CGN results
File:U:\Corex\IMDI-Tools\TIGER\SearchResults\FirstConst_AanwDword.xml
Date:1-7-2011 13:04
Count:2841

Statistics

CountTypeExample
630[OBJ1-Vfin-INF][fn000008.3] die blijf ik herhalen want ik blijf dit vreemd vinden .
793[SU-Vfin-SMAIN][fn000008.27] dit jaar is het afgelopen jaar is het eerste jaar dat wij 't gepresteerd hebben om een tekort te creëren van twaalfduizend gulden .
715[OBJ1-Vfin-PP][fn000008.131] daar daar moeten directeuren bijvoorbeeld in sturen .
89[MOD-Vfin-SMAIN][fn000008.133] maar daar waar dat zoals in zo'n geval die excursies en andere posten daar waar dat redelijkerwijs kan hè zou dat in de vorm kunnen van doordelegeren van bevoegdheden naar de afdelingen .
348[OBJ1-Vfin-PPART][fn000017.40] en zelfs Stepmom*v maar*x volgens mij is dat een hele oude film al die hebben ze dus weer van de plank afgehaald en die draait vandaag om acht uur .
88[OBJ1-Vfin-SMAIN][fn000081.97] die indruk krijg ik als ik mensen over daarover hoor praten .
24[MOD-Vfin-PPART][fn000095.223] en ja ik ben begonnen in het uh lager onderwijs daar heb ik zeven jaar gewerkt en ondertussen heb ik Frans gedaan en uh toen die studie bijna was afgelopen toen heb ik een jaar en lagere school en hier en toen kon ik kiezen en toen heb ik toch gekozen voor uh voor Frans dan in dat geval hè .
21[OBJ1-Vfin-AP][fn000146.29] dat dat ben ik op zich uh volstrekt uh met u eens maar het is wel zo dat wij nu staan aan de vooravond van een reces van enkele maanden en dat als wij het gewenst vinden dat ook in die periode d'r actieve controle vanuit de Kamer plaatsvindt dat dat dat dat dan niet zo'n gekke gedachte is om daarvoor die groep uit te nodigen die al in vergaande mate op de hoogte is ook van de operationele gegevens want dat geeft de opbouw van 't rapport natuurlijk aan .
7[OBJ2-Vfin-INF][fn000276.386] die*x gaan ze merken geven in de computer .
12[MOD-Vfin-INF][fn000296.329] daar kan je nog wel een A'tje xxx .
6[PREDC-Vfin-PPART][fn000315.8] maar da 's 't al geweest .
23[LD-Vfin-INF][fn000320.252] maar daar kun je bijna niet meer staan .
1[PC-Vfin-PPART][fn000338.190] en daar hadden wij 't advies opgezet .
32[LD-Vfin-PPART][fn000353.74] nou d*a daar ben ik nooit geweest .
6[PREDC-Vfin-INF][fn000353.339] dat zal hij dan wel zijn .
1[PREDC-Vfin-SMAIN][fn000404.104] die van uh woensdag is dit .
2[NUCL-Vfin-DU][fn000434.53] en toen stond daar je had 't d'r gewoon naast stond 't er volgens mij hè .
5[HD-Vfin-NP][fn000438.169] ja deze is ook wel leuk met die hamer d'rbij .
3[POBJ1-Vfin-PPART][fn000497.104] dat heb ik laatst een keer gezegd van dat ik er niet meer aan meebetaalde .
3[PC-Vfin-INF][fn000557.10] en daar kunnen ...
3[CNJ-Vfin-CONJ][fn000636.163] dat is de plaats waar 't thuish*a waar 't hoort uh te gebeuren en niet in de struiken zei ie toen .
2[OBJ2-Vfin-PPART][fn000809.6] dus ik ben naar de poezen gelopen en die heb ik me toch een pak op hun kont gegeven .
8[LD-Vfin-SMAIN][fn000955.275] en die andere was je zo zeg maar zonder enge wegen .
1[OBJ2-Vfin-SMAIN][fn000979.160] ik geef dat unithoofd uh geef ik alle alle roem .
2[POBJ1-Vfin-PP][fn007215.56] de we komen d'r nooit en nooit en nooit komen we d'rachter wat ich*u in dat toestel uh heeft gezeten .
3[HD-Vfin-ADVP][fv400004.18] maar ook daar starten wij binnenkort met gemeenschappelijke faculteitsraden overlegorganen en proberen wij één curriculum uit te bouwen met één adviesorgaan één faculteit over de campussen heen .
1[MWP-Vfin-MWU][fv400165.425] wandeltochten en ggg alles wat te doen is uhm daar gaan we naartoe .
2[POBJ1-Vfin-INF][fv400219.329] dat kunt ge niet voorstellen xxx vroe*a hoelang dat vroeger allee hoe hoe zoudt ge dat nu vroeger hier gekregen hebben ?

Sentences

Result #1 Sentence: fn000008.3
die blijf ik herhalen want ik blijf dit vreemd vinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2 Sentence: fn000008.27
dit jaar is het afgelopen jaar is het eerste jaar dat wij 't gepresteerd hebben om een tekort te creëren van twaalfduizend gulden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #3 Sentence: fn000008.41
en ik vind dat heel kwalijk zoals de heer Van Rossum zegt de grotingsdiscipline*u de uitgavendiscipline die moet je daar leggen waar die thuishoort namelijk bij die afdeling .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #4 Sentence: fn000008.49
dat hoort u mij niet zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #5 Sentence: fn000008.53
die directeur moet de zaak goed communiceren met de afdelingen c'est*v tout*v .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #6 Sentence: fn000008.66
op voorstel van de afdelingen op voorstel van de afdelingen dat was vroeger net zo dit pleit er niet voor dat afdelingen maar mogen doen wat ze willen maar als u zegt die budgetten worden daar beheerd dan n*a dan dan ontken ik dat .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #7 Sentence: fn000008.83
en die nee nee en die moeten die budgetten die moeten ze dus inderdaad ze moeten de informatie daarover de stand van zaken de afrekeningen doorsturen naar de afdelingen zeggen*x dit en dit is stand hè let daar bij de bestedingen op .
[CNJ-CONJ] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #8 Sentence: fn000008.121
bij 't maken van die protocollen uh zullen wij nog 'ns goed bekij*a dat zullen we met de directeuren bespreken of we niet uh gewoon praktisch gesproken er het beste aan doen dat we een aantal bevoegdheden doordelegeren dat moeten de directeuren dan doen hè naar de afdelingen hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #9 Sentence: fn000008.131
daar daar moeten directeuren bijvoorbeeld in sturen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #10 Sentence: fn000008.133
maar daar waar dat zoals in zo'n geval die excursies en andere posten daar waar dat redelijkerwijs kan hè zou dat in de vorm kunnen van doordelegeren van bevoegdheden naar de afdelingen .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #11 Sentence: fn000017.27
kortom een uh spannende film en die kun je dan uh uh dagelijks zien om half tien in Centrum .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #12 Sentence: fn000017.40
en zelfs Stepmom*v maar*x volgens mij is dat een hele oude film al die hebben ze dus weer van de plank afgehaald en die draait vandaag om acht uur .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #13 Sentence: fn000021.5
uh nou dit kan ik nog wel lezen zie ik ook Clouseau komt naar Nijmegen en wel op drieëntwintig april in de Nijmeegse Vereeniging .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #14 Sentence: fn000021.10
ouwe berichten daar hebben we in feite niks aan natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #15 Sentence: fn000022.31
ook die uitspraak komt deze week pas .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #16 Sentence: fn000023.28
maar ook daar wordt de bal weer ingeleverd .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #17 Sentence: fn000042.16
uh ik ben naar de eerste avond geweest van de serie en de tweede avond die heb ik verder niet uh niet meegemaakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #18 Sentence: fn000042.67
m*a ja daar voel ik mij een beetje beetje gemengd over moet ik uh moet ik zeggen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #19 Sentence: fn000042.106
dus 't uh is heel indringend uhm en uh uh ja 't 't uh 't zou denk ik interessant geweest zijn ook uh ook misschien juist in uhm uh interactie met 't publiek want die mogelijkheid was er niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #20 Sentence: fn000043.20
uhm nee dat hebben ze niet nee dat hebben ze niet uh dat hebben ze niet aan vrouwen dat hebben ze niet typisch aan vrouwen toegeschreven .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #21 Sentence: fn000043.30
ja ja ja dat ze toch zagen ja naarmate het gaat om vrouwen van jongere leeftijd dat die uh uh ja makkelijker denken over dela*a of makkelijker denken over relatie maar d'r op een makkelijke manier mee kunnen omgaan meer keuzes hebben uh dat bewuster kunnen doen uh kunnen denken over werken en uh die rollen liggen niet meer zo vast uh zoals dat uh vroeger uh was .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #22 Sentence: fn000043.42
en dat wou je niet maken*x ggg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #23 Sentence: fn000044.43
daar had je een broertje dood aan ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #24 Sentence: fn000044.133
die uh die opleiding is natuurlijk uh de basis geweest uh voor uh de vakrichting uh voor me .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #25 Sentence: fn000045.21
en ha*a had je toen ook nog hobby's uh waarvan je zei van God uh dat deed ik nog uh deed 'k graag en uh daar hield ik me dan ook veel mee bezig ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #26 Sentence: fn000050.22
en zelfs die stoelen bleven voor 't grootste gedeelte leeg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #27 Sentence: fn000055.54
dus die factor van het fraaie hè de ruimte is een hele sterke economische factor maar dat kan niet los gezien worden van de factor telematica .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #28 Sentence: fn000055.62
en die laatste stichting treedt binnen de regio op als een neutrale intermediaire organisatie die de telematicaontwikkelingen zal exploiteren en beheren .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #29 Sentence: fn000055.75
we zijn aardig op streek hè dat is de lijn in dit gebied maar die ontwikkelingen moeten wel doorgezet worden en vervolgens ge*a geconsolideerd worden op dat punt hebben we absoluut nog steun vanuit Europa nodig in de komende jaren .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #30 Sentence: fn000056.20
derde thema materialen en transport het vierde milieu en energie en het tweede en daar gaat het dan in feite om is het ST het information*v society*v technology*v .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #31 Sentence: fn000056.23
ook daar ga ik niet op in er is er eentje bij die is denk ik wel voor uh enkelen van u van belang .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #32 Sentence: fn000056.40
want het is namelijk zo die thema's die ik zojuist noemde zijn actueel in negentien negenennegentig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #33 Sentence: fn000056.70
wel is het zo dat de de de volledige uh uh property*v rights*v uh de eigendommen van alle alle resultaten blijven aan de MKB daar blijft de universiteit met z'n vingers vanaf .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #34 Sentence: fn000056.120
daar staat op wat de actuele programma's zijn uh wat de actuele data zijn et cetera et cetera staat best veel in denk ik .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #35 Sentence: fn000056.139
daarin staan alle thema's vermeld voor negentien negenennegentig daar staan alle data vermeld uhm dat werkprogramma is bij ons gratis verkrijgbaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #36 Sentence: fn000058.27
ik denk dan direct uh Vlaams natuurlijk en Nederlands hè daar zitten heel veel overeenkomsten in maar d'r zitten natuurlijk ook heel veel verschillen in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #37 Sentence: fn000058.31
en het Nederlands om*a omvat niet alleen het Nederlands zoals 't hier in Nederland gesproken wordt maar daar hoort uh uh V*a uh Vlaanderen ook bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #38 Sentence: fn000061.36
nou dat heeft hij gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #39 Sentence: fn000061.65
dit dit programma wordt ook niet door die afdelingen gebruikt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #40 Sentence: fn000061.71
en nou bent u natuurlijk heel benieuwd hoe dat allemaal werkt en dat gaat Tom Heskes uitleggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #41 Sentence: fn000062.3
uh toch zijn er heel veel interessante dingen maar daar kom ik misschien later wel wel even even op terug .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #42 Sentence: fn000062.25
en dan uh dan heb je een een een een invoerlaag en daar gaan allerlei verklarende variabelen in dus het weer zou bijvoorbeeld uh een verklarende factor kunnen zijn waarom waarom een krant in Zandvoort meer meer verkocht wordt dan uhm bij bij bij goed weer dan bij slecht weer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #43 Sentence: fn000062.28
als daar nou fouten worden gemaakt en da*a en dat uh en dat krijg je te weten op moment dat je dat je retouren terugkrijgt want dan dan heb je blijkbaar te veel kranten daar geleverd dan kun je uh met zo'n neuraal netwerk uh bijtrainen en dan gaat in feite die informatiestroom die gaat dan de andere kant op .
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> [CNJ-CONJ] -> [NUCL-DU] -> root

Result #44 Sentence: fn000062.29
en dan kun je die die uh die uh variabelen die die hier met al die lijntjes zijn weergegeven die ku*a n*a die kunnen op de één of andere manier aanpassen in de hoop dat het netwerk het daarna beter doet dus dat het model i*a i*a i*a in zekere zin steeds steeds bijleert .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #45 Sentence: fn000062.33
dus überhaupt het maken van va*a van een van een toepassing met behulp van van van neuraal netwerken dat dat dat is al een hele prestatie en het is niet zo gek dat het bedrijfsleven dat niet zo makkelijk oppikt en zeggen van nou dat gaan wij nou eens doen dat zal toch in samenwerking met een universiteit ontwikkeld moeten worden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #46 Sentence: fn000062.38
nou daar daar zit een hele theorie achter die ik uh probeerde op de op d*a op mijn eerste dia heel kort uit te leggen waarvan ik bang ben dat het niet helemaal is aangekomen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #47 Sentence: fn000063.9
uhm wat ik eerst wil doen is uh de beetje de setting schetsen de setting van enerzijds universiteiten anderzijds uh bedrijven en dat wil ik doen naar de aan de hand van een uh citaat van de heer Kern Haze die uh begin deze week heeft gesproken op een symposium bij deze uh universiteit en die heeft een paar in mijn ogen heel uh ja behartigenswaardige dingen uh gezegd .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #48 Sentence: fn000063.22
hè dus uh goed die laatste zin uh die heeft u inmiddels denk ik wel uh gelezen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #49 Sentence: fn000063.35
en dit dit citaat van Proust gaat over een een snobistisch vriendje van de uh verteller en wanneer de vader van de verteller de deur opendoet en dat vriendje kleddernat binnenkomt omdat het zo hard regent en de vader vraagt van uh uh uh v*a erg weer hè dan zegt het sno*a uh snobistisch mannetje ik sta dermate boven deze fysieke gebeurlijkheden dat mijn zintuigen niet eens de moeite nemen om ze te registreren .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #50 Sentence: fn000063.36
en dat is soms de hè de ivorentorenhouding die je bij universiteiten treft van nou die praktijk van COBOL en en en en dat soort zaken dat is uh ver beneden ons uh niveau daar doen wij niet aan uh en dat is een heel respectabel wetenschappelijk standpunt geweest zou ik haast willen zeggen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #51 Sentence: fn000063.46
nou 't is een belangrijke vraag van Philips TAS maar d'r zit geen onderzoekscomponent aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #52 Sentence: fn000063.59
dus uh dat project is totstandgekomen maar dat was geen geen goed project .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #53 Sentence: fn000063.65
daar zijn zoveel randvoorwaarden uh dat ja eigenlijk niemand daar echt aan voldoet dus wat je gaat doen is dat je toch de dingen een beetje uh bijkleurt en ja d'r moet een partner in uit een olijvenland dus dan vraag je iemand uit Griekenland en uh op een bepaald moment zit je met z'n allen op het strand van een Grieks eiland en uh dat is heel leuk en gezellig maar of dat nou uh goed is voor voor 't uh voor 't onderzoek dat is de vraag .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #54 Sentence: fn000063.93
uh ja bij bedrijven praat je over een half jaar en uh goed daar ligt een heel spectrum en daar ligt een hele hoop tussen en ook bij universiteiten kun je praten over een hele hoop onderzoek wat uh een veel kortere horizon heeft dan dan die twintig jaar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #55 Sentence: fn000063.97
en diegene die 't uh binnen zoveel tijd weet krijgt van mij een chocoladereep .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #56 Sentence: fn000081.66
die overgang wordt te groot op moment dat uh als je in de bovenbouw komt je het opeens heel anders moet gaan doen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #57 Sentence: fn000081.81
maar ik denk wel dat in uh de werkpraktijk van de leerling die toch al zo ontzettend veel moet moet produceren moet lezen moet maken moet overleggen moet werkstukken dat daarin gewoon 't puur uh 't echte leeswerk dat dat dat z*a daar komen ze helemaal niet meer aan toe .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #58 Sentence: fn000081.85
maar goed daar zit ook een andere kant aan uh die uh die puur bij uh de manier ligt waarop het vak gegeven wordt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #59 Sentence: fn000081.93
daar komen mensen niet meer aan toe en denk dat uh 't uh teruggaan in uh de werkbare tijd voor een leerling daar misschien wel weer uh baat bij zou hebben .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #60 Sentence: fn000081.97
die indruk krijg ik als ik mensen over daarover hoor praten .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #61 Sentence: fn000081.143
nou daar geloof ik dus niet in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #62 Sentence: fn000086.26
en daar kwam ook weer bij dat de lagere school natuurlijk uh ja meeste scholen zijn niet zo groot dus je zit met vijf zes uh leerkrachten en een grotere school trok me wel wat aan niet van die uh mammoetscholen maar toch wel dat je met uh vijftig zestig man .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #63 Sentence: fn000086.57
ik dacht ik ga kinderen een hoop uh leren en daar hoort van alles en nog wat bij maar ik heb tegenwoordig 't idee dat je uh ja voorlichter bent en uh voor de veiligheid en uh sociaal werker en politieagent en en uh helemaal aan 't eind komt er ook nog een beetje overdracht van stof .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #64 Sentence: fn000086.63
daar heeft 't n*a ja daar heeft 't vast wel mee te maken maar ik geef les aan uh kinderen van IVBO VBO ja uh dat d*a dat zijn niet de intelligentste kinderen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #65 Sentence: fn000086.78
en dan snap je ook wel dat die kinderen niet echt uh popelend uh van verlangen komen om 't 'ns te leren hoe of waar je ergens een D of een T achter stopt .
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> [BODY-CP] -> [OBJ1-SMAIN] -> [NUCL-DU] -> root

Result #66 Sentence: fn000086.86
en d'r zitten hele grote verschillen in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #67 Sentence: fn000086.170
xxx maar d'r zitten echt hele leuke dingen in en soms dan denk ik goh 't is toch wel hartstikke leuk zo'n school en met die mensen allemaal samen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #68 Sentence: fn000086.193
want uh als je uh zesentwintig uur Nederlands moet geven in uh je in de week daar word je ook een beetje simpel van natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #69 Sentence: fn000086.227
wassen strijken poetsen van alles en nog wat en daar heb ik een bloedhekel aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #70 Sentence: fn000086.235
d'r komt niet zoveel van maar 'k vind 't wel leuk om te doen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #71 Sentence: fn000089.32
soms denk ik wel van daar kan je iets meer mee in de zin van uhm nou misschien iets meer verschillende onderdelen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #72 Sentence: fn000089.50
nee dat uh ik ik om een voorbeeldje te noemen dit jaar heb ik uh een MAVO-drie-klas en die heeft 't dan twee uur achter mekaar .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #73 Sentence: fn000089.51
en toen dacht ik in 't begin oh wat een ramp die moet ik twee uur met Duits om de oren slaan maar eigenlijk valt dat heel erg mee .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #74 Sentence: fn000089.59
dus ik kan niet zeggen uh zo'n klas uh daar uh werkt 't minder bij of is 't minder leuk dan bij een andere klas .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #75 Sentence: fn000089.62
en die zei van uh ja wat hè dan heb je toch een bepaald beeld van daar kan ik wat mee met die klas .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #76 Sentence: fn000089.139
en dat kwam in een pot en dat aantal uren nou ja goed dat kan ik dan volgend jaar opnemen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #77 Sentence: fn000089.177
nou ik wou deze al uit gaan zetten maar dat gaan we niet doen want uh .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #78 Sentence: fn000095.18
daar komt het eigenlijk op neer ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #79 Sentence: fn000095.32
ze dit jaar moesten ze een affiche maken .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #80 Sentence: fn000095.34
dat moet je allemaal nakijken en dat is op de eerste plaats op taalfouten dan moet je 't uh nakijken op uh uh bijvoorbeeld bij een brief is de indeling goed uh zit alles op de goede plek .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #81 Sentence: fn000095.44
dat moet je dan opnieuw nakijken heeft ie zich niet vergist en uh dan wordt er telefonisch uh contact over opgenomen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #82 Sentence: fn000095.77
dat gaan ze kiezen hè ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #83 Sentence: fn000095.94
uhm 't is hier heel wisselend we hebben zelfs al een keer uh twee groepen Frans gehad hier dat betekent dat je d'r meer dan dertig heb op ja dit jaar hadden we de examengroepen waren eenentachtig .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #84 Sentence: fn000095.185
wat*x dat*x dat hebben ze dan op school geleerd ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #85 Sentence: fn000095.223
en ja ik ben begonnen in het uh lager onderwijs daar heb ik zeven jaar gewerkt en ondertussen heb ik Frans gedaan en uh toen die studie bijna was afgelopen toen heb ik een jaar en lagere school en hier en toen kon ik kiezen en toen heb ik toch gekozen voor uh voor Frans dan in dat geval hè .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #86 Sentence: fn000106.31
alhoewel uh daar betrap ik me ook op van uh ja 'k begin alweer over ouder worden maar dat je wel merkt dat de kloof groter wordt van uh dat je moeite moet doen om je nou ja in te leven van uh wat de jeugd uh nou nu bezighoudt v*a vergeleken met twintig jaar geleden .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #87 Sentence: fn000106.43
en dat gebeurde vijf jaar geleden wel en da*a daar keek ik van op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #88 Sentence: fn000106.47
dan is dat dat kinderlijke van een brugklas ze zijn soms nog wel kinderen ze kunnen heel kinderlijk reageren maar die dingen uh daar zijn ze veel verder in dan uh dan tien jaar geleden .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #89 Sentence: fn000106.82
en dat ga je dan wel eens minderen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #90 Sentence: fn000106.86
niet dat 'k spelling niet belangrijk vind maar uh da 's natuurlijk ge*a heel geestdodend werk en dat ts*a tegenover is het weer vreselijk leuk om uh leesverslagen te laten maken en ze daarmee bezig te laten gaan en dan uh die leesverslagen allemaal doornemen hoe ze daarop reageren en films bekijken en zo .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #91 Sentence: fn000106.128
maar ja dat heeft natuurlijk ook met uh met 't vak te maken maar dat heb ik altijd gedaan veel literatuur .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #92 Sentence: fn000106.146
ja die heb ik pas aangeschaft .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #93 Sentence: fn000106.170
en bepaalde boeken maar goed dat zal elk mens wel hebben van uh ja die uh die lees je nog wel eens uh een paar keer vaker .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #94 Sentence: fn000106.173
'k heb veel gelezen van Simon Vestdijk en daar vind ik nu niks meer aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #95 Sentence: fn000106.190
daar staat ook onder auteur van Anna Hanna En Johanna .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #96 Sentence: fn000115.23
de vraag of de ge*a of de minister de garantie wil geven dat de inzet en de aanpak van de sluitende aanpak dat die niet ten koste gaat van de uh inzet en aandacht voor mensen die al nu al langdurig aan de aan de kant staan die garantie is mijn vraag .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #97 Sentence: fn000115.24
nee ja dat is uh uh uh dat kunt u ook uh trouwens in in de in de regeringsplannen zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #98 Sentence: fn000115.30
dat is ook in de Eerste Kamer bij de algemene beschouwing aan de orde geweest er zal natuurlijk hier en daar ook wel wat uh wat gedring in plaatsvinden dat is zo maar dat kun je alleen maar voork-komen*u als je uh of of uh dat is waarschijnlijk een prijs die je moet betalen uh als je inderdaad naar die nieuwe aanpak wilt .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #99 Sentence: fn000115.41
ja de bedoeling is dat xxx dat heb ik een paar keer gezegd dat is de bedoeling .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #100 Sentence: fn000115.59
ja dat ben ik helemaal met u eens en dat zullen we dus ook doen ik zal mezelf ook nader verdiepen in uh in de de zaken die u daar met uh uh de Kamercommissie hebt gezien ik probeer om uh begin van 't volgend jaar een keer uh werkbezoek ook aan Engeland te brengen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #101 Sentence: fn000115.66
en die zullen we dus ook opbouwen zodat we behoorlijke kwantitatieve gegevens hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #102 Sentence: fn000115.67
die zal ik nodig hebben om uh in het vervolg met het overleg met de kamer uh te kunnen rapporteren over wat we aan 't doen zijn maar die zal ik ook nodig hebben in de richting van Europa om te laten zien dat we inderdaad met een inspanning bezig zijn die zich verdraagt met de afspraken die we hebben gemaakt .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #103 Sentence: fn000130.6
maar dit jaar ben ik alleen aangetrokken voor uh Nederlands aan de IVBO-groepen .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #104 Sentence: fn000130.37
en dat heb ik dus een paar jaar geleden dus uh heel bewust gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #105 Sentence: fn000130.96
het is uh dat mooie van uh van dit vak onder andere is ...
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> root

Result #106 Sentence: fn000130.156
d'r zijn d'r wel maar uh dat percentage is heel klein in verhouding .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #107 Sentence: fn000130.199
gezinssituatie die sociale situatie telt echt wel mee .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #108 Sentence: fn000130.313
ja dat hebben we altijd met veel plezier gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #109 Sentence: fn000130.323
en dit jaar gaan we dus uh 't wat verder opzoeken we willen nu naar uh Oostenrijk zijn de plannen t*a of zo of daar liggen de afspraken laat ik het zo zeggen .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #110 Sentence: fn000130.334
daar komt 't op neer maar die doen dat graag .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #111 Sentence: fn000130.366
maar niet een uh speciaal programma dat 'k zeg van dat uh nee hoor dat uh daar blijf 'k voor thuis .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #112 Sentence: fn000131.52
dat vak was nieuw .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #113 Sentence: fn000131.93
en als ik dan ga tellen in m'n klas kom ik tot zestig procent uh wat wat allo*a dat allochtoon is en uhm dit jaar heb ik uh ik denk drie kinderen d'r bij die allochtoon zijn verder niet .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #114 Sentence: fn000131.118
want uh ook daar uh weten de ouders uh of anders wel de oudere broers of zussen vaak wel dat natuurlijk uh een diploma als MAVO vaak meer status heeft .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #115 Sentence: fn000131.204
dat dat kun je gerust een hobby noemen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #116 Sentence: fn000131.286
nee nee daar houd ik ook niet van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #117 Sentence: fn000131.309
dat sporten is op zich best nog wel leuk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #118 Sentence: fn000131.342
ook handig die moet ik nog vinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #119 Sentence: fn000131.349
daar is di*a deze flat nog een beetje te klein voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #120 Sentence: fn000131.357
dat uh daar loop ik altijd achteraan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #121 Sentence: fn000137.31
dat was ik eigenlijk ook weer vergeten .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #122 Sentence: fn000137.91
dat die tijd is over hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #123 Sentence: fn000137.95
ik denk ook dat 't dat een goeie kant aanzit die st*a die status die je aan een beroep zou kunnen ontlenen wordt natuurlijk ook een stukje tenietgedaan door de grotere mondigheid van die d'r in de maatschappij is .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #124 Sentence: fn000137.169
dat soort werken eigenlijk toch waarbij je toch zegt d'r zit een stukje cultuur achter .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #125 Sentence: fn000137.252
maar ook daar komt af en toe zo de humor om de hoek kijken dat je ...
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #126 Sentence: fn000140.69
en uh dit jaar heb ik nog mijn beoordelingsgesprek niet achter de rug .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #127 Sentence: fn000140.103
maar uhm die ontwikkeling is dus heel leuk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #128 Sentence: fn000140.137
dus daar zit ook ook MAVO-niveau tussen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #129 Sentence: fn000140.148
daar zitten hele hele uh intelligente kinderen in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #130 Sentence: fn000140.167
maar dan gaan ze ook aan het werk en daar werk ik heel graag mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #131 Sentence: fn000146.29
dat dat ben ik op zich uh volstrekt uh met u eens maar het is wel zo dat wij nu staan aan de vooravond van een reces van enkele maanden en dat als wij het gewenst vinden dat ook in die periode d'r actieve controle vanuit de Kamer plaatsvindt dat dat dat dat dan niet zo'n gekke gedachte is om daarvoor die groep uit te nodigen die al in vergaande mate op de hoogte is ook van de operationele gegevens want dat geeft de opbouw van 't rapport natuurlijk aan .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #132 Sentence: fn000146.37
voorzitter ik uh wilde de heer Van Oven vragen de minister heeft uh gezegd daarstraks dat hij uhm regelmatig uh over de voortgang rapporteert dat heb ik uitdrukkelijk uh genoteerd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #133 Sentence: fn000155.12
en da*a de de lasten w*a wat betreft de waterkwaliteit en de waterzuivering wij hebben nog niet zo lang geleden hier in dit huis gesproken over de Vierde Nota Waterhuishouding en de de con*a financiële consequenties daarvan ook voor de individuele huishoudens zullen zeer aanzienlijk zijn ja*x daar hebben we het dan hier nog niet eens over daar is niet in voorzien om om daar ook een vergelijkbare regeling voor te treffen is ook tuurlijk om om staatsrechtelijke en andere redenen heel moeilijk gezien de positie in de waterschappen maar ik noem het maar om te aan te de uh tonen hoe hoe groot dat probleem van die lokale lastendruk is die dus niet alleen door gemeenten wordt veroorzaakt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #134 Sentence: fn000155.19
maar dan constateer ik wel en dat is een beetje mijn probleem met 't voorstel zoals het hier nu voorligt uh dat de er een grote discrepantie in mijn ogen zit ik hoor daar graag het commentaar van de minister op tussen uh de de tekst van het wetsvoorstel en de tekst van de memorie van toelichting in die zin dat het wetsvoorstel in mijn ogen zoals dat hier ligt uh alle ruimte laat aan gemeenten om om welke invulling in feite ook te kiezen uh daar zit eigenlijk geen enkele begrenzing in door de KAN-bepaling uh en ik vind dat goed want het kan denk ik ook niet anders .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #135 Sentence: fn000155.32
maar dan zeggen we ook gewoon d'rbij dat de gemeenten absoluut vrij zijn om dat hopelijk in in deze richting van dit dit doel te besteden maar dan zijn er ook nog heleboel andere uh goede doelen armoedebeleid uh ik ik ik zou ook nog wat ideeën kunnen aandragen voor in de richting van de van de van een*x duurzame invulling van dit bedrag deze bedragen zouden ook besteed kunnen worden aan milieubesparende voorzieningen aan woningen die uiteindelijk ook dan weer resulteren in lagere lasten van de burger dat moet dan ook kunnen denk ik en*x ik denk dat 't ook een heel verantwoorde besteding is dus goed geef het aan de gemeenten uh en en laat ze het zelf verder geheel invullen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #136 Sentence: fn000155.34
want daar daar ben ik het op zich mee eens daar hebben we het hier ook over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #137 Sentence: fn000155.35
maar hou nou niet vol dat het gaat om bedrag wat 't uh ten goede moet komen aan ieder huishouden dat*x was*x wel*x het achterliggende doel maar dat wordt wettelijk op deze manier absoluut niet gegarandeerd dat moeten we ook niet pretenderen want dat kan gewoon niet .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #138 Sentence: fn000155.55
maar uh uh uhm w*a wat bedoel ik daarmee te zeggen uhm als ik niet herhaal de hele wetsgeschiedenis die aan de orde is geweest dat scheelt geweldig veel tijd want daar heb ik uh lappen tekst voor liggen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #139 Sentence: fn000155.58
en*x en daar staat het allemaal perfect in nou als ik dat nou oversla dan kunnen we denk ik uh tot een aantal meer uh uh specifieke zaken komen of fundamentele vragen uh uhm uh .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #140 Sentence: fn000155.73
mevrouw Den Uyl zegt terecht daar voel ik me geheel bij thuis maar ook bij anderen die zeggen uh de gemeenten a*a afgezien van afspraken met de VNG die zijn gemaakt d*a de heer Opstelten die ons daar nog eens*x een*x keer*x aan herinnert daar voel ik mij zeer bij thuis .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #141 Sentence: fn000155.79
daar voel ik mij wel bij thuis .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #142 Sentence: fn000155.86
uh ik ik ka*a ik kan niet helemaal beoordelen of dit leidt tot een no*a een nota van wijziging maar in ieder geval uh laat ik zeggen de de de horizontal*a uh horizonbepaling is natuurlijk iets wat uh eraan toegevoegd zou kunnen worden in welke vorm uh dat uh da*a daar daar is wel uh een geschikte vorm voor te vinden als ik 't zo mag zeggen uh de vraag van mevrouw Den Uyl .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #143 Sentence: fn000156.31
daar denk ik aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #144 Sentence: fn000156.34
daar zijn al deze vragen aan de orde geweest .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #145 Sentence: fn000156.53
het uh het of uh dat wetsvoorstel komt te vervallen en dat zou dus zelfs op een tijdstip kunnen zijn bij koninklijk besluit want dan kunnen we zien wanneer we een nieuwe regeling wat ons dan voor ogen staat is dat die nieuwe regeling wordt getroffen in het kader van het belastingplan voor de eenentwintigste eeuw .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #146 Sentence: fn000156.95
in de stukken wordt dan genoemd uh uh ggg bepaalde uh mensen studenten bejaarden dat uh uh dat standpunt uh betrek ik nog steeds met evenveel uh overtuiging als mijn voorganger .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #147 Sentence: fn000156.123
uh en dan stel ik mij zo voor dat de gemeentewet of een andere wet die zijn al*a al die die die zijn die zijn zo oud is mijn ervaring die zijn zo verschrikkelijk oud daarin wordt geanticipeerd op het meest merkwaardig gedrag .
[SU-SMAIN] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #148 Sentence: fn000162.49
wij denken ook en dat hebben we ook in het AO gevraagd en zou ik de minister nog één keer willen vragen is*x van*x dat het toch ook goed is om maatschappelijk debat hierover voort te zetten .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #149 Sentence: fn000162.117
't gaat niet om wat zou je tegen de geachte afgevaardigde heer Duivesteijn willen zeggen om aardige intenties van individuele bewindspersonen want datgene wat tot stand is gebracht is altijd 't resultaat geweest van een kabinetsbeslissing .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #150 Sentence: fn000175.46
en dat moet je je natuurlijk baseren bij de keuze van uh de uiteindelijk re*a uh rechtstreeks bekostigde gemeenten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #151 Sentence: fn000175.50
en daar richt zich het bezwaar op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #152 Sentence: fn000175.57
daar heeft de staatssecretaris gelijk in maar niet om de problematiek de problematiek is een ander verhaal .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #153 Sentence: fn000175.59
en daar richt zich het bezwaar tegen van de CDA-fractie .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #154 Sentence: fn000175.63
want daarmee introduceert u een discussie uh ja die kan gevoerd worden dat wil ik niet ontkennen maar dat betekent dus een een een totale andere keuze op basis van de stadsvernieuwingsproblematiek en de sleutel die daarbij hoorde op de problematiek van de stedelijke vernieuwing van nu .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #155 Sentence: fn000175.72
maar de inhoud van de problemen ja daar heeft de staatssecretaris tuurlijk volledig gelijk in dit is een andere dan die van twintig jaar geleden .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #156 Sentence: fn000175.104
uh die keuze staat ook haaks op waar we vanuit de integraliteit*x collega Van Boxtel collega Ybema collega Faber en ondergetekende aan werken en dat zou uh naar mijn opvatting in stand moeten blijven dus ik ontraad de motie .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #157 Sentence: fn000177.6
deze motie was één van de betere waaraan ook de naam van oud-collega Remkes verbonden was .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #158 Sentence: fn000177.89
waar het om gaat is dat wij in Nederland een gelijke behandeling kenden binnen de sfeer van de cultuurgrond dat heb ik eerder uitgelegd van grondteelt en substraatteelt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #159 Sentence: fn000177.113
en ik heb gezegd die discussie daar hebben we helemaal niet over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #160 Sentence: fn000177.117
en dan zegt u ja die discussie ga ik niet aan .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #161 Sentence: fn000177.148
wat betreft het cult*a het milieuaspect daarover heeft de heer Schutte een aantal opmerkingen gemaakt en daar sluit ik mij bij aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #162 Sentence: fn000177.151
dat artikel heeft betrekking op de manier waarop de financiële gevolgen voor gemeenten kunnen worden opgevangen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #163 Sentence: fn000177.152
die kwestie is juridisch gezien interessant maar ook hier geldt dat het onderhavige wetsvoorstel een eigen geschiedenis kent .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #164 Sentence: fn000178.6
dat moet later op de avond nog blijken da 's op zich een goede zaak maar dat zie ik bij dit onderwerp nog niet gebeuren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #165 Sentence: fn000178.18
die brief is ook al even aangehaald .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #166 Sentence: fn000178.154
heeft d'rna gezegd uhm en da 's een belangrijke opmerking denk ik van moeten we vasthouden aan de datum van één januari tweeduizend gaat*x om*x de*x inwerkingtreding*x ?
[SU-SMAIN] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #167 Sentence: fn000184.10
dat is denk ik niet zozeer gericht aan aan het KAN want dat s*a uh KAN is natuurlijk maar een intermediair .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #168 Sentence: fn000184.86
Betuwelijn daar is al heeft hebben al velen gezegd van jammer dat die niet onder de grond kan .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #169 Sentence: fn000250.34
dat zullen zij ook wel horen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #170 Sentence: fn000250.63
nee maar die huizen zijn echt heel mooi geboot*u .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #171 Sentence: fn000250.91
toen heb ik Nico de technicus bij ons heb ik nog 'ns naar die getallen laten kijken en die heb ik ook langs laten komen van wil je daar eens heel goed naar kijken ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #172 Sentence: fn000250.140
en dan was het net dat heb ik wel 'ns verteld misschien was net een weekend dat ik weg was geweest .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #173 Sentence: fn000250.283
nee hij heeft geen muziek dat uh dat uh daar zorgen daar zorgen de ouders wel voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #174 Sentence: fn000252.47
dat hebben ze maar uh verschoven tot negen uur 's avonds .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #175 Sentence: fn000252.80
d*a dat glas staat gewoon op zo'n plaatje en glas is toch niet brandbaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #176 Sentence: fn000252.105
maar daar uh daar hangt dan ook uh direct een rookmelder uh boven .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #177 Sentence: fn000252.226
ja d'r zijn wel uh wel uh lopers van ja da 's wel waar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #178 Sentence: fn000254.17
ik bedoel die die uh koelkast toch ook die koelkast ook n*a heeft ook niet dezelfde hoogte .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #179 Sentence: fn000254.40
maar 't punt is ook dat die plint moet dus wel aan die kast worden bevestigd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #180 Sentence: fn000254.42
en daar zijn verder uh is daar uh daar is verder niks voor bijgeleverd ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #181 Sentence: fn000254.76
en daar is ook niet uh is ook niet van tevoren iets voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #182 Sentence: fn000254.77
d'r zitten geen gaatjes in of zo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #183 Sentence: fn000254.78
die*x moet*x je*x d'rbij kopen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #184 Sentence: fn000254.79
nou die die hebben we gekocht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #185 Sentence: fn000254.95
die handgrepen hebben geen haast want je kunt ook gewoon je kunt 'm ook gewoon xxx aan de zijkant pakken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #186 Sentence: fn000254.144
en daar kwam eigenlijk geen zinnig woord uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #187 Sentence: fn000254.170
die artsen hebben niks in de gaten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #188 Sentence: fn000254.172
want ja die arts zegt uh de wond is aardig aan 't genezen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #189 Sentence: fn000254.208
en dat willen ze ook in de komende twee weken onderzoeken maar zo na een twee weken vanaf nu dan moet het ze een beetje duidelijk zijn allemaal .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #190 Sentence: fn000254.240
d'r is geen touw aan vast ggg .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #191 Sentence: fn000254.308
en dat moet je natuurlijk niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #192 Sentence: fn000254.325
mijn moeder heeft vroeger de ene onzin voor de ander ingeruild dat wil ze nu niet weten dat het allemaal hetzelfde is .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #193 Sentence: fn000254.330
oh 'k wou 't net zeggen die zullen wel denken die hele familie is lastig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #194 Sentence: fn000254.389
nee dit parket lag er natuurlijk nog niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #195 Sentence: fn000254.395
dat hebben we samen gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #196 Sentence: fn000254.427
ja en dit hoekje is wel geadopteerd meteen hè ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #197 Sentence: fn000254.461
nee dat is uhm dan uh daar*x moet je daar*x moet je dat kun je met s*a uh spijkertje doen of*x uh als je een*x boor uh d*a de gewone boormachine die uh die moet je nog tegenhouden anders is ie dadelijk d*a door de muur heen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #198 Sentence: fn000254.524
nee maar dat beest kan toch wel een middagje zonder uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #199 Sentence: fn000259.72
ja daar kan 'k niet bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #200 Sentence: fn000259.134
het is uh 't is zeg maar de derde halte op op die lange weg op die weg die helemaal door de wijk loopt en uh daar is 't de derde halte van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #201 Sentence: fn000259.169
ja nou dat kunnen we wel gebruiken ggg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #202 Sentence: fn000259.181
maar dan wil ik in ieder geval zelf al het voorberei*a dus alle tegeltjes d'raf en de pot d'ruit en zo en dat soort dingen allemaal dat kunnen we dan alvast allemaal doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #203 Sentence: fn000259.200
oh die WC doen jullie eerst ?
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #204 Sentence: fn000259.207
nee maar dat moet je ook niet tegelijk doen xxx .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #205 Sentence: fn000259.245
maar dat wil ik dan ook gewoon goed uh goed doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #206 Sentence: fn000259.252
bedoel ja dat huis is het wel waard om dat gewoon uh om daar een mooie badkamer uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #207 Sentence: fn000259.254
kijk die badkamer is op zich wel mooi natuurlijk maar ja die douche niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #208 Sentence: fn000259.309
nee daar heb je niks aan natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #209 Sentence: fn000260.38
ja daar hadden we zelf geen foto van van het huis nog maar n*a dit zat in zo'n makelaars-uh-rapport*u .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #210 Sentence: fn000260.83
en dan die anderen spelen am*a ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #211 Sentence: fn000260.84
maar d'r is d'r eentje bij die speelt ook alles gewoon .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #212 Sentence: fn000260.98
nee die heb ik niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #213 Sentence: fn000260.185
nee hoor nee dat had ik alleen gehoord van uh dat ze daar werkte in 't Loo en uh die was pas getrouwd of die zou gaan trouwen of zo .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #214 Sentence: fn000260.199
ja d'r staat nog een meisje op dat was een vriendin van Tineke die zat een een klas lager .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #215 Sentence: fn000260.210
ja die heb ik ook maar ingeplakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #216 Sentence: fn000260.262
en dus toen zijn zij met de ambulance zo gegaan en uh die auto van Hertz is dus in Olafsvik uh afgeleverd bij uh Bob en Jim .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #217 Sentence: fn000260.274
en dat was wel uh die kon je daar gebruiken ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #218 Sentence: fn000260.281
dus daar had je niets aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #219 Sentence: fn000260.302
dus daar had jij niks aan ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #220 Sentence: fn000260.334
ook dat was natuurlijk wel heel belangrijk .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #221 Sentence: fn000260.417
ja dat had Bob uh in Nederland al opgezocht dat ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #222 Sentence: fn000260.418
want daar wilde ie graag heen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #223 Sentence: fn000260.428
ja nou dat heb ik gekocht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #224 Sentence: fn000260.429
dat heeft ie van mij gekregen voor z'n verjaardag .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #225 Sentence: fn000260.460
ja d*a die eerste dag of dag twee is dat dan maar de eerste echte dag zeg maar was het ook geen mooi weer .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #226 Sentence: fn000265.146
ja dat k*a kan ik me goed voorstellen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #227 Sentence: fn000265.166
en dan zeggen van*x dat heb je toch wel geregeld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #228 Sentence: fn000265.194
die moet ze ook uitzetten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #229 Sentence: fn000265.209
ja dat wilden ze bij ons ook doen in ieder geval net voor twaalf uur uh uitzetten en dan net daarna weer aanzetten maar ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #230 Sentence: fn000265.212
dat had een één of andere adviesgroep of zo had dat uh geadviseerd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #231 Sentence: fn000265.266
nee de moderne uh apparatuur heeft dat natuurlijk wel oh maar uh die van ons is uh tien jaar oud .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #232 Sentence: fn000265.342
maar uh nee d'r gaat gewoon zo'n kabeltje in en uh klaar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #233 Sentence: fn000271.10
en dat moment is als het ware in je*x geheugen vast blijven zitten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #234 Sentence: fn000271.20
en dit zichzelf zijn is een uiterst grote waarde in jullie huwelijksrelatie .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #235 Sentence: fn000271.69
daar gaan jullie voor kiezen voor elkaar kiezen voor een toekomst als man en vrouw .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #236 Sentence: fn000273.14
moet je 'ns bij map*u en mam komen daar hangen ballen in van dertig jaar oud echt waar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #237 Sentence: fn000273.159
maar daar kiezen zij zelf voor die mensen xxx .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #238 Sentence: fn000273.211
der*a oh jij bent niet wijs dan ga dit ding dat ga je niet huren hoor Dick .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #239 Sentence: fn000273.246
da*a daar kies ik toch zelf voor ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #240 Sentence: fn000273.338
want dat hoort dat ding neemt alles op .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #241 Sentence: fn000276.52
dat heb ik helemaal niet meegekregen joh .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #242 Sentence: fn000276.122
mijn vader vindt dat uh die tachtigprocentregeling vindt ie maar niks .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #243 Sentence: fn000276.225
xxx dat wil je niet eens weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #244 Sentence: fn000276.258
ik ben deze weken ben ik bezig daarmee .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #245 Sentence: fn000276.323
nou daar houden ze rekening mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #246 Sentence: fn000276.333
dat wilden ze weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #247 Sentence: fn000276.386
die*x gaan ze merken geven in de computer .
[OBJ2-Vfin-INF]

Result #248 Sentence: fn000276.432
maar ik bedoel dat dat kun je dus later bekijken van wat zeggen men*a ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #249 Sentence: fn000276.594
daar had Dirk-Jan 't over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #250 Sentence: fn000280.78
die apparatuur hebben we al .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #251 Sentence: fn000280.83
die wil je inderdaad niet hebben ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #252 Sentence: fn000280.92
en en voor de rest uh ja de kastjes die uh daar gaat 't ons eigenlijk om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #253 Sentence: fn000280.125
maar daar zit een oven bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #254 Sentence: fn000280.126
d'r zit een uh afwasmachine bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #255 Sentence: fn000280.127
d'r zit een fornuis in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #256 Sentence: fn000280.150
die kastjes zijn heel duur .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #257 Sentence: fn000280.280
daar gingen we altijd heen met mijn vader .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #258 Sentence: fn000280.289
eigenlijk moe*a dat moet je hier ook doen joh .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #259 Sentence: fn000280.293
ja maar dat was echt groot jongen daar lagen dan gewoon*x tienduizend kerstbomen op hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #260 Sentence: fn000283.217
en hij zegt van uh een uh een heel verhaal maar 't kwam erop neer dat als wij in staat zijn als bedrijf om in korte tijd grote transacties te doen op de bij 't inkopen van schepen dat ie graag met ons zou willen samenwerken en dat wij ons geen zorgen geld is geen issue*v stond al in de eerste regel want dat komt allemaal keurig voor mekaar dat daar gaa*a daar ging dit mailtje helemaal niet om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #261 Sentence: fn000283.220
en 't idee is 't volgende wij kopen als Nederlands bedrijf een paar sleepboten en een paar olietankers want daar praat ie dan over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #262 Sentence: fn000283.224
en die schepen leveren wij dus in Nigeria af .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #263 Sentence: fn000283.229
die schepen gaan vervolgens naar hem hij betaalt ze alleen betaalt ie ze niet zelf hij betaalt ze via ons .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #264 Sentence: fn000283.265
nee dat ka*a kan ik niet zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #265 Sentence: fn000283.267
dat kun je niet zien ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #266 Sentence: fn000283.310
maar dat kunnen ze in dat land toch veel beter uh witwassen joh ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #267 Sentence: fn000283.320
dus dat moet je niet in je eigen land uitgeven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #268 Sentence: fn000283.374
want die uh moeten dat controleren en die moeten dat checken en die zeggen dan van ho dit geld klopt niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #269 Sentence: fn000283.408
ja d'r is wel heel veel g*a zwart geld dat uh heb ik wel 'ns gehoord ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #270 Sentence: fn000289.6
ja die hebben we gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #271 Sentence: fn000289.9
dat ik die 'ns een keer op een verjaardag uh gewoon aan had gezegd*u en die kun je ook timen dan neemt ie om de halve minuut een uh een foto .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #272 Sentence: fn000289.16
en d'r kunnen vijfhonderd foto's op dus vijfhonderd halve*x minuten xxx aardig vol .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #273 Sentence: fn000289.22
dat had ik op een avond gedaan op een verjaardag van m'n uh ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #274 Sentence: fn000289.35
m'n broertje die had zo getimed dat ie iedere keer hoorde die hoorde die klik zat ie uhm p*a een slokje bier en z'n glas dan*x weer*x neer*x .
[SU-SV1] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #275 Sentence: fn000289.90
pijnboom daar komen pijnbomen uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #276 Sentence: fn000289.193
en daar ging het uh vooral om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #277 Sentence: fn000289.252
dat*x hebben jullie dus geen*x voor gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #278 Sentence: fn000289.311
nou dat heb ik al gedaan uh .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #279 Sentence: fn000289.345
dus maar daar gaat het niet zozeer om om die promotiedatum .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #280 Sentence: fn000289.395
ja d'r zit zo'n metertje op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #281 Sentence: fn000296.120
dat heb ik juist opgezocht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #282 Sentence: fn000296.245
daar komt ongeveer op neer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #283 Sentence: fn000296.305
dat hebben we al 'ns meer opgezocht volgens mij .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #284 Sentence: fn000296.329
daar kan je nog wel een A'tje xxx .
[MOD-Vfin-INF]

Result #285 Sentence: fn000296.408
die C kan 'k toch ...
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #286 Sentence: fn000303.5
dat ga ik even allemaal bijwerken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #287 Sentence: fn000303.81
dat krijg ik geld voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #288 Sentence: fn000303.136
je kunt gewoon van zo*a zo'n zo'n plankje wat daar ligt daar hebben we d'r meer van en die moet je d'r gewoon in doen*x .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #289 Sentence: fn000303.150
dat kun je wel weer oplappen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #290 Sentence: fn000303.170
wat e*a misschien wel handig is dat kun je ook met met die planken doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #291 Sentence: fn000303.189
die ramen zitten ook gewoon los .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #292 Sentence: fn000303.221
ja dat hardhouten is 't mooiste natuurlijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #293 Sentence: fn000303.234
daar was niks meer van over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #294 Sentence: fn000303.235
daar kon je echt niks meer mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #295 Sentence: fn000303.258
maar de balk hè dat hebben we nog steeds niet opgeverfd ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #296 Sentence: fn000308.20
dat*x wil ik best doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #297 Sentence: fn000308.82
dat zwaantje in het bos is ook maar één dus dat pest ik uh Ike helemaal niet mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #298 Sentence: fn000308.86
dit mag ik dan doen en dan mag ik die omruilen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #299 Sentence: fn000308.148
ja d*a dat hebben we nu begrepen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #300 Sentence: fn000308.160
nou dat moet ik dan*x ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #301 Sentence: fn000308.189
daar mag je zowel met een draak als met een elfenkar langs .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #302 Sentence: fn000308.305
ook dat slaat natuurlijk helemaal nergens op .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #303 Sentence: fn000308.314
dat hadden we niet verwacht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #304 Sentence: fn000308.321
die heb je toch niet voor niets neergelegd ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #305 Sentence: fn000310.42
van oh die ben ik vergeten .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #306 Sentence: fn000310.43
nee die was ik niet vergeten .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #307 Sentence: fn000310.45
die had ik wel op 't lijstje gezet maar die was eraf gevallen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #308 Sentence: fn000310.68
die eer komt de in juni wegens ziekte afgetreden directeur uh Lo*x toe .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #309 Sentence: fn000310.181
stel dat ze dat gezin in in een dorp zou wonen dan uhm uh dan dan dan w*a woont de familie daar wel dus daar komt ie dan ook vandaan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #310 Sentence: fn000310.186
maar die gasten doen 't helemaal andersom .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #311 Sentence: fn000310.261
die wilde ze wel on*a onderhou*a ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #312 Sentence: fn000310.276
oh daar was ik zelf ook bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #313 Sentence: fn000310.288
daar kan die ambulance kon daar niet langs .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #314 Sentence: fn000310.291
oh dat heb ik ook gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #315 Sentence: fn000315.8
maar da 's 't al geweest .
[PREDC-Vfin-PPART]

Result #316 Sentence: fn000315.54
en uh die heb ik al zo vaak gedraaid in de loop der jaren dat dat ik 'm al uh ja als ik 't dan hoor dan weet ik 't wel uh*x bijna uit mijn hoofd zeg maar .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #317 Sentence: fn000315.109
en dan gingen ze dus een uh uhm één paraplu maken voor 't hele land en daar kon dan iedereen met z'n allen onder .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #318 Sentence: fn000315.133
ggg die heb je zo vaak gehoord .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #319 Sentence: fn000315.142
en uh die heb ik gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #320 Sentence: fn000315.155
en uh uh die ene zit een beetje in de put .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #321 Sentence: fn000315.158
en i*a die Eric Idle heeft dus uh zes sloten op z'n deur uh .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #322 Sentence: fn000315.198
dus uh uh en die andere wa*a uh vent was dus handelaar in antiek uh .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #323 Sentence: fn000315.202
en uhm uh daar zit het dan in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #324 Sentence: fn000315.258
die le*a relatietherapeut begint dus aan te pappen met die vrouw .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #325 Sentence: fn000315.273
dat kan ik me herinneren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #326 Sentence: fn000315.276
en uh uhm die andere versie is dus .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #327 Sentence: fn000320.129
dit kan ik doen hè ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #328 Sentence: fn000320.156
nee dat vin*a dat dat nee dat zou 'k dat zou 'k bijvoorbeeld niet doen want*x dat zou 'k dat zou 'k ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #329 Sentence: fn000320.190
ja d'r moet xxx wel radiator in nog .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #330 Sentence: fn000320.252
maar daar kun je bijna niet meer staan .
[LD-Vfin-INF]

Result #331 Sentence: fn000320.309
maar die muren zijn heel groot hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #332 Sentence: fn000320.374
maar ja dit moe*a dit moet je ook rekenen hè ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #333 Sentence: fn000320.399
die radiator moet dus vijfhonderd vijftig worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #334 Sentence: fn000320.483
nee die hebben we zelf geplaatst toen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #335 Sentence: fn000320.518
ja dat hebben die jongens gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #336 Sentence: fn000320.538
ja daar hebben we nog een probleempje mee momenteel .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #337 Sentence: fn000320.539
maar dat kunnen we zelf oplossen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #338 Sentence: fn000321.51
dat dat wil dit zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #339 Sentence: fn000321.84
maar die kamer was vijf*a die kamer was vijfendertig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #340 Sentence: fn000321.179
d'r moet een radiator in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #341 Sentence: fn000321.191
je zegt gewoon nou die kamer is klaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #342 Sentence: fn000321.234
nou da*a z*a daar zit toch wel een negentigduizend gulden tussen hoor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #343 Sentence: fn000321.255
wat wij nu dat halve die halve bergzolder hij zei die moet je doortrekken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #344 Sentence: fn000322.13
naar buiten is wel heel goed nou daar heb*z je niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #345 Sentence: fn000322.15
daar*z heb*z je*z wat aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #346 Sentence: fn000322.23
die foto's da*a daar heb*z je niks aan maar daar betaal je wel voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #347 Sentence: fn000322.78
nee en dat heb ik extra op dinsdag gezet .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #348 Sentence: fn000322.235
'k zeg nee dat heb ik nog niet gehoord .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #349 Sentence: fn000322.246
zeggen ze dat heb je niet gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #350 Sentence: fn000322.261
die jongens xxx dat in de koelkast dus uh dan is er nog geen man overboord .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #351 Sentence: fn000322.269
ja dat heb ik niet gevraagd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #352 Sentence: fn000322.270
die hebben ze waarschijnlijk zo uh buiten de koelkast gego*a of buiten de keuken gegooid .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #353 Sentence: fn000322.278
die kun je 't beste ontdooid hebben en dan hoeven ze maar uh drie vier minuten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #354 Sentence: fn000322.306
ik zeg maar daar kijk je toch naar of wel ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #355 Sentence: fn000334.45
ah ja die die sintels die die die uh zinkassen die wil je eigenlijk liefst zo veel mogelijk uit 't gebied weg hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #356 Sentence: fn000334.67
maar dit spul dat kunnen ze niet reinigen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #357 Sentence: fn000334.68
maar dat willen ze gebruiken als afdeklaag voor hun stortplaatsen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #358 Sentence: fn000334.236
die zinkassen die die verweren ook bedoel daar komt allemaal regen op en noem maar op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #359 Sentence: fn000334.275
ja bijvoorbeeld maar dat maar dat dat maar weet je dat is dus het lastige hè die die directe effecten op de gezondheid zijn heel moeilijk aan te tonen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #360 Sentence: fn000338.13
en die hoe heet die straat ook al weer waar jij waar vroeger die bank was ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #361 Sentence: fn000338.42
dat heb ik vorige week verzet omdat we vorige week uh was ik toen dan moest ik op donderdagavond nou dan kon 'k ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #362 Sentence: fn000338.52
dus dat heb jij verzet ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #363 Sentence: fn000338.142
nou dat hebben we wat verruimd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #364 Sentence: fn000338.168
nou dat hebben we dus uh uh eigenlijk geaccepteerd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #365 Sentence: fn000338.190
en daar hadden wij 't advies opgezet .
[PC-Vfin-PPART]

Result #366 Sentence: fn000338.193
dat hadden we dus iets aangepast .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #367 Sentence: fn000338.208
daar hadden wij geen uh hebben wij geen boodschap aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #368 Sentence: fn000338.216
dat heeft ie allemaal overgenomen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #369 Sentence: fn000346.12
die matras was helemaal kapot .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #370 Sentence: fn000346.61
en toen d*a uh ging ik 't 'ns opzoeken bij schuim en zo schuimrubber en matrassen en zo en daar stond 't dus in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #371 Sentence: fn000346.76
uh dit was een matras van zeven centimeter dik want hij eerst had ie tien want dat bedje is niet zo diep hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #372 Sentence: fn000346.158
dat heb ik denk ik niet goed uh vastgemaakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #373 Sentence: fn000346.171
kwam ik daar stond ze rechtop in bed .
[LD-SV1] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #374 Sentence: fn000346.199
nou ik weet dat niet meer hoe duur of 't was maar d'r d'r zit dan een foutje in en dan halen ze 't etiket en zo d'r ook af .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #375 Sentence: fn000346.215
dat kun je zo uh zelf nog wel opstoppen en uh dan heb je d'r nog wel een lekker bedje van .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #376 Sentence: fn000346.217
en daar heb ik nou een uh een dekbed vo*a voor Kristel voor Kristel gemaakt ja .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #377 Sentence: fn000346.229
nou ik heb die die twee dekentjes heb 'k dan nog van uh wat ik op de voor de jongens heb gehad .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #378 Sentence: fn000353.16
ik had nog een restje vlees dat heb 'k afgeknabbeld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #379 Sentence: fn000353.74
nou d*a daar ben ik nooit geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #380 Sentence: fn000353.149
nee die die huizen staan wel goed .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #381 Sentence: fn000353.150
maar z*a die garages staan verkeerd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #382 Sentence: fn000353.191
maar ja da*a da 's d*a daar gaan ze nooit staan .
[LD-Vfin-INF]

Result #383 Sentence: fn000353.339
dat zal hij dan wel zijn .
[PREDC-Vfin-INF]

Result #384 Sentence: fn000353.374
ja dat heb 'k ook niet altijd gevolgd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #385 Sentence: fn000353.430
en dat heeft hij gewonnen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #386 Sentence: fn000359.6
nou ja dat moeten ze zelf beslissen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #387 Sentence: fn000359.88
die heb je nooit gezien ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #388 Sentence: fn000359.90
want wat voor merk 't is dat ja dat moet 'k 't eigenlijk toch wel weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #389 Sentence: fn000359.137
en dan staat daar staat ook zoiets bij van uh zo'n zwarte labrador vind ik echt wat je noemt een hond .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #390 Sentence: fn000359.178
die heb jij nog nooit gezien die hond volgens mij .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #391 Sentence: fn000359.250
daar staat ook in wat we allemaal daar nog kunnen doen en zo maar ik zie ons in deze tijd van 't jaar niet hard gaan uh gaan xxx .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #392 Sentence: fn000359.290
en dat uh kon je wel een beetje drukken die prijs door in een tentje te gaan liggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #393 Sentence: fn000359.303
je ka*a dat kan je zelf weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #394 Sentence: fn000359.349
dat zou ik sowieso eerst uh een arts vragen of dat zou kunnen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #395 Sentence: fn000363.50
maar die mag jij betalen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #396 Sentence: fn000363.118
ja maar daar past die Pentium niet op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #397 Sentence: fn000363.148
dat kan je hier niet zo in je woonkamertje doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #398 Sentence: fn000363.221
en dat wil je ook zo houden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #399 Sentence: fn000363.225
dat moet 'k dus ook nog even uitzoeken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #400 Sentence: fn000363.242
nou ja maar als je 't in Word doet daar wordt 't wel vaak vier of vijf keer zo groot van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #401 Sentence: fn000372.15
en die heb ik dus ook niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #402 Sentence: fn000372.107
toen heeft die die die Pet*v Shop*v Boys*v hebben toen een nummer met haar opgenomen hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #403 Sentence: fn000372.110
en daar komt dus 't zinnetje in voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #404 Sentence: fn000372.225
dat heb je meegenomen hè ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #405 Sentence: fn000374.67
dat heb ik helemaal achterin het programma gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #406 Sentence: fn000374.160
van ja het levert niks op en uh ah en d'r komt een kind aan en je hebt een dikke baan en zo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #407 Sentence: fn000374.170
maar de die man knipperde niet met z'n ogen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #408 Sentence: fn000374.197
maar de andere ondernemers die kun je dan ook even wat laten zien .
[OBJ2-Vfin-INF]

Result #409 Sentence: fn000374.215
uh maar daar leer je wel veel van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #410 Sentence: fn000374.233
daar daar trok ik me dan liever aan op dan dat ik ging denken van hé uh wat storend uh d'r zijn mensen aan het lullen of zo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #411 Sentence: fn000383.6
hier is*x daar*x kun je op zich ook best veel doen maar dat moet je waarschijnlijk ook allemaal los betalen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #412 Sentence: fn000383.29
en die van jou was hoeveel ?
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #413 Sentence: fn000383.32
oh ja nou daar heb je hier dus een driepersoonsmobilhome voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #414 Sentence: fn000383.83
ja dit hier is da*x 's*x gewoon een vet wijf .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #415 Sentence: fn000383.96
ja die benen zijn wel vet ja .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #416 Sentence: fn000383.99
maar die daarachter vond hij toch ook vreselijk ?
[HD-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #417 Sentence: fn000383.118
deze word ik ook helemaal gestoord van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #418 Sentence: fn000383.119
ja die heb ik*x xxx ook veel te vaak gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #419 Sentence: fn000383.150
ggg die van uh Frankrijk lijkt me echt wel 't best .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #420 Sentence: fn000383.156
ja daar doen we 't voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #421 Sentence: fn000383.170
O'Neil oh ja die heb ik wel 'ns in de winkel gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #422 Sentence: fn000383.241
oh daar hangt een pet achter .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #423 Sentence: fn000383.260
deze heb toch nog nooit gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #424 Sentence: fn000383.263
oh die heb ik wel gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #425 Sentence: fn000383.275
maar die laatste bladzijde let ik ook meestal niet meer zo op .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #426 Sentence: fn000383.332
maar ja die had 'k toen een keer na de zomer gekocht omdat ja toen waren ze hartstikke goedkoop en ja omdat gewoon*x opruiming was .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #427 Sentence: fn000383.351
oh ja en xxx toen ik dus ook uh dat ding was veel te kort .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #428 Sentence: fn000383.353
ja de gewoon zeg maar die lengte van van je kruis naar die bandjes was gewoon te kort .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #429 Sentence: fn000383.363
nou 't ligt dus allemaal helemaal in 't zuiden dat hadden we niet verwacht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #430 Sentence: fn000389.31
dus was wel grappig daar zat 'k mee in de bus .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #431 Sentence: fn000389.46
ja die portier hield haar nog wel een tijdje tegen maar ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #432 Sentence: fn000389.61
ja die heb 'k ook al keilang niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #433 Sentence: fn000389.174
en die jongen rende meteen weg en die uh agenten met de fiets die renden d'rachteraan en toen dat busje d'rachteraan en toen kwam uit een andere straat kwam nog een busje .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #434 Sentence: fn000389.181
uiteindelijk verdwenen ze ergens dat heb ik niet meer gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #435 Sentence: fn000389.238
hij heeft nou die originele nog die gaat ie in Loon Op Zand promoten ggg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #436 Sentence: fn000389.248
want die gast bij die platenzaak had ook gezegd dat er al meer mensen naar gevraagd hadden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #437 Sentence: fn000389.279
nee dat zou ik er echt niet voor over hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #438 Sentence: fn000391.48
met altijd een paar gasten en dit keer was 't thema ik zie er niet uit .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #439 Sentence: fn000391.174
je moest kip en groente en een blik kippensoep zonder te verdunnen moest je bij elkaar doen en dat moest je dan over die aardappels heen gooien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #440 Sentence: fn000391.187
daar baal ik dan altijd zo van ja*x .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #441 Sentence: fn000391.289
te*a ja daar heb je toch niks aan ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #442 Sentence: fn000392.114
wel ver maar d'r zijn wel wat dingetjes maar ik zei ja daar werken we dan wel omheen hoor*x .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #443 Sentence: fn000392.116
want dan begint ze weer een beetje van ja maar ja die drom*a drempel is nog niet klaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #444 Sentence: fn000392.185
maar Nico zei dat zou 'k dus nooit doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #445 Sentence: fn000394.50
dat heb ik niet gevraagd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #446 Sentence: fn000394.124
ja da 's natuurlijk die teve*a telefoonverbindingen zullen daar ook niet alles zijn op moment .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #447 Sentence: fn000394.153
die Duitsers*x doen*x dat*x toch*x effe*x zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #448 Sentence: fn000394.192
en medicijnen willen ze natuurlijk meenemen en verband en al die dingen dat moet je wel meenemen uit*x Duitsland*x want is daar heus niet hoor .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #449 Sentence: fn000394.205
dit moet je invullen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #450 Sentence: fn000400.14
en uh dat uh nieuwe keyboard heb meer mogelijkheden dan dan wat of je nu hebt ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #451 Sentence: fn000400.118
xxx die computer bedienen is een vier zesentachtig dan is 't geen Pentium maar dat he*a ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #452 Sentence: fn000400.257
ik ben niet zo uh dat moet je echt leren hoor roken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #453 Sentence: fn000400.265
die kunnen ze d'r niet af doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #454 Sentence: fn000404.6
daar stop je je wijn in en dan kan 't uh luchten .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #455 Sentence: fn000404.104
die van uh woensdag is dit .
[HD-NP] -> [PREDC-Vfin-SMAIN]

Result #456 Sentence: fn000406.14
dat*x heb ik begrepen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #457 Sentence: fn000406.46
maar dat had je d'r laatst wel over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #458 Sentence: fn000406.152
daar geloven ze echt geen barst van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #459 Sentence: fn000406.227
want dat heb ik dus vorig jaar verkeerd uh xxx .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #460 Sentence: fn000406.253
dat heb ik haar uitgelegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #461 Sentence: fn000406.261
ja die xxx zijn vrij snel gemerkt ja .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #462 Sentence: fn000406.269
dus ze zei uh ja dat kun je dan beter niet doen dan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #463 Sentence: fn000411.60
die heeft Tonnie klaargelegd als 't goed is .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #464 Sentence: fn000411.81
daar doen ze onderzoek naar en daar beppen*u ze heel veel verschillende stemmen voor nodig met verschillende accenten en zo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #465 Sentence: fn000411.108
oh nee dat heb ik niet gehad .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #466 Sentence: fn000411.148
ja en gisteren was ik daar zaten we bij haar werd ze gebeld door één van die meisjes uit die groep want dit meisje had een paar vraagjes .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #467 Sentence: fn000412.62
d'r stond nou die wou je niet zien deze .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #468 Sentence: fn000412.70
want die ene die ze nog heeft is wel mooi .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #469 Sentence: fn000412.168
want die had ie nog niet gelezen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #470 Sentence: fn000415.29
dat kan je zien aan de opvoeding .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #471 Sentence: fn000415.74
nou die term komt me heel bekend voor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #472 Sentence: fn000415.114
ja daar ben ik ook voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #473 Sentence: fn000415.123
nee maar dat kan ik wel begrijpen dat is tuurlijk heel moeilijk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #474 Sentence: fn000415.248
dat moet je moet je gewoon niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #475 Sentence: fn000415.296
daar komen die vragen ook wel op neer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #476 Sentence: fn000422.52
nee dat hebben we niet afgesproken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #477 Sentence: fn000422.136
ja d'r moeten twee straatjes tussen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #478 Sentence: fn000422.199
'k heb op zich wel leem nodig maar die kan 'k alleen ruilen voor een erts .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #479 Sentence: fn000422.202
ja die heb ik wel maar die wil 'k niet kwijt .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #480 Sentence: fn000422.204
ja die wil ik ook niet kwijt .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #481 Sentence: fn000422.266
en daar haal je huis voor weg ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #482 Sentence: fn000422.302
oh daar word ik weer helemaal niet blij van natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #483 Sentence: fn000425.293
oh die kan hij weer inleveren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #484 Sentence: fn000425.401
en die andere elf is geblokkeerd ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #485 Sentence: fn000427.336
ja nou dat geval gaat niks door .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #486 Sentence: fn000427.363
nou daar heb ik niet zoveel aan eigenlijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #487 Sentence: fn000430.50
die man is zo uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #488 Sentence: fn000430.56
dus die boswachter sliep met z'n raam open .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #489 Sentence: fn000430.72
ja maar die boswachter had gebeld .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #490 Sentence: fn000430.98
maar ja wij zeiden ook van ja luister 'ns uh daar is die aanplant vo*a onder andere voor om daar uhm ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #491 Sentence: fn000430.170
en die anderen mochten dan plastic zakjes vullen met water en joef*u d'roverheen gooien en dan moesten ze ze opvangen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #492 Sentence: fn000430.183
dan uh dat hebben we ook een keer gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #493 Sentence: fn000430.205
uh als je d'r als je d'r veertig of zo ingooit is 't nog leuker dat had ik een keer bedacht ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #494 Sentence: fn000430.213
en dat moet xxx onthouden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #495 Sentence: fn000430.218
dat hebben wij van de loop der jaren gedaan en dan op een gegeven moment ja ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #496 Sentence: fn000430.310
die die heb ik bij Martin en Alex gezien die video .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #497 Sentence: fn000430.366
dat zal ik eens vragen aan Martin of die ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #498 Sentence: fn000431.111
dat had ie maar gedacht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #499 Sentence: fn000432.35
hoe*u dat moeten we niet hebben hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #500 Sentence: fn000432.105
dat zou ik ook altijd doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #501 Sentence: fn000432.140
dat moet je eerst opheffen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #502 Sentence: fn000432.163
dit nee dit tempo vind ik dit is niks voor jou .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #503 Sentence: fn000434.53
en toen stond daar je had 't d'r gewoon naast stond 't er volgens mij hè .
[OBJ1-PP] -> [LD-SMAIN] -> [NUCL-Vfin-DU]

Result #504 Sentence: fn000434.99
en zou 'k ook s*a op zich ook best willen maar daar steek 'k gewoon energie niet in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #505 Sentence: fn000434.176
bedoel dat feest was ook niet wat .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #506 Sentence: fn000438.86
beetje een onfoto*x daar staat te veel op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #507 Sentence: fn000438.121
dat wil die niet uitgeven maar ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #508 Sentence: fn000438.169
ja deze is ook wel leuk met die hamer d'rbij .
[HD-Vfin-NP]

Result #509 Sentence: fn000438.222
oh dat zal 't zijn .
[PREDC-Vfin-INF]

Result #510 Sentence: fn000438.258
dat geval komt het ...
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #511 Sentence: fn000438.291
en dat ding is gewoon leuk van buiten maar verder daar moet je 't niet over hebben .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #512 Sentence: fn000438.304
daar gaat toch xxx dat dat dat artikel gaat daar toch ook over .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #513 Sentence: fn000446.232
jawel want dat ga ik ook opplakken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #514 Sentence: fn000446.278
ah die lijm drupt echt enorm .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #515 Sentence: fn000446.293
ja die zon schijnt ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #516 Sentence: fn000446.423
dat kistje vind ik niet zo leuk .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #517 Sentence: fn000446.427
ja die kan ik ook doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #518 Sentence: fn000451.11
tae-bo dat is T A E streepje B O maar die naam mag dus niet meer gebruikt worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #519 Sentence: fn000451.19
nee maar dat wil ik even zeggen tegen jou .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #520 Sentence: fn000451.26
en daarbij gaat 't d'rom dat dat dus die naam tae-bo die heeft hij dus zeg maar verzonnen en daar heeft ie vijftien jaar over gedaan om dat allemaal te ontwikkelen enzovoort .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #521 Sentence: fn000451.66
maar nu in de nieuwe foldertjes ook van de fit*a Fitness Factory*v daar staat 't ook nog gewoon tae-bo op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #522 Sentence: fn000451.71
maar dat moet je ook nog doen uh deze week .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #523 Sentence: fn000451.94
daar word je wel heel moe van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #524 Sentence: fn000451.128
't stond dus helemaal echt dat hele binnenplein stond zo vol met allemaal mensen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #525 Sentence: fn000451.138
maar die mensen komen dan gewoon om daar te leren .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #526 Sentence: fn000451.167
ja dat dat o*a geoverleg daar word ik dus helemaal ziek van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #527 Sentence: fn000451.223
dus daar baalde ik wel een beetje van maar 't ging op zich wel goed vandaag .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #528 Sentence: fn000451.236
dat is op zich wel heel erg interessant maar sommige mensen die ...
[HD-Vfin-NP]

Result #529 Sentence: fn000451.240
nee maar de*a bij deze is 't zo dat dat de mensen die in 't die gewoon Engels als moedertaal hebben dat die dat die heel erg uh niet met ten eerste ten tweede ten derde en dus en zo uh werken .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #530 Sentence: fn000455.86
die moet je wel neerleggen de joker .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #531 Sentence: fn000458.49
en dat hebben ze nooit volgens mij verder onderzocht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #532 Sentence: fn000458.76
d'r zit een heel team achter .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #533 Sentence: fn000458.82
diegene die 't presenteert is de man .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #534 Sentence: fn000458.83
en die mensen achter d'rachter achter de camera en achter uh ggg daar hoor je en zie je nooit wat van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #535 Sentence: fn000458.94
maar alleen omdat je hem ziet wordt hij helemaal de hemel in geprezen en de rest ja uh daar hoor je niks van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #536 Sentence: fn000458.124
die man werd echt die hij heeft die man verschillende malen op TV lastiggevallen ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #537 Sentence: fn000458.127
die man heeft een hersenbloeding gekregen of zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #538 Sentence: fn000458.130
ja d'r was niks meer van over nadat uh nadat uhm ja Peter R De Vries klaar met hem was .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #539 Sentence: fn000458.136
die man zei ook inderdaad xxx .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #540 Sentence: fn000458.143
die TV die TV is de macht van hem .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #541 Sentence: fn000458.178
ik weet dat die man toen dat dat liet Peter R De Vries ook zien dat ie zo afgetakeld was .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #542 Sentence: fn000458.191
dat is ook wel goed want die die blijven ze ook herhalen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #543 Sentence: fn000458.194
d'r was een vrouw en een dochtertje die zijn verdwenen en die man was een crimineel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #544 Sentence: fn000458.198
die man is dood en een vriend hebben we uh was ook nog een vriend bij betrokken of zoiets .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #545 Sentence: fn000458.201
die man heeft altijd beweerd dat ie d'r niks van wist waar ze heen waren .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #546 Sentence: fn000458.204
maar die hebben ze helemaal xxx nooit gevonden dat kind hè .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #547 Sentence: fn000458.222
d'r kwam je toch niet echt helemaal uit hoor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #548 Sentence: fn000458.224
bedoel die mensen hadden wel foto's gezien en en weet ik wat allemaal maar ja of d'r ooit iemand uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #549 Sentence: fn000465.104
en daar bedoelde ie Dave dus ook mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #550 Sentence: fn000465.131
en die tweehonderd vijftig komt er nog op .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #551 Sentence: fn000465.192
en daar was ook zo uh ja daar hadden ze 't dus ook over Heca*a ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #552 Sentence: fn000465.197
ja maar dat zou je niet zeggen als je 't ziet staan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #553 Sentence: fn000467.79
oh dat*x kan 'k misschien wel doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #554 Sentence: fn000467.133
die moeder vond zeker dat ie weer 'ns vitaminen nodig had .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #555 Sentence: fn000467.332
nou dit bijgeluid was Saskia die chips aan 't pakken was en 't in d'r mond sta*a ggg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #556 Sentence: fn000467.378
en*x die van haar is ook best*x xxx .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #557 Sentence: fn000475.73
dat ga 'k natuurlijk niet zelf doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #558 Sentence: fn000475.168
maar die mensen hebben ook nog vijf jaar hè dus .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #559 Sentence: fn000475.183
of tenminste dat wou ze nog doen maar volgens mij moest ze ook nog een tentamen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #560 Sentence: fn000480.21
daar had ik 't met Marco nog over dat het eigenlijk wel fijn was om uh zo iedere dag altijd moeten doen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #561 Sentence: fn000480.312
oh dat heb je me wel verteld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #562 Sentence: fn000485.62
daar gaan we na Genova heen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #563 Sentence: fn000485.121
dat je ergens in Turkije dat hadden J*a Henk José en Henk 't ook over die die ondergrondse stad .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #564 Sentence: fn000485.164
Amsterdam Rotterdam dat ding stopt in Amsterdam .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #565 Sentence: fn000485.170
nou die moet je reserveren dat dacht ik ook al .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #566 Sentence: fn000485.185
daar zijn wij toen ook geweest .
[LD-Vfin-INF]

Result #567 Sentence: fn000485.210
want daar wil 'k eigenlijk ook wel heen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #568 Sentence: fn000485.219
ja dat*x is inderdaad wel een nachttrein van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #569 Sentence: fn000485.226
oh en die ene kan niet want die gaat via Zwitserland .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #570 Sentence: fn000485.231
dat is een TGV dan die moet je reserveren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #571 Sentence: fn000485.275
daar kwam het waarschijnlijk ook door .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #572 Sentence: fn000485.281
nou die dag op de boot doen we niks .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #573 Sentence: fn000490.73
nee dat uh ga ik maar van uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #574 Sentence: fn000490.89
nee m*a d*a krijg je*x 't en die rest krijg je gewoon uh zo .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #575 Sentence: fn000490.162
daar wordt 't best wel weer moeilijker van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #576 Sentence: fn000490.180
ja quota dat kan 'k wel 'ns doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #577 Sentence: fn000490.224
daar was jij bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #578 Sentence: fn000497.6
en dan dat is typisch Atilla*x denk als ie e*a even nog meer s*a uh daar heb ik meer respect voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #579 Sentence: fn000497.81
d*a d*a daar gaat 't daar gaat 't niet om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #580 Sentence: fn000497.85
dat idee heb ik bij hem .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #581 Sentence: fn000497.94
nou ja dat gevoel had ik wel bij hem .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #582 Sentence: fn000497.104
dat heb ik laatst een keer gezegd van dat ik er niet meer aan meebetaalde .
[POBJ1-Vfin-PPART]

Result #583 Sentence: fn000497.127
of uh twee jaar geleden met kerst ook al uh zo'n gesprek van zeg die Atilla daar hoor ik wat van dat ie zove*a dat ie zoveel drinkt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #584 Sentence: fn000501.107
daar moet ook één keer in de zoveel tijd moet daar die plant is ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #585 Sentence: fn000501.110
ja dat moet je met z'n tweeën doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #586 Sentence: fn000505.60
en ja ik denk dat die vriend van me heeft er wel iets mee te maken gehad ongetwijfeld .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #587 Sentence: fn000505.72
dat heb ik toch echt heel duidelijk bewust uh in stand gehouden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #588 Sentence: fn000505.97
o dat raak je niet kwijt .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #589 Sentence: fn000505.105
want dat heb ik gedaan ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #590 Sentence: fn000505.116
dat voordeel heb ik dus .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #591 Sentence: fn000505.152
wat ik wel zoiets heb van uh alles wat ik wat ik wat ik meemaak en zo daar leer ik altijd wat van dus 't had altijd een doel gehad .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #592 Sentence: fn000505.204
ja maar dat kon ze niet weten toen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #593 Sentence: fn000505.210
nou ja dat weet ik eigenlijk wel want dat kan ze niet weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #594 Sentence: fn000505.225
maar daar kon je echt langs .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #595 Sentence: fn000505.230
van nou nee dat heb ik geeneens gedacht .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #596 Sentence: fn000510.13
die andere die van jou die uh daar kun je mee krach*x meer kracht mee zetten .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #597 Sentence: fn000510.30
dat weten wil je niet weten Rolf hoe goed dat ging .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #598 Sentence: fn000510.49
en of je dan uhm uhm ja ik heb zoiets*x uh ik heb zoiets van in*x wat wat hier staat in dit rapport daar kun je alles mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #599 Sentence: fn000510.61
nee dat dat heeft ie gezegd hè ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #600 Sentence: fn000510.110
ja op een gegeven moment dan dan die mensen zijn d'r eerder geweest natuurlijk of of personen of uh figuren of hoe je 't maar noemen wil .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #601 Sentence: fn000510.166
xxx en je volgende*x nee oké maar nu ben je t*a vind je 't zelf nog leuk maar als je natuurlijk vijftig keer naar Amerika bent geweest dan dan denk je wel van ja dit hotel ken ik nu .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #602 Sentence: fn000510.204
dat hele Brazilië is nog niet helemaal dat je denkt van nou daar ga ik effe heen of zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #603 Sentence: fn000523.137
ja maar nee maar dat moet je niet tijdens 't spelen doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #604 Sentence: fn000523.190
dat kan ik volgens mij wel leggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #605 Sentence: fn000523.231
die P is van jou hè ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #606 Sentence: fn000524.65
dat moet je onthouden eigenlijk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #607 Sentence: fn000524.76
dat moet 'k niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #608 Sentence: fn000524.145
dat moet je doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #609 Sentence: fn000524.154
hier nou*x die heb ik een maand geleden gekocht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #610 Sentence: fn000524.177
ja want deze va*a be*a al was volgens mij net vers gezet .
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> [NUCL-DU] -> root

Result #611 Sentence: fn000524.219
ja maar ja daar gaat ook wel meer doorheen hè ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #612 Sentence: fn000524.266
ja ja oh daar snap ik helemaal niks van van hypotheken .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #613 Sentence: fn000529.53
ja als je dat als je dat kan vinden die dat uh dat kun je organiseren dat soort dingen zijn leuk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #614 Sentence: fn000529.189
dat dat kon ze niet laten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #615 Sentence: fn000529.263
nee dat slot maakte net dat poortje zo dicht .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #616 Sentence: fn000529.281
ja dat kun je wel zeggen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #617 Sentence: fn000529.313
alleen deze bank is een beetje oud maar Kissie kan d'r ook op zitten dus ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #618 Sentence: fn000535.18
van die mensen zijn wel vermoeiend .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #619 Sentence: fn000535.46
oh ja dat wou ik vertellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #620 Sentence: fn000535.102
die kan 'k ook maken vanavond nog .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #621 Sentence: fn000535.145
ja dat kan wel bij de mensa inderdaad halen maar .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #622 Sentence: fn000535.207
die kwamen altijd precies op een bepaalde positie en daar ging ik dan altijd staan en dan kreeg ik echt uh bijna ja echt wel minstens de helft van de keren gewoon de bal en dan kon 'k scoren gewoon .
[LD-Vfin-INF]

Result #623 Sentence: fn000535.221
oh ja d'r zit ook zo'n vragenlijst bij hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #624 Sentence: fn000535.222
ja da 's niet echt veel of zo dat moet je effe invullen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #625 Sentence: fn000535.289
oh ja en daar zou je dan ingaan ja .
[LD-Vfin-INF]

Result #626 Sentence: fn000541.38
die wedstrijd had ik me zeg maar in de A-selectie gespeeld .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #627 Sentence: fn000541.72
ja dat voetballen is echt slecht ggg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #628 Sentence: fn000541.79
die Jan had een slapende voet toch of zo ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #629 Sentence: fn000541.92
die gast is echt niet wijs .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #630 Sentence: fn000541.132
ja die gasten hebben ook beter materiaal natuurlijk maar als je kijkt die gasten rijden dan uh de beste rijdt over een uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #631 Sentence: fn000541.139
dat verschil is nog wel groter volgens mij dan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #632 Sentence: fn000541.141
en daar had ik in de in de intro toen met Niels zo over jullie Niels want die ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #633 Sentence: fn000541.144
ja wielrennen omdat je als je een goeie fiets had dan uh dat heb jij nog wel*x verteld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #634 Sentence: fn000541.268
maar 'k weet ook niet o*a of ja dat heeft ie vorig jaar gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #635 Sentence: fn000547.2
ja die kaart schrijf ik morgen wel .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #636 Sentence: fn000547.14
Kim had gewoon die brief die ik woensdag op de post had gedaan die ik donderdag had die jij vrijdag had had zij zaterdag .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #637 Sentence: fn000547.19
maar dat heb je natuurlijk niet meer gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #638 Sentence: fn000547.104
er staat hoe 't geschreven is en de uitspraak maar dat ga ik nou niet voorlezen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #639 Sentence: fn000557.4
nou uh 'k heb uh verder wat dingen opgezocht maar dat mag jij niet weten want 't heeft te maken met 't weekend .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #640 Sentence: fn000557.10
en daar kunnen ...
[PC-Vfin-INF]

Result #641 Sentence: fn000557.11
daar kunnen we 't ...
[PC-Vfin-INF]

Result #642 Sentence: fn000557.15
en uh dat mag jij niet weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #643 Sentence: fn000557.17
dat wil ik niet weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #644 Sentence: fn000557.76
die rugbyers waren net ook weer aan 't trainen en Jeroen aan 't korfballen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #645 Sentence: fn000557.107
ja 't is gewoon wordt*x 't eerste wat je denkt daar komt Sjors gewoon mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #646 Sentence: fn000557.113
nee nee nee jullie denken dat ook allemaal maar jullie weerleggen 't omdat je ook denkt van dat heeft iedereen al bedacht .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #647 Sentence: fn000557.128
nou die heb ik nog steeds niet begrepen hoe hoe dat in z'n werk ging met die ontwikkelingshulp .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #648 Sentence: fn000557.274
nee daar zit geen centenbakje tussen maar ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #649 Sentence: fn000559.58
die hebben we net xxx keer be*a ggg beluisterd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #650 Sentence: fn000559.101
daar ga je dan toch gewoon voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #651 Sentence: fn000559.128
ja maar daar hou 'k 't dus ook op dat dat wel iets anders is .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #652 Sentence: fn000559.164
dat heb je denk ik wel 'ns gehoord of niet ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #653 Sentence: fn000559.173
ja bij mij w*a 't werkte d'r vrij laat en toen 'k hier hier kwam toen heb 'k ggg lopen kotsen maar toen die vol*a t*a volgende ochtend voelde ik me wel heel goed .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #654 Sentence: fn000559.189
maar die avond zelf vond ik 't eigenlijk niet zo ...
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #655 Sentence: fn000559.293
dat moet je echt niet doen want*x uh ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #656 Sentence: fn000559.295
nee maar dat zou 'k dus echt doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #657 Sentence: fn000559.396
met m'n pees is ook niks misgegaan vandaag ja daar heb ik 't over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #658 Sentence: fn000559.398
d'r is niks mee misgegaan ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #659 Sentence: fn000563.228
en die andere partij vond het echt niet leuk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #660 Sentence: fn000568.50
't is niet zo van uh die kan iedereen bij Dekker Van De Vegt even halen en iedereen die leest dat in de trein of zo .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #661 Sentence: fn000568.120
een vrij juridisch verhaal en daar is dan ook wel een film van xxx met uh uh ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #662 Sentence: fn000568.139
dan uh is het meer zo van dit moet ik van mijzelf doen en het is niet omdat ik mezelf wil vermaken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #663 Sentence: fn000568.157
ik wo*a word er niet echt wijs van wijs uit maar ik vind het wel weer leuk dat uh bepaalde termen die komen van Derrida en die worden ook heel vaak gebruikt in uh in poststructuralistische teksten en dat moet je gewoon kennen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #664 Sentence: fn000568.174
daar wurm ik me echt doorheen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #665 Sentence: fn000570.122
dat kun je echt merken dat verschil .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #666 Sentence: fn000570.275
dat zou ik ook nooit meer weer doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #667 Sentence: fn000573.76
nou die roomkaas is niet echt gezond hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #668 Sentence: fn000573.88
en daar stond op kaas .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #669 Sentence: fn000573.116
ja en daar krijg je gewoon vijftien gulden per uur voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #670 Sentence: fn000573.127
was alle twee best leuk xxx die film was echt te slecht .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #671 Sentence: fn000573.172
en dat laatste stuk zou ik liever te met de fiets doen dan te voet .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #672 Sentence: fn000573.294
nou dat water hebben we d'r ook bij hoor dus ...
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #673 Sentence: fn000573.365
pinksterzaterdagavond gewoon zaterdagavond tien juni dus komt in Hilvarenbeek Laïs daar ga ik lekker naartoe .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #674 Sentence: fn000577.31
want 't was zeg maar wel met uh die naden hingen duidelijk niet los en zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #675 Sentence: fn000577.39
nou daar wist ze zelf ook nog niks van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #676 Sentence: fn000577.45
goh daar wist ik helemaal niks van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #677 Sentence: fn000577.67
nou ja kijk 't ligt eraan want d'r waren nog twee andere jongens bij uit haar klas en die waren zeg maar strak in 't vel en zo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #678 Sentence: fn000577.92
die krant gaat ver voor een titel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #679 Sentence: fn000577.159
en uh daar uh komt wel in voor clandestien .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #680 Sentence: fn000577.202
en dat moet je dan iets sneller of iets langzamer uitspreken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #681 Sentence: fn000577.211
oh dat had ik nog helemaal niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #682 Sentence: fn000577.267
maar dat zou je niet denken ggg in 't begin .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #683 Sentence: fn000577.362
ja maar daar eindigt 't op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #684 Sentence: fn000577.400
tentamens zijn zo vreselijk kut deze crypto haalt je uit de put .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #685 Sentence: fn000577.404
ja die leuzen daar doe ik 't altijd voor hoor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #686 Sentence: fn000577.415
daar rijmt blij op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #687 Sentence: fn000577.421
die krant gaat ver voor een titel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #688 Sentence: fn000583.86
maar die andere zijn wel sluierstaarten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #689 Sentence: fn000583.89
en die vis is geen sluierstaart .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #690 Sentence: fn000583.207
ja ja maar we moeten*z eigenlijk daar en dan moeten*z we de de de de de route weer oppakken*z en dan moeten we naar Plasmolen ik zo nou die weg gaat gewoon helemaal door naar Groesbeek .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #691 Sentence: fn000583.279
dat vind ik ook raar dat had ik helemaal niet verwacht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #692 Sentence: fn000583.317
nou dat moeten ze nog*x steeds doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #693 Sentence: fn000587.147
bij een mos bij mos heb je sporendoosje en daar zit een soort kabouterhoedje op en da 's 't huikje .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #694 Sentence: fn000587.291
daar was de broer van Froukje uit mijn hockeyteam was daar een keer per ongeluk beland .
[LD-Vfin-PPART]

Result #695 Sentence: fn000587.293
dat gingen ze vertellen toen wij naar Den Bosch moesten hockeyen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #696 Sentence: fn000587.294
toen gingen we zoeken en toen kwamen we ergens langs een watertje zo'n zo'n plas weet je dat daar was jij bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #697 Sentence: fn000587.328
nee want die heb jij al gebruikt die woordwaarde .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #698 Sentence: fn000593.129
nou die kun je toch gewoon in de voortuin zetten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #699 Sentence: fn000593.183
ja nou d'r staat dus nu uh zeker vier of vijf cursussen in voor 't najaar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #700 Sentence: fn000593.294
't uh 't wordt niet als zodanig genoemd maar uh dat centrum is nog dan in oprichting hè uh .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #701 Sentence: fn000594.30
dat moet 't niet worden natuurlijk hè .
[PREDC-Vfin-INF]

Result #702 Sentence: fn000594.63
die plant doet 't overigens wel goed vind ik die daar vooraan staat hè ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #703 Sentence: fn000594.67
ja die moeten we ook water geven morgen .
[OBJ2-Vfin-INF]

Result #704 Sentence: fn000594.125
want die lichtval is moeilijk vind ik .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #705 Sentence: fn000594.129
nee die kun je niet veranderen maar ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #706 Sentence: fn000594.150
maar daar is men niet voor hoor voor de kunstbloemen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #707 Sentence: fn000595.36
en dat was wel een leuk boek leek mij toen 'k 't hoorde aan de radio .
[SU-SMAIN] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #708 Sentence: fn000595.55
ja nee*x dat stuk*x van mij was misschien*x niet zo groot .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #709 Sentence: fn000595.129
die hebben wij destijds uh meegekregen dat was over .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #710 Sentence: fn000595.149
ja nee die kan ik een beetje*x gebruiken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #711 Sentence: fn000595.162
die jongen is een mannetjesmerel die iedere keer als wij hier zitten in de voortuin komt kijken of d'r wat te halen is .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #712 Sentence: fn000595.206
en daar zitten zeker drie vier mussennesten in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #713 Sentence: fn000595.207
nou die beesten vliegen af en aan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #714 Sentence: fn000595.240
dat hebben we toch altijd gedaan ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #715 Sentence: fn000596.7
'k vind het een beetje onnozel om te zeggen die hand bewaar ik maar voor uhm alleen maar aan tafel of zo .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #716 Sentence: fn000596.67
ik geloof dat die jongen van Welsing*x werkte voor voor Baaij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #717 Sentence: fn000596.80
ja die jongen was geloof ik twaalf ambachten dertien ongelukken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #718 Sentence: fn000596.134
die heeft ze zodanig afgeknipt of gesnoeid .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #719 Sentence: fn000596.135
die hebben ze helemaal weggehaald .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #720 Sentence: fn000596.181
ja dat heb ik je al zo dikwijls uitgelegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #721 Sentence: fn000600.74
dat heb ik steeds gedacht dat die hardhandig opvoedde .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #722 Sentence: fn000600.92
n*a nee daar komt het echt niet door .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #723 Sentence: fn000600.210
dat moet ik niet zeggen dus .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #724 Sentence: fn000600.215
ja en dat moet je wel gebruiken want nu gebruik je het .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #725 Sentence: fn000602.34
ja dat uh dat kan ik ook doen gewoon een boterham meenemen misschien wel rustiger hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #726 Sentence: fn000602.104
da 's moet 'k dan opzoeken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #727 Sentence: fn000602.110
wat misschien we*a ik vond namelijk uh die smaak was heel lekker maar het is verder gewoon klaar water en suiker eigenlijk hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #728 Sentence: fn000602.149
bij dat uh huishoudstextiel*u kan vast in een koffer .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #729 Sentence: fn000602.160
dat moet je maar vragen aan d'r .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #730 Sentence: fn000602.161
ja dat moet 'k vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #731 Sentence: fn000602.170
ja dat kan allemaal dat moet je maar vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #732 Sentence: fn000602.235
ja dat zullen we wel zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #733 Sentence: fn000603.26
'k heb 'k heb trouwens die twee overtreksels heb ik ook hier .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #734 Sentence: fn000603.143
als a*a ja als mijn st*a tas gestolen wordt en daar zat net dat ene in waar ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #735 Sentence: fn000603.199
oh maar die travelercheques hè die moet je dus tekenen ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #736 Sentence: fn000603.215
en daar zit dan een noodnummer op of zo dus uh dat is uh ja 't spreekt wel voor zich .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #737 Sentence: fn000603.235
want uh daar zijn ze echt best wel lang mee bezig .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #738 Sentence: fn000610.26
echt zo van nee nee nee daar doe 'k niet aan mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #739 Sentence: fn000610.225
zo'n groepje lemmings en die moet je dan redden omdat zij de neiging hebben om zelfmoord te plegen en dan moet je snel een brug bouwen of zo of ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #740 Sentence: fn000610.256
en d'r stond ook nog in dat 't dus eigenlijk kwam ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #741 Sentence: fn000610.362
die aanleg moet er gewoon in blijven want anders dan uh dan was 't er allang uit geëvalueerd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #742 Sentence: fn000613.167
daar horen je sokken toch ook bij ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #743 Sentence: fn000613.261
die wil 'k helemaal niet kwijt eigenlijk .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #744 Sentence: fn000616.124
nee daar hou ik absoluut niet van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #745 Sentence: fn000616.138
en daar reed ie mee over de boulevard in Scheveningen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #746 Sentence: fn000616.144
nou kijk a*a ja aan aan de ene kant heb ik daar ook wel wat tegen maar aan de andere kant die man heeft 't zelf verdiend .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #747 Sentence: fn000616.251
oh dat was ik even vergeten .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #748 Sentence: fn000616.268
daar doet m'n zus ook basketballen .
[LD-Vfin-INF]

Result #749 Sentence: fn000623.25
en die zondag komt lijkt me ook wel heel erg leuk .
[CMP-WHREL] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #750 Sentence: fn000623.256
ja dat moet ik ook d'rbij zetten in 't logboek .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #751 Sentence: fn000625.63
die pitjes worden dan ook veel lekkerder .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #752 Sentence: fn000625.71
ja die heeft ze vanochtend d'rin gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #753 Sentence: fn000625.99
ja die heb 'k gek*a uh bij de Douwe Egbertswinkel gehaald .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #754 Sentence: fn000625.100
oh nou dat wil ik ook wel eens proberen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #755 Sentence: fn000625.116
maar ik vind die heb je bij de Albert Heijn gekocht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #756 Sentence: fn000625.167
dus die ketting is al gelijk stuk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #757 Sentence: fn000625.187
daar zit een deksel bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #758 Sentence: fn000628.7
die Lodewijk is echt heel enthousiast .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #759 Sentence: fn000628.16
die ander is een beetje ja ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #760 Sentence: fn000628.124
en dat heeft ie bij z'n vrouw ook al gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #761 Sentence: fn000633.4
maar die mensen zijn dus net zo burn-out als uh tegenwoordig uh heel veel anderen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #762 Sentence: fn000633.26
die mensen moeten nu op hun eentje vier vijf dorpen doen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #763 Sentence: fn000633.29
die kerken lopen leeg dus die priesterstand dat dat worden d'r steeds minder .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #764 Sentence: fn000633.31
dus degenen die overblijven moeten meer werk doen .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #765 Sentence: fn000633.71
en en daar word je burn-out van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #766 Sentence: fn000633.171
maar goed die vrouwen hebben en die baan en nog dat huishouden s*a groot stuk huishouden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #767 Sentence: fn000636.52
dat dat dat trapt toch geen enkele middelbare scholiere meer in ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #768 Sentence: fn000636.56
oh dat kan ik me niet meer herinneren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #769 Sentence: fn000636.58
dat hebben ze mij 'ns uitgelegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #770 Sentence: fn000636.83
ja die naam ken ik in ieder geval .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #771 Sentence: fn000636.90
nou die nonnen bij ons zeiden altijd dat zij de ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #772 Sentence: fn000636.127
nou daar snapten we niks van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #773 Sentence: fn000636.163
dat is de plaats waar 't thuish*a waar 't hoort uh te gebeuren en niet in de struiken zei ie toen .
[CNJ-Vfin-CONJ]

Result #774 Sentence: fn000636.182
nou en dan zweeg en dat was dan dan dan moesten wij vo*a begrijpen dat dat van vijfentwintig maart tot vijfentwintig december dat dat negen maanden was en dat dat zwangerschap was en dat dat ma*a d*a uh d*a daar begrijpen wij ook niets van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #775 Sentence: fn000636.245
nou goed en die man had dus ook een meid Anna .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #776 Sentence: fn000636.247
maar dan had op een dag toen had die rector had ontdekt dat ik van voetbal hield .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #777 Sentence: fn000643.47
dat pak blanke vla wat we hebben is ook tot de twintigste houdbaar hè ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #778 Sentence: fn000643.165
dat weet ik wel vinden als ik daar eenmaal weer sta .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #779 Sentence: fn000643.171
daar lijkt 't op in ieder geval .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #780 Sentence: fn000643.188
nee want dat hele centrum kom je niet in .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #781 Sentence: fn000643.202
oh dat zal 'k wel doen vandaag*x .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #782 Sentence: fn000643.219
xxx d*a dat za*a dat uh dat moet je altijd maar kijken hoe 't loopt .
[MOD-Vfin-INF]

Result #783 Sentence: fn000646.80
dat laatste is uh helemaal uh irritant dan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #784 Sentence: fn000646.97
ja dat heb ik ook geprobeerd maar uh ja toen zat ie niet helemaal recht en dat mocht ook niet .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #785 Sentence: fn000646.131
die heb jij volgens mij toen nog met die patat gegeten ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #786 Sentence: fn000646.149
die*x rommel*x moet toch weg ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #787 Sentence: fn000646.179
oh dat was ik helemaal vergeten dat zij ook nog zou komen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #788 Sentence: fn000662.81
maar ja die broer moest daar blijven slapen en uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #789 Sentence: fn000662.97
en die ging ie dan echt voor 'tzelfde geld verkopen xxx z'n eigen moeder .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #790 Sentence: fn000662.120
nee d*a kijk daar gaat 't niet om maar 't was een vraag die was zo onhandig geformuleerd .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #791 Sentence: fn000662.133
d'r*x zat*x heel veel anatomie in n*a ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #792 Sentence: fn000662.201
ze gebruiken ook TV-programma's en zo en die gaan ze dan uitschrijven en uhm ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #793 Sentence: fn000667.23
dat heb ik wel zien staan in d*a in de woonkamer .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #794 Sentence: fn000667.96
dat halflang vond ik ook wel leuk hoor .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #795 Sentence: fn000667.100
dat heb ik nooit meer teruggekregen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #796 Sentence: fn000674.11
daar lopen ze wel hard voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #797 Sentence: fn000674.81
die kinderen doen net of ze nooit meer iets leuks zullen beleven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #798 Sentence: fn000674.102
maar daar was ze toch al eerder ge*a ...
[LD-Vfin-PPART]

Result #799 Sentence: fn000674.108
en dat was ze natuurlijk helemaal niet gewend van huis uit maar ze vond ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #800 Sentence: fn000674.110
heeft*x een ontzettend leuke tijd gehad en die mensen waren ontzettend gastvrij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #801 Sentence: fn000674.116
ja maar dat ga je dan wel doen waarschijnlijk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #802 Sentence: fn000674.132
en daar ging die ook 't weekend van uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #803 Sentence: fn000674.151
bedoel die mensen verdienen daar natuurlijk ook heel erg weinig en ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #804 Sentence: fn000674.163
ja dat kon ook één machine doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #805 Sentence: fn000674.174
die mensen hebben eigenlijk niks te doen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #806 Sentence: fn000674.226
en die die moet je altijd een dollar betalen .
[OBJ2-Vfin-INF]

Result #807 Sentence: fn000674.228
ja soms had ik weer een paar boodschappen en dan liepen ze dan met je mee en dan voelde ik me zo bezwaard dat ze met me meeliepen maar ja dacht ik van die mensen willen natuurlijk een dollar hebben .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #808 Sentence: fn000674.237
die mensen hebben waarschijnlijk niets bereikt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #809 Sentence: fn000674.308
dat gingen ze dan samen doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #810 Sentence: fn000674.333
daar word ik te dik van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #811 Sentence: fn000674.376
en die flat is van een zoon van kennissen van haar ouders .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #812 Sentence: fn000674.377
en uh tenminste die zoon zit erin 't is van de vader van uh die jongen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #813 Sentence: fn000676.62
ja maar dat heb ik nog nooit gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #814 Sentence: fn000676.64
dat heb ik dus ook gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #815 Sentence: fn000676.84
hij zei d*a ja dat kun je wel netjes tegen je secretaresse zeggen xxx .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #816 Sentence: fn000676.89
ja nee dat moest ik van Cor Xxx doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #817 Sentence: fn000676.139
nou zeg ik die vlinder ligt er al uh sinds vijf september .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #818 Sentence: fn000676.265
nou dat moet je dus niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #819 Sentence: fn000676.286
daar zitten we middenin hoor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #820 Sentence: fn000679.51
dat kun je instellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #821 Sentence: fn000679.89
nou daar hebben we geen wijn voor nodig ggg .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #822 Sentence: fn000679.91
daar begon het vanmorgen al zeer nuchter aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #823 Sentence: fn000679.93
daar hebben we geen wijn voor nodig .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #824 Sentence: fn000679.173
gewoon één één ossentong met zwezerik en met zwezerik en xxx en daar werd soep van getrokken .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #825 Sentence: fn000687.104
bij deze was 't anders .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #826 Sentence: fn000687.328
ja dat heb ik fout gerekend want blinden moeten niet een beeldtelefoon gebruiken en 't was doven en slechthorenden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #827 Sentence: fn000687.337
nee dat had ik ook fout gerekend .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #828 Sentence: fn000687.339
nee dat had ik ook niet geda*a gepikt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #829 Sentence: fn000693.139
die heb 'k laatst nog weer in een andere in in een nieuwe film gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #830 Sentence: fn000693.158
maar die had ik niet weer herkend .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #831 Sentence: fn000693.305
nee dat uh kunnen we wel even vol-uh-uh-praten*u God .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #832 Sentence: fn000694.11
daar gaat 't boek over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #833 Sentence: fn000694.33
en uh Voskuil die heeft uh zijn boek Het Bureau voltooid dus daar is nou het laatste deel van verschenen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #834 Sentence: fn000694.81
daar was Händel natuurlijk bij in die*x ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #835 Sentence: fn000694.113
nou en toen uh en maar toen in de w*a in de in de Eerste Wereldoorlog toen werd in*x die naam uh werd een beetje te Duits uh bevonden toen w*a uh uh zijn ze zich uh Windsor gaan noemen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #836 Sentence: fn000694.143
die tijd hebben we ver*a uh is verleden tijd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #837 Sentence: fn000694.161
maar daar blijft 't dan wel bij xxx .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #838 Sentence: fn000694.207
die rechters zijn democraten*x .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #839 Sentence: fn000700.25
en die hond g*a en die kon 'k niet meer terugvinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #840 Sentence: fn000700.51
dus dat dus dat moet je altijd d*a dus dat moet je altijd voorkomen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #841 Sentence: fn000700.95
maar die anderen waren nog gewoon man en dat waren gewoon transseksuelen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #842 Sentence: fn000700.101
die anderen waren travestieten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #843 Sentence: fn000700.151
dat heeft eerst iemand bedacht en geschreven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #844 Sentence: fn000700.191
ja maar dat moet jij vanavond maar even doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #845 Sentence: fn000700.322
want d'r komt echt heel veel publiek op af .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #846 Sentence: fn000703.72
ik bedoel doet effe pijn maar dat laat ie dus echt niet merken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #847 Sentence: fn000703.91
en dat moeten ze dan gewoon hebben weet je wel .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #848 Sentence: fn000703.120
daar hadden we 't dus met Trudy effe over wat wat die nou moest doen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #849 Sentence: fn000703.180
dus bedrijfs*a of uhm double*v loop*v daar gaat 't zeg maar om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #850 Sentence: fn000703.229
kun je beter gelijk wegdoen want overspannen daar ben je niet zomaar van af .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #851 Sentence: fn000703.234
daar komen ze natuurlijk niet onderuit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #852 Sentence: fn000707.76
ja nee dat had je verteld maar ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #853 Sentence: fn000707.90
en daar verdienen we gewoon een hoop geld mee en dan uh kun je dat ook nog als op*a opdracht gebruiken .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #854 Sentence: fn000707.113
die hebben ze hebben die gasten al gemaakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #855 Sentence: fn000707.119
nou daar hebben ze het één of andere informatie weggehaald en daar mogen wij zeg maar een uh een uh nieuw advies voor gaan schrijven .
[LD-Vfin-PPART]

Result #856 Sentence: fn000707.242
ja maar ja we moeten natuurlijk nog een domeinkenner*x xxx daar heb je ook wat HBO-ers voor of zo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #857 Sentence: fn000707.247
nee daar doen we niet aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #858 Sentence: fn000707.249
daar doen we niet aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #859 Sentence: fn000714.1
dat is niet lekker hè want d'r zit honing bij in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #860 Sentence: fn000714.18
nee dat zal 't zijn .
[PREDC-Vfin-INF]

Result #861 Sentence: fn000714.20
dat zal 't wel zijn ja .
[PREDC-Vfin-INF]

Result #862 Sentence: fn000714.84
dus dat andere ging blijkbaar niet door neem ik aan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #863 Sentence: fn000714.93
dat ging ie toch doen ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #864 Sentence: fn000714.146
alleen dan in één zo'n klein hokje niet want daar hebben we nog zo van die mooie groene voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #865 Sentence: fn000714.153
dat stuk daar is niet zo vies bijvoorbeeld .
[MOD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #866 Sentence: fn000714.160
nou dat kunnen we wel proberen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #867 Sentence: fn000714.255
die goedkope restaurantjes in de buurt kunnen we alleen .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #868 Sentence: fn000714.283
oh die zevenhonderd gulden is wel balen zeg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #869 Sentence: fn000715.7
oh die heb ik helemaal niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #870 Sentence: fn000715.12
ja daar hebben wij vorige week toch gekeken nog ?
[LD-Vfin-PPART]

Result #871 Sentence: fn000715.101
oh dat heb je ook op locatie opgenomen ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #872 Sentence: fn000715.109
dat oorlogsgeknetter bleef redelijk constant .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #873 Sentence: fn000715.112
die hadden we d'r wat harder in gemixt dat betekende gewoon als je die oos*a opnames terug hoorde dat je ons af en toe gewoon helemaal niet kon verstaan dat er plotseling enorme achtergrondgeluiden tussendoor kwamen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #874 Sentence: fn000715.164
dat je effe wat anders uh tussendoor gaan xxx denk je van dat heb ik niet gezegd en dat effe ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #875 Sentence: fn000715.175
ja misschien is 't wel een heel intelligent ding die heeft zoiets van hé uh die andere dingen zijn leeg dan zet ik die tekst wel*x even op drie .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #876 Sentence: fn000715.181
ja maar z*a d*a ook*x uh daar hebben we denk 'k ook niks opgenomen dus da 's één en twee twee daar staat heel eventjes iets van jou en één hebben we 'm volgens mij ook even aan gehad dus dan heeft ie wel een opname .
[LD-Vfin-PPART]

Result #877 Sentence: fn000715.335
dit weekend hebben we niet zo veel meer of wel ?
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #878 Sentence: fn000716.55
die wasmachine staat de hele tijd buiten en ik dacht van ja xxx is misschien toch wel goed om even te gaan kijken of die uh of niet één of andere gek 'm toch meeneemt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #879 Sentence: fn000716.78
want dat ding is ontzettend zwaar natuurlijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #880 Sentence: fn000716.121
dit kan ik niet laten staan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #881 Sentence: fn000716.162
ja dat dachten wij van hé die mensen zijn aan 't verhuizen maar ja ggg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #882 Sentence: fn000716.248
maandag daar staat op maandag dinsdag woensdag xxx dat hebben we d'r gewoon bij gezet xxx .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #883 Sentence: fn000716.305
ik had zoiets van nou dat beest ligt de hele dag uh binnen te slapen en uh 's avonds doet ie nog een beetje gezellig en dan gaat ie naar buiten en ja .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #884 Sentence: fn000720.43
daar heb*z jij niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #885 Sentence: fn000720.51
nou dat zit geen cadeautje bij xxx Ginette .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #886 Sentence: fn000720.68
het valt niet onder de noemer onroerend goed maar dat had je waarschijnlijk ook al vermoed .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #887 Sentence: fn000720.96
nou dat zullen we dan eens doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #888 Sentence: fn000720.316
nee deze kleine komt jou zeker van pas .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #889 Sentence: fn000722.14
oh en dat moet jij onder andere dus aanschaffen ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #890 Sentence: fn000722.78
dat hebben we gewoon laten ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #891 Sentence: fn000722.110
nou ja maar die hekken zijn toch stevig genoeg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #892 Sentence: fn000722.113
ah dat zou je niet zeggen maar je weet 't van die ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #893 Sentence: fn000722.247
maar dit veld ziet er ook een beetje kaal uit .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #894 Sentence: fn000724.17
jawel maar dat dat zijn van die dozen daar zitten d'r misschien wel honderd in maar 'k krijg een paar ijskoude handen joh .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #895 Sentence: fn000724.23
beetje schoongemaakt en daar heb 'k de hele handel ingepropt .
[LD-Vfin-PPART]

Result #896 Sentence: fn000724.26
en uh dus die onderste la is nou helemaal voor uh voor de scouting ja .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #897 Sentence: fn000724.28
'k heb alleen geen lolly's kunnen krijgen want die kon je alleen weer in combinatie krijgen met ja zo'n zak met zo'n pretpakket met allerlei andere dingen en ik denk ja wat moet 'k met al die zoetigheid .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #898 Sentence: fn000724.34
ze hadden alleen maar perziksmaak nou en dat weten we dat houden kinderen over 't algemeen niet zo van je moet iets van aardbeien zijn of uh frambozen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #899 Sentence: fn000724.50
en uh en ook nog even wat groenten en zo dat heb 'k wel apart afgerekend .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #900 Sentence: fn000724.128
die moet je 'ns opmaken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #901 Sentence: fn000724.141
die kun je dan niet meer gebruiken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #902 Sentence: fn000724.151
en dat stomme ding kan dat zelf niet omrekenen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #903 Sentence: fn000724.193
ik zei nou meneer ik zeg ik heb 'ns een keer vorig jaar 'k nee dat heb ik niet gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #904 Sentence: fn000728.60
dat je zegt dat moet je hebben voor de dorst .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #905 Sentence: fn000728.102
daar komen ze weer van terug want dat roept agressie op als die mensen achter die hekken staan te schreeuwen en te krijsen en te doen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #906 Sentence: fn000728.185
dat die trein daar langs jullie kwam dat heb ik nooit gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #907 Sentence: fn000728.286
maar die trainer maakt*x ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #908 Sentence: fn000730.22
ja dat heb ik wel gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #909 Sentence: fn000730.49
dan zal ze wel zeggen dat heb je vast niet zelf gemaakt en dan krijgt dat kind een hele ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #910 Sentence: fn000730.105
dat moet je dan ook nog hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #911 Sentence: fn000730.126
nou dat kan ik mij wel voorstellen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #912 Sentence: fn000730.128
ja dat kan ik mij wel voorstellen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #913 Sentence: fn000730.189
maar die clubs hebben dan bijna geen eigen ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #914 Sentence: fn000730.192
ah die jongen heeft een schop gehad .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #915 Sentence: fn000730.203
maar dat is dan 't nadeel die clubs die hebben centen en die kopen overal spelers vandaan maar de eigen spelers dus hun eigen jeugd en zo die komen niet meer aan de bak want daar kopen ze dure jongens voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #916 Sentence: fn000730.227
maar dat wou ie daar wel proberen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #917 Sentence: fn000733.28
maar dat dekbed is hartstikke warm .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #918 Sentence: fn000733.43
en dat moet je ook nog invullen allemaal .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #919 Sentence: fn000733.86
uh ja dat heb je wel verteld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #920 Sentence: fn000733.99
je hoeft natuurlijk alleen maar die computers staan daar aan dus je hoeft alleen maar Hotmail in te tikken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #921 Sentence: fn000733.128
ah dat gaat ze echt wel doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #922 Sentence: fn000733.139
dit moet je dus ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #923 Sentence: fn000733.214
als je eentje van uhm Trust of zo koopt weet je wel dat kun je voor driehonderd vierhonderd gulden wel kopen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #924 Sentence: fn000733.216
dit moet 'k ook allemaal invullen ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #925 Sentence: fn000733.221
nou gisteren waren er wedstrijden en dan gebeurt er iets leuks nou ja dat kan je dan uh direct op internet zetten weet je wel ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #926 Sentence: fn000733.231
nee j*a je plugt een digitale cameraatje plug je in je computer en dan uhm stuur je die fotootjes stuur je naar uhm naar je website en dan staat het op de website .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #927 Sentence: fn000733.250
nou ja we gaan nou eenmaal naar digitaal tijdperk toe daar doen we niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #928 Sentence: fn000733.255
je hebt zoiets van uhm dat die platenspeler al uh niet meer gebruikt wordt dat uh dat kun je nog net hebben maar ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #929 Sentence: fn000735.112
maar ja dat heeft ze al vaak gezegd dat ze naar 't buitenland wil .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #930 Sentence: fn000735.152
ligt nog een beetje kaas en dat moet je opeten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #931 Sentence: fn000740.71
en niet dat je hier daarom moet kopen maar dat andere denk je van ja ja wel leuk maar niks bijzonders .
[MOD-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #932 Sentence: fn000740.77
ja die boorden hoorden zo dus .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #933 Sentence: fn000740.195
had ook zoiets van ja dag dat ga ik dus niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #934 Sentence: fn000740.209
daar kwam ik net op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #935 Sentence: fn000740.210
dus die moet ik effe maken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #936 Sentence: fn000740.211
ja die moet je effe uitschrijven voordat je 'm vergeet .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #937 Sentence: fn000740.232
ja dat moet je doen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #938 Sentence: fn000740.241
oh die wil ik effe zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #939 Sentence: fn000741.39
ja maar die CD is altijd wel op dezelfde sterkte opgenomen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #940 Sentence: fn000741.42
dan heb je een heel zacht stuk en daar zet je 'm op af en in één keer komt daarna een stuk met fluiten en trompetten en trommels en dan knalt alles bij elkaar en dat is vervelend hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #941 Sentence: fn000741.49
ja daar word je op één of andere manier dat heb ik nu ook daar word je nerveus van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #942 Sentence: fn000741.54
want dat ik één sigaretje per dag rook is is alles maar zo nerveus was ik omdat en dat moet je in één keer weer terughalen en dan ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #943 Sentence: fn000741.62
en dit dingetje zie je ook draaien dat is uh ja .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #944 Sentence: fn000741.156
toen heb ik maar met een pen iets opgetekend maar zo'n randje dat had ik er graag op gehad maar dat lag daar niet bij mij dat lag hier .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #945 Sentence: fn000741.178
geef me dat kopke*d maar da 's heel eenvoudig daar is niet veel aan te bederven en dat is ook op een hoek .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #946 Sentence: fn000741.192
meest minst pretentievolle en maar die moet je wel zo d'r weer afhalen hè ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #947 Sentence: fn000741.284
maar dit moet je meenemen dan uh ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #948 Sentence: fn000751.4
die Marjan is wel vind 'k wel hele leuke .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #949 Sentence: fn000751.144
ja m*a dat moet je eens voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #950 Sentence: fn000751.267
dat kun je zelf een beetje indelen dan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #951 Sentence: fn000751.312
nee die man is echt uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #952 Sentence: fn000756.42
dat moet 'k even doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #953 Sentence: fn000756.50
dat moet 'k allemaal moeten*x ze*x allemaal weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #954 Sentence: fn000756.64
want d'r stond wel in het feest zijn wat je leuk is voor de jeugd of staat d'rin van je*x is een feest voor de jeugd .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #955 Sentence: fn000756.259
ja maar ja dat kun je toch zo niet horen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #956 Sentence: fn000756.262
nou niet zo dus want dat kun je niet zo horen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #957 Sentence: fn000756.268
nee nee dat loopje ja ja ja dat loopje in de derde partij is moeilijk hè ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #958 Sentence: fn000756.293
die Sandra vind ik echt maar een vreemd meisje .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #959 Sentence: fn000756.323
echt daar word ik gewoon wakker van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #960 Sentence: fn000756.337
en daar word 'k ook altijd wakker van dus ik had al zoiets van oh als ze morgen maar niet komt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #961 Sentence: fn000756.347
dat hoor 'k mama 's morgens nog zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #962 Sentence: fn000762.37
hè dus daar had ik zo genoeg van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #963 Sentence: fn000762.40
hè en daar wilde ik gewoon vanaf .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #964 Sentence: fn000762.47
daar kwam onkruid in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #965 Sentence: fn000762.53
nou 'k heb dan eindelijk nu een tuinman die xxx maar die wil ik dan eens xxx die tuin zou me dus zou me gew*a dwingen om uh weg te gaan door die tuin .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #966 Sentence: fn000762.55
en dat moet je nooit doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #967 Sentence: fn000762.58
en die bomen zijn zo prachtig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #968 Sentence: fn000762.63
en dan gaat ie ook dat ophogen achter want hij zei mevrouw dat gras is hoger dan krijgt u een gat hè dus hij hoogt dat gelijk op nou en uh dan doe 'k echt kunstgras want uh dan hoef ik helemaal niet meer te maaien .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #969 Sentence: fn000762.81
kijk Arie die kan 'k beter voor voor ja die heeft 't uh voor 't grote werk hebben hè ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #970 Sentence: fn000762.92
want Arie ja gut kijk als ie iedere maand even komt hè of nou ja dat moet ie ui*a zelf uitzoeken want hij was laatst had ie weer allemaal bollen d'rin gezet en toen had ie één gat met bollen had ie opengehou-gehouden*u ik denk da 's zeker een hint want Henk was niet thuis van dat ie bollen in de tuin gezet heeft .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #971 Sentence: fn000762.113
ik begrijp het niet dat ze in Harderwijk niet zo alle ik vond 't zo zonde want die kazerne stond op een prachtig stuk grond ik denk daar maken ze een prachtig park van met ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #972 Sentence: fn000762.128
ze zegt daar moet u 'ns langga*a langskomen ze hebben achter twee vleugels gezet en die mensen die kijken bijna op hun eettafel .
[LD-Vfin-INF]

Result #973 Sentence: fn000762.139
ja dat heb ik op t*a op tekeningen gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #974 Sentence: fn000762.177
maar daarachter hebben ze toen die woonwagenbewoners ja ik ik heb niks tegen die mensen die leven zo maar die hebben ze dus gezegd jullie moeten uit Hierde*x hè verspreid worden en dus die mensen hebben daar een plek .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #975 Sentence: fn000762.205
en kijk dat hui*a die kamer is groot genoeg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #976 Sentence: fn000762.229
dan doe nou ja kijk nu 'ns uh of die wilde graag twee hoog dan heeft ie natuurlijk de grootste kamer dat heb ik niet gedaan hoor ik denk nog meer rommel .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #977 Sentence: fn000762.240
tuurlijk ja d'r staan een hele grote rek in die heeft ze kennelijk bij een modemagazijn geleend .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #978 Sentence: fn000762.248
en dus ze heeft twee rekken in zo'n berg-uh-ruimte*u gezet en daar hangt dus nu al zomerkleding in zal 'k maar zeggen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #979 Sentence: fn000762.260
en daar hebben ze enige xxx uh opzij gemaakt .
[LD-Vfin-PPART]

Result #980 Sentence: fn000771.9
en uh die had d'r rol ook zo geweldi*a neergezet maar dat heb je ook gehoord hè ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #981 Sentence: fn000771.97
dan komt dat bij onze optreden ook van jaren zestig bij gezeten heeft maar dat*z gevoel had ik niet zo zeer want i*a uh ik zag 't helemaal los van mezelf wat 'k daar zag hè .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #982 Sentence: fn000771.112
en daar was de zaal te klein voor daar hè ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #983 Sentence: fn000771.135
die zongen ook wel mee maar dans dat kon je merken die haal d'r hele tijd uit .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #984 Sentence: fn000771.191
die heb 'k ook gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #985 Sentence: fn000771.223
toch wel heel duidelijk maar die Claude dat mocht ook want daar ging 't verhaal eigenlijk ook om hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #986 Sentence: fn000771.258
dat verschil viel me op .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #987 Sentence: fn000771.367
die dingen gebruiken ze .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #988 Sentence: fn000771.381
en dat kun je merken die uh kunnen ook de teksten ontzettend goed onthouden hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #989 Sentence: fn000773.8
oh nee nee dat stuk was xxx ja .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #990 Sentence: fn000773.13
oh nou dat ben 'k echt helemaal kwijt .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #991 Sentence: fn000773.31
dat zou ik eigenlijk niet weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #992 Sentence: fn000773.106
zo herinner ik mij uh Jo Jo Van Gester toen vroeger die had ik ook 'ns een keer aangetroffen toen ze een aanval had .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #993 Sentence: fn000773.121
dan gewoon effe intr*a effe gewoon uh dat moet publiek maar uh ggg accepteren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #994 Sentence: fn000773.243
oh daar wist ik helemaal niks van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #995 Sentence: fn000773.280
maar dat kunnen we misschien zo met z'n drieën afspreken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #996 Sentence: fn000773.326
nee hij is dirigent van 't koor No Limits en die leden komen van Oostelbeers Westelbeers Middelbeers .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #997 Sentence: fn000781.56
alleen en daar draait het vanmiddag om het is kenmerkend voor de hoop zoals wij mensen onze hoop op aarde beleven met alleen die ene deugd uit de doos van Pandora die er nog voor ons over is .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #998 Sentence: fn000782.29
maar die brief begint met een lofprijzing .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #999 Sentence: fn000782.48
daar weten we al van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1000 Sentence: fn000782.84
het nieuwe leven dat kun je alleen maar ontvangen als je voor God je hand gaat openhouden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1001 Sentence: fn000783.28
want die hoop zegt ik hoop dat het goed komt maar of het ook gebeurt dat weet ik niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1002 Sentence: fn000783.69
dan word je wel een vreemdeling in je oude omgeving met alle pijn die dat met zich meebrengt en daar hebben we 't vaak moeilijk mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1003 Sentence: fn000783.79
die hoop hebben we allemaal nodig want ze is de hoop vertel*a de apostel op een eeuwige erfenis .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1004 Sentence: fn000784.32
die zei toen toch ook toen*x had ze deodorant en die was anti-transpirant zei ze .
[SU-SMAIN] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1005 Sentence: fn000784.55
nou d'r klopte echt geen zak van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1006 Sentence: fn000784.206
en uh en ook gewoon uh ja sowieso die gebouwen daar vind 'k heel erg heel erg mooi zeg maar .
[MOD-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1007 Sentence: fn000784.230
dat hebben wij allemaal niet gezien want wij zaten te slapen in de bus .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1008 Sentence: fn000784.300
ja dat kan 'k me ook wel voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1009 Sentence: fn000784.306
want ik kan op zich wel Engels kan 't wel goed verstaan en zo en uh ja net als van die interviews op TV nou dat kan 'k ook altijd wel verstaan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1010 Sentence: fn000792.67
dan denk je van ja dat is 't me gewoon niet waard .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #1011 Sentence: fn000792.198
en d'r waren ook kinderen bij half acht begon 't al .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1012 Sentence: fn000792.334
en die caravan die moet je toch maar onderhouden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1013 Sentence: fn000802.56
dat dat krijgt ie dan een vergoeding voor dat ga je niet uh op vrijwillige basis doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1014 Sentence: fn000802.128
dat had ik uh op 't kaartje geschreven .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1015 Sentence: fn000802.145
en d'r moet een CD-ROM'etje inzitten .
[LD-Vfin-INF]

Result #1016 Sentence: fn000802.170
nja nou ja goed die twee dagen zullen voor hem vastliggen met uh verjaardag of weet ik veel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1017 Sentence: fn000802.173
dus uh ja dat risico loop je toch altijd .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1018 Sentence: fn000803.25
nou daar kan je ook met hem naartoe .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1019 Sentence: fn000803.96
en dat heb ik vanmorgen om half negen al gehaald .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1020 Sentence: fn000803.162
nee dat hebben we p*a pas uitgesteld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1021 Sentence: fn000809.6
dus ik ben naar de poezen gelopen en die heb ik me toch een pak op hun kont gegeven .
[OBJ2-Vfin-PPART]

Result #1022 Sentence: fn000809.8
dus die heb ik de rest van de ochtend niet meer gezien ook al had 'k de deur open .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1023 Sentence: fn000809.23
en omdat er heel veel op stond waren die gescheurd dus die heb ik er allemaal uitgetrokken .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1024 Sentence: fn000809.35
die uh kan uh kan d*a ze dus niet onzichtbaar uh repareren dus uh heb ik gezegd van nou uh goh naai en dan zo'n zo'n ding van een andere spijkerbroek af halen zo'n ouwe en gewoon d'roverheen uh stikken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1025 Sentence: fn000809.53
ja ja ja ja dat hebben we al uh ingesproken .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1026 Sentence: fn000809.69
die winkelcentrum dat heeft hij ontworpen voor z'n eindstudie en dat is dus verkocht en dat hebben ze dus gebruikt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1027 Sentence: fn000809.85
dat hadden jullie afgesproken ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1028 Sentence: fn000809.95
'k bedoel de rest laat de aanhang thuis maar ja dat vind ik gewoon uh wil 'k doorbreken nergens op slaan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1029 Sentence: fn000809.110
is uh spel met uh steentjes in een driehoek met op elke hoek een getal en 't hoogste getal is dan vijf vijf vijf en dat moet je dan steeds aanleggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1030 Sentence: fn000809.186
maar ja we zien wel want ik ging gisteren naar de Albert Heijn en toen waren l*a allemaal lekkere snoepjes in de aanbieding dus dat heb ik gekocht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1031 Sentence: fn000812.134
dat kunnen we ook doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1032 Sentence: fn000812.237
jij da*a m*a n*a da*a o*a m*a die zaterdag is de zeventiende februari .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1033 Sentence: fn000816.3
dus ik bedoel inderdaad*x niet dat dat iets met dat etentje te maken heeft maar dan uh die werkdag is wel voor een deel al uh weg uh .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1034 Sentence: fn000816.97
stel nou dat je noten herkennen kunnen maar is natuurlijk heel moeilijk want je hebt je pedaal en je slaat een beetje eerst de lage tonen aan en dan hou je pedaal in en dat galmt door daar overheen speel je met*x ggg 't is nog niet zo heel triviaal .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1035 Sentence: fn000816.125
maar dan heb je een midibestand van die drums en dat laat je en dan uh heeft ie precies gedefinieerd bij welke toon weet je wel ie op welke trommel moet slaan want die trommels zijn allemaal echte trommels xxx grote*x en*x met je voeten enzovoort .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1036 Sentence: fn000816.260
ja maar goed dat kan ik 's nachts niet registreren en hij is uh hij is zo traag met alles hij ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1037 Sentence: fn000817.10
ggg Miranda's schuld daar komt het op neer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1038 Sentence: fn000817.14
ik ben een goeie volgster en als ze gewoon iemand knock-out slaan dan dan ga ik helemaal mee met Miranda dan slaan we die gozer*x slaan we knock-out .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1039 Sentence: fn000817.61
wij die hebben wij blijkbaar nooit goed verstaan want zij heeft towel*v altijd verstaan en ik tower*v .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1040 Sentence: fn000817.66
ja daar komt het op neer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1041 Sentence: fn000817.81
'k zei ja dat heb ik ook wel gezien dat ze d'r is .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1042 Sentence: fn000817.118
ja bedoel*x ze mag 'm best wel een keer mee hebben ook al zet ze 'm maar thuis even op of uh of gaat ze gewoon kijken van hé van dit zoiets zoek ik .
[LP-LIST] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1043 Sentence: fn000817.156
nee maar j*a helemaal daar net tegen 't grondzeil aan daar daar kan je wel zitten .
[LD-Vfin-INF]

Result #1044 Sentence: fn000817.192
xxx daar ben ik toch meer voor want ik vond het toch vorig jaar niet handig .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1045 Sentence: fn000817.286
nee dat uh begin ik ook niet meer aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1046 Sentence: fn000818.22
en die zal het hun werkelijk helemaal niks interesseren .
[OBJ2-Vfin-INF]

Result #1047 Sentence: fn000818.41
en dat heb ik ook tegen Loet gezegd ik zeg ik vind gewoon dat wij hebben nou moeite gedaan voor Terlet dat is nu van ons en Rick kan mee als ie een keer op een middag kan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1048 Sentence: fn000818.135
dat zal 'k toch nog tegen 'm zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1049 Sentence: fn000818.166
daar heeft iedereen te ver voor gereisd want nee 'k bedoel 't interesseert mij ook niet dat dat uh dat Günther wel of niet in de ploeg komt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1050 Sentence: fn000818.239
oh die moet je kapotslaan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1051 Sentence: fn000818.244
ja daar ben ik niet voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1052 Sentence: fn000827.18
ik zal je zeggen i*a jij jij had mij van de week een koffie verkeerd gemaakt die heb 'k en die had ik niet helemaal opgedronken .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1053 Sentence: fn000827.37
en dan zet je dan zet je dus 'k bedoe*a bijvoorbeeld dan en en dan uh uh die kan je vooruit draaien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1054 Sentence: fn000827.41
maar bij deze mag dat .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1055 Sentence: fn000827.45
en uhm nou en toen zijn we naar boven gegaan die skelet en die maar die skelet is heel erg wonderlijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1056 Sentence: fn000827.75
dus deze klok is op de één of andere manier veel stabieler die is veel uhm ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1057 Sentence: fn000827.92
maar uh mmm hij wat hij zo leuk vindt uh dat ggg die wijzerplaat is ook heel erg mooi dus elke dag heeft uh bij elke dag verschijnt er een ander mythologisch figuur .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1058 Sentence: fn000827.119
nou het kwam er zo het kwam er niet van dat hij hij xxx 'ns met die knip en hij uh hij is eerst in dat uurwerk gedoken en toen het allemaal liep en toen het uurwerk opstond en de kap erop stond raakte ie zo verdiept in die wijzerplaat en wat er allemaal te voorschijn komt uh dan uh ja dat heeft niet meer over gehad en ik dacht die spullen komen toch terug dan heb ik het er nog wel met 'm over .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1059 Sentence: fn000827.158
ja nee maar dat had ik al ontdekt toen 'k die soep maakte xxx .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1060 Sentence: fn000830.9
en uh die heb ik volgens mij gister ook gesproken .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1061 Sentence: fn000830.46
uhm wat ook kan gebeuren en dat is volgens mij dus gebeurd dat heb ik dat verhaal van die onze wasmachine verteld hoe die uit z'n lood geslaven*u is .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1062 Sentence: fn000830.99
die dingen doen 't helemaal automatisch bedoel die zet je aan en je loopt weg en dan je ziet 't wel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1063 Sentence: fn000830.111
e*a en dat uh uh nou dat uh dat dat heb ik afgeleid uit dingen die hij vertelde en wat ze hebben bedacht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1064 Sentence: fn000830.123
maar deze machine heeft dus al die dingen waterstop alles wordt gesignaleerd en ge*a dat kan nooit meer misgaan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1065 Sentence: fn000830.131
deze kan je dus al vana*a ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1066 Sentence: fn000830.132
dat is ook wel bijzonder de meeste kan je zestien uur van tevoren in*a uh instellen deze kan je een etmaal van tevoren instellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1067 Sentence: fn000830.147
je ziet die mensen denken echt van die man had echt zo xxx ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1068 Sentence: fn000830.198
dat ku*a kun je dan niet ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1069 Sentence: fn000830.210
nou w*a alhoewel die zestienhonderd zal nu wel de topper worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1070 Sentence: fn000830.211
nou die zestienhonderd i*a wordt dus niet zo aangeraden omdat 't niet goed is voor je textiel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1071 Sentence: fn000834.64
en d'r komt nou een visrestaurant boven .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1072 Sentence: fn000834.199
dat mag je toch helemaal niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1073 Sentence: fn000835.39
daar gaat 't om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1074 Sentence: fn000835.56
nee maar dat zou 'k te erg vinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1075 Sentence: fn000835.181
dat ga ik afbellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1076 Sentence: fn000835.230
ach daar merk je toch niks aan aan dat pand ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1077 Sentence: fn000835.256
ik vond dat echt die tent was ook een bouwval aan het worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1078 Sentence: fn000835.262
't heeft nu wel ja dat is dus één van de bes*a w*a die zaak gaat gewoon supergoed lopen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1079 Sentence: fn000836.6
ja uh we zijn er maar één dag geweest dus dat kan 'k niet echt zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1080 Sentence: fn000836.19
maar die golven waren heel tof .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1081 Sentence: fn000836.110
nou dat geld ging erheen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1082 Sentence: fn000836.131
xxx dat kan je als mens toch nooit overleven ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1083 Sentence: fn000838.58
nou die code deed 't niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1084 Sentence: fn000838.107
ja dat zou 'k ook fijn vinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1085 Sentence: fn000838.125
en dan uh is er een vertaal-uh-modem*u of zo en dan horen die mensen van 't land xxx zeg maar Peru die kunnen dan gewoon uh wat jij in Nederlands spreekt kunnen zij dan uh in uh in 't Spaans waarschijnlijk ja dat kunnen zij dan in Spaans verstaan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1086 Sentence: fn000838.157
daar gaat 't om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1087 Sentence: fn000838.165
en die moeite daar gaat 't om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1088 Sentence: fn000838.204
maar daar gaat 't programma dus ook over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1089 Sentence: fn000838.220
ja ik heb morgen ook uh echt superdruk weer maar uh deze hele week is gewoon kut .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1090 Sentence: fn000841.98
nee dat mag jij dan doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1091 Sentence: fn000841.111
maar die gesprekspartner hoor je niet .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1092 Sentence: fn000841.249
dat is ze wel gewend of niet ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1093 Sentence: fn000841.264
ja dat had ik wel gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1094 Sentence: fn000841.270
dit gekraak is 't uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1095 Sentence: fn000841.273
hopelijk xxx 't er allemaal wel goed op die microfoons hebben*x we*x hard genoeg .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1096 Sentence: fn000851.25
nee d'r zat er eentje bij van die was tweeënnegentig kilo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1097 Sentence: fn000851.58
dat afvallen is mooi meegenomen maar als hun afgevallen zijn is vies want dan hangen die al die vellen die hebben zich uitgezet en dat hangt dan om je lichaam heen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1098 Sentence: fn000851.62
nee dat zou ik dus echt nooit doen met die camera's d'rop .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1099 Sentence: fn000851.64
kijk als ik zou echt mooi zou kunnen zingen dat kan 'k echt niet dat zou dat Starmakers ik bedoel dat heeft wel een doel ik bedoel dat ka*a kom je verder mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1100 Sentence: fn000851.72
dat zou 'k ook niet hebben hoor .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1101 Sentence: fn000851.178
die mag jij hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1102 Sentence: fn000857.128
die hebben we nog niet gehad .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1103 Sentence: fn000857.308
dat had ik wel geweten volgens mij .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1104 Sentence: fn000868.26
nou da*a dat moeten we zeker 'ns effe doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1105 Sentence: fn000868.71
en uh dat zijn hee*a bestaande winkels maar die hebben wij dus overgenomen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1106 Sentence: fn000868.100
ja dat uh die heb ie*x voor een prikkie overgenomen dus ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1107 Sentence: fn000868.101
uh ja dat heeft verder mijn directie gedaan de juiste financiële zaken xxx de stand van weet ik niet .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1108 Sentence: fn000868.106
maar uh daar kwamen ze ook toevallig op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1109 Sentence: fn000868.118
ja nou kijk uh 't is natuurlijk zo dat producten die je verkoopt daar komen je klanten voor terug hè ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1110 Sentence: fn000868.130
want uh Pietje komt Jantje tegen op de camping en uh die zegt tegen Jantje God die tent daar draai ik al vijf jaar mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1111 Sentence: fn000868.164
nee dat moeten we doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1112 Sentence: fn000868.197
maar l*a uhm luister 'ns die uh uh collega De Vries is is bij je geweest en uh en toen ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1113 Sentence: fn000868.269
ja ik ik kan moeilijk op jouw stoel gaan zitten maar stel dat ik dat nou wel doe dan zou ik sowieso duurder zijn dan die zaak want daar onderscheid jij je mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1114 Sentence: fn000868.289
en daar willen wij ook horen .
[LD-Vfin-INF]

Result #1115 Sentence: fn000868.305
en dat hebben we eigenlijk min of meer gedaan om aan jullie kwaliteitseisen tegemoet te komen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1116 Sentence: fn000868.322
dat moet je niet vergelijken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1117 Sentence: fn000868.431
maar ik kan je één ding garanderen dat moet je gewoon van mij aannemen ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1118 Sentence: fn000869.18
dus die marge bij mij is al veel lager .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1119 Sentence: fn000869.76
dat ben ik bij jullie zeker niet gewend .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #1120 Sentence: fn000869.116
ja uh daar zit een geweldig gat in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1121 Sentence: fn000869.187
nou en dan zeg ik wat ik in 't begin al zei even*x ik wil die die tenten ja die wil ik toch zeker op D hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1122 Sentence: fn000869.198
van nou uh da*a daar zitten we op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1123 Sentence: fn000869.224
nou daar wacht ik iets van jou voor af .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1124 Sentence: fn000869.230
dat dat is onmogelijk dat m*a dat moet je begrijpen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1125 Sentence: fn000869.231
da*a dat kan je ook niet serieus menen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1126 Sentence: fn000869.260
iets nieuws en daar*x verdien je alleen*x maar geld mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1127 Sentence: fn000869.305
dat moet je niet aan mij vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1128 Sentence: fn000873.40
en die wil ik dus gewoon in een package deal afnemen omdat ik die dus ook zo uh te koop aan ga bieden en uh je moet 't zien dat 't dus een compleet pakket wordt .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1129 Sentence: fn000873.54
alleen uh ja d'r zijn toch wel wat artikelen bij die uh bij jullie uh collega-concurrenten om dat zo maar 'ns te noemen toch wel wat uh aantrekkelijker in prijs zijn .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1130 Sentence: fn000873.101
dat probleem wat wij dus in 't verleden wel 'ns ooit gehad hebben is nu inmiddels helemaal opgelost .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1131 Sentence: fn000873.116
dat heb ik in 't verleden toch nog al 'ns een keer gehoord Jos .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1132 Sentence: fn000873.128
dat heb ik dus bij jullie de laatste keer ook al een paar keer meegemaakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1133 Sentence: fn000873.159
uh je hebt inderdaad een korte omzetsnelheid nodig want anders kun je ze op 't eind van 't jaar als winterd*a winkeldochters verkopen en daar kopen we geen van twee wat voor want dat komt onze naam en ons product niet ten goede en voor jullie .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1134 Sentence: fn000875.13
maar dan doe 'k die tenten daar ga 'k mee naar F .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1135 Sentence: fn000875.66
nee joh die xxx man daar kan ik geen geen kant mee uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1136 Sentence: fn000875.69
daar moet je toch die D vasthouden .
[MOD-Vfin-INF]

Result #1137 Sentence: fn000875.156
daar geef je D voor ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1138 Sentence: fn000876.43
je voorraad kost geld dus dat moet je d'ruit stoten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1139 Sentence: fn000876.73
kijk dat caravanspul dat heb je nu allemaal gehad .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1140 Sentence: fn000876.98
want ja uh die verkoper is bij je geweest en uh ja die hoorde dat ik je kende dus vandaar dat ik uh nu voor 't blok zit .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1141 Sentence: fn000876.124
dat trainen gaat beter daar kan je alleen nog een uh een een een blessure in je hoofd aan overhouden maar maar da 's nog niet zo'n probleem .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1142 Sentence: fn000876.185
ja daar heb je gelijk in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1143 Sentence: fn000876.187
ja daar heb je gelijk in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1144 Sentence: fn000876.222
ja maar goed daar leven we toch allebei van ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1145 Sentence: fn000876.230
en ik zit met m'n slaakpzappen-uh-zakken*u op 't G-tarief en dan die rugzakken zit ik op 't F-tarief .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1146 Sentence: fn000876.238
Koos daar kan 'k ze al niet voor neerzetten jongen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1147 Sentence: fn000876.242
daar kan 'k ze niet voor neerzetten Koos .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1148 Sentence: fn000876.259
dat ben jij zo kwijt .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #1149 Sentence: fn000876.274
jij moet uh zakken met die prijs want daar kom ik echt niet mee uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1150 Sentence: fn000876.297
Koos dat uh de*a daar kom ik niet mee door de bocht .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1151 Sentence: fn000876.310
maar nogmaals die tenten zijn goed .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1152 Sentence: fn000876.312
daar blijf ik bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1153 Sentence: fn000876.317
dat zijn toch lekkere warme slaapzakken en die heb je d'r toch bij nodig en dat kleurtje hoort erbij ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1154 Sentence: fn000876.339
en die uh die rugzakken dat gaan we koppelen aan mekaar dat gaan we koppelen aan mekaar .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1155 Sentence: fn000876.340
dat gaan we koppelen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1156 Sentence: fn000882.6
ik was inderdaad nog van plan uh die kant op te komen maar dat is het niet geworden mijn excuus daarvoor .
[PREDC-Vfin-PPART]

Result #1157 Sentence: fn000882.19
dat kan ik me indenken en dat had uh de heer De Vries inderdaad uh ook mij gezegd dus ik heb gewoon besloten met overleg met onze heer De Vries om even contact met u op te nemen over dat feit .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1158 Sentence: fn000882.67
d'r komt nog belading bij en dan ben je toch gauw te zwaar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1159 Sentence: fn000882.118
die wou ik op F zetten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1160 Sentence: fn000882.163
dat heeft ie mij telefonisch uh gezegd dat hij uhm d'rvoor staat dat als d'r eventueel uh iets zou gebeuren van een onderdeel dat hij op zeer korte termijn die zal uh oplossen met mij en dat ik dat met de klant af rechtstreeks van hem naar de klant desbetreffende op een camping st*a ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1161 Sentence: fn000882.173
daar kom ik absoluut niet aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1162 Sentence: fn000887.11
d*a dat hebben we al tijden niet meer gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1163 Sentence: fn000887.25
daar gaat deze order om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1164 Sentence: fn000887.41
ja dat kan 'k niet helpen maar 't is wel zo Henk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1165 Sentence: fn000887.43
e*a e*a en tenten en slaapzakken daar uh daar doen we 't wel goed in uh ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1166 Sentence: fn000887.49
da 's heel vervelend maar dat kan ik verkopen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1167 Sentence: fn000887.50
dat kan ik hier de directie verkopen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1168 Sentence: fn000887.77
dan dan heb ik alleen A op een niveau dat ik zeg nou dat kan ik hier intern verkopen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1169 Sentence: fn000887.100
ja maar dat moet je als totaal zien hè ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1170 Sentence: fn000887.110
die uh die rugzakken hè waarvan jij zegt dat we daarmee een uh een grote afwijk*u hebben ggg met betrekking tot de concurrentie zeg ik van nou dan wil ik daar best wel 'ns een keer wat op laten vallen maar ik kan natuurlijk niet uh ...
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1171 Sentence: fn000887.120
en als ik dan zeg slaapzakken ook in p*a A dat lijkt dan ook en dan doe ik dan die tenten doe ik wat meer maar dan dan weet ik ook niet meer wat ik moet doen joh .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1172 Sentence: fn000887.148
dat g*a dat kan ik haast niet geloven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1173 Sentence: fn000887.182
en uh daar doe 'k ook absoluut niet meer wat anders op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1174 Sentence: fn000887.185
en als jij zegt ik wil van uh van de tenten wil ik G maken want*x dat had ik goed begrepen ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1175 Sentence: fn000887.196
nogmaals ik uh xxx die die uh die A die blijft staan en uh die uh die die uh die tweepersoonstenten maken we dan uh ...
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1176 Sentence: fn000888.27
dat initiatief laat ik uiteraard helemaal aan u over .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1177 Sentence: fn000888.59
nou nee hoor nee hoor daar zijn we niet zo lang uh in beraad geweest maar we hebben dat wel even overlegd .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1178 Sentence: fn000890.49
en met de rugzakken daar blijf ik echt op C zitten hoor .
[MOD-Vfin-INF]

Result #1179 Sentence: fn000890.50
daar ziet u geen uh kans in om daar anders mee te komen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1180 Sentence: fn000890.53
dus daar bied ik u ook al extra in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1181 Sentence: fn000890.68
en uh dat wil ik dan voor één product wel doen maar ik denk toch dat uh de producten waar de me*a uh minste geld uh in omloop is die zal ik dan toch op uh I en H uh H moeten hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1182 Sentence: fn000890.128
uh de discussie dat ligt 'm puur in 't uh in 't prijstraject en dan zeg ik van ja daar kunnen wij niet mee weg .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1183 Sentence: fn000890.138
maar da*a daar kom ik toch niet mee weg .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1184 Sentence: fn000890.154
want met die E daar komt u niet mee weg .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1185 Sentence: fn000890.174
ja daar praat ik over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1186 Sentence: fn000902.34
nou maar daar schiet ik niet zoveel mee op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1187 Sentence: fn000902.38
daar gaat 't om we moeten*z kijken dat we dat inkomen gaan kwijtraken doen we 't wel en uh die dat uitgaande geld dat is dat is de kostenpost niet het gaat echt uh gaat echt om de marge .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1188 Sentence: fn000902.51
de de de de 't uh daar k*a daar kan ik daar kan ik mee uit de voeten .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1189 Sentence: fn000902.56
nee die slaapzakken zit ik ook aan de limiet joh .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1190 Sentence: fn000902.62
dat dat daar zijn we 't over eens ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1191 Sentence: fn000902.63
ah die nee nee daar zijn we 't eigenlijk nog niet helemaal over eens .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1192 Sentence: fn000902.69
ja nou deze prijzen die ik u nou geef zijn ni*a he*a voor mij helemaal niet zo mooi meer hoor maar begrijp wat je bedoelt ja .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1193 Sentence: fn000902.80
ja daar ben ik nog niet helemaal mee mee klaar maar daar k*a zit ik in ieder geval nog beter dan dat wij nu samen zitten .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1194 Sentence: fn000902.94
kijk wij wij wij wij wij hebben een kwaliteit en daar kunnen wij niet aan gaan uh aan gaan uh sleutelen om een uh wat wat producten af te zetten kijk die pro*a xxx die die kwaliteit kost gewoon een bepaald uh bedrag en ja daarvoor moeten wij ze aan u leveren en ja we zitten daar gewoon mee .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1195 Sentence: fn000902.101
nee dat dat dat dat gaat m'n baas niet doen joh .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1196 Sentence: fn000902.106
en ja daar daar draait alles om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1197 Sentence: fn000902.107
en daar draait 't hele leven om tegenwoordig je je hè wat je in je portemonnee krijgt moet genoeg zijn uh zodat je d'r van kan leven .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1198 Sentence: fn000902.111
ja en dat wil 'k toch eigenlijk niet hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1199 Sentence: fn000912.28
heeft u ook gedaan met met dat niveau G I I maar uh d*a ja dat van mij is niet acceptabel en en voor u althans .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1200 Sentence: fn000912.143
als dat een aanbieding zou zijn waar ik over zou kunnen praten dan is natuurlijk dan is de datgene dat de de prijs die ik u net noemde D voor de tenten en A voor de slaapzak en A voor de rugzak dan is dat zal dat geen reëel bod geweest zijn want dan ben ik inderdaad koehandel aan 't bedrijven geweest en die intentie heb ik niet en die hoop ik nooit te krijgen .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1201 Sentence: fn000912.157
die Drachtenaren moeten ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1202 Sentence: fn000912.173
ik zal uh zelfs hoewel dat dat prijsniveau G is een heel uh uh heel slecht prijsniveau vind ik voor die tenten want dan zou ik in principe laat zeggen en dan dan God zegene de greep maar dan zou ik in principe m'n tenten al met verlies moeten verkopen wil ik naar mijn gevoel althans wat de de signalen die ik van onze verkoop krijg en wat ik er dan zelf van bekijk wil ik dan uh zeg maar in die markt blijven voor die tenten dan uh zou ik uh uh die tent met als ik prijsniveau uh van u G krijg moet ik die met verlies verkopen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1203 Sentence: fn000920.18
nee maar ja daar maakt u 't voor ons alleen maar slechter mee denk ik .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1204 Sentence: fn000920.21
ik zal ik zal een andere mogelijkheid geven omdat ik ook de tweepersoonstenten en dat heb ik uh ook in 't begin gezegd vrij weinig kan uhm kan uh uh geven gezien de gezien de productie-uh-mogelijkheden*u op dit moment .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1205 Sentence: fn000924.80
d'r zit uh weinig rek meer in moet ik zeggen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1206 Sentence: fn000924.82
ik zit op een I-E-B-combinatie en dat is uh dat is ja denk ik toch de limit*v tenzij u zegt ik uh ik uh ik laat mijn mijn eis wat betreft uh ja die zeer scherpe prijsstelling van uh van de B laat ik uh laat ik los en dan dan kan ik ja nogmaals maar daar was u uh zeer duidelijk in een I-D-C-uhm-uhm-offerte*u geven .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1207 Sentence: fn000927.23
daar komen wij in ieder geval niet uit nou dus ik ga weer wat water bij de wijn doen de ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1208 Sentence: fn000927.36
dat heb ik uh voorheen ook al gezegd uh ik ben van uh van I ook naar H gegaan en van H naar G en G naar F wat betreft de rugzakken dus uh wat wat 't want daarin is onze winstmarge is al uh minimaal vandaar dat ik uh zou zeggen wat wat is uw tegenvoorstel als u zegt van uh ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1209 Sentence: fn000927.85
daar verdien je bijna niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1210 Sentence: fn000927.102
ja die had ik inderdaad op D staan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1211 Sentence: fn000927.160
daar komen we helemaal niet uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1212 Sentence: fn000927.165
nee nee nee nee nee daar kom ik echt niet uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1213 Sentence: fn000931.49
en eieren ja nou goed dat mag je dan wel wel maken ggg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1214 Sentence: fn000931.52
dat wil ze ook een keer proberen dus uh ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1215 Sentence: fn000931.71
nee dat gaan we wegbrengen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1216 Sentence: fn000931.83
die heb ik ook in de schuur gezet .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1217 Sentence: fn000931.99
die vakbonden hebben onderling ook mot .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1218 Sentence: fn000931.185
maar dat moe*a dat moet jij dan maar vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1219 Sentence: fn000933.21
nou heeft die die dominee Oostbroek*x heeft aangegeven dat ie d'r ook mee wil stoppen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1220 Sentence: fn000933.69
nou dat schiet toch niemand wat mee op ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1221 Sentence: fn000933.70
nee daar schiet niemand wat mee op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1222 Sentence: fn000933.121
die hadden we toch al verkocht ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1223 Sentence: fn000933.157
maar die van woensdag zijn nog niet geannuleerd .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1224 Sentence: fn000935.69
inderdaad uhm daar reageer ik gewoon slecht op want dan kan 'k me moeinder*u minder goed concentreren .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1225 Sentence: fn000935.88
daar hadden jullie afgesproken ?
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1226 Sentence: fn000935.167
maar dat wou 'k effe zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1227 Sentence: fn000935.178
toen zeg ik dus tegen hem en daar bedoel ik dan xxx met Frances mee ja Koen zou het ook niet 'ns aan jezelf kunnen liggen ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1228 Sentence: fn000935.212
die man mag dus absoluut niet van*x bed .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1229 Sentence: fn000938.27
die heb ik ook maar die die grond komt altijd zo omhoog dan bij mij wordt het ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1230 Sentence: fn000938.40
nou die heb ik ook staan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1231 Sentence: fn000938.96
nou ja dat zou je denken ggg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1232 Sentence: fn000938.121
en op die wip nou die wip is nu dus al helemaal kapot .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1233 Sentence: fn000938.164
daar blijf je van af .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1234 Sentence: fn000938.232
die kinderen durven d'r niet meer te komen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1235 Sentence: fn000938.285
oh daar zijn we gisterenavond nog geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1236 Sentence: fn000940.10
dus daar kreeg ie behoorlijk veel meppen van maar de meeste kinderen zijn acht negen jaar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1237 Sentence: fn000940.11
die groep is natuurlijk maar acht à tien kinderen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1238 Sentence: fn000940.14
kan er nog niet een groep voor grotere gestart worden en en die die leeftijdsverschillen zijn gewoon te groot en uh nou ze ze was daar op zich wel heel blij mee .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1239 Sentence: fn000940.30
nou daar zat ook een jongetje een autistisch jongetje bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1240 Sentence: fn000940.60
nee daar komt ie niet voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1241 Sentence: fn000940.68
ja nou ja die jongens kregen geen feedback natuurlijk dus die hadden zoiets van ja 'k doe het liever met hem .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1242 Sentence: fn000940.95
daar moet ik in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1243 Sentence: fn000940.135
d'r zitten een heleboel autistische kinderen op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1244 Sentence: fn000940.147
dat hebben ze dan zelf gemaakt maar hij zwemt gewoon goed .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1245 Sentence: fn000940.155
hij zegt dan kunnen we 'm de schoolslag wel wel leren maar hij snapt die coördinatie heeft ie niet .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1246 Sentence: fn000940.178
was leuk want dat afzwemmen hadden ze dan voor Xxx en nog een jongetje en er waren veel mensen die kwamen kijken .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1247 Sentence: fn000940.183
ggg en waar we heel veel waardering voor hebben is de ouders en daar hebben we een bloemetje voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1248 Sentence: fn000940.195
nou die twee plekken had ie uh .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1249 Sentence: fn000940.225
d'r was ook een gecommitteerde bij zeg maar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1250 Sentence: fn000940.239
maar daar kwam je natuurlijk niet voor hè ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1251 Sentence: fn000940.289
dat ben ik helemaal niet gewend .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #1252 Sentence: fn000940.290
ja dat ben jij natuurlijk niet gewend .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #1253 Sentence: fn000940.328
die gaat ie dan d'ruit plukken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1254 Sentence: fn000946.51
ja daar is die geboren .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1255 Sentence: fn000946.129
die moest ik altijd bevestigen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1256 Sentence: fn000946.186
moet de*d gij werken dat heb ik nooit geregeld nee .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1257 Sentence: fn000946.200
ggg ja dat zal 'k nog 'ns zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1258 Sentence: fn000946.215
en met de sieraden en die boeken en zo ja daar doe de*d gij toch niks mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1259 Sentence: fn000946.216
dus dat moe*a m*a dat moeten de kinderen zelf maar ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1260 Sentence: fn000946.217
ah daar geef de*d gij toch ook niks meer om Willemien .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1261 Sentence: fn000946.218
ja daar staan goeie boeken tussen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1262 Sentence: fn000946.246
die bloem is gauw uitgebloeid .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1263 Sentence: fn000946.250
oh d'r komen weer nieuwe knoppen aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1264 Sentence: fn000948.9
weten*x ze*x over driehonderd jaar zeggen ze goh die mensen zijn allemaal gescheiden ggg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1265 Sentence: fn000948.20
dat kun je toch niet voorstellen maar dan moet je nagaan ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1266 Sentence: fn000948.111
want ik denk wel 'ns ooit die mensen zitten de hele dag op 'r kamer en dan gaan ze om tien uur effe in de zaal een kopje koffie drinken en om drie uur gaan ze effe een kopje thee drinken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1267 Sentence: fn000948.192
en toen is die helikopter toen neergedonderd xxx op dat plein daar van van de gevangenis en daar is ie bij bij ja is ie bij overleden verongelukt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1268 Sentence: fn000948.209
en die helikopter die uh piloot was die man die toen heeft moeten vliegen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1269 Sentence: fn000948.272
dus die die automatische choke is vind ik half .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1270 Sentence: fn000955.5
deze kan ik er zo doorheen halen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1271 Sentence: fn000955.28
'k had een leraar die zegt heb jij een neuspiercing en daar had ik al vier jaar les van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1272 Sentence: fn000955.146
m'n moeder zegt dat zou 'k echt niet uh pikken hoor .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1273 Sentence: fn000955.275
en die andere was je zo zeg maar zonder enge wegen .
[DET-NP] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #1274 Sentence: fn000955.276
en die andere moest 'k wel een hele ...
[DET-NP] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #1275 Sentence: fn000959.11
nee dat moet je niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1276 Sentence: fn000959.42
nee deze zaterdag en zondag doen we dus niets en m'n vriendin kan niet uit .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1277 Sentence: fn000959.68
nou dat moet 'k nog maar even kijken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1278 Sentence: fn000959.150
nou dat vind 'k ook wel knap hoor want je bent achttien dus dat heb je ook snel*x vlotjes gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1279 Sentence: fn000962.56
oh dat gaan we een keer doen in de zomer goed ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1280 Sentence: fn000962.90
daar krijg je van die gele pilletjes voor van die hele kleintjes .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1281 Sentence: fn000965.11
ja maar toch als je hier als ze hier aan 't bouwen zijn ggg moet*z je 'ns kijken daar doen ze nog lang zat over hoor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1282 Sentence: fn000965.45
nou ja dit huis staat er dan nou nog .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1283 Sentence: fn000965.70
hadden ze een tafel staan en st*a en st*a en daar zat alles omheen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1284 Sentence: fn000965.96
en dat moest de*d allemaal opschrijven en wie dan de meeste punten had ja kijk die had dan gewonnen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1285 Sentence: fn000965.184
ja 't was xxx kruimelen en een troep en dan 's avonds dat dat dat moet je toch niet hebben vooral als je*x iets aan 't doen bent hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1286 Sentence: fn000965.279
daar beginnen ze allemaal mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1287 Sentence: fn000971.94
ja d'r zijn zeker hele mooie dingen voor*z teruggekomen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1288 Sentence: fn000971.96
xxx de gezondheidszorg die*x die*x dat kun je niet vergelijken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1289 Sentence: fn000971.113
en daar zit zo'n rekje op daar kunnen ze wat boodschappen in doen en die kunnen daar*z van alles eigenlijk*z een beetje op doen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1290 Sentence: fn000971.166
nee maar bij d'r*z eigen thuis want daar is wel een knoop*x af of of iets en dat ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1291 Sentence: fn000971.193
dat hebben wij praktisch nooit gedaan hoor .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1292 Sentence: fn000971.206
d*a d'r zit niks in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1293 Sentence: fn000971.208
ze zeggen och dan vat de*d nog maar een een pak sap en daar zitten ook allemaal vitamientjes in zeggen ze dan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1294 Sentence: fn000971.251
ja dan zit dat hele dikke zit er al in .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1295 Sentence: fn000973.42
ja want daar zet de*d spullen op die de*d lang kunt bewaren*z .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1296 Sentence: fn000973.148
daar gingen we vroeger altijd naartoe .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1297 Sentence: fn000973.153
en daar ging ik met de jongens dan ook nog wel 'ns naartoe kijken met die carnavaloptochten*u .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1298 Sentence: fn000973.174
dat heb de*z nou al tien keer gezegd*z dat ge 's zondagsavonds vroeg d'ruit moest .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1299 Sentence: fn000973.201
maar dat blijf je toch houden xxx .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1300 Sentence: fn000973.283
dat hebben wij gelukkig nooit nooit gehad zo hier .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1301 Sentence: fn000973.341
ja daar heeft*z ook een bus gereden .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1302 Sentence: fn000979.128
Henri ja oh die kunnen we doorstrepen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1303 Sentence: fn000979.160
ik geef dat unithoofd uh geef ik alle alle roem .
[DET-NP] -> [OBJ2-Vfin-SMAIN]

Result #1304 Sentence: fn000979.189
ja en dat komt omdat die uh d'r is een een geriater bij en uh arts-assistenten die vaker d'r zijn .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1305 Sentence: fn000979.194
nee die geriater is goed hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1306 Sentence: fn000979.274
ik vind die uh die Ruurd vind 'k echt wel een coole kerel .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1307 Sentence: fn000979.299
dat circuit van Zon en Schild is natuurlijk ook uh zwaar roddelbaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1308 Sentence: fn000979.309
oh want dat hebben wij vernomen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1309 Sentence: fn000979.356
nee maar jij hebt al gestudeerd dat mag niet die moet je aan ons ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1310 Sentence: fn000979.358
dat moet je ons influisteren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1311 Sentence: fn001639.2
dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de dierenbescherming .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1312 Sentence: fn001685.4
daar zijn drie verdachten opgepakt .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1313 Sentence: fn001711.2
die ziekte kan dodelijk zijn voor pluimvee maar is ongevaarlijk voor de mens .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1314 Sentence: fn001723.1
België is weliswaar vrij van MKZ maar daar is nu pseudo-vogelpest vastgesteld .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1315 Sentence: fn001732.2
dat compromisvoorstel komt van milieuminister Jan Pronk die in juli de klimaatconferentie in Bonn voorzit .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1316 Sentence: fn001949.4
normaal gebeurt dat na de viering van Koninginnedag in het land maar dit jaar gooit de MKZ-crisis roet in het eten .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1317 Sentence: fn001992.4
in Utrecht begon de vrijmarkt gisterenavond en ook daar was de toeloop groot .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1318 Sentence: fn002097.2
de belangrijkste oorzaak is de MKZ-crisis maar daar kwam 't slechte weer nog 'ns bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1319 Sentence: fn002102.2
dat heeft de brandweer gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1320 Sentence: fn002618.2
dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1321 Sentence: fn002691.4
de campagne begint op half mei met een debat in de Beurs Van Berlage en daar is ook VN-commissaris Ruud Lubbers bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1322 Sentence: fn003003.6
dat heeft zijn club Juventus besloten na ontvangst van een bezwaarschrift van de voetballer .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1323 Sentence: fn003173.3
daar worden bussen ingezet .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1324 Sentence: fn003406.2
dat heeft het ministerie van Landbouw Natuurbeheer En Visserij bekendgemaakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1325 Sentence: fn003409.4
deze week werd bekend dat de FBI per abuis bewijsmateriaal niet aan de verdediging heeft gegeven .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1326 Sentence: fn003546.4
die straf gaat in als De Boer het beroep verliest .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1327 Sentence: fn003776.2
dat heeft minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken gezegd na het gesprek tussen koningin Beatrix en pee*a president Poetin .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1328 Sentence: fn003776.4
daar zit ook materiaal van de Rotary Club bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1329 Sentence: fn003987.2
dat heeft ie geschreven aan een Amerikaanse krant .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1330 Sentence: fn004034.4
degenen die wegens hun verwondingen speciale kleding dragen deden eindexamen in een gekoelde ruimte van de Volendamse school .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1331 Sentence: fn004075.2
't kabinet wil de plaats samen met Waalre en Nuenen bij Eindhoven voegen maar daar voelen de inwoners niets voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1332 Sentence: fn004101.4
die apartheid in de stedenbouw zou het gevolg zijn van marktonderzoeken die de politiek voor zoete koek aanneemt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1333 Sentence: fn004159.4
die landen zouden in tweeduizend vier voor het eerst kunnen meedoen aan de Europese verkiezingen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1334 Sentence: fn004637.4
opvallend is het aanhoudende succes van dure wagens dit jaar zijn er al honderd zesentwintig auto's van drie ton of meer verkocht .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1335 Sentence: fn004828.3
werd de muziek vorig jaar nog door buitenlandse deejays verzorgd dit keer zijn het allemaal Nederlanders .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1336 Sentence: fn004838.3
dit jaar traden voor het eerst alleen binnenlandse deejays op .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1337 Sentence: fn004841.2
dit jaar wordt gerekend op een toename van tien procent .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1338 Sentence: fn005034.3
nu is er één komma acht miljard gulden beschikbaar voor allerlei projecten op het gebied van gezondheidsbevordering en dat bedrag mag van GroenLinks wel verdubbelen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1339 Sentence: fn005443.2
vooral Japan ligt dwars dat land is tegen de regels en straffen in 't compromisvoorstel van conferentievoorzitter Jan Pronk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1340 Sentence: fn005587.2
dat heeft de Keuringsdienst Van Waren vastgesteld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1341 Sentence: fn005677.4
die test doorstond ie volgens technisch directeur Leo Beenhakker met glans .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1342 Sentence: fn005772.2
dat heeft de rechter bepaald .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1343 Sentence: fn006134.2
degenen die op een prik wachten in Zevenbergen worden vermaakt door clowns .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1344 Sentence: fn006160.4
er worden lange files verwacht dit weekend gaan miljoenen Fransen op vakantie of keren terug .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1345 Sentence: fn007101.17
ja d'r z*a dus d'r zit absoluut een vorm van voyeurisme in maar ik denk dat over de hele wereld uh het aantal voyeuristen*u uh bijna net zo groot is als de hele wereldbevolking want willen we dat niet allemaal .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1346 Sentence: fn007102.43
want dat gaat u mij dus nu vertellen hoe ie*u u in 't sprookjes bent gekomen in uw professionele werk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1347 Sentence: fn007103.12
die mensen konden zich daarvoor niet verzekeren .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1348 Sentence: fn007103.15
en dat is het beleid wat de republikeinen middels allerlei acties ook door al die zogenaamde affaires of ze nou wel of niet waar zijn ja dat kun je natuurlijk toch nu niet beoordelen door die naar buiten te brengen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1349 Sentence: fn007103.47
misschien hoop ik 't ook wel een beetje hoor omdat ik inderdaad denk van nou stel je nou toch voor als Clinton 't niet redt dan zal ongetwijfeld met zo'n schandaal bij de democraten zullen de republikeinen de volgende verkiezingen winnen en dat betekent dat als je 't weer hebt over hè die vormen van sociale ongelijkheid in de Verenigde Staten en dan nog maar weer even 't voorbeeld 't feit dat mensen zich niet eens tegen ziektekosten kunnen verzekeren da 's in Nederland ondenkbaar een basisvoorziening als gezondheidszorg daar heeft iedereen hier toegang toe .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1350 Sentence: fn007104.21
en daar w*a was een verhaal verbonden aan die toren va*a die vuurtoren van Eckmühl en daar kwam ik dus niet uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1351 Sentence: fn007104.22
nee maar uh die die vuurtoren was dus wel honderd jaar oud .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1352 Sentence: fn007104.28
nou en dat is me tien keer verteld en ik vertel 't nu één versie maar w*a daar kwam ik niet uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1353 Sentence: fn007105.36
d'r komen ook wel eens nieuwe bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1354 Sentence: fn007106.5
dat beeld werd me gewoon getoond en er werd gezegd van je moet een bedevaartsoord stichten in Nederland .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1355 Sentence: fn007106.22
dat kan je toch maar niet zo besluiten ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1356 Sentence: fn007106.63
nou d'r komen dus dagelijks ook heel wat mensen naartoe en die dus gewoon hier toch een rust voelen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1357 Sentence: fn007107.5
uhm ggg als de verrassing zou zijn dat Sorgdrager zou moeten opstappen naar aanleiding van dit debat alleen dan denk ik dat we die verrassing uh niet zullen meemaken want daar heeft de coalitie gewoon geen belang bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1358 Sentence: fn007107.22
die feiten worden allemaal nagegaan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1359 Sentence: fn007107.31
dat levert allemaal heel onzekere situaties op en de verkiezingen komen d'raan uh dus daar heb je niet zo gek veel aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1360 Sentence: fn007107.49
dat konden we net al even horen aan het uh bij de ingang stonden ook allerlei camera's Sorgdrager al op te wachten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1361 Sentence: fn007108.6
daar komt de minister uit en daar komen de Kamerleden ook uit en dan staan hier de camera's .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1362 Sentence: fn007108.7
daar komt ze dus uit en dan wordt ze hier opgevangen door de camera's .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1363 Sentence: fn007108.29
daar haal je je informatie uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1364 Sentence: fn007108.92
en uh de loyalisten de CDA-fractie die eigenlijk dat kabinet niet wilden maar het dan maar gedoogden daar zijn w*a hele w*a spannende uh situaties geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1365 Sentence: fn007108.96
nou dat citaat uh dat komt vanzelf dat kun je ook nog nalezen ook .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1366 Sentence: fn007108.160
daar ga 'k zitten .
[LD-Vfin-INF]

Result #1367 Sentence: fn007110.10
dat zijn we al een beetje vergeten maar dat was een geweldig iets waardoor de grootheid van de mens werd geaccentueerd en tegelijkertijd z'n ontzettende kleinheid .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1368 Sentence: fn007110.12
ik denk ook nog en dat moet ik ook eerlijk noemen als uh mondiaal verschijnsel en met name in de westerse wereld en dat vind ik het afschuwelijke kwaad van de abortus .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1369 Sentence: fn007116.12
en het was nog maar net eenentachtig of die thema's kwamen inderdaad .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1370 Sentence: fn007116.32
hè want uh d'r werd toch de schijn opgeroepen van uh dit is een geïsoleerde discussie hè dit is een probleem dat moeten we nu oplossen ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1371 Sentence: fn007118.5
maar daar behoort even een hele kleine inleiding bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1372 Sentence: fn007118.47
en dat praten vind ik zo geweldig dat toen ik zag dat er een video te koop was ik die onmiddellijk heb gekocht en ik dacht ha hiermee ga ik aan de slag volgend jaar met die studenten Nederlands .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1373 Sentence: fn007118.77
dat of zo komt heel veel voor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1374 Sentence: fn007119.77
nee d'r is ook helemaal niks mis mee maar je moet er niet zo overdreven over doen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1375 Sentence: fn007119.81
ik heb dit al tien jaar geleden heb ik dat al lang opgemerkt in allerlei trams en bussen en cafés waar je dat kan horen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1376 Sentence: fn007119.96
die gaat ie niet bepalen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1377 Sentence: fn007119.100
die gaat ie niet bepalen bepaalt niks .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1378 Sentence: fn007119.107
daar gebeurt toch ook niks mee ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1379 Sentence: fn007119.134
die deur wordt keihard dichtgegooid .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1380 Sentence: fn007120.12
met name dat laatste is van belang .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1381 Sentence: fn007120.49
dus die ernstige klachten komen voor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1382 Sentence: fn007120.63
alleen d'r zit wel een ander prijskaartje aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1383 Sentence: fn007121.40
en die oplossing moet gewoon dat er dat dat geweld op een gegeven moment stopt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1384 Sentence: fn007121.104
ja d'r zitten dus ook Nederlanders bij uh begrijp ik .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1385 Sentence: fn007122.17
en daar zijn we ja va*a ja eigenlijk vanuit de EO uh ingestapt .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1386 Sentence: fn007122.29
nou aan elke abortus gaat toch een seksuele daad vooraf en daar gaat aan vooraf een hele problematiek rondom relatievorming .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1387 Sentence: fn007122.71
toen uh ik weet nog heel goed kwamen we terug uit Amerika en zagen daar ook uh die Pro-Life-bewegingen echt actief en doctor*v Willke ken ik al heel goed via de omroep en toen zijn we thuis gekomen en daar heb ik gezegd nou uh morgen dan uh ga 'k zeggen dat ik wegga .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1388 Sentence: fn007122.97
dat heeft u zo beleefd ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1389 Sentence: fn007122.100
we hadden toen net de B-status bereikt ik riep toen nog de A-status maar d'r was toen ggg absoluut geen ruimte voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1390 Sentence: fn007123.39
en dat moeten we zo houden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1391 Sentence: fn007124.5
daar komt binnenkort nog wat bij want afgelopen maandag werd in Arnhem weer een groep criminele jeugdige Marokkanen door de politie opgepakt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1392 Sentence: fn007124.8
die voorzitter is Mohammed Azzougarh in 't dagelijks leven hoofd van de afdeling Onderwijs van de gemeente Venlo en hier vanochtend aanwezig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1393 Sentence: fn007124.80
ja goed dat hebben wij behandeld bij deze .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1394 Sentence: fn007126.12
daar wouden ze dus helemaal niet over praten uh dat vonden ze uh een belachelijke vraag en toen dacht ik nou dat is misschien wel 'ns iets voor een stuk op een uh opiniepagina om 'ns te kijken van uh die rol van de pers in de democratie is enorm belangrijk en ik vind dat je dan ook in een volwassen open democratie ook af en toe 'ns kritiek op journalisten mag hebben .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1395 Sentence: fn007127.3
uh nou iedereen kan wel zeggen ja de die rekening gaat een beetje naar beneden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1396 Sentence: fn007127.8
en dat alles omdat je uh zo ontzettend veel uhm winst boekt door direct en minder e*a en d*a en indirect energie uh te verminderen dat je daardoor een over-uh-capaciteit*u aan geld hebt zou 'k haast willen zeggen en dat kun je gebruiken door dit soort zaken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1397 Sentence: fn007128.57
uhm tja uh w*a weet u daar praten we thuis dus niet over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1398 Sentence: fn007129.34
helaas die winkel heeft besloten alleen nog maar piano's te gaan verkopen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1399 Sentence: fn007130.11
deze opname heb ik al d*a al dertig jaar .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1400 Sentence: fn007130.19
uh deze zangers hebben al heel lang volgehouden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1401 Sentence: fn007130.32
en uh uhm daarbij werden in die tijd de stemmen heel erg uh uh op de voorgrond opgenomen dus die stemmen uh domineerden wat boven het orkest uh dus de d*a de dictie was heel duidelijk in die periode .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1402 Sentence: fn007130.89
daar is 't applaus ingebouwd .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1403 Sentence: fn007130.114
dat dat kun je toch wel enthousiasme noemen zeg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1404 Sentence: fn007130.126
en uh daar waren ook programma's bij waar fantastische uitleg werd gegeven hoewel ik dus geen geen noot lees uh was daar meneer v*a v*a Hans Keller die uh de Haydn-strijkkwartetten bijvoorbeeld uitlegde en nou zoals hij het vertelde meende ik het te begrijpen en als je dan die muziek hoorde na die uitleg dan was het uh heel betekenisvol en uh genoot je dubbel als het ware .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1405 Sentence: fn007131.15
uh nou d'r staan heel veel leuke woorden in maar 't woord verkeersinfarct vind ik heel erg leuk want dat is een uh verschijnsel dat uh zie je dagelijks om je heen als je uh met de auto naar je werk gaat .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1406 Sentence: fn007131.25
begin van dit jaar is ie in gebruik genomen door mevrouw Augustijn en uh dat die uitdrukking is zo ontzettend snel overgenomen door allerlei journalisten en andere taalgebruikers dat we d'r niet omheen konden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1407 Sentence: fn007133.38
en deze leerstoel ondersteunt dat .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1408 Sentence: fn007134.24
nee want we we hebben wel we hebben wel afgesproken dat we dit jaar uh veel meer mensen uit de m*a uit de uh Marokkaanse en Turkse en Surinaamse gemeenschap willen uitnodigen maar we hebben d'r zo'n vijfhonderd uitgenodigd en daar zitten ook jongeren bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1409 Sentence: fn007134.28
die houding van die groep moet veranderen maar de andere Amsterdammers moeten ook het goede voorbeeld geven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1410 Sentence: fn007136.9
dat gaan we dan maar even doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1411 Sentence: fn007136.46
deze eerste daar hangen een heleboel bakjes aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1412 Sentence: fn007136.55
o*a boven alle drie de rijbanen een soort grote douchekop met verlichting en daar gaan we nu onderdoor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1413 Sentence: fn007138.31
en dat geld komt waarschijnlijk terecht in de regio Amsterdam want de hoofdstad heeft de beste papieren om te fungeren als proeftuin .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1414 Sentence: fn007146.9
nou dat gaat de minister nou onderzoeken heeft ze toegezegd .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1415 Sentence: fn007146.18
en dat naast tolwegen en naast uh betaalstroken die met name vanuit bedrijfsleven worden gewenst ook dat kan in 't pakket zitten .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1416 Sentence: fn007146.41
maar dat hebben we al eerder gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1417 Sentence: fn007150.9
maar daar hebben we 't vanavond niet over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1418 Sentence: fn007150.98
't is een sluwe rakker en dat is ie altijd geweest .
[PREDC-Vfin-PPART]

Result #1419 Sentence: fn007151.10
want uh je ziet 't nog wel 'ns hè bijvoorbe*a 't voorbeeld Bart Veldkamp die zijn schaatsen wegsmijt of een uh sporter die na niet al te netjes Nederlands praat op 't moment dat ie verloren heeft daar roept Wouter Huibregtsen van dat kan niet .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1420 Sentence: fn007151.51
hij wilde een tijd terug wilde ie voorzitter worden van de Europese Olympische Commissie en dat is toen de Belg Rogge geworden .
[PREDC-Vfin-PPART]

Result #1421 Sentence: fn007151.53
maar nu is Rogge verkozen in uh de board*v van 't Internationaal Olympisch Comité dus die functie komt vrij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1422 Sentence: fn007151.58
dit is natuurlijk uh voeding voor Geesink om nog 'ns een keer naar Samaranch te gaan en zegt van uh Samaranch dit heeft u goed gedaan want zie wat Huibregtsen nu uithaalt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1423 Sentence: fn007152.29
ja dat zal ik vrees ik uh helaas zo moeten concluderen in de zin daar staan dingen in die niet juist zijn .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1424 Sentence: fn007152.62
dat heeft ie verklaard op papier ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1425 Sentence: fn007152.71
ik heb getracht*x met mijn collegae om een proces te leiden te organiseren wat noodzakelijk was geworden op 't moment dat Ard Schenk z'n kandidatuur naar buiten bracht om zo snel mogelijk op een zo zorgvuldig en democratisch mogelijke wijze tot een uitspraak te komen en die uitspraak is er gekomen en die was heel nadrukkelijk en overtuigend .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1426 Sentence: fn007157.2
een fiets of een auto bestaande uit onderdelen en die onderdelen kun je d'r uit halen en die kun je dan weer voor een ander mens gebruiken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1427 Sentence: fn007157.21
en wat ik dan de ziel noem dat kun je niet meten maar je kunt het wel zeer aannemelijk maken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1428 Sentence: fn007157.25
en uh dat kan ik denk ik het beste aannemelijk maken door inderdaad te gaan kijken naar iemand die werkelijk dood is .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1429 Sentence: fn007157.41
er zit dus meer in de mens en misschien zou je kunnen ze*a zelfs kunnen zeggen van die mens de kern het wezenlijke van de mens zou misschien wel eens die ziel kunnen zijn en juist niet z'n lichamelijke*u dat he*a dat is wel heel belangrijk want in het lichaam doe je je ervaringen op in dit leven want stel je maar voor dat je dat lichaam niet hebt dan zou je niks meer kunnen ervaren dus uh nou moet ik even terug naar je vraag die ben 'k even kwijt uhm o ja wat het probleem is .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #1430 Sentence: fn007157.56
of helemaal niet meten maar de 't die die die organen zouden dan ook een uh duidelijke functie kunnen hebben uh naar de ziel toe en wij zijn er stellig van overtuigd dat dat ook zo is .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1431 Sentence: fn007157.73
nou daar heeft een ander nog wat aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1432 Sentence: fn007157.106
en dat vra*a zetten wij grote vraagtekens bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1433 Sentence: fn007157.107
uh het is ook heel verwonderlijk eigenlijk dat de commissie die door de overheid door de minister is ingesteld om uh aan te geven wanneer iemand hersendood verklaard is daar zitten dus neurologen neurochirurgen uh juristen zitten d'r uh zitten d'r in dat die commissie dus op een gegeven moment aangeeft hersendood is dood .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1434 Sentence: fn007157.125
nou zegt die overheid ook of die commissie hersendoodcriteria zegt uh iemand die in uh die hersendood verklaard wordt is in een irreversibel oftewel onomkeerbaar proces terechtgekomen die man of die vrouw zal nooit meer levend echt echt levend worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1435 Sentence: fn007157.151
maar bij de ene zal 't heel snel gebeuren bij de ander zal 't wat langer duren dat kun je nooit exact vaststellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1436 Sentence: fn007157.153
dat kun je niet met een apparaat doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1437 Sentence: fn007158.7
dat kan ik onmogelijk uh als een vergelijking zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1438 Sentence: fn007158.8
ik ben het er mee eens hoor d'r zitten theaterelementen in 't is ook een een een liturgie is ook een spel .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1439 Sentence: fn007159.2
ja alweer schitterende muziek en dan tegelijkertijd je hoort het altijd in een context en dit is een geestige context waarin ik het hoor .
[HD-Vfin-NP]

Result #1440 Sentence: fn007162.5
die zou je daar niet verwachten we hebben Geert Van Bon behoorlijk tempo zien maken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1441 Sentence: fn007164.5
en deze Popov is de man die verslagen moet worden door Pieter Van Den Hoogenband voor wie nu 't gejuich opklinkt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1442 Sentence: fn007168.2
en die honderd tien meter horden is inderdaad ook weer één van die hoogtepunten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1443 Sentence: fn007173.6
Overmars gaat de zestien binnen geeft die bal voor en dan staat de grensrechter staat te vlaggen o*a onbegrijpelijk want die bal wordt teruggespeeld .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1444 Sentence: fn007173.23
dit keer ziet ie de bal achter en ik denk eerlijk gezegd dat ie dit keer wat meer gelijk heeft dan zojuist bij 't constateren van buitenspel .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1445 Sentence: fn007174.14
verliezen is zeker nog erger en dit is inderdaad zo'n wedstrijd waar je aan begint met de hoop dat je wint waar je na een uur denkt de goal zal toch nog wel vallen en waar je tien minuten voor tijd en daar zijn we nu zo ongeveer beland een beetje dat onbehaaglijke gevoel krijgt van inderdaad 't zal toch niet misgaan via een tegentreffer ?
[LD-Vfin-PPART]

Result #1446 Sentence: fn007174.38
ook daar is 't al 'ns wel al wel 'ns gelukt .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1447 Sentence: fn007174.74
ik kan me eerlijk gezegd uh niet voorstellen want dat kunnen wij eigenlijk meekrijgen uit zowel de gezichtsreactie de mimiek van Patrick Kluivert als 't handgebaar ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1448 Sentence: fn007176.8
uh die affaire noemde ik net een soap bent u 't daarmee eens ?
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1449 Sentence: fn007176.11
uh wij maken ons natuurlijk allemaal heel erg druk over het uh privé-leven van Clinton maar d'r speelt wel iets meer namelijk de vraag of ie meineed heeft gepleegd en dat heeft ie gedaan in een procedure die zoals we weten was aangespannen door die mevrouw Paula Jones .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1450 Sentence: fn007176.18
daar zit een bewuste strategie achter .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1451 Sentence: fn007176.19
het lijkt erop we weten dat niet hè die grand*v jury*v proceedings*v zijn geheim dat hij 't in in die procedure lijkt te gaan verliezen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1452 Sentence: fn007176.33
uh wat we overigens niet moeten vergeten 't gaat natuurlijk allemaal over dat Lewinsky-schandaal maar die meneer Starr is independent*v counsel*v voor een een achttal procedures hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1453 Sentence: fn007176.52
maar daar heeft hij zelf helemaal geen greep op want die procedure is een wat meer politieke procedure die wordt gevoerd door 't Huis Van Afgevaardigden en vervolgens is de de berechtende instantie is de Senaat .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1454 Sentence: fn007182.12
en Van Der Vlies maakte zich ook een beetje druk over 't tijdstip van de aankondiging want dat tijdstip heeft natuurlijk alles te maken met de komende verkiezingen en de drang van D66 om zich te laten zien ook al ontkennen ze dat in die kring met klem .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1455 Sentence: fn007186.26
ik bedoel deze gesprekken vinden nu alleen maar plaats dankzij het feit dat de NAVO toegestemd heeft om uh eventueel uh ja eigenlijk je kan zou kunnen zeggen deze besprekingen vinden plaats omdat de dreiging van uh de kant van de NAVO met het gebruik van geweld natuurlijk toch een beslissend element geweest is .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1456 Sentence: fn007186.39
die die muren zijn heel dik volgens mij uh d'r komt weinig naar buiten hè ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1457 Sentence: fn007186.42
uhm 't begon vrijdagavond eigenlijk al een beetje dreigend vanwege de onmogelijkheid de de de de de onwil van de kant van de Servische autoriteiten om die uh delegatie van uh etnische Albanezen om die te laten gaan en om die het land te laten verlaten in de richting van uh van Parijs dus toen dacht ik al nou dat uh die be*a gesprekken komen helemaal niet op gang .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1458 Sentence: fn007186.62
maar die tijdsdruk kan ook helpen natuurlijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1459 Sentence: fn007187.9
en die enquête kostte uiteindelijk de toenmalige minister Van Eekelen en staatssecretaris Van Der Linde van het CDA de kop .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1460 Sentence: fn007187.18
maar hoe Van Boxtel precies adequaat of niet adequaat gaat reageren dat wilde ie nog niet vertellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1461 Sentence: fn007187.24
dat heeft ook niemand ooit beloofd zegt ie .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1462 Sentence: fn007187.32
maar daar gaat een fase aan vooraf en dat is deze namelijk gewoon feitelijk melden wat er aan de hand is technische informatie geven dat kun je niet voor de camera doen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1463 Sentence: fn007187.40
dat heb ik ook gedurende de afgelopen dagen steeds gezegd dat ik daar begrip voor zou hebben .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1464 Sentence: fn007189.2
dat gaat u de hele dag merken tot vijf uur op deze zender .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1465 Sentence: fn007189.3
dit uur gaan we 't vooral hebben over de vraag zijn de Friezen stug ?
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1466 Sentence: fn007189.17
dat dorpje waar ik geboren ben nou opgegroeid ben heette Kortezwaag en de naam daarvan is nu geloof ik alleen nog verbonden aan een sportaccomodatie .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1467 Sentence: fn007189.53
van het beeld dat de mensen buiten Friesland van mij hebben stug en introvert daar klopt geen bal van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1468 Sentence: fn007189.54
nee dat kan ik bevestigen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1469 Sentence: fn007189.60
tenminste dat heb ik in de loop der jaren wel afgeleerd voor zover d'r ooit sprake van geweest is .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1470 Sentence: fn007189.65
van het van het beeld dat mensen buiten Friesland van mij hebben stug en introvert daar klopt geen bal van dat is uh dat was het citaat .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1471 Sentence: fn007189.67
nou dat van die bal zou kunnen want dat is een woord wat ik wel vaker gebruik maar ...
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1472 Sentence: fn007189.82
dat is een brede kijk op de zaak die heb ik het vorige uur een beetje gemist .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1473 Sentence: fn007189.105
nou en daar hebben we uh nog meer tijd voor nodig alhoewel we d'raan komen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1474 Sentence: fn007189.130
maar dat hebben we niet gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1475 Sentence: fn007189.160
uh en ik kan me dat dat kan ik me nou ook wel voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1476 Sentence: fn007189.170
en dat vo*a dat daar kon ik heel goed mee leven dat vond ik eigenlijk heel prima want ik denk van daar kom ik ook beter in uit dan maar dat ging ook niet over voetballen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1477 Sentence: fn007192.23
en die hele bollenstreek is uh boomarm kun je wel zeggen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1478 Sentence: fn007192.39
en wij hebben dan daar tussen die be*a stedelijke bebouwing hebben wij nog stukjes groen en dat zijn kleine postzegeltjes maar 't is uh heel bijzonder groen .
[HD-ADVP] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #1479 Sentence: fn007192.72
en uh uh kijk die p*a die waarde op dit moment uit zich natuurlijk in die grote belangstelling uh van wandelende rust zoekende mensen in uh op zondagmiddagen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1480 Sentence: fn007193.8
nu is er een dader en een bekentenis en daar zou volgens de Belgische justitie uit blijken dat die dader alleen gehandeld heeft .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1481 Sentence: fn007195.17
in de tweede plaats uhm ook dit incident net als 't incident met de affaire-Brinkman in Rotterdam leert dat deze politiewet op een aantal punten faalt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1482 Sentence: fn007195.23
en daar moet iets aan veranderen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1483 Sentence: fn007195.26
en die moeten ook kunnen zeggen van uh die korpsbeheerder functioneert niet of functioneert wel en wat de consequenties daarvan zijn .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1484 Sentence: fn007195.39
en daar voorziet de politiewet ook te weinig in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1485 Sentence: fn007195.72
uhm dat moeten we dus wijzigen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1486 Sentence: fn007195.75
nou dat zou ik niet te snel zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1487 Sentence: fn007198.61
maar zoals met heel veel artikelen daar zit toch ook nog wel 'ns wat uh fantasie weer bij van degenen die de stukjes maken .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1488 Sentence: fn007207.65
of z*a d'r komen ook mensen soms op af die de f*a uh overledene niet gekend heeft maar een familielid van de ov*a ggg sorry van de overledene .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1489 Sentence: fn007207.96
v*a verlof tot verbranding of tot begraven dat ben je verplicht .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #1490 Sentence: fn007209.5
maar daar gaat 't hier niet om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1491 Sentence: fn007209.13
ook daar heb je gelijk in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1492 Sentence: fn007209.52
maar daar acht ik je te hoog voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1493 Sentence: fn007215.56
de we komen d'r nooit en nooit en nooit komen we d'rachter wat ich*u in dat toestel uh heeft gezeten .
[POBJ1-Vfin-PP]

Result #1494 Sentence: fn007215.71
daar moeten we ons concentreren .
[MOD-Vfin-INF]

Result #1495 Sentence: fn007215.105
dat wil ik dus zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1496 Sentence: fn007215.153
dat zullen we ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1497 Sentence: fn007215.161
daar ben 'k mee eens .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1498 Sentence: fn007217.121
die tijd was journalist uh was er niet .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1499 Sentence: fn007226.5
die twee mededelingen zijn als volgt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1500 Sentence: fn007226.7
daar waar 't gaat om informatie die direct betrekking heeft op 't functioneren van commissieleden binnen de commissie distantieer ik mij volledig van wat er gisteren met betrekking tot commissielid Van Der Doel in de pers is verschenen .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1501 Sentence: fn007226.33
deze opdracht luidt waarheidsvinding over de vliegramp in de Bijlmermeer en 't trekken van lessen voor de toekomst .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1502 Sentence: fn007226.61
dit kan zij mede doen doordat de commissie de ontbrekende vrachtbrieven van twintig ton van de lading heeft opgespoord tot op 't laatste velletje papier .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1503 Sentence: fn007228.12
nou dat dat hoor ik nu bevestigd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1504 Sentence: fn007228.52
nou ja ggg noodklok is daarvoor om juist die informatie te vermelden en daar staan dus die gewichten op van die gevaarlijke stoffen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1505 Sentence: fn007228.85
dat hebben ze heel snel en heel goed achterhaald met wereldwijd grote gevolgen voor de uh voor met name Boeing .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1506 Sentence: fn007228.100
daar heb je dus die s*a die noodklok voor die is daarvoor gemaakt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1507 Sentence: fn007228.101
je moet dus zo snel mogelijk bij de autoriteiten komen die daar wat mee kunnen dat is dus de brandweer en dat kun je ook in 't rapport lezen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1508 Sentence: fn007228.115
daar is naar El-Al gebeld d'r is wat verwarring ontstaan uh gegeven moment en dat blijkt uit de context wat er gezegd is ook uit de letterlijke tekst trouwens heeft men geconstruleerd*u ja als je dit uh informatie als explosieven zo in de media want 't ging over de media hè niet over uh bekendmaken bij autoriteiten zet dan zorgt dat voor onnodige onrust dus dat gaan wij niet doen dat laten we over aan degene wiens afdeling dat is .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1509 Sentence: fn007228.117
ja maar de c*a de commissie is daar zeer verontrust over en die verontrustheid deelt u niet .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1510 Sentence: fn007228.128
't is de verantwoordelijkheid van uh iemand van de RLD om 't naar z'n eer*a z'n directe baas te zeggen en die directe baas moet dan maar beslissen wat er verder met de ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1511 Sentence: fn007228.130
nee hoor die hele RLD heeft niks met die lading te maken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1512 Sentence: fn007228.133
en daar moet 't zo snel mogelijk heen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1513 Sentence: fn007228.134
en die brandweer moet v*a ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1514 Sentence: fn007228.136
u zegt die hele RLD heeft niets met die lading te maken maar op 't moment dat ze informatie over die lading hebben fout of niet fout en die n*a e*a en die uh r*a die informatie is relevant dan is 't toch gewoon al was 't maar hun wat zal ik nu 'ns n*a noemen voor ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1515 Sentence: fn007228.156
nee ze zij verzamelen een aantal gegevens namelijk de gevaarlijke lading dat hebben ze gedaan en da 's overigens een proces wat in pas d*a dagen na de ramp zich ontwikkelt en ze verzamelen gegevens over hoe hoe was de belading hoeveel gewicht was aan boord hoe was 't verdeeld over 't vliegtuig .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1516 Sentence: fn007228.187
t*a u zegt dat proces had eerder moeten stoppen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1517 Sentence: fn007228.189
maar die man of vrouw is bang .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1518 Sentence: fn007228.193
nee maar dat moet je dan ook toelichten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1519 Sentence: fn007233.14
daar blijkt 't al wel uit ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1520 Sentence: fn007233.46
dat kan ik knap lastig vinden zo nu en dan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1521 Sentence: fn007235.14
dat kan ik geloof ik niet voor m'n verantwoording nemen om mezelf een heiden te noemen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1522 Sentence: fn007235.29
daar ben ik geboren .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1523 Sentence: fn007235.84
dat uh kan ik niet ontkennen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1524 Sentence: fn007235.97
nee vakantie daar begin ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1525 Sentence: fn007235.137
dat zou uh 'k zou 'k niemand toewensen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1526 Sentence: fn007235.148
nou daar schrik je natuurlijk ook van als je in mijn schoenen staat .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1527 Sentence: fn007237.42
want die getui*a die getuige heeft die cockpitvoicerecorder gezien begrijp ik ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1528 Sentence: fn007237.44
uh die getuige verklaart inderdaad dat apparaat in zijn handen te hebben gehad .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1529 Sentence: fn007241.28
dat moeten we nog maar zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1530 Sentence: fn007241.33
dat i*a ook dat is terug te draaien maar dat heeft tijd nodig .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1531 Sentence: fn007248.4
die band is helemaal top .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1532 Sentence: fn007248.13
ja maar d'r is niets fijners dan dat er mensen naast je en voor je en achter je staan die eigenlijk net iets beter zijn want daar ga je namelijk zo heerlijk hard van werken .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1533 Sentence: fn007248.98
ggg en dan dacht ik oh ja die kop moet natuurlijk ggg ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1534 Sentence: fn007248.107
en ik ik ik de mentaliteit daar is heel hard .
[MOD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1535 Sentence: fn007248.112
want dat kunstje wat ik hier kan kan ik daar natuurlijk ook .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1536 Sentence: fn007248.113
maar 't daar maken is van een totaal andere orde .
[MOD-INF] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1537 Sentence: fn007248.155
ja xxx en dat moet ik ook goed doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1538 Sentence: fn007249.32
en die traditie is heeft te maken met met met de uh uh belangstelling vooral van protestants-christelijke zijde .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1539 Sentence: fn007249.36
en die traditie is eigenlijk ook rond achttienhonderd ik weet niet of dat nou direct wat met de Franse Revolutie te maken heeft maar je zou bijna denken van wel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1540 Sentence: fn007249.72
en die informatie wordt pas nu in de laatste decennium aangevuld met bijvoorbeeld Dode Zee-rollen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1541 Sentence: fn007250.10
uh nou die uh die sleutel ligt al uh bij 't kind van achtentwintig toen 't uh toen ik die voorlas dus uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1542 Sentence: fn007250.48
uh kijk we krijgen veel boeken onder ogen en uh d*a ggg daar uh v*a vertel je uit of uh vertel je over en dan wel uh je vertelt er uh je leest er iets uit voor als je 't saillant vindt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1543 Sentence: fn007252.30
en we zien ook premier Kok gisteren die dan zegt ja wat minister Zalm daar zei dat is nog niet in 't kabinet besproken maar dat heeft ie als minister van Financiën gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1544 Sentence: fn007252.46
je gaat zeggen arbeid hè dus salaris loon pensioen winst lijfrente al die dingen die worden progressief belast en we zetten de inkomsten uit vermogen apart en die gaan we proportioneel dus tegen een vast tarief belasten dertig procent .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1545 Sentence: fn007252.54
en die zekerheid is er niet ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1546 Sentence: fn007252.60
dus het vermogen wordt genomen daar n*a g*a neemt men fictief bij aanname vier procent van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1547 Sentence: fn007252.85
als je 't dus een jaar uitstelt dan is 't tweeduizend twee en dan hebben we weer 't jaar van de verkiezingen en dan glijdt dat hele voorstel weg dus ze willen dit pronkjuweel dat willen ze d'r wel doorheen slepen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1548 Sentence: fn007252.102
die vermogensrendementsheffing is wel zo uniek dat 't nergens in Europa uh zelfs niet nergens in de wereld voorkomt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1549 Sentence: fn007252.105
en je zou kunnen zeggen de vermogensbezitters en d'r zijn veel ouderen natuurlijk ook bij die uh hebben toch succes geboekt want uh door de hoge belastingdruk verdween men naar België uh maakte men allerlei fiscale constructies .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1550 Sentence: fn007252.115
uh ze ze uh ze moeten alles onderzoeken en dat hebben ze gedaan en ze moeten 't goede behouden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1551 Sentence: fn007254.9
ik heb een vertrouwelijk gesprek gehad met de heer De Vries en daar doe ik geen mededeling over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1552 Sentence: fn007254.23
uh of dat gehonoreerd wordt uh daar spreek ik me nu ook niet over uit maar als dat niet gehonoreerd zou worden om wat voor reden dan ook dan heeft de kiezer uh ten opzichte van Partij Van De Arbeid en VVD heel helder gezegd jullie hebben alle twee gewonnen en dan zou dus zo'n combinatie uh in ieder geval moeten worden onderzocht .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1553 Sentence: fn007255.20
en die stof uh daarvan is bekend dat ie in staat is om de absorptie van cholesterol in het maagdarmkanaal te verlagen en deze margarine heeft dus ook dat effect .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1554 Sentence: fn007258.21
en dat alles wordt door mij uit 't raam van de bovenste verdieping gadegeslagen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1555 Sentence: fn007258.56
dat v*a vrachtvervoer is heel matig maar uh wordt door de treinenliefhebber natuurlijk gerespecteerd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1556 Sentence: fn007258.62
en ik heb ook die vreselijke bladeren van die bomen die nu verdwijnen die heb ik voor een groot deel daar in die in dat gat waarvan ik dus vermoed dat 't een vijver was geveegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1557 Sentence: fn007259.23
't is ook zo dat die dat wijfje zet die eieren dan af en op 't moment dat die eieren dat wijfje verlaten worden ze bevrucht door 't mannetje en pas daarna wordt die uh geleimantel daaromheen gevormd en dan pas wordt het zo'n massa .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1558 Sentence: fn007259.28
en dat is nog erger wanneer die eieren uiteindelijk kikkervisjes worden want die kikkervisjes zijn weinig mobiel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1559 Sentence: fn007261.21
die zal ik 'ns een steuntje in de rug geven .
[OBJ2-Vfin-INF]

Result #1560 Sentence: fn007261.28
dat is wat ik heb tegen elke vorm van fundamentalistische godsdienst want kijk je bijvoorbeeld naar de fundamentalisten in de Verenigde Staten dan willen ze dat de federale overheid zorgt dat abortus verboden wordt dat 't gebed op school opnieuw uh uh op op 't podium verschijnt uh dat wij allemaal in feite volgens de regels van de fundamentalistische christenen moeten leven en ja wacht 'ns even daar ben ik niet voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1561 Sentence: fn007262.11
alleen uhm op een kleinere schaal maar ook daar zou 't wachtwoord waakzaamheid kunnen zijn .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1562 Sentence: fn007262.12
en ook daar voel je iets van een uhm merkwaardige broeierigheid die net niet aan de oppervlakte komt .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1563 Sentence: fn007265.11
maar haute couture is toch kunst dus je zou moeten bedenken d'r zal toch ergens een pot voor moeten zijn .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1564 Sentence: fn007265.12
dat zou je zeggen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1565 Sentence: fn007265.36
maar ja die man had geen enkele armslag .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1566 Sentence: fn007265.103
nee nee nee die Max Heymansstichting was al veel ouwer .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1567 Sentence: fn007265.116
maar kijk als we die daar veilen en dat komt gewoon op Max z'n bankrekening dan zegt die bank natuurlijk hallo uh aju dus daar hebben we niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1568 Sentence: fn007265.151
die muntjes worden op mit*u moment nog helemaal niet uitgegeven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1569 Sentence: fn007265.153
die muntjes ga ik nu ...
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1570 Sentence: fn007265.155
en ik zal je eerlijk zeggen wij zijn dus van plan als stichtingsbestuur om een jury te benoemen en dat stichtingsbestuur moet waarschijnlijk ook nog uit worden gebreid .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1571 Sentence: fn007267.7
nou dat hebben mensen dus zo benoemd dus uh ik neem 't nu maar over .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1572 Sentence: fn007267.39
maar d'r komt helemaal geen ziekte in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1573 Sentence: fn007268.17
daar ging 't dat kabinet om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1574 Sentence: fn007268.19
daar ging 't dat kabinet om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1575 Sentence: fn007268.43
de koppeling tussen de inkomens uh of tussen uh de de de uitkeringen en 't minimumloon en dat minimumloon is dan weer gekoppeld aan de aan de inkomensontwikkeling .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1576 Sentence: fn007268.45
dat uh mechanisme is toch wel 't uhm nou misschien wel één van de belangrijkste erfstukken van 't kabinet geweest .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1577 Sentence: fn007268.86
en dat idee is toch ook ook een beetje verlaten uh tegenwoordig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1578 Sentence: fn007273.6
dat laatste lijkt er in de toekomst niet beter op te worden nu Jurgen besloten heeft voorgoed bij uw ex-vrouw te gaan wonen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1579 Sentence: fn007274.24
en die asielzoekers mogen geloof ik niets .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1580 Sentence: fn007277.8
uh dus daar moet een uh een bedrijfseconomische afweging in worden gemaakt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1581 Sentence: fn007277.16
uh in die trein bijvoorbeeld uhm ja dat moet je nog maar afwachten of d'r een zitplaatsje voor je is .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1582 Sentence: fn007277.62
en als je dan hier zo uh inderdaad rond Hilversum in 't Gooi ziet dat op het stukje tussen Naarden-Bussum en Hilversum tien treinen per uur mekaar op de hielen zitten door 't Gooi heen en d'r af en toe nog 'ns een goederentrein doorheen moet dan betekent het gewoon dat moeten wij ook erkennen dat de dienstregeling kwetsbaar is .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1583 Sentence: fn007280.33
die Zwolse k*a uh kwakpan is uit die periode en daarna hebben de pannen zich uh uh ggg hè ontwikkeld .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1584 Sentence: fn007280.56
en daar hangt ie dus zo mee aan de aan de panlat met uh met uh ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1585 Sentence: fn007280.96
dus als je een achttiende-eeuw-uh-g-uh-se*u gevel zie dan willen we daar ook uh ja graag een acht*a daar hoort een achttiende-eeuwse pan bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1586 Sentence: fn007280.103
uh en uh uh ons gaat 't om het behoud van de authentieke waarde daar staan wij voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1587 Sentence: fn007286.28
en uhm ik vind juist die sfeer van intrige van uh ik hè ik wip jou van de troon die sfeer is wel degelijk echt hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1588 Sentence: fn007287.27
dat kan ik me voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1589 Sentence: fn007287.52
uh dat w*a wil ik echt wel graag even vooropstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1590 Sentence: fn007288.30
kijk dat wil ik d*a echt heel graag en oprecht van je horen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1591 Sentence: fn007288.33
daar krijg 'k echt kouwe rillingen van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1592 Sentence: fn007288.47
ik zocht nog effe naar 't naar 't uh juiste kerkelijke woord maar dat kon 'k niet vinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1593 Sentence: fn007289.41
uh dat dat g*a gerucht wordt hardnekkig rondverteld en de media kunnen keer op keer op keer uh schrijven dat 't niet zo is .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1594 Sentence: fn007289.168
en opeens werd er een gevoelige snaar geraakt en toen kwam daar nog bij dat niet alleen in Engeland 't publiek opeens geraakt was door die beelden maar dat er bovendien één gitarist naar de televisie zat te kijken en die dacht van ja maar dat kunnen we toch niet over onze kant laten ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1595 Sentence: fn007289.184
dat woord alleen al heeft meer effect dan alle campagnes voor en tegen die er uh geweest zijn .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1596 Sentence: fn007296.11
xxx puur economische reden en d'r is niks uh magisch aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1597 Sentence: fn007296.30
en in die ronde pot daar komt dan stroom binnen uit de installatie daarachter .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1598 Sentence: fn007296.57
d'r zit nog een hele hoop bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1599 Sentence: fn007296.86
nou dat vingerexperiment is dus diat*u magneetje zit in dat punt waar die in labiel evenwicht is dus normaliter zou die altijd of naar beneden donderen of die andere magneet invliegen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1600 Sentence: fn007296.95
en dat tegenveld wordt in feite gemaakt door alle geladen deeltjes die in uw vingers zitten die een klein beetje zich anders gaan bewegen om te zorgen dat ze een klein kringstroompje krijgen die een veld daartegenin maakt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1601 Sentence: fn007302.38
d'r zat een beweging in bij Marieke Wijsman maar ik weet niet of de scheidsrechter een valse start gaat geven .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1602 Sentence: fn007302.61
ook die is sneller dan tot nu toe in dit seizoen want dat was eenenveertig nul één .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1603 Sentence: fn007302.81
daar bijt je je gewoon in vast .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1604 Sentence: fn007304.27
ggg en dat antwoord wat 'k dan krijg is meestal een glimlach .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1605 Sentence: fn007311.6
mijn vader had op de deel niet zoveel ruimte voor de melkkoeien en werd deze schuur ook eigenlijk en dat heet eigenlijk in 't Twents de sköppe*d werd ook gebruikt uh om koeien in te zetten .
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> [NUCL-DU] -> [CNJ-CONJ] -> root

Result #1606 Sentence: fn007311.63
maar aan de zijkanten twee hele kleine kabouterdeurtjes nou daar kom ik niet doorheen zonder me heel diep te bukken .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1607 Sentence: fn007311.74
maar die deuren konden ook open .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1608 Sentence: fn007311.111
ja en je kon dan vooraan vaak al horen in de keuken oh d'r komt*z volk aan want de niendeure*d ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1609 Sentence: fn007311.152
daar sliep iemand in hier ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1610 Sentence: fn007311.158
de grote keuken daar gaan wij ook naartoe hè ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1611 Sentence: fn007311.161
ja deze wastafel was er vroeger ook .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1612 Sentence: fn007324.28
ja 't is uh die ruimtelijkheid vinden we zo belangrijk in gebouwen .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1613 Sentence: fn007324.31
en die niveauverschillen zijn altijd voor ons zeg maar gebieden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1614 Sentence: fn007324.38
die zuilen zijn niet recht maar lopen schuin .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1615 Sentence: fn007324.75
nou daar voel je je niet prettig in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1616 Sentence: fn007324.143
dus daar bij de dienstingang die ook bij de metro ligt is 't gebouw 't laagst .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1617 Sentence: fn007324.146
maar daar waar 't verkeer zeg maar uh in dit geval rijdt zijn dus de clusters hoger .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1618 Sentence: fn007324.166
dit gebouw kronkelt er een beetje doorheen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1619 Sentence: fn007330.5
ggg en dat hebben we van een boer gekocht en daar een uh mooie tuin van gemaakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1620 Sentence: fn007330.32
door 't weiland hebben we een sloot uh gegraven of laten graven die aansluiting heeft op de normale sloot en die sloot heeft weer aansluiting op de Vecht .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1621 Sentence: fn007330.70
mensen die in de stad wonen voor die is 't wel leuk om 'ns uh naar i*a in de natuur te gaan zitten .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1622 Sentence: fn007333.15
en daar kijk je dus iedere dag op uit ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1623 Sentence: fn007333.17
daar kijk je op uit ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1624 Sentence: fn007333.40
nou soms he*a heb j*a wel 'ns idee van dit heeft wel 'ns eerder iemand getekend .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1625 Sentence: fn007333.84
daar maak ik uh de schetsen mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1626 Sentence: fn007333.96
daar maak je zo'n mooie prop van en die gooi je naar achter .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1627 Sentence: fn007333.108
nou dit eerste ritueel is altijd uh xxx m'n 3B-potloodje van de vorige dag wat uh al uh lang niet meer spit*u is in de potloodslijper te doen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1628 Sentence: fn007333.126
want kijk die kan ik ook tussen de chaos direct vinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1629 Sentence: fn007333.127
daar uh t*a in*a inkt 'k 'm in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1630 Sentence: fn007333.161
da 's ook weer heel goedkoop pennetje en dit pennetje uh heb ik al meer dan uh vijfendertig jaar .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1631 Sentence: fn007333.171
dus die au*a ggg auteur heeft zelf wat boeken achterovergedrukt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1632 Sentence: fn007333.174
als ik ze lees dan dat daar kijk ik een paar seconden naar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1633 Sentence: fn007339.5
goed dat allemaal vanmiddag maar dit uur is zoals u weet voor Argos .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1634 Sentence: fn007339.8
die Koerden vluchten dan uit Turkije komen onder meer in Nederland terecht vragen hier asiel dat krijgen ze lang niet altijd en worden dan teruggestuurd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1635 Sentence: fn007345.10
nou daar wilde de PVDA absoluut niet aan als compromis tussen VVD en PVDA had Cohen bedacht dat kinderen van zestien en zeventien dan niet meer voor die regeling in aanmerking zouden komen als ze in hun eigen land zelfstandig kunnen fonctio*a functioneren en dan ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1636 Sentence: fn007349.2
die regeling wordt iedere keer weer verlengd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1637 Sentence: fn007349.63
uh en dat gesprek heeft dus niet kunnen plaatsvinden en ik voel d'r ook niet zo gek veel voor om project voor project te gaan beslissen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1638 Sentence: fn007349.80
dat hebben we dus geaccepteerd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1639 Sentence: fn007349.83
en die die verbinding is gelegd in Suriname zelf .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1640 Sentence: fn007353.8
die kun je nooit meer loslaten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1641 Sentence: fn007353.35
want daar gaat 't dan ook nog over de hele discussie .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1642 Sentence: fn007353.52
hè en en die beesten die we nou kunnen vangen zijn waarschijnlijk broertjes en zusjes van wat we hier hebben zitten terwijl de acht of negen die bij Xxx zaten hebben ze om laten ploegen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1643 Sentence: fn007353.121
en uh dat 't in 't buitenland niet opvalt in Tsjechië met duizenden hamsters uh ja dat kan me voorstellen maar als je over tientallen praat die je monitort zoals wij gedaan xxx je ziet dat grondbewerking een negatieve invloed heeft en bovendien bij zulke lage aantallen neem je gewoon 't risico niet hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1644 Sentence: fn007353.130
hè heel simpel en die driehonderd zijn niet gevonden bij Heerle .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1645 Sentence: fn007353.140
zo overduidelijk 't probleem al een gevecht was de komende vijf jaar en die afweging maken we hier ook intern willen we onszelf naar de knoppen helpen en overspannen en uh en uh met mensen die niet willen of die s*a te dom zijn om te snappen wat wat ieder kind kan zien ...
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1646 Sentence: fn007359.10
maar uh vijfennegentig sindsdien zit de schrik er goed in in Ochten want ja die dijk waar we dan nu op uitkijken daar zaten scheurtjes in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1647 Sentence: fn007359.18
dit st*a gedeelte is dus wel aangepakt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1648 Sentence: fn007366.10
en uh ja die kerk neemt een hele belangrijke plaats in in die dorpsgemeenschap .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1649 Sentence: fn007366.11
en d'r rondom liggen hele grote boerderijen .
[OBJ1-PP] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #1650 Sentence: fn007366.60
en daar lopen wij gewoon met onze schoenen overheen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1651 Sentence: fn007372.49
en ook dat is een ramp voor onze democratie .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1652 Sentence: fn007374.13
dat ding is de absurditeit .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1653 Sentence: fn007374.27
dat Joshua zoals 't zoontje heet uiteindelijk echt een tank wint maakt van La*v Vita*v È*v Bella*v weer 't sprookje dat 't in de eerste deel van de film al was .
[CMP-CP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1654 Sentence: fn007375.12
en dat was eigenlijk een scheepsart*a hij had maar één specialisatie en dat was syfilis daar wist ie alles van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1655 Sentence: fn007375.23
en ik weet niet of 't aan mij ligt maar die sfeer heeft d'r nog heel lang een soort van van verderf heeft in deze buurt geheerst .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1656 Sentence: fn007375.39
en dat tuintje is niet om bloemetjes te doen maar dat is om plaats te plaats in te ruimen voor zichzelf .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1657 Sentence: fn007377.2
alle kranten daar maakten zijn overlijden bekend .
[MOD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1658 Sentence: fn007378.6
die vrouwen liggen daar te hongeren net als die groep mannen onlangs en nu weer met als doel het verkrijgen van een verblijfsvergunning .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1659 Sentence: fn007378.32
maar daar maken die negenhonderd toch niet zoveel verschil op ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1660 Sentence: fn007379.5
daar kon de hele vrouw kennelijk wel in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1661 Sentence: fn007382.11
maar dat argument is niet doorslaggevend .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1662 Sentence: fn007383.13
maar dat spel was toch ook weer echt want 't waren echte mensen met echte emoties .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1663 Sentence: fn007385.45
deze beweging is niet meer te stoppen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1664 Sentence: fn007386.12
dat hele verhaal werd afgelopen zondag dus op televisie verteld aan de hand van interviews met alle Nederlandse betrokkenen en de daar geschoten beelden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1665 Sentence: fn007386.13
die uitzending leverde tal van reacties op veel positieve maar ook heel veel negatieve onder andere van TV-recensenten van landelijke dagbladen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1666 Sentence: fn007387.18
daar gaat De Plek over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1667 Sentence: fn007391.6
dit uh huis met die rooie steentjes met die ronde erker daar heb ik de eerste achttien jaren van m'n leven doorgebracht .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1668 Sentence: fn007391.42
ja daar weet je zelf dus niks meer van maar was dat geen ggg geen moeilijke tijd voor voor de Van Bommels ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1669 Sentence: fn007391.179
daar moesten we elke zaterdag naartoe en dan kregen we van een mère*v zoals we die noemden .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1670 Sentence: fn007391.183
ja maar wa*a i*a i*a dat kan me niet voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1671 Sentence: fn007391.196
die brand was toen was jij een jaar of tien weet je nog van .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1672 Sentence: fn007391.200
dat kan ik me nog heel goed herinneren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1673 Sentence: fn007391.202
daar had de familie uh redelijk veel uh plezier om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1674 Sentence: fn007391.206
en door die uh afgebrande fabriek liep en dat 't uh grote indruk op me maakte dat we houten leesten die we in die tijd hadden die helemaal verkoold waren die konden we op de grond gooien en die spatten uiteen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1675 Sentence: fn007391.212
maar goed uh dat soort dieptepunten maak je mee in in een lange geschiedenis van tweehonderd zestig jaar .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1676 Sentence: fn007393.40
daar komen vandaag nog twee halve-finalisten bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1677 Sentence: fn007393.93
ja maar ook dat is dubbel .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1678 Sentence: fn007393.98
en ook dat is dat dat dubbele dat ambivalente wat er een beetje in zit .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1679 Sentence: fn007397.21
en 't balbezit ook dat zal niet uh verrassend zijn .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1680 Sentence: fn007397.23
nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat en ook dat weten we uit de Champions League balbezit an*v sich*v niet zoveel zegt over de krachtsverhoudingen in de wedstrijd waarin met name opvalt dat uh Nederland dus speelt met Numan en uh Bosvelt op de beide vleugelverdedigerposities .
[HD-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1681 Sentence: fn007404.33
deze bal gaat aan de zijkant van 't veld over de lijn heen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1682 Sentence: fn007404.45
ook dat kan er nog wel bij .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1683 Sentence: fn007405.69
en daar zit ook uh Joost Valgaeren bij terwijl de tijd maar doortikt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1684 Sentence: fn007418.47
ja daar zit een uh waanzinnige ijzeren grendel in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1685 Sentence: fn007418.49
ja d'r zit een grote grendel in en je ziet ook dat er twee sloten zijn .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1686 Sentence: fn007418.51
want deze kluis heeft alles te maken met de Noordse Compagnie .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1687 Sentence: fn007418.78
dus deze kluis is gewoon met al zijn laatjes documentenkast .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1688 Sentence: fn007418.98
d'r kwamen steeds nieuwe leden bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1689 Sentence: fn007423.36
en dat moment is zo belangrijk voor mij geweest omdat 't voor mij aangaf waar ik mee bezig was en wat de impact is van dit vak .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1690 Sentence: fn007429.23
maar*x die penalty werd gemist .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1691 Sentence: fn007433.18
en kijk ik aan Joegoslavische zijde ook daar zie ik ondanks 't feit dat de heren allemaal met de gezichten naar ons toe lopen ...
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1692 Sentence: fn007433.40
ook dat werkt .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1693 Sentence: fn007437.8
toen zei die alleen nee deze mat is waarschijnlijk nog iets beter dan uh de mat uh inmiddels in de Arena is maar dat open stadion geeft in ieder geval nog een kleine tienduizend mensen de gelegenheid om 't uh de start van deze wedstrijd niet l*a ieder geval koesterend uh in 't zonnetje te kunnen gaan volgen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1694 Sentence: fn007437.20
dat gaan we ook snel zien trouwens dat dat uh ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1695 Sentence: fn007437.31
Van Der Sar die nog even wordt ingeschoten door Overmars en Davids terwijl de beide aanvoerders in de middencirkel of uh mik*a ik wil zeggen in de middencirkel omdat ik ze op een monitor zie staan uh ter hoogte van de middenlijn maar ook dat gebeurt nog steeds bij de zijlijnen bij de aanvoerders .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1696 Sentence: fn007446.43
dat kan je wel aan 'm toevertrouwen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1697 Sentence: fn007446.53
Nederland uh met een uh hoog balcirculatietempo en dat hebben we een uh aantal wedstrijden niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1698 Sentence: fn007446.247
dat mag je ook eigenlijk verwachten van twee ploegen van dit kaliber .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1699 Sentence: fn007447.125
oh jammer Dennis Bergkamp die actie komt een keer .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1700 Sentence: fn007447.217
balbezit uh voor de Fransen maar ook dat lukt niet goed want Vieira kopt de bal dan over z'n voorwaartsen*x Trezeguet in dit geval heen en is 't balbezit voor Frank De Boer .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1701 Sentence: fn007447.307
en die hoekschop die is gevaarlijk met 't rechterbeen want daar kwam ook de openingstreffer van de Fransen vandaan Sander Westerveld rekt zich een keer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1702 Sentence: fn007451.17
en die hoekschoppen zijn levensgevaarlijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1703 Sentence: fn007451.114
ongeveer die plaats daar gaat Frank De Boer de bal zo dadelijk ophalen terwijl er nog eventjes gekeken wordt hoe 't is met Boudewijn Zenden .
[LD-Vfin-INF]

Result #1704 Sentence: fn007451.135
daar staat ook fair*v play*v voor op z'n shirt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1705 Sentence: fn007451.139
twee keer daar geloof ik niet in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1706 Sentence: fn007451.149
uh hij moet dus gaan proberen die drie drie op 't uh scorebord te brengen maar daar ziet 't echt niet naar uit want Nederland speelt goed speelt attractief voetbal en zit erbovenop .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1707 Sentence: fn007451.261
en hij gaf de bal dan nu in dit geval wilde ie 'm op doel schieten maar die bal kwam heel gevaarlijk voor waardoor Dor*a Djorkaeff bijna de bal binnen kon tikken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1708 Sentence: fn007451.308
Winter kan ook nog voor Bosvelt maar dat moeten we maar even afwachten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1709 Sentence: fn007484.42
Franziska Van Almsick heeft ooit vijf keer een persoonlijke gouden medaille gehaald maar ja dat was ook een fenomeen maar daar is ook niets meer van over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1710 Sentence: fn007485.4
want ja die jongen is nog jong en het r*a drukt eigenlijk een een zware last op 'm want zijn tijd is eigenlijk belangrijk of we wel in de prijzen vallen of niet in de prijzen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1711 Sentence: fn007485.18
want uh het gaat om de achterstand die die op de andere ploegen heeft en die achterstand wordt absoluut niet groter en ik denk zelfs dat ie een klein beetje inloopt op de man die naast hem ligt in baan zes .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1712 Sentence: fn007485.27
want daar gaat het tenslotte om bij deze wisselslagestafette .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1713 Sentence: fn007485.40
Pieter Van Den Hoogenband die nu werkelijk als een grootvorst naar voren gaat en ook de aanval opent op de Duitsers en uh dat wil ik nog zien in die laatste meters want Pieter Van Den Hoogenband die komt ontzettend dichtbij en bij 't keerpunt heeft ie de Duitser al bijna te pakken en dat wordt ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1714 Sentence: fn007485.67
en dat heeft geen enkele Europeaan ooit eerder bij een EK-toernooi gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1715 Sentence: fn007493.84
die uh kennen onmiddellijk uh de plekken waar uh prooien gevangen kunnen worden en daar gaan ze onmiddellijk weer naar terug .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1716 Sentence: fn007520.12
Feyenoord wist ineens weer hoe ze moesten voetballen dus daar was ook niks bijzonders meer aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1717 Sentence: fn007520.42
tja zeiden de tal*a talloze journalisten die mij deze week belden in de hoop dat ik deze kunst op zijn plat-Rotterdams wel weer lekker af zou kraken dat is dan heel jammer want leuk daar hebben wij niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1718 Sentence: fn007566.46
deze brief is gericht aan jullie twee .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1719 Sentence: fn007567.33
en 't leuke dat wou wilde ik ook nog zeggen van van dit deel vind ik dat ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1720 Sentence: fn007567.55
bovendien uh werd er ook echt muziek gemaakt want daar draaide 't uitei*a daar was 't allemaal voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1721 Sentence: fn007567.60
en uh ook die concerten waren een feest moet ik zeggen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1722 Sentence: fn007567.90
en dat heb ik indertijd uh zelf gespeeld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1723 Sentence: fn007567.91
en uh ggg deze dit concert wordt uitgevoerd door Wolfgang Schneiderhan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1724 Sentence: fn007801.2
ik lever deze drie in voor een graan en deze drie ook voor een graan en daar doe 'k drie erts bij en dan heb ik een stad .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1725 Sentence: fn007801.75
dat heb 'k in 't vorige potje al gemerkt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1726 Sentence: fn007802.44
oh die steen is van mij mam .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1727 Sentence: fn007802.203
nee dat kun je niet in een avondje aanleren moet je gewoon een danscursus volgen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1728 Sentence: fn007802.231
en die moeder is heel grijs hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1729 Sentence: fn007802.305
want daar heb je verder toch niks mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1730 Sentence: fn007803.116
ik oh dat h*a zou 'k als vader denk 'k nooit doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1731 Sentence: fn007803.152
daar heeft ze wel v*a ggg vier maanden stage gelopen .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1732 Sentence: fn007803.170
nee d'r zitten muizen in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1733 Sentence: fn007816.23
dat onderwerp is nu wel afgesloten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1734 Sentence: fn007816.43
en daar zit uh gekoelde drank in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1735 Sentence: fn007816.52
daar zitten gekoelde dranken in warme dranken in xxx veel meer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1736 Sentence: fn007816.81
die taak neemt ie heel serieus .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1737 Sentence: fn007816.111
en die mensen moeten dus op één of andere wijze gecompenseerd worden voor het feit dat hun boerderij één keer in de zoveel tijd uh ja dat daar dat die dus uh gedeeltelijk onder water gezet worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1738 Sentence: fn007816.114
nou die boeren willen daar best aan meewerken maar die willen daar enerzijds een vergoeding tegenover hebben staan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1739 Sentence: fn007816.198
ja dat zijn we gewend .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #1740 Sentence: fn007816.200
die mensen hebben liever dat het ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1741 Sentence: fn007816.201
die zeggen ja die die rottige dammetjes van jullie die die akelige dammetjes die willen we helemaal niet zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1742 Sentence: fn007816.214
die norm is dus één op vijftig jaar is er een kans is er een kans dat die huizen onder water komen te staan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1743 Sentence: fn007816.225
die mensen zijn heel laconiek en zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1744 Sentence: fn007816.248
ja die mensen zijn d'r heel laconiek in .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1745 Sentence: fn007816.267
maar dat merk je gewoon verder niet zoveel van hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1746 Sentence: fn007816.281
dat huis is niet permanent vochtig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1747 Sentence: fn007816.343
en als die gemalen het niet bij kunnen houden ja dan komt dat water komt zachtjes omhoog .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1748 Sentence: fn007816.377
en die brandweermannen denken echt dat ze heel goed bezig zijn en ze pompen het via de achterdeur weer naar binnen toe bij wijze van spreken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1749 Sentence: fn007817.58
ja maar dat die verbinding is hier niet zo optimaal hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1750 Sentence: fn007817.176
want die route vanaf Meppel naar Diever is niet zo gezellig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1751 Sentence: fn007817.245
dit stukje is vijftien kilometer .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1752 Sentence: fn007817.410
ah die Golf is altijd tot vijf uur of zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1753 Sentence: fn007817.430
zelfs gebak was heel goedkoop daar viel me op hè ggg .
[MOD-SMAIN] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1754 Sentence: fn007817.472
die kunnen we ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1755 Sentence: fn007817.494
die fietsen hebben wel behoorlijk te lijden daar hè ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1756 Sentence: fn007819.11
nou daar hebben we geen tijd voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1757 Sentence: fn007819.15
ja die afstanden zijn heel groot hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1758 Sentence: fn007819.56
nee maar dat kun je wel uitrekenen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1759 Sentence: fn007819.60
dat moet je niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1760 Sentence: fn007819.138
maar die wegen zijn daar niet zo goed .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1761 Sentence: fn007819.140
ja ik wou zeggen daar doe je hartstikke lang over natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1762 Sentence: fn007819.234
ja daar heb je nog geen eten bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1763 Sentence: fn007819.254
en uh en de dit uh dit heeft die jongen dus voor hun geregeld daar in in Griekenland .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1764 Sentence: fn007819.269
dat kun je niet helemaal vergelijken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1765 Sentence: fn007819.303
maar ja ook dat is heel goedkoop daar hè .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1766 Sentence: fn007819.312
dus uh dat kunnen we ook doen natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1767 Sentence: fn007819.323
die mensen rijden gewoon links en rechts halen in niks aan de hand .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1768 Sentence: fn007819.343
uhm dat zullen we hopen pop .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1769 Sentence: fn007819.345
dat zullen we hopen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1770 Sentence: fn008000.33
'k had gister een film opgenomen en die wou 'k eigenlijk nog effe kijken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1771 Sentence: fn008000.54
die had ik gezien dus .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1772 Sentence: fn008000.111
ja maar deze film is gewoon zo verschrikkelijk grappig gewoon ook .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1773 Sentence: fn008000.120
die heb nog niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1774 Sentence: fn008000.127
't gaat over een een chocoladewinkeltje in Parijs of zo of in Frankrijk ergens en en als ie dat winkeltje komt daar dan en dan verandert hele gemeenschap d'romheen zeg maar omdat die vrouw die uh ja die maakt dan chocola uh voor ieder wat wils en zo weet je wel en op gegeven moment dan gaat uh 't winkeltje moet dan s*a du*a dus weg of zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1775 Sentence: fn008000.137
dus uh die moet 'k nog effe zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1776 Sentence: fn008000.206
nou die Ewan McGregor heeft echt zo'n mooie stem gewoon en zulke mooie liedjes komen d'rin voor echt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1777 Sentence: fn008000.268
uh d*a die Aïda leek me wel heel mooi maar ja .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1778 Sentence: fn008000.305
ja ze maakten laatst reclame voor drie musicals die nog draaiden of zo en eentje daarvan was Aïda en ander was uh uhm Saterday*v Night*v Fever*v en dan had je nog een andere en daar speelde hij in mee maar 'k weet niet ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1779 Sentence: fn008000.315
die ja daar is ze dus geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1780 Sentence: fn008000.390
ja dat zal 'k doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1781 Sentence: fn008001.22
ja maar daar vond 'k dus echt geen reet aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1782 Sentence: fn008001.23
nee dat vond ik ook niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1783 Sentence: fn008001.27
daar was echt niks aan dus .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1784 Sentence: fn008001.37
en toen zijn we naar Maartensdijk gegaan en daar was echt helemaal niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1785 Sentence: fn008001.129
ja daar werk ik dus voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1786 Sentence: fn008001.135
en dat moet jij dan uh transcriberen ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1787 Sentence: fn008001.147
en dat heb je uh moet je ook met nog meer mensen doen ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1788 Sentence: fn008001.174
ja ma*a nou ja gewoon daar moet niet te veel achtergrondgeluid bij zijn maar dan uhm en dan zet je 'm gewoon neer en heel veel mensen doen gewoon een spel of zo weet je wel en ja d'r zitten vaak stiltes tussen en zo maar als je een telefoongesprek voert dan doe je 't echt gewoon echt puur alleen om 't praten natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1789 Sentence: fn008001.273
ja en uh dat geld heb ik uh sowieso nog niet en of ik 't er dan voor over heb weet ik ook nog niet .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1790 Sentence: fn008001.308
daar werkt mijn moeder dan voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1791 Sentence: fn008001.329
ja dat zou 'k ook zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1792 Sentence: fn008003.13
ja want dat kan ik in beeld zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1793 Sentence: fn008003.116
hij gaat 't hondje uitlaten daar zijn we uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1794 Sentence: fn008003.144
ja maar daar heeft die hond 't goed mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1795 Sentence: fn008003.165
daar komt ook heel veel draad uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1796 Sentence: fn008003.173
want d'r zit inderdaad wel van die plakzooi onder .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1797 Sentence: fn008005.39
en die andere ook die daar nog ligt want dat ben 'k vergeten .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1798 Sentence: fn008005.76
ja nou ja dan zal ie daar wel uh maar dat idee heb ik dat ie uh ...
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1799 Sentence: fn008005.112
nou maar die heeft ze toch altijd de accordeon achterop gehad op die fiets .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1800 Sentence: fn008005.128
ja dat weet ik ja dat heb 'k gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1801 Sentence: fn008005.139
en toen zegt ie nou die b*a uh die prijs van die batterijen maakt niet zoveel uit .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1802 Sentence: fn008005.140
hij zegt dat uh die grotere batterijen daar komt zeventig eurocent bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1803 Sentence: fn008005.147
dat moest ik even doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1804 Sentence: fn008005.158
d'r stond in die kast stond een uh één goeie zaklamp in geloof ik .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1805 Sentence: fn008005.177
die heb ik ooit van Thijs nog gehad .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1806 Sentence: fn008005.196
nou je kan trouwens als ze droog blijven want ik heb toen 'ns zo zo'n uh zaklamp ging d'r gi*a gaan die uh ronde die uh platte batterijen in weet je*z niet ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1807 Sentence: fn008005.209
en die batterijen deden 't toen nog goed .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1808 Sentence: fn008005.275
ja maar dat zijn inderdaad hele grote kratten want d'r zit dat ha*a die handgreep zit in 't midden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1809 Sentence: fn008005.299
ja die wil je ook nog wel 'ns een klanditie*u geven uh klandizie geven dan .
[OBJ2-Vfin-INF]

Result #1810 Sentence: fn008006.52
ja dat heb ik allemaal gezapt tussen Willibrord en uh ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1811 Sentence: fn008006.59
oh ah daar hou 'k niet van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1812 Sentence: fn008006.74
en die man had o*a die man had ook nog uh omgangsrecht uh gekregen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1813 Sentence: fn008006.75
dat zul je ook altijd zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1814 Sentence: fn008006.113
en uh en uh toen uh toen toen nou toen die man aan 't loket dacht dat ze goed waren .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1815 Sentence: fn008006.230
maar daar zei die gelukkig niks van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1816 Sentence: fn008006.236
ja dat stond bij ons ook getekend maar daar legde ze precies een kadertje op en daar mocht je niet buiten .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1817 Sentence: fn008006.256
ja dan wordt 't hier vernietigd want die van mij was nog geldig tot één mei en toen zei ...
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1818 Sentence: fn008006.258
die die moest ik dus terugnemen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1819 Sentence: fn008006.260
en die van papa was niet meer geldig en die zeiden ze van wilt u hem terug of uh of kunnen we 'm hier vernietigen ?
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1820 Sentence: fn008006.281
dat zul je ook altijd zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1821 Sentence: fn008006.323
dan had dat had Daan gezegd ja die is gek .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1822 Sentence: fn008006.332
oh dat zou 'k best doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1823 Sentence: fn008006.348
en die ga 'k effetjes naar de naar de Emmaüs*u brengen morgen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1824 Sentence: fn008006.353
ik denk ja die kan 'k eigenlijk net zo goed wegdonderen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1825 Sentence: fn008006.362
'k heb ze in een uh in een schoenendoos gedaan en uh die ga 'k morgen effe weg brengen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1826 Sentence: fn008007.18
uh uh 't 't is niet iets heel ergs dat dat wil ik van tevoren alvast even d'rbij*x zeggen maar 't is toch iets wat uh wat wel even aan-uh-gekaart*u dient te worden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1827 Sentence: fn008007.41
dat kan 'k me ook helemaal voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1828 Sentence: fn008007.171
daar zit inderdaad wel wat in ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1829 Sentence: fn008007.172
ja ik denk dat ik dat ik 'm daar ook echt mee heb hoor want uh dat zou die verschrikkelijk vinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1830 Sentence: fn008007.221
dat mens was veel ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1831 Sentence: fn008007.266
ik bedoel uh dat uh daar word je toch ook allemaal niet blij van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1832 Sentence: fn008007.275
dat kan Conny niet zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1833 Sentence: fn008008.68
ja dat kan ik wel zeggen maar ik heb 't uh min of meer wel ge*a al gezegd denk ik .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1834 Sentence: fn008008.251
en uh die jongen ging dus woensdagavond ging ie dus uh voor 't eerst met de vrachtwagen ging ie ergens naartoe rijden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1835 Sentence: fn008008.326
ja daar ben ik nog geboren .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1836 Sentence: fn008008.366
daar moet je allemaal naar 't centrum voor en al die oudjes man .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1837 Sentence: fn008010.74
uh dat dat kasteel is echt de moeite waard om uh om te bezichtigen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1838 Sentence: fn008010.107
en waar de Leie en de Schelde bij elkaar komen daar uh daar is Gent gebouwd .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1839 Sentence: fn008010.130
of naar een uh een pop-CD uh die je al een tijd lang aan 't zoeken bent en die ku*a dat kun je maar niet vinden dan moet je daar langsgaan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1840 Sentence: fn008010.164
en daar heb je een uh heel een wereldberoemd schilderij hangen van de gebroeders Van Eijck .
[MOD-Vfin-INF]

Result #1841 Sentence: fn008010.189
maar uh daar moet je daar moet je even doorheen uh .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1842 Sentence: fn008010.306
daar kijk ik wel naar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1843 Sentence: fn008010.314
daar begint 't dan mee hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1844 Sentence: fn008010.317
daar begint 't mee en ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1845 Sentence: fn008010.323
uh w*a uh w*a uh uh*x Kuurne Brussel Kuurne die wedstrijden bedoel je .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1846 Sentence: fn008010.324
ja ja dat heb ik allemaal wel gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1847 Sentence: fn008010.326
oh die heb je allemaal wel gezien ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1848 Sentence: fn008010.353
ja dat moet je dan maar zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1849 Sentence: fn008012.91
d'r zitten hele kleintjes bij ja die kun je ook moeilijk gaan vertellen over 't verschil tussen boterbloemen ja ander circuit ja ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1850 Sentence: fn008012.122
maar d'r zijn hele leuke dingen bij en 't ja het is een gebied wat nogal afgetrapt is hoor moet ik eerlijk zeggen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1851 Sentence: fn008012.142
maar ja en na afloop drinken we dan gezamenlijk koffie en dat hebben we du*a nu nu dus uh bij het Spijker gedaan hè .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1852 Sentence: fn008012.188
en wat dat kan eigenlijk bijna iedereen lopen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1853 Sentence: fn008012.246
je kunt er helemaal per auto ook komen want die die weg loopt er vlak langs zeg maar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1854 Sentence: fn008012.315
ja els*u ik aan Sharon denk dan denk ik ja die h*a man is hartstikke gek .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1855 Sentence: fn008012.355
en dat had ik ook zo'n beetje voorbereid en uh nou dat is ook uh uitstekend gegaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1856 Sentence: fn008013.54
nou en uh Otto die hadden we ondergebracht bij een vriendje dat was ook een v*a groot succes .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1857 Sentence: fn008013.80
en uh daar hebben we heerlijk gegeten .
[MOD-Vfin-INF]

Result #1858 Sentence: fn008013.219
d'r staan wel wel wel dertig mensen op hoor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1859 Sentence: fn008013.350
die moet ze dan oppakken en dan moet er weer iemand anders komen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1860 Sentence: fn008013.394
daar moeten wij dus naartoe en de moeder van Hildebrand*x zou komen nog uh donderdag en ja goed .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1861 Sentence: fn008014.39
nou ja goed dez*a deze week is nog lang niet afgelopen dus uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1862 Sentence: fn008014.230
ja dat moeten we d'r nog wel even aftellen maar ja God da 's dubbeltjeswerk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1863 Sentence: fn008014.244
ja 't is uh 't is deze twee maanden is 't uh een zootje .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1864 Sentence: fn008015.202
en dan uh die wil ik toch ook nog wel in gezondheid meemaken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1865 Sentence: fn008015.208
ja die heeft dus wel ggg op jonge leeftijd haar vader verloren eigenlijk en dat wil ik mijn kinderen eigenlijk niet aandoen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1866 Sentence: fn008015.261
kijk uh als ik uh hier nou aangenomen word dat zal ik vanavond wel horen dan uh kijk dan steunt een deel van de organisatie steunt op mij en m'n plaatsvervanger .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1867 Sentence: fn008015.282
ja daar ben 'k wel op vakantie geweest .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1868 Sentence: fn008015.306
daar groeien koeien ook van dus ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1869 Sentence: fn008015.317
omdat op dat landgoed daar is verder helemaal niks alleen een paar weilanden en uh daar moet alles dus komen .
[LD-Vfin-INF]

Result #1870 Sentence: fn008015.347
ja en die ga je dan uh ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1871 Sentence: fn008015.353
en daar ligt alle kampmateriaal opgeslagen .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1872 Sentence: fn008017.45
uh daar zijn wij voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1873 Sentence: fn008017.57
en uh die had ik gemaild vandaag van nou ik ik ga maar ...
[OBJ2-Vfin-PPART]

Result #1874 Sentence: fn008017.68
uh ja maar in principe die mensen die een gesprekje hebben werden ook aangenomen begreep ik .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1875 Sentence: fn008017.159
maar goed maar dat ga 'k gewoon declareren want dit heb ik echt speciaal ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1876 Sentence: fn008017.161
bedoel die reisverzekering declareer ik niet .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1877 Sentence: fn008017.162
da 's ook voor mezelf maar dat ik uh werelddekking en zakenreis doe da 's natuurlijk voor hun dus uh dat ga 'k gewoon declareren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1878 Sentence: fn008017.180
ja dat kun je tegenwoordig zelf doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1879 Sentence: fn008017.183
maar goed daar kom je dan weer achter op deze manier .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1880 Sentence: fn008017.281
serieus ik bedoel standaarddeviatie oké d'r zit een sigmateken in maar d'r vielen echt mensen van hun stoel ongeveer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1881 Sentence: fn008017.285
die mensen hebben 't echt abstractievermogen van een konijn of zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1882 Sentence: fn008017.322
't is ook een tweedejaars vak dus dat zou 'k erg vinden als ik dat niet kon .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1883 Sentence: fn008017.329
Grieks of zo daar hebben we toch moeilijkheden mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1884 Sentence: fn008017.336
nou maar dat ga ik morgen dus doen met een anal*a met een uh cijferanalfabeet lekker een cijferopdrachtje maken dus dat lijkt me wel leuk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1885 Sentence: fn008017.340
maar goed die kerel is zelf ook heel laks want ik zou nog een artikel van 'm krijgen en daar heb ik al twee keer achteraan gemaild en nou was ie 't weer vergeten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1886 Sentence: fn008017.349
die kranten die ik heb is niet meer doorheen te komen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1887 Sentence: fn008017.359
dat had ik nog niet gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1888 Sentence: fn008017.360
je vroeg of ik nog meer afspraken had maar dan hebben is er zo'n vergadering van de Bouw*x van de AIO-toestanden dus daar ga 'k toch maar heen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1889 Sentence: fn008018.298
ja dat zal ze misschien ook kunnen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1890 Sentence: fn008018.315
oh ja daar gaat Phoebe over misschien .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1891 Sentence: fn008019.20
ja dat heb ik jarenlang gehad .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1892 Sentence: fn008019.56
m'n broer die was jarig een paar dagen geleden dat heeft ie gevierd op de eerste paasdag met een diner .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1893 Sentence: fn008019.107
ja 't kan goed want uh kijk hij woont in Den Haag dus die r*a die reis is sowieso uh nogal ver elke keer .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1894 Sentence: fn008019.233
dat hebben wij ook vaak gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1895 Sentence: fn008021.56
gegeven moment had d*a dat stel wat geïnterviewd werd had over logeerouders .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1896 Sentence: fn008021.65
dus daar hebben ze d*a gewoond en uh d*a 't schooltje wat ze daar lieten zien dat was de school waar uh Gies op gezeten heeft .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1897 Sentence: fn008021.67
en uh nou ja d*a dat dorp daar heeft uh Gies dus gewoond .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1898 Sentence: fn008021.80
want op zich ik bedoel al die verhalen dat die mensen zeggen xxx dat heeft Gies ook meegemaakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1899 Sentence: fn008021.189
ja dat kan 'k me voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1900 Sentence: fn008021.200
alleen daar kun je dan niks meer mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1901 Sentence: fn008021.226
en d'r moet een nieuwe badkamer in en de b*a de studeerkamer moet nog gedaan worden .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1902 Sentence: fn008021.242
daar lijkt 't veel op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1903 Sentence: fn008021.359
en uh dus je je geeft daar gewoon een waarschuwing en dan dan luisteren da*a da*a daar wel naar en dan daar blijft 't dan ook bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1904 Sentence: fn008023.26
we hebben 't er nog over gehad en hoe die verlengdes*u aan die uh de van dat huis en de kamer beneden is eigenlijk de tuin .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1905 Sentence: fn008023.130
dat uh ga 'k allemaal nog wel 'ns vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1906 Sentence: fn008023.148
ja dat is duidelijk natuurlijk ja die zijn zijn er ook meer van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1907 Sentence: fn008023.253
dat was een man die kwam een lezing geven en daar zijn Frank en ik toen mee gaan eten want die man moest worden beziggehouden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1908 Sentence: fn008023.258
ja nou daar ben ik niet geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #1909 Sentence: fn008023.407
maar daar wil ik niks meer mee te maken hebben natuurlijk althans niks meer mee te maken men vraagt uh advies en dat kunnen ze natuurlijk krijgen maar ja natuurlijk maar ik wil niet meer bezig zijn met de organisatie d'rvan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1910 Sentence: fn008024.11
nee die ga 'k straks ook nog bellen ggg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1911 Sentence: fn008024.73
één of andere B-film waarschijnlijk maar die ga 'k denk ik wel kijken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1912 Sentence: fn008024.84
en uh d'r komt ook nog uh één of andere serie op waar 'k wel 'ns naar kijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1913 Sentence: fn008024.98
nou ja daar doe 'k 't niet echt om dat vind 'k veels te weinig .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1914 Sentence: fn008024.170
en 'k heb zoiets van nou ik heb tijd genoeg dus uhm eventjes drie kwartier en 'k vind toch wel grappig ook tenminste dat moet 'k nog zien maar .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1915 Sentence: fn008024.295
ah daar hangt gewoon heel veel van af maar dat wordt sowieso klote en uh ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1916 Sentence: fn008034.62
ja dat is 't ooit geweest maar 't is natuurlijk nu uh ...
[PREDC-Vfin-PPART]

Result #1917 Sentence: fn008034.132
en die boot kon wel veertig hebben dus uh dat viel nog ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1918 Sentence: fn008034.251
die mensen die dronken uh Biesboschwater nou dat zouden wij nou niet meer kunnen ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1919 Sentence: fn008034.341
daar lijkt 't op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1920 Sentence: fn008034.461
ik bedoel ja d'r is niks aan verder maar ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1921 Sentence: fn008035.24
maar ook uh van die paktons van die die elfmeterbakken die uh die moeten we huren en dan moet de zooi opgehaald worden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1922 Sentence: fn008035.43
dat ding lazerde bijna om uh vorig jaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1923 Sentence: fn008035.57
dus die sergeant die sergeant staat d'r bij en*x die die uh die stond op een gegeven moment te brullen dat ie moest stoppen want uh xxx xxx uh echt wel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1924 Sentence: fn008035.63
nou ja d'r ging uh denk ik van alles mis maar uh dat tuinhuisje was ook een beetje zwaarder dan ze dachten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1925 Sentence: fn008035.93
daar reden sol*a soldaten op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1926 Sentence: fn008035.95
en we hadden eigen vrachtwagens en daar reden reden onze mensen op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1927 Sentence: fn008035.184
nou die hebben ze dus ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1928 Sentence: fn008035.185
die konden ze dus niet meenemen want d'r zat geen huif op .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1929 Sentence: fn008035.196
ja dat kan 'k me een beetje voorstellen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1930 Sentence: fn008035.226
maar ook uh m*a ook uh spelletjes en uh en daar hadden ze die schepjes en harkjes voor nodig .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1931 Sentence: fn008035.254
daar ben jij nog niet uit zeker ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1932 Sentence: fn008035.333
oh dat uh hek is nog steeds los .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1933 Sentence: fn008036.72
ja probleem is uh die band moet ook hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1934 Sentence: fn008036.110
maar ja dat uh daar hoeft niks voor gekocht te worden .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1935 Sentence: fn008036.214
die vader is ook niet helemaal goed hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1936 Sentence: fn008036.222
dat hebben we toen wel meegemaakt met Monica .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1937 Sentence: fn008036.332
ggg daar gaan we naartoe .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1938 Sentence: fn008037.9
dat moeten we maar 'ns even even noteren zo hier .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1939 Sentence: fn008037.11
ggg dat heb ik uh nu helemaal opgenotuleerd*u .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1940 Sentence: fn008037.37
ja dat kan je wel een beetje zien nog hè ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1941 Sentence: fn008037.53
nou 't s*a ja die zaterdag was 't was 't vijftien zestien graden en dat in maart .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #1942 Sentence: fn008037.135
ja die vogels zijn heel anders dan hier in Limburg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1943 Sentence: fn008037.150
en daar kom je bar slecht achter zo midden in de nacht .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1944 Sentence: fn008037.236
nou die hadden we dus al afgezet .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1945 Sentence: fn008037.237
oh die heb je eerst uitgezet natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1946 Sentence: fn008037.291
maar 'k denk kom dat kan 'k ook gewoon bij de Albert Heijn natuurlijk halen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1947 Sentence: fn008037.316
oh ggg ja daar heb je ook weer gelijk in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1948 Sentence: fn008037.413
dat hebben ze wel subtiel aangepakt moet 'k zeggen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1949 Sentence: fn008037.452
en daar zie je allemaal van die vierkantjes in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1950 Sentence: fn008047.44
ja dat zou je toch wel denken ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1951 Sentence: fn008047.56
dat kan 'k me voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1952 Sentence: fn008047.108
en dat heb ik natuurlijk met Letteren niet gehad .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1953 Sentence: fn008047.109
alleen dat kleine onderdeel zeg maar wat ik b*a voor bij ons nodig zou moeten hebben dat dat kan ik best bijleren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1954 Sentence: fn008047.119
maar ja dat heb ik dus gezegd dus sindsdien uh uh is ze niet uh niet meer vreselijk dol op mij .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1955 Sentence: fn008047.233
want dat mens zei ja ik weet wel wie u bent u was d'r vanmorgen bij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1956 Sentence: fn008051.236
daar komt Peter op de fiets aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1957 Sentence: fn008055.12
maar dat dat hebben we afgesproken dus ik wil 't wel .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1958 Sentence: fn008055.143
d'r zou niemand zijn .
[LD-Vfin-INF]

Result #1959 Sentence: fn008055.211
daar krijg ik zelf ook energie van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1960 Sentence: fn008055.267
dat gaat ie nog doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1961 Sentence: fn008055.297
dus uh we de*a hebben d'r maar drie kwartier hebben we d'r gezeten .
[LD-PPART] -> [VC-SMAIN] -> [NUCL-DU] -> root

Result #1962 Sentence: fn008056.89
't wordt door één of ander raar uh dom alternatief gezondheidsblaadje in de bus daar stond dan uh staat dan een verhaaltje in van mevrouw die daar ook last van had en die moet dan ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1963 Sentence: fn008056.105
d'r staat ook niet bij precies hoe de werking is .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1964 Sentence: fn008056.135
maar dat mailtje moet nog verzonden worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1965 Sentence: fn008056.293
dus die zou jij niet meenemen naar buiten zelf als je in de gelegenheid was daarvoor .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1966 Sentence: fn008056.363
nee hoor die tien minuten moet vol .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1967 Sentence: fn008058.14
daar kom ik helemaal niet achter .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1968 Sentence: fn008058.98
nou en daar praat je nu over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1969 Sentence: fn008058.154
ja dat wil ik alleen maar doen voor iemand die ik ken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1970 Sentence: fn008058.174
maar dat geld dat wou ik ook niet voor hem verdienen of zo .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1971 Sentence: fn008058.208
dat zou 'k niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1972 Sentence: fn008058.218
daar hebben ze 't niet over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1973 Sentence: fn008058.243
en dat kan xxx wel uitrekenen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1974 Sentence: fn008059.52
dat kon ik er gewoon afsteken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1975 Sentence: fn008059.72
dat zou kunnen maar dan moet ik natuurlijk dat dubbele dat uh zit dan aan aan de nog weer een spleetje tussen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1976 Sentence: fn008059.107
uhm dus dat kan ik altijd kan ik altijd nog doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1977 Sentence: fn008059.114
die gaten niet dus die kan ik niet terugvinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1978 Sentence: fn008059.119
dat papier lag gewoon in de garage op de vloer bij mijn we*a bij mijn spullen weliswaar maar goed uh mama heeft gedacht uh ik ben aan 't opruimen dat papier kan wel weg hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1979 Sentence: fn008059.130
en uh en die andere die wil 'k ook ook ophangen maar mama misschien niet dus dat moet ik even afwachten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1980 Sentence: fn008059.137
en die plank d'rboven vind ik ook ...
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #1981 Sentence: fn008059.144
van die kapstok daar kan wel wat af alleen dat die kapstokjes aanhangen dat is altijd wel makkelijk .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1982 Sentence: fn008063.26
uh we uh ja uh ze hebben daar aan 't water hebben ze vrij veel uh parkeerplekken en zo dus uh daar kunnen we altijd wel uh terecht .
[HD-ADVP] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #1983 Sentence: fn008063.39
daar kijken zij dan op uit .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1984 Sentence: fn008063.74
maar die lui worden daar gewoon uh voor uit bed gebeld weet je wel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1985 Sentence: fn008063.149
en die andere zijn breed .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1986 Sentence: fn008063.152
die andere tuiten zijn groen en die andere slangen zijn meestal zwart of rood .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1987 Sentence: fn008063.278
daar zijn we no*a nooit eerder uh met jullie geweest ook ?
[LD-Vfin-PPART]

Result #1988 Sentence: fn008063.310
dat kun je niet hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1989 Sentence: fn008063.393
dat moet je zo maar even vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1990 Sentence: fn008063.399
want d'r zit geen gist in en dan moet je 't op een andere manier doen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1991 Sentence: fn008063.441
uh ja d'r zijn geen dikke bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1992 Sentence: fn008067.12
nou dat kon ik helemaal niet vinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1993 Sentence: fn008067.21
dat heb ik nu helemaal niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #1994 Sentence: fn008067.33
en 't achterste gedeelte daar hebben we al gezegd van nou dat hoeven we niet helemaal dicht te bouwen .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #1995 Sentence: fn008067.48
ja ik zit nou te kijken dat is die achterste buurvrouw heeft dat ook inderdaad .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1996 Sentence: fn008067.64
ja ggg maar dat gaat nooit daar moet je echt een graafmachine bij hebben man .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #1997 Sentence: fn008067.90
ja en dit gras is trouwens ook niks .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #1998 Sentence: fn008067.147
ze zeiden van je hebt wel van die uh paalpunten maar dat moet je helemaal niet doen in zandgrond zei die man .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #1999 Sentence: fn008067.149
dat moet je doen als je als je op klei zit waar de waterstand uh fluctueert .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2000 Sentence: fn008067.164
dus dat kun je wel gewoon in de grond zetten ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2001 Sentence: fn008067.166
alleen die eerste die moeten we dan gewoon op de muur maken zei ie .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2002 Sentence: fn008067.171
ja maar daar ga je toch geen balk neerzetten ?
[LD-Vfin-INF]

Result #2003 Sentence: fn008067.175
en daar maak je dan 't scherm aan vast .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2004 Sentence: fn008067.291
maar ja dat kunnen we ook daar opperen*x .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2005 Sentence: fn008067.325
dat moet ik inplannen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2006 Sentence: fn008097.11
en toen zei die negen negen en dat moest ik drukken dus hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2007 Sentence: fn008097.17
en dat had ik uh niet gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2008 Sentence: fn008097.39
nou dat hebben we gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2009 Sentence: fn008097.59
en daar stonden allerlei details van 't schilderij in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2010 Sentence: fn008097.61
en dacht je oh daar moet 'k 'ns effe dichterbij 'ns effe goed kijken want dat zijn ...
[LD-Vfin-INF]

Result #2011 Sentence: fn008097.66
en ja en daar staan zulke leuke figuurtjes in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2012 Sentence: fn008097.91
en uh ik had m'n jack maar meegenomen die had ik aangetrokken .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2013 Sentence: fn008097.114
want daar op de Hoge Veluwe was bloedheet geweest .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2014 Sentence: fn008097.140
we gaan naar Utrecht en daar gaan we eten .
[MOD-Vfin-INF]

Result #2015 Sentence: fn008097.153
oh maar dat dat plein is ontzettend gezellig en leuk hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2016 Sentence: fn008097.170
daar zijn wij een keer geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2017 Sentence: fn008097.201
ik zeg dat kunnen we makkelijk doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2018 Sentence: fn008097.227
ik zeg daar zijn we te laat voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2019 Sentence: fn008097.287
want ja ik moest weg en dat had ik de avond d'rvoor al gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2020 Sentence: fn008102.84
en ik moet uh woordenboeken meenemen want die mag je ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2021 Sentence: fn008102.115
ja dat moet 'k wel ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2022 Sentence: fn008102.120
oh dat moet je ook in Japan kopen die dingen ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2023 Sentence: fn008102.132
en d'r staat dan gewoon echt alles in ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2024 Sentence: fn008102.160
maar die Japanners zelf gebruiken 't ook ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2025 Sentence: fn008102.187
die moet je beschrijven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2026 Sentence: fn008102.268
want daar is dat ding ook op de koelkast van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2027 Sentence: fn008102.280
en dat ging ik hier ophangen en toen ging ik een spijker in de muur slaan boven mijn tafeltje en toen hoorde ik opeens zo poing*u poing*u .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2028 Sentence: fn008102.311
maar dat ding hangt nu en uh 'k vind 't wel prima .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2029 Sentence: fn008102.397
en die gaat ie dan e-mailen naar Jasper Luif .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2030 Sentence: fn009001.10
die dingen zijn ook zo goed ingepakt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2031 Sentence: fn009001.79
en dat ben je niet gewend .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2032 Sentence: fn009001.81
maar daar heb je hersens voor gekregen hè ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2033 Sentence: fn009001.122
ja dat had u vorige keer ook al*x ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2034 Sentence: fn009001.166
die taal is een nasale taal .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2035 Sentence: fn009001.188
dus dat moet je gewoon in je achterhoofd houden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2036 Sentence: fn009001.241
ja d'r komt een beetje slijm los want nou uh neem je 'ns lekker adem en nou gaat de boel 'ns goed werken en dat is niet gewend .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2037 Sentence: fn009001.246
dus dat moet je voorkomen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2038 Sentence: fn009001.258
daar zit ie en nergens anders .
[CNJ-Vfin-CONJ]

Result #2039 Sentence: fn009009.48
ze hebben zelf een beeld in hun gedachten van ze denken aan ruzie ze denken aan dit dit willen ze vertellen en jij wil dieper verder .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2040 Sentence: fn009022.29
dat hebben jullie nu al een beetje gedaan door je eigen visie te ontwikkelen op hoe richt je nou zo'n lees-schrijfhoek in .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2041 Sentence: fn009022.49
activiteiten die je misschien al 'ns uitgevoerd hebt in je stage of activiteiten waarvan je zegt hé die heb ik nu in m'n studieboek gelezen of in hoofdstuk één en twee van de reader waarvan ik zeg hé dat vind 'k hele goeie activiteiten gericht op die tussendoelen Beginnende Geletterdheid .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2042 Sentence: fn009022.57
en ook die kunnen je op ideeën brengen .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2043 Sentence: fn009022.65
want 't levert je uiteindelijk twee A4'tjes ongeveer op dus zorg dat je in ongeveer één A4'tje aangeeft wat je een beetje je eigen mening is hoe je d'rtegenaan kijkt en dat tweede A4'tje gebruik je om die lijst materialen en die lijst activiteiten weer te geven .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2044 Sentence: fn009045.85
daar bemoei ik me niet mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2045 Sentence: fn009076.1
en daar zet je dan wat instrumenten voor in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2046 Sentence: fn009076.32
dus los van mijn me*a uh zaak heeft die en die merknaam want daar kom je pas later op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2047 Sentence: fn009076.45
daar hoort bij categoriebehoefte .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2048 Sentence: fn009076.67
die zin ik ben Ben heeft ervoor gezorgd dat de naam Ben binnen drie maanden een bekendheid kreeg van nul procent naar pakweg zestig procent bij de doelgroep .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2049 Sentence: fn009091.13
nee dit hebben we nog niet gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2050 Sentence: fn009091.17
dat wilde ze even horen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2051 Sentence: fn009091.38
ja en die heb ik dan weer gedeeld door twee .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2052 Sentence: fn009091.104
dat hebben we de vorige keer gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2053 Sentence: fn009091.115
aangezien de ondernemen ggg dat heb je gezegd zal op eenendertig december tweeduizend één een tegoed bij de Rabobank zijn ontstaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2054 Sentence: fn009091.121
nou en daar gaat 't hier om hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2055 Sentence: fn009091.124
maar in deze opgave mag je 't niet zelf kiezen want d'r staat specifiek bij dat je de overtollige geldmiddelen moet storten op je bankrekening .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2056 Sentence: fn009091.129
en dat moet je dan bij de roodstand xxx .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2057 Sentence: fn009091.176
onze beginstand daar was als ik 't goed herinner driehonderdduizend .
[MOD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2058 Sentence: fn009091.221
ja dat heb ik dus net al gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2059 Sentence: fn009099.41
e-business want daar gaat 't eigenlijk om is dat je nadenkt wat heeft dat nou allemaal voor invloed op een bedrijfsproces ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2060 Sentence: fn009099.54
dat er dat er gezegd wordt van nou e-commerce als los onderdeel daar praten we niet meer over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2061 Sentence: fn009099.132
nou dat blok heet uh international*v business*v to*v business*v uh communication*v .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2062 Sentence: fn009107.25
oh dat woord was zeker niet goed hè ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2063 Sentence: fn009107.31
maar daar gaat 't nou even niet om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2064 Sentence: fn009107.54
als je nou ook nog andere ideeën hebt over anders mag je die d'rbij doen da 's dan een zevende categorie en die moet je dan zelf maar even aangeven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2065 Sentence: fn009107.57
nogmaals de B- en D-vragen daar gaan we straks mee verder .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2066 Sentence: fn009107.65
daar gaan we mee verder .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2067 Sentence: fn009109.27
daar gelooft niemand meer in en geen pedagoog die dat uh denkt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2068 Sentence: fn009109.52
en die andere was echt zo'n uh nou ja wat ik dan voor idee heb van uh hè van de Dalton-broeders of uh zo'n zo'n baje*a nou ja zo'n zo'n bankroveridee had ik .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2069 Sentence: fn009109.63
ja dat mag je ook tegen me zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2070 Sentence: fn009109.107
nou bedoel d*a daar zie je al iets van temperament in en dat kan voor een deel 't karakter ook bepalen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2071 Sentence: fn009109.113
ja ja oh dat wil ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2072 Sentence: fn009109.139
nou die eerste maand zijn die geluidjes van die ba*a uh baby's ook allemaal 'tzelfde .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2073 Sentence: fn009109.141
en die Russische baby's zitten al een beetje met ggg en weet ik 't wat allemaal hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2074 Sentence: fn009113.9
dat hebben jullie waarschijnlijk doorgekregen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2075 Sentence: fn009113.79
uh deze onzekerheden zorgden voor conflicten maar ook voor een band binnen de christenen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2076 Sentence: fn009113.96
deze mensen probeerden 't uh geloof uit te breiden in de buurt en de omgeving .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2077 Sentence: fn009113.127
deze tijd werd Reformatie of Hervorming genoemd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2078 Sentence: fn009113.156
deze eenwording heet oecumene*u als 'k 't goed uitspreek ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2079 Sentence: fn009113.166
er waren beelden uh dat glas-in-lood met die kleurtjes uh was vroeger te zien .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2080 Sentence: fn009121.43
en ja dat uh kan je met Francis Bacon in de vijftiger jaren natuurlijk ook zo zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2081 Sentence: fn009121.46
deze manier waarop met 't menselijke lichaam als 't ware o*a tegen 't menselijk lichaam wordt aangekeken treffen we ook aan bij andere varianten van 't abstract expressionisme .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2082 Sentence: fn009121.47
dus ik zie dat deze dia had ei*a andersom moeten zitten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2083 Sentence: fn009121.56
dat zijn wij kwijt .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #2084 Sentence: fn009121.58
dat ga 'k proberen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2085 Sentence: fn009121.59
dus die linker tekening die je daar ziet is geen kindertekening .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2086 Sentence: fn009121.64
hij heeft geprobeerd dat heeft ie ook geschreven dat ie geprobeerd heeft om al die sch*a traditionele schoonheid om die te verbreken .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2087 Sentence: fn009121.68
want dat kun je wel zeggen maar als men eeuwenlang bezig is geweest om naar een bepaalde schoonheid te zoeken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2088 Sentence: fn009121.77
en daar bedoel ik mee zoals 't materiaal is en zoals de vormgeving is .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2089 Sentence: fn009121.80
en daar ontstaan een heel smeuïge massa in en in die massa om*a komt ie tot allerlei kleuren en in die kleuren wordt dus met de penseel achterkant van 't penseel wordt weer in getekend en in gekerfd .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2090 Sentence: fn009121.115
en die ga 'k nu aanwijzen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2091 Sentence: fn009121.125
daar staan nooit mannen bij met zo'n dikke blubberbuik .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2092 Sentence: fn009121.131
dus dan zijn we 't xxx in die tijd dan ben je in en dat wil ik wel verklappen dat was in 't jaar tweeënzestig .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2093 Sentence: fn009121.147
en ze zit op een bank en die moet je ook hebben want dit is een slaapbank .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2094 Sentence: fn009123.27
en dit ding heet Brad .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2095 Sentence: fn009123.119
dus we zien aan die hele f*a aan heel die strip die heb ik als kind dus verslonden zien wij dus in feite dat dus een bepaalde ja bijna science-fictionachtig geheel maar dat was geënt op dingen die in de Amerikaanse samenleving al min of meer bestonden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2096 Sentence: fn009123.127
maar die strip heeft dus een bepaald werkelijkheidskarakter wat veel groter is dan je op dat moment beseft .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2097 Sentence: fn009123.138
en die popart gebruikt natuurlijk ook strips om dingen weer te geven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2098 Sentence: fn009123.145
als je die van vijftig jaar geleden neemt dan zie je ineens een hele maatschappij opdoemen dat zegt van ja hé die kan ik er nu heel goed uithalen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2099 Sentence: fn009123.165
dat heb ik een keer echt gezien in 't museum .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2100 Sentence: fn009126.31
deze christenen willen uitdrukkelijk 't spoor van de katholieke kerk volgen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2101 Sentence: fn009128.15
van 't is allemaal goed en wel wat wij hier geleerd hebben want daar komt 't eigenlijk op neer hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2102 Sentence: fn009128.49
daar kom je wel achter als je kinderen hebt bijvoorbeeld .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2103 Sentence: fn009128.88
maar d'r zit heel sterk die reformatorische traditie in uh van uh die uh zondeval van Adam en Eva .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2104 Sentence: fn009128.186
daar gaan we maar niet op in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2105 Sentence: fn009128.197
uh daar staat ook nog een stukje in over dat christelijke rituelen positief of negatief uh kunnen functioneren .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2106 Sentence: fn009129.95
en die ene toevoeging die zal ik zo meteen op het bord zetten en ik wil graag dat je dan wat voorbeelden uit het boek maakt dus pak je boek en de schrift en het schrift er even bij .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2107 Sentence: fn009129.112
die*x heb ik anders geschreven .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2108 Sentence: fn009129.137
daar blijft alles hetzelfde mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2109 Sentence: fn009129.143
d'r staan geen breuken in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2110 Sentence: fn009129.150
je weet nou dat heb ik op het linkerdeel voorgedaan dat je als je een vergelijking hebt dat je het linkerdeel van het isteken en het rechterdeel bij het isteken met 'tzelfde getal kan vermenigvuldigen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2111 Sentence: fn009130.47
dat mag je ook met IJ doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2112 Sentence: fn009130.67
dat heb ik zelf gekozen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2113 Sentence: fn009130.99
dan moet die eerste xxx moet met vijf vermenigvuldigd worden maar dan moet je alles met vijf doen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2114 Sentence: fn009132.6
die allerbuitenste lijn is de allerdonkerste .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2115 Sentence: fn009132.22
ik moet zeggen dit kaartje is niet heel duidelijk maar het juiste antwoord hier is good*v reception*v maar daar valt over te twisten hoor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2116 Sentence: fn009132.45
daar zie 'k 't volgende staan EDI .
[LD-Vfin-INF]

Result #2117 Sentence: fn009132.57
wij k*a gaan 'ns eventjes kijken daar gaat deze tekst over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2118 Sentence: fn009132.73
daarna zie je in de laatste kolom staan benefits*v en die benefits*v die ga je onderverdelen onder die vier punten die daar staan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2119 Sentence: fn009138.13
die T moet weg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2120 Sentence: fn009138.30
maar die E moet weg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2121 Sentence: fn009138.126
ja een accentteken op die E en die ene E gaat weg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2122 Sentence: fn009138.139
die had ik ook niet gemaakt .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2123 Sentence: fn009138.141
nou eerste plaats die S moet weg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2124 Sentence: fn009138.147
die apostrof laat je staan .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2125 Sentence: fn009138.205
die E moet weg en dan wordt 't C H hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2126 Sentence: fn009143.107
die kun je gebruiken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2127 Sentence: fn009146.51
dat kon je ook merken aan de vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2128 Sentence: fn009149.35
en dat kun je dus zo verdelen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2129 Sentence: fn009149.38
daar schrijf je achter hoeveel uh punten je bij één A één C B één C enzovoort hebt gezet .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2130 Sentence: fv400004.18
maar ook daar starten wij binnenkort met gemeenschappelijke faculteitsraden overlegorganen en proberen wij één curriculum uit te bouwen met één adviesorgaan één faculteit over de campussen heen .
[HD-Vfin-ADVP]

Result #2131 Sentence: fv400004.19
en diegene die de nieuwsberichten hebben wat gevolgd zullen weten dat de klap op de vuurpijl is gekomen met de fusie van de TEW-faculteiten de economische faculteiten wat toch niet vanzelfsprekend was in Antwerpen twee volledig uitgebouwde concurrerende instellingen die honderd vijftig jaar naast mekaar hebben bestaan om die twee samen te brengen .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2132 Sentence: fv400004.35
daar is nu ook de RUCA-bibiliotheek TEW bijgekomen in één groot gebouw en waarschijnlijk de grootste bibliotheek Humane Wetenschappen van Vlaanderen uitmaken .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2133 Sentence: fv400011.80
maar ja dat moogt ge niet uh hardop zeggen eigenlijk hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2134 Sentence: fv400011.90
ja die man wordt weduwe weduwnaar heeft intussen een betere positie opgebouwd hè zit er financieel beter voor en hoe ouder de man hoe jonger de vrouw die hij gaat pakken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2135 Sentence: fv400011.99
dus dieje*d man kwam onder grote psychologische druk te staan en het gevolg was liefdesfilters werden weelderig gebrouwen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2136 Sentence: fv400011.128
en dan is er uh in februari negenennegentig een ander artikel verschenen en die man zegt het mijn is het beste .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2137 Sentence: fv400016.19
met het hele DDT-verhaal hu Silent*v Spring*v kwam naar voor dat xxx bijvoorbeeld de slechtvalk hu een soort die over heel het noordelijk halfrond voorkomt die populatie stortte in elkaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2138 Sentence: fv400016.30
waaruit duidelijk hu afgeleid kan worden dat die gevaarlijke giftige stof in het milieu is heel sterk gedaald en die populatie heeft zich kunnen herstellen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2139 Sentence: fv400016.34
werd toegepast in de Belgische wetgeving want die soorten komen dan ook voor op die bijlage van de vogelrichtlijn .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2140 Sentence: fv400016.36
maar daar staat niet alleen o*a in hu je moet die regelgeving zo aanpassen dat er niet op gejaagd mag worden .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2141 Sentence: fv400016.37
d'r staat ook in je moet de gebieden die belangrijk zijn voor die vogels gaan beschermen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2142 Sentence: fv400016.75
en dat heeft hu dus die habi*a uh die soorten zitten in de habitatrichtlijn .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2143 Sentence: fv400016.80
d'r zitten bijvoorbeeld ook reptielen en amfibieën in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2144 Sentence: fv400016.100
hu dus dat wil zeggen die vogels trekken die kunnen daar zelfs soms maar enkele dagen op een jaar te zien zijn en die trekken dan terug verder naar het zuiden of omgekeerd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2145 Sentence: fv400016.103
dat bestaat echt bedoel ik dus da 's geen uh uitgevonden vogel .
[SU-SMAIN] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2146 Sentence: fv400016.108
trouwens die vogelrichtlijn zegt ook 't zijn niet alleen de soorten maar bijvoorbeeld ook hu niet alleen de gebieden maar bijvoorbeeld ook de nesten de eieren en de jongen die beschermd mo*a moeten worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2147 Sentence: fv400016.116
dat dat mag dus niet is absoluut verboden omdat sommige van die superzeldzame vogels die die mensen gaan dus zeer ver om dat te uh te kunnen vastkrijgen en betalen daar soms zelfs zeer hoge bedragen voor uh om dat ei in hun collectie te kunnen onderbrengen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2148 Sentence: fv400016.119
dus die richtlijnen hebben uitwerking gekregen afbakening van een aantal gebieden wat de habitat-uh-richtlijngebieden*u betreft nog niet officieel hu goedgekeurd door de commissie .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2149 Sentence: fv400016.122
als je het publicatieblad van de Europese gemeenschappen doorneemt daar staan duizenden verordeningen in die bijvoorbeeld te maken hebben met landbouwbeleid hu met uh allerlei prijzen die gehanteerd worden hè garantieprijzen bijvoorbeeld voor dat en dat en dat en dat .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2150 Sentence: fv400016.123
wat dat in feite wilt zeggen is wat er in een verordening staat kan je gebruiken in uw eigen beleid en die verordeningen zijn niet zelden gelinkt aan subsidies .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2151 Sentence: fv400016.126
die nummering geeft u ook al een idee van hoeveel duizenden verordeningen er per jaar zijn .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2152 Sentence: fv400016.130
uhm die laatste wordt nu hu dus die Europese subsidies wordt nu gebruikt in Vlaanderen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2153 Sentence: fv400016.131
die eerste is nog maar heel recent want het allereerste uitvoeringsbesluit dat dat zou moeten gaan toepassen in Vlaanderen is pas in mei van dit jaar in het Belgisch Staatsblad verschenen en dat was dan nog een vrij allee uh theoretisch besluit namelijk hè xxx de procedure-afspraken die daarin stonden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2154 Sentence: fv400016.133
ik moet er wel bij zeggen natuur- en milieuvriendelijke landbouw dus dat gaat niet alleen over natuur en dat dat natuuraspect is dan bij ons vertaald denk aan wat ik daarstraks zei de landbouwer die zorgen niet voor de natuur als zorg voor een aantal landschapselementen hagen houtkanten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2155 Sentence: fv400016.136
die landbouwer krijgt daar dan een vergoeding voor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2156 Sentence: fv400016.138
die landbouwer als die dat zelf doet krijgt daar een vergoeding voor .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2157 Sentence: fv400019.66
dat kan ik dus honderd percent verklaren hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2158 Sentence: fv400019.149
die jongen zwijgt van miserie .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2159 Sentence: fv400019.161
ik ga een kleine anekdote vertellen van die schoonbroer en nu ga je zeggen dit heb je verzonnen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2160 Sentence: fv400019.180
en die kleine*d reageerde niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2161 Sentence: fv400019.200
nu ja dat is ie gewend hè .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #2162 Sentence: fv400032.67
dat hebben we al gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2163 Sentence: fv400032.88
dat zal je wel zien uit de opgave want dat worden ellenlange opgaven dat wordt weer een heel verhaal ga jij dus altijd goed moeten nakijken wat gaat er ieder jaar veranderen ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2164 Sentence: fv400032.108
vermits we uitgaan van een gemiddelde aanslagvoet die altijd gelijk bijf*u blijft en gemiddelde jaarlijkse opbrengsten en gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten en vermits we ieder jaar hetzelfde bedrag afschrijven dat hebben we altijd zo gedaan hè zal de cashflow voor de ganse duur van het project gelijk blijven .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2165 Sentence: fv400034.20
die mensen hadden dus een belangrijke rol gespeeld zoals ik al zei in verband met de Guldensporenslag ja die beslecht werd in dertienhonderd en twee .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2166 Sentence: fv400034.70
die klokken waren zeer belangrijk zelfs in het dagelijkse leven van die mensen want als er gefeest werd dan liet men die klokken luiden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2167 Sentence: fv400034.78
die gaan ze elke week 'ns laten loeien en als er dus gevaar dreigt gaan ze dat laten loeien zodanig dat we weten dat we moeten oppassen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2168 Sentence: fv400034.95
die lakens werden gemaakt van wol .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2169 Sentence: fv400034.109
dat gaan we nog bekijken op onze middeleeuwse wandeling door Ieper aan de lakenhallen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2170 Sentence: fv400034.114
d'r was een voordeel aan maar misschien is dat moeilijk om er zelf op te komen hoor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2171 Sentence: fv400039.83
dat kan je dus niet geloven hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2172 Sentence: fv400039.85
wat die man dus heeft heeft bereikt dat kunt ge niet geloven hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2173 Sentence: fv400042.14
dus daar daar staan de de temperaturen voor elke maand aangegeven ook de neerslagwaarden hè dus 't is geen enkel probleem .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #2174 Sentence: fv400042.54
en dat kan je uit het hoofd berekenen hé Vicky .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2175 Sentence: fv400042.71
let op dit cijfer is op uw blaadjes onderstreept .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2176 Sentence: fv400042.199
in de tweede kolom vergelijken we dat met het criterium staat er .
[OBJ1-SMAIN] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2177 Sentence: fv400042.261
maar daar zijn nu nog verschillende soorten in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2178 Sentence: fv400042.272
ja maar d'r staat een tekentje voor hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2179 Sentence: fv400050.147
die is vrij zeker van z'n zaak dus dat gaan we dadelijk horen denk ik .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2180 Sentence: fv400050.159
dus het gaat inderdaad om een auctoriële verteller want die verteller weet hoe het verhaal zal verdergaan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2181 Sentence: fv400057.45
dat gaan we 'ns eventjes opschrijven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2182 Sentence: fv400057.140
dat gaan we eventjes uhm laten voor wat het is .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2183 Sentence: fv400057.183
wel dat mag je al noteren op bladzijde achttien bovenaan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2184 Sentence: fv400061.41
maar dit weekend is dat niet .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2185 Sentence: fv400061.76
dat moet ik zien hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2186 Sentence: fv400065.75
deze morgen hadt ge ...
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2187 Sentence: fv400065.271
'k weet het maar daar droom ik dus daar droom ik dus van hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2188 Sentence: fv400065.325
daar weet ik niets van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2189 Sentence: fv400065.356
een tuinfeest bij La Xxx Au Bois daar ga ik voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2190 Sentence: fv400065.397
toen had ik dat van de foto gezien toen dacht ik ja maar dat beerke had ook bont aan de armkes en ook bont aan de dingen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2191 Sentence: fv400067.14
hè maar dat dat interessante stuk zit er niet tussen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2192 Sentence: fv400067.131
daar stond xxx bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2193 Sentence: fv400068.38
en daar laat ik die liever niet staan 's avonds xxx omdat dat nogal xxx .
[LD-Vfin-INF]

Result #2194 Sentence: fv400068.57
en die die driehoek gebruiken we om een parkeerplaats te maken .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2195 Sentence: fv400068.236
moest dat een een een dag meer zijn vind ik dat op zich niet zo'n probleem .
[SU-SV1] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2196 Sentence: fv400068.273
daar gaan ook terug niveaus komen ?
[LD-Vfin-INF]

Result #2197 Sentence: fv400068.293
en die palen zijn in beton hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2198 Sentence: fv400068.325
dat moet ik nog 'ns xxx .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2199 Sentence: fv400068.337
daar maak ik me niet zoveel zorgen over xxx dat dat dan versleten is .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2200 Sentence: fv400068.374
ja ja maar die klinkers komen d'rtegen ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2201 Sentence: fv400068.388
xxx die palen dan staan voor de klinkers ?
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> root

Result #2202 Sentence: fv400068.513
dat heb ik gelezen ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2203 Sentence: fv400068.514
dat heb ik gelezen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2204 Sentence: fv400073.6
ik zeg het dat dat mens was wat uh gefrustreerd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2205 Sentence: fv400073.153
ja maar soms vind ik uh xxx die 'k weet niet hoe het komt hè maar ja zo zo'n piano die uh zo jaren niet gestemd is die klank is soms ook wel die heeft wel iets vind ik .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2206 Sentence: fv400073.237
'k had weer overdreven zogezegd hè en uh oké ja dieje*d ene kon het gewicht niet houden en ze was gekant*a xxx was een stukje gekanteld allee al een brok af .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2207 Sentence: fv400073.303
die Hendrik wil communicatieve vaardigheden geven en en die heeft een communicatief probleem vind ik .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2208 Sentence: fv400073.311
resultaat die fruitpers blijft 's morgens tuurlijk ja uh niet niet afgespoeld achter op de gootsteen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2209 Sentence: fv400073.394
dat raam kan daar niet open dus qua verluchting dat is ook niet ideaal hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2210 Sentence: fv400073.426
hij zal zeggen van die zaag is daar weer .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2211 Sentence: fv400079.60
die pen schrijft niet goed Anita .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2212 Sentence: fv400079.97
dat hebben we nogal 'ns gehad hè .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2213 Sentence: fv400079.129
die onderstrepen soms maakt het soms een beetje moeilijk hè .
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> [NUCL-Vfin-DU]

Result #2214 Sentence: fv400079.248
dat kaderke verschijnt iedere keer als we opstarten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2215 Sentence: fv400079.278
dat moeten we ook iedere keer wegklikken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2216 Sentence: fv400079.282
dat heb ik al gedaan en dan ging dat niet .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2217 Sentence: fv400080.12
uh die had ik heb ik hier gestoken .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2218 Sentence: fv400080.46
dat moet ge eens zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2219 Sentence: fv400080.99
dat meisje zei ook na a*a na achttien want want als ge dan uh na het vijfde weggaat een jaar de wereld in en ge moet dan terug op het zesde gaan zitten dan is het moeilijk om u terug aan te passen om daar terug braaf stil op een bankje te gaan zitten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2220 Sentence: fv400083.71
dat hebt ge mij verteld ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2221 Sentence: fv400083.101
daar kwam onder andere in voor nu moet ik weer 'ns nadenken dat was iets heel actueel .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2222 Sentence: fv400083.124
daar was dus dat van die illegalen bij en voor de rest weet ik het eigenlijk ook niet meer juist .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2223 Sentence: fv400083.231
deze morgen liep hier een witte met zwarte vlekken .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2224 Sentence: fv400086.72
maar die deuren zijn eigenlijk zo goed als allemaal dicht .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2225 Sentence: fv400086.248
nee dat kan ik echt niet meer opbrengen Tom .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2226 Sentence: fv400086.285
daar weet ik niks van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2227 Sentence: fv400086.287
die hebt gij toch uitgedeeld op 't VV-feestje ?
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2228 Sentence: fv400086.299
die mensen komen dan een beetje bijeen om bijeen te komen maar uiteindelijk ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2229 Sentence: fv400089.87
daar kunnen we ook gaan .
[LD-Vfin-INF]

Result #2230 Sentence: fv400089.163
nee dat moeten we niet*x doen*x .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2231 Sentence: fv400092.49
maar ja samen rijden dat zou ik toch niet doen want 't is dan zo druk en ge raakt mekaar dan maar constant kwijt .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2232 Sentence: fv400092.93
ja dat hadt ge mij al gezegd .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2233 Sentence: fv400092.112
dat moet ge toch altijd bijhebben als ge naar 't buitenland gaat ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2234 Sentence: fv400092.134
dat gingen zij ons doorsturen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2235 Sentence: fv400092.135
dat mochten wij aanduiden op het formulier .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2236 Sentence: fv400092.174
dat hebben we toen niet gehad .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2237 Sentence: fv400092.183
maar ja daar staan al zoveel krassen op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2238 Sentence: fv400092.188
daar moet ne*d grote sportwinkel zijn van skimateriaal .
[LD-Vfin-INF]

Result #2239 Sentence: fv400092.193
dat kunt ge 'ns vragen aan Ivo .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2240 Sentence: fv400092.246
daar zit aan den*d andere zo een topke op voor lippenbalsem .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2241 Sentence: fv400092.288
en daar waren er toen veel bij die ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2242 Sentence: fv400092.316
en eigenlijk hè dat eten is zo verzorgd dat ge daarbuiten bijna niks verbruikt hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2243 Sentence: fv400092.344
ah dat kunt ge daar kopen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2244 Sentence: fv400092.371
die moet ge ginds nog betalen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2245 Sentence: fv400092.373
maar dat hebt ge al betaald de huur van uw ski's en uw lessen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2246 Sentence: fv400092.434
dat kunt ge allemaal met Visa betalen ook hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2247 Sentence: fv400092.439
dat moet ge voor uzelf uitmaken xxx xxx niet te veel doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2248 Sentence: fv400092.480
dat was ie vergeten dus pff allee 'k bedoel wij kwamen daar ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2249 Sentence: fv400092.576
maar ik moet heel eerlijk zeggen die eerste drie avonden heb ik geen enkel avondactiviteit meegedaan want dan ...
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2250 Sentence: fv400097.29
ja dat die kindjes onder lakens vallen onder die bootexpressie onder*x hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2251 Sentence: fv400097.101
dat gingen we doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2252 Sentence: fv400097.105
ja maar dat ga 'k*d ik volgende zaterdag al doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2253 Sentence: fv400097.131
want*x dat*x hebben*z wij vorig jaar gedaan op weekend zo in 't in 't heel groot ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2254 Sentence: fv400097.216
die kapitein is xxx ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2255 Sentence: fv400100.107
xxx Mario daar gaat het ook*z niet goed mee xxx .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2256 Sentence: fv400100.160
ik bel naar die mensen achteraf en dieje*d kleine pakt zelf op .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2257 Sentence: fv400108.126
dat moet ik niet hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2258 Sentence: fv400108.182
ja ja ja tuurlijk als ze niet zouden komen dat zou u ook niet plezierig vinden waarschijnlijk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2259 Sentence: fv400108.197
dus ze heeft uh sociaal assistente gestudeerd in met als vakgebied uh dus de psychiatrie en die creatieve therapie staat dus ook in uh dienst van het begeleiden van uh psychiatrische patiënten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2260 Sentence: fv400108.263
en dat meisje is na haar studies sociaal assistente die vriendin van haar is ook naar daar geweest maar heeft uh een een dansopleiding gevolgd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2261 Sentence: fv400108.419
deze namiddag ga ik probeer ik naar Van Dijck te gaan .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2262 Sentence: fv400108.427
daar houdt hij heel veel van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2263 Sentence: fv400108.463
en toen heb ik van daar komt het de smaak te pakken gekregen .
[OBJ1-PP] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #2264 Sentence: fv400109.66
andere auteurs die houden het bij thema's die een beetje in de roep zijn ik zeg maar AIDS mishandeling van jongeren jongeren in een tehuis en daar grijpen jongeren nogal heel graag naar .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2265 Sentence: fv400109.176
uhm bulkboeken bijvoorbeeld zou ik niet kopen daar hou ik niet van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2266 Sentence: fv400109.181
die letters zijn te klein uh ja 't is anders .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2267 Sentence: fv400109.200
en dan de sfeer ik ben een beetje Italiaans aangelegd en die Italiaanse sfeer daar geniet ik van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2268 Sentence: fv400109.275
maar dat meisje had een videoreportage mee geluid stil en ik vertel bij de videoreportage .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2269 Sentence: fv400109.277
en dat meisje had dat blad niet nodig zij kon alles .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2270 Sentence: fv400109.286
en dat meisje had allerlei materialen mee van verven tot stiften tot houtskool tekeningen bij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2271 Sentence: fv400109.316
maar dat meisje heeft dat prachtig gedaan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2272 Sentence: fv400117.10
dus daar daar pik je dan ef*a enkele hoofdstukken uit en dan zet ik dat weer terug .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2273 Sentence: fv400117.88
dat kan ik me voorstellen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2274 Sentence: fv400117.104
en of alles foutloos is daar heb ik m'n twijfels over rechtuit gezegd .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2275 Sentence: fv400117.219
en die thema's passen xxx dan ook heel goed voor bepaalde activiteiten te doen en zo .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2276 Sentence: fv400117.229
dus dat kunnen ze al niet vergeten .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2277 Sentence: fv400117.243
men is dan geneigd van altijd hetzelfde opnieuw te doen en ge voelt dan daar komt dan sleet op soms .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2278 Sentence: fv400117.253
omdat d'r komen zoveel activiteiten bij je moet dat organiseren .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2279 Sentence: fv400117.283
dus die ga ik volgend jaar hebben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2280 Sentence: fv400117.482
en die Senegalese leraar gaat deze zomer waarschijnlijk ook nog 'ns langskomen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2281 Sentence: fv400118.45
dat had ik al oo*a ooit gelezen ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2282 Sentence: fv400118.107
en die veranderingen die dan doorgevoerd zijn die daar zetl*u daar leggen we dan een beetje meer nadruk op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2283 Sentence: fv400118.178
ja d*a dat zouden wij wel doen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2284 Sentence: fv400118.353
dat hebben ze vroeger veel gedaan ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2285 Sentence: fv400118.368
dat is dus dit jaar staat dat weer op het programma .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2286 Sentence: fv400118.401
het nee dat hebben ze nooit geambieerd denk ik .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2287 Sentence: fv400118.433
dat kan ik me voorstellen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2288 Sentence: fv400145.36
die leerlingen die heel veel lezen blijven meestal veel lezen maar*x diegenen die gewone normale lezers zijn dat houdt meestal wel op in het derde jaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2289 Sentence: fv400145.45
degenen die je echt niet aan het lezen krijgt lezen toch niet .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2290 Sentence: fv400145.82
degenen die echt veel lezen en al ver staan lezen ook wel ro*a romans voor ggg volwassenen .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2291 Sentence: fv400145.112
nu dat kan je als ouder op z'n minst doen vind ik hen meenemen bibliotheek .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2292 Sentence: fv400145.138
en 't vorige stuk was een was een parodie op Shakespeare drama en uh daar speelde ik dan een prins in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2293 Sentence: fv400145.150
nu dit jaar he*d 'k het wel moeilijk omdat ik dan die nieuwe school heb waar*u een aantal vakken bijgekregen die 'k niet heb gegeven vroeger .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2294 Sentence: fv400145.197
en dat was ik niet gewoon .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #2295 Sentence: fv400145.200
die eerstejaars zijn veel enthousiaster wel maar 't is veel moeilijker om d'r iets mee gedaan te krijgen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2296 Sentence: fv400145.206
'k kom zelf niet in het eerste jaar voor Nederlands dus dat was met klassen waar ik een uurtje studiebegeleiding geef dus die band is dan ook niet niet zo groot hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2297 Sentence: fv400145.238
maar dat had ik ook al 'ns gedaan met een derde jaar vroeger .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2298 Sentence: fv400145.500
nee nee dat vind ik dat moeten ze zien ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2299 Sentence: fv400145.505
dat onderscheid moet blijven bestaan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2300 Sentence: fv400145.511
die stoerdoenerij*u van de puber zit daar zeker en vast voor iets tussen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2301 Sentence: fv400145.529
er zijn ook encyclopedieën op CD-ROM en daar halen ze ook heel wat uit hoor en ze doen dan de moeite niet om om dat aan hun*x taalgebruik aan te passen dus het valt uh onmiddellijk op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2302 Sentence: fv400145.543
nee dat heb ik nog niet gedaan nee .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2303 Sentence: fv400145.583
dat had ik ook alleen maar gedaan in in 't college van Xxx .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2304 Sentence: fv400145.603
daar zit ergens een kloof tussen natuurlijk hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2305 Sentence: fv400145.620
maar 'k zeg het nieuwe media daar ben ik nog te weinig in thuis .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2306 Sentence: fv400155.43
bij mij beperkt zich dat tot het ja het aanduiden van de de schrijffouten maar daar hecht ik dan wat minder belang aan uhm en dan proberen de zinnen die zij gevormd hebben toch wel een beetje omvormen tot fatsoenlijke zinnen en hen proberen duidelijk te maken waarom die zinnen verkeerd zijn .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2307 Sentence: fv400155.100
xxx d'r zitten inderdaad vaak woorden bij xxx de eerste keer is dat je ze hoort hè in dat dictee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2308 Sentence: fv400155.127
en ja heb je zo misschien titels in je hoofd dat je zegt dat heb ik gelezen en dat vond ik heel goed .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2309 Sentence: fv400155.220
maar daar herinner ik mij eigenlijk niet zo heel veel meer van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2310 Sentence: fv400155.225
maar hoe dat juist in z'n werk ging allee of of xxx wat dat erachter zat dat kan ik mij zo niet meer herinneren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2311 Sentence: fv400155.307
als je nu echt een een week of veertien dagen op dezelfde plaats zit dan leer je wel de mensen die op dat moment j*a ggg je buren zijn die leer je dan wel beter kennen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2312 Sentence: fv400155.445
dat kan ik me voorst*a ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2313 Sentence: fv400155.485
ja ja en als ja jongens van zeventien achttien negentien twintig jaar dus uh die hun hun leefwereld is eigenlijk toch wel beperkt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2314 Sentence: fv400155.497
ja dat dat ja dat wilde ik net vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2315 Sentence: fv400165.4
d'r is heel veel werk aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2316 Sentence: fv400165.7
ja dat kan ik me voo*a als als als u al die activiteiten uh moet*x combineren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2317 Sentence: fv400165.115
want allee z*a sommigen hebben thuis wel internet maar er daar zit dan soms zelfs een wachtwoord op uh waar zij niet altijd uh op kunnen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2318 Sentence: fv400165.264
daar zaten dan nog altijd uh een dagje of uh drie uh de kust in of zo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2319 Sentence: fv400165.376
en daar kruipt dan ook weer tijd in xxx zeker geen tijd meer heb om nog toneel te spelen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2320 Sentence: fv400165.400
uh dus die vrouw van die man die vermoord was uhm moest ik dan 's anderendaags ...
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2321 Sentence: fv400165.405
zelfs dat telefoontje naar die mevrouw toe uhm vind ik uh moeilijk uhm .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2322 Sentence: fv400165.416
dus niet uit uh de beste bron uiteraard hè want die beste bron is natuurlijk uh die echtgenotes uh van van die mannen die dood waren maar uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2323 Sentence: fv400165.425
wandeltochten en ggg alles wat te doen is uhm daar gaan we naartoe .
[MWP-Vfin-MWU]

Result #2324 Sentence: fv400169.79
maar die zijn echt goed aangenaam om lezen uh daar zit inhoud in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2325 Sentence: fv400169.211
uhm daar zijn geen leerplannen voor dus je doet maar wat je zelf belangrijk vindt en da 's dan van leerkracht tot leerkracht nogal verschillend .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2326 Sentence: fv400169.348
d'r is één getijgerde bij één uh rostje .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2327 Sentence: fv400169.427
ja dat kan ik me voorstellen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2328 Sentence: fv400169.537
en daar daar zitten ze dan misschien ook nog heel lang aan om dat uh kl*a om dat af te krijgen ?
[POBJ1-Vfin-PP]

Result #2329 Sentence: fv400181.37
dat kunt de*d niet echt doen hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2330 Sentence: fv400181.46
dat kunt de*d d'r ook niet op zetten hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2331 Sentence: fv400181.62
maar dat moeten we in de vakantie proberen dan hè want ik denk dat we dat beter in de vakantie af hebben dat boekske dat we dat eventueel nog een paar weekends daarna kunnen plooien en zo .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2332 Sentence: fv400181.81
maar die ga ik wel pakken hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2333 Sentence: fv400181.236
dat zal ik morgen vastleggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2334 Sentence: fv400181.298
ja xxx dat moet nog niet vastleggen zuh .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2335 Sentence: fv400187.77
't was eigenlijk nog niet nodig om het zo rap te doen maar dat konden we gisteren niet weten hè ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2336 Sentence: fv400187.79
dat konden*x we gisteren nog niet weten want dan xxx ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2337 Sentence: fv400187.121
dat kan ik volgende week nog 'ns doen xxx fiets in orde brengen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2338 Sentence: fv400189.67
maar dat moeten ze ook leren om om om zo xxx spreken ?
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2339 Sentence: fv400189.68
ja dat moeten ze leren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2340 Sentence: fv400189.132
ja dat ben ik al gewoon hè .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #2341 Sentence: fv400189.203
dat kan ik natuurlijk ook doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2342 Sentence: fv400189.204
dat kan ik ook doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2343 Sentence: fv400194.152
maar daar is heel veel verschil in hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2344 Sentence: fv400195.41
maar*x dat heb ik gekregen denk ik .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2345 Sentence: fv400195.50
ik heb ook nog drie platen gekocht indertijd maar ja*x dat dat speel ik nu niet meer want die platenspeler staat op zolder en die nieuwe stereo dat is cassettedeck radio en uh CD hè dus wat doe je met die platen ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2346 Sentence: fv400195.77
maar een een een*x ook een groot deel van die CD's die zou ik nu niet meer graag horen dus .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2347 Sentence: fv400195.109
xxx daar luister ik wel 'ns naar maar ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2348 Sentence: fv400195.189
de rest kan ik niet horen maar dat eerste stuk vind ik dan gewoon goed .
[HD-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2349 Sentence: fv400195.233
die ene is denk ik uhm zevenentwintig of zo en de andere tegen de dertig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2350 Sentence: fv400198.55
Middelnederlands dat kun je natuurlijk op vijfentwintig verschillende manieren interpreteren soms uhm maar ik dacht van kijk we hebben ons best gedaan .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2351 Sentence: fv400198.74
goh dat moest je dan bespreken uh volgens het thema turrurrut*u .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2352 Sentence: fv400198.78
'k bedoel daar heb ik dus uit mijn duim zitten zuigen van 't kan niet meer .
[LD-Vfin-INF]

Result #2353 Sentence: fv400198.214
en ja die thema's geeft ze op voorhand omdat ze d'r gewoon zeker van willen*u zijn wil zijn dat uhm als de studenten lesgeven dat dat dan ook een goede een goeie les is met een interessant thema wat je niet altijd hebt als je ze te veel zelf laat kiezen .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2354 Sentence: fv400202.22
ja die xxx die lesstage dat kunt de*d ggg niet in de vakantie doen hè xxx .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2355 Sentence: fv400202.29
dat zou ik ook nog wel van al die onderwijsactiviteiten het liefst doen denk ik .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2356 Sentence: fv400202.204
ja d'r stond echt bij per week uhm de huur in totaal en daarom dat ik gemaild had van ja klopt dat wel ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2357 Sentence: fv400202.299
dus ja die bus vertrekt uhm ja die kan bijvoorbeeld van Italië of zo komen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2358 Sentence: fv400205.55
ja die beesten kunnen daar zo gewoon overal doorlopen hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2359 Sentence: fv400205.148
dat tafeltje stond daar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2360 Sentence: fv400216.246
ah die vrouw is wel ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2361 Sentence: fv400219.55
maar dat gaan ze waarschijnlijk doen*x denk*x ik*x .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2362 Sentence: fv400219.94
awel daar heb ik gezeten .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2363 Sentence: fv400219.195
en uh daar staat bijvoorbeeld een icoontje in voor uw uh uh pff voor uw configuratie .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2364 Sentence: fv400219.200
d'r staat bijvoorbeeld ook een icoontje in voor volume .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2365 Sentence: fv400219.300
daar zijn rechten op en da 's een uitgeverij bij betrokken en zo maar ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2366 Sentence: fv400219.304
maar gewoon nen*d nen*d paper die voor een conferentie dat moogt gij daar vrij op zetten normaal .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2367 Sentence: fv400219.329
dat kunt ge niet voorstellen xxx vroe*a hoelang dat vroeger allee hoe hoe zoudt ge dat nu vroeger hier gekregen hebben ?
[POBJ1-Vfin-INF]

Result #2368 Sentence: fv400225.177
en dat gaan we vlug nog afwerken vandaag .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2369 Sentence: fv400225.222
dus de productiekosten zoals grondstoffen en loonkosten en daar ging het vooral over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2370 Sentence: fv400229.21
awel ja dat moet zij doen hè ggg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2371 Sentence: fv400229.90
dus Leo zouden we dat kunnen geven Leo De Laet maar die gaan we die speech laten doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2372 Sentence: fv400235.86
nee nee dat ga ik niet doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2373 Sentence: fv400235.122
ah dat zoudt ge haar nu niet geven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2374 Sentence: fv400243.228
die discipline hebben die niet van regelmatig hun woordenschat hun vocabularium te repeteren .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2375 Sentence: fv400243.302
die tijd is voorbij dat ge kunt ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2376 Sentence: fv400243.310
'k heb dus uh ee*a een nichtje die heeft uh dit jaar dus niet het jaar uh het vorige jaar die heeft toen uhm sociaal assistent gedaan in Gent en xxx die raakte kant noch wal .
[DET-NP] -> [MOD-SMAIN] -> [NUCL-DU] -> [CNJ-Vfin-CONJ]

Result #2377 Sentence: fv400243.315
nu dit jaar zit die in Maastricht cultuurwetenschappen .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2378 Sentence: fv400243.381
ze hadden ook paasvakantie of nee of niet zoveel och dat durf ik nu niet meer zeggen hoe 't zat met de vakanties .
[POBJ1-Vfin-INF]

Result #2379 Sentence: fv400251.157
wel die xxx dat lichtorgel stond xxx .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2380 Sentence: fv400251.160
ja en dat lichtorgel neemt een aantal plaatsen in en dus kunnen d'r geen tweehonderd vijftig in op dat moment .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2381 Sentence: fv400251.184
hè e*a en dus ja 'k zeg het we zijn daar twintig kostbare minuten en dat heeft die twintig minuten hebben een groot stuk meegespeeld in de ontwikkeling en de rampzalige ontwikkeling van 't toneel hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2382 Sentence: fv400252.27
dus dan moet de*d mij niet meer komen xxx geen onderscheid tussen begoede en minder begoede leerlingen hè dus dat argument gaat bij mij niet meer op .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2383 Sentence: fv400252.58
en dus diene*d vriend van 't zesde is daar dan toch wel verwacht dus mag hij toch zijn partner vriendin meenemen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2384 Sentence: fv400252.177
maar die foto's uh zo op 't eerste zicht zijn toch allemaal vrij onduidelijk of en zo kleintjes allemaal .
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> [NUCL-DU] -> root

Result #2385 Sentence: fv400252.201
en die mensen moesten me*d betalen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2386 Sentence: fv400258.113
maar dat kunnen we dan nog zien hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2387 Sentence: fv400258.124
xxx die tafel was wel duur dan natuurlijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2388 Sentence: fv400258.138
we gaan zo wel moeten kunnen zeggen van kijk oma dat heb*z ik daarmee gekocht xxx .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2389 Sentence: fv400258.154
maar ja die moet de*d niet in de living zetten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2390 Sentence: fv400258.199
en diene*d ging ons mam xxx morgen opzijzetten in de Makro .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2391 Sentence: fv400258.214
die van ons staat gewoon op de zolder dus .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2392 Sentence: fv400258.283
dat zullen we nog wel zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2393 Sentence: fv400258.382
maar die parking staat altijd zo vol .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2394 Sentence: fv400259.10
da 's ne*d opvouwbare stoel dus die kunt de*d ook ergens kwijt .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #2395 Sentence: fv400259.214
dat wil ik zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2396 Sentence: fv400259.269
dat is zo voor in de salons zo en daar was zo een dingen over zo ge kent dat zo van die die lampen zo dat in de lucht hangen zo met van dat wit rond zo .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2397 Sentence: fv400259.309
ja dat kan ze niet wegnemen maar ik weet eigenlijk niet .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2398 Sentence: fv400265.181
dat broerke is ervan gestorven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2399 Sentence: fv400265.229
dat apparaatje gaat dan af .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2400 Sentence: fv400265.339
dus die mens komt toe en hij zegt dat zijn hier nogal smalle vensters .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2401 Sentence: fv400265.349
dus die man stond hun*x niet aan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2402 Sentence: fv400265.411
en die kleinen*d had dat dus niet durven zeggen want uh die ging d'rvan krijgen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2403 Sentence: fv400266.27
en dat kun je via de universiteit doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2404 Sentence: fv400266.53
ja en daar zegt de*d neen tegen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2405 Sentence: fv400266.133
en die gemeenschap zorgt zelf voor opvolgers .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2406 Sentence: fv400266.195
ja die twee zagen er mij twee uit alhoewel die ene vertrok .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2407 Sentence: fv400266.198
die ene vertrok den*d dag daarna .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2408 Sentence: fv400269.177
dat zal Michaël wel appreciëren ggg .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2409 Sentence: fv400269.190
die dochter zit dan tussen de vader en de moeder .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2410 Sentence: fv400269.261
en die ander is zoveel meer klassieker .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2411 Sentence: fv400269.283
ja en dan is is het antwoord één of is het antwoord twee want die zak staat ook op de tafel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2412 Sentence: fv400269.321
daar zal xxx nog niet veel discussie mogelijk zijn hè .
[MOD-Vfin-INF]

Result #2413 Sentence: fv400272.215
dus van de week deze week is de laatste en uh zij bevalt maar niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2414 Sentence: fv400272.229
want die die andere dokter wil eigenlijk gewoon fiftyfifty .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2415 Sentence: fv400279.15
dat ritueel in 't begin was wel niet helemaal hetzelfde als nu .
[DET-NP] -> [SU-SMAIN] -> root

Result #2416 Sentence: fv400279.71
op die manier moet jij die kunnen verbinden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2417 Sentence: fv400282.57
uh ja maar ja die hebben uh bij elke foto een nummerke geplakt en en die nummerkes komen dan overeen met de nummerkes op de negatieven en en da 's veel*z gemakkelijker hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2418 Sentence: fv400284.8
ah dat heb ik niet gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2419 Sentence: fv400284.14
ja dat heb ik gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2420 Sentence: fv400284.46
dat moet ik 'ns vragen want dat is een schitterend uitgangspunt om te gaan wandelen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2421 Sentence: fv400290.82
die formulieren zijn standaard .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2422 Sentence: fv400290.110
dus nog zo met met van die dingen xxx allee ja dat kan 't ie nu wel op Wies steken omdat die nieuw is in als coördinator dat die organisatie van die toetsen zo slecht verliep en zo laat .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2423 Sentence: fv400290.111
daar kan xxx inkomen .
[PC-Vfin-INF]

Result #2424 Sentence: fv400290.114
dat wil ik hem toch ook 'ns zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2425 Sentence: fv400290.120
en dan gaan ze d'r nog minder moeten hebben hè want die moeten ze dan sturen naar richtingen dat ze niet aanbieden hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2426 Sentence: fv400295.21
dus dat had ik nooit gezien en dat was echt mooi hoor .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2427 Sentence: fv400295.33
maar die daar vind ik wel ...
[MOD-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2428 Sentence: fv400295.83
die gaan we ook bezoeken denk ik hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2429 Sentence: fv400295.84
ja oh ja die kathedraal daar kunt ge niet buiten hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2430 Sentence: fv400295.93
daar gaan we ook naartoe naar dat landschap .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2431 Sentence: fv400295.100
dat hebben wij gedaan als we naar Cortona reden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2432 Sentence: fv400295.121
die namen zitten natuurlijk nog niet echt in m*a in m'n hoofd hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2433 Sentence: fv400295.126
en dat ga 'k samen met dit doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2434 Sentence: fv400295.128
ja dat hebben*x wij*x ook gedaan zo met binnenweg*x .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2435 Sentence: fv400295.162
en tips zo van dit moet ge zeker doen en dat moogt ge vergeten en zo .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2436 Sentence: fv400295.167
maar dat gingen we met 't openbaar vervoer doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2437 Sentence: fv400295.188
nee daar hebt ge niks aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2438 Sentence: fv400295.259
maar daar*x had ge die lussen gedaan dan zo ?
[MOD-Vfin-PPART]

Result #2439 Sentence: fv400295.276
dat kunt ge niet riskeren hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2440 Sentence: fv400295.282
dat heb ik dit jaar wel ondervonden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2441 Sentence: fv400295.332
zoiets hè die moet ge zeker zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2442 Sentence: fv400295.347
die ga ik nu lezen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2443 Sentence: fv400295.369
awel dat gaan wij ook doen ofwel 't kan ook zijn dat we 's middags ergens gaan eten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2444 Sentence: fv400295.404
maar die avondmenu's waren vaak veel duurder en niet dat dat 'tzelfde ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2445 Sentence: fv400295.418
dat zullen we daar wel zien hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2446 Sentence: fv400295.446
want dat hebben wij gedaan als we opreden naar Toscane zo .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2447 Sentence: fv400300.72
die bladeren beginnen te verwelken en te rotten hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2448 Sentence: fv400300.82
en ik zag dat eten bleef maar drijven bo*a uh dus teken dat er nog weinig zijn hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2449 Sentence: fv400300.96
dat water moest gewoon blijven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2450 Sentence: fv400300.115
nu dat hebt gij ook niet gehad denk ik hè algen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2451 Sentence: fv400300.124
dat heb ik ook gehad hè in die bak hè .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2452 Sentence: fv400304.37
en die reisagentschappen sturen nu zelf mensen op pad hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2453 Sentence: fv400304.294
dat geluk hebben ze nog .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2454 Sentence: fv400305.28
tuurlijk ja ja die overgang is niet moeilijk hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2455 Sentence: fv400305.37
die mensen die ons beluisteren zullen zeggen ja ja ze zijn zoveel vakantie gewoon hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2456 Sentence: fv400305.46
ja dat heb ik wel gedaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2457 Sentence: fv400305.89
die profs op de unief op de unief waren zo slecht zo vervelend daar ging je niet naartoe .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2458 Sentence: fv400305.112
en eigenlijk ja uh dat eerste jaar geef*u gaf ik alleszins ...
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2459 Sentence: fv400305.212
hoewel ze inderdaad soms uh zijn d'r altijd wel die zeggen oh bent u nog bent u al zo oud dat zoudt de*d nu niet zeggen hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2460 Sentence: fv400305.224
dat kan je hooghouden tot tot op een bepaalde leeftijd hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2461 Sentence: fv400306.83
ja ja daar ben ik het sowieso mee mee eens .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2462 Sentence: fv400306.105
ja maar daar ben ik het mee eens .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2463 Sentence: fv400306.165
maar dat hebt de*d gij dan ook schitterend gedaan denk ik .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2464 Sentence: fv400313.21
en uh zijn vraag was waarom dat alternatief dan geen kans krijgt want daar zijn dus voorstellen voor ingediend en die zijn voorlopig afgewezen omdat de keuze blijkbaar alleen nog zou vallen op die grootschalige waterzuiveringsprojecten .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2465 Sentence: fv400313.44
'k weet niet of gij de laatsten*d tijd nog in Hoepertingen geweest zijt xxx die kuil ligt daar nog altijd hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2466 Sentence: fv400313.50
en uh dat dat kruispunt ligt nu al maanden afgesloten en uh ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2467 Sentence: fv400313.58
die fase is al voorbij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2468 Sentence: fv400313.66
in die zin is uhm heb ik nog nog vandaag nog een eigenaardigheid gelezen dat uhm dat de fameuze dat fameuze product van Danone dat moet gij ook kennen via de radio met actieve bifidus ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2469 Sentence: fv400313.69
daar staat dus op dat dat bio-uhm-yoghurt*u is .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2470 Sentence: fv400313.70
maar en daar staat ook ne*d groenen*d achtergrond op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2471 Sentence: fv400313.152
daar zijn dikwijls stukken bij die je die niet echt antiek zijn .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2472 Sentence: fv400313.165
en daar vroegen ze vijfendertig voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2473 Sentence: fv400313.203
maar ik heb daar ook nen*d ne*d mooien*d damesfiets zien xxx daar was daar was zelfs geen schrammetje aan hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2474 Sentence: fv400313.226
en daar krijgt gij geld voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2475 Sentence: fv400317.53
dat heb ik gelezen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2476 Sentence: fv400317.111
die moogt ge beschermen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2477 Sentence: fv400317.113
xxx die moogt ge beschermen xxx .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2478 Sentence: fv400322.24
uh maar dit jaar loopt het een uh serieus stuk minder .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2479 Sentence: fv400322.35
uh en dit jaar gaat het dus een flink stuk minder .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2480 Sentence: fv400322.81
dit schooljaar hebben we daarvan nog niks gehad eigenlijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2481 Sentence: fv400327.219
ten tweede uh kwalitatief gezien die tekenfilm lijkt lijkt nergens op .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2482 Sentence: fv400327.240
goed dat programma duurt een half uur .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2483 Sentence: fv400327.318
uh ja je bent natuurlijk niet getrouwd maar dat ga je wel weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2484 Sentence: fv400345.61
daar zijt de*d nog niet geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2485 Sentence: fv400345.65
daar zijt de*d nog niet geweest*z .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2486 Sentence: fv400345.78
die twee zijn maar twee kleine*z eilandjes .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2487 Sentence: fv400345.85
dat zou 'k haar zeker faxen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2488 Sentence: fv400345.169
dat heeft ze genomen voor te zeggen dat de mensen allemaal uh niet alleen voor 't stof .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2489 Sentence: fv400346.35
en d'r was ne*d leerling van hem bij die sedert dat hem*d afgestudeerd was al dieje*d z'n reizen al twee keren had meegemaakt*z .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2490 Sentence: fv400346.139
dat heeft ze ook getrokken voor die lange vlecht van die xxx .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2491 Sentence: fv400350.79
en ten tweede die mentaliteit is er niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2492 Sentence: fv400350.80
die mensen gaan dan thuiszitten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2493 Sentence: fv400350.161
en die uh jazz-zangeres was daar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2494 Sentence: fv400353.46
dat wou 'k*d ik u nog vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2495 Sentence: fv400353.112
en die campings zijn bijna even duur .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2496 Sentence: fv400363.22
ja dezen*d avond ga je naar den*d bas*a naar de training*z dat je terug ne*d keer kunt ...
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2497 Sentence: fv400364.31
en diene*d kozijn gaat daar zijn en ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2498 Sentence: fv400364.34
en die madame moet nog in Vlaanderen in school gezeten hebben .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2499 Sentence: fv400370.76
awel ja nee die mens is echt op op de sukkel lijk*d dat wij zeggen hé uh .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2500 Sentence: fv400370.198
die meneer is daar terug volledig doorgekomen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2501 Sentence: fv400374.12
dat gaan die mensen aan den*d telefoon niet weten hé .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2502 Sentence: fv400379.132
die mens werkt al bijna niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2503 Sentence: fv400379.141
ja ja maar dat heb*z 'k*d ik er ook al drie keer in gezet .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2504 Sentence: fv400379.158
ja die Xxx valt nog mee .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2505 Sentence: fv400386.32
maar die weg waarop dat wij met den*d auto stonden liep nog verder naar achter .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2506 Sentence: fv400386.38
want dat heeft niemand tegen ons gezegd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2507 Sentence: fv400386.72
ja maar nee dat heb 'k*d ik niet gezegd dat die dat daar weg moest gaan allemaal zulle .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2508 Sentence: fv400396.78
dat hebben ze wel gevonden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2509 Sentence: fv400396.130
dus die inbraak is gebeurd medio juni .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2510 Sentence: fv400396.138
allee d'r volgt nog .
[HD-Vfin-NP]

Result #2511 Sentence: fv400396.211
en die dien*d overgang hoor je altijd .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2512 Sentence: fv400401.21
en die sprankelheid*u van die die taal ontbreekt hé .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2513 Sentence: fv400404.68
maar ja daar hebben we niks mee te maken hé .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2514 Sentence: fv400404.100
woh wel wel wel ik bedoel daar kan echt alles in hé .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2515 Sentence: fv400404.193
't was juist die waren we zo kwijt hé .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #2516 Sentence: fv400404.202
maar dat heb ik niet aangekregen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2517 Sentence: fv400407.14
dat weet je eigenlijk niks meer van hé .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2518 Sentence: fv400407.57
maar dat heeft Aidan*x Chambers*x gezegd dat we dat aan de leerlingen moeten laten zien als we ze willen doen lezen .
[POBJ1-Vfin-PPART]

Result #2519 Sentence: fv400407.86
want die leerlingen gaan dat niet doen hé .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2520 Sentence: fv400408.112
ik begin helemaal opnieuw want ik weet hoe lang dat duurt als je dan gaat denken ja maar dat hadden ze niet zo goed verstaan en zo .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2521 Sentence: fv400408.120
en dan denk ik uh dat ander werk blijft dan weer staan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2522 Sentence: fv400408.124
'k heb uh nu het proefwerk dat ik nu gecorrigeerd heb hé daar staat op er zijn puntje puntje puntje vragen te beantwoorden .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2523 Sentence: fv400408.131
en d'r staat op er zijn zes vragen in het totaal .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2524 Sentence: fv400408.144
dat had ik helemaal nog niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2525 Sentence: fv400417.52
dat heb ik gelezen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2526 Sentence: fv400417.67
dat heb ik niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2527 Sentence: fv400417.87
d'r staan er maar vier op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2528 Sentence: fv400422.5
die jongen is speciaal in den*d Bebop gaan zitten terwijl dat gij d'r niet waart .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2529 Sentence: fv400422.193
maar daar komt veel volk naartoe hé .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2530 Sentence: fv400427.25
dat za*a zeggen zij toch gewoon diene*d dag kunt de*d xxx .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2531 Sentence: fv400427.46
die die parking staat altijd vol .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2532 Sentence: fv400427.124
ja maar ja dat kunt de*d huren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2533 Sentence: fv400427.176
nu al die klasfoto's waren getrokken op ons speeltuig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2534 Sentence: fv400427.178
dus daar zaten die gasten op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2535 Sentence: fv400427.206
maar dat moet de*d nou toch als fotograaf zien .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2536 Sentence: fv400430.71
en dat was precies of die Barbie was aan 't bevallen van die man .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2537 Sentence: fv400430.124
dus daar zat uh klassieke dans in jazzdans uhm stijldans .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2538 Sentence: fv400430.173
ah dat zou 'k*d ik ook niet graag doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2539 Sentence: fv400436.14
en dit jaar gaan we op 't eind van 't jaar naar de vernieuwde uhm museum van de kathedraal zien .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2540 Sentence: fv400436.22
dat is nu allemaal open voor Tweeduizend*z En Twee Brugge .
[HD-Vfin-NP]

Result #2541 Sentence: fv400439.115
lijk*d in Indië die kinderen moeten het inkomen van de ouders aanvullen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2542 Sentence: fv400439.138
en die meneer Geysen zei dat zij uitsluitend kopen in bedrijven die naast het bedrijf voor de kinderen ook opvoedingsprojecten uh opzetten .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2543 Sentence: fv400439.193
en die dat fornuis moet dan branden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2544 Sentence: fv400439.258
en die mensen leven zeer primitief nog .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2545 Sentence: fv400439.339
maar ja dien*d jeep was goed .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2546 Sentence: fv400439.360
en dat durfde ze niet meer riskeren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2547 Sentence: fv400439.417
en zij heeft een een beetje pensioen hé die zus die gewerkt heeft heeft*z pensioen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2548 Sentence: fv400441.42
maar die gasten waren 'k weet niet hoe oud hé .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2549 Sentence: fv400441.83
en nu is en die afdeling is helemaal afgebouwd nu ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2550 Sentence: fv400454.40
dus daar wint ge veel tijd mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2551 Sentence: fv400454.48
en dat kan ik geloven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2552 Sentence: fv400454.176
maar goed die tijden zijn achter ons hé .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2553 Sentence: fv400459.15
nu heb 'k*d ik voor vaste waarheid ik weet het niet want ik persoonlijk mag het niet zeggen ik heb het van horen zeggen de Sfinks in Boechout het festival waar dat iedereen over spreekt dat lof krijgt en al wat dat ge wilt daar hebben ze verleden jaar lolly's met uh cannabis rondgedeeld aan kinderen .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2554 Sentence: fv400459.74
daar stond dan in de buurt wat wij in Antwerpen zeggen vijf man en ne*d paardenkop .
[HD-Vfin-ADVP]

Result #2555 Sentence: fv400459.89
diejen*d stoet is dus weg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2556 Sentence: fv400459.95
dan ben ik naar een camionette gegaan en daar zaten dus drie jonge agenten in en ik heb 't ook gevraagd .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2557 Sentence: fv400459.97
mevrouw dat moet de*d aan onzen*d officier vragen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2558 Sentence: fv400459.105
om dat op te roepen en te vragen zeg die borden staan hier wel maar mogen de mensen hier staan ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2559 Sentence: fv400459.112
hé maar d'r stond geen uur bij dus .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2560 Sentence: fv400459.136
ja dat moet de*d wel eens twee keren*d raden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2561 Sentence: fv400466.11
die mensen hier vielen*u zich ook viseerd*u .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2562 Sentence: fv400466.52
dus dat kunnen wij niet beoordelen van op nen*d afstand .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2563 Sentence: fv400466.91
voor mij mag dat uh episode mag die afgesloten worden want uiteindelijk ge kunt niet bezig blijven hé .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2564 Sentence: fv400468.16
ja dat heb ik niet gezien nee .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2565 Sentence: fv400468.92
daar is Annemie Neyts dien*d dag weggegaan .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2566 Sentence: fv400468.128
dat heb ik niet gehoord .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2567 Sentence: fv400468.130
die gaan ze in Turkije bouwen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2568 Sentence: fv400468.166
daar spraken ze van ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2569 Sentence: fv400468.171
ik denk dat ze op korteren*d tijd met minder personeel meer wagens moeten meer wagens moeten produceren maar dan niet van één type want uh die worden ze niet kwijt aan de straatstenen hè .
[OBJ1-Vfin-AP]

Result #2570 Sentence: fv400477.105
maar die heb ik vandaag niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2571 Sentence: fv400477.165
ja ja dat wilde ik weten ja want dat dat weet ik eigenlijk nooit als ik daar ben .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2572 Sentence: fv400477.234
da 's ook uh overgekocht waarschijnlijk door iemand en daar is uh een drankgelegenheid taverne gemaakt hè .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #2573 Sentence: fv400477.235
daar was een lange dreef een lindendreef naartoe herinner ik mij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2574 Sentence: fv400477.289
vroeger xxx man dat heb ik altijd onthouden dat die ...
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2575 Sentence: fv400499.87
'k vind dat ook raar want nu zo ah ja die Bram zit hier nu ook zo 'k weet niet hoeveel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2576 Sentence: fv400500.56
d'r wordt*x nog altijd een eerhofdame*x bij*x ...
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2577 Sentence: fv400500.101
ja ofwel moet Truda dat doen maar dat mens is tweeënzestig ggg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2578 Sentence: fv400503.33
daar zit geen spanning in hé .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2579 Sentence: fv400503.46
dju toch daar ben ik nooit geraakt .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2580 Sentence: fv400507.60
ja want die mevrouw zei ja dat 'k dan een keer moest langsgaan bij die dochter .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2581 Sentence: fv400507.61
want die dochter zit daar op kot hé .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2582 Sentence: fv400507.123
die die die twee vakken die serieus waren die had ik al een maand op voorhand geblokt of zo .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2583 Sentence: fv400508.13
van uh xxx dat heb ik net wel verteld denk ik van van dat meiske ...
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2584 Sentence: fv400508.23
en toen is die buurjongen Jürgen heet ie is ervandoor gegaan ja met hij werkt in een school met een medelerares die al twee jaar getrouwd was en die het ook afgestapt is bij die gast dus .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2585 Sentence: fv400508.29
uh die Nathalie is daar nu kapot van natuurlijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2586 Sentence: fv400508.102
ja daar hebt ge mij gisteren gebeten weet ge niet ?
[MOD-Vfin-PPART]

Result #2587 Sentence: fv400531.2
maar in de paasvakantie breekt ze haar arm uh en uhm ah die onderwijzeres juichte hè bij wijze van spreken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2588 Sentence: fv400531.76
dat meisje schreef zo mooi en regelmatig en uh neen dat was geen enkel uh geen enkel probleem .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2589 Sentence: fv400534.18
nee neen dat die streek ken ik niet .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2590 Sentence: fv400534.46
ja daar zijn we ook wel geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2591 Sentence: fv400534.118
uh nu dit jaar was dat op dat vlak ietske beter .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2592 Sentence: fv400534.137
enfin voor daar is dat toch wel aangenaam .
[OBJ1-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2593 Sentence: fv400539.11
ja die die match moest nog gespeeld worden zeker of de vijfde set moest nog gespeeld worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2594 Sentence: fv400540.13
maar m*a een bergrit daar kijk ik altijd wel graag naar ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2595 Sentence: fv400540.92
nee nee da 's de soort maar die die winden hebben een naam in in Zuid-Frankrijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2596 Sentence: fv400613.73
maar bijvoorbeeld overlaatst*d ook uhm zo op weg naar de Koestraat daar en met al die dure winkels uh er stond daar zo op de hoek een vuilnisbak en d'r zat zo een bruidsboeket d'ruit zo alsof dat bruidsboeket gedumpt was maar het zat er zo mooi in zo in dat gat van 't bovenste van het deksel zo en ja wij zeiden xxx ja dat zal wel een project van Jan Hoet zijn ggg .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2597 Sentence: fv400615.29
ah dat zou ik wel leuk vinden natuurlijk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2598 Sentence: fv400615.85
bij mannen je kunt het hele jaar door dezelfde schoenen dragen maar als vrouw moet je vaak een vijftal verschillende paren hebben en die één is dan voor dat weer en en dan heb je nog een paar voo*a voor dat weer dan voor die soort uitstap om met de auto te rijden enzovoort .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2599 Sentence: fv400623.13
ja daar moet je echt wel dom voor zijn om dat te laten liggen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2600 Sentence: fv400623.43
ja xxx dat dat geld*x heb*z 'k er dan voor over want je spaart het toch uit .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2601 Sentence: fv400623.99
die andijvie zal dus nooit gegeten worden heb ik zo de indruk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2602 Sentence: fv400624.4
en uh uhm ja daar kruipt toch wel wat tijd in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2603 Sentence: fv400624.6
eigenlijk probeer ik dat een beetje tussendoor te doen want 'k heb niet zo heel veel tijd en 'k ben ook nog bezig ja met wat m'n werk normaal gezien is uh maar die kaartjes zijn wel redelijk dringend want de ja ik denk dat de cursus xxx volgende week start of vrijdag al start .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2604 Sentence: fv400624.13
die kaart is trouwens al af .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2605 Sentence: fv400624.17
uhm de diftongering van de de E en de O in uh Nederland en ja dat zal het zo wat zijn denk ik .
[PREDC-Vfin-INF]

Result #2606 Sentence: fv400624.27
ja wel 'k denk wel dat die kaarten die Taeldeman vroeger gebruikte dat die daar wel op gebaseerd waren o*a of tenminste op artikels die daar dan op gebaseerd waren maar daar zaten nooit echt van die GTP-kaarten in 't soort kaarten*x dat i*a dat in de FANT verschijnt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2607 Sentence: fv400624.55
ah ja ah ja dat heb ik wel gehoord ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2608 Sentence: fv400651.16
dat heb ik niet gezien .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2609 Sentence: fv400660.97
nee ja maar ja xxx dat ga 'k*d ik nu ook niet meer lezen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2610 Sentence: fv400670.63
dat moet je plannen hé .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2611 Sentence: fv400670.65
dat hadden we gepland omdat we 'k heb daar ne*d vriend van achtentachtig negenentachtig jaar en 'k wil hem ieder jaar een keer bezoeken .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2612 Sentence: fv400670.153
en*x deze keer was het tussen de Leie- en de Scheldevallei en daar moet je over die b*a dat b*a heuvelkammetje hè met de scheiding van de wateren*x Leie Schelde .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2613 Sentence: fv400670.196
daar ben ik niet voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2614 Sentence: fv400678.18
ja maar bij de stallen daar zijn we dan ook een beetje geweest .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2615 Sentence: fv400678.20
die paarden staan daar en men is bezig met ze op te tuigen of af te tuigen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2616 Sentence: fv400678.52
dat is ook met een haag d'rvoor maar die beek is zeven meter breed hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2617 Sentence: fv400759.98
we hadden veel meer tijd wel en die punten waren veel beter dan dan dan 't eerste semester .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2618 Sentence: fv600012.23
al deze artiesten hebben in principe een contract van onbepaalde duur maar als zij dus van een vreemde nationaliteit zijn dan wordt periodiek de arbeidskaart vernieuwd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2619 Sentence: fv600014.34
en het wondermiddel die deze overschotten dan moet laten verdwijnen is de mestverwerking en daar verwacht u blijkbaar heel veel van .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2620 Sentence: fv600029.2
en die houvast bereik je alleen maar door een goed wetboek .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2621 Sentence: fv600029.48
maar het wrak daar gaat het hier om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2622 Sentence: fv600049.5
die roman die door pers en publiek zeer goed onthaald werd vertelde het verhaal van Katrien Deschryver die tijdens een jachtpartijtje in Zuid-Frankrijk haar man doodschoot omdat ze dacht met een everzwijn te maken te hebben .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2623 Sentence: fv600049.6
deze tragikomische gebeurtenissen brengt de conformistische vrouw die achtervolgd wordt door het noodlot in de gevangenis .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2624 Sentence: fv600049.10
nu deze tweeslachtige reactie over de Belgische samenleving wordt in deze roman mooi uitgewerkt in de passages waarbij de afgestorvenen de Belgische samenleving observeren .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2625 Sentence: fv600049.15
dus je ziet die tweedeling wordt mooi getoond in dat toch wel magisch-realistisch element van twee personages die eigenlijk dood zijn .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2626 Sentence: fv600049.21
en die dingen komen er zeker bij te pas want een dergelijke carrousel van bijna ongeloofwaardige gebeurtenissen kan alleen maar in een goed gecomponeerde roman worden verwerkt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2627 Sentence: fv600083.5
maar het is een dubbel-CD en daar staat op Bijna Alles .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2628 Sentence: fv600083.78
maar dat heb ik gekozen om dat niet te doen .
[POBJ1-Vfin-PPART]

Result #2629 Sentence: fv600091.18
dat aspect is belangrijk en moet geregeld worden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2630 Sentence: fv600127.8
die moeten we in de gaten houden de Roemeense .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2631 Sentence: fv600127.12
dus die moeten we in de gaten houden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2632 Sentence: fv600127.24
samen met nog één Keniaanse Rotich maar die hebben we daar nog niet voorin zien uh rondlopen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2633 Sentence: fv600134.8
gewoon omdat ik uh ik ik ben nog niet zo lang terug van op een stage en uh daar heb ik heel hard getraind en uh ik moet zeggen dat de dat de frisheid er nog niet echt is en uh 't is 't is ...
[MOD-Vfin-PPART]

Result #2634 Sentence: fv600134.11
dus uh die eerste wedstrijd is sowieso altijd moeilijk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2635 Sentence: fv600134.34
en uh ja d*a dat zal uh de komende weken uitwijzen denk ik .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2636 Sentence: fv600145.21
want dat was uh toch mijne*d mijnen*d allee diejen*d had 'k wel op*x podiu*a podium verwacht toch en daarmee*z ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2637 Sentence: fv600145.24
ja 't is uh die mannen worden stillekesaan*d ook uh beter getraind en uh en xxx minder wedstrijden en dan uh dan kunnen die langer volhouden hè .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2638 Sentence: fv600145.78
dus uh dees*d jaar hoop 'k er zeker terug bij te zijn .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2639 Sentence: fv600165.3
de zege daar was voor een Nieuw-Zeelander Shane Reed .
[MOD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2640 Sentence: fv600165.7
bij de vrouwen won de Britse Michelle Dillon en ook dat is een ex-Australische .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2641 Sentence: fv600228.91
die die dat deel van de officiële kerk krijgt alles .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2642 Sentence: fv600228.121
dat gaan we dus zelf niet toepassen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2643 Sentence: fv600228.127
ge gaat bij ne*d priester die pastoor gaat misschien een viering doen maar hij ga zeggen ja de huwelijkswoorden moogt de*d niet uitspreken 'k ga de ringen niet zegenen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2644 Sentence: fv600228.200
als*z je nu bekijkt uh uh uh we hebben nu een modernere regering maar die kerk mag alles eigenlijk hé ?
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2645 Sentence: fv600228.229
wat ik zeker weet is ne*d priester die een relatie heeft homoseksueel of uh heteroseksueel hé en die man wil dat volwaardig beleven hij zegt kijk ik kom daar ook voor uit die mens komt in problemen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2646 Sentence: fv600228.233
dus al die pastoorkes zijn niet solidair met mekaar .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2647 Sentence: fv600243.128
uhm maar d'r staat wel op uh uh als ondertitel de Dutroux-connection hè .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2648 Sentence: fv600243.136
uh deze film is niet gesubsidieerd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2649 Sentence: fv600243.176
met kleine bedragen maar die kleine bedragen gaan het dus uh wel wel doen dan dat we misschien ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2650 Sentence: fv600243.195
da*a dat ga je niet meemaken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2651 Sentence: fv600253.13
dit gezegd zijnde mag u het dan nu uitproesten .
[SU-PPRES] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2652 Sentence: fv600253.44
natuurlijk worden er al volop grappen gemaakt over het voorstel van Stevaert en Vande Lanotte maar die grappen zijn misplaatst en voorbarig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2653 Sentence: fv600261.7
daar uh waren de rechters vandaag helemaal niet duidelijk over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2654 Sentence: fv600261.8
ze hebben alleen maar bepaald in hun vonnis dat Elián in de Verenigde Staten moet blijven tot er een uitspraak is in uh in beroep over het voogdijschap en die uitspraak komt er ten vroegste op elf mei maar de rechters hebben niet gezegd in hun vonnis wat dat nu betekent voor Elián .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2655 Sentence: fv600261.13
wel die inzet gaat uh over de voogdij over Elián .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2656 Sentence: fv600261.26
en die wet zegt dat de jongen uiteindelijk bij z'n vader behoort en dat om die wet uit te voeren ze als laatste redmiddel geweld zou gebruiken maar dat ze nog steeds hoopt dat er door bemiddeling een oplossing zal kopen*u .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2657 Sentence: fv600272.152
dus daar zit wel wat uh mogelijkheid in tot uh tot discussie want uiteindelijk iedere uitspraak die je doet heeft een soort van totalitair karakter want anders doe je ze niet .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2658 Sentence: fv600281.22
de mensen merkten ons op wezen naar ons en zeiden die vijf zijn uit dat huis gekomen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2659 Sentence: fv600345.3
die colonne zet zich op dit eigenste ogenblik in beweging .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2660 Sentence: fv600345.5
deze colonne is de eigenlijke koninklijke colonne .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2661 Sentence: fv600345.6
daar is onder meer de grote limousine bij waarin de koning heeft uh plaatsgenomen in z'n statie-uniform van opperbevelhebber van de landmacht .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2662 Sentence: fv600345.27
en uh die paarden zijn nu ook allemaal voorbij en het is dan uiteindelijk toch rustig gebleven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2663 Sentence: fv600373.4
die van Agalev wilden vorige week niet komen om het dossier maximale kansen te geven maar het is uitstel van executie geworden .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2664 Sentence: fv600373.95
ja en dat bestaat ook uh trouwens dat verschil beschouwt trouwe*a uh be*a is ook uh uh geldt ook uh voor het parlement .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2665 Sentence: fv600373.106
dat moeten wij nog uh onderhandelen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2666 Sentence: fv600373.142
en dat wil ik toch benadrukken .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2667 Sentence: fv600386.14
de tekst meneer daar doe je je hoed voor af .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2668 Sentence: fv600388.11
en nu zien we nog altijd Lance Armstrong met gele helm en uiteraard gele trui aan de kop van het peloton niet echt rijden maar peddelen samen met uh George Hincapie de man uh die hij zal vergezellen naar de Olympische Spelen in Sydney en waar Lance Armstrong althans dat heeft ie beloofd in dienst zal rijden van die Hincapie want het zou een niet te zwaar parcours zijn dat meer geschikt is voor uh snelle mannen mannen van het eendagswerk Hincapie en misschien Tom Steels ook uh als ie d'r zin in heeft .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2669 Sentence: fv600388.19
en dan krijgen we straks wel het uh echte werk de rush naar uh niet alleen de tussensprints maar ook de eindsprint die hier waarschijnlijk een massasprint want dat is het altijd al geweest hier de laatste jaren behalve die ene keer toen Eddy Seigneur hier won op de Champs Elysées .
[PREDC-Vfin-PPART]

Result #2670 Sentence: fv600388.29
't zal heel moeilijk gaan want waarschijnlijk wordt het één van de sprinters en daar zitten de Belgen die in de Tour zitten voorlopig niet bij .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2671 Sentence: fv600458.7
en dit keer is dat Dominique Van Malder die zo'n kans krijgt en uh die komt trouwens ook van die regieopleiding van 't RITS hé .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2672 Sentence: fv600458.13
maar d'r zit toch wel iets meer achter want een ongewone locatie dus geen traditionele theaterruimte of schouwburg uh kan mee het gezicht van een voorstelling helpen bepalen uh kan stimulerend werken .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2673 Sentence: fv600458.33
Maar Schaap Toch dat moet je een beetje op z'n West-Vlaams uitspreken waarschijnlijk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2674 Sentence: fv600458.41
uh ze waren eerst vertrokken van bestaande teksten en een tekst die uh die jonge regisseur had uh ge*a uh meegebracht maar dat hebben ze van de tafel geveegd en dan zijn ze als een collectief gaan zaken uh samenstellen .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2675 Sentence: fv600463.8
en dat recht op niet-medische zorg wordt uitbetaald via zorgcheques van drieduizend tot zesduizend vijfhonderd frank per maand afhankelijk van de behoefte .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2676 Sentence: fv600471.10
uh onder andere Examination*v daar gaan we dus de oefeningen uh aanbieden die handig uh f*a goed zijn voor onderwijs .
[MOD-Vfin-INF]

Result #2677 Sentence: fv600529.21
die tijd is voorbij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2678 Sentence: fv600531.2
nu je zou denken poldergrond hè vruchtbare grond dus die herenboeren hebben vooral het land bewerkt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2679 Sentence: fv600531.11
daar zijn alle grote varkensstallen en kippenstallen de hele intensieve veeteelt is daar gekomen terwijl die trotse polderboeren dachten dat zij met hun grote landerijen uh zouden overleven .
[LD-Vfin-PPART]

Result #2680 Sentence: fv600531.63
uh dat ras heeft voor een enorme passie gezorgd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2681 Sentence: fv600531.72
en uh uh die boer beroemde er zich op dat hij de eerste was in het land om echt dikbillen te gaan kweken te gaan fokken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2682 Sentence: fv600531.82
die herenboer uh met zijn dikbilboerderij is daar tot z'n laatste snik uh blijven zitten op een soort eiland terwijl rondom hem uh er niets dan opgespoten uh slib was .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2683 Sentence: fv600551.21
meer nog die zelfstandigheid is eigenlijk al in tweeëntachtig prijsgegeven toen de kroon aan de Duitse mark werd gekoppeld .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2684 Sentence: fv600551.29
maar die constructie overleefde de tumultueuze jaren twintig dus niet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2685 Sentence: fv600594.11
ja die website is gecrasht .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2686 Sentence: fv600604.21
deze stad uh heeft een heleboel successen kunnen boeken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2687 Sentence: fv600604.29
ja dat heb 'k gezien ja .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2688 Sentence: fv600604.47
daar zaten geen compromissen in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2689 Sentence: fv600604.97
want die anderen zeggen die Van Parys die is nooit tevreden .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2690 Sentence: fv600604.109
havenbeleid zegt u daar hebben we mo*a positief meegewerkt .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #2691 Sentence: fv600604.113
en daarvan zegt u deze meerderheid heeft het goed gedaan en we hebben meegedaan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2692 Sentence: fv600604.125
maar daar gaat het nu even niet over .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2693 Sentence: fv600604.127
xxx dit willen we dit willen dit willen we dus ook in Gent doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2694 Sentence: fv600604.142
juist dat had ik al gedacht .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2695 Sentence: fv600622.43
die van u zijn natuurlijk groter hè .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2696 Sentence: fv600625.36
maar misschien toch even in het regeerakkoord want dat hebben we net nog even nagelezen staat gelukkig misschien de terminologie rijexamen niet maar rijbewijsopleiding en in die zin past daar mobiliteitsopleiding of -educatie natuurlijk perfect in .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2697 Sentence: fv600677.7
maar uh die werken hingen in langdurige bruikleen in het Museum Voor Schone Kunsten te Gent en worden thans op initiatief van de eigenaar uiteraard in veiling aangeboden in Christie's in Londen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2698 Sentence: fv600677.45
daar maken we werk voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2699 Sentence: fv600686.12
dit totaalconcept verwacht onze fractie dan ook in uw beleidsbrief over bejaardenopvang waar wij nog geen kennis van hebben .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2700 Sentence: fv600686.42
dit plan kan voor een bepaald segment vooruitziende en begoede bejaarden succes hebben .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2701 Sentence: fv600718.16
dat hebt u dinsdagmorgend*d op de radio in Voor De Dag gesteld en u hebt dat 's avonds teruggetrokken in een communiqué .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2702 Sentence: fv600723.17
uhm die voorstelling is compleet uit het niets ontstaan .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2703 Sentence: fv600731.11
en die mevrouw zei ik ben helemaal niet zwanger .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2704 Sentence: fv600731.44
daar praat ik wel graag over ja .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2705 Sentence: fv600731.54
en daar praten jullie graag over ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2706 Sentence: fv600749.45
daar zit maar vier minuten tussen .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2707 Sentence: fv600749.50
die Lucic*u Lucic van afkomst die heeft natuurlijk ook nauwelijks uh geweten waar die stond of die bal lag erin .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2708 Sentence: fv600759.62
dat verhaal kent u wel .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2709 Sentence: fv600759.88
maar in elk geval daar zat een reukje aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2710 Sentence: fv600764.20
maar daarom om die groepszege in groep D dan daar gaat het nog om tussen Frankrijk en Nederland .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2711 Sentence: fv600768.12
dat kettinkje is hopelijk voor hem voor na de wedstrijd en uh voor zijn vriendin geloof ik om die te behagen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2712 Sentence: fv600768.29
en die bal gaat buiten en niemand kan erbij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2713 Sentence: fv600787.2
kort voor en die bal wordt er uh niet uh ingetrapt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2714 Sentence: fv600795.50
Frankrijk daar geloofde men niet zo echt in behalve nu dan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2715 Sentence: fv600798.34
deze man heeft dat blijkbaar uh gekund .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2716 Sentence: fv600863.3
die overvloedige neerslag voedt niet alleen de gletsjers .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2717 Sentence: fv600877.18
deze resultaten ondermijnen de theorie van professor Bartoloni dat de tofet een speciaal kerkhof was voor doodgeboren kinderen of baby's die kort na hun geboorte waren gestorven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2718 Sentence: fv600882.3
daar komt voorlopig weinig verandering in .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2719 Sentence: fv600916.14
en die honderden met opzet langzaam rijdende tractoren zorgden voor flinke files op de Gentse stadsring .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2720 Sentence: fv600916.22
hier en daar is er nog wat hinder door colonnes tractoren die traag naar huis terugkeren .
[CNJ-CONJ] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2721 Sentence: fv600916.24
die actievoerders hebben dus geen gevolg gegeven aan de richtlijn van de Boerenbond om de acties stop te zetten op het ogenblik dat de gesprekken met minister-president Dewael in Brussel begonnen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2722 Sentence: fv600966.22
die tijd is nodig om eventuele besmettingen vast te kunnen stellen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2723 Sentence: fv600984.7
daar zijn honderden kunstwerken op een zwarte lijst gezet .
[MOD-Vfin-PPART]

Result #2724 Sentence: fv600997.21
dus bij deze weze de oproep ook gelanceerd .
[HD-PP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2725 Sentence: fv600997.25
n*a n*a n*a neen dat laatste is eigenlijk niet zo mijn doel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2726 Sentence: fv601074.49
maar dat kon je al lezen in de vorige boeken van Scherzer .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2727 Sentence: fv601084.25
dat konden we konden we al volgen van bij het begin van deze reportage .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2728 Sentence: fv601088.41
ik bedoel daar houden ze op dit moment niet zo afschuwelijk veel rekening mee .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2729 Sentence: fv601108.4
natuurlijk dat dokter De Smet zegt ik d'r zijn andere dingen in mijn leven dan werken werken werken dat kan ik alleen maar toejuichen eerlijk gezegd da 's een wat breder probleem .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2730 Sentence: fv601128.21
die mensen kunnen vaak hun verhaal niet in hun eigen taal doen hebben een tolk nodig .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2731 Sentence: fv601128.22
die tolken zijn vaak onbetrouwbaar ofwel omdat ze 't niet goed kunnen ofwel omdat ze in dienst zijn van het van het uh regime waar de de vluchteling vandaan komt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2732 Sentence: fv601128.31
daar ben ik het honderd procent mee eens .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2733 Sentence: fv601161.38
we dachten dat de zusters ons zouden helpen zei ze maar dat hebben ze niet gedaan ze hebben ons laten doden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2734 Sentence: fv601241.23
dat kan je niet vermijden .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2735 Sentence: fv601288.2
dat heeft de openbare aanklager van de VN-tribunaal in Den Haag gezegd Carla Del Ponte .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2736 Sentence: fv601288.15
dat succes heeft niet alleen te maken met de overdracht van Milosevic benadrukt Labuz .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2737 Sentence: fv601288.17
die zestig miljard gaat vooral naar infrastructuur onderwijs gezondheidszorg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2738 Sentence: fv601304.28
die feestjes ontwikkelden zich snel tot een soortement van theaterevenementen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2739 Sentence: fv601356.4
en ook daar was al snel duidelijk dat de ontploffing het gevolg was van een ingeslagen vliegtuig .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2740 Sentence: fv700043.56
uh als 'k 'm vroeg waarom ja want die kans die bewegwijzering is in één richting .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2741 Sentence: fv700043.93
en als laatste heb*z 'k haar dan nog gezegd uh enfin dat ging ze dan ook eens bekijken ik wil desnoods zelf uh ietske gaan zoeken waar dat we den*d eersten dag onzen*d normalen*d tocht doen in de plaats van uh te slapen waar dat we moesten slapen maar waar dat het hotel toe is wil 'k*d ik terug uh met openbaar vervoer of taxi terug naar den*d eerste naar tot 't eerste hotel gaan want da 's in Baume da 's geen klein stad .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2742 Sentence: fv700066.24
ja Griet als ge in Frankrijk zit die kinders gaan u ook doen lopen hoor ggg .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2743 Sentence: fv700066.83
daar komt het op neer .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2744 Sentence: fv701011.129
ge moogt gerust zijn dat 'k kwaad was maar uh die regen deed deugd .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2745 Sentence: fv701011.145
daar zit geen tekening waar dat*z gij zegt dat er ene*d zit .
[HD-Vfin-ADVP]

Result #2746 Sentence: fv701011.180
ja ja*z ja*z ja*z ja*z en die laatste reactie staat natuurlijk ook op band .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2747 Sentence: fv701011.280
maar dat kunt de*d gij ook doen ja .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2748 Sentence: fv701011.357
dat kunt de*d perfect doen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2749 Sentence: fv701025.47
allee 't is zo 't heeft wel zo de de prijs van een kinderboek gekregen maar 't is zo denk ik ze de tekeningen zijn 'k weet niet hoe mooi en die gedichten ook maar dat kan ik toch nu niet aan één van twee geven hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2750 Sentence: fv701025.52
ja maar*z maar*z 't is 'k weet niet hoe lief 't zijn echt 'k weet niet hoe schone tekeningen en die gedichtjes zijn ook 'k weet niet hoe schattig maar ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2751 Sentence: fv701025.56
oh Wim en die tekeningen zijn zo 'k weet niet hoe schoon .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2752 Sentence: fv701025.117
en diejen*d andere die heeft mij dan zo spontaan verteld dus dat was met ne*d diejen*d dienen*d andere vriend dat 'k*d ik ook had die was hem komen halen en dan waren die naar zee gereden maar bleekbaar*u was dat blijkbaar was dat ne*d gestolen auto en dieje*d dat 'k*d ik in begeleiding had wist dat niet .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2753 Sentence: fv701025.249
wat wel allee we hebben wel redelijk goed gespeeld maar die voor ons waren zo slecht dat de*d echt allee ja ggg ...
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2754 Sentence: fv701065.213
die die vriendschap met dat meiske is zo echt iets van hem en hij kan daar niet goed tegen als daar andere mensen naar vragen zelfs of of ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2755 Sentence: fv701065.291
dien*d eersten*d dag was wel leuk .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2756 Sentence: fv701156.80
maar dat hebben we al gemerkt hè .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2757 Sentence: fv701156.267
nee dat gaan ze d'ruit gooien waarschijnlijk .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2758 Sentence: fv701156.268
dat gaan ze zeker d'ruit gooien hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2759 Sentence: fv701156.280
'k vind dat niet schoon zo die kasten zoals ze dat nu maken vind ik wel mooi .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2760 Sentence: fv800115.7
deze patronen gaan in tegen alle logica .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2761 Sentence: fv800115.11
deze onbewuste patronen zitten in ieder mens niet alleen in je buurman .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2762 Sentence: fv800135.21
o ja dat heb ik je nog niet verteld .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2763 Sentence: fv800145.5
deze hangende preekstoel omlijstte het hoofd en de schouders van een monnik die van een lessenaar stond te lezen bij het schijnsel van een lamp zodat zich een lichtende alkoof in het schemerduister aftekende .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2764 Sentence: fv800155.32
dat hebben ze niet toegestaan .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2765 Sentence: fv800195.6
deze verbreding van het begrip ethiek verrijkt niet alleen de ethiek ze brengt ons ook op het terrein van de spiritualiteit .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2766 Sentence: fv800195.7
daar gaat het namelijk om een gelovige manier van aandachtig kijken naar het gewone .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2767 Sentence: fv800205.15
dat moet je toch eens doen zei Abe .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2768 Sentence: fv800215.22
en daar net om de hoek stond de Mercedes met één van de achterportieren open .
[HD-ADVP] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #2769 Sentence: fv800225.18
die moet 'k stuk voor stuk lezen en dan ook nog Shakespeare .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2770 Sentence: fv800245.1
dit fraaie geval van aandachtige observatie en logische conclusie stond nu in alle politiehandboeken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2771 Sentence: fv800245.9
dit geval werd niet in de handboeken opgenomen maar zorgde bij elk politiefeestje voor de nodige hilariteit .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2772 Sentence: fv800255.17
dat geluk duurt niet lang zei hij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2773 Sentence: fv800255.20
dat gevoel glijdt af naar neerslachtigheid naderhand .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2774 Sentence: fv800265.16
ze zette enkele stille voorzichtige passen op de plavuizen maar zelfs die bewegingen maakten overal fluisterende echo's wakker .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2775 Sentence: fv800355.9
die mensen willen gewoon terug naar huis .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2776 Sentence: fv800405.11
om die te krijgen moet een bank kunnen beschikken over een omvangrijk eigen vermogen want alleen dat garandeert of de bank wel belangrijke risico's aankan .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2777 Sentence: fv800475.12
dat heb je goed gezien zei meneer Robinson .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2778 Sentence: fv800485.17
dit programma maakt deel uit van de Critical*v Thinking*v Movement*v een beweging die in de Verenigde Staten en Canada werk heeft proberen te maken van de bevordering van het zelfstandig of autonoom denken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2779 Sentence: fv800495.13
diens haat en wreedheid zijn ondraaglijk geweest voor de kleine jongen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2780 Sentence: fv800515.2
die golven staan bekend om hun wispelturigheid .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2781 Sentence: fv800525.5
die Claes durft .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2782 Sentence: fv800535.17
dit pistool is op je hart gericht zei hij .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2783 Sentence: fv800535.24
dat kon Simon nog wel volgen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2784 Sentence: fv800545.10
ze draaide het hoofd naar mij om en glimlachte verlegen alsof ze zich wilde verontschuldigen dat ze daar zo zonder kleren in mijn museum zat .
[HD-ADVP] -> [LD-SMAIN] -> [BODY-CP] -> [MOD-INF] -> [VC-SSUB] -> [BODY-CP] -> [MOD-SV1] -> [CNJ-CONJ] -> root

Result #2785 Sentence: fv800585.5
die theorie gaf Oswald meer tijd om te vuren maar hoeveel bleef nog een open vraag .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2786 Sentence: fv800665.12
degenen die deze filosofie verafschuwen zijn 't oneens met de bewering van Dewey en Foucault dat het subject een sociale constructie is en dat discursieve praktijken tot in het diepst van ons wezen raken .
[HD-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2787 Sentence: fv800705.22
dat laatste vind ik eigenlijk wel prettig .
[DET-NP] -> [OBJ1-Vfin-SMAIN]

Result #2788 Sentence: fv800835.15
daar lachte ze even om .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2789 Sentence: fv800885.9
de bolsjewieken kwamen met hun eigen plannen voor een staatsgreep als reactie op de hulpeloosheid van de voorlopige regering en die staatsgreep lukte wel .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2790 Sentence: fv800915.14
dat heb je verdiend .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2791 Sentence: fv800915.25
die hete bliksem was van meet af aan m'n favoriet .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2792 Sentence: fv800925.18
Abas had gehoord dat De Hakkelaar ooit nog een duo had gevormd met Ans de toiletjuffrouw van het Rembrandtplein maar die zangcarrière was geflopt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2793 Sentence: fv800935.11
daar in het chemische rode vruchtwater doken de monsters alweer grijnzend op volmaakt als de gravures van godinnen bedreigend spottend superieur .
[HD-ADVP] -> [LD-Vfin-SMAIN]

Result #2794 Sentence: fv800945.13
het is de bekende rit van al die nachten die hij van de regisseur terugkeert maar deze keer zit er een andere reden achter .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2795 Sentence: fv800965.19
ik kreeg je adres van hem maar dat mocht je moeder niet weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2796 Sentence: fv800975.3
deze momenten doorbreken de gewoonten van de patiënte in een omgeving die aanmoedigt tot reflectie .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2797 Sentence: fv800985.12
zoals professor Markle opmerkt dat kind zou de bard Taliesin worden de echte incarnatie van het druïdendom en beroemd om zijn kennis van de wereld .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2798 Sentence: fv801025.17
die nacht vielen dikke zwarte regendruppels uit de hemel .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2799 Sentence: fv801075.10
dat verlangen was even groot als de tegenzin was geweest voordien om z'n luie lichaam ooit nog op hol te jagen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2800 Sentence: fv801095.6
daar zou ze al z'n prachtige werken aan de muren hangen .
[MOD-Vfin-INF]

Result #2801 Sentence: fv801095.17
dure meubels auto's en andere verblindende statussymbolen daar spuwden ze op .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2802 Sentence: fv801125.19
die steen is wat ons bindt Robert .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2803 Sentence: fv801155.5
al die elementen wezen erop dat de Toearegs van de Sahara en Targi's dorpsgenoten afstamden van de blanke Berbers die als oorspronkelijke bewoners van noordelijk Afrika worden gezien .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2804 Sentence: fv801155.8
die Semitische taal werd van de twaalfde tot de vijfde eeuw voor Christus in Noord-Afrika gesproken .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2805 Sentence: fv801215.3
daar troost ik me dan mee als ik niets vind waarover m'n ouders tevreden zijn geweest .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2806 Sentence: fv801235.12
die ene keer dat ik bij ze thuiskwam in die smetteloze villa met witte zwerfstenen en een armoedige fontein in de voortuin dompelde de glinstering van de kiezels langs het tuinpad en de Chinese vazen op de vensterbanken me onverbiddelijk onder in een deftigheid die minachtend op me neerkeek .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2807 Sentence: fv801305.29
daar krijgen we nog wel een paar kilo's vlees aan als ge 't mij vraagt .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2808 Sentence: fv801315.14
die middag stond hij op deze galerij en sprak de scholieren toe .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2809 Sentence: fv801345.17
hier en daar ritselde een klant .
[CNJ-CONJ] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2810 Sentence: fv801345.19
dit geborchte was hun voorland als ze na de uren des doods al niet meteen versnipperd werden tenzij er kinderen waren om ze te erven .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2811 Sentence: fv801365.5
daar kon ik met m'n oude Olivetti Tweeëntachtig natuurlijk niet tegenop .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2812 Sentence: fv801375.7
die Hollywood-naïviteit in het polijste*u Sovjet-decor werkten me mee op m'n lachspieren of op m'n zenuwen .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2813 Sentence: fv801415.3
eerst schijnen zij zich*u de veerboot feestelijk te willen begeleiden naar de steiger die zich in de verte begint af te tekenen maar daar waar het water lichter en doorzichtiger wordt blijven ze achter en beperken ze zich tot het uitwuiven van het schip naar de kust .
[HD-ADVP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2814 Sentence: fv801425.5
dat raadsel was nu eindelijk opgelost .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2815 Sentence: fv801435.4
al die lieden beschikten over hetzelfde geheime weten over de bevrijdende verlichtende kennis .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2816 Sentence: fv801465.10
ik zat nu eenmaal op kostschool en daar zou*x ik dan ook blijven .
[LD-Vfin-INF]

Result #2817 Sentence: fv900058.45
dat kan 'k niet zeggen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2818 Sentence: fv900058.56
dieje*d once*v is*x ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2819 Sentence: fv900058.98
en daar valt de*d van af .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2820 Sentence: fv900058.210
zeg mama dat kan 'k*d ik toch niet weten .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2821 Sentence: fv900058.247
en die vent belt terug ja ik ben d'r xxx als ge wilt komen zien kom maar af .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2822 Sentence: fv900058.254
ja maar iets dat ge verhuurt dat kun*a moogt de*d niet verder verhuren .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2823 Sentence: fv900058.339
daar kan ik dus niet afblijven hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2824 Sentence: fv900058.340
dat heb*z ik al wel ondervonden .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2825 Sentence: fv901001.35
ja zeer zeer interessant is door mekaar spreken want dat dat uh dat daar houden ze van sommigen van die onderzoekers achteraf .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2826 Sentence: fv901001.36
ah daar houden ze van ja ?
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2827 Sentence: fv901001.104
uh dus daar zit nog wat andere*x aan .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2828 Sentence: fv901001.116
en uh die belt dan door naar Nederland en dat telefoonnummer mijn telefoonnummer tenminste kan deer*u doorgegeven worden naar uh uh naar dat spul in Nederland want aan mijn telefoonnummer hebben ze gezien dat ze u moesten opbellen en niemand anders .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2829 Sentence: fv901032.180
daar was 'm ambetant voor .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2830 Sentence: fv901032.183
ja natuurlijk maar*z die Franse ploegen worden keihard bevoordeeld maar ja .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2831 Sentence: fv901032.222
en als ge zo wat langer werkt dat kunt de*d optellen en dan een paar dagen verlof nemen .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2832 Sentence: fv901091.73
maar deze keer heb ik niet kunnen juichen omdat het spel zo ellendig was .
[DET-NP] -> [MOD-Vfin-SMAIN]

Result #2833 Sentence: fv901091.143
dat kan ik geloven .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2834 Sentence: fv901144.19
daar is ook één formulier hè dat ze mij hebben opgestuurd met de post en dat heb ik naar u doorgestuurd .
[OBJ1-Vfin-PPART]

Result #2835 Sentence: fv901144.105
ik dacht oh dien*d kleine is anderhalf jaar ongeveer die zal misschien iets één of twee halve dagen per week willen doen maar dokter Lettens moet bevallen van haren*d derde dus ...
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2836 Sentence: fv901144.252
dat kleedje van Annelien is toch goed gelukt .
[DET-NP] -> [SU-Vfin-SMAIN]

Result #2837 Sentence: fv901144.300
maar dat hebt de*d 'm nog niet gezegd .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2838 Sentence: fv901204.44
prestige daar zit het woordje pretentie in dus eigenlijk iets uh iets buitengewoons willen weergeven .
[OBJ1-Vfin-PP]

Result #2839 Sentence: fv901204.78
dus daar onder andere uh in uh daar kort bij u in Dilsen-Stockem dus daar daar kunt ge een volledig meditatieweekend volgen .
[MOD-Vfin-INF]

Result #2840 Sentence: fv901204.139
ah ja daar moest ik eventjes uh temporiseren en eventjes over nadenken hè .
[OBJ1-Vfin-INF]

Result #2841 Sentence: fv901204.201
en daar beschouw ik nog mee uh men wil zo veel mogelijk eten drinken uh gastronomisch menu massagesalons sauna's op uh zonnebanken op het strand liggen lekker bruinen .
[OBJ1-Vfin-PP]