan .

Result #5952 Sentence: fn000320.524
toen hebben wij uh [die avond ]moest 't gebeuren dus .

Result #5953 Sentence: fn000320.525
en*x ['s middags ]zeiden ze van 't kan nu .

Result #5954 Sentence: fn000320.527
[we ]hadden alles al klaarliggen .

Result #5955 Sentence: fn000320.530
[toen ]hebben wij 's avonds laat gewoon op een werkdag .

Result #5956 Sentence: fn000320.533
de volgende ochtend [toen ]was 't klaar .

Result #5957 Sentence: fn000320.535
kwamen we terug en [de dakpannen ]lagen d'romheen .

Result #5958 Sentence: fn000320.538
ja [daar ]hebben we nog een probleempje mee momenteel .

Result #5959 Sentence: fn000320.539
maar [dat ]kunnen we zelf oplossen .

Result #5960 Sentence: fn000320.541
dat uh [da ]'s mijn eigen schuld .

Result #5961 Sentence: fn000320.552
je wil [je ]wil echt tienduizend gulden rekenen ?

Result #5962 Sentence: fn000320.553
ja [ik ]heb zo'n gevoel dat je dat kwijtraakt ja .

Result #5963 Sentence: fn000320.557
dus [dan*x ]is 't tweeduizend gulden .

Result #5964 Sentence: fn000321.1
maar nu [nu ]komt de vraag inderdaad van wat levert dat op hè*x ?

Result #5965 Sentence: fn000321.3
want [ik ]heb hier toevallig een artikel liggen .

Result #5966 Sentence: fn000321.5
[dat ]gaat dan weliswaar over nou dat gaat niet eens over nieuwbouwappartementen .

Result #5967 Sentence: fn000321.8
[gemiddelde prijs per vierkante meter in een appartement ]is momenteel .

Result #5968 Sentence: fn000321.13
['t ]staat hier dacht ik in .

Result #5969 Sentence: fn000321.18
[gemiddeld ]is 't honderd negen vierkante meter .

Result #5970 Sentence: fn000321.21
ja [ze ]hebben ...

Result #5971 Sentence: fn000321.22
[ze ]hebben 't niet uit*a ...

Result #5972 Sentence: fn000321.23
ja [ze ]gebruiken de rekensom wel maar ze ze noemen 't bedrag niet .

Result #5973 Sentence: fn000321.25
[er ]stond toch dacht ik ergens een prijs per vierkante meters .

Result #5974 Sentence: fn000321.36
[dan ]heb je 't ook over oppervlakte .

Result #5975 Sentence: fn000321.38
[jullie oppervlakte ]is veel groter van dit appartement .

Result #5976 Sentence: fn000321.40
jawel dit is [dit ]is zee*a ...

Result #5977 Sentence: fn000321.41
nee [ze ]hebben 't over de prijs per vierkante meter dus uh een gemiddeld ja een gemiddeld appartement van honderd tien vierkante meter ...

Result #5978 Sentence: fn000321.45
[je ]hebt ook over gemiddelde prijs .

Result #5979 Sentence: fn000321.46
[honderd tien vierkante meter lee*a ]kost vierhonderd negenendertigduizend gulden .

Result #5980 Sentence: fn000321.50
[dan ]zijn ze bereid om vierduizend gulden meer te betalen voor een vierkante meter extra .

Result #5981 Sentence: fn000321.51
dat [dat ]wil dit zeggen .

Result #5982 Sentence: fn000321.55
[dan ]zijn mensen niet meer bereid om nog v*a vierduizend gulden ...

Result #5983 Sentence: fn000321.58
ja*x [wij ]zitten nu op honderd volgens mij op honderd vijfentwintig vierkante meter of zo .

Result #5984 Sentence: fn000321.64
oh [dat ]vind ik uh ...

Result #5985 Sentence: fn000321.65
['k ]had verwacht 't veel groter was .

Result #5986 Sentence: fn000321.66
[dat ]is toch tien bij tien ongeveer ?

Result #5987 Sentence: fn000321.73
ja de ja uh dit is ['t ]is ...

Result #5988 Sentence: fn000321.74
en en [zo ]is 't ook tien .

Result #5989 Sentence: fn000321.76
[da ]'s ook ongeveer tien .

Result #5990 Sentence: fn000321.77
[da ]'s honderd .

Result #5991 Sentence: fn000321.78
[da ]'s honderd .

Result #5992 Sentence: fn000321.79
ja [dan ]moet 't meer zijn .

Result #5993 Sentence: fn000321.82
ja*x [dan ]zou 't tweehonderd vierkante meter zijn ongeveer met met die kamer d'rbij .

Result #5994 Sentence: fn000321.84
maar die kamer was vijf*a [die kamer ]was vijfendertig .

Result #5995 Sentence: fn000321.86
[we ]zitten nu op honderd vijfenzestig .

Result #5996 Sentence: fn000321.87
[da ]'s inderdaad waar .

Result #5997 Sentence: fn000321.89
ja maar daar heb ik daar heb [daar ]heb ik een berekening voor .

Result #5998 Sentence: fn000321.90
want [dat ]is namelijk geen vijfendertig .

Result #5999 Sentence: fn000321.91
[dat ]is netto .

Result #6000 Sentence: fn000321.92
[je ]moet namelijk ...

Result #6001 Sentence: fn000321.93
't is ['t ]is een grens van ongeveer één meter twintig of één meter vijftig .

Result #6002 Sentence: fn000321.98
want [dit ]is geen vloeroppervlakte die je mag meerekenen .

Result #6003 Sentence: fn000321.107
ja [dat ]klopt .

Result #6004 Sentence: fn000321.114
[dan ]zit ik op ?

Result #6005 Sentence: fn000321.117
nee dat nou dat f*a nou [dat ]vind 'k een heel realistisch getal .

Result #6006 Sentence: fn000321.120
[dan ]zitten wij nu op ongeveer vier ton .

Result #6007 Sentence: fn000321.123
ja [ik ]schat nou ruim ruim v*a vier dertig of zo .

Result #6008 Sentence: fn000321.127
[dan ]zouden we op vier negentig komen .

Result #6009 Sentence: fn000321.128
ja [dat ]zou ...

Result #6010 Sentence: fn000321.130
en dan en dan dan hui*a [dan ]zou je nu zeg maar honderd zeventig vierkante meter in de aanbieding hebben .

Result #6011 Sentence: fn000321.135
[dan ]praat je toch over ...

Result #6012 Sentence: fn000321.137
[dat ]is realistischer .

Result #6013 Sentence: fn000321.142
dus dat is [vijfentwintighonderd gulden per vierkante meter ]zit*x je dan .

Result #6014 Sentence: fn000321.144
[dat ]is dan je ...

Result #6015 Sentence: fn000321.146
nou [dan*x uh ]zitten we heel goed .

Result #6016 Sentence: fn000321.149
ja ['t ]zou kunnen hoor dat makelaars xxx nooit van gehoord .

Result #6017 Sentence: fn000321.153
al*a als we nou 'ns oké [zestigduizend ]is dan een bee*a ...

Result #6018 Sentence: fn000321.156
[dan ]houden we 't op veertigduizend gulden extra .

Result #6019 Sentence: fn000321.158
dat [dat ]kan zeker .

Result #6020 Sentence: fn000321.159
[dat ]weet 'k zeker .

Result #6021 Sentence: fn000321.165
maar [dan ]sta je dus ...

Result #6022 Sentence: fn000321.166
hè [dan ]zien de mensen dus die gaan meteen rekenen .

Result #6023 Sentence: fn000321.167
[die ]zeggen van ja dat kost ons nog twintigduizend gulden om die kamer uh klaar uh te krijgen .

Result #6024 Sentence: fn000321.169
[in dit geval ]heb ik 'm klaar en dan kan ik 't zuinig doen .

Result #6025 Sentence: fn000321.170
[dan ]doe ik 't zelf met twee contactpuntjes .

Result #6026 Sentence: fn000321.174
ja maar dat ja maar dat [dat ]is dus vaak 't idee bij dit soort dingen .

Result #6027 Sentence: fn000321.177
[die ]gaat rekenen .

Result #6028 Sentence: fn000321.178
[die ]gaat zeggen oké d'r moet gestuukt worden .

Result #6029 Sentence: fn000321.179
[d'r ]moet een radiator in .

Result #6030 Sentence: fn000321.180
[d'r ]moet dakisolatie .

Result #6031 Sentence: fn000321.181
[d'r ]moet dat d'r moet dat d'r moet dat .

Result #6032 Sentence: fn000321.182
en die ree*a [die ]komt duurder uit als dit .

Result #6033 Sentence: fn000321.183
[dat ]zweer ik je .

Result #6034 Sentence: fn000321.185
want [dat ]is in z'n voordeel op dat moment .

Result #6035 Sentence: fn000321.186
[de grap ]is als je 't zelf doet .

Result #6036 Sentence: fn000321.187
[dan ]doe je 't goedkoop .

Result #6037 Sentence: fn000321.189
maar ['t ]is wel klaar .

Result #6038 Sentence: fn000321.190
[je n*a ]ontneemt de mensen om de om die rekensom te maken .

Result #6039 Sentence: fn000321.191
je zegt gewoon nou [die kamer ]is klaar .

Result #6040 Sentence: fn000321.194
en dat je d'r dan nog een keer een raam bij wil doen ja [dat ]is luxe d*a ik bedoel dat uh ...

Result #6041 Sentence: fn000321.196
maar mev*a me*a mijn ik i*a [mijn bezwaar ]is dat je met met dat soort tabelletjes uh te werk gaat .

Result #6042 Sentence: fn000321.197
want volgens mij [dit ]zijn de gemiddelden .

Result #6043 Sentence: fn000321.198
kijk een een appartement in Lombok [dat ]zal per vierkante meter minder opleveren dan een appartement in de in in Witte Vr*a of in uh in Xxx .

Result #6044 Sentence: fn000321.201
ja maar [wat dat betreft ]wonen wij gemiddeld .

Result #6045 Sentence: fn000321.202
ik [ik ]beschouw deze wijk als gemiddeld .

Result #6046 Sentence: fn000321.203
['t ]is niet de beste buurt van Utrecht .

Result #6047 Sentence: fn000321.204
maar ['t ]is ook zeker niet de slechtste .

Result #6048 Sentence: fn000321.205
't is ['t ]is gemiddeld hier ongeveer .

Result #6049 Sentence: fn000321.206
ja ma*a j*a maar [je ]zou ...

Result #6050 Sentence: fn000321.207
[je ]zit wel heel dicht in 't centrum .

Result #6051 Sentence: fn000321.208
ma*a maar [je ]zou ...

Result #6052 Sentence: fn000321.210
want [jullie ]hebben een relatief groot huis hè hier .

Result #6053 Sentence: fn000321.219
[da ]'s niet echt de he*a da 's niet de helft .

Result #6054 Sentence: fn000321.221
nou ggg ja d*a n*a ja [hier beneden ]is maar één verdieping .

Result #6055 Sentence: fn000321.222
[da ]'s feitelijk gewoon dit .

Result #6056 Sentence: fn000321.226
dat [dat ]is één .

Result #6057 Sentence: fn000321.227
dus [dan ]mis je die hele zolder .

Result #6058 Sentence: fn000321.229
maar [dat ]betekent niet dat ...

Result #6059 Sentence: fn000321.232
[da ]'s wat zou d'rtussen zitten ?

Result #6060 Sentence: fn000321.233
[ik ]denk dat er ongeveer een ...

Result #6061 Sentence: fn000321.234
nou da*a z*a [daar ]zit toch wel een negentigduizend gulden tussen hoor .

Result #6062 Sentence: fn000321.235
ja maar [dat ]is niet ...

Result #6063 Sentence: fn000321.236
da 's e*a da 's [een kwart ]is dat .

Result #6064 Sentence: fn000321.242
en [dan ]moet je kijken wat een hoop ruimte uh ...

Result #6065 Sentence: fn000321.246
maar ik zal 't je [ik ]zal 't je nog veel wilder vertellen .

Result #6066 Sentence: fn000321.248
[je ]kunt ook de andere kant op redeneren .

Result #6067 Sentence: fn000321.250
[dat ]zei die makelaar meteen tegen ons toen wij dit huis kochten .

Result #6068 Sentence: fn000321.251
[hij ]zei je moet die zolder ...

Result #6069 Sentence: fn000321.252
[je ]moet er een extra verdieping bij maken nog .

Result #6070 Sentence: fn000321.255
wat wij nu dat halve die halve bergzolder hij zei [die ]moet je doortrekken .

Result #6071 Sentence: fn000321.259
[dan ]heb je dus een echte vliering .

Result #6072 Sentence: fn000321.274
[dan ]heb je gewoon drie verdiepingen hier .

Result #6073 Sentence: fn000321.275
maar ja [da ]'s tuurlijk ...

Result #6074 Sentence: fn000321.277
ja je [de vraag ]is natuurlijk van van van voo*a voor wie is dat geschikt dan op een gegeven moment ook nog .

Result #6075 Sentence: fn000321.280
maar [hij ]heeft wel gelijk .

Result #6076 Sentence: fn000321.281
want ['t ]is loze ruimte .

Result #6077 Sentence: fn000321.282
[hij ]zegt wat je nu hebt hier in tot in die nok die hele hoge zolder .

Result #6078 Sentence: fn000321.283
ja [het ]is leuk .

Result #6079 Sentence: fn000321.285
['t ]staat mooi maar je kunt er niks mee .

Result #6080 Sentence: fn000321.286
maar [je ]hebt d'r niks aan .

Result #6081 Sentence: fn000321.288
t*a t*a ['t ]is niet te verwarmen en 't is gewoon uh ...

Result #6082 Sentence: fn000321.289
['t ]is voor 't gezicht verder niks .

Result #6083 Sentence: fn000321.290
[je ]kunt er een schommel in hangen .

Result #6084 Sentence: fn000322.6
is echt poeperig op ja ['t ]was natuurlijk donker in dat huisje denk ik .

Result #6085 Sentence: fn000322.10
['t ]waren donkere dagen maar zonde hè ?

Result #6086 Sentence: fn000322.11
ja maar d*a die ramen [die ]heeft ie wel uh g*a kijk hier .

Result #6087 Sentence: fn000322.13
[naar buiten ]is wel heel goed nou daar heb*z je niks aan .

Result #6088 Sentence: fn000322.15
[daar*z ]heb*z je*z wat aan .

Result #6089 Sentence: fn000322.22
[eigenlijk ]is dit jammer hè .

Result #6090 Sentence: fn000322.23
die foto's da*a [daar ]heb*z je niks aan maar daar betaal je wel voor .

Result #6091 Sentence: fn000322.26
[dat ]doe je overal .

Result #6092 Sentence: fn000322.27
nou [bij een fotograaf ]kun je ze weer terug doen meen*x ik*x of niet ?

Result #6093 Sentence: fn000322.30
maar ja [dan ]kost 't 't dubbele van wat je nou uh ...

Result #6094 Sentence: fn000322.31
ja [dat ]klopt .

Result #6095 Sentence: fn000322.32
en [deze ]is niet echt duidelijk .

Result #6096 Sentence: fn000322.34
ja da 's [da ]'s gewoon denk ik heiig .

Result #6097 Sentence: fn000322.36
kijk [deze ]is wel heel mooi .

Result #6098 Sentence: fn000322.39
maar [daar ]is 't zonnig .

Result #6099 Sentence: fn000322.42
[morgen ]ga ik even uh morgenmiddag even*z eind van de middag als Ben d'r is dan ga 'k even weer naar uh Grand Café hè .

Result #6100 Sentence: fn000322.44
ja [dan ]wil ik even met hem doorspreken hoe we die laatste hoe ik die laatste twee weken ga werken .

Result #6101 Sentence: fn000322.49
[da ]'s die week d'rop donderdags dacht ik of niet wat 'k zo weet .

Result #6102 Sentence: fn000322.53
['t ]is aanstaande dinsdag ?

Result #6103 Sentence: fn000322.58
nou [dan ]moet je dat even*z opschrijven .

Result #6104 Sentence: fn000322.60
ja God [ik ]dacht dat dat net net na de vakantie was .

Result #6105 Sentence: fn000322.61
[ik ]heb 't jou gezegd .

Result #6106 Sentence: fn000322.62
dus [Dru ]gaat al verhuizen ...

Result #6107 Sentence: fn000322.63
[die ]hebben dat gevraagd ja .

Result #6108 Sentence: fn000322.65
dus [die ]doet niks aan het huis ?

Result #6109 Sentence: fn000322.67
[ze ]moet ...

Result #6110 Sentence: fn000322.68
[één februari ]moet er wat inzitten .

Result #6111 Sentence: fn000322.70
ja [misschien ]doet ze d'r wel wat aan .

Result #6112 Sentence: fn000322.71
maar [dan ]heb*z je de spullen toch staan .

Result #6113 Sentence: fn000322.73
['k ]neem een klein stukje .

Result #6114 Sentence: fn000322.78
nee en [dat ]heb ik extra op dinsdag gezet .

Result #6115 Sentence: fn000322.83
[ik ]ben gewoon vrij volgende week .

Result #6116 Sentence: fn000322.86
[dan ]heb ik ...

Result #6117 Sentence: fn000322.90
maar [dan ]heb ik ...

Result #6118 Sentence: fn000322.91
tuurlijk ik ik [ik ]ben er wel zeker als 'k dinsdag vrij ben .

Result #6119 Sentence: fn000322.92
[dan ]moet 'k vrijdag zaterdag zondag en maandag werken .

Result #6120 Sentence: fn000322.95
oh [da ]'s in in een restaurant hè ?

Result #6121 Sentence: fn000322.98
xxx [dat ]vind ik een hele leuke foto .

Result #6122 Sentence: fn000322.108
[dat*x ]maakt*x niks*x uit*x .

Result #6123 Sentence: fn000322.110
[die ]is ook wel leuk .

Result #6124 Sentence: fn000322.111
[hier ]lijk ik ook wel dronken of wat ...

Result #6125 Sentence: fn000322.113
nou da*a [daar ]was jij ook niet meer helemaal boven water .

Result #6126 Sentence: fn000322.117
[Olaf ]is sowieso dro*a mmm ...

Result #6127 Sentence: fn000322.118
en [Theodoor ]gaat voor de*x nacht*x lijkt ze ...

Result #6128 Sentence: fn000322.121
maar [daar ]lijkt ze wel veel ouder daardoor .

Result #6129 Sentence: fn000322.123
ja [da ]'s een bril hè .

Result #6130 Sentence: fn000322.128
[ik ]denk dat Olaf dit ook een hele leuke foto vindt .

Result #6131 Sentence: fn000322.130
[ik ]denk dat 'k 'm geef voor de verjaardag .

Result #6132 Sentence: fn000322.133
ggg maar [deze ]is ook ...

Result #6133 Sentence: fn000322.134
ja [daar ]staat Olaf zelf niet z*a ...

Result #6134 Sentence: fn000322.136
maar [da ]'s wel een leuke foto .

Result #6135 Sentence: fn000322.138
[die ]is ook wel heel leuk .

Result #6136 Sentence: fn000322.139
[die ]geef 'k 'm ook .

Result #6137 Sentence: fn000322.141
ja ['t eten ]was d'r sowieso goed .

Result #6138 Sentence: fn000322.150
nou [ik ]vind het toch wel leuker dat je die uh flessen hier binnen hebt gehouden .

Result #6139 Sentence: fn000322.154
nou [ze ]kwam niet echt vaarlijk*u hè voor de ...

Result #6140 Sentence: fn000322.160
['t ]is ook zo'n ondeugd hè .

Result #6141 Sentence: fn000322.161
[dit ]is toch een mooie foto dit ?

Result #6142 Sentence: fn000322.164
[deze ]is schitterend .

Result #6143 Sentence: fn000322.167
ja [het ]is in dat huisje dat ...

Result #6144 Sentence: fn000322.168
[die ]zijn echt niet mooi geworden .

Result #6145 Sentence: fn000322.172
maar van Marit [daar ]was een vierhonderd ASA filmpje d'rin dus uh .

Result #6146 Sentence: fn000322.173
[die ]had jij nog uh speciaal daarvoor .

Result #6147 Sentence: fn000322.175
[dan ]moet je toch meer ...

Result #6148 Sentence: fn000322.177
[dat ]betekent dat toch ?

Result #6149 Sentence: fn000322.179
kijk want want want want [deze ]is ook goed .

Result #6150 Sentence: fn000322.180
[alleen ]heb je buitenom donker en binnen is het licht .

Result #6151 Sentence: fn000322.183
[xxx mij ]had*z ie te veel tegenlicht .

Result #6152 Sentence: fn000322.185
maar [daar ]moeten wij vast me*a ...

Result #6153 Sentence: fn000322.187
[ik ]zal dat nog 'ns een keer nalezen .

Result #6154 Sentence: fn000322.189
[die ]zijn wel leuk .

Result #6155 Sentence: fn000322.191
[hier ]heb 'k geloof ik wel even nog extra het licht aangedaan voor de foto's .

Result #6156 Sentence: fn000322.193
[beneden kaarsla-licht*u ]hadden we .

Result #6157 Sentence: fn000322.197
[je ]hebt dus geen zin ?

Result #6158 Sentence: fn000322.203
[Dru ]zei dat ja .

Result #6159 Sentence: fn000322.205
['k ]had 't nog op de kalender staan maar ...

Result #6160 Sentence: fn000322.221
[Ben ]zegt tegen mij vanavond van uh ggg .

Result #6161 Sentence: fn000322.222
[omdat 't vrij rustig was uh ]zegt ie van zal ik de grill ook maar wat lager zetten ?

Result #6162 Sentence: fn000322.223
['k ]zeg oh zet 'm maar laag .

Result #6163 Sentence: fn000322.225
zegt ie*z [eigenlijk zegt ie ]moet jij nog een draai om je oren hebben .

Result #6164 Sentence: fn000322.226
['k ]zeg ah een draai om de oren 'k zeg da 's niet zo'n ramp .

Result #6165 Sentence: fn000322.227
[ik ]zeg wat is d'r gebeurd ?

Result #6166 Sentence: fn000322.231
[nee doe jij 't maar ]zegt Bart .

Result #6167 Sentence: fn000322.233
'k zeg uh ['k ]zeg wat is d'r gebeurd ?

Result #6168 Sentence: fn000322.235
'k zeg nee [dat ]heb ik nog niet gehoord .

Result #6169 Sentence: fn000322.239
[half één vrijdagavond ]zegt ie ggg .

Result #6170 Sentence: fn000322.240
stond er [een doos bitterballen ]stond er in de in de f*a in de hens .

Result #6171 Sentence: fn000322.244
ik zeg heb 'k die xxx nie*a [ik ]zeg dan heb 'k die xxx niet uitgezet of wel ?

Result #6172 Sentence: fn000322.246
zeggen ze [dat ]heb je niet gedaan .

Result #6173 Sentence: fn000322.249
zeg ie*z ['t ]is wel goed zeg ie*z dat we dat luik uh weer helemaal dicht kunnen doen .

Result #6174 Sentence: fn000322.250
weet je wel wi*a i*a [in die open keuken ]heb je ook zo'n luik .

Result #6175 Sentence: fn000322.254
[ja ]zegt*z ie*z en en toen dacht ik wat wat ruik ik toch zo gauw ?

Result #6176 Sentence: fn000322.257
ja [half één vrijdagavond ]is 't altijd druk dus er waren er nog volop ...

Result #6177 Sentence: fn000322.258
ja maar ja [voor hetzelfde geld f*a f*a ]fikt 't 's nachts .

Result #6178 Sentence: fn000322.259
ja maar da*a [dan ]zetten*z ze ...

Result #6179 Sentence: fn000322.260
ja oké maar [dan ]zetten*z die jongens die zetten*z die bitterballen dan naar binnen heen .

Result #6180 Sentence: fn000322.261
[die jongens ]xxx dat in de koelkast dus uh dan is er nog geen man overboord .

Result #6181 Sentence: fn000322.263
en [die ]zegt van ja ik rook al wat en 'k denk t*a is dat toch ?

Result #6182 Sentence: fn000322.264
en [toen ]kwam Dennis in de keuken en die zag dat .

Result #6183 Sentence: fn000322.265
en [toen uh ]zegt*z ie*z dat waren toch al behoorlijke vlammetjes .

Result #6184 Sentence: fn000322.269
ja [dat ]heb ik niet gevraagd .

Result #6185 Sentence: fn000322.270
[die ]hebben ze waarschijnlijk zo uh buiten de koelkast gego*a of buiten de keuken gegooid .

Result #6186 Sentence: fn000322.273
[die ]zijn nog bevroren .

Result #6187 Sentence: fn000322.278
[die ]kun je 't beste ontdooid hebben en dan hoeven ze maar uh drie vier minuten .

Result #6188 Sentence: fn000322.279
[als ze een bruine kleur hebben vier minuutjes ]zijn ze klaar .

Result #6189 Sentence: fn000322.280
en [als je bevroren hebt ]duurt het namelijk acht minuten .

Result #6190 Sentence: fn000322.283
[die ]blijf je uh drie vier dagen goed .

Result #6191 Sentence: fn000322.289
[we ]hebben alle bittergarnituur al uh ontdooid .

Result #6192 Sentence: fn000322.293
['k ]zeg maar 'k zeg je kunt 't ook anders zien 'k zeg uh ...

Result #6193 Sentence: fn000322.295
en keken ze me allebei aan ['k ]zeg je kijkt de volgende keer eerst 'k zeg of ik die grillplaat aan heb staan .

Result #6194 Sentence: fn000322.297
['k ]zeg ah wie zet er nou een doos bitterballen op de grillplaat ?

Result #6195 Sentence: fn000322.298
['k ]zeg da 's ook wat dom of niet ?

Result #6196 Sentence: fn000322.299
'k zeg als ik uh ['k ]zeg als ik wil autorijden ik zeg dan moet ik ook eerst kijken als*z 'k*z de benzine wel vol heb .

Result #6197 Sentence: fn000322.300
['k ]zeg als*z 'k*z de tank wel vol heb .

Result #6198 Sentence: fn000322.303
['k ]zeg nee .

Result #6199 Sentence: fn000322.306
ik zeg maar [daar ]kijk je toch naar of wel ?

Result #6200 Sentence: fn000322.311
[je ]moet 'm wel uitzetten Hans .

Result #6201 Sentence: fn000322.314
zou 't kwaad zijn kunnen als je dat de hele nacht laat brand*a zo zonder [ook al ]zou d'r niks onder staan ?

Result #6202 Sentence: fn000322.316
nee ja maar [d'r ]is wel wat ...

Result #6203 Sentence: fn000322.317
[dat ]gaat 't wel goed .

Result #6204 Sentence: fn000322.318
['t ]is niet zoals een strijkijzer wat door kan branden .

Result #6205 Sentence: fn000322.320
[ik ]zet meestal ...

Result #6206 Sentence: fn000322.321
[de grillplaten ]doen wij om uh vier uur half vijf uh doen we die aan en uh zetten we 'm op uh dinge*u neer .

Result #6207 Sentence: fn000322.325
nou dan blijft ie [de hele avond uh ]blijft ie branden .

Result #6208 Sentence: fn000322.326
en [als*z 'k*z 'm nodig heb ]zet 'k 'm hoger neer ja .

Result #6209 Sentence: fn000322.331
[vanmiddag ]was 't nog wel redelijk druk .

Result #6210 Sentence: fn000322.333
en [vanavond ]was 't uh nou echt niet wat .

Result #6211 Sentence: fn000322.335
oh ['k ]had nog twee videobanden gekocht voor Kristel .

Result #6212 Sentence: fn000322.347
maar [dat ]spreekt Kristel nou nog aan .

Result #6213 Sentence: fn000322.349
o [da ]'s niet die muis in uh ...

Result #6214 Sentence: fn000322.350
[dat ]vind 'k een stomme serie inderdaad .

Result #6215 Sentence: fn000322.354
ja ze hebben nu [op Nederlands geloof ik na Kabouter Plop of voor Kanbouter Plop is dat ]hebben ze uh ...

Result #6216 Sentence: fn000322.355
o ja [dat ]is 't vast wel .

Result #6217 Sentence: fn000322.359
[je ]bedoelt die vier poppetjes ?

Result #6218 Sentence: fn000322.368
[ik ]weet wat je bedoelt wat ze naspelen .

Result #6219 Sentence: fn000322.370
ja [dat ]ligt daar wel .

Result #6220 Sentence: fn000322.374
en [Plop ]is gewoon heel veel uh ...

Result #6221 Sentence: fn000322.379
ja is ideaal en [dan uh ]heb ik dus de versie met de liedjes genomen .

Result #6222 Sentence: fn000322.380
oh [da ]'s xxx op Plop ?

Result #6223 Sentence: fn000322.386
ja [da ]'s ...

Result #6224 Sentence: fn000322.387
tenminste kijk [dat ]staat hierin .

Result #6225 Sentence: fn000322.388
kijk [deze ]zijn met een muis is ook wel heel simpel hoor met die ...

Result #6226 Sentence: fn000322.392
[dit ]lijkt me ook nog ...

Result #6227 Sentence: fn000322.396
nee dit [dit ]zijn geen liedjes hè .

Result #6228 Sentence: fn000322.397
[dit ]zijn kleine verhaaltjes .

Result #6229 Sentence: fn000322.399
boe omdat [er bij de boe ]staat een dinge*u bij .

Result #6230 Sentence: fn000322.401
och misschien uh dat er ook wel iets gezongen wordt [dat ]weet ik ni*a .

Result #6231 Sentence: fn000322.402
maar [ik ]dacht gewoon dat 't verhaaltjes waren hoor .

Result #6232 Sentence: fn000322.406
oh [dat ]kan ook heel goed een verhaaltje zijn .

Result #6233 Sentence: fn000322.407
oh [daar ]heb je nog een uh ...

Result #6234 Sentence: fn000334.1
want [ik ]denk dat 't een aardig uh groot gebied is .

Result #6235 Sentence: fn000334.5
ja [ze ]moet daar naar Kempen toe .

Result #6236 Sentence: fn000334.10
nou [d'r ]is één groot bedrijf wat daar staat .

Result #6237 Sentence: fn000334.11
en uhm [op zich ]heb je daar nog niet zo heel veel mee te maken want wel in de zin dat zij de vervuiler zijn .

Result #6238 Sentence: fn000334.16
en [dan ]heb je 't over uh geld eigenlijk .

Result #6239 Sentence: fn000334.20
maar [voor de rest ]moet je gewoon bedenken uhm want je hebt een heel*a heleboel verschillende verontreinigingsgraden .

Result #6240 Sentence: fn000334.21
[je ]hebt heleboel verschillende functies in 't gebied .

Result #6241 Sentence: fn000334.22
[je ]hebt mensen die een moestuintje hebben eigenlijk met een verontreiniging waarbij dat niet zou kunnen .

Result #6242 Sentence: fn000334.23
of [je ]weet 't niet zeker hoeveel verontreiniging nou wordt opgenomen door die groente die ze daar ...

Result #6243 Sentence: fn000334.25
ja [mensen ]kunnen daar ziek van worden .

Result #6244 Sentence: fn000334.29
dus [je ]moet gewoon bedenken wat wil je ...

Result #6245 Sentence: fn000334.33
en [dan ]moet je daar een heel heel programma voor opzetten .

Result #6246 Sentence: fn000334.36
want als je zo'n uh verontreinigde grond wil reinigen [dan ]zul je daar ook weer geld voor moeten hebben .

Result #6247 Sentence: fn000334.45
ah ja die die sintels die die die uh zinkassen [die ]wil je eigenlijk liefst zo veel mogelijk uit 't gebied weg hebben .

Result #6248 Sentence: fn000334.63
nee [da ]'s wel grappig want d'r zijn een aantal uhm afvalverwerkers die hebben een aantal stortplaatsen .

Result #6249 Sentence: fn000334.64
ofwel ze [ze ]storten dus materiaal wat verder niet uh gereinigd kan worden .

Result #6250 Sentence: fn000334.65
of anders als uh als je 't echt over grond hebt dan g*a uh [dan kunnen ]kan 't ook vaak gereinigd worden kan 't weer worden hergebruikt en uhm voor bij 't maken van wegen of zo .

Result #6251 Sentence: fn000334.67
maar dit spul [dat ]kunnen ze niet reinigen .

Result #6252 Sentence: fn000334.68
maar [dat ]willen ze gebruiken als afdeklaag voor hun stortplaatsen .

Result #6253 Sentence: fn000334.70
dus [het ]is ...

Result #6254 Sentence: fn000334.71
[het ]is een afvalstof maar ze kunnen het ook nog uh zinvol gebruiken .

Result #6255 Sentence: fn000334.73
en [dus ]zijn d'r onderhandelingen gaande om te zorgen dat zij voorg*a ...

Result #6256 Sentence: fn000334.75
[nou ]ligt 't ook gewoon op een pad bij iemand achter de tuin .

Result #6257 Sentence: fn000334.77
ja maar [da ]'s e*a erger .

Result #6258 Sentence: fn000334.85
['t ]is gewoon gevaarlijk afval .

Result #6259 Sentence: fn000334.86
en [daar ]wonen mensen .

Result #6260 Sentence: fn000334.88
[dat ]hoorde ik nou vanmiddag ook .

Result #6261 Sentence: fn000334.91
maar [daar ]wonen mensen .

Result #6262 Sentence: fn000334.97
n*a d*a [de stafylokokken is een is een ba*a is een uh ]is een bacterie die steenpuisten veroorzaakt .

Result #6263 Sentence: fn000334.104
n*a nee maar [dat ]is wel zo .

Result #6264 Sentence: fn000334.105
[daarom ]was d'r vroeger veel meer steenpuisten dan nu .

Result #6265 Sentence: fn000334.107
want [de mensen ]kunnen zich veel meer douchen en wassen en noem alles maar op .

Result #6266 Sentence: fn000334.108
i*a bij ons in de tijd vroeger uh [Ed ]had veel v*a steenpuisten vroeger .

Result #6267 Sentence: fn000334.109
maar [dat ]kwam wij wasten ons maar één keer per week vroeger .

Result #6268 Sentence: fn000334.111
dus als nu mensen steenpuisten hebben [dan ]zijn ze op één of andere manier ...

Result #6269 Sentence: fn000334.115
[dan ]kan 't dus ...

Result #6270 Sentence: fn000334.118
[dan ]kan 't in*x ggg ...

Result #6271 Sentence: fn000334.119
[da 's ]is een mooie conclusie .

Result #6272 Sentence: fn000334.120
b*a [die ]zijn d'r nog wel bij hoor .

Result #6273 Sentence: fn000334.123
[die ]zijn d'r nog wel bij .

Result #6274 Sentence: fn000334.127
[dat ]zal best .

Result #6275 Sentence: fn000334.128
[Koen ]heeft ook wel 'ns een steenpuist .

Result #6276 Sentence: fn000334.131
nee maar [dat ]kan .

Result #6277 Sentence: fn000334.132
maar [hij ]ka*a ...

Result #6278 Sentence: fn000334.133
[dat ]kan ook zijn door verminderde weerstand .

Result #6279 Sentence: fn000334.137
want stafylokokken die [dat ]zijn is ...

Result #6280 Sentence: fn000334.138
[die ]zitten i*a ...

Result #6281 Sentence: fn000334.139
maar [die ]zitten toch al in je lichaam ?

Result #6282 Sentence: fn000334.141
maar ook die die die die die s*a die [dat ]zijn virussen of uhm bacteriën die gewoon uh in in ons dagelijks leven overal voortkomen*u .

Result #6283 Sentence: fn000334.142
die [die ]heeft ieder mens in z'n lichaam .

Result #6284 Sentence: fn000334.146
op moment dat je dus geen weerstand hebt of verminderde weerstand [dan ]slaat dat toe .

Result #6285 Sentence: fn000334.147
en [dan ]krij*u je weer last van krijgen .

Result #6286 Sentence: fn000334.155
van uit stafylokokken die dan [met bacteriën ]werden ze helemaal uh uitgeprobeerd van in welk stadium dat uh die bacterie een bepaalde stof maakte .

Result #6287 Sentence: fn000334.156
[hyacon*x ]was dat namelijk .

Result #6288 Sentence: fn000334.157
[dat ]werd gebruikt voor vroeger om uh als vrouwen zwanger moesten worden .

Result #6289 Sentence: fn000334.161
na*u als de vrouwen 't niet konden [dan ]gebruikten ze dat z*a materiaal daarvoor .

Result #6290 Sentence: fn000334.165
[dat ]doen ze tegenwoordig met andere materialen .

Result #6291 Sentence: fn000334.169
[ik ]weet 't nog dat ik dat moest plannen .

Result #6292 Sentence: fn000334.170
en als d'r griep [in de tijd dat er griep was ]mochten we dat niet doen .

Result #6293 Sentence: fn000334.173
[dan ]mocht je dat niet produceren ?

Result #6294 Sentence: fn000334.175
want*x [een combinatie van een griep en stafylokokken ]is dodelijk binnen vierentwintig uur .

Result #6295 Sentence: fn000334.179
ja [dat ]gebeurde .

Result #6296 Sentence: fn000334.181
en [nu ]zegt Bart Brouwer die heeft die as*u microbioloog geweest die zegt wat wij vroeger deden .

Result #6297 Sentence: fn000334.184
[dan ]gingen we dat kweken hij zegt en dan zogen we 't gewoon op .

Result #6298 Sentence: fn000334.190
[vroeger ]deden n*a tegenwoordig met die pi*a pipetjes en allemaal met met met apparatuur gesloten apparatuur .

Result #6299 Sentence: fn000334.197
[hij ]zei vroeger deden we ggg hup .

Result #6300 Sentence: fn000334.200
[hij ]zegt is ongelofelijk wat er toen ...

Result #6301 Sentence: fn000334.202
nou [daarom ]zeg ik nu dat was met zink ...

Result #6302 Sentence: fn000334.206
als iemand griep had [dan ]mocht ie niet op 't bedrijf komen als dat pr*a uh als dat product gedraaid werd .

Result #6303 Sentence: fn000334.208
dus [dat ]wisten ze wel .

Result #6304 Sentence: fn000334.214
want [jij ]h*a ...

Result #6305 Sentence: fn000334.217
['t ]ging over afvalverwerking .

Result #6306 Sentence: fn000334.223
ja ['t ]is vooral cadmium wats*u dat uhm hoopt zich op in de lever als je 't ...

Result #6307 Sentence: fn000334.226
[dat ]heeft dus schadelijke gevolgen .

Result #6308 Sentence: fn000334.227
[zink ]is een harde stof .

Result #6309 Sentence: fn000334.228
[dat ]zijn sintels .

Result #6310 Sentence: fn000334.229
nee die sintels [die ]bestaan uit een combinatie van al die stoffen .

Result #6311 Sentence: fn000334.234
[dat ]is dus het probleem .

Result #6312 Sentence: fn000334.236
die zinkassen die die verweren ook bedoel [daar ]komt allemaal regen op en noem maar op .

Result #6313 Sentence: fn000334.238
en die stoffen [die uh ]komen dus in de bodem terecht .

Result #6314 Sentence: fn000334.241
en [die ]zorgen daar dus voor verontreiniging .

Result #6315 Sentence: fn000334.249
en dus [naast die sintels ]heb je dus ook de neerslag van uhm de uitstoot uit die schoorstenen .

Result #6316 Sentence: fn000334.252
en [dat ]heeft dus ook in dat hele gebied een verontreiniging veroorzaakt .

Result #6317 Sentence: fn000334.255
en [op zich ]is die verontreiniging niet zo ernstig dat je daar nou meteen wat van krijgt maar bijvoorbeeld voor voor uh dieren die uh in een bepaald gebied foerageren die komen dus voortdurend uh planten en ook dieren tegen die zij weer opeten die dat spul in zich hebben .

Result #6318 Sentence: fn000334.258
dus [je ]krijgt een soort ...

Result #6319 Sentence: fn000334.259
[je ]krijgt echt een ophopingseffect .

Result #6320 Sentence: fn000334.265
maar [da ]'s net zo goed erg .

Result #6321 Sentence: fn000334.266
maar ['t ]is ook*x ...

Result #6322 Sentence: fn000334.267
ja maar [dat ]weet je toch niet .

Result #6323 Sentence: fn000334.268
[d'r ]is toch geen onderzoek naar gedaan ?

Result #6324 Sentence: fn000334.270
jawel [d'r ]is wel onderzoek gedaan naar uhm hogere zoogdieren bijvoorbeeld uilen in het gebied .

Result #6325 Sentence: fn000334.274
ja want*x [die ]eten muisjes dus .

Result #6326 Sentence: fn000334.275
ja bijvoorbeeld maar dat maar dat dat maar weet je dat is dus het lastige hè die [die directe effecten op de gezondheid ]zijn heel moeilijk aan te tonen .

Result #6327 Sentence: fn000334.277
dus [die ]krijgen dat binnen via die muisjes .

Result #6328 Sentence: fn000334.279
[dat ]kan .

Result #6329 Sentence: fn000334.281
dat dat onderzoek van uh of uh of dat bericht toen in de krant [vijftig mannen in Weurt uh ]hebben kanker gekregen en uh maar die de de link zeg maar tussen de kanker en de aanwezigheid van de afvalverwerker is gewoon niet zo goed aan te tonen .

Result #6330 Sentence: fn000334.286
maar [dat ]wil dus niet zeggen dat er niks aan de hand is per se .

Result #6331 Sentence: fn000334.289
ja maar [da ]'s net zoals bij ons ook .

Result #6332 Sentence: fn000334.290
maar [ze ]hebben dus wel aangetoond en z*a in gebieden zelfs die nog erger verontreinigd zijn met cadmium .

Result #6333 Sentence: fn000334.294
ja [dat ]is uh ...

Result #6334 Sentence: fn000334.295
kijk uh [je ]hoeft niet altijd te wachten tot er mensen ziek worden of doodgaan hè .

Result #6335 Sentence: fn000334.297
[dieren ]hebben ook waarde dus uh .

Result #6336 Sentence: fn000334.302
['t ]is zelfs 't 't gebied denk ik in Nederland waar uh bodemverontreiniging voorkomt met als gevolg daarvan nog echte risico's .

Result #6337 Sentence: fn000334.305
en uh [voor de rest ]zit er heel veel in de grond waar je ja waar de mens nooit mee in aanraking komt maar waar we wat we toch weg willen halen .

Result #6338 Sentence: fn000334.308
dus [dan ]denk ik dan moet je 't in dat gebied helemaal doen .

Result #6339 Sentence: fn000338.3
[ik ]heb uhm in plaats van tot vijf uur tot drie uur gewerkt .

Result #6340 Sentence: fn000338.6
[toen ]heb ik uh gedacht als ik nou twee keer twee uur eerder weg ga .

Result #6341 Sentence: fn000338.7
[dan he*a ]heb ik die vier uur weer uh terug .

Result #6342 Sentence: fn000338.8
en [dat ]kwam goed uit want ik wil graag uh zaterdag uh een Indische rijsttafel maken .

Result #6343 Sentence: fn000338.10
dus [toen ]ben 'k naar die toko gegaan waar 'k altijd naartoe ging .

Result #6344 Sentence: fn000338.13
en die hoe heet die straat ook al weer waar jij waar vroeger [die bank ]was ?

Result #6345 Sentence: fn000338.21
dus [ik ]ga dat weer 'ns een keer uh proberen .

Result #6346 Sentence: fn000338.24
maar [zoiets ]vergeet je niet .

Result #6347 Sentence: fn000338.25
dus uh [toen ]was ik half zes pas thuis en nog planten gehaald voor in de tuin .

Result #6348 Sentence: fn000338.31
want ['t ]is nu uh februari en is 't de tijd om weer 'ns een beetje bij te mesten .

Result #6349 Sentence: fn000338.35
[verder uh ]was mijn dag ja .

Result #6350 Sentence: fn000338.36
dus dat was jouw [dat ]was jouw dag .

Result #6351 Sentence: fn000338.39
[ik ]moet uh ja .

Result #6352 Sentence: fn000338.40
oh ['t ]is tien over zeven .

Result #6353 Sentence: fn000338.41
[ik ]moet nog naar de bloedtransfusiedienst .

Result #6354 Sentence: fn000338.42
[dat ]heb ik vorige week verzet omdat we vorige week uh was ik toen dan moest ik op donderdagavond nou dan kon 'k ...

Result #6355 Sentence: fn000338.44
[toen ]moesten wij spelen .

Result #6356 Sentence: fn000338.47
vorige week woensdag ja [da ]'s waar ook .

Result #6357 Sentence: fn000338.52
dus [dat ]heb jij verzet ?

Result #6358 Sentence: fn000338.69
en [Gert ]komt om zeven uur jou hier ophalen .

Result #6359 Sentence: fn000338.70
oh [da ]'s vroeg .

Result #6360 Sentence: fn000338.72
oké [daar ]moeten wij gewoon even rekening mee houden .

Result #6361 Sentence: fn000338.73
en uh [Kay ]dacht de vrouw van Willem .

Result #6362 Sentence: fn000338.75
nou [dat ]denk ik niet maar dan had d*a ja*x .

Result #6363 Sentence: fn000338.78
[dat ]had ie niet hoeven doen natuurlijk hè ?

Result #6364 Sentence: fn000338.80
[zij ]kunnen beter oordelen*x .

Result #6365 Sentence: fn000338.81
want we komen [wij ]komen voor hem spelen .

Result #6366 Sentence: fn000338.88
dus uh [Gert ]heeft zijn instrumenten al en de muziek en de standaard .

Result #6367 Sentence: fn000338.89
en uhm [hij ]vroeg of wij 't dan terug wilden nemen want zij gaan vrijdag met vakantie .

Result #6368 Sentence: fn000338.97
gaan ze naar uh Venray en [daar ]starten ze .

Result #6369 Sentence: fn000338.100
[dan ]gaan ze zeker naar hun zoon toe .

Result #6370 Sentence: fn000338.106
[je ]kunt daar de auto kwijt achter een uh een hek .

Result #6371 Sentence: fn000338.109
dus uh [ze ]kunnen daarnaartoe rijden en ze stappen zo de bus in .

Result #6372 Sentence: fn000338.111
nou ja [dat ]is ...

Result #6373 Sentence: fn000338.112
en [terug ]staat ie d'r ook .

Result #6374 Sentence: fn000338.115
oh [da ]'s op zich niet zo gek .

Result #6375 Sentence: fn000338.117
['k ]heb vandaag weer een vergaderdag achter de rug*x .

Result #6376 Sentence: fn000338.128
nou [wij uh ]zijn tot mekaar gekomen de de de bestuurder en wij .

Result #6377 Sentence: fn000338.131
en [we ]gaan één puntje aanpassen .

Result #6378 Sentence: fn000338.133
maar ['t ]blijft zoals ze als zoals we 't hebben aangeboden .

Result #6379 Sentence: fn000338.138
nou nee wij [wij ]doen in de tekst één concessie .

Result #6380 Sentence: fn000338.142
nou [dat ]hebben we wat verruimd .

Result #6381 Sentence: fn000338.146
dus [de bestuurder ]heeft*x ...

Result #6382 Sentence: fn000338.149
nou [wij ]hadden gezegd dat uh de dat wij vonden dat de procestechnologen bij elkaar moesten blijven en ondergebracht moesten worden bij één afdeling .

Result #6383 Sentence: fn000338.151
[dat ]zouden d'r maar stuk of vier vijf zijn .

Result #6384 Sentence: fn000338.163
[d'r ]zijn d'r meer dan vier .

Result #6385 Sentence: fn000338.164
[d'r ]zijn er stuk of twintig bij Diocint*x .

Result #6386 Sentence: fn000338.165
dus ggg 't ['t draagvlak ]wordt eigenlijk verbreed in plaats van bij die vier mensen te blijven .

Result #6387 Sentence: fn000338.167
nou [da ]'s toch wel goed .

Result #6388 Sentence: fn000338.168
nou [dat ]hebben we dus uh uh eigenlijk geaccepteerd .

Result #6389 Sentence: fn000338.169
en [we ]hebben ...

Result #6390 Sentence: fn000338.173
ja ja [die richting ]zal 't wel uh ...

Result #6391 Sentence: fn000338.174
maar [jullie ]hebben zelf uh een hoogleraar die daar les geeft .

Result #6392 Sentence: fn000338.175
nee ja maar [da ]'s een analyticus .

Result #6393 Sentence: fn000338.181
nou dus [dat ]was eigenlijk probleem .

Result #6394 Sentence: fn000338.182
o [da ]'s wel*x .

Result #6395 Sentence: fn000338.183
maar [hij ]begon vanmorgen en toen dachten we oh jee nou krijg je 't .

Result #6396 Sentence: fn000338.185
[wij ]dachten als ie komt en hij legt Diorama*x dat is ons 't 't 't spreek*a zeg maar 't uh ons orgaan van de ondernemingsraad om de medewerkers me*a iets mede te delen hè .

Result #6397 Sentence: fn000338.187
[dat ]hadden wij gister in de bakjes liggen .

Result #6398 Sentence: fn000338.190
en [daar ]hadden wij 't advies opgezet .

Result #6399 Sentence: fn000338.193
[dat ]hadden we dus iets aangepast .

Result #6400 Sentence: fn000338.195
en [wij ]dachten xxx dat legt ie neer naast 't advies .

Result #6401 Sentence: fn000338.196
[nou ]begint ie .

Result #6402 Sentence: fn000338.197
[nou ]krijgen we te horen waarom we dat zo gedaan hebben .

Result #6403 Sentence: fn000338.199
[hij ]begon met een compliment .

Result #6404 Sentence: fn000338.200
[hij ]moest de ondernemingsraad een com*a compliment geven voor de wijze waarop 't zo uh nee dat de ondernemingsraad toch zo snel 't uh tot besluit was gekomen om 't advies uit te brengen .

Result #6405 Sentence: fn000338.203
[daar ]gaf ie ons een compliment .

Result #6406 Sentence: fn000338.204
ja [jullie ]moesten wel zo snel want 't was gewoon paniek in de tent .

Result #6407 Sentence: fn000338.207
dus [je ]kon ook de mensen niet uh langer in uh onzekerheid laten .

Result #6408 Sentence: fn000338.208
[daar hadden wij geen uh ]hebben wij geen boodschap aan .

Result #6409 Sentence: fn000338.209
ja [je ]had kunnen denken van nou uh ...

Result #6410 Sentence: fn000338.210
[dat ]had de directie maar moeten moeten moeten doen .

Result #6411 Sentence: fn000338.212
maar [we ]kregen toch 't compliment .

Result #6412 Sentence: fn000338.213
nou [toen ]hebben we alles stuk voor stuk uhm doorgenomen .

Result #6413 Sentence: fn000338.216
[dat ]heeft ie allemaal overgenomen .

Result #6414 Sentence: fn000338.219
van van dat dus nou [daar ]hebben we daarna we hebben niet besloten de de overlegvergadering te schorsen .

Result #6415 Sentence: fn000338.221
[we ]hebben dat met elkaar afgesproken .

Result #6416 Sentence: fn000338.222
en [we ]hebben daarna even met die club de de die uh die uh die commissie de tekst opgezet en toen zijn Dolf en ik naar de uh w*a Alian Sanders gegaan .

Result #6417 Sentence: fn000338.223
xxx de [dat ]is vlug .

Result #6418 Sentence: fn000338.225
en [toen ]zegt ie ik had jullie nog niet verwacht .

Result #6419 Sentence: fn000338.226
[toen ]hebben we samen de tekst doorgekeken .

Result #6420 Sentence: fn000338.227
toen zegt ie [als ik even wat mag zeggen zegt ie ]is dit veel te eng .

Result #6421 Sentence: fn000338.228
[ik ]heb dat woord platform genoemd .

Result #6422 Sentence: fn000338.229
maar [jullie ]moeten niet schrijven dat ik een platform in 't leven moet roepen om overleg te plegen .

Result #6423 Sentence: fn000338.231
[hij ]zegt want als ik daaraan voldoe hij zegt dan heb ik een makkie .

Result #6424 Sentence: fn000338.232
[dan ]stel ik morgen een platform in .

Result #6425 Sentence: fn000338.233
[ik ]doe vervolgens niks .

Result #6426 Sentence: fn000338.234
maar ['k ]heb wel voldaan aan jullie eis .

Result #6427 Sentence: fn000338.235
[hij ]zegt laten we dat nou maar niet doen .

Result #6428 Sentence: fn000338.237
[hij ]laat zich adviseren dan .

Result #6429 Sentence: fn000338.239
[hij ]zegt nou .

Result #6430 Sentence: fn000338.240
dus [we ]hebben nu een tekst opgesteld die uh die veel ruimer is en die ons de mogelijkheid geeft om te controleren achteraf of 't ook zo gebeurt .

Result #6431 Sentence: fn000338.241
[dat ]doet ie niet .

Result #6432 Sentence: fn000338.244
en uh [hiermee ]was uh ja Dolf 't mee eens .

Result #6433 Sentence: fn000338.245
[daarna ]kwam Aad Van Westerhoven nog naar mij toe naar alle afdelingen om even te kijken hoe 't was afgelopen .

Result #6434 Sentence: fn000338.246
en uh [ik ]ben bij Wim Derks geweest om de teksten even te laten lezen .

Result #6435 Sentence: fn000338.248
dus [ik ]heb 't nu even op de e-mail naar uh Geert Kruizinga gezet .

Result #6436 Sentence: fn000338.249
[nou ]kunnen we morgenvroeg ...

Result #6437 Sentence: fn000338.251
dus [morgen ]wordt de tekst nog even doorgenomen in de ondernemingsraad en als die akkoord gaan dan kunnen wij 't advies officieel uitbrengen .

Result #6438 Sentence: fn000338.252
en [dan ]zijn alle leden .

Result #6439 Sentence: fn000338.253
en dan kan daar zijn alle leden en dan kan de [Alian Sanders of de directie ]kan overgaan tot uitvoering van uhm de re*a uhm reorganisatiewijziging .

Result #6440 Sentence: fn000338.256
[die ]weten 't ook ?

Result #6441 Sentence: fn000338.258
nee want [dat ]weten ze nog niet .

Result #6442 Sentence: fn000338.259
[dat ]moet nu gebeuren dus ...

Result #6443 Sentence: fn000338.261
[Wim Derks ]vroeg wat is nu de volgende stap ?

Result #6444 Sentence: fn000338.262
ja [dat ]vraag ik me ook af .

Result #6445 Sentence: fn000338.264
[hij ]gaat dan zo snel mogelijk over tot 't benoemen van de functionarissen die nodig zijn op de nieuwe functies .

Result #6446 Sentence: fn000338.266
[d'r ]moet een manager algemene zaken komen .

Result #6447 Sentence: fn000338.272
[dat ]weet ik niet precies .

Result #6448 Sentence: fn000338.273
[dat ]moet ...

Result #6449 Sentence: fn000338.274
ja [dat ]weet ik niet wat dat precies ...

Result #6450 Sentence: fn000338.276
[dat ]weet ik niet .

Result #6451 Sentence: fn000338.277
ta*a w*a [dat ]hoeft niet .

Result #6452 Sentence: fn000338.278
[dat ]kan ook een techno*a ...

Result #6453 Sentence: fn000338.279
maar [de andere mensen ]weten toch ook al zo'n beetje wat uh waar ze nu*x heen gaan ?

Result #6454 Sentence: fn000338.280
ja maar ['t ]is allemaal nog niet definitief .

Result #6455 Sentence: fn000338.282
[dat ]gaat daarna .

Result #6456 Sentence: fn000338.283
als die [als die functionarissen benoemd zijn ]gaat s*a de directie met die functionarissen de adviezen die gegeven zijn door Theo Dekkers en uhm Voskamp uh verder invullen .

Result #6457 Sentence: fn000338.291
dus dat wordt concreet ingevoerd en uh [Theo Dekkers ]vroeg en zegt ie en wanneer kom jij ?

Result #6458 Sentence: fn000338.294
[ik ]z*a ja ik zeg nou hè ...

Result #6459 Sentence: fn000338.296
't*x [ze ]vroegen hoe 't was geweest vanmorgen .

Result #6460 Sentence: fn000338.297
en uh [ik ]zeg ja .

Result #6461 Sentence: fn000338.298
nou we we [ze ]hebben overeenstemming gekregen .

Result #6462 Sentence: fn000338.299
[ah ]zegt ie je doet geheimzinniger dan in de Tweede Kamer .

Result #6463 Sentence: fn000338.300
want [die ]vertellen 't voor de televisie .

Result #6464 Sentence: fn000338.302
[ja ik ]zeg maar ook na twee drie uur dus laat me nou even bezinken .

Result #6465 Sentence: fn000338.306
maar goed uh vanmiddag was 't dan zo dat uh hij zei ja [zodra Hans Klessens weg is ]wil ik dat jij met 't jouw uh met Ralf die meekomt uh te op de hoekkamer komt te zitten .

Result #6466 Sentence: fn000346.1
uh [ik ]ben gisteren heel druk geweest want ik heb uhm dat oude bedje opgezet dat oude kinderbedje van ons .

Result #6467 Sentence: fn000346.2
ik [ik ]heb geen idee hoe die wa*a hoe die d'ruitzag .

Result #6468 Sentence: fn000346.3
ach gewoo*a nee niet niet met spijl*a gewoon gewoon [een heel simpel bedje ]was dat .

Result #6469 Sentence: fn000346.7
maar [dat ]heb ik niet meer .

Result #6470 Sentence: fn000346.9
maar Kristel [die ]slaapt hier altijd in zo'n uh in zo'n campingbedje en dat gaat van de één naar de ander en dan is 't weer hier en dan is 't weer daar uh zo .

Result #6471 Sentence: fn000346.11
maar [ik ]had geen matras meer .

Result #6472 Sentence: fn000346.12
[die matras ]was helemaal kapot .

Result #6473 Sentence: fn000346.14
[ik ]had 'm eigenlijk best een nieuw hoes omheen kunnen doen dan was 't nog wel een mooi matrasje geweest .

Result #6474 Sentence: fn000346.19
nee [ik ]had van dat uh schuim geloof ik .

Result #6475 Sentence: fn000346.22
dus [ikke met m'n stomme kop ]heb zo dat hele die hele hoes kapot geknipt .

Result #6476 Sentence: fn000346.24
want ['t ]is een hele aparte afmeting hè .

Result #6477 Sentence: fn000346.25
[daar ]kun je geen matrasjes meer voor voor kopen .

Result #6478 Sentence: fn000346.30
en hier een uh buurvrouw in de buurt [die ]uh ...

Result #6479 Sentence: fn000346.31
ja [een buurvrouw ]zit altijd in de buurt natuurlijk ...

Result #6480 Sentence: fn000346.33
[die ]zei van uhm oh dan moet je naar Goor gaan uh kun je zo op maat ...

Result #6481 Sentence: fn000346.34
precies op maat snijden die en [die ]weet precies ...

Result #6482 Sentence: fn000346.38
[ik ]heb dat toen uh toen in Neede gekocht bij Deters .

Result #6483 Sentence: fn000346.42
want omdat wij een wieg hadden en d*a [d*a ]was toch ook buitenmaats ?

Result #6484 Sentence: fn000346.47
maar uhm nha e*a d*a e*a [ik ]belde op want ik zag dat uh 'k wist niet precies waar ie woonde .

Result #6485 Sentence: fn000346.49
ja [dat ]is daarach-xxx ja .

Result #6486 Sentence: fn000346.52
ja want [daar ]ben ik met*x Gerrit z'n vader wel eens heen geweest .

Result #6487 Sentence: fn000346.55
God [ik ]heb dat vaak genoeg gezien want als ik Olaf ophaalde van 't station dan zag ik dat wel .

Result #6488 Sentence: fn000346.57
maar [ik ]wist niet dat uh dat daar nog zo'n bedrijf achter zat .

Result #6489 Sentence: fn000346.58
ja [ik ]weet niet of 't er nog ...

Result #6490 Sentence: fn000346.61
en toen d*a uh ging ik 't 'ns opzoeken bij schuim en zo schuimrubber en matrassen en zo en [daar ]stond 't dus in .

Result #6491 Sentence: fn000346.62
dus ik [ik ]dacht ja maar dat is vast een m*a bedrijf wat uh af en toe maar open is hè verschillende dagen .

Result #6492 Sentence: fn000346.63
dus [ik ]belde d'rnaartoe .

Result #6493 Sentence: fn000346.65
en uh [ik ]zeg zijn jullie hier altijd open